Lätt och rätt med använt matfett

Fett i avloppet är ett stort problem som inte bara kan orsaka stopp i din egen köksvask. Det fastnar också i våra gemensamma avloppsledningar och pumpstationer vilket kostar stora summor i extra underhåll.

"Torka ur stekpannan och använda fett-tratten för överblivet matfett - din vask kommer att tacka dig" Det var vårt budskap när vi under 2017 delade vi ut den specialtillverkade fett-tratten. Tillsammans med den här broschyren ville vi göra det enkelt och bekvämt att ta hand om överblivet matfett utan kladd och lukt. Att tänka om och tänka nytt. . När vi summerar kampanjen ser vi att 1200* liter eller cirka 8 tunnor matfett har samlats in på våra återvinningscentraler

Mängder med fett

Matfett är alltifrån smöret du steker i till mat- och frityroljor av olika slag. Det kan också vara oljan i burken med tonfisk eller soltorkade tomater och det som blir över i långpannan efter en ugnsstekning.

Minimera, återanvänd, återvinn

  • Minimera – använd bara så mycket matfett du behöver, moderna teflonstekpannor klarar sig idag ofta med bara matvarans eget fett.
  • Återanvänd – överblivet matfett i stekpannan är en bra grund till en fantastisk sås.
  • Återvinn – kör det till din återvinningscentral. Då förädlas ditt matfett till allt möjligt från tvål till biodiesel.
    • Torka ur stekpannan med hushållspapper och släng i restavfall. Om du sorterar matavfall går det bra att slänga pappret med fett där också.
    • Rinnande fett från stekpannan hälls i miljötratten och när flaskan är full lämnar du in den på din återvinningscentral, märk flaskan med "matfett" eller kastar den i ditt restavfall.  
    • Större mängder matfett som exempelvis vid fritering hälls på dunk och lämnas in till din återvinningscentral. Märk dunken med "matfett".

Här finns mer om kommunens insamling av avfall och återvinning. 

Företag och storkök ska ha fettavskiljare

Företag som hanterar livsmedel och storkök i Kungälv ska ha en fettavskiljare installerad som tar hand om fett innan det når avloppet. Fettavskiljaren ska tömmas och underhållas enligt tillverkarens rekommendationer och kommunens regelverk med tömning när det behövs eller minst två gånger om året. Tömningen sköts med hjälp av en slamsugningsbil. Sommaren 2015 inventerade Kungälvs kommun alla företag och storkök som har eller ska ha fettavskiljare. Den här broschyren delades ut då.

Här finns mer om fettavskiljare i kommunens tillståndsguide.

Här finns styrdokumentet riktlinjer för installation och skötsel av fettavskiljare.

* I en tidigare publicering stod här en felaktig siffra. Det berodde på en missuppfattning vid sammanräkningen av fett från våra återvinningscentraler. Vi har nu korrigerat misstaget. 1200 liter fett samlades in under 2017. "Fett, varsomhelst men inte i avloppet!" 

  Sidan uppdaterades: