Vattenverk

Dösebacka vattenverk

Dösebacka vattenverk är ett grundvattenverk med konstgjord infiltration. Byggdes av familjen Döse men köptes av kommunen 1988. Vattentäkt är Göta älv. Producerar cirka 2 200 000 kubikmeter vatten per år varav 800 000 kubikmeter säljs till Ale.

 

Lysegårdens vattenverk

Lysegårdens vattenverk är ett grundvattenverk med konstgjord infiltration. Byggdes av Kungälvs kommun år 1975. Vattentäkt är Kvarndammen som är en del av Drypesjön. Råvattentäkten liksom infiltrationsdammen ägs av privatföretaget AB Sand & Trä. Producerar cirka 800 000 kubikmeter vatten per år.


Marstrands vattenverk

Marstrands vattenverk är ett ytvattenverk med kemisk fällning och sandfilter. Byggdes av Kungälvs kommun år 1937. Vattentäkt är Pjäxedammen som producerar cirka 180 000 kubikmeter vatten per år.

  Sidan uppdaterades: