Hoppa till sidans innehåll

Navigering

Du är här: Kungälvs kommun > Omsorg och hjälp > GRo - organisatoriskt lärande i Göteborgsregionen

GRo - organisatoriskt lärande i Göteborgsregionen

logotype, GRo

Funktionshinderverksamheten och Daglig verksamhet i Kungälv deltar tillsammans med GR (en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige) och fem andra kommuner i kompetensutvecklingsprojetet GRo - organisatoriskt lärande i Göteborgsregionen.

Europeiska Socialfonden har beviljat 15 miljoner kronor till projektet, som påbörjades i oktober 2010 och pågår till och med november 2012. Syftet med projektet är att skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande.

I Kungälv berörs ca 300 medarbetare. Under en analysdag den 3 februari jobbade ca 45 enhetschefer och medarbetare med att ta fram utvecklingsbehov inom tre områden: kommunikation och samarbete, utveckling av yrkesrollen samt bemötande av brukare, anhöriga och gode män. Dagen präglades av energi, kreativitet och lust att gå vidare till nästa fas i projektet.

Tag gärna del av dokumentationen från analysdagen (pdf-fil 2Mb)

Exempel på aktiviteter under aktivitetsfasen, som startar i april, är studiecirklar, nätverk, 'skuggning', handledning, webbaserad utbildning. Projektet ger unika möjligheter till erfarenhetsutbyte och gemensamma aktiviteter över kommungränser.

Kontaktperson och samordnare för Kungälv är verksamhetsutvecklare Kersti Jacobsen.

Informationsfolder (pdf-fil 813Kb)

 

Aktuellt och relaterat

Aktuellt

Alla nyheter