Hoppa till sidans innehåll

Navigering

Du är här: Kungälvs kommun > Tips och råd > För lärare och elever > Läromedel

Läromedel, undervisningspaket och fortbildning

Använd dig gärna av våra snabblänkar här nedan för att snabbare hitta det du söker.

Läromedel

Museilådor och minimuseer till uthyrning / Livet i västerhavet / Skogsäventyret / Batteriinsamlingen / Läromedel om biologisk mångfald Global Warning: Early Warning Signs / Eco Kids / Earth Hour

Undervisningspaket

Lärarrummet på Världsnaturfondens webbplats / Undervisningsmaterial från Håll Sverige Rent / Undervisningspaket Skogen i Skolan / Undervisningsmaterial från Lantbrukarnas Riksförbund om lantbruk / Undervisningspaket Agenda 21 info / Natur- och Miljöpärmen / Lärande för Hållbar Utveckling /


Museilådor och minimuseer till uthyrning

Naturhistoriska museet hyr ut temalådor för undervisning

Temalådor för barn i förskola och skola, där ålder för lådorna varierar. Lådorna är till som komplement till naturupplevelser och museibesök, för att ”stimulera barnens nyfikenhet och ge en ökad känsla och förståelse för naturen”. De flesta lådorna innehåller ett häfte med information och förslag på enkla experiment och övningar, lärarhandledning och pedagogiskt material.

Lådorna kan bokas på telefon 010-4414230
(fram till klockan 12.00). De flesta går att lasta i vanlig personbil, vissa kräver kombibil eller motsvarande.

Läs mer om lådorna på Göteborgs Naturhistoriska Museums hemsida.

Tag mig till Naturhistoriska Museets webbplats. (extern länk)


Livet i västerhavet

Havets Hus skolmaterial för låg- och mellanstadiet finns på Havets Hus för beställning.

Om ni vill ha ett exemplar, som förberedelse för ert besök på Havets Hus, samt som stöd och hjälp i er undervisning, tag kontakt med Havets Hus så skickar de ett exemplar.

Telefon: 0523-66 81 61
E-post: havetshus@havetshus.se

Tag mig till webbplatsen för Havets Hus. (extern länk)


Skogsäventyret

Målgrupp: elever i årskurs 4

Kunskap, äventyr och laganda.

Skogsäventyret är Svenska Orienteringsförbundet och Sveaskogs stora skolsatsning för elever i årskurs 4. Skogsäventyret är ett verktyg för lärare att enkelt och effektivt arbeta med skogs- och kartkunskap i skolan.

Skogsäventyret startar med ett brev från ugglan i skogen. Genom berättelsen börjar elevernas engagemang för att rädda skogen från skogstrollet Olfar som hotar med att förgifta skogen. Innan eleverna är redo för att bege sig ut i skogen måste de lära sig vad skogen har att ge och lära sig hitta rätt vägar. Ugglan ledsagar eleverna i två expertroller - Skogsexperten och Hitta rättexperten.

Efter utbildningen är eleverna redo för själva Skogsäventyret där de arbetar i lag för att samla in bevis för att övertyga Olfar att skogen behövs. När de lyckats rädda skogen får eleverna en belöning från Spanarn som ugglan heter.

Tag mig till Skogsäventyrets webbplats. (extern länk)


Material om Batteriinsamlingen

Målgrupp: mellanstadiet

Batteriinsamlingens skolmaterial är speciellt utvecklat för elever i mellanstadiet. Materialet ger information om batterier och batteriinsamling och lämpar sig för elever mellan 9 och 13 år.

Beställ lärarhandledning, elevhäfte och DVD-film på batteriinsamlingens hemsida.

Tag mig till Batteriinsamlingens webbplats. (extern länk)


Läromedel om biologisk mångfald

Målgrupp: högstadiet, gymnasiet, lärarutbildningar och allmänheten

”Ett myller av liv” är ett läromedel om biologisk mångfald.

Ett internetbaserat läromedel om biologisk mångfald. Utgivare: lantbruksuniversitetet, världsnaturfonden och Centrum för biologisk mångfald. Målgrupper är högstadiet, gymnasiet, lärarutbildningar och allmänheten.

Tag mig till webbplatsen för Ett myller av liv. (extern länk)


Global Warning: Early Warning Signs

Målgrupp: Lärare och elever på gymnasiet

Här finns exempel från hela världen på förändringar som kopplas till den globala uppvärmningen. Med hjälp av kartor kan du se exempel på förändringar över hela världen. Det finns även lärarmaterial, som kan vara användbart för gymnasieelever. http://www.climatehotmap.org/index.html


Eco Kids

Målgrupp: Elever på högstadiet och gymnasiet

Ecokids vänder sig till skolungdom och berör på ett kul sätt det mesta om miljö (på engelska). Här hittar du också flera spel och andra aktiviteter.
http://www.ecokids.ca/


Earth Hour

Earth Hour är världens största miljömanifestation. Det handlar om att släcka för klimatet en timme, men på förskolor och skolor är det många som vill mer! WWF har därför tagit fram ett utbildningsmaterial för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Jobba klimatrelaterat under Earth Hour, Earth Week eller Earth Month!

Här hittar du också material som kan användas på personalmöten, föräldramöten, information till barnen/ungdomarna och vid andra tillfällen för att få spridning av kampanjen.

Ta mig till utbildningsmaterialet


Lärarrummet på Världsnaturfondens hemsida

För lärare finns Lärarrummet på Världsnaturfondens webbplats. Där finns förslag på material till undervisningen, fortbildning för lärare samt tips på hur hållbar utveckling kan bli centralt för hela skolutvecklingen.

Ta mig till Världsnaturfondens webbplats. (extern länk)


Grön Flagg från Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent (HSR) har ett koncept som heter Grön flagg där det finns tips på hur man kan utforma miljöundervisningen.

Detta material kan användas även om man inte tänkt certifiera sin skola. Det finns sex teman med mängder av tips och material för hur man kan ta sig an dessa teman i undervisningen.

Länk till respektive tema hittar du här nedan
Konsumtion (extern länk)
Livsstil och hälsa (extern länk)
Kretslopp (extern länk)
Klimat och energi (extern länk)
Vattenresurser (extern länk)
Närmiljö (extern länk)

Här finns ännu mer material för skola och förskola:

Skolmaterial på webbplatsen Håll Sverige Rent. (extern länk)


Skogen i skolan

”Skogen i skolan” är ett undervisningspaket om skog som är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

Skogen i Skolan vill öka kunskaperna om, och intresset för, skogen och alla dess värden. De ser som sin främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara sammanhangen för en ökad förståelse för Sveriges viktigaste näring.

På webbplatsen finns mängder av material och förslag på hur man jobba med skogsfrågor i skolan.

Tag mig till webbplatsen Skogen i Skolan. (extern länk)


Undervisningsmaterial från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) om lantbruk

Här kan du beställa årskursanpassat material som hjälper dig att på ett pedagogiskt sätt förklara sambandet mellan det svenska lantbruket och vad vi äter och konsumerar, samt aktuella miljö- och energifrågor.

Tag mig till Lantbrukarnas Riksförbunds webbplats. (extern länk)


Undervisningspaket Agenda 21 info

Interaktivt läromedel om Agenda 21 som främst rör miljöfrågor och kränkande behandling. Får provas gratis under en period, sedan till låg kostnad. Finns anpassat för alla olika åldersgrupper.

Tag mig till webbplatsen Agenda 21 info. (extern länk)


Natur- och Miljöpärmen

Syftet med Natur & Miljöpärmen är att ge uppväxande generationer bra miljökunskaper och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre framtida miljö.

Ta mig till mer information om Natur- och miljöpärmen


Fortbildning för lärare på Ekocentrum: Lärande för Hållbar Utveckling

Hur ska dagens barn och ungdomar rustas för att kunna anta våra globala utmaningar? Och vilka krav ställs på lärarna, rektorerna och övrig skolpersonal?

Den här fortbildningen syftar till att utveckla lärares didaktiska förmåga i Lärande för Hållbar Utveckling och att ge förskolan/skolan stöd i den fortsatta utvecklingsprocessen.

Ekocentrum visar på verktyg och övningar som gör att barnen/eleverna kan förstå och agera i vår komplexa värld – en förutsättning för att kunna hantera framtidens utmaningar. Utbildningen genomsyras praktiskt av pedagogiken bakom Lärande för Hållbar Utveckling.

Tag mig till Ekocentrums webbplats. (extern länk)

 

Aktuellt och relaterat

Aktuellt

Alla nyheter