Inget vatten i kranen eller stopp i avloppet

Inget vatten i kranen


Hyresrätt eller bostadsrätt

Du som bor i lägenhet ska i första hand kontakta din hyresvärd.

Villa eller radhus

  1. Kontrollera om det finns en vattenläcka inne på fastigheten.
  2. Om det inte är något fel i din fastighet kan du kontrollera om det är några planerade eller akuta vattenavstängningar i ditt område.
  3. Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00.


Stopp i avloppet

Inom tomtmark

Vid fel på vattenledningar och avloppsledningar inom tomtmark kontakta i första hand en rörläggare eller en firma som utför slamsugning.

Utom tomtgräns

Vid fel på vattenledningar och avloppsledningar utanför tomtgräns, kontakta kundcenter telefon 0303-23 80 00.

  Sidan uppdaterades: