Avloppsreningsverk

Huvuddelen av avloppsvattnet som produceras i kommunen pumpas till Gryaabs reningsanläggning (Ryaverket) på Hisingen i Göteborg och renas där. De lite större tätorterna utanför Kungälvs centrum har egna avloppsreningsverk, de finns i Diseröd, Kode och Marstrand.

Gryaabs webbplats (extern länk)

 

Diseröds avloppsreningsverk

Diseröds reningsverk renar avloppsvatten från Diseröds samhälle, vilket omfattar Häljeröd, Diseröd, Tyfter och Västra torp. Avloppsvattnet behandlas med mekanisk, biologisk och kemisk rening. Reningsverket byggdes 1972. 

 

Kode avloppsreningsverk

Kode reningsverk renar avloppsvatten från Kode samhälle. Avloppsvattnet renas med mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Reningsverket byggdes 1972.

 

Marstrands avloppsreningsverk

Marstrands reningsverk renar avloppsvatten från Marstrands tätort. Avloppsvattnet renas med mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Reningsverket byggdes 1977.

  Sidan uppdaterades: