Enskilt vatten

Inom kustzon, inom detaljplanerat område och inom samlad bebyggelse krävs tillstånd för att anlägga en brunn för dricksvatten.

Sök tillstånd för ny brunn

Om du ska anlägga en ny brunn (och bor i ett område där ansökan krävs) ska du fylla i och skicka in en ansökan.

Anmälan/ansökan om anläggande av brunn (pdf, nytt fönster)

 

Anmäl befintlig brunn

Om du har en befintlig brunn som anlagts från före år 2000 men inte anmält den behöver du fylla i och skicka in en anmälan (om du bor i ett område där anmälan krävs).

Anmälan om befintlig brunn (pdf, nytt fönster)

 

Områden som kräver anmälan/ansökan

Fastigheter som ligger inom kustzon, inom detaljplanerat område och inom samlad bebyggelse behöver göra en anmälan/ansökan.

Ansökan krävs för:
 • alla områden som ligger till väster
 • detaljplanlagda områden i öster
 • områden med samlad bebyggelse i öster 

 

 

Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00, om du behöver hjälp med att ta reda på om du behöver ansöka om att få anlägga en ny brunn, eller anmäla befintlig brunn.

 

Brunnsvattenprov

Det finns flera olika företag dit du som privatperson kan vända dig för analys av ditt dricksvatten. Du kan välja att själv skicka in dina provvattenflaskor till valfritt företag. Om du väljer Alcontrol finns möjlighet att lämna in dina provvattenflaskor i kommunens stadshus på tisdagar innan klockan 13.00. Vi skickar sedan iväg provvattenflaskorna för analys hos leverantören.

 

Frågor och svar om brunnsvatten

Luktar ditt vatten illa?

Dålig lukt på ditt vatten kan bero på svavelväte

Svavelväte i dricksvatten kan finnas i områden med sulfidhaltiga mineral, det kan även bildas av vissa bakterier vid syrebrist. Ämnet luktar som ruttna ägg. Du känner lukten vid så låga halter som 10-100 miljarddels gram/liter. Det luktar illa men är inte farligt att dricka. De halter som på grund av lukt gör vattnet oanvändbart ligger betryggande långt under de halter som kan ha hälsoeffekter.

Vad kan du göra om vattnet luktar illa?

 • Lufta vattnet i en vanlig brunn.
 • Brunnen ska vara noggrant tätad i botten och fogar.
 • Lufta vattnet i hydroforen eller annan reservoar, det ska vara en gammal hydrofor om det ska fungera. Led sedan ut luften från huset.
 • Lufta vattnet i borrhålet.
 • Pumpa upp vatten och låt det sedan rinna ner i rörets mynning i borran. Om vattnet innehåller mycket järn eller mangan är det här inte en bra lösning eftersom det kan fälla ut och sätta igen pumpar med mera.
 • Installera ett H2S-filter, det liknar järnfilter och hjälper även mot järnproblem. Placera ett kolfilter direkt på kranen. Fungerar bäst vid tillfälliga problem.
 • Tillsätt klortabletter i mycket små mängder som inte ger klorsmak. H2S oxideras då till sulfat. Det rekommenderas endast vid tillfälliga problem.
Sköt om din brunn

Sköt om din brunn regelbundet! Annars kan du få in föroreningar och då går vattnet inte att använda. Det är oftast svårt och dyrt att åtgärda föroreningar och ibland helt omöjligt. Se därför till att förhindra dem.

Kontrollera och underhåll brunnen en gång om året, helst på våren.

Grävd brunn

 • Länspumpa brunnen.
 • Borsta och spola rent brunnsväggen.
 • Ta bort det översta lagret av bottensanden, fyll på ren filtersand om det behövs.
 • Kontrollera att bottenventilen fungerar.
 • Länspumpa brunnen ett par gånger efter att den har fyllts med vatten.
 • Kontrollera och rengör brunnens överbyggnad, se till att djur inte kan komma in i brunnen.
 • Kontrollera att ventilationshålet inte är tilltäppt.
 • Kontrollera området runt brunnen, ta bort allt som kan förorena vattnet.

Både grävd och borrad brunn

 • Borsta och spola rent hydroforen (tryckvattenbehållaren) från bottenavlagringar.
 • Rengör pump och elmotor.
 • Kontrollera att elmotorns luftintag inte är igentäppt av till exempel damm som kan hindra att motorn kyls ner.

Efter att du rengjort din anläggning och brunnen åter har fyllts med vatten är det bra om du lämnar in ett vattenprov för bakteriologisk och fysikalisk-kemisk undersökning. Om du väljer en enklare analys bör den åtminstone innehålla en kontroll av kväveföreningar och bakteriehalt.

Brunnsvattenprov

Du som privatperson kan beställa din brunnsvattenundersökning hos Alcontrol (extern länk). Lämna in dina prover på tisdagar före kl 13.00 till Kundcenter, Stadshuset, Ytterbyvägen 2, Kungälv.

Desinfektion av brunn

Du kan desinficera mindre enskilda brunnar med medel som du använder för rengöring av ditt hem, till exempel Klorin. Gör så här:

 • Blanda 2,5 deciliter Klorin per 100 liter vatten. Uträkning av volymen: radien i kvadrat x 3,14 x vattendjupet. Doseringen bör motsvara 1 del Klorin till 400 delar vatten. Normalbrunnen (diameter 115 millimeter) har volymen 10 liter/meter vattenpelare.
 • Fyll upp ledningarna fram till husets alla kranar och låt stå i ett dygn.
 • Starta kranarna och låt vattnet rinna tills du känner på lukt och smak att det är klorfritt. Även om vattnet smakar och luktar lite klor en kort tid efter kloreringen är det fullständigt ofarligt att dricka.

Desinficera nya brunnar vid behov och desinficera alltid rengjorda och reparerade brunnar efter att arbetet är slutfört.

Mer information

Mer information om egen brunn finns på Livsmedelsverkets hemsida (extern länk).

 

  Sidan uppdaterades: