Ytterby centrum

Detaljplanen för Ytterby centrum vann laga kraft 2006 och har nu snart i sin helhet förverkligats. Nu ska Magasinsplatsen göras i ordning och bland annat få sittplatser och planteringar.

Magasinsplatsen

Kungälvs kommun rustar upp platsen vid Ytterby centrum/Ytterby torg. Det kommer att finnas sittytor, träd och planteringar. Platsen kommer att få namnet Magasinsplatsen.

Arbetet pågår mellan mitten av november och fram till i början på 2017. Under våren görs sedan planteringar med mera. 

Frågor på detta arbete kan ställas till:

Byggledare: Anders Öberg (e-post)
Beställare Kungälvs kommun: Mikael Björkeborn (e-post)
Samordnare Kungälvs kommun: Malin Andersson (e-post)

 

 

 

Information om möbler, träd, buskar, perenner med mera (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: