Kommunalt (allmänt) vatten och avlopp

Dricksvatten

Kungälvs kommuns tre vattenverk, Dösebacka, Lysegården och Marstrands vattenverk producerar dricksvatten till cirka 25 000 människor i Kungälv, Diseröd, Ytterby, Kode, Kärna, Koön, Marstrand och Ale kommun.

Läs mer om vårt dricksvatten, vattenanalyser och våra vattenreningsverk

 

Information om anslutning till kommunalt VA

 

Ansök om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Fyll i och skicka in en ansökan om du vill koppla in din fastighet. VA-verket bedömer om det går att koppla in din fastighet.

Innanför kommunalt verksamhetsområde

Ansökan om anslutning till vattennätet och/eller avloppsnätet innanför kommunalt verksamhetsområde, servisanmälan (pdf, nytt fönster)

Utanför kommunalt verksamhetsområdet

Ansökan om inkoppling till kommunalt vatten och/eller spillvatten utanför kommunalt verksamhetsområde (pdf, nytt fönster)

 

Fettavskiljare

Fettavskiljare behövs för lokaler där livsmedel tillagas eller bereds. För att få installera en fettavskiljare eller uppgradera till en större krävs bygganmälan. Information om anmälan av fettavskiljare, tömningsintervall, installation med mera. 

 

Oljeavskiljare och slamavskiljare

Gryaabs riktlinjer för oljeavskiljare och slamavskiljare (pdf, nytt fönster)

 

Inget vatten i kranen?

Hyresrätt eller bostadsrätt

Du som bor i lägenhet ska i första hand kontakta din hyresvärd.

Villa eller radhus

  1. Kontrollera om det finns en vattenläcka inne på fastigheten.
  2. Om det inte är något fel i din fastighet kan du kontrollera om det är några planerade eller akuta vattenavstängningar i ditt område.
  3. Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00


Stopp i avloppet?

Inom tomtmark

Vid fel på vattenledningar och avloppsledningar inom tomtmark kontakta i första hand en rörläggare eller en firma som utför slamsugning.

Utom tomtgräns

Vid fel på vattenledningar och avloppsledningar utanför tomtgräns, kontakta kundcenter telefon 0303-23 80 00.

  Sidan uppdaterades: