Ytterby centrum

Detaljplanen för Ytterby centrum vann laga kraft 2006 och har nu snart i sin helhet förverkligats. Nu ska Magasinsplatsen, som ligger vid Ytterby centrum/Ytterby torg, göras i ordning och bland annat få sittplatser och planteringar.

Magasinsplatsen

Nu pågår arbetet med att färdigställa Magasinsplatsen. Bland annat har ytor asfalterats, det har placerats ut stolar, bord och bänkar samt det har planterats träd och växter. Inom kort kommer de sista plantorna att planteras och det kommer att sättas upp en papperskorg. Därefter är Magasinsplatsen helt klar.

Historik

Upprustningsarbetet pågick mellan mitten av november och fram till i början på 2017. Under våren 2017 färdigställs Magasinsplatsen med bland annat planteringar. 

Frågor på detta arbete kan ställas till:

Byggledare: Roland Bengtsson (e-post)
Beställare Kungälvs kommun: Mikael Björkeborn (e-post)

 

 

 

Information om möbler, träd, buskar, perenner med mera (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: