Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och precis som vid all annan livsmedelstillverkning är det viktigt att råvaran är kontrollerad och av god kvalitet. Eftersom vattnet snurrar runt i ett evigt kretslopp påverkar vattenhanteringen i Kungälvs kommun kvaliteten på vattnet i Göta älv och kustzonen. Det innebär att vi alla har ett stort ansvar, inte bara för dagens vattensituation i Kungälvs kommun utan även för vattnet i framtiden.

Kungälvs invånare (med omnejd) får sitt vatten från Göta älv och Svartedalen. Marstrands invånare får sitt vatten från dammar på Koön och från Dösebacka vattenverk. Vattnet förs via ledningar till vattenverken där det genomgår flera reningssteg innan det blir dricksvatten och når konsumenterna.


Vattenkvalitet

Kraven på dricksvattnets kvalitet bestäms av Statens Livsmedelsverk. För att säkerställa kvaliteten på vårt dricksvatten analyseras vattenprover kontinuerligt enligt Statens Livsmedelsverks föreskrifter. Med ytterst få undantag får dricksvattnet alltid högsta betyg enligt de krav som Statens Livsmedelsverk ställer.

Vattenanalys

Resultat från kemisk vattenanalys av vattnet från våra tre vattenverk (pdf, nytt fönster)

Vattnets hårdhetsgrad

Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader dH och vattnet i är Kungälv mjukt (3-4°dH) samt har ett pH på cirka 8. Det gör att tvål, disk- och tvättmedel löddrar redan vid låg dos. Du kan alltså använda lite rengöringsmedel och ändå få bra resultat. Det gynnar både din hushållskassa och framför allt miljön. Information om doseringsmängder finns på tvätt- och diskmedelsförpackningarna.

Använd bara kallvatten till matlagning

Observera att det är endast kallvatten som räknas som livsmedel, inte varmvatten. Använd inte varmvatten till matlagning på grund av ökad risk för bakterier och kopparhalt om du har kopparrör. Ta för vana att alltid spola ur vattnet som stått i ledningen över natten eller när du varit bortrest.

 

Vattenverk

Kungälvs kommuns tre vattenverk, Dösebacka, Lysegården och Marstrands vattenverk producerar dricksvatten till cirka 25 000 människor i Kungälv, Diseröd, Ytterby, Kode, Kärna, Koön, Marstrand och Ale kommun.

Dösebacka vattenverk

Dösebacka vattenverk är ett grundvattenverk med konstgjord infiltration. Byggdes av familjen Döse men köptes av kommunen 1988. Vattentäkt är Göta älv. Producerar cirka 2 200 000 kubikmeter vatten per år varav 800 000 kubikmeter säljs till Ale. 

Lysegårdens vattenverk

Lysegårdens vattenverk är ett grundvattenverk med konstgjord infiltration. Byggdes av Kungälvs kommun år 1975. Vattentäkt är Kvarndammen som är en del av Drypesjön. Råvattentäkten liksom infiltrationsdammen ägs av privatföretaget AB Sand & Trä. Producerar cirka 800 000 kubikmeter vatten per år.

Marstrands vattenverk

Marstrands vattenverk är ett ytvattenverk med kemisk fällning och sandfilter. Byggdes av Kungälvs kommun år 1937. Vattentäkt är Pjäxedammen som producerar cirka 180 000 kubikmeter vatten per år.


Vattenskydd

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Rent dricksvatten är en viktig förutsättning för att vårt samhälle ska fungera och utvecklas, och är något som många ofta tar för givet. Skydd av dricksvattentäkter är nödvändigt för att kunna garantera ett säkert dricksvatten, nu och i framtiden. Att skydda vattentäkterna är ett ansvar som behöver tas av alla som lever, verkar och rör sig inom det område som kan påverka vattentäkten.

Kungälvs kommun växer och vattenbehovet i kommunen ökar i takt med att fler invånare får tillgång till dricksvatten från kommunen och inflyttningen ökar. Kommunen tar nu ett samlat grepp och ser över sina vattentäkter och vattenresurser så att både nuvarande och kommande invånare garanteras ett gott och hälsosamt dricksvatten. En viktig pusselbit är att skapa vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Vattenskyddsföreskrifter visar vad som inte är tillåtet inom ett vattenskyddsområde och är ett regelverk som alla som bor och verkar inom vattenskyddsområdet måste följa.

  Sidan uppdaterades: