Hoppa till sidans innehåll

Navigering

Du är här: Kungälvs kommun > Miguel Odhners (S) äldre blogginlägg > Nordiska Folkhögskolans 60-årsjubileum

Miguel Odhners (S) äldre blogginlägg

Nordiska Folkhögskolans 60-årsjubileum 2007-11-02

Lördagen den 20 oktober var jag som adjungerad ledamot i Nordiska Folkhögskolans styrelse på skolans årsmöte och 60-årsjubileum. Jag är stolt över Kungälv och att vi har en Nordisk Folkhögskola här! Få förstår vikten. Historiskt har Kungälv varit en nordisk mittpunkt, idag är skolan och Bohus fästning våra yttersta tecken för denna tid. Personligen tror jag att just det nordiska samarbetet har framtiden för sig på det sättet att det handlar om våra gemensamma grundläggande värderingar i norden, vår kultur, syn på demokrati och öppenhet i förhållande till EU. Vi har en annan samhällstruktur, annat skattetryck, mer av solidariska lösningar, öppenhet och demokratikultur. Att värna, bejaka och utveckla det Skandinaviska blir viktigare och viktigare i en större EU-harmonisering och alltmer globaliserad värld.

Denna lördag firades 60-åringen. Det var ju så att 1947 grundades Nordiska folkhögskolan i spåret av kriget. Grundtanken var att skapa en skola och samlingsplats med stark känsla för det nordiska. Oavsett om man kom från Norge, Danmark eller Sverige så var hela Norden den plats där man hörde hemma. Även idag är det just denna tanke som man lyfter fram. Fyra lärare och en mycket entusiastisk husmor välkomnade 11 svenskar och 22 elever från övriga Norden till den första vinterkursen 1947. Idag har skolan mer än 200 elever som studerar med olika inriktningar. Skolans huvudman är föreningen ”Föreningen Nordiska folkhögskolan i Kungälv” vars medlemmar och styrelse representerar hela Norden. Mycket arbete är ideellt, ovanligt i tider då marknaden vinner allt större terräng i utbildningsvärden.

Jag hälsar den nya rektorn, Beate Fasting välkommen på sin post. Av hennes inledningstal kändes det som att Nordiska Folkhögskolan har kontroll inte bara på budget och verksamhet, det andades också framåtanda och öppenhet till samarbete. Nils Zanders och Stewe Claesson är andra tidigare kända rektorsprofiler. Jag tror på Beate. Det här blir bra.

Under förra mandatperioden bildade vi ”Södra Bohuslän Turism” tillsammans med företag, organisationer samt Stenungsund, Tjörn och Orust, vi bildade vårt eget ”Gbg & Company”.

Då la vi grunden för ett bra samarbete när nu Nordiska utvecklar sin konferensverksamhet och ”B&B Vandarhem”.

Fästningsjubileum och utveckling

Framför oss har vi också 2008 med jubileumsfirande av Bohus och Carlstens fästning, det skall bli väldigt roligt. Nordiska utgör inte bara en turistresurs, det är en unik skola ur utbildnings och kompetensförsörjningssynpunkt, även här skall vi utveckla vårt samarbete med Mimers Hus. Nordiska har enorma kontakter via sina ambassadkontakter. Nordiska utgör ett av hörnen i den geografiska triangel som jag vill se som stadens framtida upplevelsecentrum, där de andra noderna utgörs av centrum och Eriksdal som jag gärna vill arrendera eller köpa av Göteborg.

Syftet är ju att utveckla gångstigar, campingplatser, fiskeplatser, båtbryggor på andra sidan älven, att göra iordning Eriksdal så det inte är en mörk och skrämmande plats där tjuvar i lugnt mak kan ta sig in i bilarna. Nu gäller det att få den Moderata ledningen lika intresserad av detta som vi. Jag har i varje fall lyckats få upp frågan på kommunstyrelsens bord inom en månad, trots att Moderatledningen inte tycker det är så prioriterat. Samarbete föder större resurser, framgång, fler besökare, mer tillväxt och fler jobb.

Skriv en kommentar

Aktuellt och relaterat