Hoppa till sidans innehåll

Navigering

Du är här: Kungälvs kommun > Socialdemokraternas bloggare > Miguel Odhners (S) blogg

Miguel Odhners (S) blogg

282 inlägg

Miguel Odhner är född 1968. Han är gift med Jessica. Miguel har en bakgrund som Lastare, EU-debattör, SSU-ombudsman, politiskt sakkunnig i Regeringskansliet (Arbetsmarknad och jordbruksfrågor). Miguel har även varit egenföretagare samt chef för ett utbildningsföretag. Miguel har haft politiska uppdrag i kommunen sedan sent 1980-tal. Mellan 1 juli 2005 och 31 december 2006 har Miguel varit kommunstyrelsens ordförande. Sedan 1 januari 2015 är han kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Vill Du kontakta Miguel Odhner så kan du göra det här.

Här kan du läsa Miguels äldre blogginlägg från 2007-2010

Prenumerera via RSS

 

Sverige behöver fler jobb och fler som jobbar 2015-08-28

Kungälv vill ha fler i arbete, gärna Sveriges lägsta arbetslöshet, därför känns det bra att den s-ledda regeringen i veckan nu redovisar investeringar för fler jobb! Med Sveriges nya jobbagenda tar vi steg för steg mot EU:s lägsta arbetslöshet.

Sveriges nya jobbagenda består av tre delar:

 1. investeringar för framtiden
 2. en aktiv näringspolitik för fler och växande företag
 3. satsningar på ökad kompetens och förbättrad matchning på arbetsmarknaden.

Totalt avser regeringen att i budgetpropositionen för 2016 föreslå investeringar på 8,5 miljarder kronor på jobben. Investeringarna utökas till 10 miljarder per år under 2017, 2018 och 2019. Tillsammans med satsningarna på samma områden i vårbudgeten 2015 innebär detta investeringar på 14,3 miljarder år 2016, 17,6 miljarder år 2017, 18,9 miljarder år 2018 och 18,1 miljarder kronor för år 2018.

Under många år har byggandet legat på en alldeles för låg nivå, vilket gör att vi idag står med en stor bostadsbrist. Regeringen avser därför att föreslå investeringar på 5,5 miljarder kronor på fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende.

Fler bostäder

Regeringen inför ett investeringsstöd för byggande av klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Stödet ligger på 1,9 miljarder för år 2016 och ökar de nästkommande åren upp till 3,2 miljarder år 2018. Investeringsstödet är som störst för små, energieffektiva lägenheter. För att ge särskild stimulans för studentbostäder avser regeringen att föreslå ytterligare 300 miljoner kronor till snabbt uppförda studentbostäder för 2016.

Det går åt rätt håll 2015-08-05

Många snackar om invandrare nu, helt okej, men en sak är viktigare, att snacka om tillväxt och jobb, för om folk känner hopp och framtidstro, inte rädsla och osäkerhet får vi ett annat samhälle, där ligger min och andra politikers uppgift.
För Socialdemokraterna och Samarbetspartierna i Kungälv är jobbfrågan prioriterad. Jobb skapas naturligtvis i företagen, men också i kommuner, grunden läggs tillsammans bl.a. genom sommarjobb, utbildning och praktik.

I Kungälv vill vi ha Sveriges lägsta arbetslöshet, ytterst handlar det om framtidstro, ta tillvara allas resurs och företags/organisationers/föreningar möjligheter. En del arbete är igång, annat på gång. Därför är det glädjande att arbetslösheten minskar, till och med i hela Bohuslän.

Vid den senaste mätningen Arbetsförmedlingen har gjort av öppet arbetslösa så ser det bättre ut i 2015 än på det senaste tre åren under juni månad, vi förra årets mätning för juni 2014 har arbetslösheten gått ned 6,1 %.

I Kungälv minskar den än mer, med över 7 procent, det är tillfälliga jobb, start av företagande, förberedande insatser och arbete med särskilt anställningsstöd som ökar mycket. Detta känns bra.

Man ska naturligtvis också veta att trenden är att när höstmånaderna infaller ökar arbetslösheten något, så det återstår att se om arbetslösheten håller på att mattas av under hösten och att färre blir arbetslösa mot föregående år.
Men, det går åt rätt håll.

Att man aldrig lär sig av historien 2015-07-17

Detta är bara första steget de vilja ta........vägen från medborgarskapet till att dela upp människorna

Sverigedemokraterna: Registrera alla invandrare

Kent Ekeroth (SD) vill registrera den svenska befolkningen. Foto: URBAN ANDERSSON

Partiet lägger fram motion som kräver registrering efter nationell bakgrund

Den 15 september 1935 införde Nazityskland de så kallade Nürnberglagarna. Myndigheterna skulle skilja ut landets judar från andra medborgare och särbehandla dem.

När Sverigedemokraten Kent Ekeroth nu i en riksdagsmotion föreslår att Kriminalvården och andra myndigheter ska registrera den svenska befolkningen efter nationell bakgrund tar han ett jättekliv mot sådana lagar.
Urskiljandet kommer först.
Särbehandlingen är nästa steg.

Det handlar inte enbart om att registrera dem som är utrikes födda eller har utländskt medborgarskap. Till och med svenska medborgare som är födda i Sverige, men med minst en utlandsfödd förälder, ska registreras. Ekeroth inbillar sig nämligen att kriminalitet är kulturellt betingat. All modern kriminologisk forskning säger väl motsatsen, men sådant biter inte på en man med den högre missionen att ge SD ammunition för att påstå att invandrare är kriminella.

Läs mer om detta här: http://www.aftonbladet.se/kultur/article20012410.ab

I Harestad där jag bor röstade nästan 16 % på Sverigedemokraterna.
Undra om de vet att Sverigedemokrater mer kriminella än invandrare!
Man kanske skulle dela upp förtroendevalda efter kriminalitet?

Så stor andel har fällts för brott

Andel misstänkta/dömda för brott
Sverigefödda med svenskfödda föräldrar 5
Andragenerationsinvandrare 7,9
Utlandsfödda, viktat värde 10
Sverigedemokratiska riksdagsledamöter 10,2

Andel misstänkta/dömda för
misshandel eller grov misshandel

Sverigefödda med svenskfödda föräldrar 1,4
Andragenerationsinvandrare 2,4
Utlandsfödda 4,1
Sverigedemokratiska riksdagsledamöter 4,1

Andel misstänkta/dömda för narkotikabrott
Sverigefödda med svenskfödda föräldrar 0,5
Andragenerationsinvandrare 1,1
Utlandsfödda 1,0
Sverigedemokratiska riksdagsledamöter 2,0

Fakta om undersökningen

Källa: BRÅ, Rapport 2005:17, Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet. Siffrorna för SD-ledamöterna gäller dömda för brott, BRÅ:s siffor gäller misstänkta för brott, vilket innebär att siffrorna för SD-ledamöterna troligen skulle vara ännu högre om även deras uppgifter gällde enbart misstänkta, inte dömda för brott. BRÅ:s statistik avser polisanmälda brott åren 1997–2001.

Socialdemokraterna och Samarbetspartierna tar ansvar för äldreomsorgen! 2015-07-09

Den 8 juli ordnade jag och Linda Åshamre en presskonferens. Den var välbesökt och vårt budskap var att vi tänker 10-dubbla produktionen av vård och omsorgsplatser jämfört med de senaste åtta åren. Den tidigare har misslyckats att ta fram platser vård och äldreomsorgsboenden.

I dagsläget hävdar Moderater, Kristdemokrater och Centerpartister att köerna ökat från ingenting till allting efter valet. Det är en myt. Däremot är det sant att de bara byggde 20 nya platser på 8 år.

Under samma period har köerna ökat från ca 20 till 70 äldre och sjuka i kö.
Det har lett till extremt kostnader i hemtjänsten. Hade ansvariga byggt efter behov hade kommunen haft 15-20 miljoner i lägre kostnader i hemtjänsten varje år.

Att inte investera i äldrevård har blivit en dyr affär för skattebetalarna.

Samarbetspartierna har nu upphandlat 40 platser, med krav på öppenhet och kollektivavtal, på äldreboendet i Ytterby som drivs av Attendo. Detta gör att väntelistan på ca 70 personer minskas men på sikt vill vi bygga bort hela väntelistan och ta höjd för framtida behov. I vår investeringsplan finns planer för 200 lägenheter och en närmare en halv miljard i inevsteringar fram till 2022

Lyssna gärna på denna intervju i Radio GBG "Eftermiddag i P4 Göteborg", 1.08.11 in i programmet där jag får svara på lite kluriga frågor och sedan en längre analys av den politiska reportern, sammanlagt nästan 13 minuter.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2240

Se även Linda Åshamre i Västnytt här
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/200-nya-platser-i-aldrevarden

Vi måste ta social hållbarhet på allvar 2015-07-06

Denna artikel från Samarbetspartierna i Kungälv publicerades i Svenska Dagbladet 2015-07-05

Vi behöver upprätta gränsvärden för sociala risker i de miljöer där barn växer upp. De områden som ligger över dessa gränsvärden måste vi investera i, för ett socialt hållbart samhälle. Det skriver företrädare från flera partier i Kungälvs kommun.

Vi skulle aldrig mäta risker med kemikalier som vi idag gör med sociala risker.
Kungälvs kommun har som första kommun i landet utarbetat en social översiktsplan för att ta reda på hur vår kommun verkligen mår och hur socialt hållbar den är. Resultatet visar att kommunen som helhet är mycket välmående i alla jämförande genomsnittstal som vi för det mesta använder oss av.
Men bakom dessa positiva genomsnittsvärden gömmer sig social utsatthet, livslång arbetslöshet, missbruk och skolmisslyckanden som är kopplade till vissa geografiska områden där dessa problem består över generationer. Det måste väl ändå vara i dessa områden vi behöver undersöka hur välfärden mår för att kunna arbeta med social hållbarhet?

Begreppet social hållbarhet kommer från den så kallade Brundtlandkommissionen som verkade inom FN och 1987 publicerade en slutrapport i vilken det påtalades att ett hållbart samhälles hållbarhet har tre dimensioner, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det har snart gått 30 år sedan dess och mycket har hänt för att förbättra våra samhällens hållbarhet. Vi utvecklar ekonomiska styrsystem för att undvika finansiella bubblor, skuldsättning eller inflation. För att trygga vår miljö har en lång rad skadliga ämnen förbjudits sedan 1987, utnyttjande av naturresurser begränsas till hållbar drift och gränsvärden för nödvändiga men skadliga kemikaliska ämnen införs löpande.

Även om mycket återstår inom både ekonomisk och ekologisk hållbarhet menar vi att den sociala hållbarheten är den mest förbisedda. Det är inte socialt hållbart att omkring 13 procent av varje årskull som, i Sverige, lämnar gymnasiet går rakt in i ett socialt utanförskap med arbetslöshet, psykosocial ohälsa och förkortad livslängd. Inte heller är det vare sig anständigt eller nödvändigt att det skall vara så. Vi behöver vända på perspektiven kring vad vi menar med social hållbarhet. Den sociala utsattheten, de sociala riskerna, är inte jämnt fördelade.

Det finns barn i Kungälv som föds in i sammanhang där de från början är överexponerade för sociala risker så som föräldrar med otrygga anställningar, områden med förskjuten social normalitet i vilka det är vanligt att man inte sköter skolan, att kompisarna har handläggare hos socialtjänsten, att det stjäls ur bilar, där sjukskrivningstalen är mycket höga liksom försörjningsstödet, barnfattigdomen och arbetslösheten medan deltagandet i föreningslivet och utbildningsnivåerna är lågt. Dessa barn som från första levnadsdagen omges av dessa sociala risker har försämrade möjligheter att tillgodogöra sig de rättigheter som föreskrivs dem i barnkonventionen och löper en ökad risk att bli en del av en reproducerande social struktur. Dessa barn har ingen eller mycket liten glädje av att de tal, de genomsnittsvärden, som Kungälv rapporterar in till SKL visar att vi är en mycket välmående kommun.

Vi skulle aldrig mäta risker med kemikalier som vi idag gör med sociala risker. Vi skulle inte acceptera att barn i ett område exponeras för tre gånger så höga halter av ett miljögift om det bara vägs upp av att barn i ett annat område exponeras i mycket mindre utsträckning och genomsnittet därmed håller sig under ett gränsvärde. Vi behöver med andra ord upprätta absoluta gränsvärden för sociala risker i de miljöer/områden barn växer upp och vi måste investera i de områden som ligger över dessa gränsvärden och i slutändan kommer det löna sig, också ekonomiskt.

I Kungälv uppbär 2,6 procent av alla barn och ungdomar stöd hos socialtjänsten med stöd av socialtjänstlagen och lagen om vård av unga. Det är en föredömligt låg siffra. Det går inte att eliminera sociala problem och därmed inte heller sociala risker. Men det finns områden i Kungälvs kommun där denna siffra är mycket annorlunda. Där uppbär var femte barn stöd från socialtjänsten. Det blir en del av den förskjutna normaliteten. Vi kan också påvisa att om du har en otrygg anställning med Kungälvs kommun som arbetsgivare är det mer troligt att du bor i ett av dessa utsatta områden än att du är man. Det visar sig också att vi satsar femgånger mer pengar på pojkars fritid i välmående områden än på flickor i de socialt marginaliserade.

Vi måste fråga oss vad av detta som är anständigt, vad som är socialt och ekonomiskt hållbart och hur vi förmår att vända denna verklighet.
Vi kommer nu ta initiativ till att i allt vårt fortsatta arbete verka för ett socialt hållbart samhälle där vi investerar bort den förskjutna marginaliteten. Inga barn skall växa upp i barnfattigdom, alla barn skall ha reell möjlighet att ta del av föreningslivet, alla barn skall få det läxstöd de behöver, ingen skall springa år efter år på otrygga anställningar med oss som arbetsgivare. Vi skall inte heller styra vår organisation efter förföriska genomsnittsvärden utan utifrån gränsvärden för sociala risker. Vi skall ändra våra ägardirektiv till bostadsbolagen och ge dem ett huvuduppdrag att verka för social inkludering, vi skall genomföra alla våra upphandlingar med en social klausul.

Vi skall ta dessa kortsiktiga sociala kostnader för att skapa ett mer jämlikt, anständigt och socialt hållbart samhälle som i slutändan också kommer löna sig ekonomiskt och som vi utan att skämmas skall lämna över till den uppväxande generationen.

Elisabeth Mattsson
kommunordförande, Folkpartiet Liberalerna

Carl Adiels
kommunfullmäktige, gruppledare, Miljöpartiet

Miguel Odhner
kommunalråd, Socialdemokraterna

Morgan Persson
samhällsbyggnadsutskotts ordförande, Utvecklingspartiet

Knut Nordin
gruppledare, kommunstyrelsen, Vänsterpartiet

Vi säger JA till tolerans och NEJ till våldsbejakande extremism 2015-07-01

Det lönar sig att tro på de egna möjligheterna! Extremismens outforskade landskap!

Regeringens stödjer oss, vi skall nu upprätta samverkansavtal med Göteborgs universitet, det skall bli forskning och utbildning i Kungälv.

Det är med stor glädje vi noterar att Kungälvs Kommuns uthålliga arbete för ökad tolerans, över alla politiska gränser, även med denna regering blivit nationellt uppmärksammad för sina framgångar och arbetsmetoder i syfte att motverka våldsbejakande extremism och främjande av tolerans och samexistens.

Toleransprojektet är ett av de bästa exemplen på hur långt man kan nå i viktiga samhällsfrågor, om man har det politiska modet att erkänna lokala problem, och samtidigt har den politiska framsyntheten att skapa ett brett politiskt stöd som håller över maktskiften.

Det är med stolthet Kungälv med de lokala erfarenheter som gjorts i över 20 år, kan vara med och bidra till ökad kunskap, nya arbetssätt och metoder. Det är med ödmjukhet och engagemang vi politiskt och fysiskt kan vara del av detta framtida utvecklingsarbete med Göteborgs Universitet.

Läs mer här om Kungälvs roll i framtidsarbetet:
http://www.kungalv.se/t/FlashPage.aspx?id=55219

Fler får jobb i Kungälv just nu, det är bra! 2015-07-01

Samarbetspartierna vill öka takten ytterligare med fler insatser för ökad tillväxt och fler i arbete. En del har tuffare än andra att komma in på arbetsmarknaden.

Därför beslutade kommunstyrelsens personal och näringslivsutskott igår att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka om vi liksom flera andra kommuner kan inför en föreningspool i samarbete med Samordningsförbundet.

Syftet är att arbetsföra personer som är med i poolen sk

Arbetet med föreningspoolen ska ske genom avtal med Samordningsförbundet. Ett förbund som består av fyra parter, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Region/Landsting och Kommun/Kommuner. Samordningsförbundet ska använda sina resurser effektivare och samordna sina rehabiliteringsinsatser för att ge de personer som är i behov av stöd från flera olika aktörer för att ge möjlighet att återställa eller öka sin funktions- och arbetsförmåga.

I veckan antogs den Sociala översiktsplanen! 2015-06-26

Sedan 2010 har arbetet pågått. Nu är grundplattan tagen, nu kan åtgärderna börja.

För det är i det moderna samhället inte en självklarhet att man skall bli och förbli vad ens föräldrar var. Vårt mål är att förändra samhället, skapa ett mer jämlikt samhälle, där barnfattigdom och utanförskap bekämpas, där vi vågar räkna och investera i människor, barn, att göra rätt från början. Nedan några ord ur inledningen:

”Platsen där världen blir min”

”Varje människa blir till som individ i samspelet med de viktiga människor som omger oss. Från
dem erövrar vi språk, värderingar, traditioner och andra symboler som fyller livet med mening
och tolkar dess mysterier åt oss. Det är långtifrån betydelselöst på vilken plats eller i vilket område detta äger rum. De stigar, vägar och gator som vi vandrade som barn kommer vi fortsätta att vandra i vårt inre resten av våra liv. De platser där vi lärde oss att förstå vilka vi var och hur världen hänger samman bevarar vi som inre kompasser för vägledning för all framtid.
Platserna är ofta mycket konkreta, en lekplats, ett ridstall, en replokal, tusen vitsippor på en äng.
Den jag var där, blev där, bär jag med mig om än jag kom att bli någon helt annan sedan. I det växande barnets neurologiska utveckling bildas tunna strängar för överförande av elektriska
impulser mellan hjärnans olika synapser som en biologisk respons på det lekande barnets
fantasifulla interagerande med sin omgivning. I poetisk mening är planering för social hållbarhet att bygga ett samhälle som ger varje barn bästa möjliga stimuli från denna miljö. Den som vuxit upp i Kungälv skall i sitt inre kunna bära med sig den vidsträckta kustens vikar, sjöarna i de djupa skogarna, bilden av de uråldriga fästningarna, ljudet från en livlig stadskärna och
tryggheten i den kommundel man växt upp omgiven av ett empatiskt och engagerat samhälle.
Hela kommunen är till för alla och ingen skall växa upp där kvällar, helger och lov är ett
ofrivilligt valt tomt och öde torg och inget annat än ett torg.”

Läs hela Sociala Översiktsplanen här (PDF-dokument, ca 2 MB)

Äntligen ett steg mot rättvisa för pensionärerna! 2015-06-18

I veckan gick den S-ledda regeringens budget igenom efter att de Borgliga och Sverigedemokraterna grusat möjligheterna i ett halvår. Och från och med 2016 sänker vi Socialdemokratern skatten för pensionärer. För oss är detta ytterst en fråga om respekt för landets pensionärer som förtjänar ett tryggt liv på ålderns höst, inte orättvisa skatter. 
Under deras åtta år vid regeringsmakten skapade den borgerliga regeringen ett system med relativt högre skatt för pensionärer, med förklaringen att det skulle få fler att jobba. Sveriges äldre fann sig då i en situation där inte bara pensionerna utvecklade sig sämre än tidigare – man fick också betala högre skatt än de som hade en arbetsinkomst. Detta är en orättfärdig situation. Vi ser gärna att fler jobbar längre upp i åldrarna. Men det nås bäst genom mer personal och bättre arbetsmiljö, så att de som kan orkar jobba längre. Det är en bättre väg att gå än att låta dem som gått i pension betala mer skatt på ett orättvist sätt. Redan i den första statsbudgeten presenterades vårt förslag. Men budgeten stoppades av de borgerliga partierna och Sverige-demokraterna, och skatten för pensionärer sänktes därför inte.
Nu meddelar regeringen att i höstens budget påbörjas slopandet av pensionärsskatten. Skatten sänks så att pensionärer inte betalar högre skatt än löntagare yngre än 65 år vid inkomster upp till cirka 120 000 kronor per år. Den sänks även för dem med pension upp till 240 000 kronor per år. Denna skattesänkning är ett första steg i rättvis riktning. Sveriges pensionärer har genom arbete och slit byggt vårt land, de förtjänar trygghet och inte orättvisa skatter.
 I realiteten innebär detta att en pensionär med en inkomst på 120 000 kronor per år får en skattesänkning på över 3 000 kronor per år, eller över 250 kronor per månad. Det är en märkbar förstärkning av privatekonomin för pensionärerna.  Vi kommer fortsätta förbättra situationen för Sveriges äldre. Mot det står de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, som när det väl kommer till omröstningar visar att de tycker att annat är viktigare. Så agerar de i Kungälv, så agerar de i landet. Äntligen en ny politik!

Bra att folk får jobb, tur att vi har fått invandrare 2015-05-08

Intressant, inte minst från AF och Nordeas ekonomer.
http://www.bt.se/boras/glodhett-for-vissa-jobb-2/

Tur att det finns en stark politisk vilja satsa lokalt och nationellt på ett kunskapslyft och lösa rekryteringskapet!

Tiggeriet 2015-05-07

”Det finns bara en framkomlig väg. Det krävs ett försvar för grundläggande politiska, civila och sociala rättigheter för alla. Det gäller rätten till arbete, rätten till sjukvård, rätten till utbildning, rätten till socialförsäkringar och social trygghet.” skriver två forskare om de politiska förslag som nu diskuteras.

Läs den kloka artikeln här. http://www.dn.se/debatt/forbud-ar-kortsiktigt-dyrt-och-loser-inte-problemen/

Själv tror jag på en kombination, där vi jobbar i Kungälv, Göteborgsregionen med företag och föreningar och erbjuder olika sorters sysselsättning och jobb istället för rent tiggeri.

1:a maj i Kungälv 2015-04-28

Huvudtalare är Evert Svensson, f d riksdagsman från Kungälv, internationellt aktiv, erkänd för sitt mellanösternengagemang.

Hoppborg för barnen, kaffe, saft, lotter, korv och tal av SSU:s ordförande Agnes Lithberg.

Välkommen!

Lyssna även till Maria Steen som är ordförande för Kungälvs Arbetarekommun och ordförande för Kommunal, sektion Kungälv.

• Kl 09.45 Samling Kastalakyrkan, Komarken
• Kl 10.00 Avmarsch från Kastalakyrkan
• Kl 10.30 Samling i Västra Parken

Inbjudan för utskrift

Arbetarpartiet Socialdemokraterna visar vägen mot ett modernt arbetsliv – där Moderaterna drog ner och ner 2015-04-13

Inom detta område läste jag hur Moderaterna drog ner och ner. här satsar Socialdemokraterna pengar på ett modernt arbetsliv

Under de två gångna mandatperioderna har arbetsmiljöpolitiken rustats ned. Antalet arbetsskador och arbetssjukdomar har ökat, likaså sjukfrånvaron. Samtidigt står arbetslivet inför stora förändringar med en fortsatt ökad global konkurrens och krav på att fler måste orka jobba längre.

För att möta utvecklingen föreslår den Socialdemokratisk ledda regeringen i vårändringsbudgeten för 2015 en nödvändig förstärkning av resurserna inom arbetsmiljöpolitiken.

- Det moderna arbetslivet ställer krav på nytänkande inom arbetsmiljöområdet. För en långsiktig positiv utveckling har vi tillsammans med arbetsmarknadens parter påbörjat arbetet med att ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Regeringen förstärker Arbetsmiljöverkets anslag med 20 miljoner kronor från och med juli 2015. För 2016 beräknas anslaget förstärkas med ytterligare 35 miljoner kronor och från och med 2017 med ytterligare fem miljoner kronor. Satsningen innebär att

Arbetsmiljöverkets tillsyn inom arbetsmiljöområdet förbättras samtidigt som fler inspektörer kan anställas. Det statliga bidraget till regionala skyddsombud ökas med nio miljoner kronor från och med juli 2015 och beräknas öka med ytterligare en miljon kronor från och med 2016.

En särskild satsning på arbetslivsforskningen genomförs under perioden 2015-2018, med fokus på kvinnors arbetsmiljöproblem och arbetsrelaterade ohälsa. Under 2015 satsas fem miljoner kronor, under 2016 beräknas 10 miljoner kronor satsas och under 2017 och 2018 20 miljoner kronor.

En förstärkning av företagshälsovårdens kompetensförsörjning påbörjas också från och med juli 2015 med 1 miljon kronor. 2015 bedöms bli en uppstartsperiod men från och med 2016 beräknas 10 miljoner kronor satsas årligen. Regeringen återkommer till hur stödet ska utformas.

Med vänlig hälsning

Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande
KUNGÄLVS KOMMUN
Tel 0703 – 52 01 01

Socialdemokratins sista fria ord i Göteborgsposten 2015-04-09

Svensk demokratin vilar på tre ben, den utövande (folkvalda), den dömande (rättsväsendet) och den granskande (media). Tyvärr, igår lämnade Göteborgsposten sitt självpåtagna ansvar för allsidighet, igår skrevs den sista Socialdemokratiska ledarkrönikan. Jag tycker det är viktigt att många förstår att nästan alla tidningar är borgliga eller liberalt oberoende när man hör debatten i Sverige. Vet man om det kan man leva med det, vet man det inte är det bra att läsa denna sista S-krönika.....

http://www.gp.se/nyheter/ledare/skronikor/1.2679066-cecilia-dalman-eek-tack-for-denna-icke-liberala-tid-

2014 årsredovisning – en ny tid tar vid! 2015-04-02

2014 var ett supervalår och ett steg framåt för demokratin då fler än tidigare valde att nyttja sin möjlighet att påverka och sin rättighet att rösta. Det har också resulterat i att vi nu har en ny politisk majoritet, Samarbetspartierna, FP, MP, S, UP, V

2014 var också året då Kungälv firade 200 år av fred i Norden. Kommunens arbete för ökad tolerans har fått universitetsutbildningar och nu spridning till över 20 kommuner. Mycket positivt är också att mål om minskad energiförbrukning och koldioxidutsläpp går åt rätt håll.

2014 visar glädjande ett positivt ekonomiskt resultat men det har i vissa fall varit på bekostnad av kvaliteten. Balansen mellan kvalité, ekonomi och verksamhet brister på flera områden.

Under ett antal år har kommunen inte lyckats nå våra investeringsmål. Undantaget Stadshuset så klarade kommunen bara av att genomföra ca 50 procent av planerade investeringar. Det är framförallt vård och äldreboenden, där vi ligger kraftigt efter. Behovet har funnits länge och ökat kraftigt senare tid. Målet har varit att bygga 100 platser per år. Resultatet blev 34 stycken sedan 2008. Denna kraftiga eftersläpning kommer kommunen få betala för i många år framöver, tills vi kommit ikapp med byggnationen. Nu 2015, kommer den ekonomiska notan, en massiv ökning av hemtjänsttimmar och kraftigt ökade kostnader för vård, det går att mäta, men lidandet för människorna är inte lätt att mäta. Resultatet är att vare sig ekonomi, behov eller kvalité balanserar inom äldreomsorgen. Utvecklingen ska vändas, därför är vi beredda att lägga allt fokus på fler platser inom äldreomsorgen, både att hyra, köpa, bygga om och till och bygga nytt för att hejda den negativa utvecklingen.

Kungälv behöver en ökad tillväxt, bostadsmålet är inte uppnått. Förra året färdigställdes drygt 90 bostäder mot inriktning om 300-400 per år. Kommunen har en bostadskö som växer då inte tillgången matchar efterfrågan, vilket också hindrar lokalt tillväxt och fler i arbete. Samarbetspartierna är nu beredda att vända utvecklingen med tydligt högre målsättningar, en ny kultur och nya arbetssätt för att få igång Kungälvs bostadsbyggande igen.

Vissa ljuspunkter kan ses i skolan, men andelen godkända elever i sexan och nian har sjunkit något, som ett svar på detta investerar Samarbetspartierna stort i satsningar på kompetensutveckling av Kungälvs lärare och i förskolan inleds arbetet med minskade grupper.

Avslutningsvis kan vi konstatera att för fjärde året i rad ökar den totala sjukfrånvaron, denna utveckling måste brytas, ett arbete i denna fråga har redan initierats av Samarbetspartierna genom att nu arbeta fram en strategi för ökad frisknärvaro.

Samarbetspartierna är fast beslutna att genomföra en ny politik om investeringar i barnen i skolan och fler bostäder i Kungälv. Vi viker inte från att få fler människor i arbete och färre i utanförskap. Det handlar om att göra rätt från början.

Samarbetspartiernas ledamöter i kommunstyrelsen

Vad kan Sverige lära av Kungälvs toleransarbete? 2015-02-23

Debatten flödar. Självklart skall extrema terrorister som Anders Brejvik och andra straffas, tydligt och bestämt. Kriget i Syrien har tagit över 200 000 liv. När de fanatiska extremisterna går ut i social media drabbas en hel religion. Få vet eller hinner ta till sig att det är fanatiska extremister som mördar muslimer (80 % av de som dött i Syrien är muslimer). Kungälv har i många, många år arbetat effektivt med extremism, hur man förebygger detta. Varför jag måste instämma med Mona Sahlins artikel, där hon riktigt skriver:

”Personer som planerar terrorhandlingar, ansluter sig till och strider för terrororganisationer utomlands ska straffas för de grymheter som de gör sig skyldiga till. Ny lagstiftning och hårdare straff är inte tillräckligt för att stävja uppkomsten av våldsbejakande extremism. Ett brett och långtgående förebyggande arbete på olika nivåer i samhället är avgörande i kampen mot extremism.”

Kanske dags att förändra rekryteringsbasens villkor, lär av framgångsrika projekt som Toleransprojektet i Kungälv. Det är inte bara bra för det minskar extremism, det är direkt lönsamt för samhället och förebygger utanförskap och minskar segregationen.

”Paradiset har alltid varit lockande för oss människor”

skriver Kungälvs CHRISTER MATTSSON, grundare av Toleransprojektet och doktorand i pedagogik Göteborgs universitet och POUL PERRIS, läkare och psykoterapeut

Läs hela deras aktuella artikel här.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-behover-kunna-forsta-fanatismen_4337229.svd

Läs hela Mona Sahlins artikel här.
http://www.expressen.se/debatt/sahlin-vi-maste-vaxla-upp-mot-extremismen/

Vi förstärker kollektivtrafiken! 2015-02-20

Folkpartiet Liberalerna, Utvecklingspartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet styr nu Kungälv tillsammans i formen av Samarbetspartierna. Vi vill på riktigt förbättra kollektivtrafiken i Kungälv. Redan innan valet var vi på Folkpartiet Liberalernas initiativ överens om att återinföra ”Kongarundan”, det sker nu, men skall justeras så folk i exempelvis i Tveten får de turer de önskat, inte vad tidigare ansvariga ansett lämpligast. I år väljer vi också att omprioritera i budgeten så vi får fler pendelparkeringar, ett initiativ från Vänsterpartiet samt att efter initiativ av Utvecklingspartiet till hösten återställa och därmed bygga ut kollektivtrafiken på landsbygden för 1,5 miljoner.

Ingen av oss vill nu höja skatten för en bättre kollektivtrafik, därför är pengarna begränsade, först kommer äldreomsorgen och satsningar på barnen i skolan. Varje år måste budgeten prövas. Pensionärer har rätt, Socialdemokraterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet har drivit och gått till val på fria resor för pensionärer vissa tider på dygnet. Men inget parti har fått egen majoritet, vi kompromissar och fattar kloka gemensamma beslut för Kungälvs bästa.

Men till Britt Andersson, Håkan Callert och alla andra pensionärer i Kungälv som skrivit i tidningar och ringt, Samarbetspartierna kommer under denna mandatperiod att prioritera en fortsatt satsning på kollektivtrafik inom kommunen bl.a. genom fri kollektivtrafik för pensionärer vissa tider på dygnet. En stor satsning på kollektivtrafiken är det nya resecentrumet vid motorvägen, där vi har ambitionen att införa ”göteborgstaxa” för ökade valmöjligheter för de som idag pendlar kollektivt till sina arbeten. På längre sikt ska gratis busskort erbjudas till ungdomar inom kommunen.

Miguel Odhner, Socialdemokraterna
Elisabeth Mattsson, Folkpartiet Liberalerna
Morgan Persson, Utvecklingspartiet
Maria Kjellberg, Miljöpartiet
Knut Nordin, Vänsterpartiet

Frisk luft i en otroligt rolig start på 2015 2015-01-30

Idag är arbetsdag 30 med den nya politiska majoriteten Samarbetspartierna.

Någon frågade hur det är, jag svarar att det är som att vara ny på jobbet. Om man skall ge en känsla så kan det liknas med att komma ur en jordkula, ser horisonten och luften är frisk, så där morgonkrispigt skön och solen skiner. Man möter nya förtroendevalda i andra partier med andra idéer och det skapas kreativitet, skratt och diskussion om framtiden, i en anda av glädje och fokus framåt på leverans. Att under den tid man fått av väljarna, tillsammans göra skillnad i vardagen för medborgarna.

Jag vet att det kommer bli fyra fantastiska år. Men också svårigheter då pengarna och önskemålen inte kommer räcka till allt. Men jag lovar, jag känner det, vi kommer göra allt för att göra skillnad för människorna i Kungälv.

Vi kommer minska barngrupperna i förskolan, vi kommer få ordning så det byggs fler vård och äldreomsorgsplatser, vi är ju tack vare de som styrde bland de sämsta i Sverige på detta. Vi kommer få tillbaka ett bostadsbyggande som heter duga, det är slut på tjafset om vi skall ha hyresrätter eller ej. Morgan Persson Utvecklingspartiets ordförande leder dessa byggfrågor i kommunstyrelsen, där finns en lokal kraft och engagemang som är inriktat på förändring. Maria Kjellberg från Miljöpartiet och min partivän Pia Gillerstedt arbetar hårt med att förändra mitt eget och andra tänkande så vi lär oss styra på mål, inte på vad vi själva tycker eller vad som skrivs i tidningarna. Folkpartiet driver fram stora satsningar på lärarna, en satsning som är helt unik i Sverige och som kommer betyda att barnen lyckas bättre, att vi får de bästa lärarna. Vänsterpartiet har sett till så det blir fler pendelparkeringar i år jämfört med att vi hade haft kvar det som det var innan valet och denna nya majoritet och hejar på oss andra i sociala investeringar.

Och en sak till, detta med kollektivtrafiken….ja vi kommer återställa Kongarundan så den går där folk vill, ja vi kommer återställa försämringarna på landsbygden för de som vill åka kollektivt, redan till hösten. Och ja, vi är överens om att vi bl.a. vill införa fria resor för pensionärer vissa tider på dygnet och flera andra satsningar inom kollektivtrafiken denna mandatperiod. Men vi kan inte göra allt på 30 dagar och vi måste framförallt ha fram en finansiering för hela mandatperioden. När vi ser att vi klarar det, då berättar vi det. Ha tålamod alla ni pensionärer som ringer. Det är dag 30 på jobbet. Och det kommer komma dagar och frågor, då vi inte finner oss rösta samma i allt, men det gör inget, för vi vet vart vi ska i alla de viktiga sakerna, planen ligger fast 2015-2018.

Det fina med en stabil majoritet; en ökad målstyrning, mindre osäkerhet och ökad politisk tydlighet är att vi hushållar med medborgarnas pengar, inga långbänkar, inga onödiga utredningar och ingen investeringsosäkerhet. En bra början.

Jag är Socialdemokrat och jag gillar Samarbetspartierna!

Önskar er en bra helg!
Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande

Tillsammans kan vi göra skillnad för framtiden 2014-12-30

Rikspolitiken landar nu i ordning inför nyåret, det välkomnar vi. För Samarbetspartierna står för just samarbete, ett modernt politiskt förhållningssätt, där vi vågar mötas i spänstiga diskussioner för att tillsammans ta steg framåt. Att spränga gamla blockgränser är nyttigt och framåtsyftande. Vi menar att Kungälv har de bästa av förutsättningar.

Inför 2015 har vi fem partier lyckats få fram en 15-miljoners satsning i höjd grundbemanning till äldreomsorgen, mindre barngrupper i förskolan, storsatsning på lärarna och till hösten bygger vi ut kollektivtrafiken på landet.

För hela mandatperioden har vi satt upp svåra mål, som att öka jämlikheten i samhället, minska arbetslösheten, segregationen och barnfattigdomen. Vi vill bygga 2000 bostäder varav hälften som hyresrätter, utöka kollektivtrafiken och minska klimat och miljöpåverkan genom ett nytt miljöledningssystem.

Dessa mål ställer höga krav på oss som politiskt ledning och vi tror på politikens möjligheter. På ett förändrat arbetssätt, en ny kultur där mod, tydlighet och förmåga att lösa konflikter för att skapa framtidens Kungälv. Ett arbetssätt där medborgaren är i fokus och bemöts med ordning och reda, respekt och öppenhet.

Vi är beredda att ta detta ansvar, att samarbeta för Kungälvs och Göteborgsregionens bästa, men vi kommer behöva din hjälp, öppenhet och engagemang.

Med dessa små ord om framtiden önskar vi Kungälv Gott Nytt År.

Miguel Odhner (S)
Elisabeth Matsson (FP)
Morgan Persson (UP)
Maria Kjellberg (MP)
Knut Nordin (V)

GOD JUL 2014-12-23

Hemma, bär fram stolar, farfar är här och sover i soffan med katten ”popcorn” på kanten, barnen är hela och rena, och min lilla dotter gjorde just ”laxcheesecakeblandning” framför mig i köket. Frugan julgrejar. Inser hur lyckligt lottade man är så man nästan skäms. Min största lottovinst utöver att ha en underbar liten familj, är ändå att ha förmånen att få arbeta med demokrati, politik och att göra skillnad för fler än mig själv. Att få lämna något efter sig som man tillsammans med andra övertygade, faktiskt förändrade.

Oavsett, här kommer några få, bland alla julönskningar och möjligheter!

Jag önskar hela min familj hälsa, skratt och förmågan att fånga dagen.

Jag önskar att Samarbetspartierna i Kungälv (S, FP, MP, UP, V) får ett riktigt roligt, viktigt och utvecklande år i Kungälvs kommun, där vi samarbetar över alla gränser och tar tillvara kommunens alla tillgångar och möjligheter.

Jag önskar att hungern bekämpas och de mänskliga rättigheterna värnas genom att det införs en global skatt på valutahandel. Att tjäna pengar på pengar må vara hänt, men när det utmanar demokratier och världen behöver förändras är jag gärna demokratisk socialist. Jag önskar att skatteinkomsterna administreras av FN och användas till förmån för de människor som idag tvingas leva i fattigdom. En skatt på bara 0,1 procent på världens valutatransaktioner skulle generera 100 miljarder dollar per år. Införandet av denna skatt kan bara bli effektiv om skatteparadisen förbjuds, det skulle dessutom vara bra för svensk välfärd.

Nyss ringde en pensionär i Kungälv och var så förbannad över att vi inte infört fria pensionärsresor i Kungälv. Vi hade ett långt samtal mitt i julstöket, han hotade flytta från kommunen. Alla andra kommuner har det sa han. Han var arg på de borgliga, så han hade röstat på SD. Jag lyssnade och lyssnade. Jag sa att hade S haft egen majoritet eller regerat de senaste 8 åren hade det varit infört för länge sedan och SD vill ju ingenting i Kungälv (eller röstar i 9 av 10 fall på de borgliga), så vari ligger det logiska i att ”straffa” de borgliga i att rösta på SD? Jag uppskattar att folk ringer och är rättfram sådär. Därmed får jag önska att vi inom Samarbetspartierna tillsammans kommer fram till och förhoppningsvis får råd att införa fria resor för pensionärer vissa tider på dygnet inom kommunen.

Dessutom, önskar jag att vi får en Socialdemokratisk regering de kommande fyra åren för det behövs förändring efter åtta år med samma politik som gett högre arbetslöshet och mindre pengar till välfärden.

Slutligen, jag önskar mer tid med min fru.

Jag önskar alla en God Jul!

Vart är Sverige på väg? 2014-12-12

Här är en pricksäker omvärldsanalys från några Liberaler.....som idag skriver på DN debatt att :

"Många menar att det enda sättet att hindra SD från att växa ytterligare är att i viss utsträckning skärpa politiken. Det är ett vågspel. I många av europeiska länder har invandringspolitiken stramats åt och borgerliga partier anammat en hårdare ton, utan att främlingsfientliga partier minskat – tvärtom. I Danmark och Nederländerna är de största parti i flera opinionsundersökningar och i länder som Storbritannien och Frankrike blev nationalistpartier störst i årets val till Europaparlamentsvalet."

Själv är jag som Socialdemokrat helt orädd att diskutera, jobba och förändra flyktingpolitiken, den måste förändras, mottagningen och arbetslinjen måste ändras. Andra länder måste ta sitt ansvar.

Samtidigt är det viktigt att hålla sig kall när vissa vill göra det enkelt, för den stora frågan är inte 20, 50 eller 70 flyktingar till Kungälv, den stora frågan är de 1500 som står anmälda som arbetssökande! Att företagen har svårt att få tag i rätt folk med rätt kompetens.

Det är den stora frågan, och den politiken skall väljarna ta ställning till vid nyvalet i mars.

Läs hela den borgliga debatten här

Samarbetspartiernas logo 2014-12-02

Kungälv har fått en ny politisk majoritet

Kungälv har fått en ny politisk majoritet, Folkpartiet Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Utvecklingspartiet och Vänsterpartiet är fem partier som är stolta över att tillsammans ta ansvar och med en stark majoritet styra och utveckla Kungälv de kommande fyra åren.

Tillsammans kallar vi oss Samarbetspartierna. Vi är en bred politisk majoritet med 36 mandat av 59 i Kommunfullmäktige och 10 platser av 15 i Kommunstyrelsen.

Tillsammans utvecklar vi nu en mer modern politisk styrning där det råder balans mellan ekonomi, kvalitet och behov. Vi vill inte styra kommunen enbart med ekonomi, alla behov, ekonomi, sociala och ekologiska måste balansera för att nå utveckling, det är vår filosofi. Därför blir det redan nästa år höjd grundbemanning till äldreomsorgen, satsningar på de små barnen och lärarna samt mer kollektivtrafik.

Samverkanspartierna ska förändra den kommunala kulturen, våra ledord är; medborgarfokus, ordning och reda, respekt och öppenhet. Samverkanspartierna lyfter nu in nya strategiska mål för Kungälv och sätter fokus på jobben, skapa ett attraktivt boende, bygga mer, minska segregationen, skapa ett mer jämlikt Kungälv och minska klimat- och miljöpåverkan.

Kommunfullmäktige har börjat sitt arbete och om en månad börjar Kommunstyrelsen och resten av den politiska organisationen. Kungälv har de bästa av möjligheter. Samarbetspartierna är laddade och fulla av energi.

Elisabeth Matsson (FP)
Maria Kjellberg (MP)
Miguel Odhner (S)
Morgan Persson (UP)
Knut Nordin (V)

Pensionärerna luras av Sverigedemokraterna 2014-12-01

På onsdag röstar Riksdagen om samarbetsregeringens budget, där det första steget tas för att ta bort den orättvisa skatten för pensionärer.

Mycket bra att 850 000 pensionärer äntligen säger ifrån ordentligt, det skulle de gjort tidigare.

Att Allianspartierna är sura efter valet och inte vill samarbeta är inte bra för landet det ser vi nu.
Att Sverigedemokraterna (högerparti) nu (troligen) stoppar satsningar för en bättre äldreomsorg och en mer rättvis pensionärsskatt är bara något som minskar tilltron till demokratin och ökar politikerföraktet.

På onsdag vet vi hur det går.

Läs artikeln om pensionärsorganisationerna här
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19934050.ab?&utm_medium=email&utm_source=swedishdems&utm_content=1+-+Just+nu+aumlr+fraringgan+mer+aktuell+aum&utm_campaign=BSDtools&source=BSDtools

Kerstin blir bra! 2014-11-24

S behöver en riktig valanalys, vi nådde inte våra 35 % vare sig i landet eller Kungälv. Konstaterar att ingen vann valet egentligen, för väljarna var tydliga, de vill ha politiskt samarbete och förändring av politiken.

Inget parti fick egen majoritet och de regerande borgliga partierna fick ett tydligt underkännande. Sammantaget tolkar jag det som krav på samarbete över blockgränser, vilket vår nya regering nu gör och det vi också på allvar tagit oss till i Kungälv. Där S, FP, MP, UP, V som Samarbetspartierna tar väljarna på allvar för att leda kommunen framåt de kommande fyra åren.

Jag vet att Kerstin Alnebratt blir bra för S viktiga valanalys, hon är skarp, självständig och framtidsinriktad, dessutom är hon (för lite länge sedan) från SSU och en Kode-tjej från Kungälv.

Läs mer här

Samarbetspartierna ger dig bättre kollektivtrafik i centrum 2014-11-14

I dagens Kungälvsposten kan ni läsa om att närbussar införs i december i Kungälv.

Ett av Samarbetspartiernas (S, FP, MP, UP, V) första gemensamma beslut var att återställa kollektivtrafiken som försämrats i centrala Kungälv (Kongarundan togs bort). Nu kommer en del av resultatet. Många pensionärer i Tveten och på andra ställen har uppvaktat oss.

Vi Socialdemokrater gick till val på att förbättra kollektivtrafiken. Därför är det skönt med en ny politik, skönt att leverera förändring. Införande av närbussar kommer minska behovet av omsorgstjänster. När jag pratat med äldre människor berättar de att de vill sköta sig själva, inte ta färdtjänst eller hemtjänst.

Så nu blir det verklighet, och det är bara början. Nu ges inte minst äldre en ny möjlighet att själva klara vardagen genom att bland annat göra egna inköp, besöka vårdcentraler, sjukhus, bibliotek, bio, kyrkogårdar med mera. Politik när det fungerar! Samarbetspartierna vill förbättra kollektivtrafiken i Kungälv.

Detta är bara början. Framför oss har vi, om vi får råd, införande av bättre kollektivtrafik på landet, fria resor vissa tider på dygnet för pensionärer, fler pendelparkeringar och bättre för ungdomar.

Kickstart för ny majoritet i Kungälv, reformer för 15 miljoner till äldre, barn, lärare och kollektivtrafiken. 2014-10-15

Med stor glädje fattades idag riktigt bra beslut i Kungälv inför nästa år! Nu satsar Kungälv äntligen framåt, nya resurser till barnen, våra äldre, kollektivtrafiken och lärarna!

Den 1 oktober presenterades en ny majoritet för Kungälv bestående av Folkpartiet Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Utvecklingspartiet och Vänsterpartiet. Samarbetspartierna gör idag en kickstart för den nya mandatperioden. Vid dagens kommunstyrelsebeslut fattades fler beslut inför nästa år.

Idag beslutades om sex nya strategiska mål för planperioden 2015-2018

 • I Kungälv finns arbete åt alla
 • Attraktivt boende
 • Minskad segregation
 • Minskad miljö och klimatpåverkan
 • Gör rätt från början – satsa på barn och unga
 • Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov

Idag beslutades om 15 miljoner för politiska reformer föreslås redan 2015

 • Kompetensutveckling för lärare i grundskolan
 • Minskade grupper i förskolan
 • Anropsstyrd trafik på landet
 • Förstärkt grundbemanning på vård- och omsorgsboenden

Samarbetspartierna vill ha balans mellan ekonomi och verksamhet. Genom att det finansiella överskottsmålet sänks skapas ett reformutrymme för 2015 om 15 miljoner kronor. Det kan göras genom att skatteintäkter förväntas öka nästa år och att investeringsbudgeten får en mer verklighetsanpassad ram.

Idag beslutades också att Vårdnadsbidraget i Kungälv succesivt ska avvecklas
Vårdnadsbidraget bidrar inte till jämställt samhälle utan försvårar istället framförallt kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden och leder till att lönegapet mellan män och kvinnor ökar. Vårdnadsbidrag kommer inte att kunna sökas efter den 31/12 2014 och kommer att successivt avvecklas under en tvåårsperiod för att de få familjer som utnyttjar detta ska ha möjlighet att planera för barnomsorg.

Detta är en ny tid, en ny politik!
Nu känns förändringen. För vid dagens kommunstyrelse framlades och beslutades alltså en rad nya politiska förslag, förslagen kommer sedan behandlas i det nyvalda Kommunfullmäktige, där Samverkanspartierna har totalt 36 av 59 mandat den kommande mandatperioden.

Beredningsskrivelse politisk organisation

Beredningsskrivelse vårdnadsbidrag

Beredningsskrivelse Tilläggsuppdrag ÅP 2015

Beredningsskrivelse strategiska mål inför 2015

Solidaritet är bra för Sverige 2014-10-08

Bra, en person som tjänar 55 000 kr/mån kommer att få betala 150 kr mer i skatt varje månad. De som har råd får ta ett större ansvar för ungdomars framtid och skola. För det ger några få miljarder in i statskassan.....som blöder efter Anders Borgs skattesänkningsfest. De offentliga finanserna är i mycket dåligt skick. I år prognosticeras underskottet att bli ca 90 miljarder kronor, vilket innebär att vi i år lånar ca 10 miljoner i timmen för att klara de löpande utgifterna. Det här är inte hållbart. Nu krävs vissa inkomstförstärkningar för att förbättra folkhushållet och för att finansiera åtgärder mot ungdomsarbetslösheten och de fallande skolresultaten.

Heja Sveriges nya regering!

Överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse 2014-10-06

Regeringen och Vänsterpartiet har träffat en överenskommelse om en välfärd utan vinstintresse.

Skattepengar ska gå till just den verksamhet de är avsedda för och överskott ska som huvudregel återinvesteras i verksamheten. Förslag till beslut i riksdagen ska läggas om detta och besluten ska föregås av en utredning.

Regleringarna ska omfatta skola inklusive förskola, äldreomsorg, dvs hemtjänst och äldreboende, vård vad avser sjukhus och primärvård samt HVB-hem. Regeringen lägger proposition om detta under 2016.

En utredning aviseras i budgetpropositionen och tillsätts i januari 2015. Den ska även överväga, bland annat:

 • Införandet av en syftesparagraf i bolagsordningen eller andra styrande urkunder, med innebörden att verksamheten är syftet, inte att dela ut vinst till ägarna. Eventuella överskott ska som huvudregel investeras i den verksamhet där de uppstått.
 • Hur SVB, eller andra nya bolagsformer, bör användas i välfärden.
 • Ett bemanningskrav, som reglerar att privata aktörer inte kan dra ned på personaltäthet eller personalkostnader för att göra vinst.
 • Tillståndsprövning av alla aktörer inom välfärden.

Regeringen och Vänsterpartiet vill ge kommunerna avgörandet över nyetableringen av skolor med vinstsyfte.

Överenskommelsen innebär att tvångs-LOV ska upphävas. Ett nytt regelverk angående valfrihetssystem blir gällande då nya regler för att begränsa vinsterna i välfärden börjar gälla. I avvaktan på ny lagstiftning ska de kommuner och landsting som väljer att tillämpa LOV kunna begränsa antalet utförare och pröva avtalen regelbundet. Kommuner och landsting ska kunna avgöra om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart icke-kommersiella aktörer.

Överenskommelsen innebär även att skatteplanering begränsas, att det ska vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal eller motsvarande vid offentlig upphandling av tjänster, att offentlighetsprincip och meddelarskydd ska gälla även i den privat utförda välfärden, att ekonomin ska redovisas på enhetsnivå, att försäkringspatienter inte ska kunna gå förbi kön i den offentligfinansierade vården samt att universitets- eller regionsjukhus inte ska kunna privatiseras.

LÄS ÖVERENSKOMMELSEN I SIN HELHET HÄR.

Så här ser det ut, när vi möter pressen 2014-10-03

KP:s förstasida 3 oktober - Femklöver ska styra

KP textsida- Ense om att komma överens

Så här ser det ut, när vi möter pressen för första gången tillsammans.
Vi fem partier som är överens, vi vill tillsammans ta ansvar för Kungälv. Och det är så att varje parti har utsett en förhandlingsgrupp, nu sitter vi ner kvällar och helger och arbetar fram förslag vad vi vill förändra nästa mandatperiod.
Formellt tar vi inte över Kommunfullmäktige förrän om drygt en månad och kommunstyrelsen först den 1 januari 2015. Till dess leds kommunen av de som styrde innan valet, men de förväntas inte fatta några beslut som är av vikt, det är en hederssak, inför väljarna och väljarnas krav på förändring.
Vi skrattar, vi ger och tar och alla vill verkligen, jag tycker det känns ödmjukt, ärligt och riktigt riktigt roligt. Jag är stolt över vårt parti som gjort en bra valrörelse så vi nu fått en S-ledd regering som skall samarbeta över blockgränserna för Sveriges bästa. Jag är stolt över Socialdemokraterna i Kungälv som på djupaste allvar vill göra detsamma i Kungälv, bryta traditionella blockgränser och förändra.
Jag är stolt och glad.

6 NYA POLITISKA MÅL FÖR KUNGÄLV:

1. I KUNGÄLV FINNS ARBETE ÅT ALLA

Kungälv har inte råd med arbetslöshet. Vi vill tillsammans med företag och föreningar ge alla unga ett sommarjobb och en väg in på arbetsmarknaden. Vi vill hjälpa människor i Kungälv till jobb genom stödanställningar, praktikplatser och utbildning. Vi vill ha ett kunskapslyft för fler jobb.

2. ATTRAKTIVT BOENDE

Mest attraktiva boendet i Västsverige. Trivsamma boende- och fritidsmiljöer inbjuder till ökad inflyttning. Alla ska ha rätt till en bra bostad. En bostad, såväl i staden, kommundelen som på landet och kusten. För att klara jobben och bostadsbyggande så krävs det en aktiv bostadspolitik, tydliga lokala mål för bostadsbyggande samt åtgärder för att minska bygg- och hyreskostnader.

3. MINSKAD SEGREGATION

Målet är ett jämlikt samhälle. Segregation mellan människor skall minska. Sociala investeringar ska minska utanförskapet och jämna ut förutsättningarna för alla barn och unga oavsett vilket bostadsområde de växer upp i. Barnfattigdomen skall minska.
Ett starkt samhälle är ett samhälle som både förmår varje individ att odla sin särart och samtidig ger trygghet och gemenskap åt grupper och enskilda. Samhällets styrka bygger på det sociala kapital som uppstår i ett samhälle där människor möts, utvecklar tillit och känner ett gemensamt ansvar för varandra. Skolan är den viktigaste institutionen för att bygga detta gemensamma sociala kapital, i samspel mellan personal, elever, föräldrar och andra vuxna. Därför får segregation vare sig uppstå eller förstärkas av skolan.

4. MINSKAD MILJÖ OCH KLIMATPÅVERKAN

Kungälv skall ligga i framkant som miljökommun. Kungälv skall därför bidra till en minskad övergödning och förbättrad ekologisk status. Det skall ske en minskning av koldioxidutsläppen och förbättra luft- och vattenmiljön. Miljöledningssystem skall införas och ett miljöpolitiskt program skall beslutas.
Kollektivtrafiken i kommunen skall öka och tillgängliggöras för fler. Människor rör sig idag över större områden för att ta sig till arbete, utbildning och fritidsaktiviteter. Kommungränser varken ska eller bör vara ett hinder. Vi är en växande region och god kollektivtrafik är en förutsättning för att klara den utvecklingen. Kollektivt resande ska vara enkelt, smidigt, billigast och smartast.

5. GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN – INVESTERA I BARN OCH UNGA

Vi måste göra rätt från början med mindre grupper i förskolan och fler vuxna i skolan. Lika chanser kräver olika resurser.
Investeringar i de pedagogiska innehållet i kombination med förmågan att sätta barnens behov i centrum och minskade barngrupper förstärker kommunens varumärke och blir en framgångsfaktor när barnfamiljer väljer att bosätta sig, det stödjer tillväxten och de bostadspolitiska målen. Kultur, fritid och idrottsaktiviteter är en viktig del av insatserna ge unga ett rikt liv. Kultur och fritidspolitiken skall motverka främlingsfientlighet och rasism. Vi vill prioritera en ökad tillgänglighet i kulturskolan och göra insatser för folkbildning och utbildning. Vi vill skapa mötesplatser i staden som alla kan vara med på, där barn, lek och kulturarv står i centrum.

6. EKONOMIN

God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse.
Överskottsmålet skall vara 2 % 2015,2016 och 3 procent 2017, 2018.
För perioden 2019-2023 är det rimligt att ha ett överskott runt 3 % för en fortsatt hållbar tillväxt.

GEMENSAM POLITIK, REDAN BESLUTAD INNAN VALET, ÅRSPLAN 2015

Minska grupperna i förskolan

 • Barngrupperna i förskolan ska minska med i snitt med 0,5 barn/år tills vi nått 15 barn/grupp, med bibehållen personalstyrka, start 2015.

Socioekonomi skall öka friheten

Vår ambition är att barnfattigdomen avskaffas. Arbete är den ensidigt viktigaste insatsen för att bekämpa fattigdomen, därför skall föräldrar erbjudas utbildning/ arbete och små barn erbjudas förskola. Generellt ser vi mindre barngrupper, satsningar på grundskolan och bekämpandet av såväl droger som fattigdom som centralt i socioekonomiska investeringar.

Resultatmål:

 • Barnfattigdomen, enligt definition Rädda Barnen, skall årligen minska i en takt som når en halvering till 2018
 • Årlig avsättning i socioekonomisk fond, budgetering för socioekonomisk investeringsplan och införande av socioekonomiskt bokslut
 • Skolans resursfördelningsmodell skall innehålla ett större socioekonomisktansvarstagande.

Fokus:

 • Under 2015 skall ett gemensamt utvecklingsarbete, avtalskonstruktioner låsas mellan alla som tjänar på sociala investeringar i barn och unga så som exempelvis Polis, Försäkringsbolag, Sjukvård, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, banker med flera

Minskad övergödning och förbättrad ekologisk status

 • En plan utarbetas för att förbättra den ekologiska statusen i Kungälvs vattendrag (med mätpunkter). En del av arbetet blir att identifiera värdefulla stränder och miljöer, samt översvämningsbenägen mark. Förorenad mark som riskerar att översvämmas ska kartläggas.
 • Dagvattenhantering och dess föroreningsgrad kartläggs med målsättning hållbar hantering av dagvatten.
 • Arbetet samordnas med VA-plan, samt med uppföljning i Miljöledningssystemet.
 • Kungälvs Kommuns markpolicy skall kompletteras så att den utöver exploateringsintressen även omfattar mark för rekreation, våtmarker, värdefulla naturmiljöer mm
 • Arbetet med att informera medborgarna om VA i kustzon och de kommande stora investeringarna för att säkerställa dricksvatten och rening av förorenat vatten intensifieras.
 • Användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel på mark ägd av Kungälvs Kommun ska upphöra 2015. Mark där bekämpning krävs av säkerhet eller hälsoskäl undantas.

Uppföljning av Miljöledningssystem

Kommunfullmäktiges beslut om införande av ett Miljöledningssystem, och utarbetandet av ett Miljöpolitiskt program kommer inte att kunna genomföras under 2014 (som beslutat). Utifrån denna avvikelse, föreslås ett nytt politiskt beslut i Årsplan 2014 och 2015 att införandet av miljöledningssystem sker under 2015.

 • År 2014 blir året då ett politiskt Miljöprogram utarbetas och kopplas till de Nationella Miljömålen. Rambudgetens mål; Minskad försurning, ökad ekologisk status inarbetas i Miljöprogram och följs upp Miljöledningssystem.

Lärarfortbildningsgaranti

Införande av en lärarfortbildningsgaranti för grundskollärare i en första etapp med individuellt tilldelade medel om 3,5% av årslön inklusive PA motsvarande ca 15,000 SEK per lärare och läsår. (Detta blir en totalkostnad om ca 5,3 miljoner/år beräknat på 350 grundskollärare och specialpedagoger).

Bättre kollektivtrafik

Införande av s.k. anropsbussar för att minska behovet av omsorgstjänster. Detta är en möjlighet för äldre att själva klara vardagen genom att bland annat göra egna inköp, besöka vårdcentraler, sjukhus, bibliotek, bio, kyrkogårdar med mera.

Ökat samarbete i näringslivsfrågor, lokalt innovationsråd

Inrätta ett lokalt innovationspolitiskt råd (företag, fackföreningar, utbildningsväsende, politik) med uppdrag som att ex arbeta fram och besluta om lokala mätbara mål för tillväxt, jobb, service och marknadsföring tillsammans med företagarorganisationerna, handel och turistbolag i nära samarbete med politiken, arbetet skall starta 2015. I detta råd skall KMN vara en huvudaktör.

Jobbsatsning äldreomsorg, funktionshinder och fritids

Kommunstyrelsen beslutar om en särskild jobbsatsning för att höja kvalitén i äldreomsorgen, funktionshinderverksamhet och fritidsverksamhet. Satsningen bör handla om 20-30 nya jobb. Satsningen skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning.

Nya arbetssätt i kommunstyrelsens budgetarbete

I förvaltningens fortsatta arbete med framtagandet av Årsplan 2015 skall förvaltningen ha gemensamma avstämningar tillsammans med representanter från samtliga partier ingående i Kommunstyrelsen.

Nytt arbetssätt, modell för fler bostäder

Antalet färdiga detaljplaner skall öka, planläggningstiden skall ha riktvärdet 12 månader och en ny arbetsmodell skall beslutas med syftet att en väsentligt större del av planproduktionen sker med stöd intressenterna själva.

EN NY MAJORITET FÖR KUNGÄLV 2014-10-01

Fem partier överens, vi vill tillsammans ta ansvar för Kungälv

Vi menar allvar och är överens om att tillsammans ta ansvar för Kungälv, därför att:

 • Kungälv förtjänar ordning och reda och en stark majoritet.
 • Vi alla vill förändra kulturen i Kungälvspolitiken, det behövs medborgarfokus, samarbete, respekt och öppenhet.
 • Vi vill förändra politiken
  • Satsa mer på jobben
  • Skapa ett attraktivt boende och bygga mer
  • Minska segregationen och skapa ett mer jämlikt Kungälv
  • Minska klimat- och miljöpåverkan
 • Det är dags för en ny ekonomisk politik, där det råder balans mellan kvalitet och resurs – inte bara ekonomifokus
 • Budgetarbetet skall vara realistiskt med tydliga mål.
 • Valresultatet pekar på att vi tillsammans skall ta ansvar och vi har redan prövat att samarbeta genom dialog och samsyn i ett stort antal förslag i årsplan 2015 (se bilaga gemensam politik, redan beslutat årsplan 2015)

Nu har vi tagit första steget och är överens om de övergripande dragen för nästa mandatperiod (se bilaga nya mål).

Nu skall vi fläta samman en gemensam politisk plattform utifrån våra vallöften och partiprogram.

Alla slutliga förhandlingsresultat skall godkännas av respektive parti.

Givet ovan, kommer vi senast den 20 oktober presentera en ny politik för Kungälv.

NYA POLITISKA MÅL FÖR KUNGÄLV

I KUNGÄLV FINNS ARBETE ÅT ALLA

Kungälv har inte råd med arbetslöshet. Vi vill tillsammans med företag och föreningar ge alla unga ett sommarjobb och en väg in på arbetsmarknaden. Vi vill hjälpa människor i Kungälv till jobb genom stödanställningar, praktikplatser och utbildning. Vi vill ha ett kunskapslyft för fler jobb.

ATTRAKTIVT BOENDE

Mest attraktiva boendet i Västsverige. Trivsamma boende- och fritidsmiljöer inbjuder till ökad inflyttning. Alla ska ha rätt till en bra bostad. En bostad, såväl i staden, kommundelen som på landet och kusten. För att klara jobben och bostadsbyggande så krävs det en aktiv bostadspolitik, tydliga lokala mål för bostadsbyggande samt åtgärder för att minska bygg- och hyreskostnader.

MINSKAD SEGREGATION

Målet är ett jämlikt samhälle. Segregation mellan människor skall minska. Sociala investeringar ska minska utanförskapet och jämna ut förutsättningarna för alla barn och unga oavsett vilket bostadsområde de växer upp i. Barnfattigdomen skall minska.

Ett starkt samhälle är ett samhälle som både förmår varje individ att odla sin särart och samtidig ger trygghet och gemenskap åt grupper och enskilda. Samhällets styrka bygger på det sociala kapital som uppstår i ett samhälle där människor möts, utvecklar tillit och känner ett gemensamt ansvar för varandra. Skolan är den viktigaste institutionen för att bygga detta gemensamma sociala kapital, i samspel mellan personal, elever, föräldrar och andra vuxna. Därför får segregation vare sig uppstå eller förstärkas av skolan.

MINSKAD MILJÖ OCH KLIMATPÅVERKAN

Kungälv skall ligga i framkant som miljökommun. Kungälv skall därför bidra till en minskad övergödning och förbättrad ekologisk status. Det skall ske en minskning av

koldioxidutsläppen och förbättra luft- och vattenmiljön. Miljöledningssystem skall införas och ett miljöpolitiskt program skall beslutas.

Kollektivtrafiken i kommunen skall öka och tillgängliggöras för fler. Människor rör sig idag över större områden för att ta sig till arbete, utbildning och fritidsaktiviteter. Kommungränser varken ska eller bör vara ett hinder. Vi är en växande region och god kollektivtrafik är en förutsättning för att klara den utvecklingen. Kollektivt resande ska vara enkelt, smidigt, billigast och smartast.

GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN – INVESTERA I BARN OCH UNGA

Vi måste göra rätt från början med mindre grupper i förskolan och fler vuxna i skolan. Lika chanser kräver olika resurser.

Investeringar i de pedagogiska innehållet i kombination med förmågan att sätta barnens behov i centrum och minskade barngrupper förstärker kommunens varumärke och blir en framgångsfaktor när barnfamiljer väljer att bosätta sig, det stödjer tillväxten och de bostadspolitiska målen.

Kultur, fritid och idrottsaktiviteter är en viktig del av insatserna ge unga ett rikt liv. Kultur och fritidspolitiken skall motverka främlingsfientlighet och rasism. Vi vill prioritera en ökad tillgänglighet i kulturskolan och göra insatser för folkbildning och utbildning. Vi vill skapa mötesplatser i staden som alla kan vara med på, där barn, lek och kulturarv står i centrum.

EKONOMIN

God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse.

Överskottsmålet skall vara 2 % 2015,2016 och 3 procent 2017, 2018.

För perioden 2019-2023 är det rimligt att ha ett överskott runt 3 % för en fortsatt hållbar tillväxt.

GEMENSAM POLITIK, REDAN BESLUTAD, ÅRSPLAN 2015

Minska grupperna i förskolan

 • Barngrupperna i förskolan ska minska med i snitt med 0,5 barn/år tills vi nått 15 barn/grupp, med bibehållen lärartäthet, start 2015.

Socioekonomi skall öka friheten

Vår ambition är att barnfattigdomen avskaffas. Arbete är den ensidigt viktigaste insatsen för att bekämpa fattigdomen, därför skall föräldrar erbjudas utbildning/ arbete och små barn erbjudas förskola. Generellt ser vi mindre barngrupper, satsningar på grundskolan och bekämpandet av såväl droger som fattigdom som centralt i socioekonomiska investeringar.

Resultatmål:

 • Barnfattigdomen, enligt definition Rädda Barnen, skall årligen minska i en takt som når en halvering till 2018
 • Årlig avsättning i socioekonomisk fond, budgetering för socioekonomisk investeringsplan och införande av socioekonomiskt bokslut
 • Skolans resursfördelningsmodell skall innehålla ett större socioekonomisktansvarstagande.

Fokus:

 • Under 2015 skall ett gemensamt utvecklingsarbete, avtalskonstruktioner låsas mellan alla som tjänar på sociala investeringar i barn och unga så som exempelvis Polis, Försäkringsbolag, Sjukvård, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, banker med flera

Minskad övergödning och förbättrad ekologisk status

 • En plan utarbetas för att förbättra den ekologiska statusen i Kungälvs vattendrag (med mätpunkter). En del av arbetet blir att identifiera värdefulla stränder och miljöer, samt översvämningsbenägen mark. Förorenad mark som riskerar att översvämmas ska kartläggas.
 • Dagvattenhantering och dess föroreningsgrad kartläggs med målsättning hållbar hantering av dagvatten.
 • Arbetet samordnas med VA-plan, samt med uppföljning i Miljöledningssystemet.
 • Kungälvs Kommuns markpolicy skall kompletteras så att den utöver exploateringsintressen även omfattar mark för rekreation, våtmarker, värdefulla naturmiljöer mm
 • Arbetet med att informera medborgarna om VA i kustzon och de kommande stora investeringarna för att säkerställa dricksvatten och rening av förorenat vatten intensifieras.
 • Användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel på mark ägd av Kungälvs Kommun ska upphöra 2015. Mark där bekämpning krävs av säkerhet eller hälsoskäl undantas.

Uppföljning av Miljöledningssystem

 • Kommunfullmäktiges beslut om införande av ett Miljöledningssystem, och utarbetandet av ett Miljöpolitiskt program kommer inte att kunna genomföras under 2014 (som beslutat). Utifrån denna avvikelse, föreslås ett nytt politiskt beslut i Årsplan 2014 och 2015 att införandet av miljöledningssystem sker under 2015.
 • År 2014 blir året då ett politiskt Miljöprogram utarbetas och kopplas till de Nationella Miljömålen. Rambudgetens mål; Minskad försurning, ökad ekologisk status inarbetas i Miljöprogram och följs upp Miljöledningssystem.

Lärarfortbildningsgaranti

Införande av en lärarfortbildningsgaranti för grundskollärare i en första etapp med individuellt tilldelade medel om 3,5% av årslön inklusive PA motsvarande ca 15,000 SEK per lärare och läsår. (Detta blir en totalkostnad om ca 5,3 miljoner/år beräknat på 350 grundskollärare och specialpedagoger).

Bättre kollektivtrafik

Införande av s.k. anropsbussar för att minska behovet av omsorgstjänster. Detta är en möjlighet för äldre att själva klara vardagen genom att bland annat göra egna inköp, besöka vårdcentraler, sjukhus, bibliotek, bio, kyrkogårdar med mera.

Ökat samarbete i näringslivsfrågor, lokalt innovationsråd

Inrätta ett lokalt innovationspolitiskt råd (företag, fackföreningar, utbildningsväsende, politik) med uppdrag som att ex arbeta fram och besluta om lokala mätbara mål för tillväxt, jobb, service och marknadsföring tillsammans med företagarorganisationerna, handel och turistbolag i nära samarbete med politiken, arbetet skall starta 2015. I detta råd skall KMN vara en huvudaktör.

Jobbsatsning äldreomsorg, funktionshinder och fritids

Kommunstyrelsen beslutar om en särskild jobbsatsning för att höja kvalitén i äldreomsorgen, funktionshinderverksamhet och fritidsverksamhet. Satsningen bör handla om 20-30 nya jobb. Satsningen skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning.

Nya arbetssätt i kommunstyrelsens budgetarbete

I förvaltningens fortsatta arbete med framtagandet av Årsplan 2015 skall förvaltningen ha gemensamma avstämningar tillsammans med representanter från samtliga partier ingående i Kommunstyrelsen.

Nytt arbetssätt, modell för fler bostäder

Antalet färdiga detaljplaner skall öka, planläggningstiden skall ha riktvärdet 12 månader och en ny arbetsmodell skall beslutas med syftet att en väsentligt större del av planproduktionen sker med stöd intressenterna själva.

Kontaktpersoner

Elisabeth Mattsson (FP) mob 070-9180085

Maria Kjellberg (MP) mob. 0704-451924

Miguel Odhner (S) mob 070-3520101

Morgan Persson (UP) mob 076 032 60 60

Björn Saletti (V) mob 073 440 05 26

S tar inte över i Kungälv – bara nyhetsretorik! 2014-09-16

I dagens lokaltidningar finns reportage med S i Kungälv och andra partier som fått fortsatt förtroende eller ökat förtroende. Det kan framstå som att S, FP, UP, MP och kanske även V kommer "ta över Kungälv". Det är nyhetsjournalistik.

Jag vill från vår sida bara göra väldigt tydligt att ingenting är klart i Kungälv och vem som vill och kommer ta ansvar.

S är ödmjuka, vill förändra och redo att med andra ta ansvar. Vi alla vet att folk röstat för en förändring.

Från S söker vi nu samtal med andra partier. Där är vi, ingen annan stans. Ha en bra tisdag :)

Valresultatet i Kungälv är tydligt 2014-09-15

Vi är stolta och glada. Tack för förtroendet alla 8505 medborgare som gett Socialdemokratin förtroende att leda Kungälv framåt. Stort tack till alla valarbetare för en fantastisk insats.

Valresultatet i Kungälv är tydligt. Socialdemokraterna i Kungälv är nu lika stora som de tre styrande partierna; Moderater, Centern och Kristdemokrater. Det är bäddat för förändring.

Förtroendet för Socialdemokraterna i Kungälv är helt orubbat, antalet röster ökade till och med något. Från Socialdemokraterna riktar vi ett grattis till Vänsterpartiet och Utvecklingspartiet.

Väljarnas besked är glasklart, förändring, Kungälv behöver en ny ledning. Så nu börjar samtalen mellan partierna. Socialdemokraternas mål är att skapa en stabil majoritet som kan hålla ihop de kommande fyra åren, lyssna och leda vårt underbara Kungälv framåt.

Socialdemokraterna har ett starkt lokalt stöd. Många fler röstar på Socialdemokraterna i Kungälv än på en S-regering, men det glädjande är att stödet nu också ökar för en S-ledd regering bland Kungälvsborna. Över 600 fler Kungälvbor jämfört med förra valet vill nu ha en S-ledd nationell regering. Vilket vi också kommer att få, och som kommer gynna jobben, skolan, äldreomsorgen och bostadsbyggandet i Kungälv.

Med valresultatet som utgångspunkt, kommer S inleda samtal om att bilda en majoritet.

Socialdemokraterna kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna då vi inte har en gemensam värdegrund. Sverigedemokraterna gick fram i detta val. Invandringsfrågorna är viktiga, men frågan om 40-50 flyktingar till Kungälv är inte hälften så viktig som att ge 400-500 Kungälvsungdomar en chans till jobb, utbildning eller praktik. Där ligger vårt fokus, nu och i framtiden.

Maria Steen, Arbetarekommunens ordförande
Billy Kaldemark, v. ordförande Arbetarekommunen
Miguel Odhner, Oppositionsråd, kommunstyrelsen
Ingela Rossi, v. ordförande kommunfullmäktige

Klart vi ska vara med i framtiden 2014-09-15

Vi Socialdemokrater vill vara med och utreda frågan om framtida spårbunden trafik från Kungälvs stad till Göteborg. Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna röstades ner när en majoritet ville detta. De skällde och skällde och sa att det var dumt. Vi Socialdemokrater tror på Göteborgsregionen och samarbete mellan kommunerna, Göteborgarna vill att Kungälv och andra kommuner skall vara med när de planerar sitt framtida stomnät.

Med anledning av denna debatt där M, C, KD sa nej, undra om de säger nej att ta 670 000 till en utredning av spårbunden trafik Göteborg – Borås? Tror inte det.

Ibland är Kungälv en politisk ankdamm som vi behöver komma upp ur och se framtiden.

Läs kommande ärendet på nästa kommunstyrele om kommunal medfinansiering till Borås.

OM VERKLIGHETEN KRING KUNGÄLV ÄLDREVÅRD, FRIDHEMSKULLEN 2014-09-12

Vi tog dit en tv till pappa, men det fanns inget uttag. Detta är ett av tre vuxna barn som är så förtvivlad när politiker och tjänstemän inte vill lyssna.......

Från: Marianne Svensson [mailto:xxxxxxxxx@gmail.com]
Skickat: den 10 september 2014 17:02
Till: Miguel Odhner
Ämne: Re: Till tidningar

KP mailade och bad mig korta ner. Det har jag gjort och skickat men det blev ju väldigt kort och bara en bråkdel som kom med. Det finns nog chans att det kommer med i tidningen eftersom de hörde av sig. Jag vill nog inte bli intervjuad.

Det är okej om du lägger ut det på din blogg och facebook.

Om du registrerar brevet som en handling så syns ju oviljan att svara på frågor. Kanske blev det för mycket politik av det för att någon ska orka bry sig.

Du får göra som du vill.

Hälsningar Marianne

I KUNGÄLV FINNS INGA KÖER TILL ÄLDREOMSORGEN

I en artikel i GP kunde man för ett tag sedan läsa om hur tillgången på äldreboenden var i Göteborgs kranskommuner. Kungälv var enda kommunen som inte hade någon som stod i kö. Det var ett fåtal som väntade på att få plats på det speciella boendet man önskade eftersom de erbjudna platserna inte var där man ville bo. Annars så fanns där inga köer uppgav man.

Mycket underligt eftersom eftersom jag vet att det i många år funnits och fortfarande finns många som bönar och ber att få komma till äldreboende men inte får det. Förvånande att GP:s reporter inte reagerade över uppgiften.

Jag har funnit svaret på hur den underliga ekvationen går ihop. Man tillåter helt enkelt ingen att ansöka, på så sätt har man trollat bort önskningarna om att komma till ett boende. Finns det inga ansökningar så finns det heller inte någon kö.

Pappa ringde för ett par år sedan och ville prata med någon om att komma till ett boende. Det svar han fick var att om han inte trivdes där han bor så kan han ju köpa sig en annan lägenhet.

Ett tag senare så ringde han igen och talade om att han klarar sig inte och vill inte längre vara ensam hemma. Resultatet den gången blev att man skickade hem en matsedel så han kunde beställa hem mat. Goddag yxskaft.

Pappa har åkt ut och in på lasarettet otaliga gånger och ambulansresorna har varit många- I mars fick vi då äntligen ett samtal med en biståndshandläggare. Det gick väl inte längre att vägra när det nu var lasarettet som kallade.

Pappa har asbestlunga, kol, dåligt hjärta och cancer. Han faller ihop medvetslös lite när som helst, helt utan förvarning, därför fungerar det inte att vara hemma med en larmknapp. En medvetslös människa kan inte larma. Trots det så ansåg biståndshandläggaren att han skulle vara hemma med larmknapp. Hon vände sig till pappa och sade att det viktiga är ju vad du vill. Jag vill komma till ett äldreboende sa pappa. Det gick hon inte med på utan tyckte att han skulle vara hemma med larmknapp trots att hon vet att det inte fungerar för honom.

På min fråga varför hon överhuvudtaget frågade vad pappa vill och behöver när hon ändå struntar i vad han säger så svarade hon: Nu tycker jag att stämningen är så dålig att jag vill inte svara.

Det mötet hade kunnat ersättas med färdigtryckt broschyr, eftersom hon hade beslutat redan innan mötet att han inte skulle få något boende. Hennes lönekostnad var ju helt bortkastade pengar. Om han skulle ligga ensam medvetslös och dö så kan man inte göra sig fri från skuld genom att säga att vi gjorde vad vi kunde, han hade larm. Inte när man vet att en medvetslös människa inte kan larma.

Hon lovade att skicka en ansökningsblankett men det gjorde hon aldrig.

Nu i somras så tände pappa ett stearinljus vid mammas foto, fick en hjärtinfarkt och slog omkull ljuset. Brandlarmet fungerade och grannar och ett barnbarn kom och släckte branden och larmade ambulans.

Ytterligare ett möte med en biståndshandläggare. Inte heller denna gång beviljades han ett äldreboende. Eftersom lägenheten är brandhärjad och väntar på hantverkare så får han komma till ett tillfälligt boende på Fridhemskullen. Redan andra dagen sade pappa att han klarar inte att vara där. Man hade placerat pappa som är helt klar i huvudet på ett demensboende. Vi försökte få honom flyttad med det fanns ingen plats. Han hann vara där i tio dagar innan det var dags för nästa infarkt. När vi kom till akuten på lasarettet så högg han tag i varje personal han kunde få tag i. - Jag har varit i helvetet och vill inte komma dit igen. Var och en kan ju försöka föreställa sig hur det är att ensam vara klar i huvudet och hamna på ett demensboende. För honom handlade det inte om rädsla och oro för att komma dit igen utan om panik och vild skräck.

Min syster började ringa runt bland politiker. De enda som ville tala med oss var Miguel Odhner och Mona-Britt Gillerstedt. De blev upprörda av det vi berättade och kallade fler kommunalpolitiker och chefer till ett möte två veckor senare. INGEN KOM! Vi fick en blankett mailad där vi kan lämna synpunkter och klagomål. Men jag ville ju har svar på frågan om vem som beslutat att ingen ska tillåtas ansöka om äldreboende. Är det något som biståndshandläggarna gör på eget bevåg eller är det något som deras chef har bestämt? Man gjorde det bekvämt för sig och skickade en blankett istället för att behöva svara på frågor.

. Som av en händelse fick vi besked några timmar före mötet som de uteblev från att pappa skulle få ställa sig i kö till ett äldreboende. På min systers fråga om han kommer hinna dit innan han dör så kunde de inte lova det.

Eftersom hans lägenhet är brandhärjad så är han nu på ett tillfälligt boende. Där delar två personer på ett rum avsett för en person. Pappa drog nitlotten när han kom dit. Rumskamraten hade den enda sänglampan i rummet. Vi försökte ordna med klämspottar men det fungerade inte bra. Vi tog dit han TV men det finns inget TVuttag på rummet.

När rumskamraten åkte därifrån blev pappa lovad att få bo själv i enmansrummet. Vi ville ta ut den andra sängen vilket först var ett problem, man hade ingenstans att göra av sängen. Tydligare än så kan det väl inte bli att dubbelbeläggning på rummet har blivit en permanent lösning. Nu har vi tack och lov fått ut sängen.

Till middag brukar det serveras soppa och smörgås. Till ett bord med 6 personer ställs det fram 3 vita och 3 grova brödskivor. Jag kan bara hoppas att de får mer bröd om de ber om det. Värre är det med lunchen. Ibland är det så snålt tilltaget att om någon lägger upp för mycket mat på tallriken så räcker maten inte till den som ska ta sist. För länge sedan vann Eklunden tävlingen om lägst matkostnad på äldreboenden i Sverige. Finns den tävlingen fortfarande kvar?

För 40 år sedan fanns det 27 000 invånare i kommunen. Nu är vi 42 000. Hur många var över 80 år då och hur många är det nu? Om man talar med anställda som jobbat inom äldreomsorgen en längre tid så kan de vittna om hur mycket äldre och sjukare de gamla är innan de få komma till ett boende. Det är i princip bara vård i livets slutskede, dock utan att ha samma standard som man kan förvänta sig av ett hospice. Det vore intressant att veta hur många år de hade kvar att leva när de kom till ett boende för 40 år sedan och hur länge de har kvar som kommer dit nu. Det är siffror som med all säkerhet är omöjligt att få fram, där skulle man ju kunna se svart på vitt hur det har försämrats.

Hur har det kunna bli så här? Om det försvinner något fåtal platser per år så märks det inte så mycket över en valperiod eller två. Men om tittar över längre tid så märks det mycket tydligt.

Moderaterna har suttit vid makten i kommunen de senaste valperioderna. De vill absolut inte bygga ut äldreomsorgen utan sitter ner och väntar på att kanske något privat företag ska vilja ordna något. Man skulle kunna tro att KDS skulle vilja tänka på de gamla. Kristen demokratisk samling. Nog borde de bry sig om våra minsta bröder. Men de går moderaternas väg och låter marknadskrafterna styra. Marknadsekonomi för de hjälpbehövande. Mammon smäller högre än Jesus. När fan blir gammal blir han religiös. Man får önska att det gäller KDS också.

Det kommunala utjämningsbidraget gör att våra äldsta är en inkomstkälla så länge de inte är alltför vårdkrävande. Kan det vara så att brytpunkten passeras när det är dags för äldreboende?

Förr fanns det arbetsterapi för de gamla. De vävde höll på med diverse hantverk. Vad hände med det?

Om man bygger äldreboenden så frigör man andra bostäder, vilket skulle komma väl till pass när det är så stor bostadsbrist. Så länge det är i offentlig regi är lönekostnaden försumbar. En stor det av pengarna går tillbaka direkt till stat och kommun i form av arbetsgivaravgift och skatt. Eftersom det är lågavlönade som får pengarna kommer de att lägga nästan all lön de får ut på nödvändig konsumtion här i Sverige. Där går 20 % direkt till staten i form av moms. Resten av pengarna som konsumeras kommer till nytta för andra företag som kan betala ut lön till sina anställda.

En överbemanning inom äldreomsorgen har långt mycket större samhällsnytta och stimulerar ekonomin mer än en borttagen krogmoms någonsin kommer i närheten av. Tror inte att restaurangbristen är så stor.

Hela tanken faller ju förstås om omsorgen ska ske i privat regi. Då försvinner pengarna utomlands och bidrar inte längre till att stimulera samhällsekonomin. Man kan bolla med olika konton, statligt eller kommunalt men man ska hela tiden vara medveten om att pengarna kommer från samma plånbok, dvs skattebetalarnas.

I Kungälv hindras de gamla från att ansöka om plats på äldreboenden. På så sätt kan man visa att man inte har några köer. Suck.

Marianne Svensson
dotter i Kungälv

Det blir hett i valrörelser ibland 2014-09-08

Från Socialdemokraternas sida har vi inställningen att personpåhopp i politiken missgynnar demokratin och förtroendet för politiken.

Kommunen är inte heller till för de förtroendevalda eller de som arbetar i kommunen. Kommunen är till för medborgarna, föreningar, företag och besökare. Som politiska ledare, särskilt i en valrörelse, skall vi tala om vad vi vill, visa på skillnader och fakta men på ett snyggt sätt, utan påhopp på person.

Tyvärr är det så att SCB:S medborgaundersökning visar att Kungälv faller tydligt i de flesta områden sedan flera år tillbaka. Den största utmaningen är frågor om inflytande och delaktighet, det vill säga det direkta politiska och förvaltningsmässiga ledarskapet för kommunen. När det gäller området inflytande och delaktighet så är det så allvarligt att de medborgare som har haft kontakt med tjänsteman eller annan personal i Kungälvs kommun ger lägre betyg än de som inte har haft kontakt. Det gäller alla verksamheter utom gymnasiet som får högre betyg.

Sammantaget får kommunen icke godkänt. I de skriftliga svaren pekar medborgare bland annat på frågor som bostadsproduktionen Kongahällatomten, Båtellet och förtroendevaldas arvoden. Själv har jag träffat många som har frågor om bemötande kring bygglov, barns sociala behov och äldres rätt till bra vård.

Nu finns beslut i dessa frågor som undersökningen särskilt pekar ut, men kulturen i politiken och förvaltningsorganisationen måste ändras. Här har vi som politiskt aktiva det största ansvaret.

Den förändringen vill vi Socialdemokrater medverka till.

Min syn på politiken i Kungälvs Kommun

Det får inte vara sant. 2014-09-08

Någon sa att detta är Björklunds biljett ut….jag säger att det är dags för en ny regering.

Se detta från SVT: Nytt bottenrekord för svensk skola
Detta är värre än PISA-undersökningen som visar att Svenska barn lär sig mindre än genomsnittet i EU.

Bandysnack i valrörelsen 2014-09-08

Bakgrunden är att S hade delat ut frukostpåsar i färjekön Kornhall

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: xxxxxxx@gmail.com]
Skickat: den 4 september 2014 12:19...
Till: Miguel Odhner
Ämne: Tack för frukost!
Och trevligt bemötande!
En viktig fråga för min familj är möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter på bra tider. Dottern åker konståkning och sonen spelar bl. a. hockey. Allt oftare tvingas de nu att söka sig utanför kommunen för att hitta träningstider, då ofta på klockslag som andra ratar.
Vad kommer du att göra för att en ny multihall vid Oasen ska bli verklighet? Hur ser du på det ur ett tidsperspektiv?
Med vänliga hälsningar
xxxxx xxxxxxx
Kärna
Skickat från min iPhone

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Miguel Odhner
Skickat: den 4 september 2014 12:27
Till: 'xxxxxxx@gmail.com'
Ämne: SV: Tack för frukost!
Hej
Tack själv.
Vi är för en om, till och utbyggnad av multianläggning vid oasen.
Men vi driver med emfas en ny bandyhall, en ny ishall för hockey och konståkningen. Det har vi pratat med bandyföreningarna och de andra om, den kan ligga vi motorvägen, eller vid Yttern, den kostar inte mer än vi har idag om vi lägger ner Skarpe Nord, vilken är dyr och gammal och jag/vi vill.
Vi är glasklara i detta, de andra är väldigt försiktiga.
Jag vill att du lyssnar på denna länk.
https://www.youtube.com/watch?v=XbPgyyYit5k
Mvh Miguel Odhner

Motorgård för unga i Kärna 2014-09-08

I Kärna sitter det en skylt vid rondellen, Motorgård för unga! Frågan har väckts av den lokala S-föreningen. Så nu driver Socialdemokraterna denna fråga och har lämnat in denna motion i kommunens system. Vi vill göra det bättre för unga i Kärna. Här kan ni läsa hela förslaget/motionen:

Motion, utredning kring motorgård i Kärna

Hermansby Socialdemokratiska Förening har mött stora önskemål om en bättre eller mer ordnad fritid för unga i Kärna, både bland unga själva och äldre.

Vi konstaterar att motorintresset hos ungdomar i Kärnabygden har alltid varit stort och är i dagarna kanske större än någonsin. Det märks på alla mopeder, epatraktorer och vanliga personbilar med ungdomar i som far runt på vägarna och ibland tyvärr även på skolgårdar, inne i bostadsområden och andra mindre lämpliga ställen.

I sommar har boende kring Kärna torg och Kärna skola blivit mycket störda av denna trafik och detta har bl.a. föranlett insändare i Kungälvs-Posten med klagomål rörande situationen.

För att dels ge ungdomarna en lämplig plats att bedriva sitt motorintresse på och dels skona övriga samhällsmedborgare från ovan nämnda obehag föreslår jag att en utredning sätts igång. Ovanstående bör rymmas inom ramen för Trygga Ungdomsmiljöer.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en utredning innehållande följande:

 • En given förutsättning är att ungdomarna själva involveras och görs delaktiga i allt utvecklings/utredningsarbete.
 • Ta fram en plats/lokal som är lämplig för en motorgård med ex. lift, verkstad och samlingslokal
 • Plats kan även rymma möjlighet för lämplig utformning för banor, tävlings/provkörningsbanor för alla fordon som ungdomarna använder
 • Kostnadsberäkna ovanstående och återkomma med förslag till beslut.

Kärna, september 2014

Lars Gustafson / genom Miguel Odhner

PS i Diseröd fanns liknande önskemål från unga, det resulterade i en verkstad/hall i Skällebräcke. Men för unga i Kärna är det långt att åka till Kungälv.

Jobben 2014-08-29

I Kungälv har ungdomsarbetslösheten fördubblats, därför är det gott att en Socialdemokratisk regering avgörande kan förändra detta, genom dagens förslag säger Miguel Odhner.

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet av garantin innebär en riktad investering om 6 miljarder kronor. Sammanlagt kommer 50 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser skapas inom ramen för 90-dagarsgarantin.

Hög ungdomsarbetslöshet i Sverige

Arbetslösheten, långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten är idag högre än när den borgerliga regeringen tillträdde för åtta år sedan. Den svenska ungdomsarbetslösheten är dessutom högre än i de flesta jämförbara länder. Särskilt allvarligt är att långtidsarbetslösheten bland unga enligt Arbetsförmedlingen har tredubblats sedan 2007. Regeringens ineffektiva skattesänkningar, neddragningar i såväl högskola som arbetsmarknadsutbildningar, har uppenbarligen inte fungerat.

Ungdomsarbetslösheten är ett slöseri – både för den som drabbas och för hela Sverige. Nu krävs reformer och framtidsinvesteringar för att krossa ungdomsarbetslösheten. Alla unga har rätt att känna framtidstro.

Regeringsskifte = 90-dagarsgaranti för alla unga

Socialdemokraterna har satt upp ett offensivt jobbmål - Sverige ska till år 2020 nå EU:s lägsta arbetslöshet. Målet ska nås genom att öka antalet människor i arbete och antalet arbetade timmar.

För att klara målet har Socialdemokraterna en jobbstrategi. Strategin omfattar tre viktiga områden;

 • Investeringar i infrastruktur och bostäder
 • Insatser för starkare och växande företag som ökar efterfrågan på arbetskraft
 • Investeringar i utbildning för att klara kompetensförsörjningen

Ungdomsarbetslösheten är ett av vår tids allvarligaste problem. Unga människors kompetens och kreativitet måste tas till vara för att de ska få en bra start på vuxenlivet, komma in i samhället fullt ut, och få de möjligheter som bara en egen lön kan ge – ta lån, skaffa bostad och bilda familj. Ingen ung ska börja sitt vuxenliv som långtidsarbetslös.

Därför är Socialdemokraternas vallöfte till alla unga att införa en 90-dagarsgaranti vid regeringsskifte. Detta blir i så fall vårt första regeringsbeslut. Garantin innebär att unga arbetssökande inom 90 dagar ska erbjudas jobb, praktikplats eller utbildning.

Genomförandet av garantin innebär en riktad investering om 6 miljarder kronor. Sammanlagt kommer 50 000 nya jobb och utbildningsplatser inom ramen för 90-dagarsgarantin att skapas. Därtill kommer ytterligare investeringar i utbildningsplatser på yrkesvux, yrkeshögskola och högskola.

90-dagarsgarantin för unga i sammanfattning:

Garantin innebär att alla unga arbetssökande garanteras att senast inom 90 dagar erbjudas ett riktigt jobb, en praktikplats, en utbildning som leder till jobb eller en kombination av dessa. I nuläget är det ungefär 50 000 unga som berörs av garantin.

13 000 utbildningskontrakt

Unga utan gymnasieutbildning är tydligt överrepresenterade bland de arbetslösa.

Arbetslöshet per utbildningsnivå, 20-24 år (%)

Därför är det en klok investering att se till att alla unga klarar gymnasiet. Socialdemokraterna vill öronmärka 13 000 nya platser i vuxenutbildning till arbetslösa under 25 år. Ett utbildningskontrakt innebär att arbetslösa ungdomar snarast anvisas en individuellt utformad utbildningsplan, där studier kan kombineras med praktik eller arbete, som leder fram till en gymnasieexamen. Utbildningen är ett krav för att få ekonomiskt stöd från samhället. I utbildningskontraktet ska det finnas en möjlighet att kombinera jobb och utbildning. Sådana initiativ har redan tagits i några kommuner.

32 000 traineejobb i offentlig verksamhet

Socialdemokraterna kommer avsätta resurser för att inrätta 32 000 traineejobb i offentlig verksamhet, däribland 5 000 traineejobb inom hälso- och sjukvården och
20 000 jobb inom äldreomsorgen.

Traineejobben består av både utbildning och arbete. För den del som är arbete utgår full lön enligt kollektivavtal till den enskilde. Traineejobben är en viktig investering för att minska ungdomsarbetslösheten, men möter också framtida behov inom verksamheter som kommer att lida brist på kompetens. Den exakta fördelningen och inriktningen på traineejobben beror på regionala behov och utformas av arbetsmarknadens parter.

Offentlig upphandling för fler jobb

Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till omkring 600 miljarder kronor varje år. EU-rätten medger stora möjligheter att ställa sysselsättningskrav vid offentliga upphandlingar. Många västeuropeiska länder använder också denna möjlighet i betydande uträckning. I Sverige är det dock ovanligt att sådana .krav ställs i samband med offentlig upphandling. Under senare år har dock flera socialdemokratiskt styrda kommuner börjat att med framgång ställa sysselsättningskrav vid bl.a. byggupphandlingar, som exempelvis Örebro och Malmö.

De yrkesintroduktionsavtal som tecknats på arbetsmarknaden har hittills resulterat i knappt 200 anställda. Vi ser positivt på anställningsformen som kan användas för att ge den enskilde både utbildning och arbetslivserfarenhet. Att använda den offentliga upphandlingen och ställa sociala krav i samband med denna tror vi kan öka intresset för att teckna och använda sig av yrkesintroduktionsavtal bland arbetsmarknadens parter.

Till detta kommer den kompensation vi vill göra med anledning av vår justering av arbetsgivaravgiften för unga. Jämfört med den generella nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga är detta betydligt mer träffsäkert, då kompensationen riktar sig till anställning av unga arbetslösa – inte till anställning av ungdomar som redan är i arbete.
Sverige behöver få ut mer samhällsnytta av de betydande belopp som det offentliga årligen upphandlar. Det är rimligt att privata företag som anlitas av samhället också medverkar till ett sammanhållet Sverige. Offentlig upphandling kan bli ett viktigt verktyg för en sådan samverkan och bidra till att förverkliga 90-dagarsgarantin.

Många upphandlare upplever osäkerhet om hur de får agera när det gäller sociala krav i samband med offentliga upphandlingar. För att undvika att göra fel väljer många idag därför den enkla vägen, det vill säga att inte ställa några sociala krav alls. Det finns i själva verket stora möjligheter att inom ramen för de regler som gäller använda den offentliga upphandlingen för att skapa ett mer inkluderande samhälle. Att skapa sysselsättning för grupper som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden är ett viktigt inslag här.

Det måste finnas ett fungerande upphandlingsstöd som påvisar vilka möjligheter som faktiskt ryms inom ramen för gällande EU-rätt, som sprider goda exempel och på andra sätt underlättar för upphandlare som vill ställa sociala krav och bidra till ett Sverige som håller ihop.

Vår bedömning är sociala krav i samband med offentlig upphandling kommer att leda till 5 000 jobb eller praktikplatser i näringslivet.
Socialdemokraterna kommer att snarast efter regeringsskifte att inleda överläggningar med SKL i syfte att fler kommuner och landsting ska åta sig att genomföra upphandlingar där krav ställs på sysselsättning av unga arbetslösa. Förekomst av yrkesintroduktionsavtal eller motsvarande i privat sektor kommer att underlätta för anbudsgivare att fullfölja de krav som kommuner och landsting ställer.
Även staten är en stor upphandlare av varor och tjänster. Cirka 120 miljarder kronor upphandlas årligen av statliga myndigheter och affärsverk. En socialdemokratisk regering kommer att ge myndigheter och affärsverk i uppdrag att under 2015 börja ställa krav på sysselsättning av unga arbetslösa i samband med statliga inköp av tjänste- och byggupphandlingar.
Ett exempel på en statlig aktör med betydande upphandling är Trafikverket. Verket upphandlar och beställer produkter, tjänster och entreprenader för cirka 37 miljarder kronor per år för att utveckla och förvalta transportsystemet för väg- och järnvägstrafik.

Berättelsen jag fick var tung 2014-08-29

Precis avslutat ett långt och upprörande 2:a möte med två döttrar till en far och en dotter till ett föräldrapar. De hade starka berättelser om maktlösheten och behandlingen av deras gamla och sjuka föräldrar i 80-90-årsåldern, hederliga gamla människor, födda och uppväxta i Kungälv behandlas.

Hur myndighetspersoner behandlar dem. Hur de kämpar så de börjar gråta när de blivit bemötta på ett sätt... som är helt oacceptabelt. De var dessutom djupt besvikna att inget av de andra partierna, representerade i kommunstyrelsens sociala utskott, som var inbjudna hade kommit eller skickat en ersättare, men mest arga var de på att ansvariga tjänstemän inte ville ta emot deras berättelse muntligt på plats och att de inte fick ställa frågor direkt till dem.

Jag fick beklaga, lyssna och försöka förklara. Förklara att jag skrev ner och för vidare informationen. Hur vi försöker förändra. De sa att det är ingen skillnad på vem som styr, alla är emot dem ungefär, de var, särskilt en av dem, bitter på samhället, hon skulle inte ens rösta för att visa sin protest. Det gjorde mig arg och provocerad, de kom ju ändå till mig som förtroendevald. De visade ju ändå att de tror någonstans på systemet med demokrati. Det hjälpte inte, hon är superbitter och besviken på samhället. Jag blir frustrerad på sådant.
Jag förklarade att det deras pappa och den andra dotterns gamla mamma blivit utsatta för skall anmälas om det nu inte kan komma samtal till stånd. Då blir det avvikelser, det rapporteras in, saker ändras, men skriver man inget händer inget. Jag gav dem papper (som vi fick från tjänstemännen för det är så det skall gå till, inte muntliga möten). Jag lämnar mina anteckningar till ansvariga tjänstemän. Jag fortsätter kämpa för en annan politik.

Jag har sett väldigt mycket bra och fin äldrevård i Kungälv, men deras berättelser är inte okej. Jag skäms faktiskt för samhället men jag och Socialdemokratin tar inte på mig/oss ansvaret för de sista 8 åren i Kungälv och den investeringsbudget som bygger på att halva antalet vård och omsorgsplatser skall byggas i privat regi, vilket aldrig skett under 8 år, och bl.a. därför är det långa köer till viktiga vårdplatser. I år byggs bara 4 försenade vårdplatser men behovet är långt över 40 platser. Detta är galet. Ja men sossarna gjorde likadant sa hon som var argast, JA sa jag, vi la ner en del dåliga platser och fick inte fram nya även om alla partier tyckte det var bra då, men nu har vi bevisligen enligt voteringsprotokollen, olika uppfattningar om det som sker idag och det som skall ske imorgon, för den som orkar tänka framåt sa jag.
De berättade om att de burit med sig en TV till sin far, men det fanns inga uttag för den, de berättade så mycket så man blir inte glad. Och jag konstaterar, de platser som finns, ex Fridhemskullen är dubbelbelagda enligt min partiväns skrivelse igår. Jag VET att jag och mina partivänner, vår S-budget, investeringar och politik kommer göra skillnad, men hua vad mycket vi har att göra. och vi kan göra skillnad. Allt under förutsättning att vi får förtroendet. Men det jobbar vi med nu, hårt. Detta var ett av de möten man inte kan säga nej till, hua, detta blev långt, det var ett möte som berörde tror jag.

Så här nedan ser ni också det som vi från S gjorde tidigare i veckan, helt av varandra oberoende händelser. Vi kommer gå till botten med det här, det lovar jag, oavsett valrörelse!

Inte bra på kortidsboende för äldre och sjuka i Kungälv
Idag har en skrivelse från S lämnats in till kommunstyrelsen i Kungälv.

- Det spelar ingen roll hur fina resultat vi har i mätningar, när verkligheten är en annan, jag är chockad, säger Mona-Britt Gillerstedt
- Jag har mer än 30 års erfarenhet som folkvald och 40 år som distriktssköterska i Kungälv kommun, därför lämnar jag in denna skrivelse. Vår personal sliter, det handlar inte om det. Jag ser att allt är inte perfekt och detta är ett bevis på att vi behöver en ny politik, där vi anställer fler inom vården, inte minst unga arbetslösa i tranieeprogram, säger Mona-Britt. Mona-Britt Gillerstedt nåt på telefon 0703-288692

2014-08-26
Till Sociala utskottet, Kommunstyrelsen

Skrivelse angående studiebesök på Fridhemskullen Fredagen den 22 augusti gjorde jag och några partivänner ett föranmält arbetsplatsbesök på Fridhemskullen. Sist jag var där var för två år sedan. Då fanns terapi och rehabilitering. Jag är chockad över det jag mötte, varför jag nu vill lämna följande frågor till förvaltningen. Jag önskar skriftliga svar.
1. Är det rimligt att sjuka äldre ligger två stycken i samma rum, ett rum som är avsett för en person. Detta sker under längre tid. Hur länge har det varit så här och hur länge skall det vara så?
2. Är det rimligt att sjuka äldre ligger tre stycken i samma rum, ett rum som är avsett för två personer. Hur länge har det varit så här?
3. Är det en acceptabel kvalitetsnivå att inte ens ha en avskärmning mellan sängarna.
3. Varför är terapin för äldre och sjuka borttagen?
4. Jag fick en mycket tydlig uppgift om att det inte längre ges rehabilitering, personalen hinner inte med. Är det så vi skall ha det i Kungälv?
5. Varför är det inte längre något samarbete med förskolan i bottenvåningen, det gav stimulans till de äldre.
6. Erfaren personal slutar då man inte orkar se hur det blivit enbart en förvaring av de gamla.
7. Är det rimligt att ha samma bemanning på ett korttidsboende med många in och utskrivningar, som ett ordinärt boende.
8. Hur organiserar vi arbetet, när kompetent personal får sluta för de inte har körkort?
9. Varför köper vi inte platser när vi inte kan erbjuda bra vård i kommunen, det har vi gjort tidigare.
10. Det skulle behövas ett Gårdsråd även på Fridhemskullen.

Mona-Britt Gillerstedt, Socialdemokrat.

Varje morgon besöker vi förskolor…. 2014-08-28

Kareby förskola nu på morgonen, samtal, en pappa gjorde särskilt intryck, han sa att min 7-dotter går i en klass med 32 elever i denna skolan. Ska det vara så? Han sa att det låter som både politiker och anställda i kommunen försöker sälja ...på oss att detta är bra, men vi är många föräldrar som inte tror på det. Vi förklarade att det är M, C, KD och FP som styrt i Kungälv, ofta med stöd av mindre partier men att S står för, och har hela tiden gjort och går till val på en annan politik och dessutom varit emot lokala och nationella skattesänkningar.
Vi berättade om vår finansiering för minskade klasser i grundskolan och förskolan (bankskatt, högre skatt för de med 60 000 i månaden etc), att även en S-regering nationellt innebär minst 14 miljoner till Kungälvs skolor utöver det vi kan göra lokalt. Vi pratade om de hyrda paviljongerna i bakgrunden och att det är många miljoner billigare äga sina egna fastigheter för välfärden. Vi pratade om cykelbanan till Kode-Kode Ingetorp och Kungälv......det var ett bra samtal, han ville ha förändring. .

....han tog vår lapp, han kanske skulle fylla i och bli medlem, det var ett av de bra samtalen Mona Haugland och jag har nu när vi är ute och besöker våra förskolor på morgonen i kommunen.

MINSKA BARNGRUPPERNA
Vi skall vända utvecklingen i skolan, våra löften..

Minska grupperna i förskolan
Barngrupperna i förskolan ska minska tills vi når 15 barn i varje grupp
med bibehållen personalstyrka.

Minska klasserna i de lägre årskurserna
Vi ska minska klasstorlekarna i de lägre årskurserna, förskoleklass och
årskurs 1-3.

Utveckla skolan med fler speciallärare och specialpedagoger
Alla elever ska få hjälp efter behov genom att utveckla skolan med flera
speciallärare och specialpedagoger.

Bandyn, politiken och dagens Kungälvspost 2014-08-26

Har med både glädje och lite ledsamhet läst sportdelarna i dagens nummer av lokaltidningen Kungälvsposten. Med glädje noterar jag att det står tydligt att vi Socialdemokraterna vill bygga Sveriges näst billigaste multihall för Kungälvs bandy, Kungälvs hockey och konståkningen och hur vi finansierar den. Vi står stadigt för is-idrottens framtida behov.

Med glädje noterar jag också att Folkpartiet har positiva ambitioner kring bandyn och is idrottens behov. Här finns möjligheter och framtidstro.

Men med ledsamhet läser jag om det Moderaterna och det Moderata kommunalrådets instängda förhållningssätt till framtidens behov inom Kungälvs is-idrotten och våra bandy/ elitserielag. Jag menar bandy ligger i kommunens DNA, liksom, är dessutom bredvid Bohus Fästning ett varumärke att vårda. Det går ju att hitta lösningar som inte kostar om man samarbetar och drar åt samma håll.

Jag som trodde Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern som nu styr kommunen tillsammans och går till val tillsammans ändå såg lite framåt. Nu har föreningarna misstänkliggjorts och pratats ner, inte bra för Kungälv eller alla som är engagerade i idrotten, vilka blir nästa klubbar med sponsorer för politisk offentlig uppspikning.

Jag kommer ihåg när det var annat ljud i skällan....då sa M-rådet och den dåvarande Alliansen tvärtom....då sa Holmensköld storartat "vi fixar gratis mark, jag vet var den skall vara vid motorvägen och synas, det är viktigt ur ett kommersiellt perspektiv, mellan Kungälvs sjukhus och Marstrandsvägen skulle kunna fungera". Om du inte tror mig, kolla länken här:

Jag tycker det är dags att Kungälv får en ny stabil och positiv ledning som ser möjligheter. Där kulturen i politiken bidrar till att lyfta varandra och andra. Speciellt alla hårt engagerade föräldrar, tränare och andra inom den för kommunen så viktiga verksamheten som idrotten.

Vill ni ha förändring i det lokala ledarskapet, här i Kungälv?

Chansa inte! Rösta på Socialdemokraterna.

Skogen är vårt gröna guld! 2014-08-26

Vi tror på ökat byggande i trä, vi tror på biobränsle och vi vill gärna se 25.000 nya jobb i skogsindustrin och vi ser att skogens tillväxt är större än uttaget i dag.
Skogen finns i hela landet - jobb finns i hela landet. Vi ska minska klimatutsläppen och bryta oljeberoendet

Fördelar med vårt förslag:

Tillväxt och export

 • Jobb i hela landet
 • Minskande klimatutsläpp
 • Frihet och livskvalitet
 • Bryt oljeberoendet

Gröna Guldet - läs mer (extern länk, PDF-dokument)

Fria resor för pensionärer – även i Kungälv! 2014-08-26

Många äldre är djupt upprörda över den försämrade kollektivtrafiken, inte minst i centrum med Kongarundan som försvann och ingen ville göra nåt. Nyligen beslutades mot de styrandes vilja att det skall införas närbuss igen, troligen nästa år. Det är bra.

Socialdemokraterna har lokalt drivit frågan om fri kollektivtrafik för unga och äldre vissa tider på dygnet under många år.

Strax innan sommaren fick Socialdemokraternas igenom ett utredningsförslag om fri kollektivtrafik vissa tider för pensionärer i Kungälv. Det kommer definitivt inte genomföras om inte Socialdemokraterna får ett tydligt mandat av väljarna att vara med och styra kommunen, väldigt många andra partier är sedan tidigare inte speciellt positiva till detta, vår känsla var att förslaget gick igenom för att det är så nära valet.

Vill ni ha fri kollektivtrafik vissa tider för äldre - även i Kungälv?
Rösta på Socialdemokraterna!

För Socialdemokraterna
Miguel Odhner, Oppositionsråd

10 miljarder i ökat anslag till underhåll och krav på punktlighet. 2014-08-26

Det är delar av en stor satsning på järnvägen som min partiledningen presenterade på Stockholms centralstation. Det är inte ofta jag hör, eller för den delen aldrig jag hör, mitt eget parti kräva förstatligande. Det låter lite ryskt, men i denna frågan handlar det om kvalité, säkerhet och konkurrenskraft i en ny värld, då är det klokt.
Vallöfte
Vi kommer under nästa mandatperiod att genomföra omfattande reformer för fungerande järnväg i Sverige:

 • Förstatliga underhållet av de svenska järnvägarna.
 • 10 miljarder kronor i ökade anslag till underhåll av järnvägen.
 • Tydliga krav på tågens skick.
 • Krav på punktlighet och kapacitet vid tilldelning av tåglägen.
 • Frysta banavgifter.

Se vår film om frågan:

Valrörelse och berättelser….. 2014-08-25

Vi älskar Kungälv.

Här har vi en liten politisk berättelse om Kungälv, ta dig gärna en minut och läs den.
Ha en bra valrörelse!

Visa större version (PDF)

Politiken består av fler människor än kommunal- eller oppositionsråd. 2014-08-25

Många tror att en heltidspolitiker tar hand om, vet och bestämmer allt, så är det inte, även om vi får mycket info och jobbar mycket. Fick just ett samtal om valstugorna från lokaltidningen där jag minst 8 gånger förklarade för en driven journalist att jag behöver inte uttala mig i allting. Men journalisten gav sig inte.

Om min ordförande skickar ut ett pressinfo i en fråga och sedan går jag förbi och uttalar mig direkt, det är inte så bra tycker jag. Lite ordning mår ingen dåligt av.
Politiken består av fler människor än kommunal- eller oppositionsråd. Speciellt i en folkrörelse som Socialdemokraterna.

Oavsett, här har journalister och andra intresserade ett uttalande.

Maria Steen kommenterar om hur S kommenteras kring valstugorna.

- Hela denna historia kan tyckas medialt lustig. Jag tycker den är osmaklig och handlar om bristande kommunikation. Om bara Ove Wiktorsson (C) sett till att alla partier fått ta del av hela tillståndet, inklusive bilagan med ritning, hade detta aldrig uppstått!

- Det är inte det minsta lustigt att Centerns 1:namn i Kungälv både ringer och springer omkring, gormar och skäller och sprider en olustig och hotfull stämning i mitt parti bland unga tjejer och killar i SSU och mängder av partivänner och inte pratar med mig, inte vill möta mig som vuxen människa, valledare och Arbetarekommunens ordförande. Inte heller kontaktar han stugansvarig för vårt parti, trots uppmaningar. Inte heller kommer han till möten, utan skickar SMS om kranbilar som kommer, det hela är genant för politiken.

- Misstag, infomissar kan och bör alltid rättas till, men då förutsätts det att man kan mötas och tala som vuxna människor med varandra, på ett sätt som förväntas, inte minst av folkvalda. Nu hoppas vi att vi kan få lov att ägna oss åt det demokratiska samtalet och det stundande valet. Det är tydligt att det behövs förändring i Kungälv, säger Maria Steen, valledare och Arbetarekommunens ordförande i Kungälv

http://www.gp.se/nyheter/vastsverige/bohuslan/1.2465983-s-i-kungalv-stallde-sig-pa-alliansens-sida

Bara för tydlighetens skull - om mindre barngrupper och personalstyrkans storlek 2014-08-22

Vi Socialdemokrater har räknat på och har inget annat syfte än att minska barngrupperna i förskolan med bibehållen personalstyrka.

I denna annons från Moderaterna, kristdemokraterna och Centern påtalas en annan bild.

Så är inte fallet.

För tydlighetens skull vill jag som gruppledare för Socialdemokraterna göra helt klart för alla att vårt budgetförslag är beräknat och menar inget annat än oförändrad personalstyrka. Dvs när vi minskar barngrupperna kommer det alltså bli mer tid för varje barn att vara med anställda. Detta kommer vi påvisa om det finns osäkerhet i formuleringar eller beslut från vår sida framgent.

Vidare i annonsen säger de borgliga partierna att alla partier vill minska barngrupperna!

Träffar ni någon därifrån så fråga dem varför de då röstade emot det skarpa förslaget den 30 april 2014. Fråga dem varför de förra valet lovade minska barngrupperna och sänka skatten, men svek löftet om barnen men höll fast vid den lokala skattesänkningen i Kungälv.

Fråga dem gärna det.

Förändra, chansa inte, rösta på Socialdemokraterna.

Stefan upp! Fredrik och Gudrun ner! 2014-08-22

Noterar nu en undersökning i Expressen att förtroendet för Stefan Löfven ökar rejält och Reinfeldt liksom Schyman och FI sjunker.

En förklaring kan vara att vi Socialdemokrater går till val på att införa en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen. Dessutom lovar vi en jämställdhetsmiljard som kan användas till att höja ersättningen under de nya reserverade månaderna.

Sedan vi Socialdemokrater lagt ett handlingsprogram för jämställdhet med 15 punkter som ska prioriteras om partiet får bilda regering. Programmet omfattar bland annat årliga lönekartläggningar, jämställda bolagsstyrelser och insemination för ensamstående kvinnor.

Dessutom är vi glasklara med ätten till heltid. I Kungälv driver vi dessutom att avskaffa de delade turerna och få till en bättre kultur, inte minst inom politiken, där alla gamla härskartekniker och mansfasoner inte minst i kommunstyrelsen skall förpassas till historien. Och om någon mot bättre vetande undrar, ja, självklart, jag är feminist.

Under det första regeringsåret med en socialdemokratiskt ledd regering kommer jämställdhetsfrågorna att prioriteras och detta handlingsprogram ska genomföras under regeringens första år.

 1. Lönekartläggning varje år
 2. Rätt till heltid
 3. Stopp för staplande av visstidsanställningar
 4. Jämställda arbetsplatser
 5. Jämställda bolagsstyrelser
 6. Jämställd skola
 7. Jämställd akademi och forskningsanslag
 8. Utveckla välfärdsjobben
 9. Tillgång till välfärdstjänster så att både män och kvinnor kan jobba
 10. Trygg förlossningsvård
 11. Jämställt föräldraansvar
 12. Avskaffa vårdnadsbidrag
 13. Insemination för ensamstående kvinnor
 14. Bättre ekonomi för ensamstående föräldrar
 15. Fler våldtäktsmål ska leda till fällande dom

Läs vår hela handlingsplanen här.

Borgligt motstånd utreda skandalföretag inom hemtjänsten 2014-08-22

Det blir ibland tydligt vilka partier som gillar privata företag i vården mer än ordning och reda på skattebetalarnas pengar och våra äldres vård.

Vid onsdagens kommunstyrelsemöte i Kungälv visades ett tydligt borgligt motstånd mot att utreda skattebetalarnas kostnader och turerna kring det privata vårdföretaget Care Togehters skandalverksamhet och fusk.

Några visste inte vad de tyckte

Vid dagens votering i kommunstyrelsen röstade M, C, KD och FP ner Socialdemokraternas förslag att skärpa regler och ta reda på kostnaderna för det privata haveriet med Care Togehter inom hemtjänsten. Utvecklingspartiet och Miljöpartiet hade ingen åsikt i frågan, de la ner sin röst.

Så här säger min partivän Glenn Ljungren som engagerat sig i frågan:
” Hela sommaren har chefer, jurister och andra arbetat med fuskföretaget Care Togheter. Men den 29/7 kl 16.00 ringer en gruppledare på Care Togeter till kommunen och säger att vår personal kommer inte till jobbet, löner betalas inte ut, vi kan inte hjälpa våra äldre längre. I detta läget tar kommunen över, anställda tas från äldreboenden och folk kallas in från semestern för att rädda situationen, det är självklart att detta kostat, det skall inte skattebetalarna stå för, det skall vårdföretaget stå för”

Jag håller med. Bolaget har lurat skjortan av anställda, äldre, kommunen, samhället och staten, det skall utredas och de skall ställas till svar, tycker jag. Än viktigare är att ordna så detta aldrig kan hända igen, men det tycker inte de borgliga partierna och MP och det lokal partiet Utvecklingspartiet har ingen åsikt.

Utredningsförslaget som röstades ner:

Skrivelse angående handlingsplan för privat verksamhet i välfärden.

Socialdemokratiska kommunalgruppen har diskuterat frågan om Care Togehter. Detta haveri i ett privat företag har kostat stora ansträngningar för kommunen, medarbetare och brukare. Vi har tidigare ställt krav på att det skall finnas handlingsplaner för privat verksamhet inom välfärden. Nu är vi i en situation som kanske kunde undvikits beroende på. Oavsett så måste det finnas ett lärande för framtiden.

Vi föreslår kommunstyrelsen besluta ge NU i uppdrag
- Att arbeta fram en rapport, med förslag till beslut, där alla steg, processer, ansvar, roller och juridiska spörsmål/avtal tydliggörs i hanteringen av Care Togheter för att öka trygghet, kontroll, kvalitet i nuvarande och framtida relationer med privata företag inom skola och välfärdssektorn. Rapporten skall också innehålla en tydlig kostnadsredovisning för de merkostnader kommunen åsamkats i den uppkomna situationen.

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/kommunal-begar-skandalforetag-i-konkurs

Fick en fråga av en väljare idag.... 2014-08-21

"Planerar s att ordna så att pensionärer får åka utan kostnad i kollektivtrafiken i Kungälv under lågsäsong om ni vinner valet?"

Jag svarade så här:

Svaret är JA.

Socialdemokraterna har lokalt drivit frågan om fri kollektivtrafik för unga och äldre vissa tider på dygnet under många år.

Socialdemokraternas förslag om en utredning i frågan har gått igenom i kommunstyrelsen nyligen. Förvaltningen arbetar med utredningen. Det kan nog inte genomföras förrän väldigt sent i höst, troligen nästa år.

Det kommer definitivt inte genomföras om inte Socialdemokraterna får ett tydligt mandat av väljarna att vara med och styra kommunen, väldigt många andra partier är sedan tidigare inte speciellt positiva till detta, min känsla var att förslaget gick igenom för att det är så nära valet.

Med vänlig hälsning
Miguel Odhner, Socialdemokratiskt oppositionsråd.

RUT & ROT 2014-08-20

RUT & ROT

Fick en fråga på gatan idag, på en arbetsplats hade det diskuterats om S skulle avskaffa ROT, det trodde flera, jag sa det var hel fel, det var ju Socialdemokraterna som införde ROT inom byggsektorn.

Sedan har jag idag fått 30 tecken att svara på vad S tycker om riksfrågan RUT.

Jag svarade så här då.................

RUT är bra och skall finnas kvar. Men läx-RUT ska avskaffas - läxhjälp skall ges till alla barn. Skattereduktionen för RUT ska vara 25 000 kr per person/år, då riktas avdraget mer till vanliga barnfamiljers och pensionärers behov. ROT skall vara kvar som det är.

Nyligen fick vi ett EM-guld, nu får vi filminspelningar. 2014-08-19

I vinter kommer en ny film, den spelas i dagarna in på Bohus Fästning. Den handlar om magikerlärlingen Tyra slår av misstag följe med ett band av utstötta rebeller som kämpar för att återta sitt land från den maktgalna svartkonstnären som nu regerar i riket. Tillsammans med deras ledare ger hon sig ut på en farofylld resa som kommer att tänja på gränserna mellan plikt, heder och mod.
Roligt och bra för Kungälv och att det görs i vår unika miljö, Nordens Akropolis, Bohus Fästning. Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Jag ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna, i detta fall sprider det sig till den viktiga besöksnäringen.
Jag är glad över att en stor majoritet av kommunens partier, över blockgränser vill utveckla Bohus Fästning och Fästningsholmen, det är modigt att göra saker på lång sikt. Idag har vi film, "imorgon" nya båtplatser och en stor tematisk lekplats för barnen med familj.

Länk på FB till filmen

Lokalt och nationellt – en riktigt bra satsning på lärarna i Kungälv. 2014-08-18

I Kungälv vill vi Socialdemokrater tillsammans med bland annat Folkpartiet göra en mycket stor satsning på kompetensutveckling med start nästa år (mot M, C och KD:s vilja). Detta i kombination med dagens nationella förslag till ny politik kan bli väldigt bra för Kungälvs lärare. Lokalt vil vi införa en lärarfortbildningsgaranti för grundskollärare i en första etapp med individuellt tilldelade medel om 3,5% av årslön inklusive PA motsvarande ca 15,000 SEK per lärare och läsår. (Detta blir en totalkostnad om ca 5,3 miljoner/år beräknat på 350 grundskollärare och specialpedagoger).

Detta i kombination med att Socialdemokraterna nationellt idag föreslår
stora investeringar för att höja läraryrkets attraktivitet: 3,5 miljarder kronor årligen för att skapa ett attraktivt läraryrke.

Våra framtidsreformer för läraryrket har två tydliga fokus:

 • Höja lärarutbildningens kvalitet
 • Höja läraryrkets attraktivitet

Nationell samling för läraryrket

För att höja läraryrkets attraktivitet krävs ett sammanhållet och långsiktigt arbete. Vi kommer att samla alla skolans aktörer inklusive arbetsmarknadens parter för att bedriva ett gemensamt arbete för att höja attraktiviteten i läraryrket. Vi har redan påbörjat arbetet med en nationell samling för läraryrket och det arbetet kommer vi att ta vidare i regeringsställning. Vi kommer liksom tidigare bjuda in till den nationella samlingen över blockgränserna. Ingen tjänar på att det träts kring reformer som syftar till att höja läraryrkets attraktivitet. Att höja läraryrkets attraktivitet är en central framtidsfråga och kräver ett långsiktigt samarbete politiska partier emellan.

Investeringar för att höja lärarutbildningens kvalitet och läraryrkets attraktivitet

Idag presenterar vi specificerade investeringar för att höja lärarutbildningens kvalitet och läraryrkets attraktivitet om en miljard kronor årligen samt att 2,5 miljarder årligen ska avsättas till den nationella samlingen för läraryrket.

Specificerade investeringar
Kvalitetssatsning på lärarutbildningen 100 mkr
Fler vägar till läraryrket 200 mkr
Fler karriärtjänster i skolor med tuffa förutsättningar 250 mkr
Kompetensutveckling och stöd från ledningen 450 mkr
Mindre administration 10 mkr
Resurser att fördela
Nationell samling för läraryrket  2500 mkr
TOTALT 3500 mkr

Lärarna är en nyckel, 2000 kr mer i månaden Sveriges Radio, lyssna här http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5940302

Presentation av Socialdemokraternas förslag – En Framgångsrik skola kräver ett attraktivt läraryrke

Rapport – En framgångsrik skola kräver ett attraktivt läraryrke

Socialdemokraterna vill bryta blockpolitiken. 2014-08-18

Men vissa vill inte tänka om. Hoppas alla förstår att en röst på Sverigedemokraterna är en röst på Moderaterna!
Moderaterna och Fredrik Reinfeldt måste avkrävas svar om regeringsfrågan. Läget är oerhört allvarligt för Sverige med arbetslöshet på runt 8%.
Vi riskerar att på valdagen vakna upp med en blåbrun sörja där Fredrik Reinfeldt sitter kvar med aktivt stöd av Sverigedemokraterna.
Ställ kravet att Fredrik Reinfeldt svarar på frågan!

Korta väntetiderna på akuten 2014-08-15

För några veckor sedan satt jag 11 timmar på akuten. Några äldre som jag kände satt bredvid, hon hade ramlat och hade riktigt djupa sår i handen. De satt längre än mig. Sveriges riktiga och fina sjukvård skall fredas från privatiseringar/vinstintressen. Men framförallt så behövs mer resurser, fler sjuksköterskor, läkare och mer pengar. Då kan vi korta väntetiderna och ha en effektivare akutvård.
Jag röstar på Stefan Löfvén, hans vallöfte är dessutom att 5000 arbetslösa ungdomar ska in på traineeprogram inom sjukvården för 700 miljoner varje år. Där de får varva arbete och utbildning, det är bra och det är på riktigt.

Möte med facket. 2014-08-11

Facket är en resurs för kvalitetsarbetet, utveckling samt ordning/reda i kommunen. Fler borde se det så känner jag då vi precis avslutat ett möte mellan ledande Socialdemokrater och fackliga företrädare för dryga 2000 medarbetare i kommunen. Bra möte, diskuterade hur kommunen utvecklats de senaste åren, hur det är på skolorna, äldreomsorgen, hur personal täcker upp för varandra, hur chefer byts ut och hur lite delaktighet facket har i budgetprocesserna.

Konstaterar sorgligt att ett fackförbund i skolan lagt en 66A-anmälan på politiken om arbetsmiljön och åtgärder. Det krävs att man tar facket och skolan på allvar! Även en bra diskussion kring hur vi kan få ordning på rättvisan mellan privata och offentliga aktörer i kommunen inom skola och vård.

Vi konstaterar att det är olyckligt när anställda och fackliga inte vet vem som styr i kommunen när nu Alliansen spruckit. Vi konstaterar att det behövs en stabil politisk majoritet för Kungälv har så fantastiska potentialer och förändring när det gäller synen på att se facket som en resurs. Tack för ett bra möte.

Ni arbetsplatsombud och andra, ni behövs, ta för er, ni gör ett viktigt arbete.

Fiskar röster bland bönder? 2014-08-08

I dagens lokaltidning skriver Barbro Martinsson ner undertecknad för röstfiske bland bönder. Låt mig lämna följande kommentarer:

Vilket skitsnack. Det är inte jag som påstår detta, det är bönder själva. Och den dag jag och i denna fråga min partivän Ulrika Winblad Pedersen slutar lyssna på människors berättelser och försöka förändra skall vi kanske inte hålla på med politik. Den här historien började med att en mjölkbonde i Kungälv, kvinna, kom fram till mig på Vikingamarknaden och ville diskutera lantbrukets villkor. Inte minst myndighetsutövningen från Länsstyrelsens djurskyddstillsyn. Vi bestämde att vi kan inte stå här på gatan, utan ordna ett möte med andra lantbrukare så träffas vi och pratar om det. Så blev det, jag och min partivän träffade 10 lokala lantbrukare.

Syftet är förändring, inte röstfiske.
Det är inte okej när myndigheter måste jobba med sin tillit. Vare sig i kommun, region eller stat. Det resulterade i detta brev, sådana brev blir offentliga, då ringer media och då får man kommentera. Förändring kommer via engagemang, det tycker jag Barbro Martinsson skall värna, oavsett.

Här är brevet till Landshövdingen. Jag och min partivän Ulrika inser att det behövs en förändring, det är det viktiga. Vill folk rösta på Socialdemokraterna, få man naturligtvis göra det, tyvärr hinner vi inte alltid följa upp allt man hör och ser som politiker, denna gången klarade vi det och det är jag glad för.

Nedan följer brev och bakgrund:

2014-07-10
Till Landshövdingen

Bäste Landshövding, ett uppdrag ni utövar å det föredömligaste. Så för er kännedom. Vid ett möte i mitten på juni träffade undertecknade drygt 10 stycken lokala lantbrukare. Skälet var ett möte på staden då en lantbrukare tog upp deras situation och vi bjöd in till ett större informellt samtal.

Samtalet vittnar om en ej tillfredställande situation mellan myndighetsutövande och lantbrukare. . Flera lantbrukare har för oss beskrivit

 • kritik kring bemötande och kommunikation, för oss har beskrivits en uppriktig och innerlig rädsla för Länsstyrelsens djurskyddsinspektioner, exempelvis sa en lantbrukare; ”man är rädd och känner sig så liten inför dessa djurskyddsinspektörer”, och har man några frågor så är svaret, det får du lösa själv eller vi får inte ge några råd”.
 • kritik kring rutiner och arbetsprocesser, exempelvis har en familj inte fått kontrollrapport, flera upplever att det som sägs i telefonen inte stämmer med det som står i rapporten och ingen av de vi mötte har fått utvärderingslappar.
 • svårt med tillit då inspektörer brister i kompetens och erfarenhet, exempelvis sa en lantbrukare; ”det är svårt att få förtroende när inspektören undrar vad korna äter och jag måste påpeka att inspektören står med fötterna i kornas mat”.

Samtal fördes med dessa lantbrukare om olika och många frågor som exempelvis: de unga lantbruksentreprenörernas framtid, differentierade taxor, inspektörer utbildning och praktik/yrkeserfarenhet, lantbrukarnas möjlighet att erbjuda praktik, en myndighet borde också kunna ge råd istället för att vara helt ”neutral”, möjlighet att byta kontrollant för en second opinion, värdet av den öppna jordbruksmarken, möjligheten att köpa Svenskt kontra hur djurens villkor varit gällande importerade livsmedel, lokala inköp samt lantbrukarens kostnader vid tillsyn kontra samhällsintresset.
Sverige har jämfört med många andra länder en stark landsbygd. 15 procent bor på landsbygden. Men nu är allt fler oroade över utvecklingen. 15 000 heltidsjobb har försvunnit i lantbruket sedan 2007.

Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för att hela Sverige. Ett starkt svenskt jordbruk är grundläggande för att nå målen om bra mat till konsumenterna. Det tryggar jobben på landsbygden och levererar bra råvaror till den svenska livsmedelsindustrin. Vi menar att det svenska starka djurskyddet är en konkurrensfördel, den skall bibehållas och utvecklas men dialog och processerna måste också utvecklas.

Kommunen liksom statens företrädare måste värna om lantbrukets utveckling. Vi önskar träffa er för ett kort möte snarast, för att diskutera ovan och framtiden.

Miguel Odhner
Miguel.odhner@kungalv.se
Kommunstyrelsen Kungälv
Socialdemokratiskt Oppositionsråd
Tel 070-3520101 

Ulrika Winblad Pedersén
Kommunfullmäktige Kungälv
Framtids- och Utvecklingsberedningen, ledamot
ulrika_winblad@hotmail.com

Socialdemokraterna i Kungälv - lokala valaffischer! 2014-08-08

Varför har ni lokala valaffischer?

- Vi tror på att visa upp våra kandidater och inte bara Stockholmare, även om vi behöver en ny regering, både i Kungälv och Stockholm. Vi är stolta och vill göra skillnad lokalt, säger Maria Steen, ordförande för Socialdemokraterna i Kungälv.

Varför har ni valt budskapet ”Chansa inte. Förändra! Ett bättre Kungälv. För Alla. ?
”Chansa inte”

- Det behövs en stabil ledning i Kungälvspolitiken. Många andra erbjuder bara lösa sakfrågor, så kan inte en kommun styras framåt, vi står för helhet, utveckling och ordning.

”Förändra”

- Vi vill ha en annan värderingsgrund med en annan politik för jobben, skolan, fler bostäder och vården, säger Maria Steen.

”Ett bättre Kungälv. För alla.”

- När alla har en meningsfull sysselsättning, behövs, när det finns bostäder, en bra äldreomsorgen för våra gamla och en bra skola för barnen, fortsätter Steen.

Vilka är personerna?

- På den ena affischen med tre personer ser ni ledare i livets olika åldrar. Till vänster ser ni Miguel Odhner, vårt oppositonsråd (46 år). I mitten och längst fram står nummer två på vår Kommunfullmäktigelista, SSU-ordförande Linnea Stevander (19 år) och till höger står Mona Haugland, Oppositionslrdare bildningsutskottet kommunstyrelsen (64år)

- På den andra bilden ser ni en rad kända och erfarna Socialdemokrater. Från vänster uppifrån Ingemar Alfredsson, Mats Frisell, Ingela Rossi, Glenn Ljunggren och Mona-Britt Gillerstedt. I mitten ser ni Mohammed Hama Ali bredvid vår riksdagsledamot Kenneth G Forslund. Längst fram ser ni Mona Haugland, Miguel Odhner och Linnea Stevander. Den mittersta bilden med riksdagskandidaterna kommer ej användas som affisch, mer på hemsidor och internet.

När sätter ni upp dem?

- Efter vår fantastiska kick off på söndag kväll, det skall synas att det bara är veckor kvar till valet som kan förändra framtiden, och vi är redo nu, säger Maria Steen, ordförande för Socialdemokraterna Kungälvs Arbetarekommun.

Maria Steen nås på tel 0725-303683

Chansa inte, förändra! 2014-08-04

Det är dags för en ny tid. För vare sig Moderaterna eller en ambitiös småpartisamverkan har klarat styra Kungälv, oordningen är påtaglig. Maktspelet har ibland varit viktigare än politikens innehåll, något vi hela tiden motarbetat. Kungälv behöver en tydlig Socialdemokratiskt majoritet som kan och vågar leda framåt med en ny politik, sätta mål, i förtroendefullt samarbete med ansvarstagande partier och för Kungälvs bästa.

Socialdemokraternas viktigaste mål är att Kungälv ska ha Sveriges lägsta arbetslöshet, jag vet att det är möjligt! Det handlar om mål, samarbete, investeringar. Att bygga 500 bostäder/år kan klaras 2017 om politiken slutar peta i alla detaljer och bygglov, styr på mål och lämnar mer frihet till dem som kan och vill bygga. Vuxenutbildningen ska utbilda till företagsbehoven och vi ska bryta de ökade socialbidragen som nästan fördubblats med Moderaterna i Kungälv, genom tydliga krav på utbildning och praktik, för plikt och rätt hänger ihop och det gäller alla.

Inför nästa år har vi gjort gemensam sak med Folkpartiet, Miljöpartiet, Utvecklingspartiet och Vänsterpartiet kring en rad kloka mål om fler jobb inom fritids, skolan och äldreomsorgen samt frågor om miljön, kollektivtrafiken, minskad barnfattigdom etc, det finns alltså god förutsättningar att förändra Kungälv, om drygt 40 dagar är det val, du avgör.

Du eller aldrig!

21 förslag för fler jobb 2014-07-31

"Sverige har massarbetslöshet" sa Moderaterna när de vann valet, tyvärr fungerade inte skattesänkningspolitiken, nu är arbetslösheten ännu högre. Moderaterna har inte klarat jobben. Därför behöver Sverige en politik vi vet fungerar och som är anpassad till dagen och framtidens behov.

Klicka på denna länk så får du se 21 konkreta förslag för fler jobb.

Bättre äldreomsorg och fler bostäder viktigast i Kungälv. 2014-07-28

Socialdemokraterna frågade 271 personer om valets viktigaste fråga i Kungälv.
Av 271 svar vid Vikingamarknaden den 25 juli 2014 tycket flest att äldreomsorgen (70 st) var den viktigaste frågan i Kungälv, följt av bostäder (54 st), arbetslösheten (43 st) och skolan (40 st).
I de 26 egna val/kommentarer som lämnades stick frågan om Bandyhall, bättre kollektivtrafik ut lite extra.

Äldre

Många äldre tyckte äldreomsorgen var viktigast. Socialdemokraterna går till val på att bygga fler äldreplatser och fler anställda för högre kvalité inom äldreomsorg och hemtjänst. Det är otroligt dåligt att folk står i kö trots att de har rätt till ett särskilt boende, eller att Moderater och Alliansen inte klarat av att få klart äldrebostäder på Kvarnkullen på 8 år! Lösningen är att bygga egna äldrebostäder och anställa fler, särskilt på nattskiften, inte förlita sig på internationella riskkapitalbolag som nu vill in i äldreomsorgen i Ytterby.

Bostäder

Det är bra att folk tycker om Socialdemokraternas mål om 500 bostäder skall byggas varje år, varav minst hälften skal vara hyresrätter. Centern och Alliansen har misslyckats i Kungälv. Bostadsbyggandet har gått från 350 bostäder om året till 50 färdigställda bostäder förra året, över 10 000 står i kö för en hyresrätt. Många kommenterade behovet av att både unga och äldre skall kunna bo till överkomliga priser. Det behövs en ny politik som klarar att styra Kungälv.

Arbetslöshet och skola

I Kungälv ansåg de vi träffade att arbetslösheten och skolan var lika viktiga. Socialdemokraterna i Kungälv gå till val på att Kungälv skall ha Sveriges lägsta arbetslöshet, det är möjligt. Vidare kommer vi till skillnad mot Alliansens svikna löften, minska grupperna i förskolan och klasserna i grundskolan.

Bandy, kollektivtrafik och samarbete

Bandyhall var ett önskemål från flera. Här är Socialdemokratin glasklar, vi skall bygga Sveriges näst billigaste bandyhall med en ytterligare en ny ishall för hockey ocjh konståkningen, vid motorvägen eller Yttern 2017.
Kollektivtrafiken var också ett önskemål från flera. Här är Socialdemokratin glada för at tillsammans med Folkpartiet fått igenom närbussar i höst. Om det skall också skall bli fria resor för pensionärer, måste folk rösta på Socialdemokraterna då alla andra partier är otydliga i denna fråga.

Slutligen var ökat politiskt samarbete ett önskemål från några. Socialdemokraterna vill ha ett brett politiskt samarbete för Kungälvs bästa. Med en ny politisk kultur, ordning och reda, en tid där politiken tar ansvar och människor kan känna stolthet över Kungälv. Det går inte att hålla på och hoppa it och dit, det behövs ordning i Kungälvspolitiken. Detta ansvar är Socialdemokraterna redo att ta.

Så här svarade 271 medborgare på Vikingamarknaden 25 juli 2014:

Äldreomsorgen 70
Bostäder  54
Arbetslöshet  43
Skola  42
Annat  26
Totalt 271 svar

Annat

 1. Kongarundan
 2. Bandyhall
 3. Företagsklimatet
 4. Sjukvården
 5. Pensionärsskatten
 6. Lägenheter till våra barn
 7. Billigare hyra
 8. Inomhusbandyhall
 9. Skolskjuts även för de som går fritids innan och efter skolan
 10. Fler lärare till stökiga barn i högstadiet
 11. Kollektivtrafik till och från i Komarken
 12. Hyresrätter för unga
 13. Bandyhall
 14. För dyra hyror på nya äldrebostäder, vem har råd med 12000 i månadshyra?
 15. Ligger skit i ån, rensa upp i fågeldammen, bäckparken från Kongahälla till Skarpe Nord
 16. Bättre för pensionärer
 17. Bygg bostäder för unga
 18. Hemtjänst, en person till varje person, ej sex olika varje dag
 19. Tillgänglighet funktionshinder
 20. Vindkraft
 21. Vården?
 22. Ungas hyresrätter!
 23. Samarbete partier emellan för Kungälvs bästa
 24. Gratis busskort
 25. Samarbeta alla partier utan Sverigedemokraterna
 26. Bostäder är så djävla dyra, 7000 i månaden. Unga har inte råd. Vi saknar ju unga.

Ansvariga för enkäten är Miguel Odhner och Ingela Rossi
Läs mer om Socialdemokraterna i Kungälvs politik på www.socialdemokraterna.se/kungalv

Så här skrev jag om de barn och unga som mördades för tre år sedan 2014-07-23

Idag sitter främlingsfientliga/rasistiska partier i regeringarna i Norden, men inte Sverige, än. I Danmark har det blivit olagligt för hjälporganisationer att hjälpa, medmänsklighet ha blivit olagligt. Främlingsfientlighet, rasism och nazism hänger ihop för det bygger på uppdelning av människor, inte på allas lika värde – vad du än anfäktar för argument på jobbet, på krogen eller hemmavid. Det bästa sättet att främja människans lika värde och hedra de socialdemokratiska ungdomar som mördades är att engagera sig politiskt, gör du det med!

Mördade Socialdemokrater 2011-07-26

1 minut

Klockan 12 i går tystnade Norden, Sverige och Kungälv. Från mitt kontorsfönster såg jag människor stanna på gatan, bilar stanna i rondellen, i kontorshallen gick tjänstemännen ur sina rum och stod tyst och stilla i korridoren.

I en ­minut höll brödrafolken tyst för att ­gemensamt visa sitt deltagande i den sorg som drabbat människor i Norge. Norge är en liten nation. Per capita förlorade landet dubbelt så många människor som USA den 11 september 2001. Efter elfte september har en ny sorts högerextremism ökat i ­styrka, som har lite med nazism att göra och i stället anknyter till konservativa värderingar. Rashat har ersatts av kulturhat. Därför sa jag till tjänstemännen att jag kände stolthet över vårt agerande.

Mördade Socialdemokrater

Norrmannen Anders Behring Breivik mördade Socialdemokrater. Utstuderat och iskallt gick han gick runt och sköt ihjäl unga Socialdemokrater, han mördade dem. Han vill mörda den Socialdemokratiska statsministern. Bomben vid Youngstorget i Oslo och massmördandet vid AUF-lägret (SSU) på Utøya är beviset. Det norska socialdemokratiska ungdomsförbundet förbereder sig på att begrava minst 85 personer. En hel politisk generation. Ett politiskt mord. Politisk terrorattack, beskriven i 1500 sidor text. Ändå tycks en del ha svårt att acceptera att attentatet var riktat mot socialdemokrater?

Efter flera dygn av nyheter går tankarna till de unga SSU:are som mördades. En innerlig känsla av djup Socialdemokratiskt sorg och ilska infinner sig i själen. Varför mördas Olof Palme, Anna Lind och nu unga SSU:are.....varför infinner sig en känsla av att det inte sällan är just Socialdemokrater som mördas?

90 % av alla terrordåd i Europa görs av högerextremister.

Kanske finns en förklaring i fakta. För enligt EU:s polisorgan Europol begicks det mellan 2006 och 2009 1.770 terrordåd i Europa. Bara sex av dessa 1.770 dåd, eller 0,34 %, hade muslimska kopplingar. 265 gånger fler terrordåd, nämligen 1.596 stycken eller 90,2 % av alla Europas terrordåd, hade högerorienterade kopplingar.

Mördarens näring

Andra förklaringar finns kanske i våra grundläggande värderingar om solidaritet, hur vi bygger samhället, världen, tillsammans eller själva, skillnaderna i politiken, politiska drömmar om frihet, jämlikhet och broderskap.

En person på den lokala bensinmacken sa till mig att det kunde lika gärna varit Moderaterna mördaren var ute efter….det tror inte jag. Jag har ivarjefall inte sett det, och all fakta talar emot det. Mitt svar till mannen på bensinmacken var att det är skillnad på solidaritet och solidaritet, man måste kunna sin historia, sin ideologi och politikens nyanser bakom retoriken. Mannen på bensinstationen sa till slut att detta nog inte var bra för Sverigedemokraterna. Jag höll med honom.

För jag delar www.expo.se analys om att Anders Behring Breivik hittat sina argument och inspiration i en ultrakonservativ antimuslimsk idévärld. En antimuslimsk idévärld som bärs upp av idén om en kamp mellan islam och väst, av tanken om en vänsterinfiltration av samhället som gör allt för att förgöra traditioner, den egna kulturen och det egna folket. Denna idévärld kretsar kring bloggar, hemsidor, nätverk och ideologer. Den sträcker sig in i högerpopulistiska partier runt om i Europa, Norden och Sverige. Anders Behring Breivik har tagit den antimuslimska retoriken till sin yttersta spets och det är hans ideologiska övertygelse som gjort Socialdemokratin till, vad han anser, en legitim fiende.

Vem är ansvarig?

Anders Behring Breivik är ensam ­ansvarig för sina handlingar. Men de kan inte förstås om man inte också förstår det politiska klimat i vilket de utförts, och som finns i både Norge, Danmark, Sverige och Finland.

Det är en idévärld som är stark kring partier som Fremskrittspartiet i Norge, där Breivik själv var aktiv till 2007. Och kring Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti och Sannfinländarna. En del menar, och jag håller med, att dessa partier har ett särskilt ansvar att fördöma terroristattacken i Norge. Men som Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet säger: ”Det räcker inte! Hetsen mot muslimer. Mot det mångkulturella samhället. Hetsen mot AUF och andra vänstergrupper är inget norskt fenomen. Det finns i hela norden och Europa. Det måste få ett slut. För det har vissa större ansvar än andra.”

Inte politik – det var ju bara en galning

Jag ser och hör det i Sverige. Överallt kapitulerar europeiska politiker av alla färger för det rasistiska bakgrundsbruset. Schweiz förbjuder minareter. I Ungern patrullerar svartklädd paramilitär. Att ha ett främlingsfientligt parti i parlamentet har snart blivit obligatoriskt. Besattheten vid allt främmande växer. Här hämtar Socialdemokratiska mördare sin näring, på det sättet är han ingen ensam galning, vilket är den lättaste och skönaste argumentationen och förklaringen för alla - att avfärda detta politiska mord med.

Jag kommer ihåg hur Olof Palme ansågs som landsföräddare av högerpartier. Hur Uppdrag Granskning visade ett program med Jimmy Åkesson och Sverigedemokrater sjöng hat och mördarsånger om Olof Palme på en båtresa. Detta är naturligtvis inte Jimmy Åkessons fel, Blue Labour i England eller någon populistisk Folkpartiledare som vill införa burkaförbud, det är mångas ansvar. För när europeiska politiker tävlar i vem som kan lägga det mest islamofobiska lagförslaget uppmuntrar de till en debatt på de främlingsfientligas premisser.

Dags för förändring

Bästa sättet att hedra de som dog i ­fredagens terroristattack är att gemensamt ta ansvar för att förändra det ­politiska klimat som gjorde hatet möjligt.

Du och jag våga ta diskussionen om alla människors lika värde, för ett mångkulturellt samhälle och för solidaritet över alla gränser. Vi måste våga ha en dröm som inte handlar om isolering i en alltmer öppen, globaliserad och gemensam värld. Du måste våga stå på dig. Här finns argument och fakta för dig www.expo.se

Vi skall engagera oss politiskt, precis som Håkan Juholt utryckte det, ”Just engagemang är ett vackert ord. Det är motsatsen till liknöjdhet och passivitet. Engagemang är en förutsättning för en demokratisk samhällsförändring, buren av många människor tillsammans.”

Vi båda anser att det behövs fler som vill förändra världen till det bättre, inte färre. Framför allt behövs unga människor i demokratins tjänst. Därför skall vi stödja SSU I Kungälv, Sverige och internationellt. Föräldrar ska kunna känna trygghet, glädje och stolthet över att deras barn valt att engagera sig politiskt.

Demokrati är inget givet. Demokratin måste vinnas varje dag, dygnet runt år ut och år in. Demokratin bygger på den grundläggande tanken om respekt, respekten för allas lika värde. Det finns de som anser sig ha åsikter och övertygelser som är mer värda än andras, det skall med upplysning, ord och handling bekämpas. Det är det vi kämpar för, tillsammans.

Därför gladde det mig och värmer att 200 000 människor samlades i manifestation mot våld i Oslo igår.

Framtiden är vår, du bestämmer själv hur du vill ha den.

Miguel Odhner

Här är en annan ung analys:

http://nyheter24.se/nyheter/kronikor/773502-tre-ar-efter-utoya-har-vi-svikit-alla

Privat hemtjänstföretag gör inte rätt för sig i Kungälv 2014-07-22

Igår kom beskedet. Kungälv säger upp avtalet med det privata Hemtjänstföretaget Care Together. Det är väldigt enkelt, Kungälv skall inte köpa hemtjänst för sjuka och äldre av privata vårdföretag vars företagsledning inte betalar skatt, saknart F-skattesedel och har ekonomiska problem. Det äventyrar vården av våra äldre och skapar otrygga jobb, här går en skarp gräns. Ett seriöst och finansiellt välskött företag hade ordnat ett sådant problem snabbt. De har inte lycktas lösa frågan sedan den 2 juli!

Och sedan början av juli har både kommunal och oppositionsråd följt och rådgjort med förvaltningen hur kommunen skall hantera situationen. Jag är glad att förvaltningen äntligen kunnat fatta beslut och fått fram en slags handlingsplan, där kommunen succesivt tar över situationen och säkrar vården för våra äldre när privata företag inte sköter sig.
För en månad sedan besökte jag företaget, träffade de anställda som arbetar med våra äldre, jag mötte en engagerad personal, på vid morgonsamlingen och när jag var med ute hos äldre sjuka. Här är det företagsledningen som inte klarar leda ett företag. Jag hoppas Kommunalarbetarförbundet nu gör det bästa av en svår situation för de anställda.

Socialdemokraterna i Kungälv vill:

 • Att alla äldre inom hemtjänsten hos Care Together nu får en bra övergång l kommunen.
 • Att alla kostnader som nu uppkommer när ett privat företag inte sköter sig kartläggs, så vi verkligen vet vad privata företag och ”valfrihet” egentligen kostar kommunen.
 • Att det införs en lokal handlingsplan för/när privata företag går i konkurs eller missköter sig. (Vi har krävt svar av Moderaterna de svarar inte tydligt, nu kanske man inser att sådant behövs, även i Kungälv.)
 • När det finns (LOV /välja privata aktörer) i hemtjänsten skall verksamheten bedrivas på lika villkor mellan kommun och privata företag, så är det inte idag, ex ansvar, offentlighet, arbetsmiljövillkor och möjlighet att ge tillägg/servicetjänster med RUT-avdrag. En lösning vi föreslagit är ett kommunalt hemtjänstbolag. Detta har de borgliga partierna motverkat i flera år.
 • Medborgare skall känna igenom personalen i hemtjänsten det är inte okej att ha massa olika personer som kommer hem hela tiden.
 • Vi vill stoppa privata vinstuttag ur skolan och omsorgen, vi vill värna om våra unga och äldre. Därför vill vi stoppa privata vinstuttag ur skolan och omsorgen. Människor skall kunna välja olika alternativ och ändå veta att pengarna går till våra barn och äldre, inte till skatteparadis. Detta är delvis en fråga för riksdagen lagstiftningsmässigt, men det går att göra saker lokalt i avtal och genom upphandling.

Nu är det bara 7 veckor kvar till valet.
Det är tydligt att Kungälv och Sverige behöver en ny färdriktning, en ny politik.
Chansa inte på osäkra kort, vill du ha styrkraft och förändring, rösta på Socialdemokraterna.

Miguel Odhner, Oppositionsråd Socialdemokraterna

Till Moderaterna i Kungälv 2014-07-03

Socialdemokraterna utmanar härmed Moderaterna på debatt inför val 2014. Om drygt 70 dagar, den 14 september, är det val och då har alla en röst som är lika mycket värd. Då väljs de som skall leda Kungälv i framtiden.

Valtider handlar om tydlighet. Vi Socialdemokrater är tydliga med att vill ha mer av gemensamt ansvarstagande och mindre av egoism. Vi vill inte ha ett kallare samhälle som drar isär människor. Vi vill vända nuvarande utveckling. I Socialdemokraternas Framtidskontrakt (15 punkter) finns fyra tunga prioriteringar för framtidens Kungälv: jobben, skolan, välfärden och bostäder. Detta går före fortsatta skattesänkningar och privatiseringar.

För under snart 8 år har Moderaterna haft ansvaret för Kungälvs framtid. Moderaterna tillsammans med andra partier i Alliansen lovade lägre arbetslöshet, minskat utanförskap, mindre barngrupper, fler bostäder och världens bästa skola. Ambitionen var inte fel.

Men verkligheten visar att politiken inte fungerat. Skatten har sänkts, trots en stabil ekonomi har plus och minus inte klarats och det har sparats i skolan, socialbidrag har ökat och bostadsbyggandet har sjunkit istället för att öka. Vårdplatser för äldre byggs inte, utan skall nu hyras av riskkapitalbolag.

Dessutom, Alliansen finns inte längre. Den har upplösts, nu styrs Kungälv av en minoritet av M, KD och C. Vare sig Moderaterna eller en ambitiös småpartisamverkan har klarat styra Kungälv. Detta gör inte politiken trygg och pålitlig. Så skall vi inte ha det i Kungälv.

Förmågan om ledning och styrning måste också debatteras i valet. Vi är glasklara, Socialdemokraterna vill ha en ny politik i ett brett politiskt samarbete för Kungälvs bästa. Med en ny politisk kultur, ordning och reda, en ny tid där alla kan både trygghet, stolthet och framtidstro.

I denna process har vi av demokratiskäl ett ansvar att tydliggöra vad som skiljer och förenar oss som partier, speciellt, då Moderaterna säger sig vara det Nya Arbetarpartiet, men agerar annorlunda.

Därför utmanar vi er på fyra debatter med var sitt tema:

 • Jobben
 • Skolan
 • Välfärd, äldreomsorg
 • Bostäder

Förslagsvis kan två Moderater möta två Socialdemokrater vid varje tillfälle. Om Moderaterna antar utmaningen vill vi under juli mötas för en närmare gemensam planering och var, när och hur.

På uppdrag av valledningen:

Miguel Odhner, Oppositionsråd
Tel 070-3520101 alt miguel.odhner@kungalv.se

Anställda som vågar säga som det är….. 2014-07-01

För mig är Marie Sundström en vardagshjälte som i verkligheten står upp för det många av oss förtroendevalda talar om, men inte vet nåt om.
Läs dessa två delar…..

http://www.dagensarena.se/innehall/hogt-pris-for-sjukskoterskan-som-vagade-saga-ifran/

Alliansens väljare ser positivt på en blocköverskridande regering 2014-07-01

Många är trötta på blockpolitiken, den är omodern och borde lösas upp. Den är lite av Reinfeldt flytväst, när man egentligen skulle sjunka. Att bryta blockpolitiken är betydligt viktigare än de som skriker på att 4%-spärren skall slopas.

I Kungälv är all blockpolitik upplöst i princip, här finns goda förutsättningar för blocköverskridande samarbete. I Kungälv försökte en ambitiös småpartigruppering ta över (som också fick stöd av Moderaterna), men det utvecklades inte. Sedan lämnade Folkpartiet Alliansen. Så i Kungälv klamrar sig M, C, KD i superminoritet fast vid rodret, men det vinglar, hackar och är kort i blicken. Ansvaret brister. Reformer släpps igenom ofinansierade, investeringsosäkerheten ökar både i den kommunala organisationen och på den privata marknaden.

Det är tur att Kungälv tål en del och att det finns en förvaltning som tickar och går. Säga vad man vill om stabilitet, det är bra för tillväxten om det finns en tydlig majoritet som kan samarbeta och styra såväl kommun, region och land framåt. Det enda parti som varit i tydlig och ren opposition med krav på en ny politik i grunden och inte hoppat hit och dit de senaste 8 åren i Kungälv är Socialdemokraterna. Det beror på att vi står fasta i vår övertygelse kring solidaritet, frihet och rättvisa, vi står fasta vid att det behövs en ny politik för jobben, skolan, äldreomsorgen och bostadsbyggandet.

Vi är nu mer redo än på länge att på allvar gå över gränserna, bilda en stabil majoritet och samarbete för Kungälvs bästa, vi chansar inte med vare sig politiken eller framtiden.

Väljarna avgör, nytt stabilt samarbete med en ny politik för Kungälvs bästa eller....?

Alliansens väljare ser positivt på en blocköverskridande regering – hela 50 procent kan se S och M ihop.

http://www.bt.se/nyheter/var-tredje-for-en-koalitionsregering(4345917).gm

Mindre tjöt och mer långsiktig strategi för skolan tack! 2014-06-23

Björklund tjötar hela tiden och är bra på att skylla ifrån sig. Vi Socialdemokrater lägger idag ytterligare ett förslag till vår strategi att vända utvecklingen.
För Socialdemokratins uppgift att skapa en jämlik skola med höga kunskaper och bildning i fokus. Skolan är hjärtat i det jämlika samhälle vi vill skapa. Det är i skolan som alla barn ska ges samma stora förutsättningar att lyckas i livet. Det kräver en plan.

Socialdemokratin har tre fokus som ska styra skolpolitiken

I vår plan har vi satt tre fokus som ska styra hela vår skolpolitik efter valet:

 1. Höjda kunskapsresultat
 2. Ökad jämlikheten i skolan
 3. Höjd attraktivitet i läraryrket

Stark kritik mot regeringens skolpolitik

Skolverket ser att den försämrade likvärdigheten är allvarlig. Skolverket pekar på att i internationella jämförelser utmärker sig Sverige som ett land där både kunskapsresultat och likvärdighet försämrats under 2000-talet. Skolverket anser att det behövs kraftfulla insatser för att förstärka likvärdigheten. OECD visar i sina PISA-studier att det är att de skolsystem som presterar högst resultat som också är de som är mest jämlika. Att öka jämlikheten i skolan är alltsåinte bara rätt i sig, det kommer också leda till högre generella kunskapsresultat.

Regeringens finanspolitiska råd har konstaterat att regeringen inte gör tillräckligt för att motverka den ökande ojämlikheten i skolan: ”Regeringen gör enligt vår bedömning knappast heller tillräckligt (om ens något) för att motverka den ökade
segregationen”.1

Regeringen har såsom Finanspolitiska rådet bedömer gjort mycket lite, om ens något, för att öka jämlikheten i skolan. Det har till och med gått så långt att statsminister Fredrik Reinfeldt i Ekots lördagsintervju den 12 april 2014 framhöll att den växande skolsegregationen där resultatskillnaderna ökat kraftigt mellan olika skolor inte är ett problem.

1 http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.34d8785812fd178ec9480004350/
1377195309052/Sammanfattning+2011.pdf

Styrning av skolpolitiken efter valet

Skolpolitiken behöver nu utvecklas för att motverka den alltmer ojämlika skolan. Socialdemokraterna färdigställer nu en konkret plan för hur den negativa utvecklingen i skolan avseende både sjunkande kunskapsresultat och ökad ojämlikhet
ska vändas. Regeringens stora misslyckande med skolan kräver en omläggning av styrningen av skolpolitiken.

Kanada är ett av de högst presterande OECD-länderna inom samtliga kunskapsområden i PISA 2012. Vi har hamnat inspiration från Ontario i Kanada som vänt utvecklingen i skolan under de senaste tio åren. Ontario är känt för att styra med få och tydliga fokus och vi kommer göra likadant.

Tre fokus ska styra skolpolitiken

I vår plan har vi satt tre fokus som ska styra hela vår skolpolitik efter valet:

 1. Höjda kunskapsresultat
 2. Ökad jämlikheten i skolan
 3. Höjd attraktivitet i läraryrket

Dessa tre fokus är styrande för vilka förslag vi kommer att lägga och i vilken ordning vi kommer att prioritera det som ska göras på skolans område. Det förslag vi presenterar idag är en av de reformer som krävs för att öka jämlikheten i skolan.

Jämlik skola: varje elev ska gå i en bra skola

2 miljarder till skolor med tuffast förutsättningar och låga resultat
Staten behöver ta ett ökat ansvar för jämlikheten i skolsystemet. Varje barn ska gå i en bra skola. Socialdemokraterna föreslår därför att staten ska satsa 2 miljarder under nästa mandatperiod, 500 miljoner kronor årligen, för att höja resultaten i de skolor som har tuffast förutsättningar och låga resultat.

Resurserna ska fördelas till ungefär 200 skolor. Det finns idag drygt 200 skolor där minst en av fem elever inte blir behöriga till gymnasiet. De exakta kriterierna för att få ta del av de statliga resurserna ska ta fram av Skolverket, fokus ska ligga på skolans resultat. Medlen ska fördelas av Skolverket till skolans huvudman. Fristående skolor ska också kunna få ta del av de extra resurserna under förutsättning att de redan använder hela skolpengen till att höja skolresultaten.

Skolorna ska ha stor frihet att använda resurserna på det sätt som skolan och skolhuvudmannen ser bäst behövs, men med det tydliga syftet att förändra skolan för att den på kort och lång sikt ska utvecklas så att eleverna presterar bättre resultat. Det huvudsakliga målet är att höja resultaten i skolorna genom att utveckla undervisningens kvalitet och öka studieron i skolorna.

Stärkt koppling mellan resurser och forskning

Vi kommer att ge Skolforskningsinstitutet och Skolverket i uppdrag att ta fram ett forskningsstöd till skolorna för hur de extra resurserna används för att på mest effektiva sätt höja kunskapsresultaten i skolan. Forskningsstödet ska på ett enkelt sätt knyta ihop resursanvändning med tillgänglig forskning om olika insatsers effekt.

Samtidigt som vi stärker dessa skolor ekonomiskt är syftet att stärka deras kompetens om olika insatsers effekt och öka medvetenheten om hur tillgängliga resurser bör användas för att leda till högre skolresultat.

I England används en modell där skolor med extra stöd måste redovisa hur de använder sina extra resurser. Redovisningen baseras på en lista med olika åtgärder samt den effekt på skolresultaten som forskningen visar att respektive åtgärd förväntas ha. Detta har i England lett till att skolor som får extra resurser har en högre medvetenhet, inte bara om hur de använder de extra medel de får, utan om hela sin resursanvändning. Forskningsstödet för resursanvändning ska också utformas på ett sätt som gör att det kan användas av alla skolhuvudmän för att förbättra användningen av skolans resurser.

Tidigare presenterade politiska reformer för en jämlik skola

För att skapa en mer jämlik skola behöver många saker göras. Socialdemokraterna kommer utöver ovanstående genomföra dessa tio reformer:

1. Attrahera de skickligaste lärarna till skolor med tuffast förutsättningar

Det finns inget viktigare för en elevs resultat i skolan än att eleven möter en skicklig lärare. De skolor som har de tuffaste förutsättningarna för att alla elever ska nå målen kräver störst investeringar. Socialdemokraterna vill därför göra en särskild satsning för att attrahera de bästa lärarna till skolorna med de största utmaningarna. Den investering vi presenterade i skuggbudgeten för 2014 innebar att 600 lärare skulle få 5000 kronor mer i månadslön.

2. Ändra skollagen – krav på att fördela resurser efter behov

För att öka likvärdigheten i skolan måste resurser fördelas efter skolors och elevers behov. Socialdemokraterna har under lång tid drivit på för att skollagen ska ändras så att alla kommuner ges i uppdrag att fördela resurser till skolan efter elevernas förutsättningar och behov. Regeringen har efter lång tids motstånd nu gått med på detta.

3. Avskaffa läx-rut – läxhjälp till alla

Socialdemokraterna kommer se till att alla barn får tillgång till läxhjälp i skolan, på fritids eller av ideella organisationer, inte bara de vars föräldrar har råd att köpa läxhjälp via läx-rut. Läx-rut ska därför avskaffas och investeringar göras för att alla elever i grundskolan ska erbjudas läxhjälp i skola, på fritids eller tillsammans med ideella organisationer.

4. Mindre klasser i lågstadiet

Forskningen är tydlig med att tidiga insatser har störst effekt och därför fokuserar den socialdemokratiska skolpolitiken på tidiga insatser. Mindre klasser de första åren i skolan är viktigt för att alla elever, och särskilt de elever som riskerar att halka efter, får tillräckligt med tid och stöd av sin lärare och därmed når målen i skolan.

5. Fler speciallärare och specialpedagoger

I stället för att andelen elever med extra stöd är som högst i årskurs 9 tänker vi se till att det är störst andel i lågstadiet. Vi kommer utbilda och anställa fler specialpedagoger och speciallärare för att säkerställa att alla elever får en bra start på sin skolgång. Det specialpedagogiska stödet ska framför allt riktas mot de allra yngsta – i förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3. Det måste bli ett slut på ”vänta och se”- mentaliteten i svensk skola och elever som är i behov av särskilt stöd ska få det tidigt.

6. Krav på att fristående skolor ska bidra till social sammanhållning – inte ökad skolsegregation

Kommunen måste kunna ta ett samlat ansvar för att kommunens hela skolsystem leder till en jämlik skola och höga kunskapsresultat för alla kommunens barn. De fristående skolorna ska inte kunna driva på utvecklingen mot ökad skolsegregation och de ska därför inte kunna etablera sig var de vill i kommunen. Det ska ställas nya krav på de fristående skolorna som innebär att de måste bidra till ökad social sammanhållning – inte ökad skolsegregation – om de ska få tillstånd att etablera sig. Vid ansökan om att etablera en ny fristående skola ska ett samverkansavtal upprättas mellan den fristående skolan och kommunen. Inom ramen för samverkansavtalet ska den nya fristående skolans geografiska placering, skolans profil och elevsammansättning samt hur etableringen väntas bidra till minskad – inte ökad – skolsegregation beskrivas. Kommunen ska därmed få inflytande över var geografiskt i kommunen som den fristående skolan etablerar sig. Skolinspektionen ska fortsatt göra en prövning av den fristående skolans kvalitet och kompetens, seriositet och långsiktighet hos ägarna samt om samverkansavtalet innehåller nödvändiga delar såsom nyetableringens inverkan på skolsegregationen.

7. Obligatorisk sommarskola åk 6-9

Socialdemokraterna ställer krav på, men ger också stöd till, de elever i åk 6-9 som inte når målen i skolan. Dessa elever ska upp till fyra veckor på sommaren gå i obligatorisk sommarskola.

8. Gemensam kö till alla skolor

Fristående skolor har incitament att välja bort elever som har behov av extra stöd. Efter misskötsel med antagningen ska de fristående skolorna fråntas rätten att sköta antagningen till den egna skolan. I stället ska kommunerna sköta antagningen till alla skolor. Kostnader för kommunerna ska bekostas av de fristående skolorna

9. Investera i förskolan

Barn som gått i en kvalitativ förskola klarar sig bättre i skolan. Om inte barnens kognitiva förmågor stimuleras i tidig ålder är det svårt att någonsin komma i kapp. Vi vill därför stärka förskolans kunskapsuppdrag, utöka antalet utbildningsplatser till förskollärare och investera i kompetensutveckling för förskolans personal. Vårdnadsbidraget ska också avskaffas.

10. En sammanhållen skola

Hur ett skolsystem är uppbyggt påverkar hur likvärdigt det är. En sammanhållen skola utan sortering och stängda dörrar är grunden för att skapa en jämlik skola där alla elever når målen. OECD framhåller att skolsystem som inte sorterar elever utifrån prestationer tidigt i livet är mer likvärdiga. OECD visar också att dörrarna till högre studier ska vara öppna efter gymnasieskolan och framhöll Sverige som ett gott exempel. Det vill säga, innan regeringen förändrade gymnasieskolan och gymnasieeleverna började välja bort yrkesprogrammen då de inte längre leder till högskolebehörighet. Socialdemokraterna kommer att utveckla en sammanhållen och jämlik kunskapsskola.

Thorildskolan får vänta igen….. 2014-06-11

I Kungälv styr Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna. Idag var det kommunstyrelse. Socialdemokraterna anser det oacceptabelt att vi vid dagens kommunstyrelse få information som vi förväntas godkänna att det nu blir minst ett års försening när det gäller investeringen på 15 miljoner i Thorlidskolan 2014 och 44 miljoner nästa år.

Istället för att Thorildskolan är klar nästa år blir den klar 2016 eller 2017.
Detta är inte okej och kan inte godkännas, utifrån att barnens och de anställdas behov varit kända i många år. Det är ett klart underbetyg åt den förda politiken, ledningen och styrningen. Skäl som att det är så mycket som skall planeras, är inte acceptabelt.

Vi Socialdemokrater står inte bakom nuvarande politik och har i flera år krävt en särskild investeringsplan för Kungälvs skolor, en ny styrning och stärkta resurser inom samhällsbyggnad. Detta har röstats ner av alla andra partier. Med fokus på skolan, hade detta inte behövt ske som nu sker.

Vi fick informationen att det endast kommer investeras 1 miljon i Thorlidskolan detta år. Vi beklagar detta till barn, föräldrar, personal och skolledning på Thorild.

Om 95 dagar är det kommunalval. Det är tydligt att Moderaterna inte klarat att leda Kungälv och att det behövs en ny politik, en ny och stabil Socialdemokratisk majoritet som kan leda kommunen, på ett tydligt, hållbart och framåtsyftande sätt.

Demokratisk och politisk obstruktion….inte ens sökt ett bygglov för nya vårdplatser!? 2014-06-11

95 dagar, 07 timmar, 55 minuter och några sekunder kvar till val 2014.
Konstaterar på dagens kommunstyrelsemöte att Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern i Kungälv sitter trötta på rumpan och väntar på något....? För trots att kommunstyrelsen (mot deras vilja) för över 8 månader sedan beslutade att söka bygglov och bygga 16 nya vård- och äldreomsorgsplatser i Ytterby har inte ett enda papper ...lyfts.

Det händer ingenting! Trots att vårdbehovet ökar och att antalet 80-åingar eller ökar (10 % 2010-2013). Trots att antal beviljade hemtjänsttimmar ökar med 9 %, boendebeläggningen ökar och i april står 48 personer i väntelista för att komma in på en boendeanläggningar. Jag konstaterar att behovet av vård och omsorgsplatser är mycket stort, både ur ett vårdbehovsperspektiv men även utifrån rent samhällsekonomiskt perspektiv.

Därför fattade kommunstyrelsen beslut (S-förslag) för ca 8 månader sedan (16 oktober 2013) att i investeringsplanen omprioritera så att 16 nya vård- och omsorgsplatser byggs i Ytterby 2014. Ha något hänt?

Förvaltningen fick i beslutet i uppdrag att föra dialog med berörda och grannar omgående samt att lämna in en ansökan om bygglov och starta projektering för att platserna i allra bästa falla skulle kunnat stå klara i slutet av 2014. Fattade beslut skall följas. Då förvaltningen idag redovisar läget har inget gjorts. Ingen dialog har förts, inget bygglov har lämnats in och ingen projektering har påbörjats. Det är ett demokratiskt problem och en politisk obstruktion.

Frågan redovisas inte ens i tertialrapporten. Förvaltningsledningen lyfter frågan om platserna skall byggas, men det förs en diskussion kring vilka medborgare som behöver vård och omsorgsplatserna mest. Kommunchefen nämner ord som prestige och upplevd detaljstyrning som förklaring och att vi tycker olika. Det hela känns ganska absurt.

Som förtroendevald konstaterar jag att det är de folkvalda som är ansvariga, inte förvaltningen. I denna fråga konstaterar vi Socialdemokrater då Moderaterna, Kristdemokrater och Centern var emot detta beslut så sänder det otydliga signaler till förvaltningen, trots att en majoritet av de folkvalda ville se denna förändring 2014.

Om 95 dagar är det kommunalval.
Det är tydligt att Moderaterna inte klarat att leda Kungälv och att det behövs en ny politik, en ny och stabil Socialdemokratisk majoritet som kan leda kommunen, på ett tydligt, hållbart och framåtsyftande sätt.

Vi måste få till en ny politisk ledning i Kungälv som kan, våga och kommer prioritera våra äldre och deras rätt till en plats och bra omsorg.

Visst vore det bättre med riktiga jobb, riktig lön och verklig nytta – istället för FAS 3? 2014-06-04

Fas 3 är ekonomiskt oansvarigt och ett slöseri med människors tid och handlingskraft. Det finns meningsfulla uppgifter i kommunerna och i den ideella sektorn som behöver utföras och som skapar värde i samhället.
Därför vill vi avveckla FAS tre och införa Extratjänster – riktiga jobb med riktig lön där den som jobbar får göra riktig nytta.
Vi Socialdemokrater vill att:

 • Långtidsarbetslösa ska inte längre bara få utföra aktiviteter som inte behövs, utan ska istället kunna utföra meningsfulla arbetsuppgifter i kommunal och ideell sektor
 • Långtidsarbetslösa som tar en Extratjänst ska få riktig lön för sitt arbete, istället för de mycket låga ersättningsnivåer som många har i Fas3
 • Långtidsarbetslösa ska också få betydligt bättre möjligheter till utbildning än de får i Fas3.

Arbetslöshet är ett slöseri.

Just nu betalar Sverige dyrt för att sysselsätta långtidsarbetslösa med uppgifter som ingen efterfrågar på riktigt. Vi Socialdemokrater tycker det är bättre med riktiga jobb med riktig lön där den som jobbar får göra riktig nytta.
Fas 3, som nu kallas sysselsättningsfasen, i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti, är den enskilt största insatsen för långtidsarbetslösa.

Samtidigt ser vi stora behov av avlastning i välfärden. Det finns meningsfulla uppgifter i välfärden som behöver utföras men inte hinns med idag. Många anställda berättar att det finns gott om arbetsuppgifter som behöver utföras – som inte blir utförda för att tiden inte räcker till. Fler anställda i välfärden bidrar till god kvalité och omvårdnad.

Flera av miljonprogrammets områden har blivit symboler för ett Sverige som dras isär. Av åldersskäl krävs en storskalig renovering av miljonprogrammets bostäder. Dessa bostäder står inför nödvändig upprustning driven av naturligt slitage och åldrande, stundtals bristfälligt underhåll och är i behov av energieffektivisering.
Extratjänster ska kunna användas av kommunala bostadsbolag som komplement när man genomför nödvändiga renoveringar.

Sverige har antagit 16 ambitiösa miljömål. Många arbetsinsatser krävs lokalt, för att Sverige ska nå dessa mål. Här finns meningsfulla arbetsuppgifter, som kan lösas av människor som varit arbetslösa länge.

Extratjänster bör, inom ramen kommuners miljöarbete, kunna skapas för att förstärka det ordinarie arbetet med att nå miljömålen.

Socialdemokraternas alternativa framtidspolitik….där vi bl.a. satsar på utbildning för yrken där fler kan få jobb 2014-06-04

 1. Låt branscherna forma yrkesprogrammen.
 2. Ge alla elever den praktik de har rätt till.
 3. Yrkesprogram ska ge högskolebehörighet.
 4. Permanenta Yrkesvux.
 5. Yrkeshögskolan får ett nytt långsiktigt uppdrag.
 6. Bättre matchning kräver bättre validering.
 7. Ordning och reda i utbildningssystemet.
 8. Utbilda fler yrkeslärare.
 9. Stärk studie- och yrkesvägledningen.
  Läs innehållet på varje rubrik i denna länk....

http://mobil.dn.se/debatt/sa-vill-vi-satsa-pa-utbildning-for-yrken-dar-fler-kan-fa-jobb/?brs=d

Tack för förtroendet i EU-valet 2014-06-03

Socialdemokraterna fick 24, 4 procent av rösterna i EU-valet i landet och i Kungälv fick vi 23,7 procent av rösterna. Vi håller i stort ställningarna och vi tackar för förtroendet. Nu ska vi använda våra mandat för att försöka sätta en ny agenda för EU.

Det har varit en fantastisk valrörelse och vi Socialdemokrater har tillsammans i riket brutit trenden och gjort ett bättre valresultat än förra valet. 110 000 fler har röstat på Socialdemokraterna än i EU-valet 2009 (detta trots ett förlorat mandat på några 100 röster i sluträkningen).

I Kungälv ser vi hur Moderater och Folkpartiet sjunker liksom i riket som tunga stenar. Grattis till Miljöpartiet som går fram.

I centrala Kungälv, Komarken Västra har S och MP en bra bit över egen majoritet, med Vänsterpartiet har de rödgröna 62,3 procent av väljarna, det är bra. Samtidigt ser vi i samma område hur Sverigedemokraterna fördubblas till drygt 10 procent. I Lundby-Skårby-Arnebo är SD nästa största parti med närmare 18 procent av väljarna bakom sig. Även i Harestad är SD näst största parti efter Socialdemokraterna med dryga 17 procent.

Jag konstaterar att det kraftigt ökande antal röster på ett främlingsfientligt parti som Sverigedemokraterna kräver att vi mer etablerade partier skärper till oss. Att vi är tydliga med att alla, rika, unga, nya och gamla svenskar skall göra sin plikt men också ha sin rätt. Vi antar den utmaningen och vi kommer aldrig acceptera vare sig arbetslöshet eller tiggeri, i EU eller Kungälv. Di Socialdemokrater nyligen fram sex förslag för att få en bättre ordning på den lokala integrationspolitiken, våra förslag röstades ner. Vi kommer igen.

Men jag tror det är bra att folk känner till att en röst på Sverigedemokraterna i Kungälv är en röst på ingenting, för de säger inget och gör inget i Kommunfullmäktige, och när de röstar så gör de det i 9 av 10 frågor med Moderaterna och de andra borgliga partierna. Socialdemokraternas uppfattning är att vi måste bana väg för en ny politik, en ny tid, fylld av vilja, respekt och ett långsiktigt samarbete för Kungälvs bästa.

Det blir tydligare och tydligare att Kungälv behöver en ny politik, en bred och stabil majoritetsregering med en mer Socialdemokratiskt utveckling.

Efter sommaren avgör du Kungälv och Sveriges framtid.

Valet kommer, en ny tid är möjlig.

Bra förslag kring sexistisk reklam 2014-05-21

Varje dag möts vi av 1000-tals intryck/reklambilder. Trots debatter händer det inget, för vi vet att objektifierande bilder och stereotypa framställningar av kvinnor och män, har en negativ inverkan på jämställdheten och motverkar samhällets jämställdhetssträvanden. Den könsdiskriminerande reklamen som vi dagligen påtvingas snedvrider inte minst unga kvinnors uppfattning om hur de bör se ut och vara. Den skapar snedvridna kroppsbild, ger låg självkänsla och dålig självbild som leder till utbredd psykisk ohälsa och ätstörningar. Sexistisk reklam utgör ett folkhälsoproblem. I en enkätundersökning om reklam och hälsa som Sveriges Kvinnolobby låtit genomföra bland personer i åldern 13-30 år uppgav nio av tio kvinnor att reklam fått dem att vilja ändra på något hos sig själva.

Vi Socialdemokrater vill lagstifta mot könsdiskriminerande reklam. Könsdiskriminerande reklam är ett hot mot inte minst unga kvinnors hälsa och motverkar strävan efter ett jämställt samhälle. Marknaden klarar helt uppenbart inte av att självsanera. Då måste politiken ta ansvar för unga kvinnors hälsa, och det krävs nu lagstiftning.

Det handlar om vilket samhälle vi vill ha.

Sverige har ingen lag mot könsdiskriminerande reklam. Övriga nordiska länder har en fungerande reglering, antingen genom uttrycklig lagstiftning eller genom tillämpad praxis i respektive lands marknadsföringslag, kan andra kan Sverige!

Förslaget kommer från partiledningen och Veronica Palm, läs hennes artikel här. http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article18918833.ab

Skön morgon! 2014-05-20

Sol, dimma, värme och spring in och ur bilen, 450 valtidningar utdelade med Ingela Rossi i Ullstorp, 150-200 "vi kommer och knackar din dörr på onsdag lappar" utdelade i Jordliden.....gött inte en tidning kvar på måndag skall d...et finnas....för nu har vi chansen att ändra EU.

Jag menar, 6 miljoner unga som är arbetslösa!

EU behöver en politik som sätter jobben först. Som skapar ordning på arbetsmarknaden, stoppa de som dumpar löner och arbetsvillkor, ta tag i frågan om tiggeri och diskriminering, klimatet och ge de 26 miljoner som idag är arbetslösa en framåtsyftande och bättre politik än den som högerpartier och de främlingsfientliga (de håller ju ihop) gett EU de senaste 15 åren.
Dags för förändring! Det räcker nu.... http://jagrostar.se/#!/ingenungutanjobb

Socialdemokraternas fem punkter för att stoppa den illegala lastbilstrafiken Sverige och EU 2014-05-19

I Kungälv och Göteborgsregionen finns det många som är åkare och jag hör många inom den svenska lastbilsnäringen/åkeriföretagen som är förbannade över tusentals som kör olagligt i Sverige. Det handlar om dumpade löner och fusk med skatter och avgifter. Det var inte så här det skulle bli när folk röstade ja till EU?

Därför är jag glad att vi Socialdemokrater nu lanserar ett 5-punktsprogram för att stoppa illegal lastbilstrafik!

 1. Skapa ett progressivt samarbete i EU för ordning och reda på vägarna.
 2. Stoppa EU-kommissionens och Moderaternas förslag på avreglering av lastbilstransporterna.
 3. Internationella frakthandlingar ska alltid finnas i hytten.
 4. Fördubbla sanktionsavgiften i Sverige för illegal lastbilstrafik.
 5. Rätt kunskaper hos polisen för att kontrollera lastbilar.

Jag älskar Sverige 2014-05-14

...men så såg jag nyss att Jimmie var i stan, såg många ungdomar som protesterade....och några gubbar vid en husvagn och en putsad Jimmie vid en TV-kamera.

Tänk om folk visste att SD sällan säger nåt eller gör nåt, inte en ...motion, inte en interpellation, det är stendött från de tre SD ledamöter som sitter i Kungälvs kommunfullmäktige.

Tänk om folk visste att Kungälv som det bor över 40 000 människor endast tar emot ca 20 människor från andra länder, varav flera är unga och läser med statligt stöd i två år för att sedan komma ut i arbete?

Tänk om folk visste att det lönar sig inte att straffa Alliansen genom att rösta på Sverigedemokraterna för de röstar ju ändå i 9 av 10 avgörande frågor på Alliansen.

Tänk om folk visste att de senaste åren är det Socialdemokratiska förslag i Kungälv som förändrat Kungälvs integrationspolitik, för vi vågar prata om hur invandrare skall bidra, inte hamna i bidrag.

Tänk om folk läst vår senaste lokala budget, där det finns många förslag för en smartare lokal integrationspolitik som vi vill genomföra.
Nä gott folk, vi behöver en ny politik, som står upp för jobben, människovärdet, friheten och framtiden!

Stoppa rasisterna som marscherar mot EU
http://jagrostar.se/#!/ingarasister

Fem dagars fest, världsrekordet 200 år med fred och vår Nationaldagen som höjdpunkten i Kungälv! 2014-05-08

Jag är stolt över vårt Kungälv, att vi sedan Fästningarnas Fest för några år sedan lyckats bygga upp ett mycket uppskattat och välbesökt firande.
För mig handlar firandet om hyllningen till vår demokrati, insynen, delaktigheten, samtalet, transparensen, kvinnors rätt, barn rätt, freden och allt som gör Sverige till något att vara stolt över.

För Kungälvs del handlar det också om stolthet, att visa vår unika Bohus Fästning, en tillgång för Kungälv, regionen, Sverige och Europa.

Därför är det extra roligt, jag vet att det blir fler kända artister, att kunna meddela att Emmelie de Forest, denna 21 åriga halvsvenska sångerska, gitarrist och låtskrivare från Danmark som vann hela schlagerfestivalen 2013, kommer att komma till Kungälv på Nationaldagsfirandet i Kungälv

Emmelie de Forest från Danmark, som med låten ”Only teardrops” vann hela Eurovision Song Contest 2013.

Emmelie de Forest

Fem dagars fest! 3-7 juni 2014!

Arrangemangen 2014 kommer att pågå under fem dagar, där vi blandar politiska möten med publika kulturinslag. Den 3 juni sker en uppvärmning, som beskriver bakgrunden till dagens nordiska samarbete. 4 juni öppnar Mötesplats Norden officiellt, då diskuteras bland annat förutsättningarna för nordiskt försvarssamarbete. Den 5 juni är Danmarks grundlagsdag där man firar demokratins principer och uppmärksammar politiska frågeställningar. Temat för denna dag i Kungälv är det nordiska samarbetet som på olika sätt kanaliseras genom EU-projekt. Alla är välkomna att fira nationaldagen i Kungälv den 6 juni, då Sverige kan se tillbaka på 200 år av obruten fred – ett världsrekord! Den 7 juni – dagen för unionsupplösningen 1905 – kulminerar firandet när Sveriges nationalorkester kommer till Bohus fästning och ger en utomhuskonsert i Nordens och fredens tecken i närvaro av nordiska representanter!

Här kan du läsa om alla dagarna runt nationaldagen!

http://www.motesplatsnorden.se/

Miguel Odhner
Socialdemokratiskt Oppositionsråd Kungälv

Harriets sockerkaka 2014-05-07

Förbereder politisk debatt hos Villaägarna ikväll, äter en sockerkaka från 80-åriga Harriet, en dam som i måndags gav mig sitt livs historia under en kopp kaffe med kaka på mitt rum.

En rik, detaljerad och viktig historia om hemtjänsten i Kungälv och om hur det är att bli gammal, skröplig och kanske till och med rädd för att leva, om vad som väntar.... jag har med mig denna historia som påverkade ...mig starkt. Under lunchen hade jag utsikt över en tiggare som slutat tigga, och bara satt i en portuppgång i regnet och halvsov utan tiggarmuggen, men jag gav ju honom pengar igår tänkte jag, vad har hänt idag? Jag ser att en annan person som lunchar tittar på tiggaren genom fönstret då och då. Jag funderar över min upprördhet, funderar på hur länge jag och många andra kommer vara upprörda, innan vi vänjer oss också vid detta eller börjar jaga varandra som människor då rädslan och fattigdomen ökar. Är rädd för att jag inte hinner tala med tillräckligt många för att få en förändring, i Kungälv, Sverige och EU.

Harriets sockerkaka med kardemumma och mycket smör som hon sa, är fortfarande saftig, trots att det nu var två dagar sedan vi sågs. Samtalet sitter hårt i minnet, berättelsen om hennes liv, arbete, gärning, pengar, make och kommunens hanterade. Jag är tacksam för det förtroende jag fått av mitt parti att arbeta för förändring och en mer Socialdemokratisk framtid.

Jag återgår till förberedelserna inför debatten om framtidens bostäder....

Därför demonstrerar vi på 1 maj 2014-04-28

Politiken måste alltid blicka framåt. Alliansens ambition var inte fel, men stora skattesänkningar och privatiseringar har tyvärr inte fungerat. Därför behövs en ny politik, en Socialdemokratisk politik i ett nytt politiskt samarbete där vi tillsammans arbetar för Kungälv och Sveriges bästa.

Den 1 maj demonstrerar vi för att Kungälv skall ha den lägsta arbetslösheten i landet, Sverige den lägsta arbetslösheten i Europa och att de 26 miljoner som nu är arbetslösa i EU skall få en ny politik den 25 maj vid EU-valet.

Vi demonstrerar för att i Sverige skall Svenska kollektivavtal gälla, det skall vara ordning och reda, arbetare skall inte ställas mot varandra.

Vi demonstrerar för att minska klasserna och förskolegrupperna, varje lärare ska ha mer tid med varje elev. Det skall anställas mer personal i äldreomsorgen, inte minst på natten och helgerna. Vi skall få tillbaka kollektivtrafiken på landet och en närbuss i staden.

Vi skall bygga bostäder och få en stadskärna vi alla kan känna stolthet över i vårt fina och rika Kungälv.

I Kungälv skall inga barn vara fattiga, ungdomar skall klara sin skola och vara efterfrågade när de vill jobba, tillsammans kan vi förändra framtiden, därför demonstrerar vi på 1 maj.

Se programmet här (PDF-dokument)

För Socialdemokraterna

Maria Steen, Ordförande för Socialdemokraterna
Miguel Odhner, Oppositionsråd
Ingela Rossi, V ordförande Kommunfullmäktige

Ett modernare Kungälv i ett nytt EU 2014-04-14

I Sverige skall Svenska kollektivavtal gälla.

Arbetare inom Sverige eller från andra länder skall inte i konkurrera ut varandra med låga löner, farlig arbetsmiljö eller att ingen semester beviljas eller betalas ut. Socialdemokraterna fick vid onsdagens Kommunfullmäktigemöte igenom ett väldigt politiskt tilläggsförslag att ” Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska den utförande parten ha tecknat svenskt kollektivavtal för de anställda eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal." Det är bra för alla som har ett jobb, det skall vara ordning och reda på arbetsmarknaden!

Dessutom fick vi igenom en socialdemokratisk motion om mer ordning på kommunens upphandling som i 8 år saknat tydliga politiska mål, styrning och uppföljning. Äntligen kan vi som är ansvariga inför väljarna ta ett tydligt ansvar för ungefär 35 % av kommunens budget, ca 700-800 miljoner kronor. Nu kan vi upphandla smartare, få både kvalité, lägre kostnadsutveckling långsiktigt och en mer hållbar utveckling.

Slutligen fick vi igenom ett S-förslag om att vid upphandling kunna få med praktikanter, då kan vi dessutom få fler människor från bidrag till arbete. Tre bra beslut med fullskaligt stöd, lagda av en förändringsdriven och stolt Socialdemokrati.

Grattis Kungälv. En ny och modernare tid kan börja.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för Kungälv? 2014-04-08

Framtidspartiet Socialdemokraterna prioriterar fyra frågor,:

 1. Fler jobb
 2. 500 nya bostäder varje år
 3. Mindre klasser och grupper i förskolan
 4. Bättre äldreomsorg.

Av dessa fyra tycker jag jobben är viktigast. Kungälv har inte råd med arbetslöshet. Vi har ett tydligt mål, Kungälv skall ha den lägsta arbetslösheten i Sverige. Ofta får jag hör...a att det är inget vi kan göra nåt lokalt säger Moderater, så ser inte jag på politik. Socialbidragen har under Moderaternas tid i Kungälv nästan fördubblats till närmare 30 miljoner, det är mycket smartare att låta folk jobba eller plugga och sedan betala skatt. Detta är den viktigaste frågan.

Vad tycker du är den viktigaste frågan, vi skriver nu utkast till Framtidspartiet Socialdemokraternas valmanifest...

Ungdomsgaranti - smartare än skattesänkningar 2014-04-01

Man ser i lokaltidningen hur Moderaterna äter hamburgare….tänkte då bara komma med lite fakta till kaffet…..

 • Efter åtta år av extrema skattesänkningar går fler ungdomar arbetslösa än innan regeringen tillträdde. Det är uppenbart att skattesänkningarna har inte fungerat.
 • Det går inte att hitta en högskoleutbildad ekonom som tycker att det här är bra politik.
 • Samtliga expertmyndigheter har dömt ut regeringens skattesänkningar som dyra och ineffektiva: IFAU, Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Ekonomistyrningsverket, Arbetsförmedlingen, Riksrevisionen, SOFI-institutet vid Stockholms Universitet, till och med Finansdepartementet själva
 • Enligt IFAU har den nedsatta ungdomsarbetsgivaravgiften möjligen gett 6000-10000 jobb. Enligt Konjunkturinstitutet har den nedsatta krogmomsen kanske gett 4000 jobb. Om det stämmer har varje jobb kostat minst 1,5 miljoner kronor!

Skattebetalarna betalar för fyra jobb – men får ett!

Smartare att rikta stödet åt de ungdomar som är arbetslösa

 • Det första en socialdemokratisk regering fattar beslut om är att införa ungdomsgarantin: varenda ung kille eller tjej ska erbjudas jobb, utbildning eller praktik. Och detta ska gälla från dag ett. Ut med krograbatten och in med ungdomsgarantin!
 • Handelsstudenten har inte svårt att få jobb. Inte KTH-studenten heller. Istället för att lägga 20 miljarder på ALLA ungdomar, tycker vi det är smartare att rikta in stödet på just de ungdomar som är arbetsösa.
 • Det är ungdomar som har haft det tufft i skolan som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är väl känt. Arbetslösheten bland 20- till 24-åringar utan gymnasieexamen är nästan 40 procent. En smart politik är därför att lägga resurserna på de ungdomar som behöver dem och investera i skolan. Men i årets budget lägger regeringen 30 ggr mer på skattesänkningar än på skolan.

20 miljarder i skattesänkningar – vart har pengarna gått?

Halveringen av arbetsgivaravgiften för ungdomar genomfördes 2009 och halveringen av restaurangmomsen 2012. Tillsammans blir det ungefär 20 miljarder kronor per år. Regeringen och Visita hävdar att skattesänkningarna har gått till att skapa jobb för ungdomar.

Det är dock bara en liten del av svaret. Utvärderingarna visar att ett fåtal jobb har skapats och att den absoluta majoriteten av resurserna gått till högre vinster i restaurangföretagen.

Restaurangbranschen är en bransch som växer och frodas och har gjort så under många år, långt innan de fick dessa miljardbidrag från regeringen. Däremot har de stora kedjornas vinster skjutit iväg sedan dessa branschstöd infördes

Det är därför lätt att förstå att Visita kämpar för att behålla stödet. Det är däremot svårare att förstå att regeringen springer Maud Olofsson och Visitas ärenden.

Sagt om sänkt restaurangmoms och sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Finanspolitiska rådet (om sänkt restaurangmoms)

"Det har sannolikt inte [ökat den totala sysselsättningen]… Man tränger undan jobb i andra sektorer" Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, tidigare ordförande i finanspolitiska rådet

”Det är ett branschstöd till en bransch som inte är i kris. Sänkningen kostar mycket i form av förlorade skatteintäkter” Lars Jonung, professor i nationalekonomi, vid uttalandet ordförande i finanspolitiska rådet

”… det riskerar att öka incitamenten för lobbying från intressegrupper som ser möjligheter till branschstöd.” Finanspolitiska rådets rapport för 2012

IFAU (om sänkt arbetsgivaravgift för unga)

”Det är väl också den konventionella visdomen inom forskningen, att den här typen av sänkningar är ett svagt instrument för att påverka sysselsättningen.” Peter Fredriksson, forskare vid IFAU

”Det är ungefär samma andel ungdomar som jobbar före och efter reformen. Det kan tyda på att de flesta av de jobb som vi ser efter halveringen av arbetsgivaravgiften skulle vi ha sett ändå.” Anders Forslund, professor vid Uppsala universitet och biträdande chef för IFAU

Arbetsförmedlingen (om sänkt arbetsgivaravgift för unga)

”Arbetsförmedlingen förordar istället insatser som är temporärt utformade och som direkt riktar sig till de ungdomar som vill ha arbete och saknar anställning.”
Arbetsförmedlingens remissvar på förändringen av sänkta arbetsgivaravgifter

Riksrevisionen

”Det kostar mer än det smakar. Man kan tycka att det är ett märkligt sätt att hantera statliga pengar” Karin Lindell, riksrevisor

Ny butik för eljobben i kommunen 2014-03-28

Personer invigningstalar

Igår invigdes Elektroskandias nya butik i Rollsbo. Ca 150 människor, elektriker, leverantörer etc. Elektroskandia är ett viktigt företag för Sverige, med nästa 100 års historia, rötter i ABB, numera Franskt, men likväl Svenskt huvudkontor, grossist inom el med mera. Företaget har 800 anställda och 47 butiker.

I Kungälv har de nu expanderat. Den 19 oktober 1998 öppnade de butiken, då var den 50 kvadratmeter, nu är den 1500 kvadrat. Antalet artiklar har på 15 år ökar med nästan 1000 procent, antalet anställda har fördubblats. Det är bra!

På bilden tar Lars Jacobsson emot en gåva från kommunen. Miguel Odhner, Socialdemokrat var invigningstalare.
Kunderna är lokala elföretag, men även kunder i Gällevari och Norge. Varje morgon bjuder företaget på frukost, småföretagare kan hämta sina grejor, de behöver inget kontor och de sticker ut på jobb. Snabbt, bra, personligt, det kallas service.

Naturligtvis beror det på personerna, Lars, Jan Erik, Camilla, Martin, Mattias, mfl…

Tack för förtroendet och från Kungälv kommun är vi stolta över våra företag, de personer som jobbar där, att de utvecklas växer och skapar en bättre framtid i Kungälv.

Miguel Odhner, Socialdemokratiskt Oppositionsråd

Låt vanligt folk bo längst ner – Moderater känns igen! 2014-03-27

I gårdagens Göteborgsposten kan folk läsa om det Moderata kommunalrådets idéer för Marstrand.

– Då skulle man kunna sälja de mest attraktiva lägenheterna högst upp i ett hus dyrt som exempelvis semesterbostäder. Byggherren får mer pengar som kan läggas på hyres¬rätterna under som inte behöver bli så dyra, säger Anders Holmensköld.

Med anledning av Moderaternas utspel kring ägarlägenheter, som för övrigt aldrig lyftes upp till förslag i kommunstyrelsen vill vi Socialdemokrater föra fram följande kommentar:

- Över 10 000 personer söker en hyresrätt i Kungälv/Marstrand, vi behöver en ny Bostadspolitik som fungerar, inte fler idéer och utspel. Ägarlägenheter kommer ju tyvärr stå tomma större delen av året, det som behövs är fler detaljplaner och fler hyresrätter, det finns inga genvägar för Marstrand. När Socialdemokraterna föreslagit nya hyresrätter i Marstrand i fina lägen har Moderaterna sagt nej, och skall det vara några skall de ligga i bergskrevor, nu föreslår de att de skall ligga på bottenvåningarna, politiken känns igen och det känns olustigt att den boendeform som verkligen behövs och är för folk med mer vanliga plånböcker alltid skall komma i sista hand, den politiken kommer inte fungera om vi skall ha ett livskraftigt Marstrand på lång sikt, säger Miguel Odhner, (s) Oppositionsråd

- Ägarlägenheter är något som regeringen hämtat från övriga EU. Vi har våra bostadsrätterdet det finns inte utomlands. Sedan möjligheten infördes i Sverige har det endast byggts ett fåtal. Att ägarlägenheter och hyresrätter i samma hus skulle skapa många konflikter mellan de boende. Det måste även finnas någon samfällighet som tar ansvar för det yttre på huset och gemensamma utrymmen. Ägarlägenheter är lika med bostadsrätter men man betalar med egna eller lånade medel. Det finns sedan ingen kontroll över vem man säljer ägandelägenheten till. Att ägarlägenheter skulle gynna kustsamhällen ser jag inte. Det blir bara de med mycket pengar i plånboken som kan köpa. Det kommer att bli nya Hedvigsholmar. Nej om man vill ha boende i kustsamhällen är det hyresrätter som gäller. Möjlig lösning är att om man bygger t.ex 3 hus ett blir med ägarlägenheter. Det kan innebära att t.ex Kungälvsbostäder inte behöver låna upp lika mycket, men faktum kvarstår det blir inga fler hyresrätter som Kungälvsborna efterfrågar, säger Ulla Johansson (s), Kungälvsbostäder

Här är gårdagens artikel

http://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.2321460-agarlagenheter-ska-radda-kustsamhallen

Vinstjakt och girighet i skola och vård, skall vi ha det så? 2014-03-20

Skola och vård är ingen vanlig marknad! Det finns i Stockholm, det finns i Västsverige, det finns i Kungälv. I Kungälv är vi på de friskolor som inte sköter sig. Men Uppdrags granskning där barnen i Stockholm fick bröd och vatten, hua….

Det är orimligt och fel och det smakar illa. Vi Socialdemokrater menar att det måste bli omöjligt att sänka kvalitetskraven för att göra vinst. Vi socialdemokrater vill ha nationella kvalitetslagar!

Men Fredrik Reinfeldt däremot har inte förstått att skolan och vården inte är någon vanligt marknad. Han pratar fortfarande om att kommunerna borde skärpa sin tillsyn, sant men fungerar dåligt och otillräckligt!

Dags att vakna Reinfeldt om du ska leda Sverige.

Läs denna artikel, från uppdrag granskning
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18574236.ab

Svårt cancersjuka tvingas fortfarande arbeta 2014-03-18

Jag läste denna historia. Konstaterar att allt Moderaterna gjort är inte fel, men ex denna hjärtlösa jobbpolitiken är pinsam för Sverige. Det blir inte fler jobb av att piska svårt sjuka människor. Människor som fuskar skall jagas, men inte de sjuka, Sverige behöver en ny väg, en ny politik värdig en välfärdsstat.

Läs artikeln om kvinnan som är mer cancersjuk än de hon vårdar….

http://www.bt.se/debatt/varfor-maste-cancersjuka-arbeta(4204418).gm

Lånar 10 miljoner om dagen 2014-03-17

Igår såg jag och frugan partiledardebatten mellan Stefan och Fredrik.

Ända in i på jullovet stred Fredrik Reinfeldt för att sänka skatten för de som tjänar över 60 000 kronor i månaden.

Efter gårdagens debatt, jag bara konstaterar, Moderaterna har panik, de försöker tillfälligt krama sossarna hårt innan valet och säger det finns inga skillnader.....och försöker samtidigt säga att Sossarnas politik inte är ekonomiskt genomräknat, Reinfeldt försökte prata om budgethål....med siffror hit och dit....vilket skitsnack. Det finns inget sånt, alla S-förslag är finansierade krona för krona, det riktiga budgethålet är det Anders Borg och Reinfeldt själva skapat för att rekordsänka skatterna. Bara i år lånar Anders Borg och Reinfeldt 87 miljarder kronor, enligt Ekonomistyrningsverket. Det är 240 miljoner kronor om dagen, tio miljoner i timmen. Detta är budgethålet i svensk ekonomi.

Om nu inte Reinfeldt visste det, Socialdemokraterna har presenterat fullt finansierade budgetar flera år i rad – och det kommer vi att fortsätta med.

Kolla gärna denna länken på Aftonbladet
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article18553615.ab

Moderaterna styr fortfarande Kungälv – är vi på rätt väg? 2014-03-14

Trots att Alliansens inte längre finns, vann Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern omröstningen om politiken efter valet. Nu kan bara valet ändra framtiden,

Socialdemokraterna är tydliga om behovet av en ny politik i Kungälv, vi vill att Kungälv skall ha den lägsta arbetslösheten i Sverige, vi vill och finansierar hur vi skall minska grupperna i förskolan och klasserna i de lägre årskurserna, utveckla äldreomsorgen med fler omsorgsplatser och högre kvalitet och slutligen har vi en plan för att bygga 500 nya bostäder varje år där minst hälften är hyresrätter.
Flera partier la ner sina röster när Socialdemokratins framtidsförslag om en ny politik för jobben, skolan, äldreomsorgen och fler bostäder voterades.
Nästan 2000 människor i Kungälv söker ett jobb och företagen får inte alltid tag i dem som de behöver, socialbidragen slår rekord i Kungälv. Moderaternas ambition är inte fel, men man konstaterar att Moderatpolitiken i Kungälv faktiskt inte fungerar. Nu kan bara du, som medborgare och väljare, om exakt 6 månader ändra det.

Om exakt 6 månader är det val

Demokratin har sin gång. För oss Socialdemokrater är ordning på ekonomin, ordning i det politiska arbetet och innehållet i sakpolitiken viktigare än vem som styr vem. Höga överskott krävs för att klara framtida investeringar i vår kommun.
Gårdagens kommunfullmäktige gav dock tillfälligt Moderater, Kristdemokrater och Centern möjlighet att påverka politiken 2015. Folkpartiet var tydliga, ”vi har lämnat det som en gång var Alliansen”. De var tydliga att de inte tror det tidigare samarbetets lovord om minskade barngrupper. Heder åt raka ryggar i Folkpartiet. Folkpartiet la några tilläggsförslag kring kompetensutveckling i skolan och kollektivtrafiken, ganska bra förslag, men som bättre kanske kan passa i en helhet vid budgetdirektiven senare i vår om kommunens framtidspolitik.
Miljöpartiet la ett bra tilläggsförslag om bl.a. ökad ekologiskt status som gick igenom som vi Socialdemokrater stödde och som gick igenom bredvid Moderaternas mål. I övrigt la Miljöpartiet ner sina röster. Vänsterpartiet röstade på Socialdemokraternas förslag och Utvecklingspartiet tro jag la ner sina röster. Sverigedemokraternas åsikt vet jag inte för de sa, ingenting på hela mötet.
Oavsett gårkvällens beslut, om 6 månader avgör väljarna framtiden. Men då måste man kunna orientera sig.

Det är skillnad i politiken!

Här ser du skillnaden mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i Kungälv.
Socialdemokraternas strategiska mål till 2018

 • Kungälv skall ha den lägsta arbetslösheten i Sverige
 • Minska grupperna i förskolan och klasserna i de lägre årskurserna
 • Utveckla äldreomsorgen med fler omsorgsplatser och högre kvalitet
 • Bygg 500 nya bostäder varje år, minst hälften hyresrätter

Moderaternas strategiska mål till 2018 (med stöd av KD, C och kanske SD)

 • För att klara behovet av äldreomsorg i framtiden behövs fler seniorboenden och trygghetsboenden, centralt och i kommundelarna.
 • De socioekonomiska resurserna skall riktas till barn, unga och föräldrar i behov av särskilt stöd.
 • Med en trygg miljö, ordning och studiero, samt tydligare föräldra- och lärarroller, skapas en god plattform för lärande.
 • Med högre anslutningsgrad möjliggörs en snabbare VA-utbyggnad till kommundelarna.
 • Trafiksituationen i Kode måste lösas.

En del säger att det inte finns skillnad i politiken, läs då dessa mål ovan, igen och igen, fundera lite själv.

Moderaternas ambition var inte fel

Kungälv är en bra kommun, vi har de bästa av förutsättningar men det är någonting som inte är bra. Något håller på att gå sönder, det går inte som det borde gå.

Moderaternas ambition var inte fel, men verkligheten har bevisat att deras åtgärder inte fungerar. De har till och med sänkt skatten i Kungälv, men inte skapat en bättre äldreomsorg, skola eller fått fram fler jobb. Just nu ser vi hur arbetslösheten har bitit sig fast och hur skolresultaten faller. Kristdemokraterna och Centern hurrar på privatiseringen samtidigt som människor far illa av vinstjakten i välfärden. För mig står det klart, Moderaternas skattesänkningar och privatiseringar fungerar inte.

Mer tillväxt, självförtroende och framåtanda behövs!

Vårt mål och vision är att ha den lägsta arbetslösheten i Sverige. Igår mötte jag en trött Moderatledare som var nöjd och sa att allt är bra som det är. Vi Socialdemokraterna prioriterar jobben, skolan, välfärden och nya bostäder före fortsatta skattesänkningar och privatiseringar. 100-tals arbetslösa ungdomar i Kungälv har tvingats till bidrag istället för att få jobba och sjunkande resultat i skolan. Många är oroliga, det räcker nu.

Kungälv behöver en ny politik, en ansvarstagande majoritet som klarar att leda vår fina kommun framåt. Socialdemokrater är beredda att ta det ansvaret.

Är vi på rätt väg?

Via länken nedan ser du en del av de bilder vi Socialdemokrater visade i debatten, som utgör vår grund för att förändra framtidspolitiken! Om 6 månader kan du göra skillnad, ställ dig frågan
Är vi på rätt väg?

Arbetslösheten biter sig fast

Miguel Odhner (S)

Hon vevade ner fönstret och jag fick mig en omgång 2014-03-11

Igår mötte jag en kvinna i med civilkurage. Hennes ögon blixtrade mot mig. Jag fick mig en åthutning, nära begreppet utskällning, den satt där den skulle.

Lite tankspridd, med blicken delvis snabbt sneglande på den vackra Nordre älv i vårsolen körde jag mellan Kungälv och Ytterby. Jag ser en bil därframme. Vägen smalnar, det blir trångt. Bilen framför mig stannar brett, nästan mitt på den smala vägen. Jag rullar upp bredvid, smalt, smalt, smalt när vi möts, för hon tar plats.
Hon vevar ner rutan, jag vevar ner.

Hon säger:
- DU, NU SKALL JAG SÄGA DIG…. SÅ HÄR GÖR MAN INTE….SER DU INTE MÖTESPLATSEN, DEN ÄR ALLDELSE BAKOM DIG!
Jag släpper ögonkontakten, vrider huvudet snabbt bakåt, inser att jag missat mötesplatsen med 8 meter, ser henne åter i ögonen och svarar:
- Ursäkta, jag tänkte mig inte för. Förlåt.
Hon svarar:
- JA, det är inte många som tänker sig för och så skall det inte va.
Jag svarar:
- Jag skall inte göra så igen.
Hon svarar:
- Det är bra det….

Sedan kör bilarna sakta ifrån vandra, jag tänker, det där var en kvinna med civilkurage, va skönt att hon skällde ut mig. Det bet bra. Jag gjorde fel. Får tänka till mer när jag tar denna vackra smala smitväg framgent. Ha respekt för de boende och smal lokaltrafik.
Tack för åthutningen!

Idag blir det mycket Kode, Tunge skola, Solhaga äldreboende, hela dagen! 2014-03-05

Tillsammans med andra Socialdemokrater som Mona Haugland, Johan Holmberg mfl träffar vi barn, äldre, skolledning, anställda, fackombud....det är så kul, jag log för mig själv när jag nu på morgonen strök min skjorta inför mötet med barn, att diskutera demokrati, inte partipolitik, det är väldigt energigivande och fantastiskt. Inget kontor, ingen dator, bara lyssna, anteckna, ta in...politik när det är som bäst tycker jag.

Brottsoffer skall få hjälp 2014-02-26

Jag hade idag ordnat ett möte med Brottsofferjouren. De som blivit utsatta för brott ska snabbt får hjälp och stöd, det är alldeles för många som känner otrygghet och ensamhet, därför måste Brottsofferjourens verksamhet stödjas.
Kungälv ligger tyvärr i bottenligan på att stödja denna verksamhet. Mötet som jag ordnade var på kommunalrådsnivå och det känns skönt att det Moderata kommunalrådet och jag nu är helt överens om att detta är en viktig verksamhet som skall stödjas och utvecklas. Intrycket var imponerande, att höra dessa tre ledande kvinnors berättelse om Brottsofferjourens verksamhet, där de stödjer äldre som blivit rånade i hemmet, kvinnor som blivit slagna, människor som blivit utsatta för olika brott på Internet.

Resultatet

Resultatet blev att vi är positiva till att de kommer in med en ansökan även detta år där de beskriver hur nu skall jobba mer professionellt, utbilda sig och kanske börja arbeta med vittnesstöd, vilket lämnas till Göteborg sedan ett tag, utvecklas verksamheten tror jag kommunen kommer öka stödet, men ansökan skall behandlas som vanligt, tillsammans med andra föreningar.

Ett annat resultat var också att jag och det Moderata kommunalrådet skriver idag ett brev till de andra kommunerna (Tjörn, Stenungsund och Orust) om att vi alla borde ha samma nivå på stödet, då föreningen verkar i hela området. Bara detta torde innebära en förstärkning i framtiden och en bättre brottsofferjour i Kungälv.
Jag framförde även att det borde finnas fler företag än Tjörns Sparbank som är beredda att ta ansvar i dessa frågor. Försäkringsbolag etc… och kvinnorna från Brottsofferjouren höll med och berättade hur de tänkt jobba med detta. Det lät bra.

Polisen

Sedan tror jag att vi även måste trycka på polisen, det verkar vara trögt med deras rapporteringssystem, tid är känsla av trygghet i dessa fall och polisens rutiner med att lämna över brottsinfo om offer till jouren har betydligt mer att önska.

Man måste kunna jobba lite mer effektivt och digitalt i polisen, så här skall det inte va. Det tar jag med mig till ett sånt möte framgent.

Välkommen till en skrivarkväll 2014-02-21

Politik är roligt och engagerande. En del gillar inte diskussionen och debatten, men den är en del av demokratins samtal.
Du har säkert nåt du vill förmedla. Är du eller intresserad av att delta i det politiska livet, bli socialdemokrat. DÅ är du välkommen på tisdagen den 25 februari.

Då träffs de som vill och skriver insändare, bloggar, interpellationer med mera.
Tisdag den 25 februari, nästa vecka, kl 19.00-21.00, Andersprästgatan 1 i Komarken.

Vi kommer få tips av journalisten Johan Flanke från NyTid. Alla nya som erfarna är välkomna, ta helst med din dator, annars får du låna en. Denna kväll skall vi skriva så ”pennan” glöder!

Intresserade, nya medlemmar särskilt välkomna, vi vet att ni har saker ni brinner för! Ingen anmälan krävs. Välkommen!

Alliansen oenig om siffrorna i ”utanförskapet” 2014-02-20

Siffror i alla ära, men arbetslösheten har inte minskat och det är väl det framtiden handlar om? I denna utredning visas den Moderatledda Alliansens trixande med begrepp och statistik.
I förra valet gick Alliansen till val på att minska ”utanförskapet”. En ny rapport från LO-distriktet i Västsverige visar att begreppet använts på så olika sätt att ”utanförskapets” omfattning varierat från 200 000 till över 1,5 miljoner personer.

- Rapporten visar att när det saknas en officiell definition kan statistik användas och missbrukas för att visa nästan vad som helst. SCB, som står för den officiella statistiken, har till exempel inte erkänt någon av definitionerna som ett mått på "utanförskap", säger Mariann Björkemarken, utredare på LO-distriktet i Västsverige.

Bristen på definitioner och kritisk analys har enligt rapporten gjort att de borgerliga partierna inom Alliansen, kunnat anpassa begreppet för att sätta sina frågor på dagordningen inför valet 2006.

- Beroende på vilken definition som användes varierade "utanförskapet" i någon mening mellan 200 000 och 1,5 miljoner personer år 2006. Det har förekommit dubbelräkningar och personer som vi nog inte skulle betrakta som "utanför", exempelvis värnpliktiga, har räknats med. Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet har sammanlagt använt fem olika definitioner för att beräkna ”utanförskapet”. Det är minst sagt oseriöst, säger Mariann Björkemarken.

Regeringen gick till val år 2006 på att minska ”utanförskapet”. Mariann Björkemarken anser dock inte att regeringens arbete ska utvärderas utifrån om "utanförskapet" ökat eller minskat.

- Eftersom det saknas en officiell definition är det möjligt att omdefiniera begreppet eller redovisa sina resultat utifrån en definition som pekar på att problemen minskat. Det är också problematiskt att många definitioner av "utanförskapet" beräknas utifrån hur många som får ersättningar. Att påstå att ”utanförskapet” skulle minska bara för att färre människor får ersättning är orimligt. Arbetslösheten har inte minskat under Alliansens tid, säger Mariann Björkemarken.

Läs hela rapporten här: Begreppet utanförskap.
För än mer info: sandra.rensfeldt@lo.se, tel. 0767-846 756.

Idag beslutade vi om Kungälv fram till 2018 2014-02-19

Med bara två rösters övervikt fick Moderaterna idag i kommunstyrelsen igenom sin politik. Frågan avgörs slutligt den 14 mars i Kommunfullmäktige, står sig resultatet, kan detta bara ändras i kommunalvalet nu i september. Om du som väljare vill ha en annan politik fram till 2018.

Här ser du skillnaden mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i Kungälv.

Socialdemokraternas strategiska mål till 2018

 • Kungälv skall ha den lägsta arbetslösheten i Sverige
 • Minska grupperna i förskolan och klasserna i de lägre årskurserna
 • Utveckla äldreomsorgen med fler omsorgsplatser och högre kvalitet
 • Bygg 500 nya bostäder varje år, minst hälften hyresrätter

Moderaternas strategiska mål till 2018

 • För att klara behovet av äldreomsorg i framtiden behövs fler seniorboenden och trygghetsboenden, centralt och i kommundelarna.
 • De socioekonomiska resurserna skall riktas till barn, unga och föräldrar i behov av särskilt stöd.
 • Med en trygg miljö, ordning och studiero, samt tydligare föräldra- och lärarroller, skapas en god plattform för lärande.
 • Med högre anslutningsgrad möjliggörs en snabbare VA-utbyggnad till kommundelarna.
 • Trafiksituationen i Kode måste lösas.

En del säger att det inte finns skillnad i politiken, läs då dessa mål ovan, igen och igen, fundera lite själv.

Vi Socialdemokraterna prioriterar jobben, skolan, välfärden och nya bostäder före fortsatta skattesänkningar och privatiseringar. 100-tals arbetslösa ungdomar i Kungälv har tvingats till bidrag istället för att få jobba och sjunkande resultat i skolan. Många är oroliga, det räcker nu.

Kungälv behöver en ny politik, en ansvarstagande majoritet som klarar att leda vår fina kommun framåt.

Socialdemokrater är beredda att ta det ansvaret.

Här kan du läsa hela Socialdemokraternas förslag till mål fram till 2018, Framtidskontraktet Kungälv 2015-2018

Miguel Odhner, Oppositionsråd Socialdemokraterna.

Från hamburgare och hajfiske till ärtsoppa och punsch 2014-02-17

Igår eftermiddag, hemma från Florida...pepparkaksbrun. Ställde snabbt in väskorna i huset och åkte direkt (med hela jetleggfamiljen) till årsmöte i Hermansby S-förening i Harestads församlingshem, 27 personer hade kommit, fullsatt! Ganska skön känsla att komma som ordförande till ett möte där alla andra hade fixat allt, bara dimpa ner alldeles... solvarm.

Men förändringsviljan e stark, diskussionen gick hög kring kvalitén i Kärna skola, bussturer på landet, valstrategi, dörrknackning, flygbladsutdelning, höjt tillägg för pensionärer, Moderaterna har inte klarat att leda Kungälv vilket i sig är ett skäl till att Allianspartierna inte skall få förnyat förtroende.

Mötet avslog tydligt ett motionsförslag att höja kommunalskatten, vilket jag tycker va bra i detta läge, det är inte nödvändigt, Kungälv har väldigt bra förutsättningen men saknar ledning då Alliansens spruckit i delar, det viktigaste efter valet är att få till en politisk majoritet som tar ansvar, som får folk i jobb istället för ökade socialbidrag, som satsar på skola, vård och bygg men i övrigt vågar prioritera och inte ge allt till alla. Otroligt roligt möte, känns att partiet verkligen e på gång, kändes som någon tryckte in vitaminer i kroppen på en.

Idag har jag pratat med en arg men engagerad äldre medborgare om kollektivtrafiken i Kungälv, skall träffa henne och några andra i hennes område nästa vecka, hon var glad och jag intresserad, resten av dagen går till inläsning, gruppmöten, budgetmöten, kallt att gå från bilen till jobbet, men solen skiner även här.

Gött, back on the track!

Framtidskontraktet Kungälv 2014-01-30

Vi ska vara stolta över Kungälv. Folk vill flytta hit, vi har havet, skogen, fästningar, älvar, framgångsrika företag och många har ett jobb. Vi har en bra ekonomi, vi vågar investera, folk trivs i Kungälv.

Men att vara stolt över Kungälv innebär också att vi inte kan blunda för de samhällsproblem som har växt fram. Många är oroliga för hur samhället utvecklas. Frågor som tidigare hade självklara svar ligger obesvarade. Får mina barn det stöd de behöver i skolan? Kommer vården att kunna ta hand om mig och min familj? Får jag en trygg ålderdom? Kommer våra unga att få jobb och bostäder så att de kan börja sina vuxna liv? Kan jag åka buss till jobbet? Kommer miljön försämras?

Därför behövs ett tydligt framtidskontrakt för Kungälv. Ett kontrakt, där samarbete lönar sig, både mellan människor, kommundelar, partier, företag och föreningar, tillsammans. Socialdemokraterna prioriterar jobben, skolan och välfärden före fortsatta skattesänkningar och privatiseringar. Det handlar om att göra rätt från början. Att det är ekonomiskt klokt att tidigt investera i små barn och unga. Det handlar om att med självförtroende, kraft och fokus sätta och nå målet att ha den absolut lägsta arbetslösheten i Sverige. Nyckeln är investeringar, bostadsbyggande och ett nytt centrum med liv, puls och rörelse. Just nu står minst 17 000 i kö för en hyresrätt i Kommunen, vi vet vad vi måste förändra och vi har mycket att göra.

Vi vet att det finns en oro för framtiden, men möjligheterna är större och lösningarna nya och fler. Därför presenterar vi idag våra 4 viktigaste mål av Framtidskontraktet Kungälv totalt 14 Socialdemokratiska framtidsmål.

 • Kungälv skall ha den lägsta arbetslösheten i Sverige
 • Minska grupperna i förskolan och klasserna i de lägre årskurserna
 • Utveckla äldreomsorgen med fler omsorgsplatser och högre kvalitet
 • Bygg 500 nya bostäder varje år, minst hälften hyresrätter
 • Vi menar att Kungälv har de bästa av förutsättningar. Valåret 2014 bestämmer väljarna Kungälvs färdriktning. Valåret 2014 är också politikens möjlighet att ta ansvar för mer ordning, samarbete och framtidstro. Det ansvaret är vi Socialdemokraterna beredda att ta.

Här kan du läsa Socialdemokraternas fullständiga kontrakt (PDF-dokument)

För Framtidspartiet Socialdemokraterna
Maria Steen, Valledare
Fredrik Schandorff, Ordförande Arbetarekommunen
Jonas Andersson, Ekonomiberedningen Kommunfullmäktige
Miguel Odhner, Oppositionsråd
Ingela Rossi, Vice ordförande Kommunfullmäktige

16 lokala framsteg 2013 blir ett bra avstamp för supervalåret 2014 2014-01-28

Ibland kan det vara bra att kort reflektera bakåt för att veta vart man skall. Att det finns ett lärande i det som sker.

Socialdemokratiskt samarbete och egenvässad profil

Kungälvspoltiken har genomgått en stor förändring de senaste åren. Det Rödgröna samarbetet avvecklades 2011 (partiöverenskommelsen). 2012 har samtliga band brutits, de rödgröna partierna behöver slicka såren efter valet, tänka om och tänka nytt. Socialdemokraterna väljer att föra en tydlig egen S-politik och samarbetar med de demokratiska partier som främjar en Socialdemokratisk utveckling av samhället.

För tredje året i rad visat att vi kan lägga genomtänkta, smarta, finansierade och tydliga budgetar för att Kungälvs små barn, jobben och det byggs fler bostäder och äldreplatser. Vi är och har varit ett tydligt oppositionsparti med krav på förändring.

Alliansen är nu död

De politiska turerna i december 2012 med vår alternativa superstarka och tydliga S-budget 2013 var nog början till slutet för Alliansen i Kungälv. Moderaterna tappade greppet och lämnades utanför sin egen budget då FP, KD, C, MP, UP och V gjorde en överenskommelse om att ställa upp på Alliansens budget med tilläggsförslag. Villkoret var att Moderaterna lämnas utanför allt inflytande. Denna sexpartigrupp/minoritet blev ganska kortvarig 2013, men en del beslut, inte minst upptagna S-förslag som funktionshinderlots lever kvar.

Budget 2013 var underfinansierad. I januari förmådde inte det splittrande styret stänga budget 2013, Socialdemokraternas förslag till budgetåtstramningar och ekonomiska omprioriteringar om 15 miljoner vann styrelsens gehör. Investeringsbudgeten var ingen rolig historia, den försenades och många kommer ihåg debatten om ”Hålta skola”. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Utvecklingspartiet skrev en gemensam insändare och riktade kritik mot Alliansledningen som försenade budgeten och ej kunde styra kommunen.

Den 10 september 2013 meddelar Folkpartiet i ett pressmeddelande att de lämnar Alliansen i Kungälv.

Socialdemokratiska krav på förändring vinner mark i Kungälv!

Med mindre än ett år kvar till valet valde Socialdemokratin att inte votera kring budget 2014. Det skulle öka graden av politiskt kaos i Kungälv. Detta kommer inte Socialdemokraterna medverka till.

Socialdemokraterna tar ansvar, och valde att i kommunens svåra och allvarliga läge reservera sig mot den borgliga politiken och målen i Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och Årsplan 2014.

Men vid behandling av årsplan 2014 blev det tydligt att ett nytt politiskt landskap har öppnat sig, trycket på förändring växer i Kungälv. Alliansen i Kungälv finns inte mer. Resterna som klamrar sig kvar (Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern) klarade inte hålla emot kravet på en ny politik.

Efter votering i kommunstyrelsen fick Socialdemokraterna igenom

 • 30 nya jobb inom äldreomsorgen och kommunens fritidshemsverksamhet.

 • 16 nya äldreplatser nästa år i Ytterby

 • 24 punkter för att få fart på byggandet

 • Ferieskola införs för att fler elever skall nå behörighet till gymnasie- och högskola/universitet

Kommunchefen fick uppdraget att genomföra beslutet, finansiering sker på samma sätt som strategin för volymökning och innebär inga nedraggningar på andra verksamheter.

16 Socialdemokratiska framgångar 2013

Det lönar sig att samarbeta och vara aktiv och tydlig som opposition. Det ser vi inte minst i att vi under 2013 blivit det år då alla i Kungälv kan glädjas åt att starta byggandet på Kongahällatomten.

2013 är också det år Socialdemokraterna påverkat politikens innehåll mest, men även bidragit till och påverkat maktförhållanden och den politiska arbetsmiljön och förtroendevaldas ersättning.

Ibland lönar sig en tydlig oppositionsroll i kombination med samarbete och dialog. Under året har vi säkerställt flera viktiga frågor för Socialdemokraterna, här är några små exempel där socialdemokratiska initiativ, debatter och förslag vunnit politisk majoritet och förändring:

 1. Fria busskort för alla gymnasieelever.

 2. Billigare hyresrätter genom att använda tomträtter vid markförsäljning

 3. Stoppade skyhöga taxehöjningar inom VA

 4. Slopad utmanarrätt

 5. Stoppad utförsäljning av äldreboenden

 6. Heltid istället för deltid, alla som arbetar ofrivillig deltid i kommunen skall erbjudas heltid

 7. Fler sommarjobb

 8. Styrda investeringar mot jobb och föreningsutveckling (istället för Socialbidrag).

 9. 10-punktsprogram för Marstrand (S-framgång och stoppade privatisering av hamnar/färja)

 10. Politiska mål och ökad politisk styrning av upphandlingsverksamheten

 11. Marstrands förskola stängs, äntligen, nu ser vi fram mot en ny förskola/skola på Koön

 12. Nattis på förskolan

 13. 30 nya jobb inom äldreomsorgen och kommunens fritidshemsverksamhet.

 14. 16 nya äldreplatser nästa år i Ytterby

 15. 24 punkter för att få fart på byggandet

 16. Ferieskola införs för att fler elever skall nå behörighet till gymnasie- och högskola/universitet

Nytt landskap, ny tid

Alliansen är spräckt. Moderaterna har misslyckats att leda Kungälv framåt. Den osunda blockpolitiken i Kungälv är bruten. Ett nytt landskap, med mer av samarbete och sunt förnuft tornar upp i Kungälv. Supervalåret 2014 ligger framför oss.

Den 25 maj är det val till EU-parlamentet.

Den 13 september är det val till Kungälv, regionen och nationen.

För mig och andra aktiva är ett valår politikens högtid. Jag hoppas på en snygg, spännande och rolig valrörelse! Jag hoppas på att du vill vara med, vi behöver dig i arbetet att förbättra Kungälv och Sverige.

Allt Alliansen gjort är inte fel, en del har varit riktigt bra. Men det räcker nu och tyvärr, Moderaterna har inte klarat Kungälv.

Nu behövs nya krafter, nya lösningar för jobben, skolan och vården. Nu formar vi vår politik för 2015-2018.

Det behövs en ny tid av ansvarstagande, mindre kyla och mer samarbete i samhället, nya lösningar och mindre prestige.

Valet avgör vilka som skall ta ansvar. Vi känner det ansvaret inom Socialdemokratin, vi ser möjligheterna, vi är beredda.

Vi har mycket att göra!

Jag hoppas du vill vara med! www.socialdemokraterna.se

Regeringen och underskotten 2014-01-22

De senaste veckorna har vi socialdemokrater kritiserat regeringen för tillståndet i Sveriges offentliga finanser. Det är naturligt för oss socialdemokrater att ägna en hel del tid åt detta. Ordning och reda är grunden för att investera i jobb och välfärd. Regeringen höll ordning på statens finanser under finanskrisens värsta år. Det var bra, men nu är läget ett annat. Allt fler tecken tyder på att regeringen inte har full kontroll över utvecklingen. Därför är det bra att ekonomin diskuteras mer.

Viktigt för Sverige och viktigt för vårt parti

Varför är de offentliga finanserna så viktiga för socialdemokratin? Och varför är det bara borgerliga regeringar som historiskt har kört dem i botten? Vi menar att det inte är någon tillfällighet. Om man som vi värnar den gemensamma sektorn som ett centralt politiskt verktyg för att stärka frihet och jämlikhet, då är en tryggad finansiering för den offentliga sektorn A och O.
Vi vet också vilka människor som drabbas värst när den gemensamma sektorn fallerar – det är de som är mest beroende av dem. De som inte har råd att själva köpa läxhjälp, eller att själva finansiera vård och omsorg. Eftersom vi vill att alla barn ska få en bra utbildning, alla äldre ska känna sig trygga och att vård ska ges efter behov så måste vi säkerställa att det finns en stabil och uthållig gemensam finansiering.

Ett stort underskott gör det svårare att investera i det som gör Sverige starkt för framtiden

Sedan 2006 har Alliansen sänkt skatterna med ungefär 130 miljarder kronor. Även om Moderaterna skulle göra en paus under ett år, eller höja alkohol- eller bensinskatten som finansministern nu signalerat, så är inriktningen mot fortsatt sänkta skatter väldigt tydlig. Moderaternas partistämma har nyligen beslutat att prioritera skattesänkningar om 35-40 miljarder kronor. De övriga borgerliga partierna protesterar mot tanken att göra ett stopp för skattesänkningar ens under något år. Alliansens politik är fortfarande ett stort hot mot jobb, välfärd och sunda statsfinanser.

Läget i de offentliga finanserna

Precis innan jul presenterade Ekonomistyrningsverket (ESV) sin bild av Sveriges ekonomi under 2014. ESV är en central myndighet under Finansdepartementet som ska ge Regeringskansliet och dess myndigheter expertstöd för den ekonomiska styrningen och bidra till att de budgetpolitiska målen uppfylls. Det var en dyster läsning. Jämför vi ekonomins utveckling med tidigare år är resultatet följande:

 • När alliansen tog över 2006 hade Sverige ett överskott på 65 miljarder kronor i de offentliga finanserna. I år förväntas ett underskott på 87 miljarder kronor. Det är en försämring med 152 miljarder på åtta år.
 • Uttryckt i BNP går Sverige från ett överskott på 2,2 % under 2006 till -2,3 % under 2014. Ett stort överskott har alltså vänts till ett lika stort underskott.
 • Budgetunderskottet för 2014 är det största sedan 1996, när den dåvarande S-regeringen fick städa upp efter Bildtregeringen 1991-1994.

Sverige har fortfarande starkare finanser än de flesta EU-länder. Men vi faller i jämförelserna, och bara några få andra länder har försämrat sitt läge så mycket som Sverige sedan 2006. Statsskulden är fortfarande jämförelsevis låg - vilket till del förklaras av de omfattande utförsäljningarna av statligt ägande de senaste åren.

Vår kritik har väckt motstånd

Regeringen menar att det är naturligt att ha stora underskott när tiderna är dåliga. Det är riktigt, och hade detta skett under den värsta krisen hade vi inte protesterat. Men nu stärks konjunkturen. Tillväxten är rätt hög. Vi blir bekymrade när underskotten växer – trots att konjunkturen stärks.
Sverige är också i närheten av, eller sämre, än vad vi förbundit oss till i internationella överenskommelser. Enligt EU:s stabilitetspakt får inget medlemsland understiga -3,0 %. ESV konstaterar att marginalen till den gränsen inte är betryggande. Enligt EU:s finanspakt som Sverige anslutit sig till ska det strukturella sparandet inte vara sämre än -1,0 %. Sverige förväntas, enligt ESV, hamna på -1,7 % i år.

Därmed bryter Sverige mot finanspaktens bestämmelser.

Därmed ha regeringen skapat en situation, de får räkna med kritik och krav på förändring!

Situationen är tyvärr jämförbar med Kungälv, inte minst när det gäller underhåll och de upprepade försöken att få ihop plus och minus i kärnverksamheten, men det kan vi ta mer om en annan dag.

Sex framgångar, Bregott, VA, VAK, Bostäder, Marstrand etc för Socialdemokraterna 2014-01-17

Det är tydligt att Alliansen inte finns mer, med en påläst, engagerad Socialdemokrati ökar därmed inflytandet i Kungälv, så detta är några saker vi fick igenom idag vid kommunstyrelsemötet!

Barn skall äta Bregott och mellanmjölk

Socialdemokraten Mona Haugland argumenterade väl och la förslaget, det blev votering, kommunstyrelsen och idag beslutade kommunstyrelsen att kommunen fortsätter med smör och mellanmjölk. Moderater, Centern och Kristdemokrater ville inte vara med på beslutet eller var emot! Vare sig Livsmedelsverket eller Moderaterna fick rätt! Grattis ungar, nu gäller det bara att röra på sig lite mer!

Snabbare svar om VA-frågorna i Kungälv

Idag beslutade kommunstyrelsen att utreda VA frågorna i två år till. Folk är arga på taxor och undrar när de får vatten och avlopp till de område de bor i. Socialdemokratin reagerade på detta och fick alla med sig i kommunstyrelsen och beslutade om ett tilläggsförslag om att de viktigaste måste avgöras inom ett halvår, så folk får svar, så här blev beslutet: ”Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag till hur de mest strategiska och centrala delarna i den samlade VA-planen så som exempelvis övergripande policy, plan för utbyggnad/områden, finansieringsprinciper kan avgöras politiskt första halvåret 2014. Syftet är att öka styrningen, tydligheten för medborgare samt kommande arbete med planen. I uppdraget ingår regelbunden avstämning med styrgruppen för VA, samt en utbildningsdag.”

Rätt info kring hur kommunen jobbar med dem som ligger inför döden

Jag tycker inte någon skall behöva dö ensam, vare sig på ett boende, sjukhus eller hemma. Och det har varit en stor debatt och diskussion i Kungälv om detta, idag fick kommunstyrelsen information i frågan. Det vi inte fick info om var just de ändrade arbetssätten som varit en del av personalens protester. Därför är jag glad att socialdemokraternas tilläggsförslag om att när frågan skall behandlas i Kommunfullmäktige den 14 februari kommer ”Informationen skall kompletteras med underlag kring arbetet med ”tät tillsyn”.”. Dvs hur jobbar man idag jämfört med förr vid VAK?

Fler bostäder i Marstrand innan mer reservat

Socialdemokraterna la förslaget om att kommunstyrelsens presidium skall förhandla om detta med fler bostäder innan fler naturreservat i Marstrand blir av. Kommunen är på väg att ge bort 90 procent av marken för evigt till staten i ett naturreservat, då måste vi säkerställa invånarnas intressen först! Nu blir det att möta länsstyrelsen och vara mycket tydlig, jag är glad att följande tilläggsbeslut gick igenom: ”Kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att i ett möte med Länsstyrelsen framföra kommunens synpunkter gällande bildande av naturreservat (Dnr KS2013/1722-3). ”

Räddningstjänsten och Marstrand

Det handlar om liv på Marstrand. Räddningsförbundet har gjort en neddragning och den ökar risken att folk inte får hjälp. Det har varit en stor oro bland många i Marstrand. KD kom med ett bra förslag om hur vi löser frågan tillfälligt och Socialdemokratin la fram förslaget till finansiering som inte påverkar annan verksamhet. Så nu täcker kommunen upp kostnaderna så räddningstjänsten kan jobba som vanligt och förhandling blir av med regionen. Bra jobbat av hela styrelsen tycker vi inom Socialdemokraterna!

Ny förskola, skola på Koön Marstrand

Idag behandlades det gamla S-förslaget om att bygga en ny skola på förskola, skola och hus för annan verksamhet och föreningar. Det känns bra att det kommer vidare och att hela kommunstyrelsen är eniga. Nu blev beslutet att upprätta en detaljplan, plats, storlek, funktion etc i en bred dialog med närsamhället!

Bygg även hyresrätter på Busstorget

I frågan om att i planeringen av bostäder på Busstorget föreslog vi Socialdemokrater att kommunen skulle sträva efter att 50 % var hyresrätter. Moderaterna, Centern, Kristdemokrater, Folkpartiet var emot fler hyresrätter och Utvecklingspartiet var först för S-förslaget men ändrade sig idag och sa att nu var de emot. Inget ovanligt för det partiet, att ständigt hoppa hit och dit, konstaterade vi Socialdemokrater efter mötet. Vi har ju nästan 15000 människor i kö för en hyresrätt, men bara kanske 1500 som vill ha villatomter och bostadsrätter. När skall borgliga partier lära sig öka byggandet och dessutom bygga det folk vill ha? Nä, Kungälv behöver en Socialdemokratisk politik, en nytt politiskt styre, men det avgör du i valet!

En ganska bra dag, supervalåret 2014!

Miguel Odhner, Oppositionsråd Socialdemokraterna

Miljöpartiet & Socialdemokraterna 2014-01-17

Fortsatta skattesänkningar ger inte Sverige någon framtid! Våra barn behöver mer stöd i skolan. Våra unga behöver utbildningsplatser!
Det är hög tid att ställa några frågor till Moderaterna. Har de några andra idéer om vad som borde göras i framtiden förutom att fortsätta sänka skatten? I så fall – hur tänker man betala för det?

Läs denna debattartikel om framtiden!

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2246972-fortsatta-skattesankningar-ger-inte-sverige-nagon-framtid

Vart tog pengarna och jobben vägen? 2014-01-15

Supervalåret har börjat. Två tydliga alternativ står mot varandra:

Moderaterna, vars enda lösning på alla problem är ytterligare en skattesänkning.

Och vi Socialdemokrater som prioriterar investeringar i en bättre skola och fler jobb.

I valåret 2014 gör vi bokslut efter två mandatperioder med regeringen Reinfeldt: 400 000 arbetslösa och en skola i kris. På bara åtta år har Anders Borg förvandlat ett överskott på 90 miljarder till ett underskott på 90 miljarder. Totalt har regeringen slarvat bort 180 miljarder kronor - tre fjärdedelar av detta har gått till skattesänkningar. Sverige kan bättre än så.

Vi Socialdemokrater har med Stefan Löfven vid rodret under de senaste två åren lagt mycket tid och kraft på att utveckla vår politik. Vi har fokuserat på jobb och skola och presenterat flera nya förslag. Vi har lanserat fem viktiga punkter för skolan:

 1. Mindre klasser i de yngre årskurserna
 2. Tidiga insatser – fler speciallärare och fler specialpedagoger
 3. Investera i lärarna
 4. Skapa en jämlik skola, utan vinstjakt
 5. Inrätta en skolkommission

När det gäller jobben håller jag med om det som Stefan Löfven brukar säga: ”Jobben, det är Socialdemokraternas DNA.”

Vid kongressen i april 2013 satte vi som mål att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. Vi har presenterat flera nya förslag som syftar till att underlätta för företagen så de kan expandera och anställa fler. Tillsammans med näringslivet vill vi stärka Sveriges konkurrenskraft och öka exporten.

Så skapar vi fler jobb i vårt land.

Trygga människor vågar ställa om, det gagnar tillväxt och välstånd 2014-01-07

Men nåt är fel, när försäkringen inte gäller för 80-90 procent av de som har ett jobb. Nåt är fel när exempelvis en socialsekreterare måste betala tre gånger för att vara försäkrad. Här konstaterar två fackliga ledare att det blev ingen höjning av taket i a-kassan i årets budget heller. Allt svagare a-kassa urholkar trygghetssystemet. Jag konstaterar att på sikt måste systemen vara mer gemensamma, fler måste känna att de inkluderas i det gemensamma försäkringssystemet, annars bryts Sverige sönder och samman, mer än vad som redan hunnits med via sittande regering.

TCO har i ett flertal rapporter visat hur a-kassan försvagas allt mer och att den utvecklingen är ohållbar skriver Eva Nordmark, TCO och Annika Strandhäll, Vision.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2231101-allt-svagare-a-kassa-urholkar-trygghetssystemet

Det är allvar nu! 2014-01-06

Vi söker dig som vill driva på skoldebatten i Sverige. Som vill lyssna, prata och skapa opinion.

Du som jag som tycker att skolinvesteringar är viktigare än fler skattesänkningar!

Läs här:

www.allvar.nu

Tack för 2013 och Gott nytt 2014 2013-12-30

Imorgon börjar supervalåret 2014. Valet handlar om Sverige, världen och hur du vill att Kungälv utvecklas 2015 och framåt. Socialdemokraterna är tydliga, vi sätter jobben, skolan och välfärden före ytterligare skattesänkningar. Det räcker nu. För 2013 är vi Socialdemokrater mycket nöjda över utvecklingen i Kungälv. Vi vill rikta ett tack till alla partier i Kungälv som gjort det möjligt att nästa år komma överens om

30 nya jobb inom äldreomsorgen och fritidshemsverksamhet, 16 nya äldreplatser i Ytterby, en satsning på ferieskola för att fler skall nå behörighet till gymnasie- och högskola/universitet. Ett tack för att vi alla är helt överens om att alla unga skall erbjudas ett sommarjobb i samverkan med våra företag och föreningar och att gymnasieelever får fria busskort, tack för den politiska överenskommelsen om de 10 viktigaste punkterna för att utveckla Marstrand som ort och tack för att vi åter inför Närbuss i Kungälv. Dessutom kan vi alla glädjas åt att bygga på Kongahällatomten. Socialdemokraterna kommer medverka till öppen, spännande och trevlig valrörelse. Gott nytt 2014!

Miguel Odhner, Oppositionsråd Socialdemokraterna i Kungälv.

Så får vi en bättre skola 2013-12-19

Sverige ligger nu under OECD-genomsnittet i alla ämnen och Sverige har sämst kunskapsutveckling i hela OECD.

Vi väljer en annan väg för Sverige. Vi vill skapa en kunskapsskola med höga resultat där varje barn får förutsättningar att lyckas och där det är ordning och reda i skolsystemet.

 1. En kunskapsskola med mindre klasser och skickliga lärare.
 2. En jämlik skola där varje barn kan lyckas.
 3. Stoppa vinstjakten i skolan.

En socialdemokratisk regering kommer att välja skolinvesteringar framför nya skattesänkningar. Genom att stärka hjärtat i det jämlika samhället kommer vi inte bara säkra framtidens kunskapsintensiva jobb och tillväxt – utan även bygga ett samhälle där våra barn och barnbarn kan bli de vuxna människor de vill vara.

Vår skolpolitik - fem viktiga punkter

 1. Mindre klasser - fler lärare och speciallärare
 2. Sommarskola / Ferieskola
 3. Obligatorisk gymnasieskola
 4. Utbildningskontrakt
 5. Skickliga och engagerade lärare

http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Mindre-klasser---mer-kunskap/

Investeringar i skolan: mindre klasser, tidiga insatser och lärarmiljard

Socialdemokraterna föreslår stora investeringar i skolan det kommande året.
Jämfört med regeringen satsar vi nära sex gånger så mycket på skolan.
Sammanlagt investerar vi 4,5 miljarder, läs mer här:
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Rapporter/2013/131205_
PM_Investeringar_i_skolan.pdf

Att dra alla över en kam? 2013-12-16

"Anders Breivik var ingen förvirrad tonåring när han började sin resa från skrivbordskrigare till fullskalig terrorist".

Jag fastande för denna mening när jag i söndags läste min DN i soffan.
Det är en skön intellektuell kritik/läsning på DN debatt. Idag släpps utredningen, men här finns en klok och kritisk röst.
Stolt över att ha en expert som Christer Mattsson anställd i kommunen när det gäller dessa frågor.

Läs denna länk: ”Olika slag av extremism kräver olika slags åtgärder” 2013-12-15
http://www.dn.se/debatt/olika-slag-av-extremism-kraver-olika-slags-atgarder/

Regeringen har misslyckats med skolan 2013-12-09

Den moderatledda regeringen hade goda ambitioner att höja resultaten i skolan men deras misslyckande är fundamentalt. Regeringen har konsekvent prioriterat stora skattesänkningar framför nödvändiga investeringar i skolan, menar Socialdemokraterna.

Den internationella kunskapsmätningen Pisa visar att de svenska kunskapsresultaten har sjunkit dramatiskt och Sverige ligger nu under OECD-genomsnittet i alla ämnen. Pisa visar också att den svenska skolan blir mer ojämlik. Vi förlorar just nu det som gör oss stolta över Sverige.

Politisk pajkastning

Jag hoppas denna kunskapsmätning inte enbart skapar politisk debatt och positionering, utan tvärtom längre fram i valrörelsen leder till ökat samarbete för barnen och nationens skull. För Socialdemokratins mål är en skola som ser och hjälper varje elev att nå sin fulla potential. Alla skolor ska vara bra, alla barn och ungdomar ska trivas och få en god och likvärdig utbildning. Varje elev ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen. För detta behövs det behövs fler behöriga och välutbildade och engagerade lärare. Vi vill ge lärare mer tid med varje elev, då måste det finnas en framtidsplan för mindre klasser. Jag hoppas denna debatt leder till politiskt samarbete i framtiden. Men nu behövs debatten.

Skattesänkningar fel väg för barnen

Den moderatledda regeringen hade goda ambitioner att höja resultaten i skolan men deras misslyckande är fundamentalt. Regeringen har konsekvent prioriterat stora skattesänkningar framför nödvändiga investeringar i skolan. I bara den senaste budgeten lägger regeringen 20 gånger mer på skattesänkningar än på skolan.

Vi väljer en annan väg för Sverige. Vi vill skapa en kunskapsskola med höga resultat där varje barn får förutsättningar att lyckas och där det är ordning och reda i skolsystemet.

 1. En kunskapsskola med mindre klasser och skickliga lärare. Skolan måste stärkas i grunden. Vi behöver investera i mindre klasser, tidiga insatser och i lärarna. Vi vill minska de stora klasserna i årskurs F-3 med upp till fem elever. Det ger lärarna mer tid med varje elev – både de elever som behöver mer stöd för att nå målen i skolan och de som vill ha mer stimulans.
 2. En jämlik skola där varje barn kan lyckas. OECD har tydligt visat att de skolsystem i världen som presterar bäst också är de mest jämlika. Regeringen spär på ojämlikheten i skolan genom läx-rut. Vi vill att alla elever ska ges möjlighet till läxhjälp – inte bara de som har råd. Resurser till skolan måste fördelas efter behov och staten behöver ta ett större ansvar för de skolor som har lägst resultat och tuffast förutsättningar.
 3. Stoppa vinstjakten i skolan. Det måste bli ordning och reda i skolsystemet. Resurserna till skolan ska användas i skolan – för att ge våra barn kunskap. Skolbolag ska inte kunna dra ned på undervisningens kvalitet i sin jakt på vinst.

Utbildning nyckel till framtiden

För att klara jobben och nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 krävs det att Sverige är en toppmodern kunskapsnation. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv.

Det måste till en ändring

För i stället för att vara klassutjämnande har den svenska skolan blivit det främsta instrumentet för att motverka social rörlighet. I den för svensk politik viktiga PISA 2012 som presenterades av Skolverket redovisas en katastrofal försämring för svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Värst är nedgången i matematik. Sämst går det för pojkar och elever som redan tidigare presterade dåligt. Inom samtliga ämnesområden presterar Sverige nu sämre än genomsnittet bland OECD-länderna. Betyder det att botten är nådd?

Och när det i sin tur har skapat ett system där en femtedel av befolkningen har svårt för att räkna eller läsa en dagstidningstext – vad tror ni att det säger om det landets utvecklingspotential på 15 års sikt?
Björklund måste slå av på reformtakten, saker måste sätta sig. Det vi behöver göra är att se över hur resurserna används. Det behövs en större fördelningsnyckel i grundstrukturen, för det behövs lika mycket en ny politik som samverkan över blockgränser för barnens bästa.

I Kungälv tar vi socialdemokrater ansvar och lägger förslag om investeringar för att höja kunskapsresultaten och minska klyftorna i skolan. Men med en moderatledd regering som prioriterar skattesänkningar framför skolan får kommunerna ta ett allt större ansvar. En socialdemokratisk regering kommer att välja skolinvesteringar framför skattesänkningar.

Kungälv kan äntligen börja bygga 2013-12-05

Mark- och miljööverdomstolen valde idag att gå Kungälvs kommun väg när det gäller Kongahällatomten. Kommunen kan börja bygga 700 av totalt 900 bostäder! Kommunen fick 90 procent rätt mot ICA som överklagat byggplanerna. Det innebär att den västra planen godkändes men inte den södra. Alltså kan man börja bygga (om nåt/några år) på COOP och sex nya större bostadskvarter.

Det är befriande och bra för jobben, bostadsköerna och Kungälvs självförtroende. Det har varit för många år med stopp och fel. Nu kan projektering och bygglovsprocesser starta så att vi om några år kommer få se hus och handel istället för vildvuxen skog mitt i stan. Nu vänder vi blad som Kungen sa!

7 tunga år för Alliansen

Jag kan bara konstatera att det har varit 7 tunga år för Alliansen med många fel och stopp. Nu har vi tagit ett steg fram.

Arbetet med Kongahällatomtens framtid började redan när det stod klart att Mimers Hus inte skulle byggas där Kongahällaskolan låg. Mimers Hus invigdes på andra sidan Uddevallavägen höstterminen 2004 och sedan dess har Kongahällatomten legat öde. Den stora missen skedde 2007, när ICA drog sig ur. Då skulle man löst frågan, men det klarades inte.

Dessutom togs Kongahällahallen bort, det var synd, om man använt platsen under tiden hade folk sett på frågan på ett annat sätt.

- Idag är jag bara glad och väldigt nöjd! Ett steg åt rätt håll! Gud vad skönt, säger Miguel Odhner.

Här kommer några gamla blogginlägg....

Ropen skalla, hus åt alla
http://www.youtube.com/watch?v=9OqNqxj12W0

Det stora sveket – en stängd dörr för idrott och skolan 2010-03-30
http://www.kungalv.se/blogs/Aldre-blogginlagg/Miguel-Odhners-aldre-blogginlagg/Det-stora-sveket--en-stangd-dorr-for-idrott-och-skolan/

Moderaterna borde skämmas
http://www.youtube.com/watch?v=hsBTrOvv2KU

Kongahällahallen förblir tom och låst! 2009-12-03
http://www.kungalv.se/blogs/Aldre-blogginlagg/Miguel-Odhners-aldre-blogginlagg/Kongahallahallen-forblir-tom-och-last-/

Lås upp och använd Kongahällahallen så länge som möjligt. 2009-11-13
http://www.kungalv.se/blogs/Aldre-blogginlagg/Miguel-Odhners-aldre-blogginlagg/Las-upp-och-anvand-Kongahallahallen-sa-lange-som-mojligt/

Kongahälla – 1000 bostäder och fortsatt billiga matkassar 2009-02-27
http://www.kungalv.se/blogs/Aldre-blogginlagg/Miguel-Odhners-aldre-blogginlagg/Kongahalla--1000-bostader-och-fortsatt-billiga-matkassar/

Ett nytt Kungälv växer fram... 2008-04-18
http://www.kungalv.se/blogs/Aldre-blogginlagg/Miguel-Odhners-aldre-blogginlagg/Ett_nytt_Kungalv_vaxer_fram/

Om ett år kan grävmaskinerna eventuellt starta vid Kongahälla 2008-01-11
http://www.kungalv.se/blogs/Aldre-blogginlagg/Miguel-Odhners-aldre-blogginlagg/Om_ett_ar_kan_gravmaskinerna_eventuellt_starta_vid_Kongahalla_/

Kungälv kan få puls med 1100 fler bostäder på Kongahälla 2007-09-19
http://www.kungalv.se/t/BlogEntry____8860.aspx

Väljare vill lösa upp blockpolitiken! 2013-11-29

Idag har jag påbörjat min helgprenumeration på Dagens Nyheter. Det börjar bra. Rött & Grönt har egen majoritet, Moderaterna rasar och KD ligger utanför riksdagen.
Men det riktigt stora…. är att en tydlig majoritet, 55 % väljarna vill inte längre ha den gamla förlegade blockpolitiken. 43 procent av de borgliga väljarna håller inte med Fredrik Reinfeldt om Alliansen. De vill att de borgliga partierna skall gå till val helt själva och sedan får man se vad valresultatet ger. En sund inställning och glädjande läsning.

Kungälv är en bra kommun, men det mesta står still och många är oroliga för försämringar i skola och äldreomsorg. Skattesänkningar har inte fungerat och allt fler unga är arbetslösa. I Kungälv har Alliansen som styrt i minoritet varit ett enda stort misslyckande. Nästa år är det val. Kungälv behöver en ny politik, en bred majoritetsregering med en mer Socialdemokratiskt utveckling.

Socialdemokraterna i Kungälv går till val med en egen ny, tydlig och framtidsinriktad politik. Vi kan tänka oss samarbeta med såväl Folkpartiet som Miljöpartiet med flera partier för att få en stabil majoritet för Kungälvs bästa. Det får vara slut på svaga minoritetsstyren och personliga vendettor. För det är tydligt att Moderaterna inte klarat att leda Kungälv. Alliansen har gång på gång spruckit. Att den styrande Alliansminoriteten i budget efter budget sedan hösten 2012 fått backa för nya politiska uppgörelser är ett misslyckande. Effekten har varit ökande bristande politisk styrning, ofinansierade förslag och ineffektivitet. Sammantaget har detta skapat stor investeringsosäkerhet på den privata sidan, vilket är oacceptabelt. Den svaga politiska ledningen och styrningen skadar Kungälv.

Kungälv kan bättre. Därför skall du bli medlem i vårt parti, rösta på oss och se till att göra Kungälv så bra som det skall vara.

Kommunens personal är fantastisk 2013-11-15

Igår kväll kom jag hem sent. Det var 25-årsjubileum för kommunens personal...ca 70 personer som tillsammans arbetat 1625 år....en otrolig insats och ett enormt tack till dessa anställda som gjort så mycket gott för kommunens invånare.

Vilka människotjänare och slitvargar, vilket äkta engagemang i barnen, våra funktionshindrade eller våra äldre eller att hallar och anläggningar, vägar och gator skall fungera.

Jag fylls av beundran och respekt, för det spelar ingen roll vad man som politisk ledare eller chef säger, det handlar om deras dagliga arbete, det är kommunens anställda som gör den verkliga skillnaden. Det var en fantastisk kväll, bra jobbat och tack å kommunstyrelsens vägnar!

Jag älskar Kungälv 2013-11-08

Sverige är ett bra land och Kungälv är en bra kommun, men utvecklingen går åt fel håll. Måste skriva något om framtiden utifrån gårdagens debatt. För i Kungälv finns tyvärr en svag ledning. Nyligen lämnade Folkpartiet Alliansen. En känsla infinner sig av att Moderater, Kristdemokrater och Centern klamrar sig fast vid rodret på en överlastad vattenfylld skuta som drar snett mot ingenmansland.

Äldre lämnas att dö själva

Många är oroliga över att arbetslösheten ökar, att våra unga har svårt att få jobb, att resultaten i skolan sjunker, att hemtjänsten inte längre hinner med och igår blev det tydligt att det finns ett skarpt missnöje med att äldre lämnas utan vak och riskera få dö ensamma i Kungälv. Protesterna har tilltagit bland våra anställda, förvaltningen har effektiviserat, så endast de som känner stark oro, ångest får någon bredvid sig när de lämnar livet, de andra kan komma lämnas ensamma att dö. Helt horribel besparing och försämring som skett det senaste halvåret, den som tog upp frågan var Lottie Lord, Miljöpartiet. Bra gjort. Nu blir det nog ordning på den frågan. Men tänk om Moderaterna inte fått stöd för sin politik, tänk om det Socialdemokratiska förslaget att alla besparingar och effektiviseringar alltid skall Risk- och Konsekvensbeskrivas. Då hade nog inte äldre ens riskerats lämnas att dö i sin ensamhet.

Allt som görs är inte fel

Vid gårdagens kommunfullmäktige behandlades budget 2014 och investeringar fram till 2018.
Allt som Alliansen gjort är inte fel. Exempelvis är det bra att de efter flera års förnekande och ökande socialbidrag så ha äntligen antalet stödanställningar i kommunen ökat. Det gläder oss mycket. Självklart skall folk jobba istället för att gå på bidrag, alla behövs ju! Och gårdagens debatt handlade inte om pengarna, den handlade om välfärden. Jag ser det som ett tecken på att fler och fler tycker att det är fel att fortsatt sänka skatten när pengarna egentligen borde gå till skolan, jobben och äldreomsorgen istället.
Samtidigt konstaterar jag tyvärr, återigen, att Moderaterna inte klarar ekonomin. Prognosen pekar på ett underskott på 28,5 miljoner, vilket är 42,2 miljoner sämre än budget. Det allvarligaste är ändå att kärnverksamheterna visar för 6:e av 7 år underskott igen. Chefer och personal stressas år efter år samtidigt som det tänjs på finansnettot utanför regelverket och investeringarna i framtiden står still. VA i kustzon har blivit en broms istället för möjlighet för folk att bygga, om och till och bosätta sig vid kusten. Bostadsbyggandet redovisar tvärstopp.

Mindre personal i en växande kommun?

Jag konstaterar att Moderaterna och Utvecklingspartiet med flera inte kunde svara på frågan varför de beslutat i nästa års budget att minska antalet anställda (Årsplan 2014 sida 17) samtidigt som kommunen växer och får fler barn och äldre. Utvecklingspartiet sa att den formuleringen ”borde nog ändras”, ganska verklighetsfrånvänt och populistiskt konstaterade min partivän Mohammed Hama Ali. Utvecklingspartiet gjorde inget åt det utan följde med Moderaterna som vanligt. Förresten, det brukar Sverigedemokraterna göra också när det väl gäller.

S vill minska barngrupper på riktigt

De senaste veckorna stormar det återigen kring kvalitetsförsämringar i Kungälvs förskolor. Allt från nedläggningar, onödig byråkrati till att barn används som brickor i ett spel kring kampen om informationen. Utifrån budgetbeslutet igår, konstaterar jag lite dystert att det enda partiet i hela Kungälv som vill minska barngrupperna på riktigt är Socialdemokraterna (se Socialdemokraternas budget sida 13 längst ner). Alla andra partier vill säkert, men de talar bara om det, de skriver bara om det och de fortsätter bara utreda om det. Ingen verklig handling, bara ord.

Att investera i is-idrott

Jag konstaterar att gårdagens beslut innebär att det saknas investeringar i ishall för konståkning, hockey och bandy i framtiden. Synd, något är ju galet när småpojkar måste träna 07.00 på söndag morgon eller när intresserade stängs ute för att det inte finns plats. Det finns bara bortförklaringar vad Kristdemokrater, Moderater och Utvecklingspartister egentligen sagt och beslutat, en tom löftespolitik som landar i utredning på utredning. Det enda partiet som vill investera i is-idrotten på riktigt är Socialdemokraterna som avsatt och finansierat 40 miljoner för detta 2017.

Bra debatt i svårt läge

Generellt konstaterar jag att det var en bra debatt och schysst tonläge. Det behövs mer av det. Folk är ganska besvikna över att Kungälv inte rör sig framåt på det sätt de flesta ändå vet är möjligt.
Sexpartigruppen (KD, C, FP, UP, MP, V) har spruckit, men de alla är sammanklistrade i Moderaternas grundpolitik. Särskilt Utvecklingspartiet (som leds av tidigare Moderater) vars politik särskilt ”beaktas” av just Moderaterna.
Det blev tydligt att Socialdemokraterna tar ansvar i en situation där Moderaterna nu tydligt visat att de inte längre klarar att leda vår fina kommun framåt. Det mesta har tyvärr spruckit. Lite känns det som resterna av den Moderatledda Alliansen står på ett svajigt ben. Det känns som om alla partier är beredda att spreta eller springa dit det ger störst möjlighet att påverka för stunden. Det håller aldrig i längden, alla väntar på valet. Svaga och ibland arroganta minoritetsstyren fungerar inte. Det krävs både ödmjukhet, respektfullhet och mod för att klara ett minoritetsstyre. I Kungälv har det inte fungerat, ansvariga är de Nya Moderaterna.

Snart är det val.

Vi börjar bli många som inser att fler jobbskatteavdrag löser inte arbetslösheten, de tar pengar från skolan, vården och omsorgen. Det är nu på alla sätt tydligt att Kungälv behöver en ny politik, en bred och stabil majoritetsregering med en mer Socialdemokratiskt utveckling.

Socialdemokraterna står för en ny politik för att skapa jobb, att minska kostnaderna för småföretagare, att på riktigt minska barngrupper, stora klasser och ge lärare mer tid för varje elev, satsa på en mer personlig och bättre hemtjänst och få igång byggandet igen. Ett samhälle där vi hjälps åt, där det finns framtidstro och kraft.
Vi är konsekventa och tydliga som opposition, vi vill ha en ny politik.
Men med mindre än ett år kvar till valet votera om budget 2014 och därmed i ett kaotiskt politiskt läge, förändra hela inriktningen på politiken, vore att försvåra för förvaltningsledningen och öka graden av politiskt kaos i Kungälv.
Detta kommer inte Socialdemokraterna medverka till.
För detta vägval fick vi igår positiv kritik av Kristdemokrater med flera. Och det är så, Socialdemokraterna tar ansvar. Vi väljer att i detta svåra och allvarliga läge att endast reservera oss mot den Moderatledda politiken 2014. En politik som stöds av ett sammanklistrat gäng i en snårig politisk beslutsmatta, ansvariga för medborgarnas Kungälv 2013 och 2014.
Socialdemokraterna är det enda tydliga alternativt till dagens politik.
Politiskt kaos till trots, vi kan dock alla glädja oss åt att fyra finansierade tilläggsförslag gick igenom vid kommunstyrelsens behandling av årsplanen.

 • Det innebär 30 nya jobb inom äldreomsorgen och fritidshemsverksamhet. Målgruppen är invandrare, ungdomar och några få unga med funktionshinder som idag har försörjningsstöd.
 • S-förslaget innebär också 16 nya äldreplatser nästa år i Ytterby.
 • Att det införs ferieskola för att fler skall nå behörighet till gymnasie- och högskola.
 • Att kommunstyrelsen tar tag i det obefintliga byggandet och behandlar inkomna förslag, för det behövs fler byggkranar än utanför ett nämndhus.

Socialdemokraterna har ett stort ansvar

Det är en bra och viktig början på något nytt. Med detta skrivet markerar vi Socialdemokrater en annan politik för framtiden, vi markerar också att detta politiskt och transparent genom att anteckna hela vårt Alternativa förslag till budget/Årsplan 2014. Inte votera, utan ta ansvar.

Jag älskar Kungälv, jag tror på politiken och vet att vi alla kan bättre än så här.
Socialdemokraterna måste öppna sig ännu mer, inkludera och söka en bred väg framåt för Kungälv. Vi måste lära av de misstag som de Nya Moderaterna gjort i Kungälv.

Vi måste bana väg för en ny politik, en ny tid, fylld av vilja, respekt och ett långsiktigt samarbete för Kungälvs bästa. Blockpolitiken är död i Kungälv. Ur något jobbigt kommer nåt gott.

Vi är beredda att ta ansvar för såväl Kungälv som Sverige.
Det blir tydligare och tydligare att Kungälv behöver en ny politik, en bred och stabil majoritetsregering med en mer Socialdemokratiskt utveckling.

Vi vill ha förändring. Vi är tydliga med vår politik.
Valet kommer, en ny tid är möjlig, jag ser fram emot det.

Miguel Odhner, Oppositionsråd Socialdemokraterna i Kungälvs Kommun

Läs Socialdemokraternas alternativa budget 2014 här

Moderaternas hemliga bidragsgivare… 2013-11-05

Moderaterna är rädda för insyn, de har i flera år systematiskt förhalat all insyn hur de finansierar sitt parti. Inte heller vill de följa Europarådets antikorruptionsmyndighet riktlinjer. I många år har de protesterat mot den riktiga arbetarrörelsens (Socialdemokratins) samlade resurser, krävt både det ena och andra, men när S sedan länge öppnat alla böcker, ja, då vägrar Moderaterna själva att göra så, varför?

Och varför efter valet, och varför bara ett halvdant, vad har de Nya Moderaterna ”Arbetarpartiet” att dölja?

Läs gärna dessa tänkvärda rader… http://www.dagensarena.se/opinion/sverker-lindstrom-regeringsbluff-om-partibidragen/

Ta bort friskolans rätt att sköta sin egen kö 2013-11-01

Det är bra med att kunna välja skola, men skolan skall inte kunna välja barn. Jag såg själv SVTs Uppdrag granskning den 30 oktober hur fristående skolor bryter mot lagen och sorterar bort elever.

Självklart skall alla barn ska ha samma möjlighet att komma in på den skola som de valt.

Nu är det mer än nog. Regeringen har inte gjort något åt vinstjakten i skolan under sina sju år vid makten. Det måste bli ordning och reda i skolan.

Föräldrar och elever ska självklart fortsatt kunna höra av sig till och besöka fristående skolor och då fråga om det finns plats på skolan. Men själva ansökan ska ske via kommunen som då kan ha koll på att det går rätt till för alla elever.

Nu lägger vi Socialdemkorater ett skarpt förslag att alla köer till skola skall gå via kommunen. En garanti för att vinstintressen inte styr och att likabehandlingen ökas.

Bra besked från Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven idag!
http://www.dn.se/nyheter/sverige/s-kraver-lagandring-efter-skolavslojandet/

Flyktingar, invandrare och hur gör vi då? 2013-10-23

Genom sex konkreta förslag vill vi förbättra vår flykting och invandringspolitik. Vi socialdemokraterna menar att Arbete och Integration måste gå hand i hand
När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap och idéer, nätverk växer och nya möjligheter uppstår.

Det tar för lång tid

Men det tar alldeles för lång tid för många nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i vårt land. Tack vare ett Socialdemokratsikt initiativ finns nu en politisk plan i Kungälv för flyktingmottagandet, men det räcker inte.

Jobb och språk

Jobb och språk hänger ihop och är viktiga nycklarna till integration. Alla kommuner, liksom Kungälv skall ta emot flyktingar. För 2013 ser det ut att endast handla om 20-25 personer, de flesta är barn eller anhöriga. Oavsett om det kommer 2, 20 eller 200 flyktingar till Kungälv, behöver steget till arbete och självförsörjning kortas.

Invandrare skall ses som en resurs

De flesta är unga och många är välutbildade, vare sig kommunen eller våra företag har råd att slarva bort kompetens när den kommer till oss. Politiken måste svara på framtiden och människors önskningar.

Vi är inte nöjda med utvecklingen

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda har bitit sig fast på en alltför låg nivå. Den nuvarande integrationspolitiken har nått vägs ände. Det dröjer alltför länge tills människor som kommer till Sverige är självförsörjande.

Krävs en ny politik

Idén att bedriva en integrationspolitik som är skild från jobbpolitik och välfärdspolitik är föråldrad. Vägen in i Sverige ska byggas med samma lagar och regler, försäkringar och strävan efter rättvisa som gäller för alla. Alla steg i mottagandet ska syfta till att hitta jobb.

 1. Bosättningsprocessen för nyanlända flyktingar måste effektiviseras, fler och bättre avtal måste skrivas, fungera inte denna del i kedjan får vi ett ineffektivt mottagande vilket på sikt blir kostsamt. Detta måste brytas.
 2. Målet är alltid arbete och självförsörjning. I avtal med stat, arbetsförmedling eller annan part skall det ställas tydliga krav på att nyanlända invandrare ska acceptera lämpligt erbjudet arbete. Därför behövs fler ingångar till arbetslivet genom betald praktik och anställning, även inom kommunen.
 3. Kommunen behöver ställa krav på staten om en effektiv etableringsplan för nyanlända i anläggningsboende för att underlätta kommande steg i integrationen. Kraftsamling kring utbildning både när det gäller det svenska språket men även validering av ev. tidigare utbildning. Menar vi allvar med integrationen måste vi ta vara på dessa individer och se dem som en resurs.
 4. Kommunen skall sammarbeta bättre med staten och näringslivet, likt vi gör med ungdomar inom verksamheten Utgångspunkten, detta är en god socio-ekonomisk investering.
 5. För att elever som anländer till Sverige och Kungälv under sin skoltid ska kunna nå kunskapsmålen så krävs väsentligt mer resurser än för genomsnittseleven. De avtal vi har med staten måste vara så utformade att kommunen klarar att erbjuda ett bra mottagande och undervisning för dessa.
 6. Vi vill också införa ett avtal kring en stimulanspeng för de flyktingar som avslutar SFI inom tid. Det är bra med incitament som gör att nya medborgare snabbare går till arbete/utbildning.

Detta är en del ur Socialdemokraternas förslag till årsplan 2014. I Kungälv finns inte denna politik i dagsläget, men om ett år är det val, då kan saker förändras. Det är upp till dig!

Fyra små steg åt rätt håll 2013-10-22

Snart är det val. Det är nu tydligt att Kungälv behöver en ny politik, en bred och stabil majoritetsregering med en mer Socialdemokratiskt utveckling. Socialdemokraterna står för en ny politik för att skapa jobb, att på riktigt minska barngrupper och stora klasser, bättre hemtjänst och få igång byggandet igen. Vi är konsekventa och tydliga som opposition.

Men med mindre än ett år kvar till valet votera om budget 2014 och därmed i ett kaotiskt politiskt läge, förändra hela inriktningen på politiken, vore att försvåra för förvaltningsledningen och öka graden av politiskt kaos i Kungälv. Detta kommer inte Socialdemokraterna medverka till.

Det är tydlig att Moderaterna inte klarat att leda Kungälv.

Med oro ser jag hur Alliansens skilsmässa som blivit personlig, det skadar förtroendet för den lokala demokratin, kommunens attraktionskraft och kan innebära att fler förtroendevalda slutar, ger avkall på sin dröm att förändra och förbättra. Det är inte bra.

Som politiska ledare har vi alla ett ansvar bortom det egna intresset, det kräver uthållighet och god ton.

Socialdemokraterna tar ansvar

Socialdemokraterna tar ansvar, och väljer att i detta svåra och allvarliga läge att endast reservera oss mot den Moderatledda politiken 2014, som stöds av Allianspartier, Utvecklingspartiet m.fl. Socialdemokraterna är det enda tydliga alternativt till dagens politik.

Fyra små steg åt rätt håll

Politiskt kaos till trots, vi kan dock alla glädja oss åt att fyra finansierade tilläggsförslag gick igenom (M, KD och C sa nej) vid onsdagens kommunstyrelsemöte. Förslagen var väl kända genom vårt deltagande i budgetarbetet, allt annat är politisk retorik.
S-förslagen innebär:

 1. 30 nya jobb inom äldreomsorgen och fritidshemsverksamhet. Målgruppen är invandrare, ungdomar och några få unga med funktionshinder som idag har försörjningsstöd.
 2. 16 nya äldreplatser nästa år i Ytterby
 3. Att det införs ferieskola för att fler skall nå behörighet till gymnasie- och högskola.
 4. Vi tar tag i det obefintliga byggandet, för det behövs fler byggkranar än utanför ett nämndhus.

Fyra små steg åt rätt håll, för vi vet att Kungälv kan bättre.

För Socialdemokraterna
Miguel Odhner, Oppositionsråd

Godiset e slut? 2013-10-18

Läs dagens GP. Moderatledaren säger att godispåsen e full? Problemet är att han har inget godis till fredagsmys, därför fick M stryk i onsdags när våra förslag för 30 nya jobb, 16 nya äldreplatser i Ytterby, bättre skola och fler bostäder gick igenom. Pengar finns, det vet Moderaterna, men politiken behöver förändras, det räcker med neddragningar, det behövs smartare lösningar.

Det går att prioritera annorlunda i en budget på 2 miljarder. Dessutom, Moderaterna vet att det finns ett överskott på minst 25 miljoner nästa år, men de gillar inte att det inte längre finns en Allians i Kungälv längre och att politiken inte håller.

Konstaterar att det är fredag, solen skiner och det är mindre än 1 år kvar till valet.

Läs dagens GP här. http://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.2139424-nytt-kaos-efter-budgetmote

Jag missar ministern! 2013-10-18

Viktiga möte om kollektivtrafiken i Göteborgsregionen och sedan besöksnäringen i Bohuslän idag. Synd att jag inte hinner möta Reinfeldts barn- och äldreminister som kommer till Kungälv idag, då skulle jag fråga henne som Kristdemokrat varför hennes lokala partivän, Gun-Marie Daun i onsdags röstade emot att införa 30 nya jobb inom Kungälvs äldreomsorg och skolans fritidsverksamhet?

Pengarna finns ju redan nästa år och jobben skulle ju gå till unga arbetslösa, det skulle göra det bättre för barnen fritids och för äldre på våra boenden, varför säger KD nej till detta?

Dessutom, varför sa KD, M och C nej till att bygga 16 nya äldreplatser i Ytterby nästa år?

Som tur va röstades förslagen igenom med hjälp av Miljöpartiet, Vänstern, Folkpartiet, UP.

Men frågan står obesvarad, varför vill inte KD i Kungälv förstärka kvaliten i äldreomsorgen och fritidsverksamheten?

Varför vill KD i Kungälv inte göra mer för att folk skall gå från bidrag till arbete?

Varför säger de nej till 16 nya äldreplatser nästa år i Ytterby?

Varför?

Socialdemokratiska krav på förändring vinner mark i Kungälv! 2013-10-17

Fyra Socialdemokratiska viktiga förslag om fler jobb och bostäder, bättre skola och äldreomsorg beslutades igår i kommunstyrelsen, men i grunden ligger Moderaternas tunga budget utan några andra reformer.

Vid behandling av årsplan 2014 blir det tydligt att ett nytt politiskt landskap har öppnat sig, trycket på förändring växer i Kungälv. Alliansen i Kungälv finns inte mer. Resterna som klamrar sig kvar (Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern) klarade inte hålla emot kravet på en ny politik.

Efter votering i kommunstyrelsen fick Socialdemokraterna igenom

 • 30 nya jobb inom äldreomsorgen och kommunens fritidshemsverksamhet.
 • 16 nya äldreplatser nästa år i Ytterby
 • 24 punkter för att få fart på byggandet
 • Ferieskola införs för att fler elever skall nå behörighet till gymnasie- och högskola/universitet

Kommunchefen fick uppdraget att genomföra beslutet, finansiering sker på samma sätt som strategin för volymökning och innebär inga nedraggningar på andra verksamheter.

Invandrare, unga och funktionshindrade får chans till jobb.

Detta innebär bland annat att kanske 10 invandrarkvinnor som har uppväxta barn och haft svårt att få fäste på arbetsmarknaden nu kan hjälpa äldre till ett bättre liv på våra äldreboenden genom att jobba istället för att få försörjningsstöd. Likadant kan det komma att handla om 10-15 ungdomar som har svårt att få jobb och en särskild satsning på unga som precis gått ut gymnasiesärskolan och behöver extra stöd för att få jobb istället för att kanske hamna i försörjningsstöd i framtiden, tjänstemännen får komma med förslag, men detta är bra och vår politik.
Dessutom är det gott att det skal byggas 16 vård- och äldreplatser, detta har i flera år negligerats av Kristdemokrater, Moderater med flera, men nu måste de ändra politiken trots att de inte vill det, det är bra, våra äldre skall ha en trygg ålderdom.

Kommunstyrelsen beslutade med röster 8 mot 7 om följande tillägg till budget 2014

 1. Kommunstyrelsen beslutar om en särskild jobbsatsning för att höja kvalitén i äldreomsorg och fritidsverksamhet. För äldre såväl som yngre kan det handla om en extra mänsklig resurs för mer tid att promenera, spela och läsa. Årsplan 2014 omprioriteras så att medel frigörs för minst 20-30 nya jobb under 1 år.
  Satsningen skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Målgrupper är ungdomar, medborgare med utomnordisk bakgrund samt ungdomar med funktionshinder inom daglig verksamhet.
 2. Kommunstyrelsen beslutar att omprioritera i investeringsplanen så att det byggs 16 nya vård- och omsorgsplatser i Ytterby 2014. Dialog med berörda och grannar skall påbörjas omgående, liksom ansökan om bygglov samt uppstart av projektetingen för att plasterna skall stå klara november 2014.
 3. För att få fart på byggandet i Kungälv och med anledning av att bostadsmålen är för låga och inte heller uppnåtts de senaste åren krävs extraordinära åtgärder. 24 förslag har inlämnats utan åtgärd från Socialdemokraterna (DNr KS 2013/209-1) och Folkpartiet (DNr KS2013/262). Därför ger kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att med tydlighet och snabbhet återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hantering för de sammanlagt 24 inkomna förslagen, beslut skall ske i vid behandling av kommunstyrelsens verksamhetsplaner i november 2014.
 4. Med anledning av att behörighet till gymnasie- och högskola inte utvecklats gynnsamt de senaste åren skall kommunen införa ferieskola under 2014. Under en övergång bör sommarskola finnas kvar.

Socialdemokraterna tar ansvar i ett politiskt kaos 2013-10-14

På onsdag kommer kommunstyrelsen behandla sista steget i budgetprocessen inför 2014, dvs årsplan (detaljbudget) 2014.

I lördags genomförde partiet sin budgetlördag då närmare 50 Socialdemokrater deltog en heldag för att lägga sista handen på Socialdemokraternas alternativa årsplan 2014. På måndagens kvällsmöte kommer den slutligt fastställas, då kommer det också beslutas vilka 3-5 olika tilläggsförslag som kommer framföras vid kommunstyrelsen på onsdag.

Utifrån detta lämnar Socialdemokraterna för dagen följande kommentar:
Nästa år är det val. Kungälv behöver en ny politik, en bred majoritetsregering med en mer Socialdemokratiskt utveckling. Socialdemokraterna står för en ny politik när det gäller jobben, skolan, äldreomsorgen och att få igång byggandet, vi är konsekventa och tydliga som opposition.

Men med mindre än ett år kvar till valet votera om en årsplan och därmed i ett kaotiskt politiskt läge, förändra hela inriktningen på politiken, vore att kortsiktigt försvåra och försena många frågor för förvaltningsledningen och öka graden av politiskt kaos i Kungälv.

Detta kommer inte Socialdemokraterna medverka till.

Socialdemokraterna tar ansvar, och väljer att i detta svåra och allvarliga läge att reservera och anteckna oss mot den borgliga politiken och målen i Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och Årsplan 2014,.

Det enda rimliga för att ge förvaltning, medarbetare och medborgare rimlig stabilitet är några få Socialdemokratiska tilläggsförslag som bedöms kunna hantereras inom nuvarande arbetsprocess och budgetram.

För det är tydligt att Moderaterna inte klarat att leda Kungälv. Alliansen har gång på gång spruckit. Att den styrande Alliansminoriteten i budget efter budget sedan hösten 2012 fått backa för nya politiska uppgörelser är ett misslyckande. Effekten har varit ökande bristande politisk styrning, ofinansierade förslag och ineffektivitet.
Sammantaget har detta skapat stor investeringsosäkerhet på den privata sidan, vilket är oacceptabelt. Den svaga politiska ledningen och styrningen skadar Kungälv.

Frågor

Miguel Odhner, oppositionsråd S, tel 070-3520101
Maria Steen, ordförande för Socialdemokraterna, Kungälvs Arbetarekommun, tel 0725-303683

Kommunpampar ökar intresset för politik 2013-10-01

Ikväll kl 21.00 kanal 1 är sista avsnittet av # Kommunpampar. Min slutsats är att dokumentären ökat det politiska intresset, tydligt visat att det finns politik nära människorna, att det finns äkta engagemang hos folkvalda med vilja till förändring, oavsett grundläggande värderingar.

”Du gör min dag”

Glömmer inte en samhällskunskapslärare som tidigt en morgon på en parkering ropar mitt namn och slår ut med armarna, ”där är du Miguel, du gör min dag”, så berättade han hur eleverna på gymnasieskolan så gärna kollar på SVT play http://www.svtplay.se/video/1481604/del-3-av-4 , de spolar fram och tillbaka, ser fyra olika partiföreträdare med övertygelse, ser engagemanget samtidigt som det finns varm humor, en bra ingång för att väcka det politiska intresset, läraren tackade, ”nu går mitt arbete så mycket lättare”. Då tänker jag, det måste vara bra för demokratin.

Därmed är jag nöjd, det är och har varit roligt att bidra till ökat politiskt intresse, det tjänar demokratin. Jag skulle inte tveka att göra om det. Tack alla ni som tittat och kommenterat.

Början på slutet för Alliansen

I kvällens avsnitt ser vi hur Alliansen och deras budget spricker efter att det under en längre tid varit klart för alla att S budget 2013 med krav på förändring av politiken har ett starkt stöd.
Vi ser hur Moderaterna för 1:a gången lämnas utanför Alliansens politik, hur FP, KD, C, MP, V och UP lägger tilläggsförslag, varav flera är hämtade ur den Socialdemokratiska budgeten. Förslag vi välkomnar! Samtidigt konstaterar jag att Socialdemokraterna i Kungälv är det enda tydliga oppositionspartiet med krav på fler jobb, mindre grupper i förskolan, fler äldreplatser och att det byggs bostäder igen. Läs S i Kungälvs politik här:
http://kungalv.se/upload/Bloggar/Dokument/s_arsplan.pdf

Moderaterna klarar inte leda Kungälv

Efter det när investeringsbudgeten skall tas, spricker Alliansens budget för 2:a gången, Moderaterna tappar helt inflytandet över framtiden och sin egna politik.
Slutligen tar Folkpartiet det modiga steget och i ett pressmeddelande lämnar Alliansen i Kungälv.
http://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.2019418-alliansen-i-kungalv-spricker

Ett nytt landskap med nya möjligheter

Ett Socialdemokratiskt mål är uppnått, den osunda blockpolitiken i Kungälv är bruten.
Ett nytt landskap, med mer av samarbete och sunt förnuft tornar upp i Kungälv.

Jag konstaterar att nästa år är det val.
Kungälv behöver en ny politik, en ny bred politisk ledning, med en mer Socialdemokratisk framtidsinriktning.

Flest jobb kommer i småföretag – så gör nåt! 2013-09-24

Många småföretagare jag träffar är oroliga för att anställa folk, tänk om de blir sjuka, vem skall göra jobbet och jag måste betala och dessutom betala för en
vikarie, hur skall det gå?

En del småföretagare utnyttjas, nu får det vara slut med att stora företag använder mindre underleverantörer som bank, 6 av 10 småföretagare vill ha lagstiftning om 30 dagar. Nu kommer Socialdemokraternas förslag på förändring.

Idag är 400 000 arbetslösa

Sverige har en högre arbetslöshet än jämförbara länder i Europa. I det läget väljer regeringen att sänka skatterna för dem som tjänar mest med lånade pengar och bara småsmulor blir kvar till jobben.

Socialdemokraternas övergripande prioritering är att skapa fler jobb i Sverige och vår målsättning är att Sverige ska ha lägst
arbetslöshet i EU år 2020.

Vi vet idag att fyra av fem nya jobb skapas i de små- och medelstora företagen. Därför ska vi se till att näringslivet har bra förutsättningar så att företag kan starta, expandera och nyanställa.

I Socialdemokraternas nationella budget 2014 avsätter vi 1,7 miljarder kronor till fler och växande företag.

Vi socialdemokrater vill:

 • Minska riskerna vid nyanställningar genom att staten övertar företagens ansvar för den andra sjuklöneveckan.
 • Reglerad betalnings-period 30 dagar också inom näringslivet
 • Förbättra tillgången till krediter och riskkapital särskilt riktat till små- och medelstora företag genom nyföretagargaranti och regionala inkubatorer.
 • Underlätta generationsväxlingen bland företagarna genom tillgång till regionala företagarförmedlingar och studentmedarbetare.

Dessutom vill vi reglera betalningsperioden till 30 dagar, ge rätt till utökad tjänstledighet vid start av innovationsbolag samt se över privata försäkringslösningar vid stillestånd och försäkringar mot patentintrång.

8 konkreta jobbförslag för Kungälv

Jobben i Kungälv - viktigaste frågan i över 100 år

Historisk start för samarbete 2013-09-20

Idag bryter vi historisk mark, idag bildar vi kommunalt samarbetsbolag, vi väljer styrelse och antar bolagsordning, ägardirektiv för ett gemensamt kommunalt Aktiebolag mellan Kungälv, Stenungsund, Ale, Lilla Edet, Tjörn, Orust och Öckerö. Vi skal samarbeta kring olika tjänster som löneadministration, växeltelefoni, fordonsförsörjning, serviceverksamhet inom juridik, ekonomi, IT etc... Skälet är att samverkan i framtiden är nödvändigt.

Ingen vinst, bara effektivitet

Bolaget skall inte gå med vinst, poängen är att ge en effektivare verksamhet, högre kvalité till en lägre kostnad jämfört med om var och en gjorde allt själv. Istället för drygt 40 000 Kungälvsbor blir vi genom samarbetet en ”kommun” som nu utgör 149 000 invånare. Offentlighetsprincipen etc gäller för detta helägda kommunala utförandebolag.

Det hela började 2008 med en diskussion mellan Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund och Lilla Edet, sedan anslöt fler kommuner.

För Kungälvs del fick kommunchefen redan 2007 uppdraget. Ett initiativ mellan Socialdemokrater och Moderater i Kungälv för att försöka hushålla med våra gemensamma pengar. Många gånger under dessa år har jag varit synnerligen irriterad över att inget händer i dessa frågor, nu går det åtminstone framåt.

Vilka områden?

Det bestäms senare i höst. Just nu pågår ett antal förstudier, löner, ekonomiadministration, inköp/upphandling och IT-drift. Dessa studier kommer resultera i ett beslutsunderlag som skall till alla kommuners Kommunfullmäktige för att avgöra om det är något kommunen vill överlåta till bolaget eller ej.

Det är också genomfört en förstudie och gemensam upphandling kring fordonsupphandling mellan Kungälv och några andra, de redovisas löpande och kommer upp sedan för beslut.

Röda och blå tillsammans

I styrelsen sitter såväl kommunal som oppositionsråd från varje kommun. Vi samverkar över blockgränserna, detta är jag mycket nöjd med. Jag tror detta kan bli väldigt bra. Det viktiga med bolag är styrning, uppföljning och rollerna mellan bolaget, kommunstyrelsen och respektive kommunens Kommunfullmäktige.

Jag vet att detta i sina delar kommer att ha framtiden för sig. Samarbete för medborgarnas bästa.

Men allt har inte och kommer inte bli lätt. Men det är kul att det rör på sig.

75% av budgeten går till att låna pengar för att sänka skatten 2013-09-19

Har sett Alliansens budget för Sverige. Ställer spontant tre frågor till Anders Borg

 1. Vart tog jobben vägen?

 2. Varför bryter regeringen mot budgetreglerna?

 3. Är det rätt att skuldsätta hela svenska folket för att sänka skatten för de som tjänar mest?

Idag är ungefär 400 000 personer arbetslösa i Sverige. Arbetslösheten är högre än i de flesta jämförbara länder. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under regeringens tid vid makten. I Kungalv har socialbidragen nästan fördubblats.

Efter regeringens vidlyftiga skattesänkningar återstår bara smulor till jobben och skolan. Det är fel prioritering.

Regeringens expertmyndigheter är tydliga: Överskottsmålet nås inte. Regeringen bryter mot budgetreglerna. I Kungälv har Alliansledningen redovisat ständiga neddragningar och underskott i kärnverksamheten 6 av 7 år så långt.

Regeringen redovisar att de offentliga finanserna går med underskott 7 år i rad, med undantag för ett försumbart överskott år 2011. I detta läge väljer den borgerliga regeringen att låna till skattesänkningar – trots att expertmyndigheterna gjort klart att överskottsmålet inte nås.

Efter 7 år är arbetslösheten högre, skolresultaten lägre, och välfärden brister. Kunskapsresultaten i skolan har fallit sju år i rad i landet och tre år i Kungälv. Bostadsbyggandet står still. Ändå är Reinfeldts huvudbudskap mer av det samma. Regeringen har en trött politik, och med den kommer Sverige aldrig nå EUs lägsta arbetslöshet.

Regeringens första och största prioritering är att låna till skattesänkningar

Efter jobbskatteavdrag 1, 2, 3 och 4 presenteras nu ett femte jobbskatteavdrag. Regeringen väljer också, genom att höja skiktgränsen, att skuldsätta hela svenska folket för att sänka skatten för dem som tjänar mest. Regeringen vill låna 15 miljarder kronor till dessa två skattesänkningar redan nästa år.

Regeringen väljer att skuldsätta hela svenska folket för att sänka skatten – mest för dem som tjänar bäst. Det är fel väg att gå.

Jag tror att Reinfeldt och Borg måste se upp, de är inte längre kungar, de har en trött politik som inte fungerar längre.

Om två veckor presenterar vi Socialdemokrater en alternativ budget för Sverige, om ett år är det val, Sverige och Kungälv kan bättre.

Regeringens fördelning av reformutrymmet i budgetpropositionen 2014

pajdiagram

Miguel Odhner

Socialdemokratiskt oppositionsråd Kungälv

Socialdemokraterna vill jobba smartare 2013-09-19

Idag kan väl ingen kan undgå renovering & rivningskaoset av Kungälvs gamla stadshus.

Igår fattade Moderaterna, Utvecklingspartiet med flera partier beslutet att låta kommunchefen köra vidare och lägga ner 179 miljoner i det gamla Nämndhuset.

Kostnaderna har växt och växt under Moderaternas tid vid makten.

Från 60 miljoner, till 90 miljoner, till 130 miljoner till 179 miljoner. Men det kommer ännu mer, för man måste ju ha IT i en kommun, något som glömdes i helhetsbudgeten 2013. Vidare konstateras att rivningen har förlängts minst en månad och fick merkostander för asbest, PCB och radonsanering, rivningen har hitintills kostat 7,5 miljoner.

Socialdemokraterna vill jobba smartare, det behövs en ny politik där de lånade pengarna används till skola och äldreomsorg, inte kommunhus. En ny politik med smarta finansiella lösningar som ger fler bostäder och mer pengar över till barn och äldre.

Ny politik krävs

Socialdemokraterna vill bygga nytt och stort direkt, i kombination med bostäder och handel. Vi säger nej till dyra halvjobb. Vi ville ha en ny politik där vi samtidigt uppnår stadsutveckling med fler bostäder och mer handel, puls, liv och rörelse i centrum, det hade varit något det.

Av dessa skäl och att vi i alla led haft en annan samhällspolitisk och ekonomisk lösning väljer vi att inte delta i dagens beslut. Vi håller som enda parti en rak linje i vad vi vill, i denna stora investering, som kunde gjorts så mycket smartare.

Rivningen 2013

Historien om Moderaterna och Nämndhuset

Strid om Nämndhus avgjord

Gå och rösta 2013-09-13

Kyrkan är fantastisk, ochhar fantastiska möjligheter. Tänk om vi kunde använda skogarna, tänk om vi kunde få kyrkan att ordna ännu mer sommarjobb. Tänk om vi kunde öppna kyrkans lokaler för alla. Tänk om vi kunde göra slut på de sista resterna av triktigt gammaldags politik i kyrkan.

Vi Socialdemokrater vill se en kyrka som står upp för allas lika rätt och värde. En kyrka som bekämpar de växande klassklyftorna. En utåtriktad kyrka, som engagerar sig i samhället och slår larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden.

Och vi vill visa Sverige att vi nu tar första steget mot en ny regering.

Gå och rösta på söndag!

På ditt röstkort står det vilken din vallokal är.

Alliansen i Kungälv spräckt 2013-09-10

Idag meddelar Folkpartiet har det hållits presskonferens om att Alliansen i Kungälv spricker.

Jag tycker det är modigt att blockpolitiken nu löses upp, jag tror det kan komma nåt gott ur detta. Ett brett och klokt samarbete för Kungälvs bästa. För min del, som följer politiken varje dag, var detta ganska väntat.

Moderaterna har misslycktas med att styra Kungälv. Jag konstaterar att nästa år är det val. Kungälv behöver en ny politik, en ny bred politisk ledning, med en mer Socialdemokratisk framtidsinriktning.

Socialdemokraterna är beredda att ta detta ansvar, både i nutid och på lång sikt.
Nu får vi se vad partisamtalen ger den närmaste tiden.

http://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.2019418-alliansen-i-kungalv-spricker

Skolan i Kungälv 2013-09-09

Vi är stola över Kungälvs skolor, vi har en bra skola.
Men utvecklingen går åt fel håll. Kungälv behöver en ny politik, en ny politisk ledning, en mer Socialdemokratisk framtidsinriktning.

Vårt mål är en skola som ser och hjälper varje elev att nå sin fulla potential. Alla skolor ska vara bra, alla barn och ungdomar ska få en god och likvärdig utbildning. Varje elev ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen och det behövs fler behöriga och välutbildade lärare, ökat elevinflytande och förbättrad kvalitetssäkring av skolan.

Storleken spelar roll

Såväl internationella som svenska studier visar att grupp & klasstorlek har betydelse för barns utveckling och elevens resultat. Studierna visar att effekterna varierar beroende på elevernas ålder och bakgrund. Mindre klasser har störst effekt för de yngsta barnen och eleverna.

Forskning visar tydliga samband mellan att kunna läsa i tidig ålder och förmågan att tillgodogöra sig kunskaper i övriga ämnen, särskilt tydligt var det i matematik vilket inte är så konstigt. Hur ska man kunna räkna ut svaren om man inte kan läsa frågorna? Alla ämnen har dessutom sitt egna fackspråk, kan man inte läsa och skriva bra blir det ett sänke i allt annat. Vi bör därför tidigt satsa på läsa, skriva samt läsförståelse. Ju tidigare desto bättre.

Förskolan- att göra rätt från början

Förskolan är första steget i barnets rätt till livslångt lärande. Vi skall ge våra barn de bästa förutsättningar. Vi måste göra rätt från början med mindre grupper i förskolan och fler vuxna i skolan. Lika chanser kräver olika resurser. Alla barn skall ha samma chans att utvecklas, ingen skall hållas tillbaka.

Socialdemokraterna accepterar inga årliga överinskrivningar i förskolan. Våren 2012 fick 450 barn och personal en sämre förskola med allvarliga konsekvenser, detta är inte acceptabelt.

En process måste också starta för att på allvar minska barngrupperna i förskolan, så förskolelärare och barnskötare hinner med varje barn.
En strategi för ökad kvalité och hushållning är att bygga sex avdelningar, det ger möjlighet till eget kök. Självklart skall hyrda paviljonger avvecklas så snart som möjligt utan försämring av kvalitén, till förmån för att bygga i egen regi, enligt Kommunfullmäktiges fastighetsstrategi. Vi ser möjligheter i hur kommunen genom våra förslag inom jobbpolitiken kan förstärka kvalitén i Förskolan.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en övergång för barnen mellan förskolan och skolan. Om barn inte stimuleras under den period i livet då de kan lära som mest riskerar de att hamna efter under hela sin skolgång. Såväl internationell som svensk forskning visar att barn som gått i en högkvalitativ förskola når högre resultat i skolan.
Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklass är en egen skolform och har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet.

De senaste åren har vi sett en mycket kraftigt ökad andel barn per anställd heltidstjänst i förskoleklasserna.

En prioritering av förskolan får inte leda till att verksamheten i fritidshem och öppen fritidsverksamhet samt förskoleklass därmed försämras. Det handlar ju om samma barn.
Vi ser möjligheter i hur kommunen genom våra förslag inom jobbpolitiken kan förstärka kvalitén i Förskoleklass.

Grundskolan

Socialdemokraterna i Kungälv prioriterar skolan. För att varje elev ska ges verkliga förutsättningar att nå sin fulla potential i skolan måste stora klasser på sikt bli mindre. Redan små klasser ska däremot inte bli mindre.

Vi konstaterar att färre personal per 100 elever i skolår 1-9 har lett till större grupper, större klasser och färre halvklasser. Vi ser möjligheter i hur kommunen genom våra förslag inom jobbpolitiken kan förstärka kvalitén i grundskolan.
Resultaten i grundskolan har i Sverige sjunkit sex år i rad och resultaten sjunker också för den svenska skolan i internationella kunskapsmätningar. För att vända den negativa utvecklingen i skolan krävs såväl politiska som ekonomiska prioriteringar.

Det allvarliga med ovanstående tabell är att sommarskolans betydelse bara ökar och ökar, därför måste den förstärkas. För de elever som lämnar eller riskerar att lämna nian utan fullständiga betyg ska en del av sommarlovet ägnas åt att lära sig det man inte lärt sig under året. De ska få mer lärarledd undervisningstid. Likväl anser vi det nödvändigt att organisera läxhjälp till de som har behov.

Gymnasiet & Vuxenutbildning

Socialdemokraternas långsiktiga mål är att varje elev ska ha en fullständig gymnasieexamen före 25 års ålder. Idag är det var tionde ung människa som saknar det. Arbetslösheten är mer än dubbelt så hög bland ungdomar som inte har avslutat gymnasiet. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Vi höjer därför ambitionerna för skolan.
Vi vill ha en skola som ser och hjälper varje elev att nå sin fulla potential. Vi släpper aldrig skolans viktigaste uppdrag; kunskap. Sommarskola och läxhjälp är viktiga verktyg.

Socialdemokraterna vill att alla yrkesprogram på gymnasiet skall vara högskoleförberedande. Vi vill att det skall finnas en generös och tillgängligt vuxenutbildning och folkhögskola för de elever som inte klarar grundskolan.
Socialdemokraterna tror inte på att skikta folk tidigt. I det långa loppet leder det till att Sverige inte längre är ett land som kommer konkurrera med kompetens.

Vi ser möjligheter i hur kommunen genom våra förslag inom jobbpolitiken kan förstärka kvalitén i gymnasiet och vuxenutbildningen.

Investeringar i lärarna

Det finns inget viktigare för en elevs resultat än att möta en motiverad och skicklig lärare. Det viktigaste för att höja resultaten i skolan är därför att investera i lärarna. Vi ser att läraryrket behöver stärkas och utvecklas och lärare måste ges bättre möjligheter till kompetensutveckling och karriär.

Elevhälsa

En elev som mår bra har bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Hälsa och lärande hänger ihop. Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Kommunens stödenhet är en oerhört viktig del för att nå skolans mål. Socialdemokraterna har under flera år varnat och motsatt oss de neddragningar på de barn som har störst behov. En sammanställning från skolverket 2011 visar nu att Kungälv ligger på samma låga nivå som Stockholm när det gäller antal skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer omräknat till heltidstjänster per 1 000 elever.

Personaltätheten i Kungälv är så låg att vi kvalificerat oss till det högsta nya statliga stödet i hela Göteborgsregionen. Det statliga utvecklingsstödet ger fler möjligheter men avslutas 2015, då är det av stor vikt att en höjd kvalitetsnivå bibehålls.

Avgiftsfri skola?

Skolan skall vara avgiftsfri. För många är det kanske inte ett problem med många mindre utgifter, för andra är det inte lika enkelt. Därför skall det avsättas medel för att ta bort de synliga avgifterna i skolan så som exempelvis matsäck vid utflykter, frukt, biobesök, klasskassa och presenter till lärarna (100 kr barn/läsår). I övrigt anser vi det av vikt att synliggöra alla dolda kostnader för barnen i skolan.

Detta vill vi fokusera på i år

Barn och föräldrar är trygga. Skolan ser varje barn, ingen kränks ingen lämnas utanför. I förskolan sker inga överinskrivningar och vi tar ett första planerat steg mot mindre barngrupper. Sommarskola och läxhjälp förstärks för att fler skall nå kunskapsmålen.

Detta är våra mål 2013

• Inga överinskrivningar i förskolan
• Barngrupperna i förskolan ska minska
• Bygg 6-avdelningar med eget kök
• Aktiv sommarskola
• Läxhjälp i skolan till de som har behov
• Stora klasser ska på sikt bli mindre
• Avgiftsfri skola
• Varje elev ska ha en fullständig gymnasieexamen
• Alla barn skall ha en god elevhälsa

Alliansens har spruckit

Moderaterna har misslycktas att styra Kungälv. Nästa år är det val.

Kungälv behöver en ny politik, en ny politisk ledning, en mer Socialdemokratisk framtidsinriktning.

Kungälv är bra, men utvecklingen går åt fel håll.

Kungälv kan bättre.

Att vara med i TV 2013-09-06

På tisdag nästa vecka kör det igång. Jag gratulerar, du kommer skratta gott när du ser denna dokumentär. Grattis!

Själv hade jag hoppats på mer allvar, som speglar det ansvar vi känner inför det förtroende vi fått av er som väljare.

Nu är det mycket mycket humor, och det är kul. Men politik är viktigt och svårt, kanske ibland för svårt för media. För mig handlar det om att skapa stolthet över vår kommun. Att politiken skall prioritera jobb, mindre klasser och fler äldreplatser. En politik som bygger bostäder igen.

I Kungälv har SVT valt att följa budgetprocessen under två år, tyvärr visas inte sakfrågorna, men det framkommer att Alliansen spruckit och att Moderaterna inte klarar att leda Kungälv framåt.

Sedan filmen tog slut har samma sak hänt i investeringsbudgeten, Alliansens sprack igen och Kungälv saknar nu styrning och politisk ledning.

Kungälv är bra, men det behövs en ny politik, en ny bred politisk majoritet som tar klarar jobbet att styra kommunen mer positivt, en lednings som vågar både samarbeta och investera i framtiden. Det ansvaret är vi Socialdemokrater beredda att ta.

SVT har filmat cirka 80 timmar i Kungälv, varav du endast får se 1 timme utan djupt politiskt innehåll, men kanske blir du lite mer intresserad, jag hoppas det!

Miguel Odhner, Oppositionsråd Socialdemokraterna

Läs gärna mer på www.kommunpampar.se

Kommunpampar 2013-08-21

Klar med SVT:s pressrelease (TT, SVT, Expressen,etc etc) om kommunpampar, en serie om förtroendevalda, jag är den enda oppositionspolitikerna av de fyra som SVT följt...inser kraften i det.....undra va folk skall säga...tycker det är för mycket humor och för lite allvar....men men...det ger sig..

Gå in på denna länk, rulla neråt i tablån och få en försmak av vad som mer skall komma

http://www.svt.se/omsvt/smygtitta-pa-hostens-tv-utbud

Vad gör jag? Kungälvs politiker i TV-serie 2013-08-20

Snart på väg till Stockholm på en presskonferens om en TV-dokumentär om mig själv och alla andra som fått förtroende att leda samhället framåt med människornas tankar och pengar. Det händer att jag tvivlar på vad jag gör, men så tänker jag på att jag vet att vi kan, jag har klarat det tidigare, jag och mina kamrater kan förändra, det kan bli bättre. Vi måste kunna bygga en bättre kommun, ett bättre samhälle. Jag tror ju på det.

En del tror vi bara gör detta för oss själva, inget kunde vara mer fel. Hade du varit med på vårt Socialdemokratiska möte igår kväll hade man hört diskussionen om oordningen kring skolskjutar i Kungälv, om den svindyra renoveringen av Stadshuset och vi inte borde skjuta fram en stor investering för att barn och äldre som är sjuka skall få en bättre skola och äldreomsorg. Inte en enda gång handlade det om oss som personer, det handlar om demokrati, vårt samhälle och gemensamma framtid.

Jag har bara sett en glimt av programmet

Jag hoppas att det inte blir en billig parodi som kniper poäng på politiker som allmänt korkade. Det leder bara till mer politikerförakt, mindre tro på att det går att göra bra saker tillsammans. En fortsatt urholkning av en av världens äldsta demokratier. Sånt vill jag inte vara med om. Demokratin måste erövras varje dag, jag hoppas denna serie kan bidra till det, vi får se, om du vill!


Bildcollage

Foto: Erik Ericsson

SVT1 tisdag 10 september
kl 21.00: Kommunpampar:
Inga röster – inget jobb 1:4

Doldisar med makt

Ny dokumentärserie om livet bakom kulisserna i de beslutsfattande korridorena

I en varm och humoristisk samtidsskildring följer vi med bakom kulisserna in till kärnan i svensk politik. I nya dokumentärserien Kommunpampar visas de konflikter som följer av ett beslut, vare sig det handlar om att lägga ned en skola, ogräs i asfalten eller starta en ny busslinje. Upprörda medborgare prövarde folkvaldas tålamod och politikerna gör taktiska utspel för att kamma hem poäng hos väljarna.

Vi lär känna eldsjälarna Miguel Odhner (S) som fiskar röster för att vinna nästa val i Kungälv, Ebba Busch (KD) i Uppsala som rör sig vant mellan morgonsoffor, invigningar och styrelsesammanträden, Péter Kovács (M) som vill bygga höghus i Höganäs, Brittis Benzler (V) som blåser till strid om färjetrafiken till Gotland, vilka alla tar ansvar för att vår vardag ska fungera.

- Vi tycker det är viktigt att skildra kommunpolitikernas villkor och vardag. De är demokratins arbetsmyror som sliter och brinner för sina jobb och vi följer dom pånära håll i både med- och motgångar, säger Patrick Bratt, exekutiv producent på SVT.

–När vi började med det här projektet hade vi ingen aning om det otroliga engagemang som våra kommunpolitiker lägger ner på sitt jobb. Det är sällan vi skrattat och gråtit så mycket under en produktion, berättar Niklas Fröberg, exekutiv producent Silvio AB.

Resultatet är ett ärligt, rörande, underhållande, informativt, tidsdokument över Sverige år 2013.

Bildtexter:
Miguel Odhner (S) i Kungälv – Tänker vara som en pitbull i grenen på Alliansen.
Ebba Busch (KD) i Uppsala – Väjer inte för svåra frågor och beslut.Péter Kovács (M) i Höganäs – Har stora visioner i en liten kommun.
Brittis Benzler (V) på Gotland – Blir arg av orättvisor.

SVT1 tisdag 10 september kl 21.00: Kommunpampar: Inga röster – inget jobb 1:4
SVT1 tisdag 17 september kl 21.00: Kommunpampar: 2:4
SVT1 tisdag 24 september kl 21.00: Kommunpampar: 3:4
SVT1 tisdag 1 oktober kl 21.00: Kommunpampar: 4:4

Kontakt: Brita Sylvén, brita.sylven@svt.se,
0733-823769

Bristen på hyresrätter ökar 2013-08-17

Läste denna nyhet.....och konstaterar att den 20 februari 2013 skriver Folkpartiet i Kungälv i en skrivelse till sin egen kommunstyrelse att "Misslyckandet i planprocessen måste föranleda krafttag" (efter 7 års eget regerande i Kungälv) har misslyckats. Över 10 000 står i kö för en hyresrätt i Kungälv. Alla politiska bostadsmål visar rött, Kongahälla gapar tomt, VA haltar.....och bygglovskulturen haltar fortfarande i mätningar...Moderaterna i Kungälv har lyckats sälja ut fler hyresrätter än som byggt förra året, skickligt värre. ....här har vi Socialdemokrater som framtidsparti ett av det viktigaste uppdragen om folk vill ha en ny politik! Vilket jag tar för givet, för detta är inte godkänt! Kungälv kan bättre!

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/brist-pa-hyresratter-okar-i-vastra-gotaland

Skall Anders Borgs kompis köpa våra skolor? 2013-08-16

Riskkapitalbolag i Kungälvs skolor och sjukvård – om Moderaterna får bestämma

Att vara ”bestman” vid ett bröllop är för mig väldigt viktigt, det betyder något särskilt i djupet av vänskap och förtroende. Anders Borg var bestman åt killen som satte över 14 000 barn på pottkanten och närmare 2000 anställda när JB-koncernen, tidigare John Bauer, la ner sin grundskole- och gymnasieverksamhet i somras.

Bestman Anders Borg

Koncernen gick i konkurs med miljardförlust. Ändå driver tidigare VD, Anders Hultin vidare några skolor i privat regi. Anders Borg var Bestman på Hultin bröllop. Anders Borgs fru applåderar offentligt på facebook när Hultin dricker dyra viner för att fira konkursen. Vem bryr sig om skolan, barnen, personalen, samhället och dess skattebetalare? http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article17283918.ab

Det Danska riskkapitalbolaget har misslyckats.

Det är orimligt att det skrivs ut månatliga checkar på välfärdssystemet och flyttar dem till skattefria konton utomlands eller stycka upp fungerande verksamheter i olika bolag för att förhindra insyn i dem. De flesta tycker det är rimligt att all vinst i skattefinansierad vård, skola och omsorg återinvesteras i verksamheten.
Ändå vill Moderater, Kristdemokrater med flera borgliga i Kungälv sälja ut Kommunal äldreomsorg till riskkapitalbolag. Detta istället för att bygga de nya platser som äldre behöver. Det är dags för en ny och vettigare politik i Kungälv och Sverige.

Inget företag inom välfärdssektorn skall kunna kliva in i Kungälv med dolda motiv eller dolda böcker. Ingen anställd inom välfärdssektorn i Kungälv skall vara rädd för att bryta mot tystnadsplikt eller förlora sitt arbete om denne rapporterar till media eller andra om missförhållanden. Detta gäller oavsett ägande och driftsform.

Socialdemokraterna vill begränsa vinster i välfärden och reglera ägandet.

Men det är en lagstiftningsfråga för riksdagen. Därför vill vi Socialdemokrater i Kungälv att vi i dialog med lokala entreprenörer arbetar mot följande inriktning:

 • Non-profit verksamhet skall vara vägledande och premieras vid framtida upphandlingar inom välfärdssektorn, så som vård, skola och omsorg.
 • Privata företag inom Kungälvs välfärdssektor skall genom avtal omfattas av offentlighetsprincipen, meddelarfrihet och meddelarskydd och jävsregler.
 • Genom avtal skall offentliga revisorer ha tillgång till de uppgifter som önskas.
 • Fackliga organisationer skall ses som en resurs i uppföljning av avvikelser/kvalitetsarbete.

Alliansens nedskärningar i förskolan skall genomföras 2013-07-03

En av Moderaterna med flera beslutad neddragning/effektivisering i förskolan motsvarande ca 18 000 kronor per barn och år ligger fast i Kungälv i 2013 års budget.

Några konsekvenserna av den borgliga nedskärningen är bland annat:

 • Oförmåga att följa Skollagen §9 dvs att ge stöd till barn i behov av särskilt stöd. Detta får också konsekvenser gällande säkerhet och trygghet för hela barngruppen.
 • Färre vuxna i barngrupperna
 • Minskning av antalet vuxna/ förskoleavdelning.
 • Mindre tid att se och bemöta varje barn i gruppen.
 • Kortare tid personalen är på förskolan
 • Ökade barngrupper inom pedagogisk omsorg
 • Samla barn på en avdelning under tidig morgon och sen eftermiddag.
 • Barn måste kanske byta till annan förskola.
 • Negativta konsekvenser för barnens lärande då verksamheten blir torftigare i förskola och hos dagbarnvårdare, eftersom fokus måste läggas på trygghet och säkerhet, istället för pedagogiskt arbete utifrån läroplanen.
 • Oförmåga följa fackliga avtal, risk för att personal söker sig till andra kommuner.
 • Personal flyttas runt, arbeta på flera avdelningar för att fylla en heltidstjänst.

Allianspartierna kröp in i Alliansburen och vägrade kompromissa, inte ens för barnens bästa.

I höst måste förskolan spara in återstående dryga 3 miljoner av besparingen. Socialdemokraterna ville riva upp den rena nedskärningen på 3,8 miljoner 2013. Detta kunde förhindrats idag. Men Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet vill inte lyssna på föräldrar, förskolechefer, lärare, rektorer på Montesossori, Viljan mfl…..de vägrar ändra sig!

På bordet låg juridiskt och ekonomiskt hållbara förslag. Moderaterna fick med sig sina gamla kompisar på nedskärningarna, på våra allra minsta barn.

Bakgrund

Den 19 december beslutade alla partier i Kungälv utan Socialdemokraterna att inte bara ”effektivisera” 14 miljoner på skolan i Kungälv 2013, man beslutade dessutom om en regelrätt nedskärning på 3,8 miljoner på Kungälvs förskola (15-timmarsbarnen). Informationen var usel. Konsekvenserna visades i efterhand. Verksamheten, inklusive de privata aktörerna behandlades dåligt. Alla tycker, inklusive Moderaterna att det var ett dåligt beslut i en dålig process. Då borde man kunna ändra sig? Så den 23 maj startade den politiska processen av Socialdemokraterna som lämnade in en skrivelse om att riva upp besparingsbeslutet på 3,8 miljoner på de små barnen. Socialdemokraterna har gjort allt för att få något borgligt parti att ändra sig. Frågan har behandlats på flera kommunstyrelsemöten.

Några partier ändrade sig

Idag kom det slutliga beslutet. Efter massa turer av politik och juridik tvingas jag och Socialdemokraterna konstatera att de enda partierna som har politiskt mod att riva upp sina egna dåliga beslut är Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Utvecklingspartiet. Tack för att ni vågar lyssna på folk, möta oss Socialdemokrater i en praktiskt lösning, att ni vågar ta ställning för små barn.

Alliansen kröp in i sin Alliansbur, de vill inte samarbeta för barnens och Kungälvs bästa. Nu ligger besparingarna fast på de allra minsta barnen. Detta är ett oförlåtligt svek.

Kungälv behöver förändras, det behövs en ny politik, en politik med ett brett samarbete och en något mer Socialdemokratisk inriktning för framtiden. Idag handlar det om de små barnen, imorgon handlar det lika mycket om jobben och våra äldre.

Kungälv behöver en förändring.

Kungälvs skolor skall spara 17 miljoner 2013

Skolan har en budget på ca 935 miljoner 2013. All verksamhet har ett effektiviseringskrav på 1,5 procent. Det innebär att skolan måste effektivisera 14 miljoner 2014. Dessutom har en politisk majoritet i kommunstyrelsen beslutat om extra kvalitetsförsämring med 3,8 miljoner i förskolan. Totalt har alltså skolan på sig effektiviseringar och neddragningar för 17 miljoner.

Kungälv behöver en förändring.

S-förslaget som röstades ner 3 juli 2013 i kommunstyrelsen

Socialdemokratern kräver formellt beslut om att riva upp delar av Moderaternas och sexpartigruppens neddragningar i skolan. 2013-05-27

Till elever, föräldrar och pedagoger på Munkegärdeskolan i Kungälv 2013-07-03

Jag vill personligen tacka för ert engagemang och ni har blivit orimligt behandlade. Ni har gjort rätt som protesterat och som engagerat er. Vi är många som lyssnat på er.

Den 23 maj startade den politiska processen av Socialdemokraterna som lämnade in en skrivelse kring att skjuta till 900 000 till Munkegärdeskolan. Frågan har behandlats på flera kommunstyrelsemöten. Idag kom det slutliga beslutet. Efter massa turer av politik och juridik tvingas jag, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Utvecklingspartiet konstatera att vid dagens kommunstyrelse, med klara juridiska förslag ville inget borgligt parti lösa frågan för Munkegärdes avgångselever. Nedan av juristen säkerställd skrivelse och kommunchefen accepterad ekonomisk sätt att lösa frågan röstades ner av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet. Nu ligger besparingarna fast. Avgångsklasserna i Munkegärde splittras, lärare minskas.

NU gäller det att göra det bästa av situationen, så alla elever får det så bra som möjligt, det vet jag att alla inblandade vill. Fokus i frågan gör också att inget följs upp hoppas jag.

En rösts övervikt

Oavsett, jag beklagar och uppmanar er alla att engagera er politiskt. Allt skedde med en enda röst övervikt. Så fungerar demokratin, därför behövs ert engagemang.

Följande skrivelse röstades alltså ner, nu är dörren stängd politiskt för förändring av skolledningens beslut på Munkegärde.

S-förslaget som röstades ner 3 juli 2013 i kommunstyrelsen (pdf 45 kb)

Socialdemokratern kräver formellt beslut om att riva upp delar av Moderaternas och sexpartigruppens neddragningar i skolan. 2013-05-27

Elevstrejk mot för stora klasser på Munkegärdeskolan 2013-05-14

Vi skall bli undersköterskor sa de… 2013-05-31

Igår morse talade jag med två förväntansfulla unga studenter i en hiss på 7 våningen på Nordstans p-hus tidigt på morgonen....de var glada uppspelta, hade tjuvrökt, de tog studenten igår...de var klara undersköterskor, svaren kom snabbt, rappt och glatt....vi skall jobba inom äldreomsorgen i Göteborg...breda leenden under studenthatten och vita klänningar och livet framför sig stod de där...jag k...ände deras kraft, glädje och förväntan......vi som är folkvalda, ansvariga för äldre och tusentals arbetsmiljö i kommuner och landsting...måste se till.... att de får heltid och om de vill, att de får en bra lön, att de kan vidareutbilda sig, att de har bra scheman, arbetskläder och att de är tillräckligt många för att kunna göra ett gott arbete, med de viktigaste som finns, andra människor....heja studenterna, måtte de aldrig tappa glädjen, framtidstron och sin energi! Låt oss som tar emot dem fylla på vår egen energi istället för att trycka bort dem när de kommer in på arbetsmarknaden (om de gör det)! Heja studenterna!

Socialdemokratern kräver formellt beslut om att riva upp delar av Moderaternas och sexpartigruppens neddragningar i skolan. 2013-05-27

Idag lämnas bifogad skrivelse in till kommunen inför onsdagens kommunstyrelsemöte.
Samtliga partier i kommunstyrelsen utan Socialdemokraterna beslutade den 19 december 2012 att skära ner 3,5 miljoner på förskolan (15-timmarsbarnen) (3,8 miljoner i besparing)
Sedan två veckor pågår det stora protester kring sammanslagningen av avgångsklasser ÅK9 med färre lärare och större klasser som effekt på Mundkegärdeskolan. (0,8-2 miljoner)

 • Utan en bra skolmiljö når vi inte kunskapsmålen. Såväl internationella som svenska studier visar att grupp & klasstorlek har betydelse för barns utveckling och elevens resultat, jag hoppas vårt förslag kan vinna stöd i kommunstyrelsen på onsdag, att de andra partierna kan ändra sig, säger Mona Haugland, Socialdemokrat och oppositionsledare Bildningsutskottet Kommunstyrelsen i Kungälv.
 • Beslutet är politiskt och felaktigt. Detta handlar inte om att respektera rektor och skolchefer, så argumenterar den som vill skydda sin egen budget utan att lyssna. Den dagen vi slutar lyssna på folk eller ompröva dåliga beslut, den dagen är demokratin förlorad. Folk är förbannade på Moderaternas och sexpartigruppens budget, därför lägger vi idag ett förslag att kommunchefen skall omprioritera i 4,6 miljoner i Alliansbudgeten så barnen inte drabbas på detta sätt, säger Miguel Odhner, Socialdemokratiskt Oppositionsråd Kungälv
 • Kommunchefen får uppdraget. Vi har flera bra finansieringsförslag, men lägger vi fram dem nu så kanske vi inte får med oss de andra partierna, det är bättre att hitta en samförståndslöning på omprioriteringen, så den verkligen blir av istället, detta handlar ju om barnen, inte oss politiker, säger Miguel Odhner, Socialdemokratiskt Oppositionsråd Kungälv

Uppdrag till kommunchefen kring omprioritering i årsplan 2013

Protester skall mötas med handling

Protesterna kring information och beslut, kring kvalitetsförsämringar inom förskola och grundskola förtjänar att tas på allvar av kommunstyrelsen, speciellt då det sällan eller aldrig finns konsekvensbeskrivningar. Rollerna är tydliga för kommunstyrelse, kommunchef, skolchef, grundskolechef och rektor. Men den dagen de förtroendevalda inte kan ta till sig protester och/eller därmed vågar ompröva egna beslut med hänvisning till en statisk rollfördelning, den dagen är demokratin förlorad. Ytterst är detta kommunstyrelsens ledamöters ansvar och beslut.

Protesterna, demonstrationerna, skrivelserna, mötena, anmälningarna till Justitieombudsmannen, telefonsamtalen, tidningsrubriker, debatten i media och på internet är inte utan anledning. Att inte tydligt prioritera och investera i små barn och deras framtid riskerar såväl framtidstro som skada på kommunens attraktionskraft. Därför måste styrelsen diskutera bortom roller och tidigare beslut.

Kungälvs skolor skall spara 17 miljoner 2013

Skolan har en budget på ca 935 miljoner 2013. All verksamhet har ett effektiviseringskrav på 1,5 procent. Det innebär att skolan måste effektivisera 14 miljoner 2014. Dessutom har en politisk majoritet i kommunstyrelsen beslutat om extra kvalitetsförsämring med 3,8 miljoner i förskolan. Totalt har alltså skolan på sig effektiviseringar och neddragningar för 17 miljoner.

Redovisa konsekvenserna av beslut

Socialdemokraterna har yrkat och föreslagit att konsekvenserna av kommunchefens åtagande och effektiviseringar om 1,5 procent på verksamheterna skall konsekvensbeskrivas. Dessa förslag har ej bifallits. Nu ser vi konsekvenserna. Därför måste detta arbetssätt ändras, konsekvensbeskrivningar skall alltid finnas med när folkvalda beslutar om effektiviseringar.

Socialdemokraterna föreslår därför kommunstyrelsen besluta:

 • Kommunchefen ges i uppdrag att inom ram omprioritera, så att kommunstyrelsens beslut den 19 december 2013 gällande neddragning i förskolan på 3,8 miljoner kring 15-timmarsplacering, inte verkställs.
 • Kommunchefen ges i uppdrag att inom ram omprioritera så att skolelever på Munkegärdeskolan, som skall påbörja årskurs 9 undantas en omorganisation, med upplevd försämring av sin skolmiljö. Årskurs 9 är sumeringen av grundskolan, med nationella prov och slutbetyg för framtiden. I fokus skall ligga kunskapsmål och mindre klasser för att läraren skall få mer tid med varje elev.
 • Med erfarenhet kring förändringar i förskolan så som avveckling av enavdelningar som Hattstugan och förändringar i klassindelningar i på Munkegärdeskolan ges Kommunchefen i uppdrag att i hela den kommunala förvaltningen säkerställa att förändringar som kan eller upplevs som kvalitetsförsämringar hos medborgare, alltid skall kommuniceras i god tid och på ett respektfullt och informativt sätt.
 • Kommunchefen skall återkomma till nästa kommunstyrelsemöte med rapport och konsekvenser kring ovanstående beslut. Önskas stöd med politiska omprioriteringar i årsplan 2013 skall naturligtvis frågan lyftas i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna kommunstyrelsen

Alliansen i Kungälv är spräckt, slut på gemensamma möten 2013-05-21

Vid förra veckan behandling av 2014-2017 års investeringsbudget i kommunfullmäktige på över 1000 miljoner argumenterade Moderater emot Centern, Kristdemokrater, Folkpartister då dessa partier tillsammans med MP, V och UP bildat en sexpartigrupp. Sexpartigruppens förslag vann med knapp marginal. Moderaternas huvuddokument (tidigare Alliansens gemensamma) en 15 sidig beredningsskrivelse, röstades ner av alla andra partier än Moderaterna. Den politiska framtidskompassen för Kungälv har nu helt försvunnit.

Alliansen är spräckt, förvaltningen styr fram tills valet

Detta är andra gången på 6 månader som Moderaterna i de viktigaste budgetbesluten fulständigt isolerats av sina egna. Ingen, inte en enda person, protestesterade när det från talarstolen framfördes att Alliansen är spräckt. Det är nu tydligt att Moderaterna inte klarar att styra Kungälv. Alliansen har spruckit. Oordningen är påtaglig. Resultatet är återigen en sexpartigrupp och ingen större förändring av politiken men med en politisk cirkus som Socialdemokraterna inte ställer upp på.

Helt ofinansierad löftespolitik

Oenigheten inom Alliansen medför att partierna tappar räkningen på plus och minus. Moderaterna fick endast igenom ett litet tilläggsförslag. Vare sig sexpartigruppens eller Moderaternas lilla tilläggsförslag är finansierat, det handlar om sammantaget om drygt 150 miljoner, frågan är om det nu krävs en skattehöjning? Eller hur tänkte dom?

Det som gläder oss är att Alla partier inom Alliansen nu vill satsa på Is och multihall 2017, problemet är att ingen har finansierat det och då måste pengar tas från skola och annat. Det är inte okej, därför behöver Kungälv en ny politik där förtroendevalda är ansvariga, kan räkna ordentligt och vågar prioritera. S väljer exemepvis bort infrastruktur, rondeller, vägar etc före barn, äldre och fritid. Men vad väljer de andra bort, ingenting! Alltså ofinansierat.

S tar ansvar för Kungälvs bästa

Socialdemokraterna tar ansvar för Kungälvs bästa, för det behövs en ny politik i Kungälv. Socialdemokraterna prioriterar jobben, vårt mål är att ha den lägsta arbetslösheten i hela Västra Götaland. Vi har en tydlig och fullt ut finansierad politik för mindre grupper i förskolan, mindre klasser och fler vård och omsorgsplatser.

S enda oppositionspartiet

Framtidspartiet Socialdemokraterna är det enda oppositionspartiet i kommunstyrelsen, om ett år är det val. Vi är det enda verkliga hoppet för förändring i Kungälv. Alla andra gör pyttejusteringar i en Moderatregisserad politik. Men vi Socialdemokrater är övertygade om att folk inte accepterar dagens neddragningar i förskolan och grundskolan med mindre personal och större grupper/klasser och sjunkande skolresultat. Folk accepterar inte äldreomsorgens köer för gamla/sjuka och att det inte byggs tillräckligt med bostäder längre. Folk accepterar inte en ofinansierad löftespolitik.

Nästa år är det val, Socialdemokraterna kommer att söka ett brett stöd för en mer Socialdemokratisk inriktning av Kungälv. Det behövs en ny politik i Kungälv.

Läs om Alliansen öppna gräl här:
http://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.1680613-budgetbrak-orsakar-spricka-i-alliansen

Elevstrejk mot för stora klasser på Munkegärdeskolan 2013-05-14

Det är friskt och modigt av eleverna på Munkegärde att protestera mot den Moderatledda Alliansens nedragningar i skolan. Faktum är att Socialdemokraterna är det enda oppositionspartiet i Kungälv. Socialdemokraterna vill ha en annan politik.... Men alla andra partier har röstat för dessa neddragningar i grundskola och förskola.

Skolan i Kungälv och riket går åt fel håll.
För tredje året i rad blivit färre elever med godkänt i alla ämnen till Gymnasiet (årsk 9) och för tredje året i rad blir färre och färre avgångselever på Mimers får behörighet till högskola/universitet, utvecklingen måste vändas.

Vi Socialdemokrater vill höja kunskaperna och minst halvera andelen elever som saknar både behörighet till gymnasiet och examen från gymnasiet till 2020. Vägen dit går via investeringar i mindre klasser, läxhjälp för alla och kompetensutveckling av lärare. Vi driver och har föreslagit i vår alternativa budget:

 • Mindre klasser i skolan, för att ge lärarna mer tid med varje elev
 • Minst en halvering av andelen elever som saknar både behörighet till gymnasiet och examen från gymnasiet till 2020, utgångsår 2013.

Dessa förslag har röstats ner av Moderater, Folkpartiester, Utvecklingspartiet med flera....

Inga konsekvensbeskrivningar

Dessutom, vi Socialdemokrater krävde tydliga konsekvensbeskrivningar av besparingarna för att få reda på att sådana här saker kunde ske, så vi som folkvalda och ansvariga kan bestämma, inte tjänstemännen, men det röstade Moderater, Folkpartister, Centern, Kristdemokrater, Utvecklingspartiet, Miljöpartiet mfl emot ner. Så tar man inte ansvar för kvaliten, barnen och framtiden.

Klasserna skall bli större och lärare skall försvinna.

Fyra klasser skall delas om och bli tre. Barn och föräldrar proteterar mot sättet att informera och sättet att ändra. En förälder sa till mig igår att "nu när denna mindre klass som haft det tungt börjar få ordning, då skall man lösa klassens utmaningar med fler elever, det är ju inte klokt".

Lärare uttalar sig anonymt i dagens Kungälvspost: "Förändringen är inte bra, det behövs mer stöd och struktur"

Det finns en skolplikt i Sverige. Men det finns också krav på anständighet, kvalitet och information. Idag skall jag möta leverna som vill träffa mig kl 13.00, jag ser fram emot att möta deras verklighet!

Kolla gärna eleverna facebooksida här....

Är du riktigt irriterad och vill vara med och kämpa för en bättre skola i Kungälv, då tycker jag du skall gå med i www.socialdemokraterna.se eller www.SSU.se om du är lite yngre.

Kungälv behöver ett nytt politiskt hantverk, ett ledarskap som kan fatta beslut 2013-04-30

Vi är fyra partier med egna politiska förslag, tankar och visioner om framtiden för vår fantastiska kommun. Men en sak förenar oss och det är den djupa kritik vi riktar mot den sittande lokala Alliansregeringen i Kungälv när det gäller arbetsprocessen kring kommunens miljardinvesteringar de kommande 4 åren, dvs byggandet av skolor, äldreboenden, vägar etc. Exempelvis den ensidigt omdömeslöst hanterade frågan om ”nedläggning av Hålta skola”, något vi aldrig accepterat även om det framlagts så av Alliansen.

Förra veckan beslutade Alliansen att försena investeringsbudgeten ytterligare en månad vilket gör att osäkerheten ökar och kommunen bromsar sig in i framtiden. Vi såg samma beteende förra året.

Som ledare och politisk ansvariga för Kungälv har Alliansen inte förmått finna en överenskommelse med någon av oss. De har inte ens kunnat prestera ett eget färdigt förslag, utan kom med olika och ofärdiga förslag till förra veckans möte, efter tre månaders dialog. Inte heller har de något som helst förtroende för förvaltningsledningens sammanhålla och genomtänkta förslag som bygger på detaljerade beräkningar och tidigare fattade demokratiska kommunfullmäktigebeslut.

Vi är, och har visat tidigare, tillsammans eller var för sig, att vi är beredda att ta och ge i samtalet och besluten kring framtiden. Vi stödjer förvaltningsledningens förslag med olika tillägg. När Alliansen inte klarar ledarskapet får man rösta med olika tilläggsförslag, inte återremittera gång på gång, ingen är betjänt av långbänkar, vare sig medborgare, föreningar eller företagare.

Vi beklagar situationen. Vi konstaterar att vi idag saknar politisk styrning, mod, vision och ett politisk hantverk byggt på kompetens, tillit och framtidstro. Nästa år är det val, vi är helt säkra på vår sak, Kungälv behöver ett maktskifte. Till dess, låt oss åtminstone fatta beslut, rösta när vi inte är överens, så vi kommer vidare.

Miguel Odhner, Gruppledare Socialdemokraterna
Lottie Lord, Gruppledare Miljöpartiet
Morgan Persson, Gruppledare Utvecklingspartiet
Björn Saletti, Gruppledare Vänsterpartiet

Vad är det Socialdemokratiska alternativet? 2013-04-29

Efter snart 8 år med Reinfeldt och Borg, vad har blivit bättre? Det krävs en ny politik, inte bara i Kungälv, utan hela landet.

Idag presenterar vi Socialdemokraternas ekonomiska vårmotion för 2013. Det innebär förslag för en politik som bekämpar den ökande ungdomsarbetslösheten.

Mer än 400 000 människor är idag arbetslösa i Sverige. Arbetslösheten är högre än i våra grannländer – och högre än i nästan alla jämförbara länder. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå.

Sverige behöver en ny politik som vänder utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. För oss socialdemokrater är kampen mot arbetslösheten den viktigaste uppgiften.

För att bekämpa ungdomsarbetslösheten föreslår vi bland annat följande insatser redan i år:

 • Yrkesintroduktionsjobb
 • Obligatorisk sommarskola
 • Kommunala sommarjobb

I vår budgetmotion för 2014 kommer vi även att lägga fram fyra viktiga reformförslag:

 • Fler jobb i nya och växande företag.
 • 90-dagarsgaranti för unga.
 • Extratjänster; riktiga jobb för långtidsarbetslösa inom välfärd och ideell sektor.
 • Mindre klasser.

För att finansiera våra förslag gör vi omprioriteringar. Vi vill bland annat avveckla ettårsgymnasiet och regeringens urbana prestationsbidrag, samt trappa ner projekten Matlandet och Skogsriket.

Med vårmotionen ställer vi tre frågor till regeringen:

 1. Varför är arbetslösheten i Sverige högre än i jämförbara länder?
 2. Varför har antalet långtidsarbetslösa nästan tredubblats under regeringens tid vid makten?
 3. Varför ska Sveriges ungdomar behöva vänta på yrkesintroduktionsjobben?
  Fler jobb för Sveriges unga!
  Läs hela vår politik här!
  http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Fler-jobb-for-Sveriges-unga/

Vikingamarknad och skolan 2013-04-26

Idag är det vikingmarknad, kom ner och möt oss Socialdemokrater! Vi vill prata med dig om allt, men i synnerhet vår politik om hur skolan i Kungälv måste förändras nästa år.

Detta är vår politik!

Vårt mål är att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en gynnsam ekonomisk utveckling. Det kräver en likvärdig skola för alla.

Såväl internationella som svenka studier visar att grupp- och klasstorlek har betydelse för barns utveckling och elevens resultat.

Studierna visar att effekterna varierar beroende på elevernas ålder och bakgrund. Mindre klasser har störst effekt för de yngsta barnen och eleverna.

En prioritering av förskolan får inte leda till att verksamheten i fritidshem och öppen fritidsverksamhet samt förskoleklass därmed försämras. Det handlar ju om samma barn.

Skolan i Kungälv och riket går åt fel håll. För tredje året i rad blivit färre elever med godkänt i alla ämnen till Gymnasiet (årsk 9) och för tredje året i rad blir färre och färre avgångselever på Mimers får behörighet till högskola/universitet, utvecklingen måste vändas.

Vi vill höja kunskaperna och minst halvera andelen elever som saknar både behörighet till gymnasiet och examen från gymnasiet till 2020. Vägen dit går via investeringar i mindre klasser, läxhjälp för alla och kompetensutveckling av lärare. Vi är övertygade om att det krävs mer samarbete och gemensamt ansvar för en bra skola.

Varje enskild elevs kunskapsutveckling ska systematiskt följas upp och löpande utvärderas från första årskurs. Brister ska upptäckas i tid och resurser och insatser sättas in. Elever som har lätt för sig ska få större utmaningar.
Många skolgårdar är väldigt slitna. För att modernisera, öka trivseln och fysisk aktivitet för att främja hälsa och minska risken för mobbning skall skolgårdarna moderniseras och tillgängliggöras, barn skall ha inflytande över utformningsprocessen. Barn och föräldrar är trygga med skolans verksamhet. Skolan ser varje barn, ingen skall kränkas eller lämnas utanför. Ferieskola och läxhjälp, även för gymnasister skall förstärkas för att fler skall nå kunskapsmålen. Sommarskola kan användas under en övergångsperiod till ferieskola.

Det är ekonomiskt motiverat och dessutom kvalitetshöjande att införa Buffé på våra förskolor, det är dessutom trevligt och hushållande. Vi vet också att Buffémat är hälsosamt.

Resultatmål

 • Barngrupperna i förskolan ska minska med i snitt med 0,5 barn/år tills vi nått 15 barn/grupp, med bibehållen lärartäthet, start 2014.
 • Mindre klasser i skolan, för att ge lärarna mer tid med varje elev
 • Minst en halvering av andelen elever som saknar både behörighet till gymnasiet och examen från gymnasiet till 2020, utgångsår 2013.
 • Inför ferieskola för alla barn och gymnasiestuderande enligt Stenungsundsmodellen
 • Läxhjälp skall erbjudas alla barn och gymnasiestuderande
 • Skolan skall vara avgiftsfri
 • Barns trivsel och psykiska hälsa skall öka
 • Servera frukost i högstadiet och på gymnasiet
 • Förskola skall erbjudas kvällar, nätter och helger.
 • Vid byggnation av 6-8 avdelningar skall lösning med eget tillagningskök eftersträvas.

Behandlas inte folk korrekt vid bygglov? 2013-04-26

Det har kommit in ett frustrerat mail, som är diarierfört, där en eller några medborgare (Gruppen Undrande Nybyggare? (GUN) genom Per Johansson) som inte fått igenom sina bygglov, antyder att jag och min familj skulle särbehandlats och fått vårt bygglov genom korruption (för att jag är förtroendevald).

Det är allvarliga anklagelser. Jag förstår att dessa personer är frustrerade för att de fått avslag på sina bygglov. Men det faller på sin egen orimlighet att en Alliansstyrd Miljö- & Byggnadsnämnd skulle bryta mot lag och ordning för mig och min familjs skull, liksom att Länsstyrelsen skulle göra en speciell bedömning för mig och min familj.

Det intressanta är på vilka grunder den eller de personer (Per Johansson) fått sina avslag.

Det är inget nytt att vi Socialdemokrater vill att det skall bli enklare för folk att bygga om och till sina hus, att man skall från en positiv utgångspunkt få ett professionellt och rättsäkert bemötande vid bygglovsansökningar, läs

Socialdemokraternas förslag till årsplan 2013, sida 23 av 45

Jag har idag efterfrågat hos kommunchefen om grunderna för avslaget på Per Johanssons ansökan och om det finns några konstigheter i det ärendet.

För övrigt kan det vara av allmänt intresse att ingen har överklagat min familjs bygglov för ett ersättningshus, alla grannar har tillstyrkt.

GLASKLART VAD SOCIALDEMOKRATERNA VILL 2013-04-25

Moderater och Alliansen kom igår till kommunstyrelsen med en ofärdig Alliansberedningsskrivelse om investeringarna, på bordet, som de själva var oeniga om.

De hade dock enats om att stryka "nedläggningen av Hålta skola" men många förändringar ligger kvar för skolbarnen jämfört med förvaltningens förslag.
Osäkerheten i skolan består fram till 15 maj och allt blir försenat.

Socialdemokraterna är däremot glasklara. Vi går på tjänstemännens grundförslag, liksom de andra partierna i opposition.

Vi konstaterar också att nästa år är det val. Socialdemokraterna söker mandat för en mer kraftfull ledning av Kungälv, med en mer Socialdemokratisk inriktning.

Socialdemokraternas viktigaste punkter är.

 1. Kungälv skall ha den lägsta arbetslösheten i Västra Götaland
 2. Minska barngrupperna i från 19 till 15 barn och mindre klasser i skolan, för att ge lärarna mer tid med varje elev
 3. Bygg bort köerna inom äldreomsorgen, äldre och sjuka skall inte stå i kö för vård

Inget annat parti har en tydlig och finansierad politik på dessa områden. Här skiljer vi Socialdemokrater ut oss.

Socialdemokraterna prioriterar jobb, mindre grupper i förskola, mindre klasser, fler äldreplatser före rondeller och lånefinansierade stadshus.

Här är våra skillnader jämfört förvaltningens förslag, som vi i grunden står bakom för det är det enda seriösa beräknade förslaget. Alliansen har inte ens räknat på sitt ofärdiga förslag.

Politiska prioriterade investeringar 2014-2017
Ökning 239 mkr, drift 42,2 mkr

 • Jobbpott 2014-2017, ingen investeringspåverkan, möjlig driftstartskostnad
 • Föreningsutveckling ger nya jobb 2014-2017
 • Mindre barngrupper 2014-17 (2018-2021 38 mkr , drift 19 mkr)
 • Mindre klasser i skolan för att ge lärarna mer tid med varje elev
 • Skolgårdssatsning 2014-2017
 • Tillagningskök 5 stycken i Kareby, Kode, Kärna, Diseröd, Tjuvkil
 • Äldreomsorg 40 platser 2014-2017 
 • Mer is under tak, ta fram en plats
 • Multisporthall centrala Kungälv

Politiskt om/nedprioriterade investeringar 2014-2017
Minskning 239 mkr, drift 12

 • Gro Karebymotet, exploateringsfinansiering över tid, balans likviditet
 • Exploateringsfinansiering Ridskola
 • Rollsbomotet skjuts fram till 2018, alternativ finansiering utreds
 • Cirkulationsplats bantas Kongahällagatan / Utmarksvägen (minskning från 8-2 mkr)
 • Komarkslänken skjuts framåt i planeringen, alternativ finansierings utreds
 • Trafikplats Kungälv, västra inklusive ramp skjuts framåt i planeringen
 • Järnvägspassagen Kode flyttas fram 1 år till 2018
 • Stadshuset exploateringsfinansiering över tid, 21 mkr skattefinansieras

Differens drift: 30,2 mkr 2014-2017
Ca 9 mkr per år jämfört med förvaltningens förslag
Skillnaden finansieras genom

 • + 4 mkr i lägre drift/kapitalkostnad vid egenbyggnation av 40 äldreomsorgsplatser2014-2017
 • + 18 mkr lägre kostnad hemtjänst då fler får ett bra erbjudande om plats (300 000 x 60 personer exkl nattinsatser)
 • + 4 mkr, upphandlingsåterhållsamhet, avtal, omförhandling
 • + 4 mkr, jobbförslag som innebär lägre försörjningsstöd och högre skatteintäkter

Detta vill vi investera 2014-2017

Vad händer nu?

Ibland måste man ju rösta, fatta beslut för att komma vidare, det är ivarjefall Socialdemokraternas inställning. Hellre det än stagnation.

Självklart kommer Alliansen säga, vi vill göra upp med alla. Vi tycker så lika, men varför har det då inte gått på flera månader?
Trots tre månaders samtal och fullständig politisk krasch då Moderaterna ville lägga ner Hålta skola så beslutade Moderaterna igår angående investeringsbudgeten....

Så här beslutade den Moderatledda kommunstyrelsen igår."Yrkar återremiss på ärende 5 mot bakgrund av att handlingar och bilagor skulle ha skickats per e-post den 22 april, vilket ej har skett. I det fortsatta arbete bör skrivelser ifrån samtliga partier beaktas vid arbetet med dokumentet/beredningsskrivelsen så att beslutet kan fattas på ett anvarsfullt sätt för våra medborgare. Arbetet ska vara klart till nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen den 15 maj 2013."

Detta trots att inget annat parti har något överväldigande förtroende för den Moderatledda Alliansen sätt så långt att arbeta seriöst och äkta tillsammans på ett ansvarsfullt sätt, trots att alla andra partier ville avgöra frågan och gå till beslut. Men de ville snabbt ha Socialdemokraternas 20-sidiga handlingar med mål, beräkningar och nya ideér direkt efter mötet, kan det vara det nya "Arbetarpartiet Moderaterna som har slut på idéer och vill som vanligt kopiera?? Eller vill de verkligen förändra politiken, bygga bostäder och använda pengar till fler barnstudgor och äldreplatser istället för lånefinansierade stadshus? Tror inte det. Huvudskälet är att de misslyckta skapa en majoritet för kommunens framtida investeringar genom att köra ett eget race, det fungerar inte för ett minoritetssstyre. Oenigheten och oförmågan att komma fram innebär att Alliansen försenar hellre hela kommunens inevsteringsarbete än låter folkvalda avgöra frågan i Kommunfullmäktige.

Kanske kan de få med Utvecklingspartiet som ju röstade på deras politik i år trots stora nedskärningar i förskolan och ökande arbetslöshet, de röstade ju idag dessutom Moderatledda alliansens förslag nästa år också, för att en Alliansledare föreslog att vi skall beakta deras förslag. Så var det med den kompassen för framtiden och "varken höger eller vänster".

Bara funderar lite....oavsett, det blir förseningar och det innebär att chefer och verksamhet får sämre styrning nästa år...inte ovanligt i Kungälv, tyvärr.

Nä det behövs en ny regering med mer socialdemokratisk inriktning i Kungälv, mer mod, öppenhet och självförtroende.
Kungälv saktar nu in än mer, en trött, sliten och sprucken Allians slår av motorn.

Läs även detta inlägg

Den Moderatledda Alliansen har förlorat greppet om Kungälvs framtid. 2013-04-24

Datorn har kraschat och batteriet har bränt sönder. Alla beslut om investeringar i skolor, äldreboenden, vägar etc fram till 2017 har havererat. Politisk är läget låst och de politiska processerna fungerar inte. Moderaterna klarar inte hålla ihop Alliansen, än mindre få majoritet för investeringar i framtidens Kungälv. Läget är allvarligt. Frågan kommer slutligt avgöras i kommunfullmäktige. Så här var det förra året, nu är det så här igen.

Nästa år är det val. Socialdemokraterna söker mandat för en mer kraftfull ledning av Kungälv, med en mer Socialdemokratisk inriktning.

Socialdemokraternas viktigaste punkter är.

 1. Kungälv skall ha den lägsta arbetslösheten i Västra Götaland
 2. Minska barngrupperna i från 19 till 15 barn och mindre klasser i skolan, för att ge lärarna mer tid med varje elev
 3. Bygg bort köerna inom äldreomsorgen, äldre och sjuka skall inte stå i kö för vård

Inget annat parti har en tydlig och finansierad politik på dessa områden. Här skiljer vi Socialdemokrater ut oss.

Socialdemokraternas politik 2014

Socialdemokraterna investeringar 2014-2017

Vill du veta mer, slå mig en signal.

Mvh Miguel Odhner, oppositionsråd, tel 070-3520101

Stoppa Moderaternas skyhöga VA-taxor med "Italienska procentpåslag" i Kungälv, styr och prioritera! 2013-04-19

Socialdemokraterna säger till den trötta Alliansen, festen är slut, vakna upp, prioritera och säg nej till de i närmaste Italienska %-procent höjningar av VA-taxor som ni satt folk i.

Nu sätter vi ned foten igen, efter att på möte efter möte internt påtalat problemen, lagt förslag som röstats ner, nu drar vi i handbromsen så det låter ut i media. Men alla skall veta att Socialdemokraterna är i grunden mycket positiva till Vatten & Avlopp i kustzon, av miljöskäl och att alla skall kunna bo, bygga till och om även vid havet.

Men den Moderatstyrda Alliansen har inte klarat ledarskapet. Inte mycket har hänt under dessa snart 8 år med Alliansen, folk undrar och problemen har avlöst varandra, ex. har det pumpats ut

180 000 liter färskvatten/dygn i ett dike vid Matskäret mellan februari till oktober förra året. Sådant kostar. Varför kopplas inte inte VA in i Tjuvkil, många frågar, få svar.

När vi protesterar möts vi av en jakande tysthet, ingen tar ansvar, trots att det är den Moderatledda styrelsens ansvar.

Festen är slut

Fonderna på 10 miljoner har Moderaterna och Centern med flera tömt snabbt och effektivt, så nu skall taxorna höjas och allt göras på en gång. Det är inte acceptabelt efter år av slarv och förseningar försöka ska hastigheten till orimlighetens gränser. Vi vet hur folk i stan, i hyresrätter i Komarken, Björkås etc tänker och resonerar, det e inte nöjda med denna politik.

Italienska procentpåslag i höjning

I år höjs VA-taxan ordentligt, men vare sig Socialdemokraterna eller vanligt folk kommer acceptera ytterligare 15% taxehöjningar varje år 2014, 2015 och en 20% höjning 2016. Vi har flera förslag för att hindra dessa höjningar, låt Ale vara med och betala, senarelägg områden tills bostadsplaner är klara, ev. köpa vatten av Göteborg, pausa utredning kring ett regionalt VA bolag etc. Socialdemokraterna kräver vid nästa veckas investeringsbeslut återigen en tydlig prioriteringsplan, förra året röstades vårt förslag ner av alla andra partier. Denna gången hoppas vi på ändring, eller kommer den först efter valet nästa år?

Ta ställning för en bättre framtid!

Socialdemokraterna i Kungälv

Ett knivhugg i ryggen, sa han...... 2013-04-09

Det är ingen skillnad i politiken, de står inte för vad de säger, det spelar inte någon som helst roll vem jag röstar på de är samma skit allihop.
Då säger jag att det är en lögn.

Socialdemokraterna i Kungälv är det enda partiet med egna alternativa lösningar, där vi inte sparar på små barn i förskola/skola. Vårt förslag att ta fram en tydlig långsiktig plan för att minska barngrupperna röstades nyligen ner av alla andra partier, när de röstade för Moderaternas budget/nedskärningsförslag här i Kungälv. Det är det som sker nu. Läs artikeln här nedan. Nu får det vara nog! Därför skall du bli medlem i Socialdemokraterna, vi behöver bli fler för att få till en nödvändig förändring av politiken, inte minst här i Kungälv!

Ett knivhugg i ryggen, GP artikel 8 april 2013 (pdf-fil, 49 Kb)

Bättre blir det inte! 2013-04-09

Jag känner stolthet! Att investera i människor är det smartaste vi kan göra! Genom de 13 miljoner som vi investerat har samhället sparat 290 miljoner!

Läs dagens GP-debatt artikel som jag och det Moderata kommunalrådet mfl skrivit idag!

Ingen mer strid om Marstrand, bara utveckling! 2013-04-05

Kan detta vara möjligt? Det tog sex år att komma hit, dit vi Socialdemokrater ville. Politisk samling för Marstrands bästa! Något nytt och spännande tornar fram.

Den politiska mardrömmen Båtellet och den turerna kring borgliga politiker och den giriga fastighetsägaren till Oscars (Rosens) börjar gå mot sitt slut, de två frågorna kunde inte omfamnas i detta arbete, tyvärr.

Om det inte varit för att Folkpartiet till slut förstod att folk på Marstrand och Socialdemokraterna hade rätt när de bl.a. motsatte sig Moderaternas privatisering av hamnar och färja på Marstrand så hade det antagligen blivit än mer konfrontation idag, med ökad investeringsosäkerhet, tillväxt och välfärd.

Jag är glad att vi lämnar det bakom oss och ser framåt. Det krävs uthållighet och övertygelse i politiken om man vill nå resultat. NU har alla partier skrivit under att deras egna partiprogram och mål är underordnade denna överenskommelse, det är bra. Det är för Marstrands bästa, stridsyxor begravs, det är jag mycket stolt över. Skälet är att det är roligt att göra saker. För faktum är att Marstrand har sedan Alliansen tog över haft en negativ befolkningsutveckling, nu kan de ändras. Vi kan få mer styrfart och självförtroende, för det behövs, när Kungälv tyvärr styrs av en bräcklig minoritetsregerande Alliansgruppering.

Detta är slutet på början av en lång och viktig resa.

Läs aktuell politisk överenskommelse mars 2013 fram till 2015 här (pdf-fil)

Läs den politiska historian här och motionerna.

2008-12-17, Räddningsplan för Marstrand
http://www.kungalv.se/blogs/Aldre-blogginlagg/Miguel-Odhners-aldre-blogginlagg/Raddningsplan-for-Marstrand-/

2010-03-25, Marstrand kan få ett lokalt utvecklingsbolag
http://www.kungalv.se/blogs/Aldre-blogginlagg/Miguel-Odhners-aldre-blogginlagg/Marstrand-kan-fa-ett-lokalt-utvecklingsbolag/

2011-06-22, Låt Marstrand bestämma - inför ett lokalt utvecklingsbolag
http://www.kungalv.se/blogs/socialdemokraternas-bloggare/Miguel-Odhners-S-blogg/Lat-Marstrand-bestamma---infor-ett-lokalt-utvecklingsbolag/

2013-04-05, Politisk enighet om framtidsplaner för Marstrand
http://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.1509856-politisk-enighet-om-framtidsplaner

Fria busskort för alla gymnasieelever till hösten! 2013-03-28

S-förslag får genomslag....alla gymnasieelever får fria busskort till hösten! Läste min partiväns Mona Hauglands blogg.

Hurra! Det går att göra mer av de pengar man har, bara tänk annorlunda!

http://www.kungalv.se/blogs/socialdemokraternas-bloggare/Mona-Haugland-S/Hurra-S-forslag-om-fria-bussresor-for-gymnasieelever-gar-igenom-/

Miguel Odhner (S)

Stoppa neddragningarna i Kungälv förskola! 2013-03-22

Så här tar partivänner fajten för små barn i dagens lokaltidning, fast tidningn klippte bort det sista, "därför skall du bli medlem i Socialdemokraterna!"

Vi socialdemokrater är stolta över Kungälvs förskolor och vår kompetenta personal. Därför är vi, liksom många andra upprörda över de ständiga nedskärningarna på förskolan. 2012 ”effektiviserade” Moderaterna välfärden med 55 miljoner (14 miljoner på skolan). Resultatet blev bl.a. överinskrivningar i förskolan, 450 barn och personal drabbades av överfulla barngrupper, det var till och med så illa att man ofta höll inne på vikarierna, som så väl hade behövts. Även i år ”effektiviserar” Moderaterna med stöd av de andra partierna i kommunstyrelsen välfärden med 40 miljoner kr, (12 miljoner på skolan) utan konsekvensbeskrivningar. Just nu genomförs en nedskärning på 3,8 miljoner i förskolan, resultatet blir mindre personal och större otrygghet för barn och föräldrar. Detta är helt oacceptabelt, för barn, personal och alla våra förskolor, såväl privata som gemensamma.

Socialdemokraterna är Sveriges största parti, här finns många åsikter och det är högt till tak.
Vi vill införa en allmän förskola från 2 år, sänka avgifterna (5000 kr barn/år) och förlänga föräldraförsäkringen och att folk skall kunna tänka och välja själva, men först och främst vill vi minska barngrupperna, för här går utvecklingen åt fel håll. Vi socialdemokrater accepterar inte dessa nedskärningar, förskolan är det viktigaste och grunden för framtiden.

Vårt vallöfte är och förblir: ”Satsa tidigt, på de små barnen". Socialdemokraterna är det enda partiet i opposition i kommunstyrelsen, med egna alternativa lösningar där vi inte sparar på små barn. Vårt förslag att ta fram en tydlig långsiktig plan för att minska barngrupperna röstades nyligen ner av alla andra partier. Därför skall du bli medlem i Socialdemokraterna, vi behöver bli fler för att få till en nödvändig förändring av politiken, inte minst här i Kungälv!

För Socialdemokraterna

Fredrik Schandorff
Oppositionsledare för lärandeberedningen

Mona Haugland
Oppositionsledare för bildningsutskottet

Politiska framgångar 2012 2013-03-20

Årsbokslutdags......något av det bästa med 2012 är att vi, efter Socialdemokratiskt initiativ, bl.a. kommit överens politiskt om att:

 • Samarbeta med företagen för fler sommarjobb
 • Barnfattigdom nu är en viktig politisk fråga som vi tagit fram en strategi för
 • Att kommunens skall erbjuda alla heltidsjobb
 • Att kommunen skall slopa delade turer
 • Att vi är positiva till att införa ett kommunalt hemtjänstbol...ag så de äldre som valt kommunen kan få samma service och tjänster som de som valt privat hemtjänst.
 • Att vissa politiker på Allianssidan nyktrade efter att de sagt att de ville stänga Kungälv och Marstrands krogar kl 23.00
 • Efter att Alliansen höjt sina politiska arvoden, vi nu kommit överens om att sänka dem
 • Bygga fler hyresrätter i Marstrand
 • Att vi skall återinföra pedagogiska luncher i skolan på riktigt

Därför skall du bli medlem i Socialdemokraterna, vi kan förändra, till och med i opposition!

https://www.socialdemokraterna.se/Bli-medlem/

Kristdemokraterna röstar nej till fler platser för äldre och vill införa nåt som äldre och sjuka är mindre nöjda med - är det en bra politik? 2013-03-08

Vi Socialdemokrater vill bygga fler äldreplatser i Kode och Ytterby 2013, många äldre sjuka och gamla står i kö med rätt till en plats, ändå händer inget, år efter år.

Läste det här och kom att tänka på hur våra äldre har det i Kungälv och vad politiker brinner för.

http://www.dagensarena.se/innehall/aldre-mindre-nojda-i-kommuner-med-kundval/

I Kungälv brinner Gun-Marie Daun, Kristdemokratisk ledare, för att snabbt öka de privata aktörerna inom äldreomsorgen. Men nyligen hörde jag Gun-Marie Daun återigen, med stort äkta engagemang tala om detta. Undra om Kristdemokraterna läst vad äldre tycker på länken ovan, att de som infört kundval har mindre nöjda äldre? Snacka om fel fokus och gammeldags politik.

Egentligen är det hela konstigt, vi Socialdemokrater tycker det kan finnas bra saker med att folk får välja mellan olika, men det viktigaste är ju att det fungerar, att folk känner sig trygga.

För oss är det viktigaste att de som har rätt till en äldreplats får en äldreplats, inte att äldreomsorgen blir privat, det kan ju inte vara det viktigaste?

I år byggs det bara 4 äldreplatser i Kärna, medans det finns en kö på ca 30 personer som har rätt till en plats. Man är heller inte riktigt överens inom Alliansen och Utvecklingspartiet med flera, vem av dem som nu styr, när Alliansen spruckit och arbetet bränner fast.

Så här kan vi inte ha det med framtiden och ledarskapet, därför krävs en ny politik, nya arbetssätt och en ledning som kan inkludera, inte exkludera. Vi behöver en mer Socialdemokratisk inriktning av Kungälvspolitiken, ett parti som har lång tradition av samarbete och konsensus i öppna processer för ett bättre Kungälv, tänk på det när det är val nästa år.

Socialdemokraterna & Framtidskontraktet! 2013-03-07

Nu ökar vi farten! Socialdemokraterna prioriterar fler i arbete och ställer krav på en ny närings- och innovationspolitik! Vänd den negativa utvecklingen i skolan. Öka resurser till skolorna, allmän förskola från två års ålder, mindre klasser i lågstadiet och 10-årig grundskola. För de äldre eleverna vill vi skapa ett gymnasium med större stöd som även är obligatorisk till 18 år, och erbjuda bättre yrkesutbildningar genom yrkescollege. Framtidskontraktet innehåller även förslag om sjukvård, äldreomsorg, miljö- och klimatpolitik samt en ny svensk utrikespolitik.

http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Framtidskontraktet-/

En modig man har lämnat jordelivet 2013-03-07

Många jämför honom med kommunistdjävulen själv, personligen tycker jag han gjort mer för vanligt folk och fattiga människor än de flesta orkat prata om de senaste 15 åren.

Hugo Chávez föddes 1954 på ett militärsjukhus i Caracas, var Venezuelas president från 1999 fram till sin död 2013 samt partiledare för det styrande Venezuelas förenade socialistiska parti.

Chávez förespråkade ökat samarbete mellan de latinamerikanska länderna och antiimperialism, samtidigt som han förhöll sig mycket kritisk till konservatism, nyliberalism och USA:s utrikespolitiska hållning gentemot Latinamerika.

En del gamla, borgliga människor och borglig media gillar inte denna presidenten, jag kan förstå det. Men faktum är att han halverade fattigdomen, införde fri sjukvård, utbildning och ökade folkets rikedomar på 15 år på ett enastående starkt sätt, en stark och modig röst i världen har olyckligt lämnat jordelivet.

En god vän till mig, Jörn Svensson skrev några tänkvärda ord på facebook som jag väljer att lägga ut här: :

”Enfaldiga kommentarer i svenska TV-nyheter om Chavez: "Många såg honom som en diktator". Hans partikoalition har vunnit alla val, lokala, kongressval, folkomröstningar och presidentval mot en opposition som två gånger försökt göra statskupp mot demokratin. Och vad som verkar föga känt: han har i förhandlingar fått Farc-gerillan i Colombia att sluta ta gisslan och i tysthet har han skapat kontakter... mellan Farc och den nya colombianska regimen kring en lösning där Farc ska delta i fria val. En fullödig analys av Venezolansk politik under Chavez-eran finns i den irländske statsvetaren Barry Cannons välmatade bok "Hugo Chavez and the bolivarian revolution" som bl a analyserar det missbrukade ordet "populism". Cannon är irländare (Dublin City University).”

Om Hugo C.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez

En kul kille 2013-03-05

Så får du ett ett gott skratt och ett bra liv : )
http://www.facebook.com/home.php#!/Glenn1959

Vi måste komma överens om att bygga mer – sluta tjöta! 2013-02-08

Läget är allvarligt. 2013 kan bli året då Kungälvs kommun tvingas skriva ner inflyttning och bostadsbyggande två gånger på ett år. Två gånger på två veckor har nu Socialdemokraternas 12 konkreta förslag för få fler bostäder, tillväxt och jobb stoppats av Moderaterna, Utvecklingspartiet med flera. Jag kallar det småsnålt och olyckligt politiskt snickesnack, det som nu sker, i ett allvarligt läge för Kungälvs kommun när vi för andra gången under Alliansstyret gått på pumpen om att bebygga Kongahällatomten.

Förra veckan, liksom denna vecka förvägras Socialdemokraterna lägga fram 12 konkreta förslag för att få fler bostäder i Kungälv. Först fick det inte lyftas i Samhällsbyggnadsutskottet och denna vecka fick förslagen inte lyftas i kommunstyrelsen. Allt bordlades, ingenting händer.

Vi kräver en aktiv bostadspolitik i Kungälv.

När S styrde fram till 2006 gick kommunen fram som ett tåg, sedan har det så att säga bromsats upp av olika skäl utan att tjöta om det. Socialdemokraterna vill ha handling, mer av samarbete och mindre av politisering, mindre av prestige och mer av leverans och fokus i styrning och prioritering. För de senaste åren, har bostadspolitiken i Kungälv gått åt fel håll. I någon del har det till och med sålts fler hyresrätter än det byggts. Kurvorna pekar ner.

Kommunstyrelsen klarar inte Kommunfullmäktiges mål. Det är vår gemensamma skyldighet att agera, inte reagera. För med stadsdelen Kongahällas negativa domslut kommer byggkurvorna peka än mer ner. Det har ingen råd med. Ytterst slår det mot kommunens varumärke, det skadar vår tilltro till att kunna flytta berg, vårt självförtroende, våra tillväxtambitioner och ytterst drabbas jobben och välfärden.

Olika argument att bromsa S-förslagen

Argumenten vid onsdagens kommunstyrelse från Moderaterna, Centern och Utvecklingspartiet för att inte heller denna gång behandla Socialdemokraternas konkreta förslag varierade friskt, allt från att: ”snart kommer en konsult med förslag”, ”ni har stulit förslagen”, ”jag har inte hunnit tala med vår ansvarige för frågan”, ”vi har i gruppledargruppen kommit överens om att vi skall bordlägga alla förslag en månad så alla hinner läsa förslagen”, ”bra förslag men vi måste tänka på detta i vårt parti”, ”detta kommer med nästa gång garanterat” etc. etc… och vi utskottbehandlingen förra veckan användes argument/ord som inte lämpar sig för skrift för att slå ihjäl S-förslag för fler bostäder. Kort sagt, argumenten varierar för att bromsa S-förslagen.

Vi måste lyfta oss

Jag tycker det var synd, vi vet, så sent som i tisdags via samtal med bostadsföretag, att de vill, de vet vilka tomter de vill köra igång på men det händer inget. Idag kunde alla förtroendevalda lagt de politiska stridyxorna åt sida och jobbat för Kungälvs bästa, här kunde vi sänt ut signaler att vi vill, vi kan, vi törs göra nåt, inte nästa månad, inte senare, utan nu, tillsammans.

Men vi kämpar på. För mer av samarbete, mer av handling, för vi älskar Kungälv och kräver en förändring, bygg fler bostäder, sluta med snickesnacket i politiken.

Låt oss gå från ord till handling.

Så här såg vårt konkreta förslag ut i onsdags, som röstades ner och inte skulle behandlas:

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att ta fram en parallell plan för att öka byggandet i Kungälvs kommun med anledning av senaste domslut kring upphävande av detaljplan för Konghälla. Syftet är att säkerställa Fullmäktiges mål om bostadsutveckling. Den parallella planen skall ta ställning till inkommen beredningsskrivelse från Socialdemokraterna ””12 förslag för hanterande av Kungälvs aktuella bostadsutveckling” och tidigare beslutade uppdrag i kommunstyrelsen inom samma område som exempelvis en visuell centrumutvecklingsplanering.

Återrapportering och förslag till beslut skall ske till kommunstyrelsen under mars månad.

Beredningsskrivelse till kommunstyrelsen/utskott

12 förslag för hanterande Kungälvs aktuella bostadsutveckling

Vi vill föra en bostadspolitik som aktivt leder till fler jobb och ökad välfärd. En väl fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för jobben, rörligheten på arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen. Bostadsköerna ökar samtidigt som bostadsbyggandet har sjunkit flera år i rad. En del beror på regeringens bortdragna stöd, en del beror på konjunkturen, annat beror på oss själva. Vi konstaterar att antalet färdiga planer är för lågt. Ytterligare en förklaring är att mycket hopp, och kanske ett ensidigt fokus, har satts till den viktiga stadsdelen Kongahälla. ICA har sina intressen och har drivit denna fråga under en längre tid. Nu är detaljplanen genom ett domslut upphävd, processen går vidare. En försening av Kongahälla riskerar få konsekvenser för den samlade planeringen av all verksamhet i Kungälv, vi riskerar att ytterligare få revidera vår bostadsförsörjningsplanering, och därmed all annan planering på tillväxtsidan, detta är inte acceptabelt, varför en samling måste ske i kommunstyrelse och berörda utskott.

Därför lägger vi nu 12 förslag till samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen att ta ställning till:

 1. Snabb genomlysning av kommunal råmark för samtal med intressenter.
 2. Snabb genomlysning av alla centrala tomter som inte är planerade för ökad förtätning av Kungälvs stad, exempelvis borde området för busstationen vara planlagt för länge sedan, med bostäder, handel och restauranger inför den flytt som komma skall till motorvägen.
 3. Lägg ut så mycket som möjligt av detaljplaneproduktionen på byggare. Öka byggarnas ansvar. Den kommunala projekteringen kan bli effektivare. Låt byggarna själva anlita den behövda kompetensen/göra projekteringsarbetet. De kan förse kommunens tjänstemän med färdigt beslutsunderlag. Sätt detta i projektsystem direkt, det finns redan områden och aktörer.
 4. Många kommuner sätter idag egna regler som överskrider Boverkets regler. Vi menar att kommunspecifika regler fördyrar för byggbolagen. Snabb politisk översyn krävs.
 5. Se över gestaltningsprogram i dialog, med byggare för att ha aktuella och effektivare processer.
 6. Kalla byggintressenter, investerare till möten om var/hur kommunen prioriter nybyggnation.
 7. Ett sätt att få fart på produktion av hyresrätter är att pröva nedsatt markpris och tomträtter med motkrav på snabbare byggstart, detta kan göras inom ett och samma område, utan att äventyra eventuella önskade exploateringsintäkter, så arbetar exempelvis Kungsbacka idag.
 8. Genom omprövning av resurser och politiska prioriteringar/mål i kommunstyrelsen styra över ökade resurser till samhällsbyggnadssidan för att undanröja bristande stödresurser sedan lång tid inom Miljösidan, Bygglov, Mark & Exploatering samt inom Trafik & Gata.
 9. Genomlysning av övriga kommunal mark så som Trankärr, Skällebräcke, Åsebyberget, Ytterby och Kärna etc.
 10. Lyft upp frågan om rätten att bygga 75 kvm i fritidsområden, låt folk bygga om och till.
 11. Idag är planberedskapsmålet 400 bostäder per år. Många planer har avstannat av juridiska skäl eller bordlagda. Kungälv borde göra som flera andra kommuner och istället ha mål om färdigställda bostäder (slutbevis).
 12. Snabbutred hur Kongahällas plana men buskiga yta, tillfälligt kan användas för medborgana till dess att byggnation kan komma igång, ex idrottens behov av konsgräs eller spontanidrott etc..

För Socialdemokraterna
Mats Frisell, Oppositionsledare samhällsbyggnadsutskottet, kommunstyrelsen
Miguel Odhner, Oppositionsråd och 2:e v. Ordförande kommunstyrelsen

Erkänn, annars pratar jag inte med dig..... 2013-02-07

Varför är han så taktiskt? Är det helt sunt att ställa krav på en debatt innan debatten? Är det värdigt, är det anständigt, från en man som leder ett land?

Läs artikeln om Reinfelds krav på en debatt med Stefan Löfven...
http://m.expressen.se/nyheter/har-ar-reinfeldts-krav-for-debatt-med-lofven/

Miguel Odhner (S)

Sluta politisera målet om att bygga bostäder – gör nåt istället 2013-02-06

Idag läser jag GP. http://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.1280557-s-vill-ha-snabbare-byggplan

De flesta förstår att Kungälv behöver en plan B för fler bostäder i Kungälv. Jag sätter mitt hopp till politisk dialog och samarbete, istället för konflikt och politisering från någon på den "styrande sidan", då kommunen nu haft sjunkande byggande år efter år, och den största stadsdelen nu gör halt, en kort eller eventuellt längre period.

Förra veckan förvägrades Socialdemokraterna att ens lägga fram konkreta förslag på Samhällsbyggnadsutskottet hur vi skall få fler bostäder i Kungälv (med anledning av Kongahälla), Centerns starke man, Ove Wiktorsson sa nej, S-förslaget fick bara lämnas ...som en anteckning till protokollet, då kan det inte behandlas, frågan stoppas här och nu.

Men vi ger inte upp, det måste finnas nån form av flexibilitet och jävlar annama även i Kungälvspolitiken? Jag sätter mitt hopp till dagens kommunstyrelsemöte.

För alla, inte bara Socialdemokrater, borde vikten av en plan B och fler bostäder vara av största vikt.

Läs våra 12 förslag för en plan B för fler bostäder i Kungälv

Miguel Odhner (S)

12 förslag för hanterande Kungälvs aktuella bostadsutveckling 2013-01-31

Vi vill föra en bostadspolitik som aktivt leder till fler jobb och ökad välfärd. En väl fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för jobben, rörligheten på arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen. Bostadsköerna ökar samtidigt som bostadsbyggandet har sjunkit flera år i rad. En del beror på regeringens bortdragna stöd, en del beror på konjunkturen, annat beror på oss själva. Vi konstaterar att antalet färdiga planer är för lågt. Ytterligare en förklaring är att mycket hopp, och kanske ett ensidigt fokus, har satts till den viktiga stadsdelen Kongahälla. ICA har sina intressen och har drivit denna fråga under en längre tid. Nu är detaljplanen genom ett domslut upphävd, processen går vidare. En försening av Kongahälla riskerar få konsekvenser för den samlade planeringen av all verksamhet i Kungälv, vi riskerar att ytterligare få revidera vår bostadsförsörjningsplanering, och därmed all annan planering på tillväxtsidan, detta är inte acceptabelt, varför en samling måste ske i kommunstyrelse och berörda utskott.

Därför lägger vi nu 12 förslag till samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen att ta ställning till:

 1. Snabb genomlysning av kommunal råmark för samtal med intressenter.
 2. Snabb genomlysning av alla centrala tomter som inte är planerade för ökad förtätning av Kungälvs stad, exempelvis borde området för busstationen vara planlagt för länge sedan, med bostäder, handel och restauranger inför den flytt som komma skall till motorvägen.
 3. Lägg ut 70% av detaljplaneproduktionen på byggare. Pröva att låta byggarna ta ett större ansvar i planprocessen. Den kommunala projekteringen kan bli effektivare. Låt byggarna själva anlita den behövda kompetensen och göra projekteringsarbetet. De kan förse kommunens tjänstemän med färdigt beslutsunderlag. Sätt detta i projektsystem direkt, det finns redan områden och aktörer.
 4. Många kommuner sätter idag egna regler som överskrider Boverkets regler. Vi menar att kommunspecifika regler fördyrar för byggbolagen. Snabb politisk översyn krävs.
 5. Se över gestaltningsprogram i dialog, med byggare för att ha aktuella och effektivare processer.
 6. Kalla byggintressenter, investerare till möten om var/hur kommunen prioriter nybyggnation.
 7. Ett sätt att få fart på produktion av hyresrätter är att pröva nedsatt markpris och tomträtter med motkrav på snabbare byggstart, detta kan göras inom ett och samma område, utan att äventyra eventuella önskade exploateringsintäkter, så arbetar exempelvis Kungsbacka idag.
 8. Genom omprövning av resurser och politiska prioriteringar/mål i kommunstyrelsen styra över ökade resurser till samhällsbyggnadssidan för att undanröja bristande stödresurser sedan lång tid inom Miljösidan, Bygglov, Mark & Exploatering samt inom Trafik & Gata.
 9. Genomlysning av övriga kommunal mark så som Trankärr, Skällebräcke, Åsebyberget, Ytterby och Kärna etc.
 10. Lyft upp frågan om rätten att bygga 75 kvm i fritidsområden, låt folk bygga om och till.
 11. Idag är planberedskapsmålet 400 bostäder per år. Många planer har avstannat av juridiska skäl eller bordlagda. Kungälv borde göra som flera andra kommuner och istället ha mål om färdigställda bostäder (slutbevis).
 12. Snabbutred hur Kongahällas plana men buskiga yta, tillfälligt kan användas för medborgana till dess att byggnation kan komma igång, ex idrottens behov av konsgräs eller spontanidrott etc..

För Socialdemokraterna,
Mats Frisell, Oppositonsledare samhällsbyggnadsutskottet, kommunstyrelsen
Miguel Odhner, Oppositonsråd och 2:e cv. Ordförande kommunstyrelsen

Stor framgång Socialdemokratins kärnfrågor. Kommunstyrelsen biföll S-motioner 2013-01-30

 • Investering i jobb och föreningsutveckling. Vilken innebär att Kungälv föreningsliv kommer blomstra och fler arbetslösa kommer få jobb i föreninglivet istället för socialbidrag

 • Heltid istället för deltid, alla som arbetar ofrivillig deltid i kommunen skall erbjudas heltid

Det var en stolthet att vid onsdagens kvällsmöte i den Socialdemokratiska partistyrelsen (AK) redovisa att Socialdemokraternas jobbmotion inom föreningslivet och att motionen om rätten till heltid skall gälla för våra anställda beslutats av Kommunstyrelsen.

Spräckt Allians öppnar för ökat Socialdemokratiskt inflytande

Socialdemokraterna vill ha ordning och reda, någon måste leda och ta ansvar för budget poch personal. Någon måste leverera. Därför la vi fram konkreta förslag för att "stänga" budget 2013 och söka finansiering för de tilläggsförslag sexpartigruppen driver, men inte vad de är eller vad de kostar. Någon måste lägga förslag som vi kan diskutera och komma vidare kring. Alliansen är spräckt och alla, inklusive Modertaerna är mer samarbetsvilliga än någonsin och det är bra, men för den saken kan ju inte hela Kungälv stå still tycker jag.

Läs S förslag här som röstades igenom

En politisk minoriotet har ersatt en annan genom sexpartigruppen.

Sexpartigruppen har försenat budgeten och tyvärr saknade de förra veckan egna genomtänkta förslag. På traditionellt moderatmaner var budgeten 2013 sen. Först i slutet av januari stängs budget för samma år den gäller. Inte lätt för tjänstemän att hantera den styrningen. Oavsett, alla partier ställde sig bakom Socialdemokraternas förslag till att lösa budget 2013, samt finansiering för småpartiernas tilläggsförslag (varav flera socialdemokratiska). Moderaterna hade bara 4-5 egna små mindre tilläggsförslag till Socialdemokraternas skrivelse, som alla ställda sig bakom (se bilaga). Inga andra partier hade egna andra förslag. Sexpartigruppen var i princip tyvärr helt oförberedd, hoppa inte det är så nästa gång.

Sammantaget var förra veckan ett litet steg framåt, denna vecka är tuffare med tunga tråkiga besked som Kongahälla och sjunkande ranking i näringslivet. Något det nu jobbas med och analyseras med för fullt! Det behövs mer av oss politiker, med tydlighet, ledarskap och jävlar enamma. Mer av samarbete och mindre av konflikt så som vi pläderat för i flera år. Sexpartigruppen har öppnat dörren för det, men då gäller det att stå på. Det vi absolut behöver är en ny och modigare politik, med mer av en Socialdemokratisk inriktning, men det får väljarna avgöra nästa år.

Fattigdom och barn! 2013-01-18

En kille i Sverige

I Kungälv vill vi Socialdemokrater ha en avgiftsfri skola.
En avgiftsfri skola I Kungälv kostar, mellan 750 000 kronor upp till kanske 1,5 miljoner kr eller mer.
Vi har alternativa finansieringar för detta, det går att prioritera barn före många andra saker i Kungälv.
Barn som lever i fattigdom lär sig att deras möjligheter är mer begränsade.
En lärdom som riskerar att följa dem genom resten av livet.
Vi drivs av övertygelsen och insikten om att allas framgång är Sveriges framgång.
Vårt samhälle måste stå upp för solidaritet och gemenskap för att nå denna framgång.

Därför skall du rösta på och bli medlem I Kungälvs Socialdemokrater.

Vanvård av äldre, vilket samhälle vill du ha? 2013-01-02

Vanvårdens offer har inga lobbyister, oavsett om det är privat eller gemensamt ägd äldrevård...jag blir lika ilsk varje gång jag läser avvikelsearapporterna från Sociala utskottet i kommunen...tar upp frågorna med ansvariga politiker, tjänstemän i kommunen och regionen...denna artikel (se länk här) ger en tänkvärd demokratisk tanke kring kvalitet, transperens och trovärdighet.

I Kungälv välkomnas Carema att utmana/privatisera våra fina äldreboenden Solhaga och Ekhaga.

Det egentliga problemet är inte detta, det är behovet av fler platser och mer personal för bättre kvalitet. Helt naturliga saker vi Socialdemokrater kämpar för i Kungälv. Ta bara alla protestlistor som kommit in från personalen på Ytterbyhemmet md flera…men ändå vill alla andra partier än Socialdemokraterna välkomna Carema till Kungälv med en jättedyr utredning som kostar 1 miljon skattekronor om hur de skall kunna ta över/privatisera vår äldrevård. Detta har vi sagt bestämt nej till, pengarna behövs till fler jobb inom äldreomsorgen! Det finns skillnad i politiken.

Privat eller offentligt?

Det finns många privata utförare av tjänster i välfärdssektorn som utför ett utmärkt arbete, som nu dras med i debatten om vad avarterna utsätter systemet för. Samtidigt anser många att det är orimligt att det skrivs ut månatliga checkar på välfärdssystemet och flyttar dem till skattefria konton utomlands eller stycka upp fungerande verksamheter i olika bolag för att förhindra insyn i dem. De flesta tycker det är rimligt att all vinst i skattefinansierad vård, skola och omsorg återinvesteras i verksamheten.

Förbudsfrågor för privat verksamhet är en lagstiftningsfråga först och främst för riksdagen, men kommunalt måste vi ta vårt ansvar och det behövs tydliga regleringar och styrning för privat verksamhet inom välfärdssektorn i Kungälv, syftet är två, likvärdig skola och välfärd samt största möjliga hushållning med skattemedel.

Inget företag inom välfärdssektorn skall kunna kliva in i Kungälv med dolda motiv eller dolda böcker. Ingen anställd inom välfärdssektorn i Kungälv skall vara rädd för att bryta mot tystnadsplikt eller förlora sitt arbete om denne rapporterar till media eller andra om missförhållanden. Detta gäller oavsett ägande och driftsform.

Socialdemokraterna i Kungälv vill

att kommunstyrelsen arbetar för att i dialog med lokala entreprenörer, mot följande inriktning:

 • Non-profit verksamhet skall vara vägledande och premieras vid framtida upphandlingar inom välfärdssektorn, så som vård, skola och omsorg.

 • Privata företag inom Kungälvs välfärdssektor skall genom avtal omfattas av offentlighetsprincipen, meddelarfrihet och meddelarskydd och jävsregler.

 • Genom avtal skall offentliga revisorer ha tillgång till de uppgifter som önskas.

 • Fackliga organisationer skall ses som en resurs i uppföljning av avvikelser/kvalitetsarbete.

I övrigt, som ni nu förstår, anser vi Socialdemokrater att den mycket kostnadsdrivande utmaningsrätten för privata företag avskaffas, pengarna behövs till de äldre, först och främst!

Komarken skall ha en bra mataffär & bebygg Åseberget 2012-12-22

De boende i kommunens största bostadsområde Komarken har idag Willys som sin viktigaste mataffär. Detta tycker väldigt många människor är bra, även om trafiken kan vara och är besvärande för de en del.

In onsdags gav klartecken för att starta detaljplanearbete av skräptomten vid motorvägsmotet nedanför Åseberget (DnrKS2012/2067). Om det, vilket inte framgår av beslutsunderlaget, skulle bli aktuellt med en flytt av nuvarande livsmedelsverksamhet där Willys idag är etablerad, anser Socialdemokraterna att det är av yttersta vikt att det finns fortsatt möjlighet till livsmedelshandel i omedelbar närhet för boende, som idag har denna förmån men en välsorterad affär som granne.

Vi kommer inte medverka till att boendeförhållandena i kommunens största bostadsområde försämras. Det räcker med att kollektivtrafiken försämrats på ett oacceptabelt sätt.

Bebygg Åseberget

Det byggs för lite i Kungälv. I denna fråga anser vi att det av största vikt att hela området måste behandlas. Hela trafiklösningen måste på sikt göras om och då handlar det också om att tänka in kommande byggnation/ exploatering av Åseberget. Socialdemokraterna anser att det är logiskt att nu också starta ett detaljplanearbete för fler bostäder av blandad karaktär gällande Åseberget, det är naturligt med tanke på kommunens bostadspolitiska mål och ekonomiska behov av finansiering av infrastruktur. De som bromsar och politisk motarbetar detta är Centerpartiet av någon anledning.

Miguel Odhner (S)

Socialdemokraterna står stadigt för små barn, jobb och äldre 2012-12-20

Socialdemokraterna vill skapa fler jobb, inte minst inom Kungälvs skolor och äldreomsorg. Det behövs en plan för mindre barngrupper och klasser för de små barnen. Våra förslag hade gett byggandet en spark framåt, inte minst i centrala Kungälv. Äldre hade, i en mer personlig hemtjänst kunnat känna igen de som kommer. Vi vill avbyråkratisera kollektivtrafiken, öka och inte minska resorna och införa fria bussresor för unga och pensionärer vissa tider. Vi prioriterar små barn, fler jobb istället för stigande socialbidrag och att bygga fler äldreplatser i Kode och Ytterby. Vi har samma pengar men smartare lösningar.

Nej till att sälja ut äldreboenden

Vi röstade dessutom emot att ta första steget att privatisera och sälja ut Solhaga och Ekhaga äldreboende till det rikskapitalistägda vårdföretaget Carema. Socialdemokraternas förslag röstades ner. Socialdemokraterna är nu enda oppositionsparti Kommunstyrelsen.

Moderaterna som inte bestämmer

Oavsett är det tydligt att Moderaterna har förlorat greppet, småpartierna blockerade flera nödvändiga beslut kring budget 2013. Ett skäl är att småpartierna inte har förtroende för just Moderaterna och de får inte längre vara med och bestämma sin egen budget. Exempelvis fick Moderaterna lämna rummet under kommunstyrelsemötet då deras budget skulle diskuteras.

Stora nya nedskärningar i förskolan

Men till slut, efter långa politiska överläggningar, mellan småpartierna och Moderaterna kom det fram två tydliga beslut.

 1. Stora effektiviseringskrav på kommunchefen om att effektivisera kommunens verksamhet med dryga 25 miljoner (Skola 8 miljoner, Vård och Äldreomsorg 5 miljoner, Arbetsliv och stöd 8 miljoner, Kultur och samhällsservice 1,5 miljoner, Samhällsbyggnad 4,5 miljoner)
 2. Ett helt nytt förslag om att hastigt skära ner 4 miljoner på Kungälvs förskolor. Enligt förvaltningen kan detta innebära fler barn i barngrupperna, färre personal och allt fler inte får den förskola man önskar. Närheten minskar och fler måste köra sina barn kors och tvärs i kommunen. Dessutom kan det innebära att 15-timmarsbarnen bara får komma 3 timmar på förmiddagen och eftermiddagen, dubbla skift, fler barn och mer arbete för personalen. För kommunens företag, friskolor innebär det en otrevlig julklapp i form av betydligt mindre pengar i budgeten, som skall sparas, på barnen.

Vi står för samarbete och politisk övertygelse

Det enda parti som röstade emot, hade egna förslag, en egen finansiering, var Socialdemokraterna. Vi har alltid stått stabilt för samarbete, respekt och dialog. För genom samarbete når vi framgång. Kommer vi inte dit under samtal och dialog eller har skilda uppfattningar om vad som är absolut bästa att göra för barnen, jobben och våra äldre, då röstar vi, så fungerar också demokratin, mer sällan än ofta. Gott nytt år, Kungälv kan bättre!

Socialdemokraterna i Kungälv

Vi behöver få fart på invandringen, säger Centern 2012-12-19

Såja, nu fick många Moderater en kompis i Centern, grattis Sverige! Låt alla invandrare komma som vill, öppna alla gränser, inför den fria kapitalismen, avveckla rättigheter och lagar.........Uppluckrad arbetsrätt, lägre löner och slopat anställningsskydd...är några av de delar i arbetsmarknadspolitiken som behöver ses över om fri invandring ska genomföras säger Centern!

God Jul alla ni söm röstade på Alliansen!

Läs här vad Centern säger: ”Vi behöver få fart på invandringen”

Socialdemokraternas kommentarer kring budget 2013-2015 2012-12-12

Det finns en ny ohelig Allians i Kungälv, småpartierna går ihop och utestänger Moderaterna från Alliansen.

Vi konstaterar därmed:

 • att Moderaterna inte får vara med och förhandla om sin egen budget.

 • att Alliansen och deras budget har spruckit.

Mot detta upplösta budgetförslag står ett tydligt finansierat Socialdemokratiskt förslag. Socialdemokraterna är numera Kungälvs enda oppositionsparti.

Några Socialdemokratiska kommentarer kring innehållet kring den politiska överenskommelsen mellan KD, FP, UP, C, V och MP.

Det mesta är tyvärr redan inslagna dörrar!

Av 13 skarpa förslag är hälften helt opolitiskt eller redan beslutat.
Några förslag är Socialdemokratiska.
Två för slag är nya.
Inget är finansierat och det saknas kanske 5-6 miljoner för detta.

Det positiva är att det Socialdemokratiska förslaget om ”inga överinskrivningar på barn i förskolan accepteras nästa år”, men det är synd att man inte skall påbörja en plan för minskade barngrupper.

Det som är riktigt upprörande och oroande är att det inte finns några nya eller konkreta jobbförslag. För oss Socialdemokrater är jobben den absolut viktigaste frågan.

Vidare är det ovärdigt att äldrepolitiken inte prioriteras, det gäller både tydlighet kring platser och anställda.

Till sist saknas tilläggsförslagen finansiering, det är lätt att bli överens om vad man vill, men inte hur det skall finansieras.

Det positiva är att ett nytt landskap av politisk samarbete öppnar sig. Socialdemokraterna står för och har hela tiden stått för och önskat mer av samarbete och mindre av konflikt, det första steget för detta där vi förnyade vår politik, inte minst inom skattepolitiken, för att enklare komma överens i Kungälvspolitiken.

Alla partier i kommunstyrelsen är överens om Alliansens budget och stödjer den fullt ut med dessa tilläggsförslag, det enda alternativet för en ny inriktning på politiken är nu Socialdemokraterna.

Vi är glada att vi genom en stark oppositonspolitik bidragit till förändring.

/Ledamöterna i Kommunstyrelsen för S


Kungälv 2012-12-11

Överenskommelse om samverkan runt Årsplan 2013 mellan allianspartierna Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet, samt de fristående partierna Utvecklingspartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Benny Strandberg (KD) Lars Wallberg (FP) Lennart Kristiansson (C )
ordförande ordförande ordförande

Morgan Persson (UP) Lotti Lord (MP) Björn Saletti (V)
gruppledare gruppledare gruppledare

Tilläggsyrkanden Bilaga 1

Kommunstyrelsen beslutar

 1. Att SKLs standardkostnader är ett riktvärde och sålunda inte överordnade de av Kommunfullmäktige fastlagda strategiska målen, ej heller står de över de av
  Kommunstyrelsen fastställda resultatmålen.
  Socialdemokratiskt framsteg
 2. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att löpande följa upp rambudgetens strategiska mål.
  Helt opolitiskt
 3. Att Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att löpande, under kommunfullmäktiges punkt om att redovisa det ekonomiska läget, redovisa måluppfyllelse av rambudgetens strategiska mål.
  Helt opolitiskt
 4. Att Uppdra åt Kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan för att ta bort s.k. ”delade turer”.
  Redan beslutat i enighet i kommunstyrelsen
 5. Att Uppdra åt Kommunstyrelsen att inrätta funktionen Funktionshinderlots enligt principen ”en väg in”.
  Socialdemokratiskt förslag alla redan var överens om
 6. Att Uppdra åt Kommunstyrelsen att pröva möjligheten att inrätta tjänsten Controller. Tyngdpunkt i arbetsbeskrivningen skall ligga på att granska förvaltningens interna arbetsprocesser sett ur perspektiven ekonomi och rättsäkerhet.
  Hur sker finansieringen, ca 700 000 kr
 7. Att Utse en politisk styrgrupp med uppgift att kontinuerligt följa arbetet med kommunens VA utbyggnad dvs. följa upp och bereda förslag till beslut. Styrgruppen ges representation från aktuella beredningar i KF samt utskott i KS
  S, V, MP, UP redan överens om, inget nytt
 8. Att Framtid- och Utvecklingsberedningen får i uppdrag att revidera befolkningsprognos 2020 utifrån nu kända förutsättningar
  S-förslag som alla partier var överens om, pratat om i hela budgetresan
 9. Att Sociala investeringar skall införas och 10 mkr avsätts ur 2012 års överskott. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda i vilken form detta kan ske, fondering eller på annat sätt den finner lämpligt.
  S-motion och S-förslag som bli tummetott, förslag,10 istället för 18 miljoner,
  Inga förslag för personalen om 18 miljoner

 10. Att Överinskrivningar inom barnomsorgen inte skall förekomma och barnomsorgens behov av platser skall motsvara behovet. En-avdelningar skall avvecklas i den takt som är möjligt utan att äventyra full behovstäckning.
  S-förslag, men inget tydlig första steg att långsiktigt minska barngrupperna
 11. Att Införa ett miljöledningssystem
  Bra, nytt ej finansierat – kostnad cirka 3-5 miljoner
 12. Att Inom ramen för att minska försörjningsstödet i Kungälv skall stödanställningar tillämpas.
  Inslagen dörr, redan beslutat, inga mål, inga förslag, ingen finasiering.
  Jobbpolitiken saknas helt! S åtta förslag finns med,
 13. Att Gruppledargruppen inom Kommunfullmäktige skall formaliseras och utvecklas som en naturlig referensgrupp för det politiska arbetet.
  Inget nytt, redan påbörjat

Stålrör och mer orättvisa löser inte dina problem! 2012-12-07

Igår värvade jag en industriarbetare i Lycke som medlem i vårt parti. Samtidigt läser jag om att Socialdemokraterna tappar arbetare till Sverigedemokraterna. Enligt SCB:s mätning november ökar Sverigedemokraterna med 2,5 procent. lika mycket minskar Socialdemokraterna. På ett år har Sverigedemokraterna ökat antalet medlemmar med 38 procent, enligt siffror från partiet.

Att flyktingpolitiken havererat under såväl S-styre som under Alliansstyre är inget nytt

Att Sverige inte kan vara hela världens lösning på krig, fattigdom och svält är inget nytt. Att Alliansen jobbpolitik inte fungerar är inget nytt. Att Svensk flykting- och integrationspolitikk behöver bli jobbfokuserad, glasklar och seriös är inget nytt.

Sverigedemokraternas väljarstöd i SCB:s mätning bär missnöjespartiets karaktär. De som säger att de skulle rösta på SD om det vore val nu är fler de som bekänner sig som SD-sympatisörer. Missnöjet riktas främst mot Socialdemokraterna?

Vilka är det som styr sedan 2006?

Vilka är det som ansvarar för en skola med sämre och sämre resultat, jo…Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Vilka är det som i veckan införde ett skattebetalt bidrag till de rika för läxhjälp istället för att hjälpa alla unga som har behov? Jo, Alliansen och Sverigedemokraterna. Högerpartier och killarna som springer omkring med järnrör på stan och skall klubba ner andra människor. I nästan alla beslut röstar Sverigedemokraterna med Alliansen, det är bara att läsa protokollen. Det tror inte många när jag pratar med dem på stan, men så är det, i Sverige och övriga Europa.

Hallå….du man, du som jobbar som fan

Du som inte utbildat dig på högskolan, du som är byggare, ventilationskille, murare, truckförare eller montör, LO-medlem eller inte. Du som egentligen tycker, eller är uppfostrad med att Sossarna är det enda riktiga arbetarpartiet, eller åtminstone var det, tänk efter!

Tänk efter en gång till

Det hjälper inte att rösta på Sverigedemokraterna, de har inga lösningar på jobben och välfärden mer än att försöka tvätta Sverige vitt och det är ju ganska korkat, eller hur? Det viktiga är att sätta folk i utbildning, att de lär sig jobba, att stötta företagen och stoppa försämringar i skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Att stötta företagen så vi får fler jobb.

Järnrör och skattesänkningar för de som har mest hjälper inte dig och dina barn, det blir bara värre, otryggare och åtminstone inga fler jobb.

Här är Socialdemokraternas förslag till ordning på Kungälvs kommun och jobben.

Här är Socialdemokraternas förslag till ordning på flyktingpolitiken i Kungälv.

Ha en bra helg!

Miguel Odhner (S)

Det går att göra något åt jobben! 2012-12-06

Enligt Västnytt har arbetslösheten aldrig varit så hög som nu.

Ytterligare 6 000 personer väntas bli arbetslösa i Västra Götaland och Halland nästa år. Och det är ungdomarna som drabbas hårdast, enligt Arbetsförmedlingens prognos som presenterades i dag. Se reportaget från TV här

Kungälv är inget undantag, även om vi har en låg arbetslöshet drabbas även våra ungdomar. II år har vi fått över 100 nya unga som tvingas till bidrag istället för arbete eller utbildning. Torsdag nästa vecka avgör Kommunfullmäktige vilken budget som skall gälla i Kungälv, Socialdemokraterna har 8 tydliga förslag för fler jobb, något vi inte är beredda att kompromissa på, för Kungälv och Sverige behöver en ny färdriktning, inte minst för våra ungas framtid skull!

Läs Socialdemokraternas 8 jobbförslag här:

Budget 2013-15, demokratin har sin gång….. 2012-12-03

Torsdag den 15 november beslutar en ensam minoritet (Alliansen) efter 3 timmars debatt att återremittera Årsplan 2013 för dialog med bl.a. motiveringen ”Alliansens ambition om en budgetprocess inom Kommunstyrelsen i dialog med samtliga partier har fallerat på målsnöret. Vi har inte lyckats få till stånd den breda överenskommelse som varit utgångspunkten för årets budgetprocess.” Läs mer här: http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarekommuner/kungalv/Mitt/Alliansens-sista-desperata-forsok/

Den 23 november stoppade förhandlingarna, Miljöpartiet och Utvecklingspartiet riktade kritik till Moderatledningen. Alliansen sa att vi avbryter nu, i fredags återkom de till endast till Socialdemokraterna, flera snabba möten och i morse fick de efter noga övervägande ett svar från S om att de demokratiska processerna måste respekteras. Jag förstår om det finns en besvikelse kring den något jobbiga situationen Alliansen tyvärr försatt sig i. Men nu måste vi gå vidare. Demokratins processer måste respekteras. Sammanfattningsvis har Socialdemokraterna beslutat följande.....

 • Socialdemokraterna ser väldigt positivt på alla inviter, samtal och ärliga försök till politiska överenskommelser.
 • Socialdemokraterna konstaterar att Kungälvspolitiken håller på att förändras till det bättre.
 • Socialdemokraterna kan inte avvika från den demokratiska processen. Socialdemokraternas budget gäller. Frågan skall avgöras av de folkvalda.
 • Går Socialdemokraternas budget igenom, förutsätter vi att de folkvaldas beslut respekteras av alla. Socialdemokraterna kräver ingens avgång. Vi är övertygade att alla lärt sig något av de gångna veckorna samtal.
 • Oavsett vilken budget som går igenom behöver Kungälvspolitiken mer av samarbete och mindre av konflikt.
 • Oavsett vilken budget som går igenom, kommer Socialdemokraterna med kraft medverka till ett nytt tonläge och nytt arbetssätt för ett bättre politiskt klimat.

Alliansen är besvikna och gör utspel i pressmeddelanden att S skulle vilja stödja sig på SD. De vet att S förhandlar aldrig om budgetar med SD. De vet också att vi har respekt för alla folkvalda, oavsett parti och att det handlar om grunderna för demokratin, missar man det är man illa ute. Nu gäller det att gilla läget, ingen vet hur utslaget blir på Kommunfullmäktige den 13 december.

Det enda jag är säker på är att det kommer bli mer av ödmjukhet och samarbete i Kungälvspolitiken i framtiden. Det är det som kommer krävas, oavsett budgetbeslut.

Dagens GP:webb http://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.1150985-budgetsamarbetet-i-kungalv-sprack

Jobben i Kungälv - viktigaste frågan i över 100 år! 2012-11-23

Läser i tidning efter tidning om varselvågor, arbetslösheten ökar nu och det är helt statistiskt säkerställt. Alliansens politik fungerar inte bra. För mycket av detta styrs nationellt. Men vi kan göra saker i Kungälv. Förutom Socialdemokratiska tankar och förslag på en ny lokal näringspolitik, exploateringspolitik, bostadspolitik och att vi vågar satsa på något fler anställda inom skola och äldreomsorg där vi prioriterar så har vi tillsammans i vår lokala budget 2013-2015 tagit fram följande 8 lokala förslag för fler jobb!

Allt kanske inte kan genomföras, först måste vi komma till beslut, sedan måste vår budget gå igenom försenat, sedan måste vi vara överens om att följa kommunfullmäktiges beslut, sedan har vi kort tid att ställa om vilket inte kommer gå i alla avseenden...men vi har ivarjefall en plan, mål och politisk tydlighet, om vår politik får en chans för ett nytt Kungälv. Just nu pågår politiska samtal, jag hoppas oavsett utgången att jobbfrågan förenar. Här är våra förslag.

8 konkreta jobbförslag från Socialdemokraterna i Kungälv

 1. Upphandla jobb. Kommunen jämte våra bolag upphandlar tjänster för 100-tals miljoner. När kommunen, dess bolag eller stiftelser upphandlar bygg eller underhållstjänster skall det finnas med i förfrågningsunderlaget möjlighet till utbildning och praktik för kommunens eller områdets arbetssökande, ungdomar skall prioriteras. Alla upphandlingar lämpar sig inte för sociala villkor, men det går att göra inom många områden. (Har bland annat prövats i Stockholm men även av Örebro kommun som genom Bostadsbolaget Öbo samarbetat med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Skanska för att utbilda 50-80 arbetslösa i Vivalla bostadsområde). Resultaten är goda och entreprenörerna vill hjälpa till och ta ansvar.
 2. Inga fler unga bidragstagare. Unga arbetssökande med försörjningsstöd skall från dag 1 ges möjlighet att delta i arbete, praktik eller utbildnings eller arbetsorienterade insatser. Kommunens är kommunens största arbetsgivare. Vi har dessutom ett särskilt ansvar enligt lag.
 3. Nya jobb, inte minst för unga, höjer kvalitén i kommunen. Det finns ett stort behov av arbetsinsatser i kommunen som underhåll, uppsnyggning och tillgängliggörande av kommunens fastigheter, anläggningar, parker, bad- och besöksplatser. Likaså finns ett stort behov av kvalitetshöjande insatser inom skola, vård och omsorg. Här finns uppgifter för våra unga.
 4. Stödanställningar. Alla, unga som gamla skall ha en andra chans i en tid av omställningen mellan olika jobb på en föränderlig arbetsmarknad. Kungälvs Arbetsförmedling vill att kommunen öppnar dörren för fler stödanställningar, de 50 extra stödanställningar som nu planeras är för de personer som uppbär försörjningsstöd vill vi öka ytterligare med 50 personer, totalt 150. En stödanställning kostar kommunen (FAS 3 kostar ca 2000-5000 kr månaden) per person, det finns många arbetssökande även utan försörjningsstöd som kan göra skillnad, inte minst när det gäller kvalitén i offentlig sektor. Vi vill göra en överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring detta. Det tjänar alla på och kommunens skatteintäkter öka. I denna process måste de fackliga organisationerna delta från början. Alla insatser skall ske i bred samverkan inom förvaltningen, med andra myndigheter, andra arbetsgivare och föreningar.
 5. Socialdemokraterna i Kungälv vill öka uppdragsutbildningen mot bristyrken, det kräver en prioritering i vuxenutbildningens uppdrag till att inrikta sig på samarbete med lokala arbetsgivare i syfte att motverka flaskhalsar på lokal arbetsmarknad, finansiering av utbildning kan ske gemensamt och i samarbete med närliggande kommuner.
 6. Inför ett Utbildningskontrakt enligt ”Västeråsmodellen” för en begränsad grupp. Kontraktet gäller unga mellan 18-25 som inte har fullgjort gymnasiet. Ungdomen erbjuds jobb i privat eller offentlig sektor med avtalsenlig lön på halvtid och studier på halvtid. Ersättningen villkoras ersättningar med att utbildningskontraktet fullföljs.
 7. Minst 500 ungdomar i ålderspannen 16-19 önskar sommarjobb 2013, därför måste insatserna höjas, därför föreslår vi 450 sommarjobb 2013. Målet är att alla unga som vill, skall ha ett riktigt sommarjobb. Det behövs en långsiktig plan för 1000 sommarjobb i nära samarbete med företag och föreningar.
 8. Vidare vill vi att sänkt arbetsgivaravgift för unga skall komma verksamheten till dels, det ger exempelvis utrymme för fler sommarjobb, men är för kommunen kostnadsneutralt. Ändra kommunens finansiering av arbetsgivaravgiften enligt SKL:s rekommendationer.

Viktigaste frågan i över 100 år

Allt kommer inte kunna genomföras nästa år, men men kanske några delar beroende på politikens förmåga och vilja.
Det vi vet är att sedan över 100 år är och har detta varit det Socialdemokratiska Arbetarepartiets viktigaste fråga, rätten till arbete! För arbete är grunden för frihet, grunden för välfärd, just därför behövs en ny politik och ett nytt arbetssätt i framtidens Kungälv.

Alliansen, ensamma om återremiss budget 2013-2015 2012-11-16

Det är fortfarande mycket oklart om Alliansen kan få majoritet för sin budget att styra Kungälv.

Socialdemokraterna har tre politiska prioriteringarna

 • inga fler överinskrivningar i förskolan
 • nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet
 • S accepterar inte boendeköer för äldre och sjuka

Efter 3,5 timmars debatt vågade inte Alliansen låta kommunfullmäktige, de folkvalda, kommunens högsta beslutande organ ta ställning till de två olika budgetförslagen för 2013-2015.

Kommunfullmäktige har 59 ledamöter. Alliansen var själva om att vilja återremittera. Alla andra (utom en person från SD som avstod), ville avgöra frågan under kvällen. Enligt lagen räcker det med att 1/3 vill yrka återremiss, så sker det. Ensamma yrkade Alliansen därför återremiss för dialog, men ingen annan ville det. En sista utväg, att förhandla alternativt fördröja budgetprocessen med en hel månad till den 13 december.

Detta kan vara början att början att ”jaga” det Socialdemokratiska förslaget som det Moderata kommunalrådet tidigare sagt och under debatten återupprepat.

Alliansen kallar nu partier i Kommunstyrelsen till överläggningar på måndag. Detta trots att de försökt tidigare flera gånger med alla partier. Socialdemokraterna var tydliga med att ärendet skall avgöras av kommunfullmäktige, inte i kommunhustes stängda korridorer. Det folkvalda parlamentet skall respekteras.

Socialdemokraterna var också tydliga att man går gärna på möte, men tiden för centrala uppgörelser är för länge sedan passerad, ganska exakt den 7 juni 2012. Då Alliansen själva stängde dörren för förhandlingar och beslutade ensidigt om sina politiska mål för perioden 2013-2015. En handling som naturligtvis tvingade fram ett tydligt oppositionsförslag, som skulle kunnat få gehör vid gårdagens möte.

Alliansen har kommit till insikt att det inte längre klarat av sitt minoritetsstyre då skälet för återremissen var:

”Alliansens ambition om en budgetprocess inom KS i dialog med samtliga partier har fallerat på målsnöret. Vi har inte lyckats få till stånd den breda överenskommelse som varit utgångspunkten för årets budgetprocess.”

Jag beklagar att de sätter demokratiska parlamentarismens funktion delvis ur spel och fördröjer viktiga beslutsdokument. Ingen utom Alliansen själva vill ha återremiss. De har försökt få med sig andra partier sedan i juni, utan framgång. Det är tydligt att Kungälv behöver gå vidare. Om vår budget hade gått igenom har de genom sitt agerande försenat våra möjligheter att förändra Kungälv med en månad, de som drabbas av det som jag ser det är barnen, arbetslösa ungdomar och äldre och sjuka som behöver fler platser, säger Miguel Odhner, Oppositonsråd.

Nedan följer Miguel Odhners inledningsanförande (med reservation för det talade ordet).

Socialdemokraterna har tre tydliga prioriteringar, de små barnen, ungdomarna och de äldre. Vi accepterar inte längre överinskrivningar i förskolan, vi har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet och vi accepterar inte boendeköer för äldre/sjuka.

Dessa politiska prioriteringar är lönsamma för barn, medborgare och kommunal ekonomi. Vi vågar, med en ny jobbpolitik, ta de beslut som krävs för ett än lite bättre Kungälv nästa år.

Socialdemokraternas förhoppning är idag att kommunfullmäktige skall bifalla det socialdemokratiska förslaget till årsplan. Att situationen står och väger är nog ingen nyhet för någon i denna församling.

Vår utgångspunkt är att beslut i Kommunfullmäktige skall respekteras. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här är vi folkvalda.

Om Socialdemokraternas budget idag går igenom hoppas vi på en inte bara på en delvis ny inriktning på politiken, vi hoppas på en ny tid i politiken.
En tid byggd på mer respekt, dialog och samarbete och mindre av konflikt.

Det handlar dels om hur vi beter oss mot varandra, i öppna forum som detta men även i stängda forum som en kommunstyrelse men det handlar inte minst om att folk är innerligt trötta på politiker som bråkar. Det behövs nåt nytt i Kungälv.

Kommunfullmäktiges beslut skall verkställas. Kommunstyrelsen är inte folkvald.
Men vi har förstått att några har en annan plan om S-budgeten går igenom.


”Eftersom vi inte tror på den så har vi ett behov av att inte bli sammankopplade med dem som skall ta ansvar för budgeten. Vi kommer bara inrikta oss på att jaga dem varje månad så att de gör som de sagt och klarar de inte det så vill vi revidera budgeten, säger han”, Anders Holmensköld KP fredag 9 november.
”Den är byggd på bluffsiffror”, ”Nej, men det är det ju ingen som gör svarar Anders Holmensköld (M) kommunalråd på frågan om han inte tror på S-förslaget eftersom han sagt att det saknas 40 miljoner”, ”Siffrorna är bluff, alltihop är båg, säger han”, KP tisdag 13 november.
Socialdemokraterna lovar mycket som låter bra och är populärt. Men det finns inga pengar. Det skulle inte ens räcka till allt om man höjde skatten med 1,50 kr. Deras förslag hotar riva upp ramverket och i så fall kan det ta flera månader för kommunen att få ordning på budgetsituationen
Anders Holmensköld, GP torsdag 15 november.


Socialdemokraterna har tre tydliga prioriteringar, de små barnen, ungdomarna och de äldre. Hela vår budget genomsyras av jobbpolitiken och att vi vågar göra lönsamma investeringar i barn och personal.

Vi är stolta och nöjda med vårt budgetförslag, vi driver vår politik. Vi anser vår budget finansierad, vi har samma tydlighetsgrad i de olika budgetförslagen, men vi styr och prioriterar annorlunda.

Vår budget har en osäkerhetsgrad på 9 miljoner, en reserv för om besparingar som ej fungerar. Socialdemokraternas budget bygger dessutom på exakt samma beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag som den Moderatledda Alliansen.

Det kommer bli tufft nästa år. Kommunchefen skall spara 25 miljoner, politiken skall spara 14 miljoner, det är i det läget än viktigare att visa vad man prioriterar, det gör vi. Ränteläget och varselvågen kommer ställa oss på prov. Det kommer ställa oss alla på prov.

Vi har inte bluffat med någonting och vi vill inte bråka. Vår budget kan idag komma att ha stort stöd. Det får diskussionen utvisa här ikväll.

Men om Socialdemokraternas budgetförslag idag blir Fullmäktiges beslut, då riskerar vi att hamna i ett politisk kaos. Att en Alliansledd kommunstyrelse gör allt för att fördröja, jaga, mala ner eller förringa ett eventuellt kommunfullmäktigebeslut.

Då vill jag från Socialdemokraternas sida vara väldigt tydlig!

Vi är beredda att ta ansvar för Kungälv, genomdriva vårt förslag i ett tagande och givande på ett respektfullt och ödmjukt sätt, skapa något nytt samarbete, ny dialog, nytt arbetssätt, något som är bra för Kungälvssamhället - men bara om det finns tillräckligt stabil majoritet som är beredda att skriva ett samarbetsavtal att genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Vi förutsätter att Kommunfullmäktiges beslut gäller. Vill någon visa odemokratiska kort, då ställer vi inte upp.

Om vårt budgetförslag vinner dagens majoritet, önskar jag sammankalla alla partier i kommunstyrelsen imorgon, för att starta diskussionen, vilka partier som är beredda att tillsammans skriva fram ett samarbetsavtal, en stabil majoritet, för att ta ansvar och genomföra Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Vi tänker inte skapa ett kaos, vi tänker inte kriga för krigandes skull, vi tror på vår politik men vi tänker inte låta barn, äldre, anställda, föreningar eller företag drabbas för att politiken håller på och bråkar.

Det räcker att titta på Grekland, eller på hur republikaner och demokrater sänker USA:s egna framtid, så skall vi inte göra i Kungälv.

Jag tyckte detta var viktigt att säga som en tydlig utgångspunkt från vårt parti. Ytterst handlar det om att våga ta ansvar. Framgent kan det handla om att skapa nåt nytt, nåt roligare, mer respektfullt och mer effektivt, för Kungälv och Kungälvsbornas bästa.

Därmed yrkar jag avslag på kommunstyrelsen förslag och bifall till Socialdemokraternas förslag enligt utdelat papper, byggt på de underlag och beslut som delats ut här idag, och som behandlades i kommunstyrelsen den 24 november från Socialdemokraterna.

Vidare yrkar jag bifall till Miljöpartiets representant i kommunstyrelsen Maria Kjellberg, att ”En politisk styrgrupp tillsätts för att ta ett samlat grepp, följa upp och bereda förslag till beslut rörande VA i kustxon etc…enligt utdelat papper här idag.

Tack och grattis Obama 2012-11-07

Så roligt och så viktigt, världen kan ta ett steg närmare gemensam utveckling, än mindre krig, världsmedborgarskap, frihandel - tack och grattis Obama........, nu hoppas vi att Högern i USA inte är dåliga förlorare och för politiken till juridiken genom överklagande och ogiltigförklarande. Nu hoppas jag på ett annat klimat, mer av samarbete och mindre av konfrontation i USA, det hade varit bra för värden.

http://www.nytimes.com/2012/11/07/us/politics/obama-romney-presidential-election-2012.html?hp

Miguel Odhner (S)

Smartare lösning med kommunhuset 2012-11-05

Ibland dras alla politiker över en kam, så är det sällan……

Läs denna insändare i Kungälvsposten från den 30 oktober

Nedan ser ni vårt svar till ”Bättre kan ni, politiker”

Vi läste din insändare med stort intresse och du har helt rätt. Men du har fel kring att Socialdemokratin vill att du som skattebetalare skall låna pengar för att finansiera renovera Kommunhuset för 167 miljoner. Vår finansiella lösning är smartare, genom att sälja mark i centrala Kungälv får vi mer bostäder, handel, puls, liv och rörelse, det behövs. Socialdemokraterna vill att lånade pengar skall gå till nya förskolor, renovering av skolor och 28 nya vårdplatser för äldre och sjuka. Här skiljer vi oss från Alliansen, som styr Kungälv sedan 2007.

Dagens politiska minoritetsstyre är tyvärr svagt och kostnadsdrivande. Saker står still, dras i kostsamma långbänkar eller utreds om och om igen, exempelvis nya skolor, Stadshuset, Marstrandsbolag, Kongahällatomt, idrottsfrågor, båtplatser mm.. Så kan vi inte och skall inte ha det i Kungälv. Det är tydligt att viljan att politiskt prioritera, att samarbeta och se saker långsiktigt är idag inte tillräcklig. Den som leder sätter norm.

Men ett av flera viktiga skäl för oss Socialdemokrater att inte höja skatten är att nå en ökad samarbetsgrad i Kungälv, det torde också göra det enklare för fler partier och även väljare att ansluta sig till en i huvudsak mer Socialdemokratisk utveckling av Kungälv. Nu har vi för andra året i rad visat att vi kan lägga genomtänkta, smarta och tydliga budgetar för att värna små barn, arbetslösa ungdomar och vårdplatser för äldre. Den 15 november avgörs budget 2013-2016 i Kommunfullmäktige.

/Socialdemokraterna i Kungälv

Läs även

Alliansen sa nej till 100 miljoner och 1000 bostäder som alternativ finansiering i byggande av Nämndhuset! 2012-05-24

Historien om Moderaterna & Nämndhuset 2010-04-13

Dödläge i Kungälvspolitiken 2012-11-02

Nu finns en chans att tänka om, tänk om vi kunde bilda en bred och stabil majoritet för Kungälvs bästa, byggd på respekt, dialog och samarbete mellan en ohelig allians av partier. Det behövs något nytt i Kungälv för att vi skall komma vidare på ett bra och hedersvärt sätt, ett sätt som faktiskt vår fina kommun förtjänar.

Blockpolitiken är en hämsko

Ett minoritetsstyrande block som inte arbetar öppet, transperant och i dialog blir inte framgångsrikt. För Kungälvs del har det inte gått så bra som det skulle kunnat gå de senaste åren. Mycket dras i långbänd, utredningar och bordläggningar, allt kostar i pengar, tid och utveckling. Det är fel och synd att hålla fast vid en blockpolitik som inte riktigt fungerar så bra, eller på det sätt man önskar.

Kristdemokrater, gör rätt

Jag tycker det är bra att Gun-Marie Daun säger ifrån ordentligt och tar avstånd från den Moderata Alliansledarens agerande. Läs artikeln i NY TID här. Men vad får det för konsekvenser?

Folkpartister, gör rätt

Jag vet att det finns ett starkt engagemaning för att arbeta demokratiskt och på en värdegrund om människors lika värde i Folkpartiet. Vad säger ni i denna diskussion? Det är tyst från er sida, hur ser ni på den Moderata Alliansledarens agerande? Vilka konsekvenser får det?

Vad sa Sverigedemokraten i radion, vad sa kommunalrådet?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5331157

Är det okej att Alliansens ledare lämnar en dörr öppen till Sverigedemokraterna på det sätt som framkommer i denna intervju i Radio Göteborg?

Är det okej att andra oppositionspartier behandlas olika informationsmässigt? Att andra partier får information om det slutliga budgetförslaget långt efter Sverigedemokraterna?

Är det okej att vara tyst som folkvald när sådant sker öppet, är det okej för Alliansens väljare?

Miguel Odhner (S)

Vi vill införa en Funktionshinderlots 2012-11-02

Socialdemokraterna i Kungälv vill införa en medborgarservicefunktion kring alla slags funktionshinder eller särskilda behov i alla sektorer. Som funktionshindrad eller i behov av särskilt stöd, som förälder, eller för den delen egen personal tar det inte sällan lång tid innan du vet var du ska vända dig och hur du skall göra.

Pojke på klätterställningDet skall finnas en väg in för den som behöver stöd. Vi vill förbättra service och livskvalité för medborgare, barn, föräldrar och anhöriga genom införandet av en väg in, en Funktionshinderlots. Allt arbete funktionshinderlotsen gör sker utifrån individens behov - Funktionshinderlotsen har den funktionshindrades behov i fokus.

Stödenhetens utgångspunkter är en bra grund för att utveckla en funktionshinderlots, som vi vill ska ha ett brett arbete med ett tidigt socioekonomiskt synsätt. Enheter som kan sammarbeta i en Funktionshinderlots är Arbetsliv och Stöd, Skola, Kultur, Samhällsservice, Samhällsbyggnad, Vård och Omsorg. Perspektivet skall vara socioekonomiskt.

Barn med särskilda behov

Barn med särskilda behov skall få det stöd som behövs, det är en socioekonomisk prioritering. Exempelvis förekommer ADHD hos 3-5 % av alla skolbarn. Med tidig, anpassad och uthållig hjälp i barnets vardag skapas förutsättningar för en positiv utveckling senare i livet.

Vi menar att barn som kan antas ha någon form av neuropsykiatrisk problematik får den hjälp och stöd som krävs utifrån individens behov så fort som möjligt och inte som idag först när man fått en diagnos. Trygga föräldrar ger trygga barn, därför stödjer vi föräldrautbildningar och ser positivt på ett utvecklat anhörigstöd.

Bostäder för funktionshindrade och medborgare med särskilda behov

Sedan länge har kommunen mycket stora alternativkostander för att det inte byggts och anpassats bostäder till medborgare med särskilda behov. Vi ser positivt på krafttag, inte minst av ekonomiska skäl i denna fråga, boende i en hemmaplanslösning bör vara lika eller bättre än det vi har idag.
För 2013 finns en gruppbostad budgeterad, men placering är i dagsläget ej fasställd. Vi ser positivt på möjligheten att bygga om enavdelningar inom förskolan till boenden för funktionshindrade om det inte påverkar politiska mål och kvalitén inom förskolan.

Fokus 2013

Samordning av befintliga verksamheter och kompetenser inom hela förvaltningen för att organisera en ingång, Funktionshinderlots.

Resultatmål

 • Starta upp arbetet med en Funktionshinderlots
 • Inga köer för bostäder, gruppbostäder för medborgare med särskilda behov

Miguel Odhner (S)

Sverigedemokraterna har öppen dörr till Moderaterna 2012-11-01

Klipp från Radio Göteborg idag....


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5331157

Publicerat: kl 05:24

Nyheter P4 Göteborg

En politisk strid har seglat upp i Kungälv där Sverigedemokraterna kan bli tungan på vågen när kommunens budget för det kommande året ska beslutas. Den socialdemokratiska oppositionen anklagar moderaterna för att kohandla med Sverigedemokraterna.

" illa om alliansen lutar sig på SD" (1:53)

En politisk strid har seglat upp i Kungälv där Sverigedemokraterna kan bli tungan på vågen när kommunens budget för det kommande året ska beslutas. Den socialdemokratiska oppositionen anklagar moderaterna för att kohandla med Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna själva säger att de inte bestämt sig för vilken sida de ska ställa sig på.
Medverkande: Sven Niklasson (SD), Anders Holmensköld (M), Miguel Odhner (S). Reporter Adam Samara. 1 nov 2012.
Torsdag 01 november 2012 kl 05:30 (Nyheter P4 Göteborg)

Sverigedemokraterna själva säger att de inte bestämt sig för vilken sida de ska ställa sig på.

– Vi har ju inte sett oppositionens förslag ännu. Så vi får gå igenom både förslag och se vad vi tycker, säger Sven Niklasson från (SD).

Budgeten för 2013

ska spikas i Kungälvs kommunfullmäktige den 15:e november. Där det sitter tre ledamöter från SD som inte bestämt sig, och som alltså kan få avgöra om det blir den styrande alliansen eller socialdemokraternas förslag som vinner.

Alliansens budgetförslag fick Sverigedemokraterna titta på fredagen den 19:e oktober. Då blev Sven Niklasson inbjuden till Kommunstyrelsens ordförande moderaten Anders Holmenskiöld.

– Därför att det är min skyldighet som kommunstyrelsens ordförande att informera när det här var färdigt. I det läget så tog jag in deras företrädare och talade om att förslaget ligger i diaret, säger Anders Holmenskiöld.

Men det här

mötet har retat upp oppositionsrådet och socialdemokraten Miguel Odhner.

– När man sätter sig ner, på sitt rum, en fredag eftermiddag. Och informerar om sin budget för ett parti, men utelämnar andra. Jag tycker det talar för sig självt.

Han tycker det är märkligt att alliansen särbehandlar Sverigedemokraterna.

– Jag tycker det är illa om alliansen lutar sig på en parti med främlingsfientlig värdegrund för att få igenom sin politik.

Miljöpartiet och det

lokala Utvecklingspartiet bekräftar att de fick det slutgiltiga budgetalternativet på mejl dagen efter.

Men Anders Holmenskiöld skjuter ifrån sig uppgifterna om att Alliansen skulle förhandla med SD.

– Man talar om förhandlingar, man pratar om att Sverigedemokraterna har fått information först. Allt det är felaktigt. Vi förhandlar inte med Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraten Sven Niklasson bekräftar att några sådana förhandlingar inte förekommit. Men delar inte bilden att den dörren skulle vara helt stängd.

– Han sa att om vi har några synpunkter så får vi lägga fram dem. Och det kommer vi att göra.

S-budget 2013 utgår från att folk vill ha förändring 2012-10-26

Socialdemokraterna har tre tydliga prioriteringar är de små barnen, ungdomarna och de äldre. Genom att välja och välja bort ökar styrningen och möjligheten att förändra inom den ekonomiska ramen. Vi åtar oss av finansiella principiella skäl att höja VA och Renhållningstaxan, vilket ger högre överskott 2013 som minskar lånebehov. Vi vill liksom inte sälja hus och fastigheter för att betala lärarlöner, det känns liksom inte ekonomiskt hållbart. Vi är stolta över vår budget., den hänger ihop och är tydlig.

Politiska prioriteringar 17 miljoner - för små barn, ungdomar och äldre

Inga överinskrivningar i förskola accepteras, inga större klasser, läxhjälp, sommarskola
8 miljoner
Jobb & nolltolerans ungdomsarbetslöshet, stödanställningar, sommarjobb
5 miljoner
Inga köer i äldreomsorgen accepteras, mer personlig hemtjänst
4 miljoner

Polistiska besparingar 39,95 miljoner

Alliansens underfinansierade årsplan/budget
- 14 miljoner
Övriga – prioriteringar/ besparingar
- 25,95 miljoner

AFA-pengar investeras 2013 och framåt 36 miljoner

Sociala investeringar i barn och unga, fond
18 miljoner
Personalinvesteringar, kompetens, arbetsmiljö
18 miljoner

Förslag: Kommunstyrelse/kommunchef får i uppdrag att utreda och lägga förslag till hur AFA-återbetalningen (försäkring) om 36 miljoner skall kunna reserveras från 2012 för att kunna användas kommande år för sociala investeringar i barn och unga samt personalinvesteringar (utan att vara resultatpåverkande).

Investeringar 2013

12 platser Solberga äldreboende
+18 miljoner
Pendelparkeringar, kollektivtrafik
+4 miljoner
Statshus/nämndhuset – exploateringsfinansieras
-68 miljoner

Sverigedemokraterna avgör

Vi vill tacka Miljöpartiet, Utvecklingspartiet och Vänsterpartiet för deras ansvarstagande och stöd till det Socialdemokratiska budgetförslaget som mycket tydligt prioriterar små barn, unga arbetslösa och äldre och sjuka.

Står sig onsdagens budgetbeslut blir det endast tre Sverigedemokrater som avgör om det blir Alliansens trötta och otydliga förvaltningspolitik som fortsätter i Kungälv eller vårt något mer modiga och politisk tydliga budgetförslag som vinner framtiden vid kommunfullmäktiges behandling den 15 nov.

Båda förslagen bygger på samma beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag, men politiska mål och prioriteringar skiljer tydligt.

S-förslaget bygger på fler, nya och riktiga jobb, det är helt oacceptabelt att vi fått mer än 100 nya unga bidragstagare i år, att Socialbidragen nu är de högsta på 10 år.

Kungälv behöver en ny färdriktning, Kungälv behöver mer av brett samarbete och mindre konfrontation, sedan länge finns inget Rödgrönt block i Kungälv.

Kungälv kan bättre!

Läs Socialdemokraternas budgetförslag (nedan visas en lista på innehåll)

 • Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013
 • Strategiska mål
 • Budgetprocess
 • Fler jobb och växande företag
 • Unga ska inte vara arbetslösa
 • Arbete istället för bidrag…….
 • Sommarjobb..
 • Förbättrat näringslivsklimat…
 • Sociala investeringar i barn och ungdomar.
 • Barnfattigdom.
 • Skola/Förskola – inga överinskrivningar
 • Förskoleklass.
 • Grundskolan.
 • Gymnasiet & Vuxenutbildningen.
 • Funktionshinderlots & Barn med särskilda behov
 • Ökat byggande
 • Fritid, idrott och kultur.
 • Äldreomsorg – inga köer i äldreomsorgen
 • Hållbar utveckling
 • Hållbart resande - kollektivtrafik.
 • Buffémat är trevligt och hushållande.
 • Personalpolitik i framkant.
 • Ekonomi – befolkningsutveckling-utblick
 • Budget 2013-2015 - Finansiella mål.
 • Kärnverksamheten.
 • Politik, Upphandling, SOLTAK, Privat/Offentligt.
 • RR, FI, IV, Driftsplan.
 • Tilldelad budgetram.(volym, pris)
 • Ekonomiska sammanställningar, Investeringsplan prioriteringar
 • Fokus, särskilda prioriteringar 2013.
 • Socialdemokraternas effektiviseringar/besparingar 39,95miljoner
 • Bilagor exell Resultaträkning, Finansieringsanalys, Driftsplan

Har du frågor om innehållet, kontakta gärna någon ledande Socialdemokrat eller ring Oppositonsråd Miguel Odhner på 070-3520101 eller e-posta på miguel.odhner@kungalv.se

Pressträff om budget 2013! 2012-10-22

Huvuddragen i S-budget 2013-2015 Kungälv är precis nu presenterade för media.......

 1. Inga överinskrivningar i förskolan accepteras, inga större klasser, läxhjälp/sommarskola, inga avgifter i skolan
 2. Jobben & nolltolerans ungdomsarbetslöshet, stödanställningar, sommarjobb
 3. Inga köer i äldreomsorgen accepteras, bygg äldreplatser, mer personlig hemtjänst

Ikväll beslutar kommunalgruppen för sista gången kring de budgetjusteringar som gjorts i den, därefter är allt offentligt för alla!

Tack till SSU-ordförande Tobbe Andersson, Mona och Mona-Britt som drog sina områden på pressträffen.

Tack till personal och förskolechefen Helen Eliasson på Fridhems Förskola att vi fick träffa media hos er idag (obs, inga barn är filmade/fotade i ansikte eller närbild, så ingen förälder blir orolig).

Miguel Odhner (S)

”Jag har själv övervägt att lämna kommunstyrelsen”…… 2012-10-19

….så säger Maria Pehrson, Moderat, yrkesarbetande mamma i Kungälvs kommunstyrelse i dagens Kungälvsposten.

”Jag accepterar inte att bli förminskad” säger Ulrica Brogren, säger min gamla SSU-kompis, yrkesarbetande mamma och aktiv S-kvinna som avgick i måndags från sitt uppdrag i Kommunstyrelsen.

”Jag får inte den ersättning jag borde ha för förlorad arbetsförtjänst” och ”ibland kan jag känna att vi borde respektera varandra lite bättre” säger Anna Lifjorden, Moderat yrkesarbetande mamma, ensamstående som igår avgick ur kommunstyrelsen.

”Det är stundtals en väldigt tråkig ton” och ”Det bästa vore att ha en större andel kvinnor med i styrelsen”, säger Maria Kjellberg, företagare, nyligen avhoppad Moderat numera Miljöpartist i kommunstyrelsen.

”Jag tycker arbetsklimatet inte alltid fungerar som det ska och det beror på bristande politisk styrning, hoppas Ulricas avgång blir en väckarklocka”, säger en av kommunstyrelsen yngsta ledamöter Mohamed Hama Ali, Socialdemokrat i Kommunstyrelsen.

Ingen rolig läsning i dagens Göteborgspost och Kungälvspost. Det är pinsamt värre för kommunledningen, men det hjälper ju inte. Många undrar nog vad i h….… som händer på Kommunstyrelsens möte. Då kan jag berätta att vi i 8 av 10 frågor är överens om vad som skall göras för kommunens bästa och att alla ledamöter har olika bilder av hur mötena är. Dessutom är vissa möten bättre än andra och det har händer att vi till och med skrattar tillsammans på möten, tro det eller ej.

Men det krävs ändring

Det som nu sker är sunt, att ett flerårigt missnöje pyser ut i media, att ledamöter säger ifrån. Det som är så sorgligt är att de slutar. Det som är positivt är att de som slutar är beredda att komma tillbaka, men då måste det ske en ändring.

Personligen delar jag kritiken

Ulrica och andra som uttalat sig har helt rätt, det finns en bristande respekt i samtalstonen, handlingar på bordet och ordet fördelas lite som det känns för. Det är rätt att kommunstyrelsen har överlag en ganska dålig politisk styrning och respekt för olika roller och ansvar. Nästan alltid saknas det konsekvensbeskrivningar kring de beslut som skall tas, speciellt besparingar, något vi Socialdemokrater i flera år protesterat mot. Det förekommer dessutom, enligt enskilda ledamöter, upplevda hot och ibland blir det hög ljudnivå och pinsamt, det är helt oacceptabelt. Jag ger Ulrica rätt i de oerhört dystra personangreppen och förlöjliganden som så ofta sker i kommunstyrelsen. Ofta skäms jag själv för nivån och undrar ibland vad man håller på med, men jag har också varit med förr, då det var lite annorlunda och betydligt mer respektfullt tonläge i politiken. En bra bit från dagens arrogans som allt för ofta skymtar fram. Jag har också varit på en ledarträff med de andra partierna där detta diskuterats förra veckan, initierat av Utvecklingspartiets Morgan Persson, ett bra samtal som hur man än vänder och vrider på det ger hopp inför framtiden. Ytterst handlar detta om demokratisyn och tillåt mig reflektera över frågan, hur skall vi kunna sköta en kommun, dess arbetsmiljö, processer om den inte fungerar där det bestäms?

Vad gör vi nu?

Jag kommer läsa upp Ulrica avskedsbrev på nästa kommunstyrelse.

Jag har sett till att frågan finns med på dagordning och kallelse nästa möte.

Där kommer det ske en redovisning av gruppledardiskussionerna om etiken och arbetsprocesserna.

Jag har haft flera samtal med Anders Holmensköld om detta tidigare, då vi Socialdemokrater inte kunnat acceptera vissa saker. Men här finns också ett gemensamt ansvar, mitt och andras. Det har blivit bättre, men det är långt kvar till ett respektfullt arbetsklimat och en professionell styrning av förvaltningen, ärenden och tydlighet i rollfördelningen.

Det behövs tid för samtal och reflektion för kommunstyrelsen för förändring, det handlar om vår kommun, våra barn, våra äldre och vår framtid, här får inte energin gå till fel saker.

Det kan bara bli bättre

Innan jag blev kommunalråd arbetade i det privata näringslivet med våra största företag som Volvo Personvagnar, Skanska, IKEA, Adecco, Elanders etc…men även myndigheter som Arbestförmedling. Jag ledde ett gäng som utbildade över 1000 personer i frågor som genus, jämställdhetslagen och andra lagar kring mångfald och diskriminering. Jag har också haft förmånen att arbeta under Margareta Winberg i regeringskansliet som politisk rådgivare i många år, hon är en erkänt stark S-kvinna, hon har lärt mig mycket. I det perspektivet är hela denna historia än värre, för även jag har ett ansvar, även om jag försöker sköta mig noga, speciellt då jag är ordförande och Anders är borta. Vilka åtgärder vill vi vidta? Jag har redan haft flera samtal i veckan med Anders sedan min partivän offentligt sa ifrån, senast idag. Nu får kommunstyrelsen också diskutera tillsammans, det kan bara bli bättre av det här. Det måste till en förändring, det är nu vi har chansen, innan fler slutar, för det är helt oacceptabelt.

Ersättningar till förtroendevalda

Anna Lifjorden från Moderaterna och undertecknad diskuterade hennes avgång igår kväll i komunfullmäktige. Därför kommenterar jag den. Anna från Moderaterna avgick främst för att hon inte fått den ersättning för förlorad arbetsförtjänst som hon ansett sig ha rätt till, hennes fråga har prövats två gånger i arvodesnämnden och kommunjuristen ger henne ej något stöd. Kanske krävs det en justering i nuvarande ersättningssystem, det måste vi se över. Låt oss diskutera det.

Men jag är inte beredd att gå tillbaka till det gamla arvodessystemet som ensidigt voterades fram av Alliansen, det var snudd på lagligt där polisanmälan övervägdes i de uttag framförallt vissa ledande förtroendevalda tog ut, definitivt var det otydligt och oetiskt. Nu är det ivarjefall ordning och reda och kostnaderna för politiken minskar efter att ha ökat och ökat i flera år. Men Annas avsked måste tas på allvar, vi behöver se på justeringar i arvodesreglementet.

Förtroendevalda skall inte behöva sluta sina uppdrag av dessa anledningar, det är helt oacceptabelt.

Det blir ett viktigt möte nästa kommunstyrelsemöte.

Läs gärna de senaste tidningsartiklarna i ämnet här.

Efter 50 år av samma - dags att förlänga skoltiden 2012-10-17

Skolan måste vara i takt med tiden. Förskoleklassen ska göras obligatorisk. För om barn inte stimuleras under den period i livet då de kan lära som mest riskerar de att hamna efter under hela sin skolgång.

Såväl internationell som svensk forskning visar att barn som gått i en högkvalitativ förskola når högre resultat i skolan. En obligatorisk förskoleklass är därför ett viktigt steg för att stärka alla barns möjligheter att lyckas väl i skolan. Dessa förslag presenteras idag av Socialdemokraterna nationellt! Läs nyheten här; http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Infor-10-arig-skolplikt/

Större förskoleklasser i Kungälv inte okej

I Kungälv har förskoleklassen blivit större och större och större sedan Alliansen tog över i Kungälv, detta är inte acceptabelt och vi kommer återkomma om detta i vår S-budget 2013-2015 som presenteras nästa vecka genom partivän mona.haugland@kungalv.se .

Personligen är jag glad för att vi Socialdemokrater ständigt omprövar vår skolpolitik, att vi gör rätt från början och satsar tidigt på de små barnen, alla barnen.

Miguel Odhner (S)

Ett underbart besök i Kungälvs äldreomsorg 2012-10-12

Idag ringde han, Kjell Magnusson, en tvättäkta Socialdemokrat som bor på Ekhaga äldreboende i Romelanda, Kungälv. Kjell ville heja på mig som Socialdemokrat och tackade för vårt besök, han e för go den gubben, jag gillar honom.

Ekhaga äldreboende ligger högt och vackert, inuti är det hemtrevligt och precis så fint och bra det ska var att bli gammal och kanske sjuk.

Jag och min partivän Mona-Britt Gillerstedt var där en halvdag den 2 oktober för att möta anställda, chefer, facket, anhöriga och de äldre som bor där.

Ett bra ställe

Vi hade ett långt och givande samtal med de engagerade cheferna Veronica Hålsjö-Möller och Catrin Bernhardsson. De trivdes som fiskar i vatten och det syntes, även i verksamheten och personalen var deras stolthet som de beskrev som uppriktigt engagerade och lösningsfokuserade. Vi träffade flera anställda, även de stormtrivdes. De äldre och sjuka, kökspersonalen och anhöriga vi mötte, alla stormtrivdes, det kändes gott att vara där.

Heltid

En anställd ville gå upp i tid och framförde det med kraft. Nästan ingen av alla anställda har en 100-procentig tjänst i botten. Han skulle ta det direkt om han fick sa han. Jag sa att vi driver detta krav, det gör förresten hela LO i Sverige också, men Alliansen och några till prioriterar inte det. Någon pratade om ”delade arbetspass”, nu är jag glad att vi Socialdemokrater i samarbete med facket fått till stånd en förändring id etta i vår kommun.

Mer personal på natten

Alla, inklusive en chef, sa att om det fanns mer pengar för en bättre omsorg skulle man önskat öka bemanningen på nattskiftet, då det är få som arbetat och inte sällan är det just då demensjukdomen kan vara som svårast att hantera för den sjuke själv. En äldre kvinna som bor där var väldigt tydlig till mig med att det behövs mer folk, speciellt på natten.

Stoppa privatiseringen

En anhörig och flera i personalen undrade kring Alliansens privatiseringsplaner av detta fina och välskötta äldreboende. En anhörig var uppriktigt förbannad och hade gjort ett mycket medvetet val av detta äldreboende och gillade inte alls att Attende skulle kunna komma att ta över verksamheten. Jag hörde ingen som sa att det kunde vara bra, tvärtom.

Vi Socialdemokrater vill stoppa utförsäljningen av våra äldreboenden i Romelanda och Kode. Men Moderaterna i Kungälv gör nu en dyr utredning för att sälja ut äldre-boenden till privata Attendo care. Vi fick igenom ett förslag att stoppa utredningen i Kommunfullmäktige, men det överklagades av Moderaterna. Snacka om att det är samma gamla parti alltså!

Riskkapitalist i Romelanda?

Moderbolaget Attendo AB huvudägare är Luxemburgbaserade A. International S.A.R.L., som i sin tur ägs av riskkapitalisten IK Investment Partners 2004-fond. IK Investment är grundat av miljardären Björn Savén. Bolaget granskas nu för sina affärer i skatteparadis. VD har en årslön på 4 miljoner och styrelsernas arvoden uppgår till 10,4 miljoner. Så här tycker vi i denna fråga:

 • Stoppa utförsäljningen av Ekhaga och Solhaga!
 • Stoppa dyr utredning - satsa på äldrevården!
 • Stoppa skatteplanerande Finansbolag i vården!
 • Sälj inte ut - Bygg istället fler vårdplatser!

God mat

Avslutningsvis, vilka kanontjejer vi mötte i köket. De fick mycket beröm och hade vunnit nåt pris för en fisksoppa tror jag, jag tog upp det med info-chefen, att det borde lyftas fram bättre, han sa att det gör vi och kommer gör än mer. Bra det, vår fina personal har all anledning att sträcka på sig.

Solig fredag

Jag tänkte, jag måste skriva om besöket, när Kjell ändå ringde nu, denna soliga fredagseftermiddag, dessutom tror ju många att vi förtroendevalda av folket aldrig är ute i ”verkligheten”. Men det händer ju faktiskt.

Miguel Odhner (S)

Underkänd ekonomi- och jobbpolitik (Tertialrapport 2 2012) 2012-10-11

Kommunens ekonomiska resultat för 2012 bra ut, problemet är att överskottet till 98% är engångsintänkter och kärnverksamheten går med underskott för 6:e året i rad, denna gång med -13 miljoner.

En kommun kan ju inte betala löner med engångspengar, det förstår alla, så var det inte förr och så kan det inte fortgå. Dessutom menar vi att den stora engångsåterbetalningen på 36 miljoner av de anställdas försäkringspengar (AFA) skall tillfalla de anställda och verksamheten. Den skall inte användas för att snygga till siffror.

Med ständiga underskott i kärnverksamheten stressas organisationen sönder av ofta felaktiga besparingar på personal, barn och äldre, nu senast var det arbetsmiljön på VA verket som diskuterades på kommunstyrelsens möte den 10 oktober 2012. Frågor som kvalité och arbetsmiljö får stå tillbaka, priset ser vi inte minst i ökad sjukfrånvaro hos personalen, det är inte okej.

En ny politik överklagades

Förra tertialrapporten lämnade Socialdemokraterna ett flertal förslag för att få bättre ordning i ekonomin, dessa vann majoritet i kommunfullmäktige,

 • ungdomar skall jobba med underhåll, parker, bad, fastigheter, turism istället för att socialbidragen skall fortsätta öka.
 • bygga om- och till för fler äldreboenden istället för mer böter då Alliansen bryter mot lagen att inte ge äldre en berättigad boendeplats.
 • avbryta allt tidskrävande och kostnadsdrivande utredningsarbete kring ökad privatisering inom funktionshinder och äldreboendeverksamheten.

Dessutom verkade det finnas en majoritet för att avveckla ytterligare dyra privatiseringsutredningar av Marstrands hamn, utförsäljning av Ekhaga och Solhaga äldreboende samt ett avbrytande av Israel-Palestina-projektet.

Tyvärr överklagades beslutet av Moderaterna. Jag tycker det vittnar om en bristande respekt för kommunsens högsta politiska organ och folkvalda församling, den sämsta sortens politik. Hade våra förslag fått gehör hade kommen varit i ett bättre ekonomiskt läge. Kanske hade inte Socialbidragen ökat från ett underskott på -3 miljoner till ett underskott på -5 miljoner, kanske hade inte antalet unga bidragstagare ökar från 62 i tertialrapport 1 till 105 nya unga bidragstagare i dagens Tertialrapport 2.

Underskottet i kärnverksamheten består

Kommunstyrelsen når sitt budgetmål genom att resultatet till största delen består av engångsintäkter. Bakom det positiva resultatet på + 67,1 miljoner för 2012 döljs en tillfällig utförsäljning av kommunens fastigheter, hus och mark +7 miljoner (exploatering 2 mkr & reavinster 5 mkr) samt en engångsåterbetalning av de anställdas försäkringspengar (AFA) 36 miljoner och ökade skatteintäkter på +19,9 miljoner. Principiellt anser vi att AFA-återbetalningen skall återinvesteras i personalen och dess verksamhet.

Underskottet inom kärnverksamheten på -13 miljoner (sidan 28, punkt 4.9 Prognos budgetavvikelse driftsredovisning 2012) har minskat från -16,5 miljoner i Tertial 1 (sid 27, punkt 4.9 Prognos budgetavvikelse driftsredovisning 2012). Det är bra.

Om man politiskt försöker tänka bort samhällsbyggnads underskott på -13,5 miljoner i bland annat saneringskostnader för markföroreningar och ett underskott i VA-verksamheten skulle man kunna påstå att för första gången sedan Alliansen tog över ansvaret för Kungälvs kommuns ekonomi, så visar kärnverksamheterna sammantaget balans, inte underskott. Det är bra.

Nu går det dock inte att tänka bort för kommunen, inte helt okända risker, kring sanering och/eller att VA-taxor måste följa utvecklingen inom verksamheten. Då blir det ju underskott. Kanske var det fel att dra ner 4,5 miljoner på Samhällsbyggnadssektorn 2012, konsekvensbeskrivningar hade varit på sin plats, när nu facit i form av minskat byggande och fortsatt kapitalförstöring närmar sig.

2006 visade driften + 23,7 miljoner (Socialdemokratiskt styre)
2007 visade driften -24,9 miljoner (Moderatstyre)
2008 visade driften -4,8 miljoner (Moderatstyre)
2009 visade driften -8,2 miljoner (Moderatstyre)
2010 visade driften -36,1 miljoner (Moderatstyre)
2011 visar driften -62,0 miljoner (Moderatstyre)
2012 visar driften - 13 miljoner enligt Tertialrapport 2 sida 28 (Moderatstyre)

Nettokostnadsutvecklingen är ekonomiskt positiv

De tyngsta verksamheterna som Skola och Vård och Äldreomsorg håller i princip budget, det är bra och bådar gott inför framtiden. Det finns goda möjligheter!!

Men bristen på ledarskap, politisk förmåga att samarbeta och prioritera gör att verksamheterna har för lite medel, hög stress och ganska permanenta underskott i kärnverksamheten.

Gårdagens kommunstyrelsemöte med massa nya uppdrag samtidigt som det skall sparas 50 miljoner nästa år rimmar illa ur ett ledningsperspektiv. Så här kan det inte fortgå. På sikt måste utvecklingen vändas för att klara generationsansvar och framtida utmaningar i en tillväxtkommun som Kungälv.

Tertialrapporten följer upp Alliansens 22 politiska mål. På sidan 3 i tertialrapporten slås fast att ”hushållning går före kvalitet”. Vi har inga problem att prioritera för att nå överskottsmålen, det viktiga är att man gör det och vet vad man gör.

Vi kräver alltid risk och konsekvensanalyser. Det saknas i denna rapport, dessutom har utskotten av förvaltningen vägrats ta del av detaljerna i sektorsunderlagen, vilket är ett arbetssätt som naturligtvis ej kan godtas.

Läs hela rapporten här
http://www.kungalv.se/upload/Kommunfakta/Ekonomi/Tertialrapporter/2012/Tertialrapport%202%202012/Central%20tertialrapport%202%202012%20till%20KS.pdf

För Socialdemokraterna i Kungälv
Miguel Odhner

Förtroende? 2012-09-27

Just nu har Kungälvsposten en fråga om man har förtroende för politikerna. 80 % har det inte......omröstning pågår....har rofferiet kring arvoden, bristande löften om förskola och annat spelat in i Kungälvssamhället....eller är det all frikostig representation som myndigheter och regeringskansli ägnat sig åt? Inte vet jag men jag tror på demokratin och man försöker göra sin samhällstjänst bortom de egna intressena, stå för Socialdemokratiska värderingar men ändå samarbeta för medborgarnas bästa med en svajig Alliansmajoritet i många beslut....vad tycker du?

Skulle du själv vilja vara förtroendevald? Varför inte pröva vårt parti ett år, ge det en chans...eller är det bättre med diktatur än demokrati som en del unga tycks önska, att det är okej att sälja sin röst för pengar? Gå gärna in och rösta! Det handlar pom synen på framtiden och demokratin, vad tycker du?

www.kungalvsposten.se

Personlig Polis i den drogfria skolan 2012-09-26

Ibland lönar sig samarbete och dialog för att få igenom en Socialdemokratisk utveckling av framtiden. Idag spikades en samverkansöverenskommelse med Polisen i bästa politiska samförstånd. Medborgarservice kommer ta en del ansvar för hittegods mm från nästa ÅR, Polisstation och verksamhet blir kvar i Kungälv, kanske i nya lokaler och den flyttar INTE till Stenungsund eller Hisingen. Bra.

Och bättre blev det.

Idag beslutade kommunstyrelsen enhälligt bifalla ett Socialdemokratiskt förslag om Kontaktpoliser på skolan. Syftet är bland annat att elever, föräldrar, lärare och skolpersonal skall veta vem eller vilka poliser man vänder sig till när man har problem eller frågor. Sök på ordet ”kontaktpolis” på kommunens hemsida så förstår du min glädje i detta.

Dessutom fick idag igenom vårt förslag om en drogfri skola. Att kommunen i handlingsplanen för samverkansavtalet med polisen skall arbeta med elevkontrakt. Det innebär i praktiken att skåp får öppnas om misstanke om ex narkotika finns.

Jag gillar politik.

Mitt jobb handlar om nya jobb 2012-09-21

Sitter på styrelsemöte i Södra Bohuslän Turism AB (Kungälv, Tjörn, Stenungsund, Orust). Fysiskt är vi på Tofta Herrgård i Kungälv, ett ställe som drivs av lokal entreprenörer som nu tillsammans i ett fantastiskt naturområde kan erbjuda konferens, SPA, golf, hästridning och mycket mer, stora möjligheter, man blir imponerad.

Tittat på en ”feelgood” om vår region som kommer visas i TV4 mars 2013, en slags ”infotainment-film” schyssta bilder och info, fantastisk skildring av Södra Bohuslän. 2009-2010 en liten avmattning men för att nå målen 2020 behövs ca 7% tillväxt för att fördubbla antalet jobb. Det som är kul är att vi nu har rekordhöga investeringar i svensk turistnäring, för 2011 ökade de med 11 procent, vår region är inget undantag. De privata investeringarna stod för 79 % och de offentliga investeringarna stod för 21 procent. Dags att Kungälv fattar beslut om nytt avtal för 2013-2016.

Statligt uppdrag om 20 miljoner

Har fått ett uppdrag från staten (Tillväxtverket) och Regionen om att fördela 20 miljoner i turismssatsningar/marknadsföring. Vad är viktigast att utveckla, var ligger omsättningensökningarna…våra seglingsevent, utom/inomhusarenor, mässor, internationell marknadsföring, affärsresenärer, fritidsbesökare, utländska besökare, vårt kulturarv med fästingar, utsättningar eller sekelskiftsdagar, havets upplevelser, sillarvet och matkulturen, handelsdragare, industriturism, resbyråer, havet, hotell, camping och dess tillgänglighet eller annan grundläggande infrastruktur. Vad är mest exportmoget, vad skal profileras utifrån vilka grunder, ett spännande uppdrag som kommer ha sina första möten i oktober.

Strategi och affärsplan

Jag är nöjd över att sedan jag startade som kommunalråd aktivt bidragit till att utveckla och professionalisera vårt turistarbete. Ensam är inte stark. Vi har inte minst utvecklat webben www.sodrabohuslan.com för att paketera våra gemensamma tillgångar och tillgängliggöra dem, vi har höjt de offentliga investeringarna och arbetet med relationer är nyckel för framgång, så vår region kan bli än mer exportmogen och stark, så än mer kan få jobb i den näring som nu sysselsätter fler än den viktiga bilindustrin. Det handlar om jobben.

Idag arbetar vi med strategierna (från 11 till 7 områden) och ny affärsplan 13. På mötet sitter företagare från Stenungsbaden, Bergs Konditori Marstrand, ICA Stenungsund med flera…och kommunalråd från våra 4:a kommuner. Nu har vi ett bra samarbete med Göteborg & CO och Västsvenska tursitrådet, Visit Sweden etc.. Vi jobbar med EU, Trafikverket, inte minst om skyltning och cykelvägar, det finns mycket att göra. Så var det inte förr. Viktigt, roligt och viktigt igen, precis som det ska va en freda som idag.

Framtidens politiker? 2012-09-19

Sitter på Ungdomsfullmäktige i Kungälv. Efter en jämn omrösning med fyra kandidater fick Fullmäktige en helt nyvald ordförande blev Julia Dereli från friskolan i Kärna (som dessutom är aktiv SSU:are) och Erik från Ytterbyskolan. Grattis till er båda!

De skall nu ha budgetdiskussioner, 100 000 kronor förfogar dessa ungdomar över.

Spännande att se hur debatten blir kring Thorildskolans skolmiljö, där det regnar in i skolan, spänner står på golvet och det droppar i maten. Undra hur Alliansen tänker svara på varför det blev så här? Underhållet av fastigheter har ju gått från ekonomisk balans till -20 miljoner.....hur blev det så? Varför skötte man inte lokalerna? Vad innebär åtgärderna vid höstlovet, när blir det bra för eleverna? Varför sa Moderatalliansen nej till Socialdemokraternas förslag om en särskild plan för upprustning av skolans miljö, år efter år?

Spännande debatt!

Läs om Ungdomsfullmäktige och dagordningen här!

Miguel Odhner (S)

Björklund fattar inte skolans uppdrag 2012-09-19

Utbildningsministern och Folkpartiet missar att kunskap är det viktigaste som finns, för kunskap är något du aldrig ta ifrån den som fått det. Björkulund vill nu införa en 1-årig gymnasieutbildning utan teori. Han borde svara på frågan.....vilka jobb ska en 17-åring med en ettårig gymnasieutbildning utan någon teori alls få?

Tänk om, gör om

Nej, detta handlar om att göra rätt från början och få så många som möjligt att lyckas i grundskolan.

Det är oacceptabelt att Kungälv sedan sex år fått större klasser och färre lärare, dessutom är Kungälv bland de absolut sämsta i Göteborgsområdet när det gäller elevhälsan (kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och skolläkare), vi är till och med så dåliga att vi är berättigade till särskilt statsbidrag på grund av för låg personaltäthet gällande elevhälsan.

Att göra tvärtom, prioritera skolan

Gör rätt från början med små barn är det enda lönsamma i ett anständigt samhälle. Jag tror inte på att skikta folk tidigt. I det långa loppet leder det till att Sverige inte längre är ett land som kommer konkurrera med kompetens. Jag vill inte ge upp skolans viktigaste uppdrag : kunskap.

Vårt alternativ för de elever som ändå inte klarar grundskolan skall det finnas en generös och tillgängligt vuxenutbildning och folkhögskola. Något Björklund själv försämrat de sedan deras tillträde.

Det handlar i botten om att inte ge upp, utan att göra rätt från början.

Jag tycker Björklund ger upp och inte fattat skolans viktigaste uppdrag, kunskap.

Jobb, relationer och tillväxt 2012-09-13

Detta e kul! För Kungälvsmässan skapar jobb, nya affärer, mer självförtroende och stolthet! Vi bygger en Kungälvsanda i närheten av vårt älskade Göteborg. Självklart är vi Socialdemokrater och fackliga organisationer närvarande! Det väntas

15000 besökare och 150 utställare, kolla gärna http://www.kungalvsmassan.se/ . Självklart är vi från Socialdemokraterna, Fackföreningsrörelsen och ABF på plats hela mässan.

Här kan du möta ledande Socialdemokrater i Mimershallen, Kungälv!

Torsdag 13 september

12:00 - 16:00 Karin Engdahl, Regionråd
12:00 - 16:00 Jan-Åke Simonsson, Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Fredag 14 september

12:00 - 14:00 Catharina Bråkenhielm, Riksdagsledamot, Ledamot Socialutskottet
13.00 -15.00  Gert Inge Andersson, Regionråd, Ordförande regionstyrelsen

14:00 - 16:00 Kenneth G Forslund, Riksdagsledamot, Ledamot Utrikesutskottet, S biståndspolitiska talesperson
16.00-18.00  Anneli Hultén, kommunstyrelsens ordförande Göteborg,

16.00-18.00  Miguel Odhner, Oppositionsråd Kungälv

17:00 - 19:00 Kenneth G Forslund, Riksdagsledamot, Ledamot Utrikesutskottet, S biståndspolitiska talesperson

Lördag 15 september

11.00-13.00 Kenneth G Forslund,,Kenneth G Forslund, Riksdagsledamot, Ledamot Utrikesutskottet, S biståndspolitiska

Vi ses på Mimers!

En tanke för Anna 2012-09-11

Ägnar en stund tanke åt min gamla chef på SSU-förbundet.

En tanke till Anna då hon satt i mammas och pappas gamla gula plyschsoffa i källaren hemma hos mig i Harestad, på möte hos SSU-TR (Traktorraggarna).

En tanke då Anna kom till SSU-Kungälv och fyllde Kongahällskolans Aula till bredden, den kupp SSU gjorde och hur arg rektor Lars Orlander var. ¨

En tanke till Anna som var miljöminister då jag arbetade i regeringskansliet, hur jag fick höra hennes klokskap, argumentation inne i regeringens korridorer och möten.

En tanke om mordet för 9 år sedan, en tanke till hennes familj och hur hon slets bort, en tanke kring varför så ofta Socialdemokrater mördas och rycks ifrån oss.

En tanke om tiden då hon kämpade på sjukhuset och hur vi alla kände oss.

En tanke om hennes gärning, vilja och engagemang.

En tanke om vår styrka, stolthet och vår framtid.

Anna Lindhs Minnesfond
http://www.annalindhsminnesfond.se/minnesfonden/template.asp?contentID=2

Miguel Odhner (S)

Fria till slut! 2012-09-11

Läste med glädje tidningen idag! Efter drygt 14 månader i fängelse benådas de tillsammans med uppskattningsvis 1950 andra fångar som ett led i det etiopiska nyårsfirandet som inträffar i dag. Beslutet ska ha undertecknats i juli av den nyligen avlidne premiärministern Meles Zenawi. Detta är en glädjens dag. Framför allt för Schibbye och Persson själva, och för deras familjer och vänner – alla har de betalat ett högt pris för modet att utmana en korrupt och våldsam regim.

Man kan inte bli annat än engagerad och imponerad över Kjell Persson, pappa till Johan Persson och en av kommunens tusentals fina och engagerade medarbetare, som i den politiska hetluften hållt huvudet kallt, när han tillsammans med sin fru, kämpande för sin son Johan. Stort tack till alla som engagerat sig. Att denna historia slutade lyckligt. Själva försökte vi, efter ett samtal jag hade med Kjell, hjälpa till i kommunlednigen genom ett brev vi skrev till regeringen (se länk nedan).

Carl Bilts ansvar

Men i all glädje över att de båda journalisterna nu är fria är det därför viktigt att minnas varför de greps till att börja med. De reste in i det ”förbjudna” Ogaden utan visum för att det var det enda sättet att berätta om de övergrepp som befolkningen där utsätts för. Av etiopisk militär, och indirekt av oljebolaget Lundin Oil vars verksamheter är de som den etiopiska militären skyddar genom att fördriva, våldta och döda.

Det är viktigt att komma ihåg att utrikesminister Carl Bildt, som satt i Lundin Oils styrelse när bolaget undersökte ”marknaden” i Ogaden, först kommenterade gripandet med att Schibbye och Persson visste att det var ett farligt område och, likt alla turister, borde hållit sig borta. Till slut infann sig engagemanget från utrikesdepartementet, men glöm inte Carl Bildt, det är inte och kommer inte vara osannoligt att han haft egenintressen genom Lundin Petroelum, läs gärna mer här om Ekots granskning: http://www.svd.se/naringsliv/lundin-aktiva-i-etiopien-under-bildts-tid_6566331.svd

Brev till Etiopiens President & Premiärminister 2012-02-03

Carl Bilt överspelad & jävig 2011-12-22 

Miguel Odhner (S)

Faktura? 2012-09-05

Sitter och arbetar med budget 2013 för Socialdemokraternas del i Kungälv. Inser att vi borde skicka en faktura till den Moderate Anders Borg som vältrar över kostnader på Kungälvs kommun från staten i och med alla förändringar han gör gällande sjukförsäkring, jobbpolitiken, socialpolitiken, vårdpolitiken och inte minst infrastrukturen och vägar....han gör det för att sänka skatten för folk och beta av lite på statsskulden....men någon måste ju betala, ingenting är ju gratis. En som betalar är kommunen med krympande budget och ökade utgifter....borde faktiskt fakturera honom....borde faktiskt fakturera honom....

En seger för fler hyresrätter på Marstrand 2012-08-30

Idag fick Socialdemokraterna bakvägen till en krånglig förändring för fler hyresrätter på Marstrand, Markanvisning Hareslätt, Koön Marstrand (KS2012/1223-1).

I dagsläget säljs (ombildas) det mer hyresrätter än det byggs av Kungälvsbostäder, trots att det står 4000-5000 i just kö för hyresrätt. Därför ser vi det som en seger att Alliansen idag, efter stora påtryckningar från oss, ökade antalet möjliga hyresrätter från ca 16 st till 36 st när det gäller byggandet av 70 nya bostäder på Marstrand, Hareslätt.

Socialdemokraterna har som mål att Marstrand som populär kustort skall leva året runt, det säkraste vi har är hyresrätter som det inte kan spekuleras i eller enbart användas som sommarbostad. Dessutom finns det folk som skiljer sig, unga och äldre som vill bo mindre och i hyresrätt.

Det är pinsamt och arrogant att inte kunna komma överens i en så här enkel sak om hur vi skall bjuda in fastighetsbyggare. Att inte kunna anta ett ekonomiskt hållbart och av tjänstemännen väl förankrat förslag från Socialdemokraterna vittnar om politikens sämsta sida, maktfullkomlighet och politiska spel, oavsett Alliansens beteende är detta en politisk framgång för oss Socialdemokrater.

Vad hände på kommunstyrelsen 2012-08-29?

Först ville Alliansen att endast 16 st av 70 nya bostäder skulle vara hyresrätter i förfrågningsunderlaget till olika byggare.

Då la Socialdemokraterna ett skarpt, av tjänstemännen fullt genomarbetat tilläggsförslag som innebär minst 46 st hyresrätter :

 • Markanvisningstävlingen kompletteras så att även anbud för hyresrätter kan lämnas på alla de områden (A samt de 2 nordligaste B) där det är lämpligt ur detaljplanesynpunkt. Det totala antalet hyresrätter i området avgörs slutligt av kombinationen gestaltningen enligt samrådsförslaget och av att ekonomin i det samlade exploateringsprojektet är i balans. Genomförandet ska inte skattefinansieras.

Efter Socialdemokraternas skarpa tilläggsförslag (som först yrkades avslag på) begärde Alliansen två långa ajourneringar.

Alliansen vill inte kompromissa, de vägrade ge S ett politiskt initiativ.

Därför återkom Alliansen med ett nytt förslag som bygger på en felskrivning i tjänsteskrivelsen om att ”Konceptunderlaget anpassas till tjänsteskrivelsen”. Alliansens svar på Socialdemokraters förslag innebär max 36 st hyresrätter.

Votering begärdes och Alliansens nya förslag efter pausen vann över Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Utvecklingspartiet med röstsiffrorna 8-7.

Rasister, Sverigedemokrater och Breivik dricker samma näringsdryck 2012-08-27

Många ville att han var en ensam galen människa, men han är varken galen eller ensam. Det finns många Breivik light i runt, omkring dig och mig.

Breiviks manifest präglas av konspirationsteorin om Eurabia, en fantasi om att islam är på väg att ta över Europa genom höga födelsetal, invandring och med benägen hjälp av vänstern. Vanföreställningen finns representerad i snart sagt varje europeiskt parlament, i Sverige genom folkvalda Sverigedemokrater.

Självklart vill inte de flesta mörda Socialdemokrater. Ibland tänker jag på en smygfilm som visade hur Sverigedemokrater sjunger hatsånger om Olof Palme, de är på en stor färja, med i gänget sitter Jimmie Åkesson, Partiledare i Sveriges riksdag, för Sverigedemokraterna.

Den politiske mördaren fick fängelse och blir nu inlåst resten av livet, det är bra det. Men han är inte ensam, och han vet det.

Inlåsning är inte tillräckligt straff, det bästa sättet att straffa Breivik är om fler väljer att engagera sig i den antirasistiska kampen, att fler i vardagen står upp mot fördomar och hatiska attityder.

Mördade Socialdemokrater 2011-07-26

Automatiska stabilatorer! 2012-08-24

"Vi socialdemokrater står i stället för mer effektiva automatiska stabilisatorer" skriver en Magdalena som jag tycker är cool, betydligt jämfört Anders som jag tycker börjar missa mer och mer...

Läs DN-artikeln här....en S-märkt finanspolitik

Rött drar ifrån trött 2012-08-21

Trots en 13-timmars arbetsdag igår missade jag denna nyhet.... http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15281339.ab vilket istället gav mig en bra start denna dag....S ökar och drar ifrån samt att ..."Hela alliansen uppfattas som trötta. Väljarna förstår inte vad de vill, ¬säger United Minds opinionschef Carl Melin".

Miguel Odhner (S)

Kongahälla……ett ljus i tunneln? 2012-08-20

Idag var det positiva morgonsamtal om Kongahällatomten, måtte vi få juridiskt lugn och byggnation nästa år...jag ser ett ljus i tunneln och vi Socialdemokrater gör nu allt för att komma fram med företagare om en bra lösning för alla. Arbetet känns konstruktivt.

Sparka igång byggandet, ingen vill ha ett naturreservat mitt i stan – juni 2012

Det stora sveket – en stängd dörr för idrott och skolan, 2010-03-30

Kungälv kan få puls med 1100 fler bostäder på Kongahälla, 2007-09-19

Miguel Odhner (S)

Halvårsredovisning i kommunstyrelsen 2012-08-17

Socialdemokraterna föreslog och redovisade alternativa prioriteringar till 2012 års årsplan och verksamhetsplaner. Dessa röstades ner av Alliansen den 29 december 2011, trots att alla förslag var väl underbyggda. Nu, när kommunstyrelsen får en halvårsgenomgång och uppföljning av års- och verksamhetsplaner för 2012 ser vi resultatet av Alliansens politik.

Riskerar dubbelt minusresultat

Vid onsdagens genomgång konstaterar vi att ekonomin ser bra ut, problemet är att den till 99% består av obudgeterade engångsintäkter, kärnverksamheten går back, för 6:e året i rad. Dessutom riskerar vi nu att kalkylräntan ändras och att kommunen som helhet gör ett underskott igen, vilket påverkar resultatet och det egna kapitalet negativt. Att Alliansen underlåtitit att agera och mot vår vilja valt passivitetens väg då vi fått olika varningsrapporter som februariprognosen och Tertialrapport 1. 2012 är naturligtvis helt oacceptabelt.

Socialbidragen de högsta nivåerna på 10 år

Ungdomsarbetslösheten ökar nu både i Kungälv och resten av Sverige. Det är en brant kurva i ökad arbetslöshet vi informerades om vid dagens möte. Vidare konstateras att socialbidragen minskar inte enligt plan. Antalet unga bidragstagare har tvärtom ökat. Positivt är minskad kostnad för köpt vård inom individ och familjeomsorgen, men det konstateras att nettokostnaden i snitt för IFO är ca 12 miljoner för hög jämfört med andra kommuner i Göteborgsregionen. Vi har de senaste åren noterat hur den Moderatledda Alliansen har gjort det svårare och svårare för de som behöver stöd, ändå har socialbidragen ökat. Därför är det med viss oro vi under dagen lyssnar till förvaltningsledningen som talar om att ”vi har sett för välvilligt på personer som tillfälligt hamnar i kris ekonomiskt, och hur förvaltningen måste bli tuffare”, eller hur vi inom daglig verksamhet för personer med svåra funktionshinder varit ”för generösa”.

Det som är positivt är att det nu görs försök att samordna stödanställningar i kommunen hos ALC, något vi Socialdemokrater länge förespråkat.

Vi beklagar med facit i hand att Alliansen den 29 december 2011 röstade emot vårt förslag om en särskild jobbsatsning på ungdomar på 5 miljoner kronor, vilket skulle minskat bidragsberoendet och ökat arbetslinjen. Alliansen får klart underkänt! Det krävs planering, ledarskap och investeringar, inte bara i nämndhus!

Köer, boenden och platser

Kön till äldreplatser är inom Demens 21 stycken och för Omsorgsenheten 6 stycken, totalt handlar det om att 27 personer står i kö. När det gäller boende för funktionshinder med flera boendebehov så köper Alliansen boendeplatser externt i andra kommuner och av privata aktörer. Vi får böter för att vi inte klarar köerna och merkostnaden jämfört med att bygga egna bostäder för de medborgare som har särskilda behov av bostäder på över 10 miljoner kronor, de så kallade avvikelsekostnaderna. Vi Socialdemokrater har krävt höga investeringar och fleråriga investeringsplaner. Detta har vi ju sett under våren, inte minst inom förskolan, som haft en systematisk överinskrivning hela våren 2012.

Vi beklagar med facit i hand att Alliansen den 29 december 2011 röstade emot vårt förslag om att öka investeringsramen till 150 miljoner och att driftskostnadseffekter skulle hanterats inom styrelsen, då hade inte suttit med dessa problem som ni nu har. Alliansen får klart underkänt! Det krävs planering, ledarskap och investeringar, inte bara i nämndhus!

Alarmerande preliminära slutbetyg/resultat från skolan i Kungälv

Förra året sparade Alliansen miljoner på Grundskolan. I år 2012 fortsätter nedskärningarna med 3 miljoner vilket leder till färre personal/lärare per elev. Detta sa vi Socialdemokrater nej till. Vi la fram en alternativ finansiering för, utan skattehöjning. Tyvärr verkar vår kritik riktig. Vid dagens kommunstyrelseinformation framlades bl.a. följande information.

Slutbetyget för Kungälvs 15-16-åringar i årskurs 9 som var godkända i alla ämnen enligt skolverkets statistik för 2012 visar att Kungälv sjunker, 2008 fick 84,1 % av eleverna godkänt och fem år senare med Moderaterna vid makten får endast 80,9 % godkänt i alla ämnen i sitt stutbetyg (2012). Det är en av de största försämringarna vi sett de senaste åren, en analys och åtgärdsplan är synnerligen viktigt.

2011 fick 92 % av gymnasieeleverna ett slutbetyg, ett år senare, 2012 fick endast 84% ett slutbetyg på Mimers! 2010 klarade 86 % behörighet till högskola och universitet, 2011 var endast 72% behöriga och hur det ser ut 2012 vet vi inte än. Ändå sparas det närmare 5 miljoner 2012 på personal/lärare vid Mimers Hus, var det ett riktigt beslut? Idag verkar det minst sagt tveksamt. I kommunstyrelsen användes ord som katastrof, vilket vittnar om allvaret i detta. Här krävs noggranna analyser och handlingsplaner för att vända den negativa trenden som Allinspolitiken nu lett till.

Vidare informerades om arbetet med Kungälvs kommun vill starta om Tjörns nedlagda sjöfartsgymnasium och förlägga det till Marstrand. Vi Socialdemokrater är mycket positiva till en marint inriktad utbildningssatsning på Marstrand, men det skall inte ske till priset av nedläggning av andra viktiga program som ger jobb inom byggsektorn, El, Hotell & Restaurang eller Vården, som vi vet att den Moderatledda KungälvsAlliansen vill diskutera nedläggning kring, men företagen beroende av. Vi ställer krav på ordning och reda, en ordentlig politisk och tjänstemannaberedning samt ordentliga kalkyler och riskbedömningar i det fortsatta arbetet och slutligen på vilket sätt näring- och föreningsliv skall vara representerat.

Positivt med dagens information från sektor skola är att tjänstemännen vill ha en strategi med en ”lokal- och personalbank” för att möta svängningar i våra kullar på förskolan, skolan, för att nå detta krävs dock investeringar i nya lokaler och upprustning av befintliga lokaler.

Vi beklagar med facit i hand att Alliansen den 28 december 2011 röstade emot vårt förslag om att omfördela och prioritera inom skolan, exempelvis ta bort Israel/Palestinaprojektet och använda centrala medel för att inte spara på grundskolan. Då hade våra barn haft en bättre skola i Kungälv, nu ser vi resultatet. Alliansen får klart underkänt!

Når inte bostadsmålen

Inom samhällsbyggnadssektorn redovisas att bostadsmålen inte uppnås, det säljs nu mer hyresrätter än det byggs i Kungälv, målen nås inte och planer överklagas. Ett skäl kan vara det vi tidigare pekat på, bristande konsekvensbeskrivningar inom nedskärningar på 4,5 miljoner för 2012 inom samhällsbyggnadskontorets verksamhet 2012 som vi varnat om redan förra året. Vi Socialdemokrater markerade till förvaltningen att förvaltningen måste ta upp frågan om VA-utbyggnaden och underhåll/drift måste upp till beslut och prioritering. Det är inte acceptabelt efter år av slarv och förseningar pga bristande resurser och personal försöka öka hastigheten till orimlighetens gränser inom VA-utbyggnaden. Hushållen i Kungälv kommer inte acceptera 15% taxehöjningar varje år, 2013, 2014, 2015 och en 20% höjning 2016. Politiken måste prioritera och förvaltningen måste redovisa olika alternativ. Principer om samarbete med andra kommuner och vem som skall betala vad inom kommunen måste diskuteras och beslutas.

I övrigt under dagen så informerade förvaltningsledningen förtjänstfullt om olika vägval framgent, vi ser fram emot att få dessa mer skarpt belysta och politiskt behandlade.

Trevlig sommarhelg, semestern är över, vi har mycket att göra!

Alarmerande preliminära slutbetyg/resultat från skolan i Kungälv 2012-08-15

Förra året sparade Alliansen miljoner på Grundskolan. I år 2012 fortsätter nedskärningarna med 3 miljoner vilket leder till färre personal/lärare per elev. Detta sa vi Socialdemokrater nej till. Vi la fram en alternativ finansiering för, utan skattehöjning. Tyvärr verkar vår kritik riktig. Vid dagens kommunstyrelseinformation framlades bl.a. följande information.

Nu ser vi ett resultat

Slutbetyget för Kungälvs 15-16-åringar i årskurs 9 som var godkända i alla ämnen enligt skolverkets statistik för 2012 visar att Kungälv sjunker, 2008 fick 84,1 % av eleverna godkänt och fem år senare med Moderaterna vid makten får endast 80,9 % godkänt i alla ämnen i sitt stutbetyg (2012). Det är en av de största försämringarna vi sett de senaste åren, en analys och åtgärdsplan är synnerligen viktigt.

Färre slutbetyg och färre behöriga till högskolan?

2011 fick 92 % av gymnasieeleverna ett slutbetyg, ett år senare, 2012 fick endast 84% ett slutbetyg på Mimers! 2010 klarade 86 % behörighet till högskola och universitet, 2011 var endast 72% behöriga och hur det ser ut 2012 vet vi inte än. Ändå sparas det närmare 5 miljoner 2012 på personal/lärare vid Mimers Hus, var det ett riktigt beslut? Idag verkar det minst sagt tveksamt. I kommunstyrelsen användes ord som katastrof, vilket vittnar om allvaret i detta. Här krävs noggranna analyser och handlingsplaner för att vända den negativa trenden som Allinspolitiken nu lett till.

Positivt med dagens information från sektor skola är att tjänstemännen vill ha en strategi med en ”lokal- och personalbank” för att möta svängningar i våra kullar på förskolan, skolan, för att nå detta krävs dock investeringar i nya lokaler och upprustning av befintliga lokaler.

Miguel Odhner (S)

Att äta lunch med sig själv? 2012-08-13

Och priset för den i särklass roligaste representationslunchen går till…

http://www.svt.se/nyheter/sverige/maud-olofsson-at-lunch-med-sig-sjalv

Sommarmiddag för 20 000 kr 2012-08-10

Annie Lööfs 20 000 kronors sommarmiddag på ett palats...Ingen e perfekt, men man kan fundera över varför Socialdemokratiska ledare alltid döms hårdare än borgliga ledare..tvingas till ursäkt, avgå etc....har det med moral, ideologi och syn ...på egot och rätten till rofferi att göra? Är det den borgligt dominerande tidnings och mediavärlden?

Jag har läst att forskning visat att de förmögna ljuger mest jmf de mindre förmögna (Proceedings of the National Academy of Sciences)...hänger allt ihop? Oavsett, Centerpartiet och dess ledare Annie Lööf (C är ett av Europas rikaste partier som borde kunna betala själv/och inte vi skattebetalare) skadar demokratin.

Det värsta är den Moderatstyrda mörkläggningen från regeringskansliet....att sortera och ha kontroll är en sak, men att mörka och snabbstäda bort ex. krognotor vittnar om Alliansmoralen....helt oacepptabelt, fult och fegt. Men sådan är väl moralen?

Läs om snabbstädningen här

JA, till pedagogiska luncher, Alliansen backar 2012-07-05

Vid gårdagens kommunfullmäktige behandlades en motion om pedagogiska luncher inom skolverksamheten (Dnr KS2011/300) från oppositionen

Socialdemokraterna vill att vuxna i skolan skall äta med barnen. Vi är övertygade om att detta skapar en bättre matmiljö och skolkultur samt ökad trygghet för barnen.

Socialdemokraterna var emot den försämring den Moderatledda Alliansen införde för några år sedan. Vi reserverade oss mot denna försämring. Den var och är ogenomtänkt som försämring för i barnen i Kungälv.

Därför är det med glädje vi nu ser hur en försvagad Moderatledd Allians spricker och ändrar sig efter att en motion lämnats in från oppositionen (UP) kring att utreda möjligheten att införa pedagogiska luncher för personal som äter med barn inom skolverksamheten.

Från Socialdemokratins sida anser vi denna fråga så angelägen att pedagogiska måltider om möjligt redan skall prövas i höst, det kan med fördel ske som provperiod för att se de pedagogiska och ekonomiska konsekvenserna.

Ibland går det bra för Kungälv.

Miguel Odhner (S)

Glad midsommar 2012-06-21

Igår var det kommunstyrelse, måste göra en sista reflektion om kommunens ekonomiska resultat för 2012 bra ut, dessutom får vi nu 36 extra miljoner i återbetalning på en AFA-försäkring, pengar som vi Socialdemokrater anser skall gå tillbaka till våra anställda. Problemet är att överskottet till 99% är engångsintänkter. En kommun kan ju inte betala löner med engångspengar, det förstår alla, och för 2012 visar kärnverksamheterna underskott för 6:e året i rad med -16,5 miljoner. Så var det inte förr och så kan det inte fortgå, organisationen stressas sönder av ofta felaktiga besparingar på barn och äldre.

Kloka beslut underkände ekonomi- och jobbpolitiken

Så när Tertialrapport 1 för 2012 behandlades i Kommunfullmäktige förra veckan fick den Moderatledda Alliansen underkänt i flera centrala voteringar om ekonomi och jobb med röstsiffrorna 31-28. Socialdemokraternas förslag kommer nu spara miljoner på rätt sätt. Besluten innebär bl.a. att ungdomar skall jobba med underhåll, parker, bad, fastigheter, turism istället för att socialbidragen skall fortsätta öka. Vi skall bygga om- och till i Kärna med fler äldreboenden istället för mer böter då Alliansen bryter mot lagen att inte ge äldre en berättigad boendeplats.

Dessutom slipper vi stå med tomma lokaler när Vårdcentralen Kusten delvis lämnar kommunens lokaler i Kärna. En tydlig majoritet i Kommunfullmäktige beslutade också att den Moderatledda Alliansen skall avbryta allt tidskrävande och kostnadsdrivande utredningsarbete kring ökad privatisering inom funktionshinder och äldreboendeverksamheten.

Nej till Carema

Dessutom verkar det finnas en majoritet för att avveckla ytterligare dyra privatiseringsutredningar av Marstrands hamn, utförsäljning av Ekhaga och Solhaga äldreboende samt ett avbrytande av Israel-Palestina-projektet, i dessa frågor återkommer vi Socialdemokrater snart, för vi vet att Kungälv kan ännu bättre.

Önskar därmed alla en god midsommar

Kommunstyrelsen köper fastighet vid Bohus Fästning 2012-06-20

En enhällig kommunstyrelse fattade idag beslut att köpa en fastighet Högebro 6, Mors mössa (Cafevillan nedanför kiosken) vid Bohus Fästning. Köpet överstiger 5 miljoner och måste därför godkännas av kommunfullmäktige som måste extrainkallas i sommar.

Efter många års slit lossnar det nu lite.

Alliansen har efter flera års förhandlande gått med på att bilda ett kommunalt utvecklingsbolag för Bohus Fästning. Nu finns det äntligen ett gemensamt politiskt engagemang. Jag är innerligen glad för detta, glad för vår stad, vår kommun och vårt unika kulturarv, som Bohus Fästning! Ytterst handlar detta om jobben, turismen, upplevelser, stolthet och framtiden.

Bolaget har haft sitt 1:a möte och genom dagens enhälliga kommunstyrelsebeslut kan vi på sikt få ett vettigt besökscentrum, en Bohusport med historiska utställningar och en tydlig turistbyrå, köpekostnaden skall bäras av det nya bolaget så det kommer inte gå ut över skola, vård och omsorg vilket också känns bra.

Ett riktigt bra beslut! Grattis Kungälv, grattis politiken till bra samarbete.

36 miljoner till anställda i Kungälvs kommun? 2012-06-20

Vid dagens kommunstyrelse i Kungälvs kommun informerade kommunchefen och finanschefen om en återbetalning från avtalsförsäkring AFA med 36 miljoner till Kungälvs kommun. Totalt återbetalas 8 miljarder till Sveriges kommuner och landsting för åren 2007, 2008. Pengarna är av engångskaraktär, liksom övriga delar av Kungälvs kommuns resultat. Till hösten skall kommunstyrelsen avgöra hur återbetalningen om 36 miljoner skall användas.

Pengar från personal skall gå tillbaka till personal

Både Socialdemokraterna och flera fackliga organisationerna anser att detta är personalpengar. Efter år av neddragningar ökar nu den korta och långa sjukfrånvaron igen (Tertialrapport 1, 2012), därför skall pengarna återinvesteras i personalen i form av arbetsmiljöförbättringar och andra personalfrämjande insatser som kompetensutveckling.

Sömnigt irriterad Allians

Alliansen blev väldigt irriterade över S-skrivelsen som lades till dagens protokoll, de tyckte att frågan är så ny så man kan inte ha en uppfattning redan nu. För oss är detta en självklar fråga och ingen kan hindra oss att ha en uppfattning kring positiva problem som detta ekonomiska tillskott innebär, vi har känt till frågan i 14 dagar via våra fackliga kontakter och haft särskilt gruppmöte i frågan och kommit fram till denna ståndpunkt, vad Alliansen vill framkom inte alls under dagens möte, de sa bara att de skall lämna in egna anteckningar, då kanske vi får reda på vad de tycker.

Skrivelse kring inriktning, ev. användande kring återbetalning av medel kring avtalsförsäkring, AFA, ca 36 miljoner

Arbetsmiljö och personalfrämjande åtgärder

Socialdemokraterna anser att medlen skall betraktas som investeringsmedel av engångskaraktär och öronmärkas.

Medlen skall i första hand investeras tillbaka till personalen, genom personalbefrämjande åtgärder, kompetensutveckling och ett stärkande av socioekonomiska insatser.

Därför skall medlen investeras i personal, personalbefrämjande insatser och kompetenshöjning.

En bra arbetsmiljö för personal och brukare är centralt för en hög kvalité och resultat. Rusta upp och modernisera lokaler i kärnverksamheten för förskola, skola, vård och äldreboende.

Socialdemokraterna kommunstyrelsen

Det Moderata kommunalrådet hotade med domstol och att avgå 2012-06-15

Den Moderatledda Alliansen fick underkänt i 4 voteringar om ekonomi och jobb med röstsiffrorna 31-28. Socialdemokraterna förde under gårdagens kommunfullmäktige fram sex frågor, se tilläggsförslag nedan. Ordförande Elisabeth Mattsson (fp) godkände i sin roll ordförande punkt 1,2,3,4 för behandling. Punkt 5 och 6 nedan i förslagets ansågs av henne själv att de skulle utgå. Som ordförande använde hon sin makt fullt ut, till förmån för Alliansen ansåg många.

Moderatledningen fick underkänt - nederlaget är ett faktum.

Oavsett var den Moderatledda Alliansens kommunalråd Anders Holmensköld ilsken värre och utbrast spontant i salen att ”Detta är underlag för majoritetsskifte” och hotade med att överklaga beslutet. Kommunstyrelsens ekonomiska arbete underkändes, det krävs bättre styrning och tydligare prioritering, verksamhetsunderskottet i budget är -16,5 miljoner.

Sparar miljoner på ett bra sätt

Det Socialdemokratiska förslaget kommer spara miljoner på ett bra och klokt sätt, istället för mer nedskärningar inom barnomsorg och äldreomsorg. Kommunfullmäktige har fattat ett klokt beslut med jobb istället för bidrag för unga, fler äldreplatser istället för böter från Länsstyrelsen och att vi avbryter dyra privatiseringsutredningar inom funktionshinderverksamheten och våra äldreomsorgen!

Majoritet för fler saker mot Alliansens politik

Vi förstår att aven om ordförande lyfte ut två frågor om att avbryta dyra utredningskostnader kring ”privatutmaningar av Marstrands hamn och äldreboenden” samt att avbryta projekt Israel- Palestina så vet vi nu att det finns en majoritet för att avbryta detta i Kommunfullmäktige, vi kommer tillbaka med förslaget, troligen i form av en motion, var så säker.

Nedan ser ni Socialdemokraternas tilläggsförslag med anledning av Tertialrapport 1, 2012 (KS2012/1069-2)

Kungälv har köer till vård- och äldreomsorgen. I dagsläget har vi 28 personer som redan har ett beslut om boendeplats, 15 av dem har väntat i mer än tre månader. Kommunstyrelsen klarar inte sina mål. Behovet är störst för äldre med demens (T1 sid 7). Kommunen riskerar liksom tidigare år att få viten. Om dryga sex månader, vid årsskiftet förväntas egen lokal på över 200 kvm i Kärna bli ledig. Behovet av om- och tillbyggnad för fler demensplatser vid Gläntan är stort.

 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utreda och lägga på förslag på finansiering för fler boendeplatser i Kärna. (Godkändes med 31 mot 28 Alliansröster)
 2. Försörjningsstödet ökar tvärt emot de politiska målen, ytterligare insatser krävs (T1 sid 5). Sedan årsskiftet fram till och med april har det tillkommit 62 nya unga bidragstagare (T1 sida 12). Bifogad åtgärdsplan med förslag som organisationsförändring, kartläggning, enhetligare biståndsbedömning för minskat försörjningsstöd bedöms ej som tillräckligt för 2012. Det finns ett stort behov av underhåll, uppsnyggning och tillgängliggörande av kommunens fastigheter, anläggningar, parker, bad- och besöksplatser. Likaså finns ett stort behov av kvalitetshöjande insatser inom skola, vård och omsorg.
 3. I syfte att hålla budget 2012 och politiskt mål om ”Inga nya unga bidragstagare” ges Kommunstyrelsen i uppdrag att prioritera alla möjligheter till kommunala stödanställningar och utbildningsinsatser redan 2012. Arbetet skall ske i samverkan med andra arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. (Godkändes med 31 mot 28 Alliansröster)

  Jobb för unga är grunden för framgång. Att anställa unga och äldre skall enligt regeringen premieras med sänkt arbetsgivaravgift. Detta är också SKL:s rekommendation (T1 sida 26). Så sker dock inte, trots att vi är kommunens största arbetsgivare. Arbetslösheten är hög bland unga och förväntas stiga. För att stimulera chefer i förvaltningen att anställa yngre och genomföra regeringens åtgärd med sänkt arbetsgivaravgift för unga måste det ske en ändring av PO-påslaget.
 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ”lägga ut” den sänkta arbetsgivaravgiften till de verksamheter som har eller anställer unga människor. (Godkändes med 31 mot 28 Alliansröster)

  Minskade konsult och utredningskostander

 5. Avbryt en handfull tidskrävande och kostnadsdrivande utredningsarbete kring ökad privatisering inom funktionshinder och äldreboendeverksamheten (T1 sida 13) (Godkändes med 31 mot 28 Alliansröster)
 6. Avbryt allt kommunalt skattebetalt handläggnings- och utredningsarbete som är initierat av privata ”utmaningar” kring Marstrands hamn och våra äldreboenden i Solhaga och Ekhaga. (Lyftes ut av ordförande som vägrade behandla frågan)

  Omprioritera i årsplan 2012. Projekt Israel – Palestina är lovvärt men är från början en felprioritering som haft mycket svårt att finna extern finansiering och nå sina mål.
 7. Avbryt projekt Israel – Palestina (Lyftes ut av ordförande som vägrade behandla frågan)

Resultatet består till 98 % av engångsintäkter

Underskottet i kärnverksamheten består. Resultatet består till 98 % av engångsintäkter, bakom det positiva resultatet på + 33,5 miljoner för 2012 döljs en tillfällig utförsäljning av kommunens fastigheter, hus och mark +17,5 miljoner (exploatering 10 mkr & reavinster 7,5 mkr) samt ökade skatteintäkter på +15,4 miljoner kronor.

Underskott sex år i rad i kärnverksamheterna

Kärnverksamheterna visar ett underskott med -16,5 miljoner. Detta visas i Tertialrapporten på sidan 27, punkt 4.9 Prognos budgetavvikelse driftsredovisning 2012.

Bristen på politiskt ledarskap, förmåga att prioritera och samarbeta innebär att verksamheterna har för lite pengar, trots ständiga kortsiktiga ofta felaktiga besparingar, så går inte verksamheterna ihop. Så här kan det inte fortgå.

 • 2006 visade driften + 23,7 miljoner (Socialdemokratiskt styre)
 • 2007 visade driften -24,9 miljoner (Moderatstyre)
 • 2008 visade driften -4,8 miljoner (Moderatstyre)
 • 2009 visade driften -8,2 miljoner (Moderatstyre)
 • 2010 visade driften -36,1 miljoner (Moderatstyre)
 • 2011 visar driften -62,0 miljoner(Moderatstyre)
 • 2012 visar driften -16,5 miljoner enligt Tertialrapport 1(Moderatstyre)

Socialbidragen visar exempelvis ökande underskott på - 3 miljoner, Kungälv har fått 62 nya unga bidragstagare har tillkommit fram till och med april 2012, utvecklingen går åt fel håll. Samhällsbyggnad visar stora underskott på - 12 miljoner, detta trots att det inte finns en enda byggkran i hela Kungälv. Även Vård och äldreomsorgen visar underskott.

Rapporten är oerhört allvarlig, engångsförbättringar kan rädda kommunen kortsiktigt, men var är det långsiktiga ansvaret, varför har inte kommunchefen tagit fram åtgärder som styrelsen beslutade i december 2011, varför har Alliansen ett så slappt grepp om ekonomistyrningen?

Engångsförbättringarna gör att kommunstyrelsen kan klara kommunallagens krav på balans i ekonomin under en 3-årsperiod. Om vi inte får ett positivt resultat i år följer inte styrelsen lagens krav på ekonomisk balans, då måste kommunstyrelsen avgå.

Därför fattade kommunfullmäktige gårdagens beslut, mot Alliansens vilja och i detta fall, tyvärr otillräcklighet.

Välfärdsbokslut 2011 2012-06-11

Förra veckan beslutade kommunstyrelsen godkänna Välfärdsbokslutet. Det är mycket positiv läsning. Framförallt är vi Socialdemokrater glada för att Alliansen numera bestämt sig för att Kungälv skall ha ett Välfärdsbokslut, tidigare har ju Alliansen önskat avveckla detta bokslut.

Regeringen vill inte mäta ohälsa längre

Vi är glada att Ohälsotalet sjunkit sedan 2007. Tyvärr verkar regeringen inte så intresserad. Enligt bokslutet sida 13 verkar regeringen i sitt regleringsbrev till Försäkringskassan nu bestämt att de inte längre skall sammanställa fakta (det sammanlagda antalet dagar då det utgår ersättning från socialförsäkringssystemet för ohälsa, delat på befolkningen). Nu har snart regeringen ändrat varenda viktig statistisk variabel, så som arbetslösheten och gymnasiebetygen, man kan undra varför?

Ökat antal fallolyckor

Vi ser det som mycket allvarligt att antalet fallolyckor bland äldre ökar, inte minst med tanke på tidigare S-förslaget och Kommunfullmäktigebeslut att fallolyckor bland äldre skall minska. Detta beslut motsatte sig Moderatalliansen då, men Kommunfullmäktiges andra partier gick samman och krävde det, men nu ser vi tyvärr resultatet.

Likväl reagerar vi allvarligt på röda försämringsområden så som exempelvis Barnfattigdom, Hjärtinfarkt och Ekonomisk jämställdhet.

13,3 % mindre personal inte viktigt 2012-06-07

Idag vid kommunstyrelsens möte frågade jag förvaltningsledningen och utskottsledare Håkan Olsson (Folkpartiet) varför personalen inom Fritid och Kultur i kommunen har minskat med 13,3 % (från 90 anställda till 78 anställda på två år). Förvaltningen kunde inte svara, ansvarig Utskottsledare Håkan Olsson (Folkpartiet) satt helt tyst…någon mumlade om att har inte fritidsledare slutat…..till slut svarade var Kommunstyrelsens ordförande, ”sådana detaljer behöver vi inte prata om här…….

Ibland är det tur att mötena inte är offentliga, ibland är det tur att jag kan gå in i handlingar och studera detta själv. Det tänker jag göra.

Miguel Odhner (S)

Idelös, slutkörd och arrogant Allians 2012-05-28

Alliansen har presenterat sina inriktningsmål för 2013. Beslut kommer den 7 juni. Slutligt beslut i oktober inför 2013.

Slående är Alliansens slutkördhet och idélöshet

Det är mer av samma, neddragningar, privatisering av vård, skola och inga mål för barngruppernas storlek etc….men nytt och bra är att Alliansen efter 6 års regerande i Kungälv nu vill att unga arbetssökande som uppbär socialbidrag nu skall jobba. Undra varför det tog sex år att skriva ner det (eller som man i verkligheten gjort, tagit förslag från Socialdemokraternas budget).

Om det tog sex år att skriva ner det, undra hur lång tid det tar att genomföra vår politik, om det nu inte bara är ord? Det finns dessutom några till Socialdemokratiska förslag som Alliansen nu delvis kallar sina egna i budgeten, det är bra om vår politik genomförs, om den nu gör det, men denna slipsten kunde dragits bättre! Helt klart!

När allt blir fel

Alliansen har sedan 2006 försämrat dialogen och samarbetet i Kungälv. Det är ju som ledare man sätter ramarna för kultur av samarbetsanda för Kungälvs bästa. Det senaste året har det blivit lite mer positiva tongångar, vi lovades komma till Alliansens budgetlördag, men det ringde man efter inbokat möte och sa att det blir inget, något Alliansparti sa nej….vi lovades budgeten en månad i förväg, istället blev den inkastad elektroniskt 1,5 dygn innan beslut i kommunstyrelsen, där man sa att den inte var klar, utan skulle upp igen lite senare i juni. Vi lovades att våra förslag skulle få vara med, att vi skulle diskutera dem tillsammans och att det skulle göras fotnötter till våra förslag i Alliansens budget….dialogen försvann och fotnötterna suddades ut.

Arrogant ledarskap

Att bestämma möten, säga sig vilja ha dialog, utlova gemensam diskussion, gemensamma lösningar - för att sedan endast kopiera idéer ur vår budget utan vare sig möten eller samtal är höjden av arrogans, ett ganska kasst och taskigt ledarskap, därför krävs förändring, kort sagt, det krävs det maktskifte i Kungälv.

Tvingar Socialdemokratin lägga egen budget

Vi står för vår politik och lägger alltid våra egna genomtänkta och finräknade ansvarsfulla budgetar. Men vi var beredda att kompromissa, men det kräver dialog. Detta sätt som Alliansen nu valt att arbeta på innebär att vi Socialdemokrater återigen tvingas komma med ett eget budgetförslag, genomtänkt och finansierat i höst, inför 2013. Vi är tvingade till detta, dörren för samarbete har stängts av en självgod KungälvsAllians, tyvärr.

Miguel Odhner (S)

Alliansen sa nej till 100 miljoner och 1000 bostäder som alternativ finansiering i byggande av Nämndhuset! 2012-05-24

Alliansen avslog Socialdemokraternas alternativa finansiering och istället beslutades om en ombyggnation på 179 miljoner som skall lånefinansieras via skattsedeln.

Nu står Moderatalliansen själva med ett svindyrt halvjobb till Stadshus

Nu måste skattebetalarna låna 100 miljoner extra för att göra ett halvjobb i en svindyr ombyggnation av kommunhuset, samtidigt som skattepengarna inte kommer räcka till att bygga nya förskolor, skolor och äldreboenden, det är helt oacceptabelt. Vi kunde slagit samman två flugor i en smäll och byggt 1000 fler bostäder och fått mer liv, puls, rörelse och handel i Kungälv och fått en dyr ombyggnad till under halva priset, sånt är korkat. Hur kunde det bli så här? Jo, Alliansen vägrar samarbete, de styr inte, de är i minoritet och står nu ensamma i ansvarstagandet om nämndhusets framtid, efter ett år av tysta förhandlingar, gemensamma beslut orkar det inte hela vägen ut i samarbetet med en öppen och hantverksinriktad Socialdemokrati i att lösa frågor för kommunens bästa, det är rent ut sagt både svagt och korkat. Därför la vi ner våra röster i ett tjänstemannadokument som hade med flera politiska namn, till och med mitt eget, på felaktig grund. Hur vi agerar i kommunfullmäktige får vår kommunalgrupp avgöra, men nu har inte Alliansen längre med sig i denna viktiga fråga för ekonomin, staden, personalen och framtiden.

Politisk prestige? Ankadam Kungälv?

Avslaget går emot ett tidigare politiskt enhälligt kommunstyrelsebeslut den 22 juni 2011 (protokoll sid 35):

I syfte att finna alternativ finansiering och samtidigt uppnå stadsutveckling får kommunchefen i uppdrag att utreda och lägga förslag till ett långsiktigt exploateringskonto (alternativt stadsbolag) för centrumutveckling.

Förslaget kom från oss Socialdemokrater och ibland verkar ansvar för ekonomin och utveckling vara mindre viktigt än politisk prestige, det gör mig bekymrad. Jag får en ankdamskänsla! Frågan skall slutligt avgöras i kommunfullmäktige den 14 juni.

Slarv med möjligheter

Ingen skall anklaga Socialdemokratin för att försena eller inte ta ansvar för kommunen, redan 2006 hade vi en plan på 40 miljoner, då sa Alliansen nej. Nu kostar det 179 miljoner för att man aldrig gjorde något när de vann valet. Att då dessutom säga nej till en alternativ finansiering med stora positiva sidoeffekter är rent ut sagt för mig ett ganska outhärdligt slarv med Kungälvs möjligheter. Här kan du läsa om Historien om nämndhuset och Moderaterna.

Detta förslag la Socialdemokraterna fram vid gårdagens kommunstyrelsemöte. Förslaget är väl känt för alla andra partier, då Socialdemokraterna redan för ett år sedan bjöd in till slutna samtal mellan gruppledare för att hjälpas åt i kommunen, förslaget är väl förankrat och fullt möjligt enligt kommunens egna tjänstemän, lik förbenat kan Alliansen inte få tummen ur för samarbete. Följande S-förslag röstades ner:

Kommunstyrelsens arbetsgrupp, kommunchefen ges följande två uppdrag:

 • I syfte att finna alternativ finansiering för Nämndhuset och samtidigt uppnå stadsutveckling med fler bostäder och mer handel, puls, liv och rörelse i centrum ges förvaltningen i uppdrag att lägga fram ett komplett förslag om kommunalt exploateringsbolag. Fördelen är att på detta sätt frigörs mer medel till andra viktiga skattefinansierade investeringar som förskola, skola, äldreomsorg. Förslaget ligger i linje med Översiktsplan och Bostadsförsörjningsprogram, men kan i bästa fall bidra till att kommunen tar ett steg närmare Översiktsplanens mål om 50 000 invånare 2020 som idag inte ser ut att kunna uppnås.
  Ett uppdrag för bolaget är att genom exploateringsintäkter finansiera 100 miljoner av kommande investeringskostnaden i nämndhuset. Totalt, och för att ha marginal i planering och finansiering kan det komma att handla om ca 500 bostadsrätter, 500 hyresrätter och 7000 kvm handel enligt befintliga utredningar. Exploatering skall ske genom iantagande av kommunal mark samt expandering, förändring av befintliga planer. Uppdraget skall vara tidsbestämt.Uppdraget om bolag för alternativ finansiering av Nämndhuset skall genomföras skyndsamt. Det finns stora ekonomiska fördelarna med en snabb bolagsbildning för att exempelvis föra in rätt värden i bolaget nu, inte när nämndhuset är om/nybyggt. Ett alternativ är att använda kommunens befintliga Exploateringsbolag, Bokab.
  Ett kommunalt exploateringsuppdrag kan i sin verksamhetsbeskrivning även komma att omfatta, om kommunchefen så finner det lämpligt, andra beslutade eller kommande exploateringsfinansierade uppdrag så som Karebymot, flytt av ridstall Ytterby – Trankärr och kollektivtrafiksatsningar. Denna fråga får dock inte försena alternativ exploateringsfinansiering av nämndhuset.
 • Kommunstyrelsens arbetsgrupp ges i uppdrag att minimera investeringskostnaderna för de nya arbetsplatserna, ställs det hårda krav på mindre yta i förskolan eller använda varje skrubb i äldreomsorgen, så skall yta per anställd i nämndhuset vara maximalt effektiv efter denna investering. Vidare är vi tveksamma till en sessionsals syfte och merkostnad om 5 miljoner kronor.

Miguel Odhner (S)


Reinfelds pussar rasisterna - utan några lösningar flirtar han vilt - han borde skämmas 2012-05-16

Jag fick en otrevlig rasistisk känsla när jag kom till Danmark en gång, skall jag få samma känsla i detta land?

När jag och partivän Mona-Britt skrev skrev en motion om att bostäder och jobbfokus skall vara vägledande för Kungälvs flyktingmottagande gick Elisabeth Matsson (fp) och Anders Holmensköld (m) i spinn! Holmensköld sa i Kommunfullmäktiges talarstol att det luktade, syftande på att jag som Socialialdemokrat skulle vara åt det nazistiska hållet från förr i tiden. Nu togs det fram en plan, mål, etc, så nåt bättre har det la blivit men vi har mkt kvar att göra!

Oavsett, undra vad de lokala Allianspolitikerna som hade så hög och fisförnäm svansföring i dåtid, numera säger om sin egen statsminister Reinfeldt som nu grinigt hävdat att Sverige inte har någon massarbetslöshet eftersom de arbetslösa inte är ”etniska svenskar mitt i livet”. En argumentation som inte bara underkänner vissa människors samhällstillhörighet, utan som i sig är vansinnig. Med samma logik kan hävdas att det inte finns några sjukskrivna om man räknar de som är friska. Han tycks ha glömt "utanförskapet".

Om jag presenterade lösningar för att få fram en ny invandrarpolitik värd namnet i Kungälv när jag tog upp problem och utmaningar med flyktingar i Kungälv så är Reinfeldts uttalande en skamlös flirt med rasistiska föreställningar om den tärande och problematiska andre.

Talande är väl att den enda som applåderade var det främlingsfientliga partiets ledare Jimmy Åkesson.

LÄS MOTIONEN OM EN NY FLYKTINGPOLITIK I KUNGÄLV

Miguel Odhner (S)

En ny Palme från Marstrand? 2012-05-07

1-maj i Kungälv var strålande! ca 300 personer, gott humör, lust och solsken. Huvudtalare var Kungälvs riksdagsman, ganska anonym här tycker jag, så därför gladde det mig att han skulle tala. Men det var inte han eller Ulrica från S-kvinnor som glänste till, det var en ung SSUare från Marstrand, Joel Ekman.

Joel Ekman höll ett tal med sådan passion, inlevelse att man hörde Hjalmar Branting och Palme....retoriken och engagemanget var äkta ock klassiskt. Minst två gånger under hans tal utbrast jag "gud va bra han är" rent spontant och så kändes det..med sådana SSUare i Kungälv ligger man i lä!

Kolla Palme från Martrands tal här: http://www.youtube.com/watch?v=nlF7KyvL4ew

Kolla vad lokaltidningen skriver om Joel Ekman här: http://www.kungalvsposten.se/nyheter/joel-fran-marstrand-eldade-massorna-pa-forsta-maj

Avtal & kontrakt, Utbildning & arbete för unga arbetslösa under 25 år 2012-04-26

SÅ BRA!

Ungdomskontrakt! Västerås modellen! Skyldigheter & rättigheter, kontraktet vänder sig till den som är arbetssökande, under 25 år och inte har fullgjort gymnasiet!!

Utbildning kan ingen ta ifrån den som fått det, konkurrens med kompetens är klokt. Finansierat, konkret, tydligt och kunde varit på riktigt.....istället står nationen med tomhänta pojkar som Reinfeldt, Borg och Anders Holmensköld, som inte kan, inte vet....måtte Sverige och Kungälv byta spår nästa val!

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/
utbildningskontrakt/Utbildningskontrakt_Presstraff_25april2012.pdf

Miguel Odhner (S)

Det bästa med denna vecka var 2012-04-20

att Socialdemokraterna fick med sig Alliansen på att samarbeta med näringslivet kring sommarjobb (Alliansen har ju sagt att detta är en icke-prioriterad fråga 2007 - april 2012). Träget riktigt Arbetarparti Socialdemokraterna vinner!

att min dotter sagt flera ord på riktigt

att jag förstår hur jag skall sätta panel på vårt nya hus genom en partivän som är snickare

att två ordförande i kommunstyrelsen så jag fick leda mötet och fick beröm av förtroendevalda från Alliansen över hur det sköttes, typ demokratiskt, respektfullt och effektivt

att efter sex års Socialdemokratisk kamp med om och nedröstningar äntligen fått belysa kommunens upphandling (i perfekt samarbete med en Moderat) och presentera en rapport om hur vi kan spara pengar på inköp och upphandling (kommunen köper in för 530 miljoner kronor varje år). Alliansen har låtit området förfalla, men nu skall vi äntligen hjälpas åt att göra något åt det.

att det känns bra i vårt parti på alla nivåer, alla jobbar på och gör bra insatser i sina uppdrag och jag ser fram emot 1 maj

Det minst bra med denna arbetsvecka är

att man inte hinner allt man vill och borde

att det bara blir 55 sommarjobb i Kungälv 2012 och att Alliansen stoppar S-förslag om att lägga ner misslyckade internationella Israel-Palestina projekt etc för att fler skall få jobb. Detta är en bottennotering!

att alliansen vid gårdagens kommunfullmäktigebeslut sålt ut fler hyreslägenheter än vad man byggt, trots att 4000 står i kö för en hyresrätt i Kungälv, oansvarig bostadspolitik. Vi krävde en plan för fler hyresrätter, först då är det okej att sälja!

att vi tvingades godkänna 2011 år bokslut trots att Alliansen inte skött året, vägrat samarbeta för kommunens bästa, socialbidragen är de högsta på 10 år och har fördubblats sedan Moderatstyret tog över samt att de klarar ansvarsfriheten med futtiga 4 miljoner, vilket innebär besparingar på 70 miljoner 2012.

att den tar slut för jag gillar mitt jobb

Miguel Odhner (S)

Jobben i Göteborgsregionen, det går åt rätt håll!!! 2012-03-30

Ökad sysselsättning, fler jobb och minskad arbetslöshet är Socialdemokratins viktigaste fråga. Jag är glad och stolt över vårt näringsliv, tjänstesektorn och turismen.

För trots att Reinfeldt ser fordonsindustrin som ett särintresse och vägrar träffa ex Västsvenska Handelskammaren och våra näringslivstoppar så minskar arbetslösheten nu snabbare i Göteborgsregionen än i övriga storstäder samt landet som helhet och ligger nu på 7,4 procent.

Riket som helhet hade i februari en arbetslöshet på 8,7 procent. Skillnaden på 1,3 procentenheter har aldrig varit större under mätperioden 2007-2012. Även ungdomsarbetslösheten har minskat och är nu 13,4 procent jämfört med 17,8 i riket. Detta är också en rekordstor skillnad.

Det är gött, dessutom fredag!

Läs hela den positiva kvartalsrapporten från BRG här.

Miguel Odhner (S)

Kristdemokraterna behöver nyktra till om tillstånden 2012-03-29

Ett Socialdemokratiskt initiativ om att få ordning på debatten och beslut kring severingstillstånd klubbades i kommunstyrelsen den 21 mars. Ingen har väl missat att öppettider på krogen skall dras in?

Kristdemokraterna som leder den Sociala myndighetsnämnden (ordförande Benny Strandberg kd) vill gärna stänga Kungälv och Marstrands alla uteserveringar kl 22.00 och övriga krogar och restauranger kl 01.00. Han bjöd in till ett "öppet möte" den 17 januari för att diskutera just denna fråga. Då skulle saker ändras på lång sikt. Istället tog han som Kristdemokraternas ledare/ordförande i nämnden chansen. Beslut har fallit. Jag ogillar nämndens tänk och polisens rekommendation om att alla "nya" krögare skall få dessa strypta tidsramar, det blir ohållbart, vem vågar ta över en restaurang med sämre tider än innan köpet, vem vill ha sämre tillstånds/öppettider än konkurrenten?

Folkpartiets gruppledare Göran Oscarsson gillar också mindre stramare serveringstider (fast han sa vid mötet den 17 januari 2012 att han ville stänga krogen redan klockan 23.00, det menade han att det hade krögarna inget emot heller, Gun-Marie Daun (kd) tyckte personligen det var bra hon med. Förresten, läste igår att KD och FP skulle lägga ner sina partier och eventuellt gå ihop, är detta en början? Resten av Alliansen sitter ganska tyst.

Jag bara frågar, behöver vi dessa gammeldags och bakåtsträvande moralkakor? Är vi ett turistmål? Jobben? Skall vi stänga ner puls, glädje och klä oss i svart allihop? Forskning visar att det finns andra sätt att få ner alkoholkonsumtion och våld. Vi socialdemokrater protesterar, kräver ändring och dialog!

Den 10 april bjuder jag och Anders Holmensköld (M) in 37 restauranger & krogar med serveringstillstånd, även politiker, tjänstemän, polis, respresentant för boende etc är inbjudna. Det handlar om att få en ny inriknnig på tillståndsbesluten för alkoholservering. En diskussion i balans.

Vi måste hitta en annan väg, jag gillar de tidsrekommendationer som var innan de sista besluten, det finns andra sätt enligt forskningen, Kungälv skall väl inte sjunka än mer på Näringslivsranking än vad Alliansen lyckats med hittintills?

Kungälv kan bättre!

Detta initiativ tog jag och partivänner i kommunstyrelsen den 21 mars

Detta har jag skrivit efter mötet den 17 januari

Miguel Odhner (S)

MINUS 68,3 MILJONER - BOKSLUT 2011 2012-03-16

Alliansen har levt över våra gemensamma tillgångar, ekonomin är misskött, tyvärr ett av de sämsta resultateten på 10 år.

Självförtroende, jobb och turism

Summerar 2011 kan vi dock konstatera att det känns bra att självförtroendet växt, att fler vill vända staden mot älven, skapa mer liv och rörelse. Det känns bra att Kareby IS damlag tog SM-guld och att fotbollen får mer konstgräs. Det är roligt att vi fått Marstrands Havshotell med 100 nya rum och att gästnätterna ökade med 20 % 2011.

Det känns bra att arbetslösheten är låg, men inte att sommarjobb minskar och långtidsarbetslöshet biter sig fast. Mindre bra är att vi sjunkit i både näringslivsranking och skolranking samt att andelen behöriga elever till Gymnasiet har minskat jämfört med förra året. Dessutom har Alliansen sedan 2006 nästan fördubblat försörjningsstödet (socialbidrag), bara för ungdomar betaldes det ut 4,5 miljoner. Vi Socialdemokrater vill att unga skall jobba eller utbilda sig, stället för passiva bidrag.

Minus 68,3 miljoner

Hur man än vänder och vrider på årsredovisningen så lyser det negativa resultatet igenom med minus 68,3 miljoner. Den enda förklaringen tycks vara pensionsskuldens ränteförändring, men man glömmer att lika pedagogiskt förklara icke budgeterade intäkter på över 55 miljoner (skatter, statsbidrag, tomtförsäljning etc).

Fakta kvarstår, resultatet är minus 68,3 miljoner, ett av de sämsta på 10 år. Soliditeten sjunker. I kommunens egen analys (årsplan 2012 sid 8) konstateras att kommunens samlade nettokostnader har ökat i högre takt än vad skatteintäkter och statsbidrag gjort de senaste åren. Det går inte att skylla på omvärlden längre, ekonomin är misskött.

Den Moderatledda kommunstyrelsen har inte hållit kommunfullmäktiges budgetram.

Varningssignalerna kom redan i februari

Då uteblev reaktionerna, men den 4 juli hölls extra kommunstyrelse, där Alliansen ensidigt körde igenom en personalbesparing på 30 miljoner. Effekten blev motsatt, antalet anställda ökade istället för att minska 2011. De sa nej till förvaltningsförslag, nej till 47 alternativa effektiviseringsförslag från Socialdemokraterna och andra partiers förslag. Vi beklagar detta.

Underskott fem år i rad i kärnverksamheterna

Bristen på politiskt ledarskap, förmåga att prioritera och samarbeta innebär att verksamheterna har för lite pengar, trots ständiga kortsiktiga ofta felaktiga besparingar, så går inte verksamheterna ihop.
Så här kan det inte fortgå.
2006 visade driften + 23,7 miljoner (Socialdemokratiskt styre)
2007 visade driften -24,9 miljoner (Moderatstyre)
2008 visade driften -4,8 miljoner (Moderatstyre)
2009 visade driften -8,2 miljoner (Moderatstyre)
2010 visade driften -36,1 miljoner (Moderatstyre)
2011 visar driften -62,0 miljoner (Moderatstyre)

Avslutningsvis känns det bra att Socialdemokraterna vann valet i regionen. Vi vet att Kungälv kan bättre och Kungälvs Socialdemokrater nu säger nej till skattehöjningar och vill ha mer samarbete, för Kungälvs bästa. Det behövs!

Bakom varje fattigt barn finns det ju arbetslösa och sjuka föräldrar 2012-03-15

Barnfattigdomen är en skam för Sverige och den ökar. Så gör även andelen sjuka och arbetslösa som tvingas leva på försörjningsstöd. Jag har i många år varit medlem i Rädda Barnen, de har mätt denna fråga under många år och med Reinfeldt vid rodret går det med hög fart åt fel håll. Jag håller med att det är tråkigt att höra borgliga förteträdare direkt tala om att man kan mäta på olika sätt, man är egentligen inte fattig etc...det handlar ju om barn som inte kan äta sig mätta i slutet av månaden, om skor, kläder, gummistövlar, etc etc....Samhället dras isär, barnen drabbas av systemskiftet och jobblinjen att "sjuka blir friska och arbetslösa börjar jobba om de får sänkt ersättning"! Vem betalar priset, barnen, enligt rapport efter rapport!

Vi kräver handling

Vi Socialdemokrater har i flera år haft som prioriterat mål barnfattidomen som politisk fråga. Allt var inte bra när vi styrde för många år sedan, men nu går det åt fel håll. Alliansens åtgärder fungerar inte. Vi har lyft upp den i Kommunfullmäktige, men den har röstas ner av Alliansen. Nu har vi lyckats få upp frågan i en beredning genom ett initiativ av Linda Åshamre, Socialdemokrat i Kungälv. Snart kommer förhoppningsvis en strategi för att bekämpa en växande barnfattigdom.

I Kungälv ökar barnfattigdomen

2010 hade Kungälv 342 fattiga barn, det är 32 fler barn än 2009. Dessutom är mörkertalet stort. Försörjningsstödet (socialbidrag har under Alliansens tid nästan fördubblats, från 15 miljoner till dryga 25 miljoner. Bakom varje fattigt barn finns det ju arbetslösa och sjuka föräldrar. Kungälv behöver en handlingsplan i dessa frågor för våra barn och dess föräldrar och Sverige behöver en annan regering som inte drar isär samhället, utan tvärtom inevsterar i människorna.

Väldigt få människor vill leva på sjukersättning, väldigt få människor vill leva på arbetslöshetsersättning för att de vill fuska och luras, de skall jagas och straffas - men grundproblemet är att Alliansens politik är inte nöjd med det, den går ut på att skapa otrygga människor i ett otryggt samhälle, där vi rör oss mot USA:s begrepp "Working poor", där familjer till slut står utan försäkring, har två-tre jobb men får ändå inte livet att fungera. En slags negativ lönepress i hela samhälllet, istället för invetseringar i människor och samhälle. Det är orättfärdigt att de rikare blir rikare och de fattigare blir fattigare, oavsett om det skett under S eller Alliansregering. Därför skall man gå med i Socialdemokraterna, som åtminstone har mål, medel i sin alternativa budget och driver frågan.

Läs Rädda Barnens rapport här

Jobben, jobb för unga är vår viktigaste fråga! 2012-03-05

Kungälv har en låg arbetslöshet jämfört med andra, skall man vara nöjd då? Tror inte, speciellt inte när unga utan jobb ökat ordentligt sedan S lämnade över styret 2007. Idag betalas det ut 4,5 miljoner i socialbidrag till unga under 25 år i Kungälv. De pengarna kunde användas till jobb istället för bidrag!

Stora delar av Europa har insett att det krävs bättre anställningsvillkor och en mer aktiv matchning för att sätta ungdomar i arbete. Regeringens ovilja blir alltmer udda. Varför satsar det ekonomiskt starka Sverige inte mer på sina ungdomar, frågarSocialdemokraterna Anna, Jens och Olle?

Läs deras artikel här.

Även politiker måste spara 2012-03-05

Bra jobbat! EU-sossarnas förslag sparade 700 miljoner på EU-politikerarvoden! Frysta ersättningar och traktamenten, inget traktamente utan formella möten, ekonomi- istället för businessplats på flyg och Socialdemokraterna vill gå vidare och göra mer, ex stoppa alla galna resor till Strasbourg. Moderater och Kristdemokrater var emot de Socialdemokratiska besparingsförslagen.

Läs artikel med mer info här

En kamp för barn och stressade föräldrar utan gensvar! 2012-03-02

Vi har visat på sex alternativa finansieringsförslag (1,27 miljoner) istället för att försämra för barnen och föräldrar som jobbar tidigt på mornarna. Förra året lyssnade man inte, inte heller denna vecka. För på bildningsutskottets möte i Kommunstyrelsen i veckan lämnade vi Socialdemokrater återigen ett förslag som går ut på att undersöka möjligheten till en avgiftshöjning för fritidsklubbarna. Pengarna vill vi använda till att ha kvar klubbarna, åtminstone för fjärdeklassare. ”De borgerliga var inte så förtjusta i det, men tjänstemännen ska titta på vilka möjligheter som finns”, säger S-ledamoten Johan Holmberg till dagens GP.

Heja arga föräldrar, heja Socialdemokraterna!

Stå upp för alternativa lösningar, detta är ingen bra politik, Kungälv kan bättre!

Läs hela reportaget här

http://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.875837-kampar-for-fritidsklubbarna

Kungälvsbor får högre avgifter/taxor för soporna när Moderat ideologi går före sunt förnuft 2012-02-23

Igår behandlades frågan om planerad fusion inom Renovakoncernen (Dnr KS2011/2164-3). Efter att Alliansledningen förhalat denna fråga över två kommunstyrelsemöten är senfärdighet och politisk osäkerhet. Man vill höra sig för i frågan. Frågan handlar alltså om sammanslagning av renhållningsföretagen Renova och SRAB (Stenungsund)

Trots att

 • kommunens förvaltning och tjänstemän föreslår bifall till fusionen
 • förvärvet, fusionen ligger i linje med ägardirektivet för Renova
 • SRUAB vill sälja och ser ett flertal effektiviseringar och samproduktionsfördelar
 • Renova vill köpa och ser möjligheter att effektivisera och skapa maximal kund-, miljö och ägarnytta
 • Göteborg (80% huvudägare), Mölndal, Stenungsund, Tjörn och andra sagt ja till sammanslagningen oavsett politiskt parti

motsätter sig Moderatalliansen i Kungälv fusionen på vaga gamla ideologiska grunder med svävande formuleringar som att man vill ta ansvar för att det finns konkurrens på den privata marknaden. Det kan inte vara Kungälvs kommunstyrelses ansvar hur en marknadskonkurrens fungerar? Detta är skär ideologiskt gammaldags politik. Att trassla till det för sig.

Vi ställer oss frågan, varför ville då Moderatalliansen sälja Kungälvs Transporttjänst till Renova för några år sedan? Skulle man då inte sagt nej till detta, för det innebar ju en expansion av ett redan stort miljöföretag? Vad skiljer dagens lagstiftning mot den lagstiftning som gällde när vi sålde Transporttjänst till Renova?

Varför skall vi säga nej när både Kungälvs invånare och dessutom Stenungsund och Tjörn mfl skulle tjäna på lägre avgiftshöjningar genom högre effektivitet?

Vidare konstaterar vi att Statsministern har besökt Renova och han har sagt att Renova är det bästa han sett, i form av samarbete mellan kommunerna, ny modern miljöteknik i framkant och ett otroligt bra samarbete med näringslivet, inte minst fordonsindustrin.

Vi reserverar oss mot dumma ideologiska argument hos Moderaterna i Kungälv.

Miguel Odhner (S)

Kungälvspolitiker som tänjt på gränser för arvoden? 2012-02-21

I juni förra året kom revisionen med en tjock lunta papper, den indikerade främst frågan om kommunordförande Elisabeth Matsson (Folkpartiet) fått ut förlorad arbetsförtjänst på ett orätt sätt. Revisionen ville att kommunstyrelsen skulle utreda saken. Därpå startade Anders Holmensköld (m) och jag en utredning i detta. Vi lät den omfatta fler förtroendevalda, det var rätt, för det är mycket som behövts rätta till i denna utredning.

Socialdemokraterna ville då har tydliga regleringar i förslaget, vi var emot otydligheten och voterade ex. kring tydlig reglering av rätten att ta ut förlorad arbetsförtjänst när detta behandlades 2008/2009. Men Alliansen trumfade igenom beslutet själva, det var oklokt. Därmed hade Kommunfullmäktige godkänt ett dåligt och otydligt reglemente.

Politiker som tänjt och nyttjat gränser

Detta reglemente innehöll därmed bland annat motstridiga paragrafer om rätten för förlorad arbetsförtjänst, det lämnade tyvärr utrymme för olika tolkning hos olika förtroendevalda.

På detta sätt har gränser stundtals tänjts och nyttjats bortom vad som kan anses som etiskt och moraliskt acceptabelt, på ett sätt vi tror, aldrig varit avsett från början.

Att vara förtroendevald innebär att man står för tydlighet och transparens avseende underlag för ersättningsgrund, närvaro samt att det sker rätt avdrag vid frånvaro.
Vi lägger huvudansvaret att så sker i första hand på den enskilde förtroendevalde i andra hand på den förtroendevaldes parti. En brist i vår utredning är att vi inte skriftligt och offentligt kunna få fram allt begärt underlag som önskats. Detta beklagar jag. Ledande politiker måste föregå med gott exempel och alltid arbeta för öppenhet och transparens.

Oavsett är en slutsats från externa och interna granskningar att i och med att reglementet är otydligt och kontrollrutiner inte fastställts så saknas i nuläget grund för polisanmälan och/eller återbetalningsskyldighet. Imorgon skall kommunstyrelsen behandla förslag till nytt reglemente, arvodesnämd och denna rapport. Vi får se hur kommunstyrelsen reagerar.

För mig har det kännts konstigt att vara med att bringa ordning på något man som Socialdemokrat sa var fel från början. Men man måste gå vidare, så måtte vi aldrig mer hamna här, i demokratins dike. Förtroendevaldas uppdrag är att bekämpa korruption och rofferi, inte riskera förknippas med det.

Läs hela rapporten här. (pdf-fil, 109 kB)
Läs dagens GP-reportage i frågan. (extern länk)

Kjell Olof Feldt skrattade 2012-02-17

Jag kommer ihåg EU-valet, jag var motståndare, ville ha djupare nordiskt samarbete, när jag och andra debatterade mot Kjell Olof Feldt och andra och påstod att EU skulle bli ett Europas förenta stater med gemensam finanspolitik, skattepolitik, regering, försvar, kärnvapen, flyktingpolitik etc skrattade han och andra och pratade om detta fredens projekt...............nu kan man undra var alla liberaler som värnar om demokrati och fri marknadsekonomi tagit vägen, när EU skyddar misskötta banker och låter medborgarna bära alla bördor.

Sveriges borgliga regering och Anders Borg vill inte reglera finansmarknaderna som ex Frankrike men däremot står han gärna och skäller på låtsas i tidningarna på bankerna varje dag. Man blir lite luttrad, vi behöver en ny regering och annan politiskt majoritet i EU-organen, helt klart!

Är EU en Sovjetstat?

Läs detta inlägg från Dagens Arena

http://www.dagensarena.se/ledare/ar-eu-en-sovjetstat/

Miguel Odhner (S)

Ny oppositionspolitik, S säger nej till höjd skatt i Kungälv 2012-02-16

Ända sedan vi förlorade valet här i Kungälv

har det pågått och pågår en intensiv diskussion om vår oppositionspolitik i partiet. Ett roligt och viktigt arbete, där du som ny eller gammal medlem alltid är mer än välkommen. Vi har valt att förtydliga oss, vi höll kvar vid skattehöjning för att göra reformer, men vi har nu bestämt oss inför 2014 och framåt. Socialdemokraterna lämnar nu kravet på ett en skattehöjning då rambudgeten för perioden 2013-2016 skall beslutas.

Det första skälet

är att vi socialdemokrater i vår detaljbudget 2012 väldigt tydligt visat att det går att behålla eller till viss del förbättra kvalitén i förskola, grundskola, äldreomsorg och ge ungdomar jobb, samtidigt som vi har ett överskott på 10 miljoner - utan skattehöjning. Det handlar om politiskt ledarskap och att våga prioritera. Vår budget har fått beröm från alla, den är väl dokumenterad i Årsplan 2012, bilaga 28 december 2011.

Det andra skälet

är att vi tror att vårt förslag innebär möjligheter för ökat politiskt samarbete, vilket är nödvändigt. Dagens politiska minoritetsstyre är tyvärr svagt och kostnadsdrivande. Att inte höja skatten från vår sida torde det göra det enklare för fler partier och även väljare att ansluta sig till en i huvudsak Socialdemokratisk utveckling av Kungälv.

Det tredje skälet

är att vi efter hårda förhandlingar med Alliansen i rambudgeten 2013-2016 fått igenom våra krav om höga överskott och att kommunen äntligen skall låna till nödvändiga investeringar i förskolor och äldreboende samt att vi skall ha 10-åriga investeringsplaner.

Vi gör det här för att ta ansvar då ekonomin är misskött

Kungälv kan bättre än att redovisa underskott i kärnverksamheterna fem år i rad. Gemensam syn på ekonomin underlättar och vi hoppas nu flytta fram våra politik där Alliansen idag har ett blankt papper så som jobb för unga, minskade barngrupper, barnfattigdom, miljö och personalfrågor.

Dessutom blir det enklare för fler partier och väljare att ansluta sig till en i huvudsak Socialdemokratisk utveckling av Kungälv, det ser jag som en de stora möjligheterna i framtiden.

Miguel Odhner (s), Oppositionsråd kommunstyrelsen

Möte med frustrerade föräldrar – vad sa Alliansen, 5,43 barn till i barngrupperna? 2012-02-15

Igår mötte ca 10 förtroendevalda ca 10 föräldrar som engagerat sig i neddragningarna i förskolan. Man blir imponerad.

De var väl pålästa, det var ett bra möte, utan mycket pajkastning, men heller väldigt få svar om vad politiken vill och kan göra. Tyvärr, Alliansen lyssnade mest, sa att man vill kolla stastiken mer noga oh att man antagligen inte ville träffa föräldrarna igen.

Vi Socialdemokrater hävdar envist och har visat tydligt i vår budget (utan skattehöjning) att det finns till pengar om man vågar prioritera i det som finns kvar och att försämringarna i förskolan och grundskolan i år inte är nödvändiga alls. Detta handlar bara om bristande ledarskap, bristande prioritering av barnen och kvalitén i förskolan skolan och år av misskötsel av kommunens ekonomi, inget annat, tyvärr. Vi menar att det finns en ”låt-gå-attityd” bland Alliansen i kommunstyrelsen som tyvärr gör ett svagt politiskt hantverk. Även om det inte lät så igår, så dessvärre röstade även Utvecklingspartiet med Alliansen och deras neddragningar i år på de små barnen. Vi träffar gärna föräldrarna igen, det är tack vare dem som Alliansen inte hur som helst kan fortsätta med än mer försämringar.

Vill Alliansen knö in 5,43 barn till i varje grupp?

Räcker inte årets överinskrivningar som drabbar 450 barn som nu är i 20-grupper? För det sista på kvällen blev mycket snack om statistik, ganska olyckligt tycker jag. Frågan borde egentligen handla om var skall vi bygga förskolehus – inget svar, hur många skall vi bygga – inget svar, vad kan vi göra just nu – inget svar.

Inte bli det bättre av att de står på sig i Alliansen och nu på morgonen skickar Ove Wiktorsson, Centerns starke man i Kungälv ut följande information till hela Kommunfullmäktige.

Från: Ove Wiktorsson
Skickat: den 15 februari 2012 08:30
Till: Kommunfullmäktige (Grupplista)
Kopia: Lisa Strandberg-Werlenius; Magnus Gyllestad
Ämne: VB: Frukost, Lunch o Mellanmål på förskolan 2011

Många av er har nog följt debatten om "överiinskrivningar" i förskolorna, det enda sätt som vi har haft när det gäller hur verkligheten ser ut är hur många som äter på våra förskoleavdelningar.

från och med innevarande år kommer bildningsutskottet att få fram dessa siffror genom uppföljning på plats.

Populismen att skada sittande majoritet ger många av våra medborgare och föräldrar en oro som inte är berättigad, jag är helt införstådd med att en del enskilda avdelningar har fler barn än andra, men då måste det vara de platserna vi måste arbeta med och inte göra alla invånare oroliga som nu har gjorts.

Här kommer nu de siffror på försålda måltider som är gjorda 2011, ca 92 avdelningar om jag kommer ihåg rätt.

Här är antalet ätande på förskolan jan-dec 2011 minus 4 stängningsveckor.

Frukost: 9,16 st/dag/avd
Lunch: 13,57 st/dag/avd
Mellanmål: 10,01 st/dag/avd

Med vänliga hälsningar

Samhällsbyggnadsutskottsordförande
Ove Wiktorsson
Centerpartiet

Min kommentar

Min kommentar till Alliansledarens morgonmail efter gårdagens möte med föräldrarna……Jaha….så tar man 19 barn i snitt (även om det nu är 20 barn på många ställen) så drar man ifrån det högsta antalet som verkligen äter lunch, dvs 13.57 barn/dag/avdelning så får man 5,43 barn.

Va bra, då får Alliansen in 5,43 barn till i varje barngrupp för att vi skall ha fulla lunchhus, om de skall vara 19 ? Ska de vara 20 så får vi in 6,43 barn! Vore inte det bra?

Förresten, var det inte Kristdemokraterna (alltså inte Centern) som försökt ta patent på ordet ”verklighetens folk”?

Kungälv kan bättre än så här men inte Alliansen, de måste vid nästa val lämna över till de partier som tar barn på allvar.

Miguel Odhner

Nästa bransch till nedläggning 2012-02-03

Vi har en inkompetent regering gällande forsknings- och industripolitiken. Följt nyheterna kring Astra Zeneca, 1000-tals jobb försvinner...
Detta visste Renfeldt och Borg för exakt ett år sedan, se debattartikel SD, Brännpunkt 21 feb 2010, men vad gjorde man?

Innan du läser vidare eller kommenterar denna blogg, läs denna debattartikel i Svenska Dagblades den 21 februari 2012.

Värdera sedan det som sägs i denna blogg.

Jobben och Läkemedelsklustret......och en taktisk statsminister

Moderatregeringens brist på aktiv näringspolitik har redan tidigare skadat svensk fordonsindustri...nu kommer nästa bransch...båda inom den så livsviktiga exportindustrin.

Om statsministern visste hur de Västsvenska industriledarna ser på hans engagemang, hur snacket går nere på Västsvenska Handelskammaren skulle han kanske skämmas, men han e taktiker, han vill synas med undersköterskor för att vinna röster från S! Han vill inte förknippas med Svenskt näringsliva, Handelskammare eller storföretagens ledningar, de är särintressen, SAAB, Svenskt näringsliv hela högen menar den taktiske statsministern som egentligen endast är intresserad av makt och sänkt skatt istället för fler jobb och riktig välfärd, så känner jag idag.

Så nu lägger Astra Zeneca forskning i Västerås och Lund, kvar en Mölndal.....vad händer i vårt land och vad var det vi sa....men det är klart, man sänkte ju skatten ivarjefall.....

Grattis Sverige till en handlingskraftig inkompetent regering!

Brev till Etiopiens President & Premiärminister 2012-02-03

Förra veckan satt jag med Kjell Persson och Anders Holmensköld och diskuterade hur vi kunde hjälpa till att få hem Johan och Martin. De har ju erkänt och de hoppas på nåd. Den som bereder är Premiärministern och den som beslutar är Presidenten. Vi kom fram till att ett brev från oss och Kyrkan skulle vara det bästa, ett brev där vi berättar om hur vi ser på situationen och är personliga, precis som vi är. Nu har vi skrivit det, imorgon har Kjell med familj med sig detta till Etiopens President och Premiärminister. Jag hoppas det hjälper till.

Medarbetares familj

Kjell Persson är en av kommunens tusentals fina och engagerade medarbetare, som nu hamnat i det politiska storvattnet. Man ställer sig frågan, hur kan vi hjälpa till? Han är i TV-rutan var och varannan dag, tillsammans med sin fru, kämpande för sin son Johan. Det handlar ju om journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye som dömts för illegal inresa och förberedelse till terrorverksamhet. De har erkänt, nu hoppas vi på nåd.

Läs brevet till President och Premiärminister här

Tidigare kritik

Många gånger har jag pratat med Kjell om vad vi kan göra, jag har förhört mig om att vår riksdagsledamot Kenneth G Forslund (Utrikesutskottet) och Urban Ahlin (Socialdemokraternas talesperson i utrikespolitik) har agerat. Enligt Kjell har de legat på på ett bra sätt, vilkets behövts, då det varit lite krångligt fram och tillbaka att få Carl Bildt och Reinfeldt att agera. Jag har tidigare riktat kritik mot detta här på min blogg. Man har känt att man måste göra nåt. Kanske ganska verkningslöst och inte på riktigt (jämfört med ett brev till en premiärminihster och president) men ändå viktigt, då jag lever efter devisen hellre agera än reagera.

Läs tidigare blogg om utrikespolitiken i frågan här

Vänd staden mot älven! 2012-01-30

Det är bara förtätning av bostäder och handel som kan ge Kungälv mer folk och puls. Och om inte Bohuslän varit norskt, om inte staten dragit upp kommungränser på detta vis hade Kungälv växt över älven istället för att krypa vidare längs bergsryggar och motorvägar. Låt oss stanna upp och tänka till.

Kolla denna filmen!

Läs denna Socialdemokratiska motion!

Om vi inte vet vart vi skall kommer vi aldrig någonstans.

Därför måste medborgare, företagare och föreningar vara delaktig i hur vi vill bygga Kungälvs stad vi vår viktigaste tillgång, Nordre älv. Vattenområdet en av våra största långsiktiga resurser. Kommungränser betyder egentligen väldigt lite i Göteborgsregionen, på sikt kommer de betyda allt mindre. Därför är gemensam planering av stadens utveckling helt centralt.

Förra veckan lämnade vi Socialdemokrater in en gruppmotion till kommunfullmäktige, den kompletterar översiktsplanen. Jag ahr alltid drivit detta, vårt beslut känns väldigt bra.

Alla Socialdemokrater är inte överens exakt hur vi vänder staden mot älven och dess öar, om det skall vara mest av kulturturism, eller bostäder och hamnar, men vi är överens om att detta tillfälle ej får gå oss förbi. Det är bra.

Låt diskussionen starta här.

Vi protesterar - Kungälvs barn skall inte fara illa 2012-01-26

Just nu får 450 barn en sämre arbetsmiljö, mer stress, mindre säkerhet och svårare att nå upp till läroplan med mera i Kungälvs förskolor.

Just nu är vi Socialdemokrater ute och träffar föräldrar, de är besvikna och ganska ilska. Vi förstår dem och vi delar kritiken mot Alliansen, Moderater och Folkpartister med flera som styrt Kungälv i fem år.

Detta skall inte behöva hända i en tillväxtkommun som Kungälv med i grunden en bra ekonomi. Det skall inte behöva hända när vi Socialdemokrater visat seriösa och utan skattehöjningar finansierade alternativ hur vi måste bygga förskolor, skolor och planera bättre. Men nu har det hänt, förra gången det hände för många år sedan var vi politiskt överens (S) hade makten, då fanns inget alternativ, denna gången har Alliansen gått sin egen väg, vägrat lyssna och bestämt sig för att spara på små barn. De ville konsekvent, hela hösten, göra överinskrivningar ända fram till två dagar innan 2012. Nu får de stå sitt kast, barnen drabbas och kritiken är massiv, med rätta!

Var är planeringen, var är pengarna till barn och äldre i en tillväxtkommun som Kungälv?

I dagens Göteborgs-Posten går att läsa om vårt besök i Diseröd. http://www.gp.se/nyheter/bohuslan/1.837791-s-kampanj-om-barngrupper

Flygblad som nu delas ut vid vissa förskolor.

Miguel Odhner (S)

Socialdemokraternas förslag om kommunalt hemtjänstbolag fick stöd 2012-01-25

Idag har 7 av 10 kommunal hemtjänst, vi kan aldrig ställa oss bakom en taxehöjning och förändring som missgynnar de som valt kommunal hemtjänst eller de som arbetar där. Däremot är vi glada att alla partier gillade Socialdemokraternas förslag att utreda ett kommunalt hemtjänstbolag, då finns det ett litet hopp för framtiden att få konkurrens på lika villkor, även om Alliansen, med stöd av Utvecklingspartiet tvingade igenom dessa förändringar idag

En enhällig kommunstyrelse beslutade idag 25 januari 2012 på förmiddagen:
Att kommunchefen ges i uppdrag att utreda och lägga förslag om att inrätta ett kommunalt bolag för hemtjänstverksamhet, där eventuell vinst återinvesteras i hemtjänsten för äldre och se över möjligheterna för RUT avdrag i ett sådant bolag.

Ny taxa får oss att reagera

Anledningen till att frågan kom upp var kommunstyrelsen beslut Hemtjänsttaxa 2012 (KS2011/906-24). Vi ställde idag upp och antog många olika höjningar av taxor, men här satte vi ner klackarna. Vi Socialdemokraterna avstod från att delta i detta beslut , då taxan innebär försämringar för de som valt kommunal hemtjänst och de som arbetar där. Därför skall kommunalt hemtjänstbolag utredas först.

Bakgrunden är bland annat följande:

I samband med budgetbeslut 2012 skall det sparas 13 miljoner inom vård & äldreomsorgen.

Vi Socialdemokrater tycker det är bra, sunt och friskt att göra förenklingar och effektiviseringar i de administrativa delarna för hantering av taxan i den kommunala hemtjänsten. Men vi Socialdemokrater är kritiska till att en rad obesvarade frågor kvarstår kring schablonmodellens effekter för äldre.

7 av 10 har idag valt kommunal hemtjänst. Det finns en starkt tillit till den kommunala verksamheten som ett alternativ till den privata.

Därför tycker vi det är fel att skattepengar systematiskt skall användas för att marknadsföra och särskilt gynna privata företag framför den egna kommunala verksamheten, det är inte hushållande och dessutom inte i närheten av konkurrens på lika villkor, vilket är ett generellt anständighetskrav för den egna verksamheten, anställda och medborgare.

Beslutet är en aktiv handling att faktiskt snedvida konkurrensen till kommunens nackdel. Skälet är att minska kostnaderna inom den egna verksamheten och genom RUT-avdraget indirekt föra över kostnader på staten.

Detta är ett oacceptabelt sätt att behandla kommunanaställda, man säger, vi vill inte ha er i kommunen. Vi främjar andra system. Därför måste vi stå upp för våra anställda. Antingen kräver vi att allt privatiseras, eller så kräver vi att de privata lämnar hemtjänsten eller så kräver vi konkurrens på lika villkor.

Vi kräver konkurrens på lika villkor. Idag togs ett litet steg mot detta.

Den Moderatledda alliansen ville inte besluta att ställa sig bakom förslaget att kommunstyrelsen skulle uttala sig enligt följande:
”Att ställa sig bakom principen konkurrens på lika villkor mellan kommunal och privat hemtjänst”.
Visst känns det konstigt att man inte vill ställa sig bakom denna formulering, visst känns det konstigt, kan det vara så att man vill ha mindre av det gemensamma och mer av det privata och egna, kan det vara gammal hederlig Moderatpolitik? Troligtvis, vad tror du?

Inte heller ville Alliansen ge kommunchefen uppdraget att lämna svar på följande frågor, (dessa kommer tas upp i Sociala utskottet av S framöver).
Är det juridiskt skäligt enligt socialtjänstlagen att införa denna nivå i taxan för insatserna?
Hur begränsar den föreslagna taxan efterfrågan på hemtjänst?
Hur många av dagens äldre inom hemtjänsten har inte en taxerad inkomst/pension för att vara berättigad till RUT-avdrag?
På ackumulerad nivå innebär detta då en sänkning av servicetiden för brukarna?
Får genomsnittsbrukaren mer eller mindre tid?
Hur stor del av vinsten hos de privat hemtjänstaktörerna i Kungälv som återinvesteras i vården av äldre?

En självgod partiledare 2012-01-19

Lyssnar på partiledardebatten i efterhand, Håkan e bra!.....men när Reinfeldt ropar anklagande att Juholt "lovar allt till alla", kan Juholt nästa gång ge igen med "hellre allt åt alla än allt åt några få".....det är ju det som det i grunden handlar om....tillsammans eller var för sig.......solidaritet eller egoism.........

Jag håller med några ledarskribenter och delar analysen att det utmärkande draget i debatten och för statsministern är hans självgodhet, för när Fredrik Reinfeldt tittar på Sverige ser han inga problem. Inte undra på att han heller inte har någon politik. Det var unikt att notera hans ointresse för vardagspolitiska frågor som statsministern demonstrerade.

Han var så ovillig att diskutera vardagsproblem att han till och med nästan vägrade erkänna deras existens.

Den moderate statsminister som tidigare alltid försökt läsa av sin samtid och – visserligen på ett nymoderat reklambyråfixat sätt – motiverat sina förslag utifrån människors vardag och verklighet, svävade istället ovanpå.
Denna samtidsidentifiering har Reinfeldt utifrån sina utgångspunkter tidigare gjort med rätt stor framgång.

Men redan efter drygt fem år i ämbetet tycks han nu ha vuxit fast vid makten, och stundtals var det verkligen makten och överheten som talade och tyckte.
Detta kan bli hans fall, för statsministern, hans regering och hans parti.

Han hade kunnat säga…

Reinfeldt hade, exempelvis, kunnat säga någonting om de ökande utsläppen av växthusgaser som nu sker i Sverige.

Han hade kunnat säga någonting om vad som händer med många av de människor som drabbas av långvarig arbetslöshet.

Han hade kunnat säga någonting om det bekymmersamma i att åtskilliga kommuner och landsting nu tvingas höja skatten och skära ner på utgifterna.

Han hade kunnat säga någonting om vikariatsträsket i vården, om de många kvinnor som sliter hårt i omsorgen till alldeles för låga löner.

Han hade kunnat säga någonting om de många miljoner av skattebetalarnas pengar som används till vinstutdelningar till internationella riskkapitalbolag istället för till omsorg om våra gamla.

Han hade kunnat säga någonting om den skola som alltför många unga killar och tjejer lämnar i dag utan fullständiga betyg.

Han hade kunnat säga någonting om de äldres situation, om vad som kan göras för att klara deras trygghet i framtiden.

Han hade kunnat säga någonting åt förfallet i infrastrukturen, med tåg som inte går som de ska och vägar som inte håller måttet.

Han hade kunnat säga någonting om våldet på gator och torg, om hur någonting är på väg att gå sönder i tryggheten, om den girighet och orättfärdighet som griper omkring sig.

Det hade ökat Reinfeldts trovärdighet

Allt sådant hade kunnat ökat hans trovärdighet och tyngd i debatten.
Men sådana här nära politiska frågeställningar var ingenting för Reinfeldt denna gång.

Det är som om statsministern har slutat se och artikulera de vardagsbekymmer i Sverige som många människor lever med, funderar på och är oroliga över.
Det är som om denne stålgrå teknokrat från Täby har slutat bry sig om allt annat än budgetregler och finanspakter och han verkar helt ta tappat känslan för sådant som samhällskritik och människors vardag. Ty den som varken kan identifiera eller tala om samhällsproblem så människor känner delaktighet kan heller inte göra någonting åt dem.

I de självgodas rike är således Fredrik Reinfeldt kung

Se debatten själv här… (extern länk, svtplay)

Stäng staden, lås och kasta bort nycklarna och skicka folk till Göteborg 2012-01-18

Igår startades en diskussion på Kvarnkullen med ett stort antal politiker, forskare, polisen, tjänstemän på myndighetssidan. Jag saknade företrädare för krog, nöjes och restaurangfolket, men det kanske kommer sedan. Det var ett bra möte. Det berör. Jag tror politiken kommer komma överens, jag hoppas det, men igår startade diskussionen.

Initiativet till mötet kom från en Kristdemokrat. Kristdemokraterna drev hårt i samtalet att Kungälv skall införa en ännu mer restrektiv hållning gällande alla tillstånd som har med krogens, danställens, restaurangers och uteserveringars öppetttider, ljud, alkohol etc att göra. Syftet uppfattade jag var att det skall bli tystare, mindre våld och mindre alkohol. Folkpartiets gruppledare tyckte också detta var bra.

Lovvärt men fel

Själv vill jag ha en levande stad med puls, liv och rörelse. Jag vill inte stänga alla krogar och restauranger klockan 11 som en borglig partiföreträdare sa på mer än halvt allvar med stöd från ytterligare en annan borglig partiföreträdare. Då skickar vi bara våra ungdomar och andra som vill ha kul och festa till Göteborg, då tar vi inte ansvar för vare sig staden, medborgarna, besökarna eller våldet, vi stänger dörren och skickar över allt till Göteborg.

Visst är det tydligt att det finns ett samband mellan alkohol och våld. Om vi stängde alla krogar och allt festande vi kunde komma åt klockan 11 i kommunen, då skulle säkert minska alkoholkonsumtionen på krogen med 25-30 procent enligt forskningen, det ger mindre våld. Men vill vi stänga? Inte jag! Åker folk till Göteborg istället, eller sitter de hemma ännu mer? Kommer de gamla bygdegårdsfesterna tillbaka?

Forskarna visade också på att det fanns lite empiriska studier (forskningsstöd) för att tidigare stängning leder till mindre våld (för frågan är ju om det ändras tillbaka, som forskaren Fredrik S. lektor och docent från GBG universitet sa).

Alternativ till borglig moralpredikning och reglering

Jag tror på att bibehålla nuvarande tillstånd och jobba med andra åtgärder och göra allt annat bättre, som forskaren påvisade. Då kan man minska konsumtionen och våldet med upp till 10 procent genom att jobba mer med:

 • Utbildning
 • Övervakning
 • Polisarbete
 • Samverkan

Ett förslag som jag vill föra fram är att vi slutar skattesubventionera tillstånden för denna verksamhet och använder pengarna för mer förebyggande och andra insatser, inte att vi stänger krogar och restauranger tidigare. Detta har vi inom S föreslagit i motioner och budget, men det avslås.

Ett annat förslag är att vi jobbar med ordningsvakter och väktare tillsammans. Det går att kräva mer ordningsvakter av krogarna vid tillståndsgivning, gör det.

Ytterligare ett förslag är att samordna kommunens bevakningstjänster. Vi köper tjänster av securitas för 100 000 tals kronor i månaden. Hur mycket köper affärskomplexen och industrierna bevakningstjänster?

Ett annat förslag är kameror, vi vet ju exakt var slagsmålen mellan ofta unga män är och när, det handla rom fre och lördag kväll/natt på vid busstationen och Västra gatan etc. ..

Så här kan jag hålla på...det finnas massor av bra saker att göra istället för att reglera och släcka ner livet i Kungälv och Marstrand.

Jag tackar personligen NEJ till moralpredikningar, en stängd, tyst och sovande stad och Marstrand från Kungälvs Kristdemokrater med stöd av Folkpartiledare.

Jag tackar JA till alla andra kreativa förslag hur vi kan få behålla nuvarande tillstånd. inga försämringar, inga stängningar men ändå får alla krögare tt ta större ansvar för att hålla på åldersgränser, mycket ordningsvakter, bestämda ljudnivåer etc etc...

Dunka dunka...

Sedan finns det de som besväras av ljudnivåer, jag förstår det, men enligt forskaren var det bara ca 20 av 1700 personer i en studie som tyckte krogars dansmusik etc var extremt störande och olidligt. Forskaren menade att de flesta har gjort ett aktivit val och flyttat dit, där det finns liv, rörelse och puls. Andra har anpassat sig och accepterat. Det kanske dessutom finns några som gillar det.

Bullernivåer är till för att hållas, inte regleras mer för att får en tystare och tråkigare kommun, vill kristdemokrater och folkpartister ha det riktigt tyst kan man alltid använda små gula öronploppar de där varma sköna sommarnätterna när man gärna vill ha fönstret öppet.

Som sagt, bra initiativ, frågan berör, bra att komma igång med diskussionen!

Förskolan Viljan i Ytterby 2012-01-18

Igår var Mona Haugland (S-ledare skolan) och jag på Socialdemokratiskt halvdagsbesök på Vesnas förskola Viljan i Ytterby.

Mötet kom från en gammal inbjudan som aldrig blivit av. Det handlade naturligtvis om barnen, att det får vara nog med besparingar och att vi måste få tillbaka kvalitén i förskolan.

Igår möttes vi av ett fantastiskt engagemang, fina lokaler med 11 kvm per barn, numera är det 8 kvm per barn som byggs, om det nu skulle byggas nåt för en plan och pengar saknas ju helt i Kungälv. Som företagare hade hon gått på pumpen och kommer ingenstans med tröga Kungälv och snåla Alliansen, kan inet expandera Ser sig om i andra kommuner, pinsamt tycker jag.

Vi diskuterade deras intressanta pedagogik, stora höjningar av avgifter i förändrad maxtaxa genom riksdagsbeslut, små ändringar i kungälv om taxan, barngruppernas storlek och att det är dags att säga ifrån.

Väldigt roligt att se att de klarar tilllagningskök, har frukostbuffe för barnen. Intressant var det närvarande ledarskapet, att personalen ofta ställde sig frågan "vad vill vi" och arbetade mkt med samsyn i förhållningssätt. Kul att möta personalen.

Vi hade också en diskussion om att vi Socialdemokrater inte är fast i gammalt driftsformstänkande, tvärtom, låt blommor blomma, det behövs konkurrens, oliktänkande och inspiration, valmöjligheter, däremot kommer vi Socialdemokrater i framtiden reglera vinster för den privata företagsamheten i skolan, så som ex sker i Norge och Danmark, inget konstigt med det.

Jag har tidigare haft en offentlig debatt med chefen, det var mycket roligare och mer givande att träffas i verkligheten, även om vi inte tycker exakt lika i hur vi enklastr och snabbast kan få fram rätt och bra resurser till barn och personal i Kungälvs förskolor.

Ett mkt bra studiebesök, i verkligheten.

Över 14 miljoner skall skäras i skolan, med början 1 januari 2012! 2012-01-03

Kungälv kan bättre och det finns stora skillnader i politiken. Våra förslag, som inte alls krävde skattehöjningar ratades den 28 december 2011 av Alliansen och Utvecklingspartiet.

Och fortfarande skall över 14 miljoner sparas i skolan på de små barnen, det innebär större klasser, färre lärare, specialpedagoger, kuratorer och psykologer.

För att ge två konkreta exempel röstade Alliansen och Utvecklingspartiet mot Socialdemokraterna när det bl. a. gällde:

3 miljoner besparing på personal i grundskolan.

Förvaltningen beskriver konsekvenserna i beslutsunderlaget så här:

 • Lägre lärartäthet och större klasser, färre vuxna i skolan.
 • Minskade möjligheter till stödåtgärder, särskilda insatser, individanpassad undervisning och likvärdighet, därmed lägre måluppfyllelse.
 • Ökad risk för tillbud och kränkningar.
 • Försämrad arbetsmiljö för elever och personal, minskad trygghet och ökad arbetsbelastning.
 • Risk för kompetens- och behörighetstapp . Svårigheter att uppnå kraven för lagstadgad

600 000 kronor i besparing på städning och arbetsmiljö i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Förvaltningen beskriver konsekvenserna i beslutsunderlaget så här:

 • Lägre städnivå, minskat underhåll, kvalitetssänkning av inne- och utemiljö.
 • Försämrad arbetsmiljö för barn, elever och personal.
 • Ökad risk för tillbud.
 • Servicen blir lägre i samtliga lokaler.
 • Längre väntan på hjälp vid anmält ärende, färre öppettider på FM-service, servicenivån sänks i alla avseenden.

550 000 kronor i besparing genom större barngrupper och mindre arbetskläder, förskolelokaler, stödverksamhet och Toleransprojektet.

Förvaltningen beskriver konsekvenserna i beslutsunderlaget bl. a. så här:

 • Det blir svårare att arbeta utifrån skollagens krav och läroplanens mål. För varje nytt barn ökar personalens arbetsbelastning (utvecklingssamtal och personlig dokumentation enligt läroplanen).
 • Pedagogisk personal kommer att få mindre tid för planering, utvärdering och dokumentation. etc eftersom behovet av vuxna i barngrupperna ökar (inte minst under våren då Alliansbeslutet är så senfärdigt). Ingångna avtal kan inte hållas.
 • Stor risk att kvalitén vad gäller omsorg och lärande sänks till minsta godtagbara nivå bl.a. eftersom den pedagogiskt planerade verksamheten kommer att minska eftersom det är svårare att genomföra aktiviteter med många barn/vuxen.
 • Fler små barn kommer att dela på varje vuxenfamn när de är ledsna eller har behov av det. Små barn har behov av närhet. Det pedagogiska samtalet vid matbordet uteblir i större utsträckning då antalet vuxna inte räcker för att sitta vid alla borden.
 • Svårigheten att övervaka många barn samtidigt gör att risken att fler olyckor händer ökar. För varje nytt barn ökar ljudnivån och antalet relationer i barngruppen.
 • Barn i behov av särskilt stöd finns på alla avdelningar, tex. de barn som senare går i särskola/träningsskola eller i andra mindre grupper Ofta är storleken på barngruppen en faktor som försvårar det pedagogiska arbetet för pedagogerna just för dessa barn.
 • Förskolan är en förebyggande verksamhet. Att satsa på förskolan är rätt ur ett socioekonomiskt perspektiv framförallt för barn som befinner sig i svårigheter.
 • Fler barn ökar trängseln i lokalerna, större risk för smittspridning och tillbud, genererar fler ”vård av barn” tillfällen för föräldrarna (ökad kostnad för samhället).
 • Behovet av torkskåp, toaletter, sittplatser mm ökar. Tamburerna räcker inte till för att alla barn skall få ett eget fack till sina kläder. Ombyggnad krävs.

Vi Socialdemokrater visade tydligt och konkret i vårt budgetalternativ att det fortfarande fanns pengar undangömda centralt och att det fanns alternativa finansieringar.

God fortsättning på 2012 och alla ni som röstade på Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Utvecklingspartiet – anslut er protesterna eller byt parti, detta duger inte, Kungälvs skiljer ut sig!

Kungälv kan bättre!

Läs hela det Socialdemokratiska alternativet här. (pdf-fil, 14p kB)

Idag klubbades budget 2012 – besparingar på 55 miljoner 2011-12-29

Alliansen har kört kommunens budget i botten (-70 miljoner 2011). Nu krävs stora besparingar, vi tar saken på allvar, försöker hjälpa till och vara kreativa, trots stängda dörrar.

Socialdemokraterna har idag lämnat alternativa finansieringsförslag för att inte spara ex 11 miljoner på skolan, 6 miljoner på äldre, hemtjänst och 4,5 miljoner på Arbestliv & stöd. Dessutom presenterar Socialdemokraterna en ordentlig satsning på jobb för de 90 ungdomar som idag har socialbidrag. Alliansen hade inte ett enda förslag för jobb till ungdomar.

Alliansen imponerade

Alliansen är imponerade över det Socialdemokratiska budgetförslaget, de anser det realistiskt och Göran Oscarsson (fp) önskade till och med att Alliansen hade ett eget liknande dokument. Oavsett, bara en liten del påverkade Alliansen.

Alliansen skär ner i tystnad

Idag fattade den Moderatledda Alliansen beslut om att spara och skära 55 miljoner i kommunens kärnverksamhet 2012. Efter kommunchefens dragning är alldeles tyst. Vi väntade på att Alliansen skulle ta till orda….inget hände.

Tre Socialdemokrater begär ordet och lägger fram sitt förslag, en person från Utvecklingspartiet försöker få igång en diskussion utan framgång. Det första som händer är att Alliansen begär en lång paus.

Därefter öppnas dörren och Alliansen berömmer Socialdemokraterna ordentligt för ett väl genomarbetat förslag, de menar att det är realistiskt. De skall ta hänsyn till det. Efter Alliansens paus har de ändrat sin politik, de vill nu använda kommunchefens gemensamma resurs så som Socialdemokraterna gjort.

Alliansen svänger lite

Besparingarna består, men nu vill de delfinansiera 6 miljoner (genom att ta 3 från politikerkostnader och 3 från kommunchefens resurs) till att lindra besparingar inom:

Projekt Israel – Palestina
0,35
Toleransprojektet
0,3
Fler barn i barngrupperna
2,7
Inga arbetskläder för förskolepersonal
0,2
Allmän besparing på stödenheten
0,5
Ingen utbyggnad av förskollokaler 2012
2,5
Summa
6,55

Hur tänkte Alliansen?

Det innebär att 550 000 kronor skall ändå sparas på barnen, arbestkläder, stödenheten……hur tänkte Alliansen? Man försöker men det blev fel igen.

De ville efter att ha lyssnat på oss lyfta ur besparingarna kring sommarjobb, men har ingen plan hur de skall betala dem? Besparingen ligger fast, men de vill inte, på annat sätt kan man inte tolka detta!

De vill dessutom ta resten av kommunchefens reserv på 7 miljoner för underhåll, motverka kapitalförstöring. Kommunchefens reserver är nu helt uttömda, till skillnad mot Socialdemokraternas mer genomarbetade förslag, där det finns 9,8 miljoner kvar för oförutsett

Det lönar sig att protestera – Alliansen backar ogenomtänkt in i framtiden

Jättebra att de inte vill försämra ännu mer, men det är för sent. Det blir fler barn i barngrupperna i vår och mer barn per anställd, skälet är att inga nya avdelningar byggs och personal saknas, dock får vi en bättre situation i höst.

Dyrt och ogenomtänkt igen

Oavsett, så blir det dyra paniklösningar i form av dyra hyror av paviljonger – som på sikt leder till ytterligare besparingar. Vi sticker ut, vi hade redan mellan 2010-2011 den största ökningen av antal antalet barn i genomsnitt i grupperna i Göteborgsregionen. http://www.nytid.se/default.aspx?page=3&nyhetnytid=234

Synd att Moderater och Folkpartister inte ville tala med oss, så hade detta kunnat undvikas, vi har i månader presenterat alternativa förslag. Vi föreslår idag också att vi går till kommunfullmätkige för att få öka inevsteringsramen så vi kan bygga de förskolor och äldreboendeplatser som behövs – men det säger man säkerligen nej till.

Stora nedskärningar består

Fortfarande skall 14 miljoner sparas i skolan på de små barnen, det innebär större klasser, färre lärare, specialpedagoger, kuratorer och psykologer.

Fortfarande skall det sparas 15 miljoner på funktionshindrade, arbetslösa och socialbidragstagare.

Fortfarande skall det sparas 13 miljoner inom vård och äldreomsorgen, höjd taxa, mindre och mer privat hemtjänst.

Läs hela det Socialdemokratiska alternativet här (PDF-fil, 190 kB)

Bra upprop mot försämringar i förskolan! 2011-12-23

Idag fick jag detta offentliga e-brev. Det är inte politiskt, men det är bra att folk reagerar, därför lägge jag ut det på min blogg, här och nu!

Jag önskar er alla en god jul!
Mvh Miguel

Detta kom in till politikerna idag!


Bifogat finner ni den namninsamling som pågår mot de planerade besparingarna inom barnomsorgen i kommunen. Vi som skrivit på är föräldrar samt bl a mor- och farföräldrar och personal till barn i förskolorna i Kungälvs kommun.

Protestlistan samt forum finns på nedan länk:
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6070

Storleken på barngrupperna är redan på bristningsgränsen. Vi är oroliga för våra barns säkerhet. Vi är oroliga för de konsekvenser som försämringar kommer resultera i både kortsiktigt och långsiktigt.

Hur går ekonomiska nedskärningar ihop med kommunens målsättning för förskolan?

Nedan text är från http://www.kungalv.se/Barn-och-utbildning/skolportalen/barnomsorg/


Kungälvs kommuns förskola, familjedaghem och fritidshem/klubb

Att få växa upp med trygghet och stimulans

I Kungälvs kommun arbetar vi inom förskola, familjdeaghem och fritidshem/klubb med målsättningen, att tillsammans med föräldrarna, ge barnen möjlighet att växa upp till självständiga människor, medvetna om sig själva och omvärlden.

Förskola, fritidshem och fritidsklubb följer Utbildningsdepartementets läroplaner. De olika verksamheterna skall tillsammans lägga grunden till ett livslångt lärande.
Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
I alla verksamheter arbetar pedagogiskt utbildad personal i arbetslag.


Ta ansvar för framtiden, låt inte våra barn betala krisen!
Föräldrar för barnens framtid i Kungälv

Karin Inglund 0706-963600
Jennie Blomgren 0702-049244

Så här många har skrivit under nu

Till Vesna Birkedahl, verksamhetschef på förskolan Viljan i Kungälv 2011-12-23

Idag kristerar Vesna Birkedahl, verksamhetschef på förskolan Viljan i Kungälv oss Socialdemokrater i Kungälvsposten, att vi inte "förstår" så mycket om Maxtaxan och att det var dåligt förr i tiden med. Vi kommenterar inte det utan svarar Vesna så här:

Vi håller med dig om att det är dags att säga ifrån mot besparingarna på de minsta barnen, arbetsmiljön, säkerheten och barnens rätt till livslångt lärande. Alliansen i Kungälv har ju misskött ekonomin (-70 miljoner 2011). Andra kommuner har oförändrade barngrupper eller som ex Göteborg minskar sina barngrupper. Kungälv sticker ut. Anslut dig till de andra lokala protesterna. Gå inte ner på knä och be regeringen och Björklund ta ut högre avgifter av föräldrarna i Kungälv (alla har dessutom inte råd att betala några 1000 kronor till om året).

Föreslå istället den lokala Alliansledningen, som du sedan din uppstart av ditt aktiebolag lärt känna väl, att samarbeta med oss Socialdemokrater, så vi kan ta ett annat beslut den 29 december 2011. Besparingen på barnen pga ekonomiskt slarv handlar om ca 7-8 miljoner.
Här har du några av våra alternativa förslag som enkelt motsvarar 7-8 miljoner:

 1. Ny skola i Marstrand – flytta barn till Kärna så länge
 2. Stoppa alla aktuella privatiseringsutredningar
 3. Mer egen och mindre inhyrd personal
 4. Egna istället för hyrda lokaler eller dyra lokalbidrag
 5. Avveckla vårdnadsbidrag

Om du inte vill detta, utan vill vänta på nya statliga utredningar, regerings och riksdagsbeslut där föräldrarna skall betala mer för barnen i skolan om några år, kan du inte samtidigt be regeringen göra som i Danmark och Norge, dvs ta bort rätten till vinster på barnens skolgång, även förskolan?

För Socialdemokraterna i Kungälvs Kommun
Miguel Odhner

Nederlag för frihet, mänskliga rättigheter och Svensk utrikespolitik 2011-12-22

Journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye har nu dömts för illegal inresa och förberedelse till terrorverksamhet. Det är ett underbetyg åt Utrikesministerns tysta diplomati och ett nederlag pressfriheten - att två svenska journalister döms och fängslas på så lösa åtalsgrunder. De har dömts för inresan som de också erkänt. De har däremot inte ägnat sig åt terrorverksamhet, det handlar om vedertagna journalistiska arbetsmetoder.

Carl Bilt överspelad & jävig

Carl Bildt bär ett stort ansvar, tyvärr var ju Journalisterna där för att granska bland annat han och hans oljeaffärer i landet, hur det står ställt med Carl Bilds insatser att hjälpa de Svenska journalisterna, är därmed minst sagt grumligt, ärendet skall tas ifrån Bildt, då han inte osannoligt haft egenintressen genom Lundin Petroelum.

http://www.svd.se/naringsliv/lundin-aktiva-i-etiopien-under-bildts-tid_6566331.svd

Reinfeldt - åk nu - agera

Det enda raka är att statsministern åker ner till Etiopien, är det jobbigt för honom så kan han väl kombinera det med några dagars privat betald solsemester i mellandagarna. Jag vill känna stolthet över våra ministrar, regering i sådana här tillfällen, oavsett politisk färg, det gör jag inte nu. Nåt måste göras, den tysta diplomatin och Carl Bilds egna oljeaffärer är en belastning för regeringen. Drabbas gör de anhöriga, en familj från Kungälv, men även kampen för mänskliga rättigheter och pressfriheten. Så även Sveriges rykte, det är en hel del på spel.
Dawit Isaak vet ingen längre om han lever eller ej, gör nåt Reinfeldt!

http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

Sluta ljuga om att barnen har det bra i Kungälvs Kommun 2011-12-15

”Det är många barn i dag som har en ”arbetstid” mellan 7 och 17 måndag–fredag. Deras arbetstid är utan några raster, utan något vilrum, med hög ljudnivå och med dagliga konflikter. Vi vill sluta ljuga om att barnen har det bra!” Skriver Vesna Birkedahl, verksamhetschef på förskolan Viljan i Kungälv.

Socialdemokraterna delar mycket i det Vesna säger

 • Dags att sluta ljuga och säg ifrån
 • En kommun som sparar
 • Personal som går på knäna
 • Kvalitetsförsämringar
 • 20 barn innebär förvaring

Vi delar inte analysen

Det är inte förskoleavgifterna som enligt Vesna får personal att ljuga. Problemet är lokalt, det handlar om politiska prioriteringar. Ansvaret för barn, personal, arbetsmiljön i förskolan och skolan bestäms inte i regeringen, det bestäms av Folkpartiet och Alliansen i Kungälv.

Det blir inte fler barn i grupperna i Ale eller Stenungsund nästa år, Kungälv skiljer ut sig! För under fem år i rad har det skett succesiva försämringar i förskolan (se tidigare statistik på denna blogg). Under fem år har kärnverksamheterna haft underskott. I år visar budgeten -70 miljoner jämfört med budget +18 miljoner. Alliansen har levt över våra tillgångar, nu betalar barnen priset.

Att höja maxtan är att införa fler avgifter i skolan

Varför inte reglera de privata företagens vinster istället?
Socialdemokraterna anser att förskolan är en del av alla barns livslånga lärande – vårt långsiktiga mål är att skolan skall vara avgiftsfri. Det lär ta 15-20 år. Men det handlar yttest om alla barns rätt. Här skiljer vi oss från ett borgligt synsätt och samhälle.

Vesnas förslag löser inte problemen i Kungälv

 1. Istället för högre avgifter i förskolan vill vi stoppa vinsterna i privata skol- och vårdföretag, pengarna skall som i Danmark och Norge gå tillbaka till barn och äldre. Vad gjorde föresten Vesna Birkedahls AB för vinst 2010, 2011? Känns lite tveksamt om det var vinster och samtidigt begära att föräldrar skall betala mer själv….men vad vet jag?
 2. Sedan Alliansen tog över Kungälv har skatten sänkts och antalet anställda har minskat och barngrupperna ökat. 2012 blir det än värre. Vi vill höja skatten (ca 50 kr månad) för att alla skall ha en bra förskola, skola och äldreomsorg. Har någon tänkt på att sänkt skatt kostar.
 3. Kungälvs ekonomi är misskött, alla som är besvikna på utvecklingen borde kräva samarbete från Alliansens sida i denna allvarliga ekonomiska situation, istället glasbubbla. Det hjälper inte att gå ner på knä inför regeringen och Björklund och be föräldrarna betala mer i avgifter. Ansvaret och problemet är här i Kungälv. Vesnas kritik är felriktad. Socialdemokraterna har alternativa besparingar, som Marstrands skola (3 miljoner), äga lokalerna (4,5 mkr) och vårdnadsbidrag (2,5 mkr) – men allt röstas ner. Det borde man protestera mot!

Se även hela artikeln i Kungälvsposten här

Miguel Odhner (S)

"Velepellar", "skam" och "politiska ynkryggar" 2011-12-06

Dessa makalösa uttalanden kan man läsa av moderaternas Anders Holmensköld i lördagens GP och dagens Kungälvsposten om frågan kring Båtellet, det känns tråkigt för Kungälv att ha en ordförande i kommunstyrelsen som tar så lätta, enkla och fula mediala poäng med en sjunkande retorik.

Sällan återger jag personliga detaljer i politiska samtal med Alliansen. Det gör man liksom inte. Men det som sker just nu i tidningarna i Båtelletfrågan är ganska extremt tycker jag.

För hur många tidningsläsare vet eller förstår att Anders Holmensköld spelar ett spel nu, en juridisk fråga blev superpolitisk helt i önödan, så dumt för Kungälv.

Anders Holmensköld tycker jag har så bra formuleringar

Så jag skrev återremissen för Båtellet tillsammans med honom, Elisabeth Matsson, tjänstman, kommunchef och advokat strax innan lunch den 1 deceber i ett rum som kallas Bryggan i kommunhuset. Alla var överens, men Anders och Elisabeth ändrade datum så vi skulle hinna innan årskiftet. Bra tyckte jag. Mot Kommunfullmäktige.

Strax innan Kommunfullmäktigeledamöterna intagit sina platser står Anders Holmensköld och Elisabeth Matsson (Folkpartiet) framför min stol i salen, vi pratar om ytterligare en återemiss som jag fått skriva för alliansen, det är den med Fästningsbolaget (kan ni också läsa om i dagens Kungälvspost). Trots att vi Socialdemokrater vill avgöra frågan ombads jag skriva fram det, det är väl bra att man jobbar tillsammans. Men tragikomiskt i sammanhanget.

Elisabeth Matsson, Anders Holmensköld och jag skämtade på ett gott sätt över situationen, att ett oppositionsråd från S skriver Alliansens förslag, att vi kan samarbeta.

180 graders Allianssväng

Likadant var det kring Båtellet och den återremissen. Nog skulle S ansluta sig under deras ajournering, då de inte bestämt sig. Så blev det också men precis när vi skall sätta oss ner böjer sig Anders Holmensköld fram till mig och säger som jag uppfattar ungefär så här.....

"vi har ändrat oss, vi kommer rösta för ett avgörande idag fast vi egentligen vill återremittera, skälet är att vi vill visa vårt stöd till Classe och Hedin som är anbudsgivare...vi vill inte att de skall dra sig ur....ni får återemittera...."

Jag blir alldeles paff och förvånad, vi är på väg att sätta oss för att gå till beslut, det enda jag kan få ur mig är "fegt", sedan sätter jag mig och omröstning startar. Under vår begärda paus har alltså Alliansen ändrat sig, förklaringen får jag på golvet, sekunder innan beslut. De står inte fast, trots att de var så säkra på detta att de inte ens ansett att tjänstemännen behövde komma, det var jag som krävde dit dem, för vi inom S ville diskutera det juridiska läget. Man blir paff. Jag vill i varje fall göra rätt och inte fel och få så bra betalt som möjligt för skattebetalarnas egendom.

Dumma ord utan grund triggar

Om Andres Holmensköld kunde använda ett annat språk, inte gjort politik med stortrumma av detta utan se till att vi får löst allt så snabbt som möjligt så rätt som möjligt så hade det varit lugnt. Vi är ju överens i sak. Om han hade taggat ner, inte använt dessa fördummande stora ord i ett politisk spel så hade alla tjänat på det.

Lördagens Gp med citatat med "velepellar" fick mig att skriva måndagens långa detaljerade blogg.

Dagens Kungälvsposten med "skam, yngkryggar, inte vuxna" etc fick mig att skriva denna trista blogg.

Jag blir besviken.

Jag tycker man skall vara varsam med orden generellt

Visst skall det blixra till, det gör jag, med jag har ofta lite stabilare grund att stå på då. Det är en del av demokratin. Men i denna fråga tror jag Alliansen dåliga samvete och 5 års bristande beslutsförmåga och inre oenighet tar i sig i yttryck av överord på oppositionen, det är synd och onödigt.

Det är onödigt för under de senaste åren har retoriken i samtliga nordiska länder förändrats och förråats, och på nätet sprids mängder av inlägg, inte minst har inträdet från Sverigedemokraterna stått för det sista steget i en avhumaniseringsretorik, Nu växer föraktet för politiken och man skäms.

Man får lära av det.

Miguel Odhner, (S)

Läget är allvarligt och har nu förvärrats 2011-12-05

Alliansen har levt över våra tillgångar, så är det inte i andra kommuner mig veterligen. De har misskött Kungälv för i kommunens egen analys (årsplan 2012 sid 8) konstateras att kommunens samlade nettokostnader har ökat i högre takt än vad skatteintäkter och statsbidrag gjort de senaste åren. Det går inte att skylla på omvärlden längre. Personal, barn och äldre betalar nu priset för att Moderater, Folkpartister, Kristdemokrater och Centern är mer rädda om sin gamla Allians och egna makt, än Kungälvs kommun.

Underskotten i verksamheten har ökat fem år i rad, nästan i samma takt som skatten sänkts. För att betala ut löner slopas investeringar, hela barn skall redovisas som halva barn, barngrupper och skolklasser ökas, personal minskas, hus förfaller och äldrevården skall nu privatiseras mer.

Sedan demonstrationer, namnlistor och insändare kring sparpaket 2012 har nu ekonomin ytterligare försämrats. Förra veckans oktoberprognos i Kommunfullmäktige visar -70,0 miljoner mot budgeterade +18 miljoner. Skatteintäkterna viker, Alliansen har inte lyckats sälja ut allt man tänkt sig och man klarar inte en kalkylränteförändringen av pensionsskulden (den klarade sossarna 2006).

Nu står vi än sämre rustade 2012 och framåt

Trots varningssignaler i tidigare prognoser och förslag från förvaltningsledningen sitter Alliansen med armarna i kors i en glasbubbla och vägrar på ett ärligt och seriöst sätt samarbeta när det inte fungerar.

Vi är djupt oroliga och inte blir det mer trovärdigt genom mediala löften eller politiska dimridåer om mindre barngrupper 2013 och slopade köer till äldreboende 2014 när facit de senaste fem åren är motsatsen.

Vi kräver seriösa konsekvensbeskrivningar, öppenhet och transparens

Socialdemokraterna har lagt ett kraftfullt budgetförslag, jobb för unga, tydliga ansvarsfulla prioriteringar, en 50-lapp mer i skatt per månad till barn och äldre och vi säljer gärna Båtellet för några miljoner mer om det går. Investera, avsluta privatiseringsutredningar och vårdnadsbidrag. Upphandla på annat sätt!

Pengarna behövs för att klara den kvalitet vi har idag och inte försämra ytterligare.

Kungälv kan bättre.

Båtellets framtid i den politiska kvarnen 2011-12-02

För mig är det nu viktigt att hålla tempo, få bra och rätt betalt och minimera risker för olagligheter i beslutsfattandet.

Och sällan händer det, men ibland känns det som luften tillfälligt går ur en. Båtellet är en sådan fråga. Med sorgsenhet har jag sett lokala demokratiskt engagemang slås ihjäl. Men jag tror på Marstrand, folket, föreningar och företagare. Igår avslutades en mycket positiv konferens med forskare, politiker med flera på Marstrand, mer av sånt, mer av samarbete! Vi har de bästa av förutsättningar, annat är det väl med politikens ledarskap ibland, speciellt i denna fråga, där Alliansen pga oenighet inte kunnat fatta beslut på 5 år. Tyvärr.

Snabb återremiss på 4 veckor innan slutligt beslut

Vid gårdagens Fullmäktigemöte blev det åter återremiss, det var tjänstemännens, kommunchefens och den externt anlitade advokatens förslag och starka rekommendation.

Skälet var att ett nytt högre bud på några miljoner är att anses som fullt ut seriöst (vilket vi, även Socialdemokraterna, inte ansåg när frågan om nytt bud behandlades vid kommunstyrelsens möte för en vecka sedan) och måste därför lagligen beaktas, annars hade ledamöterna i Kommunfullmäktige med stor sannolikhet begått lagbrott.

Kommunallagen stipulerar två grundläggande delar vid denna sorts affär (sälja 90 procent av verksamheten).

 • Alla som lagt bud skall behandlas lika
 • Kommunen måste sälja till högsta pris, nu (efter två års utredande och förhandlande) har marknadspriset har förändrats, det är Kommunfullmäktige enligt lag skyldiga att värdera

Generellt kan man säga att ModeratAlliansens idé att till slut sälja 90 % av verksamheten är juridiskt problematiskt till sin natur, inte världens smartaste idé av Anders Holmensköld. Det bästa hade varit att avyttra allt, eller arrendera ut det på lång lång tid. Men nu är vi där vi är.

Socialdemokratisk kraft att fatta beslut

Det högre budet är att betrakta som helt seriöst enligt advokater, förvaltning och kommunchef sedan i onsdags, varför frågan återremitterades till kommunstyrelsen.

Många ville fatta beslut, även jag. Men få verkade ha stake att fatta beslut, de enda som la förslag överhuvudtaget, var vi Socialdemokrater, som var lite delade i frågan, alla vill fram, men ibland kan vägen vara olika.

Min S-vän Bernt Lundborg tillsammans med få några till ville fatta beslut och yrkade på avgörande men jag kommer aldrig fatta beslut mot förvaltningen direkta och tydliga uppmaning att bryta mot gällande lag och inte beakta ett högre bud.

Jag föreslog återremiss och det fanns en stor majoritet för detta beslut:

Återremiss till kommunstyrelsen med anledning av nya inkomna bud.

 • Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vända sig till anbudsgivarna och erbjuda möjlighet att komplettera sina anbud på vissa punkter.
 • Kommunstyrelsen skall återkomma till Kommunfullmäktige med förslag till beslut senast 29 december 2011

Nu får alla som varit med från början en chans att komplettera på lika villkor och Kungälvs medborgare kan få kanske några miljoner mer betalt för sin fina fastighet på det exklusiva läget Marstrandsön. Dessutom minimerar vi risken att göra fel och jag hoppas att frågan kan behandlas mer öppet än tidigare, det mår demokratin bra av, här finns ju ett stort allmänintresse.

Jag gillar bra affärer, vem vill inte ha bra betalt?

Jag tror inte vanligt folk tycker det är fel att få mer betalt om nåt ändå skall säljas, pengar är ju inget kommunen har i överflöd direkt! Dessutom har de flesta affärer som gjorts på Marstrand historiskt varit dåliga affärer för Kungälvs skattebetalare, jag ogillar dåliga affärer. Därför gäller det att göra så rätt som möjligt rent juridiskt och inte hasta i mål så vi inte bedriver trolöshet mot medborgarna och hushållar med våra gemensamma tillgångar, dvs sälja till bästa pris.

Båtellet, en av Alliansens akilleshäl.

Politisk oenighet inom Alliansen (Centern lovade ju i valet 2006 att aldrig sälja, men ändrade sig sedan sakta efter interna strider) och slarv från Alliansen har kostat Kungälvs skattebetalare åtskilliga miljoner i utredningar.

Tänk om inte Centern ändrat sig, då hade verksamheten sköts av lokala föreningar och företagare sedan många år tillbaka. Men Moderaterna gillar inte lokal demokrati, samhälls, företagar eller båtföreningar, de säger dessutom nej till ett lokalt utvecklingsbolag. De vill bara privatisera. Oavsett, nu krävs nya tag, rätt tag och lite hastighet, därför är dt bra att frågan skall avgöras denna månad, den 29 december vid ett extra möte, på Socialdemokratiskt initiativ. Alliansen behöver ju lite hjälp, detta är andra gången vi hjälper dem i denna fråga, för Kungälvs bästa.

Varför vill man utestänga allmänhet och media?

För vid kommunfullmäktiges förra möte i november ville vi Socialdemokrater direkt återremittera frågan om Båtellet och ge kommunstyrelsen i uppdrag

 • Att politiskt och juridiskt värdera det för dagen inkomna budet från en av intressenterna.
 • Att undersöka möjligheten att ha underlag och beslut inför öppna dörrar.

Bakgrunden är ju att beslut i Kommunfullmäktige bakom stängda dörrar medges aldrig. Kommunallagen 5 kap 38§ föreskriver ju att Fullmäktiges sammanträden är offentliga och i kommentarerna i lagtexten hävdas att överläggningar inom stängda dörrar är i praktiken ovanliga. Själva beslutsfattandet ska alltid ske offentligt.

Alliansen ville prata lyssna med stängd dörr

Men det ville inte den Moderatledda Alliansen. De ville gärna, först, innanför stängda dörrar, höra tjänstemännen gå igenom alla detaljer i detta. Om det blev så att frågan vid nästa möte (om en månad) kunde hållas offentlig, så menade Alliansen att då får ledamöterna lyssna två gånger.

Jag anförde i november fyra argument mot att inte fortsätta diskutera frågan.

 1. Vi har fått ett helt nytt bud på x miljoner, det måste prövas och det kan omkullkasta hela förslaget till beslut. Varför spilla tid på gammalt underlag?
 2. Det är dyrt att ha konsulter och politiker inne två gånger för samma sak om frågan blir offentlig, som alla vill (hävdar de ivarjefall).
 3. Varför skall politiker lyssna innanför stängda dörrar och ställa frågor utan att allmänheten får lyssna första gången, men kanske andra gången? Det är i grunden ett odemokratiskt förhållningssätt, där man inte gör allt man kan för att allmänheten skall få reda på vad man gör med dess tillgångar. Vilka frågor ställs första gången och inte andra gången? Vilka frågor får allmänhet och media aldrig reda på? Genom beteendet legitimerar man ett demokratiskt underskott.
 4. Bortsett att man utestänger information för allmänhet och media, så är alla kommunfullmäktigeledamöter är inte på plats, men kanske den dagen då beslut skall fattas, då blir det till at ta om det igen.

Inget av argumenten bet på Alliansledarna, de ville så gärna ha dubbel information och stängda dörrar. Vi skulle få information, inte debattera, kanske ställa någon fråga, det var Alliansens linje – ingen skulle få höra. Sedan kunde vi återremittera frågan och se om vi kunde öppna processen för allmänhet och media. Nu blev den ju inte öppen vid gårdagens möte heller, det beklagar jag verkligen, vi får se den 29 december.

Tvingar fram information bakom stängda dörrar.

Själv är jag lite chockad och känner pinsamhet över Moderaternas demokratisyn. DÅ de i november valde att voterar för att få höra och fråga om anbuden för Båtellet bakom lyckta dörrar trots att de offentligt hävdar att de vill ”göra allt för att allmänheten” skall få ta del av diskussioner och underlag. Det är pinsamt, omoraliskt och snudd på hyckleri därför att de samtidigt accepterar och instämmer i den Socialdemokratiska remissen om ”att undersöka möjligheten att ha underlag och beslut inför öppna dörrar”.

”Vi får väl höra det två gånger”

När jag frågade kommunfullmäktiges ordförande Folkpartisten Elisabeth Mattsson som offentligt bedyrar att hon vill att allt skall vara offentligt och minsann arbetat för det om det av demokratiska och ekonomiska skäl inte vore bra att vänta så vi vet om det hela kan genomföras i allmänhetens och medias ljus så svarar hon att ”vi får väl höra det hela två gånger då”.

Det gör inget om det kostar dubbelt

När jag i november säger att det vore ekonomiskt hushållande så hänvisar ordförande till att det finns så många intresserade som det tål att höras två gånger, kostnaden var tydligen inte viktig.
Jag tycker det är slöseri med skattebetalarnas pengar, om man nu verkligen vill göra frågan offentlig. Det är så man börjar undra.

Eller ville man slippa protesterande föräldrar?

Eller var det för att man inte ville träffa de kanske 200 arga lärare och föräldrar som stod utanför och ville lyssna till den Moderatledda Alliansens nedskärningar i förskolan och äldreomsorgen? Var det ett taktiskt grepp att sitta i en låst sal för sig själv så att de som protesterade tröttnade och gick hem?

Det är så man börjar undra?

När informationen vid novembermötet var klar visar Moderaterna sitt rätta ansikte

Allt var bluff. De ville aldrig återemittera, trots att Anders Holmensköld (moderat kommunalråd) sa så till mig i pauserna. De ville egentligen ha lyckta dörrar. Nu blev det återremiss, trots allt, tacka Socialdemokraterna för det!

Fyll seglen – land i sikte

Om det blir offentligt den 29 december återstår att se, jag hoppas det. Jag hoppas också att vi får bättre betalt, en bra verksamhet, glada entreprenörer som upplever rättvisa och lite mer fart och framtidstro i Marstrand. Låt oss fylla seglen med luft mot framtiden och Båtellet. Vi behöver göra rätt och vi behöver komma vidare!

Läs gärna tidigare inlägg här

Försäljning? Vad gör man när den andre inte vet vad den vill?
http://www.kungalv.se/blogs/socialdemokraternas-bloggare/Miguel-Odhners-S-blogg/Forsaljning-av-Batellet/

Döda engagemanget och stöd etablissemanget
http://www.kungalv.se/blogs/socialdemokraternas-bloggare/Miguel-Odhners-S-blogg/Doda_engagemanget_och_stod_etablissemanget/

Möjligheternas Marstrand
http://www.kungalv.se/blogs/socialdemokraternas-bloggare/Miguel-Odhners-S-blogg/Mojligheternas-Marstrand/

Marstrand kan få ett lokalt utvecklingsbolag
http://www.kungalv.se/blogs/socialdemokraternas-bloggare/Miguel-Odhners-S-blogg/Marstrand-kan-fa-ett-lokalt-utvecklingsbolag/

Borgerliga ensidiga Marstrandsvisioner
http://www.kungalv.se/blogs/socialdemokraternas-bloggare/Miguel-Odhners-S-blogg/Borgerliga-ensidiga-Marstrandsvisioner-/

Räddningsplan för Marstrand
http://www.kungalv.se/blogs/socialdemokraternas-bloggare/Miguel-Odhners-S-blogg/Raddningsplan-for-Marstrand-/

Ekonomin i Kungälv rasar 2011-11-24

Oktoberprognosen visar resultatet -70,0 Mkr mot budgeterade +18,0 Mkr. Kärnverksamheten visar - 64,7 miljoner. Skatteintäkterna viker, Alliansen har inte lyckats sälja ut allt man tänkt sig och man klarar inte en kalkylränteförändringen av pensionsskulden. Utgifterna har varit störra än intäkterna de senaste åren. Man har sänkt skatten och använt tillfälliga statsbidrag som dragits in för ytterligare skattesänkningar från Anders Borg.

Priset betalar välfärlden, faktiskt små barn och äldre i sämre förskola, skola och service.

2011 är förlorat

Kungälvs Moderatledda Alliansregering styr i minoritet. Trots åtskilliga inviter till att vi måste ta gemensamma tag, 50-60 förslag tilll åtgärder från oppositionen vägrar Kristdemokrater, Folkpartister, Centern och Moderaterna i Kungälv att samarbeta. De ville inte vidta åtgärder i februariprognosen, Tertial 1 och tertial 2 rapporterna var nästan lika illa som denna oktoberprognos (som e värre). De ville inte samarbeta för Kungälvs bästa. Istället skjutar man problemen framför sig, vägrar bygga nya förskolor, skolor och äldreplatser. Stora nedragningar och demonstrationer. Vi har nu sett ökande underskott i verksamheterna 5 år i rad. Skall folk rösta på detta gäng igen?

Bättre förr

Igår fick Anders Borg utnämning av F. Times som Eu bästa finansminister. Tur att Aktuellt var så nyanserade att de påminde Borg om Sveriges finanspolitiska ramverk, vilket är Socialdemokraternas och Göran Perssons förtjänst. Annars hade inte Borg klarat detta med den grunden och urstarka finanser för Sverige. Tur för Anders Borg att hann höll med, att han inte kan ta åt sig äran.

När S, V, MP lämnade över Kungälv 2006 var det ordning och plussiffror över hela linjen, + i kärnverksamheterna, ingen kapitalförstöring, vi klarade av negativ pensionsrörelse på 10-tals miljoner (som vi har nu) och vi betalade av våra lån. Moderatalliansen som, nu bytt kommunalråd två gånger och kommunchefer två gånger, så långt utan framgång, kom till ett dukat bord, festen är slut, sänkt skatt kostar välfärld. Heder åt föräldrar, äldreanhöriga, lärare, kommunalare som nu säger ifrån! Men var är pensionärerna? Vill de att barnen skall ha det så här, är de trygga när de blir äldre, jag bara undrar?

Läs oktoberprognosen själv här

200 föräldrar och anställda protesterade 2011-11-11

Det går inte att skylla på omvärlden längre. Igår på kommunfullmäktiges möte blev det tydligt. Den Moderatstyrda Alliansen i Kungälv har skapat sin egen kris misskött ekonomi, skattesänkningar, bristande ledarskap och förmåga att styra drabbar nu välfärdens kärna. Den utomstående revisionsrapporten är glasklar, underkänt! Den egna årsplanen är glasklar, Allianspolitikerna har ansvarslöst levt över medborgarnas tillgångar, utgifterna har varit större än intäkterna, i flera år (årsplanen sida 8).

Misskött ekonomi ger besparingar

Trots varningssignaler i februari och i olika ekonomirapporter har Alliansen suttit med armarna i kors, vägrat samtal, förhandla eller engagera sig i detalj kring ekonomin. Underskotten i verksamheterna ligger nu på dryga 60 miljoner. De finansiella målen kommer troligen inte uppnås, resultatet blir kanske minus 50-70 miljoner för 2011. Kan men ge ett sådant gäng ansvarsfrihet? Om de gjort kommunen så illa under fem år (med ökande underskott hela tiden), kan de regera vidare i tre år?

92 miljoner skall sparas, inga investeringar i nya förskolor, skolor eller äldreboende. Förskolegrupper skall öka, skolklasser skall öka och personalen skall minska, 2012 mer än vanligt. Välfärdens kärna krymper.

100 tals medborgare protesterade – dörrarna stängdes

Det var därför inte konstigt att 100 tals medborgare samlats utanför och i kommunfullmäktigesalen för att protestera. Underbart att se äkta engagemang.
Tack alla ni som visar vad ni tycker, det har varit tyst alldeles för länge. Jag pratade med en helt vanlig mamma som var arg för att barngrupperna skulle öka!

Alliansen ville helst inte möta dem, de gjorde allt för att dra ut på frågan om Båtellet som skulle hållas bakom lyckta dörrar, förhoppningen var väl att många skulle tröttna och inte orka stanna för att höra debatten om deras barn och gamla och hur Alliansen sköter denna kommun. Fult och fegt tycker jag. Man skall respektera folk som visar engagemang, inte låsa in sig och smyga. Läs även mitt blogg inlägg om Båtellet, där ser ni hur diskussionerna gick bakom lyckta dörrar…….så förstår ni vad jag menar…

Ingen ödmjukhet

Inte heller ville Alliansen erkänna sina brister, bjuda in till samarbete eller anta en ödmjuk hållning. De förklarade det hela med att det är en justering i välfärden och att vi har det bra i Sverige eller att vi vill egentligen inte detta, det blir inte så farligt för vårt politiska beslut är bara ett sätt att ”munhuggas” eller den Moderata klassikern…”det är inte så stor skillnad i politiken”, snacka om att vara opåläst, snacka om arrogans…

Kraftfullt motförslag

Vi har lagt ett kraftigt motförslag, seriöst, med både möjlighet att skydda små barn och äldre samt klara de viktigaste investeringarna. Små barskall inte betala priset för systematiska skattesänkningar eller internationella finanskriser. Vi motsätter oss en politik som slår på de barn som har störst behov, det är en barnfientlig och orättvis politik, ett brott mot barnkonventionen, ett brott mot barns rätt. Du kan läsa det här. http://kungalv.se/upload/Bloggar/Dokument/årsplan-2012.pdf

Vem skall de äldre lita på? 2011-11-09

Idag har kommunstyrelsen diskuterat de växande köerna för boende inom vård och äldreboenden eller för den delen särskilt boende. Alliansen gör nästan ingenting och stryper investeringsbudgeten. Något parti vill att köerna skall vara raderade till 1 september 2014. Alliansen lägger ut dimridåer och försöker besvara förslagen om förändring med vackra ord. Socialdemokraternas förslag är glasklara. Förätat med förstån, bygg nytt, inga neddragningar på 8 miljoner i äldreomsorgen och inevstera i nya boenden i Kärna och Kode, Planera ett nytt stort vård- och omsorgsboende.

Böter och köer växer

Samtidigt växer köerna (idag är det över 40 personer som köar). Förra året betalade Alliansen 200 000 i böter och situationen för 2011 ser ut att bli likadan eller värre. Alliansen vägrar investera i äldres rätt till vård och boende.

Behoven ökar, vem skall man lita på?

23 % av kommunans alla 85 åringar och äldre bor på något av kommunens vård och omsorgsboenden.
Hur skall man som äldre kunna känna trygghet, hur skall man kunna lita på politiken?

Varför röstar en majoritet av landets pensionärer i Kungälv på Alliansen när de inte investerar i trygghet för de som byggt detta land? När det tvärtom nu beslutats om nedskärningar i antalet minuter som hemtjänsten och minskade portionsstorlekar på maten för våra äldre. Varför?

För Greklands bästa 2011-11-07

Papandreo visar riktigt ledarskap och ödmjukhet och avgår för att folket vill att politiken skall sluta tjöta utan handla och agera för Greklands bästa. Högerns arrogans är tydlig, han skall avgå, annars pratar vi inte alls. Han gör det, han visar prestigelöshet, den största av egenskaper om du brinner och tror på något.

Eurokraternas panikartade regelövervakning

Utan tillskott av mer av demokrati får vi ett EU som inte längre är ett progressivt politiskt projekt, utan reduceras till ett tomt maskineri för ekonomisk regelövervakning. Detta maskineri triggade igång i veckan, i de rasande reaktionerna på Greklands sedermera återtagna beslut att hålla en folkomröstning om det senaste krispaketet. I paketet ingår att landet i praktiken ställs under förmyndare av EU. Men raseriet var inte oväntat.

Den tyske författaren Hans Magnus Enzensberger skrev i en artikel i ”Der Spiegel” tidigare i år att ”blotta tanken på en folkomröstning utlöser genast panik bland eurokraterna”.

Finansen bestämmer

Skall ratinginstitut bestämma över demokratin, om folket ska få säga sitt? "Det är obegripligt att de bankekonomer, som företräder att starkt partsintresse – de banker som från början vållat krisen – får framträda i radio och TV. Som vore de opartiska expertkommentatorer om folkomröstningar är lämpliga eller inte", skriver BW på Arena.

Grundläggande demokratiska värden är hotade om vi fortsätter att ställa stabilitet mot demokrati.

Så synd att högern i samspel inom EU och Grekland tvingade bort Papandreo, som inte ens hann börja städa efter högern i Grekland som raserade deras ekonomi, än mindre hann Papandreo hålla demokratins fana högt. Usch!

Håll emot centraliseringen

Jag röstade emot EU, och Euron, ett beslut jag aldrig ångrat. Vi skall samarbeta, ha avtal och aldrig stänga in oss, tvärtom. Och folk gick med i EU för att kunna läsa, jobba, handla och ha fred. Inte få exakt samma ekonomiska politik eller avskaffa demokratin. Idag är den Svenska och nordiska välfärdsmodellen mindre unik med en borglig regering som gör sitt bästa för systemskifte, men nog finns det mycket som än inte offrats på altaret för "Europas förenta stater", och det är jag glad för.

Vem vill vara Jämställd & Kristdemokrat & pappa? 2011-11-04

Denna vecka debatterade jag jämställdhet på Mimers Hus med Kristdemokraternas ledande politiker i Kungälv, Gun-Marie Daun. Kanske var det 50-70 personer där som lyssnade. De får själva avgöra vad de tyckte, men för mig är Kristdemokraternas jämställdhets/familjepolitik dinosaurielik, konservativ och metoden bygger på passivitet, gör minsta möjliga, förändra ingenting, luckra upp och dra klockan bakåt.

Vi socialdemokrater har arbetat hårt, i många decennier, för att skapa ett jämlikt och jämställt samhälle.

 • Ett samhälle där barnens bästa prioriteras
 • Ëtt samhälle där både kvinnor och män har möjlighet att kombinera familjeansvar med arbete
 • Ett jämställt samhälle där kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv

Världens bästa jämställdhet & föräldraförsäkring – monteras sakta sönder – även i Kungälv

Jag är stolt över att vi uppnått mycket. Vi har världens mest generösa föräldraförsäkring och en förskola i världsklass. Men det finns ingen anledning att vara nöjd.

De senaste 5 åren så driver Alliansen utvecklingen åt fel håll, tillbaka till 50-talets hemmafruideal.

Istället för att satsa på högre kvalitet i förskolan och mer personal har den borgerliga alliansen sänkt skatterna och infört ett vårdnadsbidrag som tar resurser från förskolan. Alliansens ekonomiska politik drabbar kvinnor hårt.

 • Gapet mellan mäns och kvinnors löner har ökat med mer än 1000 kronor i månaden.
 • Sextio procent av skattesänkningarna har gått till män.
 • Skattesänkningar betalas med sänkt kvalitet i välfärden. Det innebär nedskärningar i kvinnodominerade yrken. Nästa år fortsätter jobben försvinna, 92 miljoner skall sparas i Kungälv, 24 miljoner inom skolan, 11 inom förskolan, barn och anställda, mest kvinnor drabbas. På ett år har antalet anställda i skolan, vården och omsorgen blivit 25000 färre. I Kungälv skall helst 300 jobb bort enligt Andes Holmensköld.
 • Nedmontering av sjukförsäkringen har lett till att tiotusentals sjukskrivna har utförsäkrats. En majoritet av dessa är kvinnor.
 • Alliansen har sänkt beräkningsgrunderna för föräldraförsäkringen, jag förlorar närmare 600 kronor då jag själv är pappaledig, vilket jag är nu. Än värre är det att de sänkt ersättningen för vård av sjukt barn, vad är det för valfrihet i KD:S Sverige?
 • I Kungälv har Alliansen under sina tre förstå år försökt ta bort eller minska en mångmiljonsatsning på rättvisa ersättningar i löner för kommunens anställda. Inte mycket har gjorts, (arbetskläder) tvärtom.
 • Trots att kvinnor har högre ohälsotal, en större andel anger att de lider av nedsatt psykiskt välbefinnande och att våld i hemmet drabbar kvinnor och barn, vilket är kopplat till könsmaktordningen skall den Moderatledda Alliansen med Kristdemokrater spara 15 miljoner inom Arbetsliv och Stöd. Av dessa skall Gun-Marie Daun, kristdemokrat, enligt eget kommunstyrelsebeslut skära bort 4 miljoner på Socialmedicinsk mottagning, krismottagning, familjecentralen och Trampolinen (30 barn stödgruppsverksamhet Kyrkan). Detta drabbar kvinnor och barn och motverkar ökad jämlikhet.

Svaret på denna fråga under debatten från Kristdemokraterna var, ”detta handlar inte om skatten och pengar, utan om attityder”.

Utveckla istället för att avveckla

Sverige och Kungälv har en förskola som är ett internationellt föredöme. Den utgår från en nationell läroplan och leds av utbildade pedagoger. Förskolan är så populär - att i princip alla väljer att sätta sina barn där.

 • Vi säger nej till större barngrupper och ja till att bygga fler förskolor.
 • Socialdemokraterna vill gå vidare och förbättra tillgängligheten ytterligare så att alla de som jobbar på helger, kvällar och nätter också ska ha rätt till barnomsorg.
 • Socialdemokraterna vill också att barn till föräldralediga och arbetslösa ska få rätt att gå minst 30 timmar i veckan.
 • Socialdemokraterna vill satsa stora resurser på förskolan, bygga förskolor, anställa fler och minska barngrupperna. I Kungälv blir det nästa år – precis tvärtom, tack Kristdemokrater!
 • Vi vill ha en tredelad föräldraförsäkring (KD vill avveckla pappadagarna). För att öka jämställdheten i samhället behöver föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna. Som ett steg på vägen föreslår vi att föräldraförsäkringen delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera vårdnadshavare, och en tredjedel som båda vårdnadshavare har möjlighet att ta ut.
 • Kvotering i bolagsstyrelser. Aktiebolagslagens regler ska ändras så att minst 40 procent av vartdera könet är representerat i de större bolagens styrelser.

Alliansen själva vill ju avveckla det helkassa vårdnadsbidraget. Det är snart bara Kristdemokraterna I Kungälv som vill ha det kvar. Vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng är missriktade reformer som försvårar eller försenar etableringen på arbetsmarknaden för många kvinnor med utländsk bakgrund. Socialdemokraterna vill förändra etableringsreformen och att vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng avskaffas. Vi prioriterar utbildningsinsatser som leder till att fler kvinnor med utländsk bakgrund kommer ut i arbetslivet.

Insatser för att få fler kvinnor i arbete är en bärande del av vår ekonomiska politik.

Att få ned den historiskt höga arbetslösheten är den viktigaste utmaningen vi har framför oss de närmaste åren. Tyvärr kan vi konstatera att regeringens politik inte lyckats klara den uppgiften.

Miguel Odhner (S)

92 MILJONER FATTAS i KOMMUNENS BUDGET 2012 2011-10-26

Idag har den Moderatledda Alliansen beslutat göra stora nedskärningar på små barn i förskola, skola. Skälet är tyvärr att Alliansens tappat fokus och styrning , de har kört Kungälvs ekonomi i botten med driftsunderskott i fem år i rad, uteblivna investeringar och nu fattas 92 miljoner inför 2012 (37 miljoner i löneökningar, 55 miljoner i pris- och volymökningar) för att behålla den verksamhet som finns idag, utan några som helst förbättringar. Nu drabbas barn och äldre.

Vi har under flera år sträckt ut handen till Alliansen, men de har stängt dörren. Med facit i hand har vi en driftskostnadshöjande minoritetsstyre, vi beklagar detta. Detta är sorgligt, då Kungälv i grunden har de allra bästa av förutsättningar att ha hög välfärd och god ekonomi.
Varje ineffektivt använd skattekrona är en s töld från dem som mest behöver den. Därför krävs ledarskap, planering, prioriteringar, styrning, uppföljning och politiskt samarbete.

NETTOKOSTNADERNA ÖKAR MER ÄN INTÄKTERNA

Ett grundproblem med Alliansens politiska effektiviseringar och besparingar är att det inte fungerar. Alliansens privatiseringar och ”omställningsprogram” för personal fungerar inte i vare sig Dragkraft 1 eller Dragkraft 2. Alliansens politiska ledarskap brister i ansvar, tydlighet och styrning på kommunstyrelsenivå.

Detta är inget vi hittar på för i kommunens egen analys (årsplanen sida 8) konstateras att kommunens samlade nettokostnader har ökat i högre takt än vad skatteintäkter och statsbidrag gjort de senaste åren.

MINUS I KÄRNVERKSAMHETEN 5 ÅR I RAD

Bristen på politiskt ledarskap, förmåga att prioritera innebär att verksamheterna (sektorer skola, äldrevård, samhällsbyggnad etc) har för lite pengar, trots ständiga kortsiktiga ofta felaktiga besparingar, så går inte verksamheterna ihop. Så här kan det i längden inte fortgå.
2006 visade driften + 23,7 miljoner (Rödgrönt Kungälv)
2007 visade driften -24,9 miljoner (Moderatstyre)
2008 visade driften -4,8 miljoner (Moderatstyre)
2009 visade driften -8,2 miljoner (Moderatstyre)
2010 visade driften -36,1 miljoner (Moderatstyre)
2011 visar driften -63,3 miljoner (Moderatstyre) (tertialrapport 2 sid 32)

VÅR EKONOMISKA ANALYS

92 miljoner skall sparas. Det klarar inte Alliansledningen i kommunstyrelsen utan går med kortsiktiga steg till kommunfullmäktige och ber om pengar till löner (37 miljoner) och minskar därmed det framtida överskottet från 51 miljoner till 15 miljoner.

Borta är generationsansvar och långsiktigt tänkande. Förslaget innebär att kommunen inte har råd att investera i framtiden, vilket kommer driva upp kostnaderna ytterligare.

Kungälv växer och allt blir lite dyrare, volym och prisökning skall sparas in vilket innebär 55 miljoner i besparingar eller mer på kärnverksamheten 2012. Fördelat enligt följande:

Alliansens besparingar 2012 S-acceptans Skillnad
Skola -24 miljoner -6 miljoner 18
Arbetsliv och stöd -15 miljoner -10 miljoner 5
Kultur och samhällsservice -0,9 milljoner -0,5 miljoner 0,4
Vård- och äldreomsorg -8 miljoner -8 miljoner 0
Samhällsbyggnad -5 miljoner 0 miljoner 5 miljoner
Centralt -2 miljoner -2 miljoner 0 miljoner
Summa -54,9 miljoner -26,5 miljoner 28,4 mijoner

Kommentarer:

Vi accepterar inga som helst besparingar på små barn i förskola skola. Vi accepterar besparingar på 6 miljoner på gymnasiet då elevantalet sjunker med över 100 elever.

Redovisat underlaget för ex Arbetsliv & Stöd är felaktigt i årsplanen. Vi accepterar inga som helst besparingar, kvalitetsförsämringar av köpt vård eller nedläggningar av sociomedicinsk-/krismottagning, familjecentral eller Trampolinen. Däremot kostnadssänkningar utan negativa socioekonomiska effekter motsvarande 10 miljoner. Vi prioriterar jobb istället för bidrag till unga.

Konsumentrådgivning skall finnas kvar.

Vi accepterar inga som helst besparingar inom äldreomsorgen, sämre biståndsgivning för äldre eller minskade portionsstorlekar. Däremot är vi positiva till förändring av konstruktionen av hemtjänsttaxan vilket enligt förvaltningsuppgift, med fokus, skulle kunna motsvara 8 miljoner.

Vi accepterar inga försämringar inom samhällsbyggnad, stadsutveckling, bygglov, miljöhantering eller ökad kapitalförstöring genom minskat underhåll av anläggningar.

EGNA BESPARINGAR PÅ 15 MILJONER 2012

Insatserna för högre överskott i budgeten, högre ansvartagande för investeringar, insatser för fler jobb, bättre skola, vård och miljö måste justeras till en rimlig nivå för ökad hållbarhet på sikt. Därför gör vi följande ekonomisk/politiska omprioriteringar summerat till 15 miljoner 2012:

 • Avskaffat vårdnadsbidrag
 • Minskade socialbidrag genom jobbsatsning
 • Fallskador
 • Upphandling
 • Marstrands skola
 • Lokaler & paviljonger
 • Politiken
 • Avveckla Toleransprojektet, del Palestina/Israel
 • Stopp privatiseringsutredningar
 • Digitala flöden/IT
 • Ökad uppdragsutbildning
 • Arbetsorganisation, deltid och bemanningsföretag
 • Näringsliv sponsring
 • Cykelbana

STÄRK VÄLFÄRDENS KÄRNA

Vi säger stopp för fler besparingar än det vi presenterar här. Inte minst för att klara förskolan och skolan från besparingar, så krävs en skattehöjning tills vidare om 25 öre vilket ökar intäkterna med 20 miljoner för 2012.

Små barn skall inte betala priset för systematiska skattesänkningar eller internationella
finanskriser. Vi motsätter oss en politik som slår på de barn som har störst behov, det är en barnfientlig och orättvis politik, ett brott mot barnkonventionen, ett brott mot barns rätt.

INVESTERA 50 MILJONER MER 2012

Vårt ekonomiska förslag klarar att bära 150 miljoner i investering 2012, behovet är 185 miljoner. Alliansen har inte tänkt bygga en enda ny skola eller äldreboende. Alliansen har endast 100 miljoner som är fördelat i småpotter för att lappa och laga på det vi har, det duger inte i en växande kommun.

Till skillnad mot Alliansen och på förslag från förvaltningen vill vi Socialdemokrater investera i förskola/skola i Ytterby, Diseröd, Kode, Kungälv, Munkegärde och Thorildskolan.

Kommunfullmäktige har beslutat om en fastighetsstrategi. Genom att strypa investeringar och underhåll sker kapitalförstöring och misshushållning – precis tvärtemot det enhälliga Kommunfullmäktigebeslutet om fastighetsstrategin. På grund av bristande underhåll och kraftigt ökad kapitalförstöring i anläggningar, vägar och fastigheter de senaste åren är det tid att aktivt pröva reinvesteringar i det vi redan idag äger. Vidare krävs investeringar för fler jobb och ökade skatteintäkter, grön omställning av bostäder, skolor, äldreboende, infrastruktur samt nya och växande branscher, som besöksnäringen.

Vårt långsiktiga mål är att vi i Kungälvs kommun har 10-åriga investeringsplaner med grova driftskostnadsuppskattningar, först då kan Kommunfullmäktige ta det långsiktiga ansvar de givits. Vi förlitar oss inte på externa privata investeringar, de är i princip alltid dyrare på lång sikt, utan det vi behöver skall vi bygga och äga själva.

Nämndhuset kräver en särskild lösning/finansiering och ligger idag utanför investeringsbudgeten, vilket redan är, men med Alliansens årsplan riskerar att bli än ännu tyngre kvarnsten i framtiden. Detta är helt oacceptabelt.

Läs hela vår årsplan här. pdf-fil, 241 kB)

Skolan och lärarna - Sveriges framtid 2011-10-04

Regeringen avstår från att investera i det som bygger Sverige starkt. Tillväxt och välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå i hela befolkningen. För människor handlar det om att få bättre möjligheter till ett arbete. Det finns ett tydligt samband mellan arbetslöshet och utbildningsnivå. Vi vill därför investera nästan 5 miljarder i hela utbildningssystemet 2012 och 17,5 miljarder för 2012-2015.

Vi har sett fem år av försämrade resultat i skolan och Sverige tappar i internationella kunskapsmätningar. Den neråtgående spiralen måste brytas. En skola kan aldrig vara bättre än sina lärare och därför satsar vi nu i kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling för dem, säger min kompis Mikael Damberg, utbildningspolitisk talesperson för oss Socialdemokrater.

Läs Socialdemokraternas budgetförslag här

Miguel Odhner (S)

Alliansen förlamad - 2011 innebär stora minusresultat 50-100 miljoner 2011-09-29

Vid gårdagens kommunstyrelsemöte lämnade finanschefen en krisartad ekonomisk rapport, Tertialrapport 2 2011.

För 2011 kommer det redovisas underskott i kommunens finanser på mellan - 50 till kanske - 100 miljoner, detta trots att Alliansen säljer och rear ut kommunal egendom för 18 miljoner, personalen i skolan minskar rots fler barn och att skatteintäkterna ökar .

Grundproblemet är att Alliansen och den Moderata ledaren Anders Holmensköld tappat kontroll, styrning och planering av ekonomi, mål och investeringar (trots flerårig kritik från kommunens revision).

Vetat om problemen hela året – nu växer de

Redan i februariprognosen visste Alliansen att kommunens kärnverksamheter skulle gå med underskott om - 55 miljoner. Redan då stod det klart att de inte klarar sitt åtagande utan försäljning och att man inte ansåg sig klara av underskottet på 35 miljoner, i tertialrapport 1 och 2 ökar problemen och ligger i verksamheterna på underskott i storleksordningen - 60 miljoner. Man klarar inte heller av den aviserade ökade pensionskostnaden och med tre månader kvar av året ser vi ännu större underskott och hur en svag och ansvarslös Alliansledning skjuter problemen framför sig till 2012 – 2013 när kommunens utmaningar än större.

Kärnverksamheten redovisar växande underskott - fem år i rad!

Verksamheten (cheferna inom sektorer skola, äldrevård etc) har för lite pengar, trots ständiga besparingar går inte verksamheterna ihop. Så här kan det i längden inte fortgå.

2006 visade driften + 23,7 miljoner (Rödgrönt Kungälv)
2007 visade driften -24,9 miljoner (Moderatstyre)
2008 visade driften -4,8 miljoner (Moderatstyre)
2009 visade driften -8,2 miljoner (Moderatstyre)
2010 visade driften -36,1 miljoner (Moderatstyre)
2011 visar driften -63,3 miljoner (Moderatstyre, T-rapport 2, kommunstyrelsen 2011-09-28)

Just nu, minus - 63,3 miljoner i kärnverksamheterna

Nedan ser du vilka verksamheter (totalt – 63,3 miljoner 2011) som är värst drabbade, med bara tre månader kvar av året kommer budget inte klaras, i mitten av oktober kommer kommunchefen redovisa stora neddragningar. Alliansen har abdikerat och låtit 2011 bli ett förlorat år.

 • Skolan – 12,5 miljoner
 • Arbetsliv & Stöd - 21,8
 • Vård & omsorg – 20 miljoner
 • Samhällsbyggnad – 11,4 miljoner

Arrogant Allians som tappat sin lans

Detta är inte generationsansvar, detta är bristande ledning, styrning och förmåga till samarbete över gränserna för Kungälvs bästa. Vi Socialdemokrater har lämnat 47 förslag för att få ordning på ekonomin, men inte ett enda har Allinsen önskat diskutera. Utvecklingspartiet har lämnat 16 förslag, inte ett enda har Alliansen önskat diskutera. Moderaterna i Kungälv styr arrogant, de stänger dörrar och vi beklagar detta. Vid gårdagens möte öppnade vi återigen handen till Alliansen, bemötandet var som vanligt i huvudsak arrogant, men vi får se. För så här kan det inte fortgå och dessutom är det barn och äldre som betalar genom sänkt kvalité och personal genom ökad stress.

Det duger inte, Kungälv kan bättre!

Läs gärna vad jag skrev om Tertialrapport 1 här

Miguel Odhner (S)

Kungälvs Fotbollsflickor 2011-08-31

Kommunen har i många år inte lyssnat på Kungälvs fotbollsflickor. Ca 10 lag och över 200 aktiva flickor som önskat bra lösningar/avtal sedan 2002. Nu har det egentligen gått 9 år utan svar - under all kritik, så kan vi inte behandla föreningar, pengar finns avsatta i budget, men inget händer. Klubben måste få tydliga förutsättningar. Därför har jag i förra veckan sett till att ärendet lyfts upp för dialog/beslut vid kommunstyrelsens nästa möte 14 september. Bra initiativ av klubben att bjuda in intresserade förtroendevalda imorgon! Nu händer det säkert grejer!

Vi som vill ha parkering, klubbstuga & Omklädningsrum till Klövervallen

Miguel Odhner (S)

Inga skattesänkningar - inga jobb? 2011-08-19

Jag trodde jobben och arbetslinjen var de ”Nya Moderaternas” viktigaste fråga? Skattesänkningar har ju sedan valvinsten 2006 varit den borgerliga regeringens viktigaste politiska åtgärd för att minska arbetslösheten, i såväl låg som högkonjunktur, nu avvecklas även den åtgärden - grattis Sverige!

Läs här (länk till dagensarena.se)

Inga skattesänkningar, inga investeringar, inga stimulanser…..det ser ut att bli som vanligt regeringen och Alliansledningen i Sverige kryper ner i en spann och drar locket över sig och hoppas på det bästa. Göran Perssons tidigare stora överskott är borta i sänkta skatter. Utanför står vanligt folk med försämrade pensioner, förlorade jobb, stängda fabriker, större klasser och barngrupper, ökande socialbidrag, bostadsbrist och eftersatta infrastrukturinvesteringar….det kalas att ta ansvar….och alla älskar Borg och Reinfeldt som egentligen inte har någon politik eller vilja.

Eller beror allt på att ”Nya Moderaterna” egentligen inte kunde få igenom sitt förslag i riksdagen i höst - för alla andra partier tycker det är oansvarigt? Var det bara taktik, det är ju något de däremot behärskar bättre än allt annat som har med verkstad och verklighet att göra.

Mördade Socialdemokrater 2011-07-26

1 minut

Klockan 12 i går tystnade Norden, Sverige och Kungälv. Från mitt kontorsfönster såg jag människor stanna på gatan, bilar stanna i rondellen, i kontorshallen gick tjänstemännen ur sina rum och stod tyst och stilla i korridoren.

I en ­minut höll brödrafolken tyst för att ­gemensamt visa sitt deltagande i den sorg som drabbat människor i Norge. Norge är en liten nation. Per capita förlorade landet dubbelt så många människor som USA den 11 september 2001. Efter elfte september har en ny sorts högerextremism ökat i ­styrka, som har lite med nazism att göra och i stället anknyter till konservativa värderingar. Rashat har ersatts av kulturhat. Därför sa jag till tjänstemännen att jag kände stolthet över vårt agerande.

Mördade Socialdemokrater

Norrmannen Anders Behring Breivik mördade Socialdemokrater. Utstuderat och iskallt gick han gick runt och sköt ihjäl unga Socialdemokrater, han mördade dem. Han vill mörda den Socialdemokratiska statsministern. Bomben vid Youngstorget i Oslo och massmördandet vid AUF-lägret (SSU) på Utøya är beviset. Det norska socialdemokratiska ungdomsförbundet förbereder sig på att begrava minst 85 personer. En hel politisk generation. Ett politiskt mord. Politisk terrorattack, beskriven i 1500 sidor text. Ändå tycks en del ha svårt att acceptera att attentatet var riktat mot socialdemokrater?

Efter flera dygn av nyheter går tankarna till de unga SSU:are som mördades. En innerlig känsla av djup Socialdemokratiskt sorg och ilska infinner sig i själen. Varför mördas Olof Palme, Anna Lind och nu unga SSU:are.....varför infinner sig en känsla av att det inte sällan är just Socialdemokrater som mördas?

90 % av alla terrordåd i Europa görs av högerextremister.

Kanske finns en förklaring i fakta. För enligt EU:s polisorgan Europol begicks det mellan 2006 och 2009 1.770 terrordåd i Europa. Bara sex av dessa 1.770 dåd, eller 0,34 %, hade muslimska kopplingar. 265 gånger fler terrordåd, nämligen 1.596 stycken eller 90,2 % av alla Europas terrordåd, hade högerorienterade kopplingar.

Mördarens näring

Andra förklaringar finns kanske i våra grundläggande värderingar om solidaritet, hur vi bygger samhället, världen, tillsammans eller själva, skillnaderna i politiken, politiska drömmar om frihet, jämlikhet och broderskap.

En person på den lokala bensinmacken sa till mig att det kunde lika gärna varit Moderaterna mördaren var ute efter….det tror inte jag. Jag har ivarjefall inte sett det, och all fakta talar emot det. Mitt svar till mannen på bensinmacken var att det är skillnad på solidaritet och solidaritet, man måste kunna sin historia, sin ideologi och politikens nyanser bakom retoriken. Mannen på bensinstationen sa till slut att detta nog inte var bra för Sverigedemokraterna. Jag höll med honom.

För jag delar www.expo.se analys om att Anders Behring Breivik hittat sina argument och inspiration i en ultrakonservativ antimuslimsk idévärld. En antimuslimsk idévärld som bärs upp av idén om en kamp mellan islam och väst, av tanken om en vänsterinfiltration av samhället som gör allt för att förgöra traditioner, den egna kulturen och det egna folket. Denna idévärld kretsar kring bloggar, hemsidor, nätverk och ideologer. Den sträcker sig in i högerpopulistiska partier runt om i Europa, Norden och Sverige. Anders Behring Breivik har tagit den antimuslimska retoriken till sin yttersta spets och det är hans ideologiska övertygelse som gjort Socialdemokratin till, vad han anser, en legitim fiende.

Vem är ansvarig?

Anders Behring Breivik är ensam ­ansvarig för sina handlingar. Men de kan inte förstås om man inte också förstår det politiska klimat i vilket de utförts, och som finns i både Norge, Danmark, Sverige och Finland.

Det är en idévärld som är stark kring partier som Fremskrittspartiet i Norge, där Breivik själv var aktiv till 2007. Och kring Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti och Sannfinländarna. En del menar, och jag håller med, att dessa partier har ett särskilt ansvar att fördöma terroristattacken i Norge. Men som Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet säger: ”Det räcker inte! Hetsen mot muslimer. Mot det mångkulturella samhället. Hetsen mot AUF och andra vänstergrupper är inget norskt fenomen. Det finns i hela norden och Europa. Det måste få ett slut. För det har vissa större ansvar än andra.”

Inte politik – det var ju bara en galning

Jag ser och hör det i Sverige. Överallt kapitulerar europeiska politiker av alla färger för det rasistiska bakgrundsbruset. Schweiz förbjuder minareter. I Ungern patrullerar svartklädd paramilitär. Att ha ett främlingsfientligt parti i parlamentet har snart blivit obligatoriskt. Besattheten vid allt främmande växer. Här hämtar Socialdemokratiska mördare sin näring, på det sättet är han ingen ensam galning, vilket är den lättaste och skönaste argumentationen och förklaringen för alla - att avfärda detta politiska mord med.

Jag kommer ihåg hur Olof Palme ansågs som landsföräddare av högerpartier. Hur Uppdrag Granskning visade ett program med Jimmy Åkesson och Sverigedemokrater sjöng hat och mördarsånger om Olof Palme på en båtresa. Detta är naturligtvis inte Jimmy Åkessons fel, Blue Labour i England eller någon populistisk Folkpartiledare som vill införa burkaförbud, det är mångas ansvar. För när europeiska politiker tävlar i vem som kan lägga det mest islamofobiska lagförslaget uppmuntrar de till en debatt på de främlingsfientligas premisser.

Dags för förändring

Bästa sättet att hedra de som dog i ­fredagens terroristattack är att gemensamt ta ansvar för att förändra det ­politiska klimat som gjorde hatet möjligt.

Du och jag våga ta diskussionen om alla människors lika värde, för ett mångkulturellt samhälle och för solidaritet över alla gränser. Vi måste våga ha en dröm som inte handlar om isolering i en alltmer öppen, globaliserad och gemensam värld. Du måste våga stå på dig. Här finns argument och fakta för dig www.expo.se

Vi skall engagera oss politiskt, precis som Håkan Juholt utryckte det, ”Just engagemang är ett vackert ord. Det är motsatsen till liknöjdhet och passivitet. Engagemang är en förutsättning för en demokratisk samhällsförändring, buren av många människor tillsammans.”

Vi båda anser att det behövs fler som vill förändra världen till det bättre, inte färre. Framför allt behövs unga människor i demokratins tjänst. Därför skall vi stödja SSU I Kungälv, Sverige och internationellt. Föräldrar ska kunna känna trygghet, glädje och stolthet över att deras barn valt att engagera sig politiskt.

Demokrati är inget givet. Demokratin måste vinnas varje dag, dygnet runt år ut och år in.Demokratin bygger på den grundläggande tanken om respekt, respekten för allas lika värde. Det finns de som anser sig ha åsikter och övertygelser som är mer värda än andras, det skall med upplysning, ord och handling bekämpas. Det är det vi kämpar för, tillsammans.

Därför gladde det mig och värmer att 200 000 människor samlades i manifestation mot våld i Oslo igår.

Framtiden är vår, du bestämmer själv hur du vill ha den.

100-300 jobb försvinner, påverkar barn och äldre 2011-07-08

Förra året fick Kungälv ca 40 miljoner i tillfälligt statsbidrag. Alliansen använde det mesta av engångspengarna till att anställa folk i skola och äldreomsorg. Vi ville hellre rusta upp hus och parker och ge våra ungdomar riktiga jobb istället för bidrag. Det hade alla tjänat på. Efter valet, när Anders Borg dragit in statsbidraget, då nyktrar det Moderata kommunalrådet till och inser sitt misstag. Det finns för många anställda och budgeten går inte ihop.

Nu vill han snabbt och enväldigt göra sig av med 100 anställda, eller enligt honom själv kanske 300 jobb på 1,5 år. I en växande kommun är det en kortsiktig politik som redan prövats 2008-2010 utan analys, vilket ledde till att miljoner av skattebetalarnas pengar blev utbetalade i avgångsvederlag samtidigt som antalet anställda ökade. Det är ju det som är anledningen till den stora nettokostnadsutvecklingen enligt Holmensköld själv.

Stänger dörrar

Inte heller vill den Moderatstyrda Alliansen ha hjälp, av eller dialog med något annat parti i kommunstyrelsen. Detta trots att underskottet nu blivit över 60 miljoner i kärnverksamheten och ökar för 5:e året i rad. Dörren stängs och alla andra partiers förslag, inklusive kommunchefens anses orealistiska. Inte heller vill Alliansen veta om deras personalnedskärningar innebär kvalitetsförsämringar eller om man når sina egna budgetmål. Historien upprepas.

Vi är många i oppositionen som är besvikna och oroade efter styrelsemötet den 4 juli. De som betalar priset är de äldre, barnen, miljön och våra anställda.

Februariprognosen visade - 55 miljoner för att få ihop budget 2011

Prognosen togs inte på allvar och var dessutom, liksom denna tertialrapport, mycket sen. Vi inom oppositionen varnade för detta och ville att kommunstyrelsen aktivt skulle reagera redan i våras. Vi konstaterade redan då att kommunstyrelsen inte klarar sitt åtagande utan reaförsäljning av Marstrandstomter och dessutom kapitulerade inför sin uppgift och ville avvakta tertialrapporten.

Tertialrapport 1 visar ännu större underskott

Nu har Tertialrapport 1 för Kungälvs kommun redovisats, rapporten visar att det saknas - 76 miljoner (sid11) i kärnverksamheten för 2011, nu blir det besparingar, igen. Ett misstag som Alliansledningen i Kungälv gjorde var att lägga in en stor del av Anders Borgs tillfälliga statsbidrag för att anställa personal. Så nu minskar Anders Borg statsbidraget och sänker skatten. Kungälv måste till skillnad mot många andra kommuner spara dubbelt så mycket. Lite ökade skatteintäkter och reapriser på Marstrandstomter hjälper inte. Politiken slår stenhårt mot barn och äldre i Kungälv.

Kärnverksamheterna visar för 5 året i rad stora underskott, enligt Tertialrapport (sid 13):
- 17,4 miljoner i skolan
- 18,7 miljoner för Arbetsliv och Stöd
- 20 miljoner i Vård och Äldreomsorgen
- 14,5 miljoner inom Samhällsbyggnad
- 5,5 miljoner hos FM service

Vad gör Alliansen i kommunstyrelsen

Den 8 juni fick kommunchefen i uppdrag att återkomma tillkommunstyrelsen med förslag på åtgärder för 15-30 miljoner kronor för att klara budgeterat resultat. Den 22 juni redovisades ett första förslag. Den 4 juli hålls ett extra kommunstyrelsemöte, där Alliansen väljer att helt ensidigt och utan förvaltningsstöd eller samarbete och dialog - med en enda rösts övervikt - köra igenom en besparing på 30 miljoner på personalsidan i Kungälvs kommun. Inga ekonomiska eller kvalitetsmässiga bedömningar behöver göras. Inget extra möte för att se om förslagen och besluten följer Kommunfullmäktiges mål behöver göras.

Kostnadsdrivande osäkerhet

Nationellt och på politikerveckan i Almedalen hör vi hur finansminister Anders Borg manar till försoning kring ekonomin, han vill förhandla med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Men i Kungälv gör man tvärtom. Kungälv har ju också en Alliansledd ”minoritetsregering”. Ansvaret för budgeten ligger helt hos minoritetsstyret, även om både Sverigedemokrater och Utvecklingspartiet i huvudsak stödjer och nästan alltid röstar med Alliansen. Minoritetsstyre kräver förmåga till dialog och lyhördhet, förmåga till helhet och politiska kompromisser. Ett svagt styre utan denna ledarförmåga riskerar en politisk kostnadsdrivande osäkerhet i förvaltningen och hos externa investerare.

Vi är, liksom tidigare, alltid beredda att ta ansvar. Men det finns gränser, vi drar den gränsen vid barnen i skolan och våra äldres omsorg, här säger vi nej till personalminskningar i en växande kommun. Men vi har presenterat totalt 47 punkter, varav 11 punkter för att få ner personalkostnaderna, men det var inte intressant. Vi beklagar detta.

Inga konsekvensbeskrivningar, ingen tydlig styrning och uppföljning

Vi drar också gränsen vid att det är rimligt att få en konsekvensbeskrivning av den nuvarande förslag till beslut, processen för att ta ansvar kräver agerande nu, inte i september eller oktober. Därför reserverar vi oss mot att Alliansmajoriteten inte vill ta ansvaret för kvalité och ekonomisk säkerhet i sina egna beslut och inkalla ett extra kommunstyrelsemöte. Vi känner oro inför vårt styrelseansvar, därför reserverar vi oss och har även lagt och voterat kring egna förslag.

110 till 300 färre jobb i en växande kommun?

Läs den politiska Alliansprodukten ”Dragkraft”, 99 % av förslagen handlar om personalminskning och förändrade arbetssätt. Alliansens förslag och Utvecklingspartiets förslag bygger i huvudsak på minskad personalstyrka inom skola och omsorg.

Alliansens föreslår, utan någon som helst analys, personalpolitiska besparingar på 30 miljoner och det motsvarar ca 80 årsarbetare och kanske över 110 jobb i kommunen, då många jobbar deltid eller endast är vikarie då och då. Exempelvis som nedan…för vi saknar konsekvenser men alla enheter skall ta "sin del" enligt Alliansen:.

Förskola och grundskolan: 9 miljoner (27%) = 22,5 årsarbetare, ca 30 jobb
Högstadie, gymnasie/vuxutbildning: 7 miljoner (21%) = 17,5 årsarbetare, ca 25 jobb
Äldreomsorgen: 5,3 miljoner (16%) = 13,25 årsarbetare, ca 18 jobb
Funktionshinderverksamhet: 2,6 miljoner (8%) = 6,5 årsarbetare, ca 10 jobb
Individ- och familjeomsorg: 1,3 miljoner (4%) = 3,5 årsarbetare, ca 6 jobb
Hälso- och sjukvård, försörjningsstöd: 2,3 miljoner (7%) = 5,75 årsarbetare, ca 9 jobb
Samhällsbyggnad, räddningstjänst: 2,3 miljoner (7%) = 5,75 årsarbetare, ca 9 jobb
Övergripande funktioner: 2,6 miljoner (8%) = 6,5 årsarbetare, ca 7 jobb

Summa: ca 80 årsarbetare, ca 114 jobb

Vi blundar även om det är 300 jobb!?

När vi påtalar detta i kommunstyrelsen och vill veta vad beslutet handlar om säger kommunstyrelsen ordförande att det handlar kanske om 300 jobb som måste bort. Ingen vet vad det får för ekonomiska eller kvalitetsmässiga effekter. Alliansen vill inte veta, flera av dem pratar om att det är dags för ”semester”, de vill inte ha ett extramöte, trots att kommunchefen mycket väl kan göra dessa bedömningar för styrelsen på två veckors tid. Man vill inte veta, man blundar, man tar inte ansvar. Därför reserverar vi oss.

Höjda avgifter – mindre solidaritet

Utöver detta föreslår Alliansen utan analys minst 1 miljon i höjda avgifter. Att sänka skatten och höja avgifter för offentlig service – är två sidor av samma mynt. Att genomföra snabba avgiftshöjningar är en väldigt kortsiktig politik.

Redan idag har den borgerliga majoriteten höjt taxor för äldre motsvarande minst hälften vad man sänkt skatten för alla med i Kungälv. Att ytterligare höja avgifter för äldre, funktionshindrade, biblioteksbesökande, badande, skolbarn eller vad det nu må vara - är precis lika illa som att höja skatten.

Vidare kan konstateras att ett upptrissat avgiftssamhälle riskerar i förlängningen att medborgaren ifrågasätter det solidariska kring att betala kommunalskatt – då kraftigt höjda avgifter i äldreomsorg, kultur, fritid, vård eller skola upplevs som orättfärdigt hög.

På så sätt kan den borgerliga politiken snabbt bryta sönder den gemensamma välfärden, fördjupa utanförskap och minska alla människors rätt till lika möjlighet och frihet. Men det gör kanske inte spelar så stor roll för den ”Nya Moderaterna”?

Varför säger Utvecklingspartiet nej till stadsutveckling, förtätning och ny finansieringsform för nämndhus? 2011-07-01

Jag beklagar att Morgan Persson från Utvecklingspartiet inte längre vill vara med och utveckla Kungälvs stad. Jag tycker att det är konstigt att Morgan Persson (UP) reser sig och går från kommunstyrelsens valda arbetsgrupp utan att de siffror och underlag han och Utvecklingspartiet själva begärt in fått diskuterats en enda gång, då har man låst sig från början, vilket sällan leder utvecklingen framåt.

Vår vision

Vi Socialdemokrater ville riva Nämndhuset och bygg ett nytt, det är det vi tror på. I vår rödgröna budget för 2011 skriver vi ex: ”Vi behöver mer handel, affärer, mötesplatser för barn, äldre, besökare, en stad vänd mot älven med en strandpromenad och kajplatser. Nordre älv är Kungälvs stads största tillgång, vi behöver en långsiktig strategi där medborgarna är delaktiga för att ”vända staden mot älven” skall arbetas fram”.

Vi vet att allt vi inte alltid kan få gehör för våra tankar om framtiden, men för den sakens skull kan vi inte gå ifrån mötesbordet i en sådan här viktig sakfråga som centrumutveckling och finansiering av en stor investering. Vi väljer att göra det bästa av situationen.

Därför tar vi initiativ

Efter ett initiativ från S, V och MP den 28 april har en dialog mellan partierna förts i syfte att försöka enas kring nämndhuset, stadsutveckling och framtida finansiering. Det var mycket oroande att finansiering saknades, det skulle kunnat gå ut över andra viktiga investeringar som barnomsorg och äldreomsorg, något vi aldrig skulle acceptera. Därför har flera möten har ägt rum och olika utredningsalternativ har tagits fram för diskussion och för att möjliggöra dialog och samarbete.

Vi har kunnat påverka och få fram en ny lösning för finansiering, det känns bra och samtalsklimatet i denna fråga är gott.

Stadsutveckling och ny finansiering

Ett resultat från dessa gruppledarsamtal är beslutet vid kommunstyrelsens senaste möte den 22 juni. Då beslutade kommunstyrelsen enhälligt styrelsen enligt Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiets förslag nedan:

 • I syfte att finna alternativ finansiering och samtidigt uppnå stadsutveckling ges kommunchefen i uppdrag att utreda och lägga förslag till ett långsiktigt exploateringskonto (alternativt stadsbolag) för centrumutveckling.

Kommunstyrelsens beslut och frågan om Nämndhusets utformning och finansiering, centrumutveckling, fler bostäder och mer handel med god balans jämte handelsutbyggnaden på Kongahälla har diskuterats, med detta förslag kan vi nå en bättre centrumutveckling.

Nästa möte sker i augusti. Då är inte Utvecklingspartiet med, vi stannar kvar, tar ansvar och påverkar i denna mycket viktiga och centrala sakfråga.

Låt Kungälvs stad växa över älven 2011-06-23

Igår behandlade kommunstyrelsen ett remissvar på översiktsplan för Göteborg, tillägg för jordbruksområden (Dnr KS2011/1081)

Göteborg vill långsiktigt säkra upp sin jordbruksmark. Det är bra tycker Kungälv, jag håller helt med, om det inte försvårar Kungälvs utveckling.

I förslaget som behandlades var det fullt med ”gröna” ytor, från Eriksdal till Nordre älvs mynnig, en del är bra, men på sikt kan såväl dessa små plättar av jordbruksmark som reservat i närheten av vårt centrum behöva ändras, tycker jag.

Drömmar om framtiden

Personligen har jag en dröm om att vi liksom Göteborg och många andra städer använder vår älv på ett annat sätt idag. Tänk om vi kunder ordna gångstigar, båtplatser, camping etc etc i området mellan Eriksdal ner till Ragnildsholmen. Tänk om vi förlängningen kunde bygga bostäder, restauranger, badplatser, båthamnar på andra sidan älven, med snygga smarta avskärmningar mot motorvägen, kanske även Tjuvholmen. Tänk om man kunde se ljuslyktor på andra sidan älven. Tänk hur små passagerarbåtar skulle frakta folk på kvällen över älven. Tänk om Kexfabriken fann ett nytt läge längs motorvägen, jobben stannade i kommunen och vi fick en riktig marina, där man kunde strosa på kvällarna, äta mat, se på båtar, fiska eller ta ett bad etc etc...

Kossor duger inte

Idag ser man en motorväg, kossor, vass, granar och en kexfabrik, på lång sikt håller inte detta. Som förtroendevald måste man ha visioner. En dröm om framtiden. Mitt eget parti Socialdemokraterna och de rödgröna partierna driver frågan om att vända staden mot dess viktigaste tillgång, älven. Så långt känns detta spännande, dock delar inte partivänner mina tankar, många gör det.

En spårvagn över älven till Komarken?

Oavsett så kanske vi i framtiden kan få en modern, säker och tyst motorvägsbro, kanske kan vi få spårvagn från Göteborg till Eriksdal, eller ännu bättre, på den nya bron, rakt in till Kongahällatomten. En partivän till mig på Hisingssidan vill att vi uppvaktar kommunledningen i Göteborg om detta, klart vi skall göra det!

Enig kommunstyrelse vill ”gå ner och över älven”

Efter ett bra resonemang, en liten ändring i förslaget från ”bostäder och verksamheter” till ”samhällelig närvaro” som alla partier och ledamöter kunde enas kring blev det till slut bifall för mitt och S-gruppens tilläggsförslag enligt nedan:

 • ” Kommunstyrelsen vill utöver de regionala och kommunala behoven kring infrastruktur för såväl Bohusbanan som en eventuell ny eller ändrad transportförbindelse för E6 över Nordre älv eller framtida fast förbindelse över Kornhall påtala följande:
 • Kungälvs kommun har ett 10-årigt utvecklingsavtal med fastighetsverket och kommunen har ambitionen att utveckla hela området kring fästningsholmen, från Eriksdal ner till Ragnildsholmen som en regional och nationellt historisk besöksområde för ökad kulturturism.
 • Långsiktigt finns det intresse att låta Kungälvs stad att vända sig mer mot älven och dess stora tillgångar, vilket på sikt kan innebära samhällelig närvaro på båda sidor av älven. Kring detta och ovanstånden önskar Kungälvs kommunledning föra dialog med Göteborgs kommunledning. ”

Ibland är det riktigt roligt att vara förtroendevald, att få lov att finna lösningar med andra ansvariga för vår gemensamma framtid. Att förändra och förbättra, det är ju därför man är aktiv.

Glad Midsommar på er!

Nytt namn? Kungälv – Marstrands kommun? 2011-06-23

Alla framgångsrika städer som tar näringslivet, jobben, tillväxten och förmågan att locka till sig investeringar på allvar arbetar aktivt med sitt offentliga varumärke. Jag är glad, för att när vi bildade Södra Bohuslän Turism fick Kungälv till skillnad mot de mot de andra kommunerna, med två ”stadsnamn” i vår gemensamma regionala logo, dvs Kungälv och Marstrand, därför att orterna är kända och Marstrand unikt i flera stycken.

För det är så, vågar jag nog påstå, att som varumärke är Marstrand kanske mer eller minst lika känt som Kungälv. Jag vill lyfta fram våra starka varumärken, för det gynnar investeringar, jobben och välfärden. Dessutom tror jag en del Marstrandsbor, föreningar, företag skulle känna stor glädje och stolthet, vilket är bra för vår kommun.

Ny grafisk profil

Jag tycker inte vår mossgröna profil är speciellt modern eller kommunikativ. Jag skulle vilja se att vi marknadsför ”Kungälv – Marstrands kommun” på samliga våra logotyper, att den grafiska profilen omarbetas. Jag ser gärna en version som innehåller våra två fästningar, hav och älv vilket vi ser som starka delar av vår identitet och vårt samlade varumärke. Varför inte ett blått hav/älv med två fästningar i varje kant, istället för en mossgrön linje med en fästning

Socialdemokratiskt initiativ

Därför har jag och Socialdemokraterna lämnat in en motion som handlar om att i alla sammanhang lyfta fram bägge ortsnamnen, men även tydliggöra att Marstrand tillhör Kungälv och tvärtom. Att vi är två städer, med egen och gemensam historia och framtid. Läs hela det inlämnade förslaget här.

Starkare tillsammans

Genom gemensamt framlyftande av de två ortsnamnen kan de förstärka varandra och därmed lägga en bättre grund för attraktivitet och vår förmåga att dra till oss investeringar, lokal konsumtion och på så sätt nå ökad tillväxt, fler jobb, fler företag och ökade skatteintäkter som ger ökad möjlighet till ökad välfärd.

Malung-Sälen kommun?

Vi får se hur det går, diskussion blir det, men vi behöver förändra oss. Vi behöver inte gå lika långt som Malung & Sälen som bytte kommunnamn, det räcker med att byta logo och grafisk profil.

Nu kör vi!

Låt Marstrand bestämma - inför ett lokalt utvecklingsbolag 2011-06-22

Sedan den 17 december 2008 har vi Socialdemokrater formellt drivit frågan om möjligheten att inrätta ett kommunalt utvecklingsbolag för ”hårda” verksamheter i Marstrand. Den 6 mars 2009 inkommer Folkpartiet med en snarlik tanke, i form av en motion om ett helägt kommunalt bolag i Marstrand.

Läs även Folkpartiets motion genom att klicka på bifogad länk.

De Moderata ideologiska låsningarna i denna fråga får inte längre hindra utvecklingen på Marstrand. Jag tror det finns en politisk majoritet för detta förslag mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Utvecklingspartiet. Vi får se.

Därför vill vi nu än mer formellt driva fram ett beslut, vi kan inte vänta längre. Därför vill vi Socialdemokrater att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten och lägga fram ett komplett förslag för ett framtida kommunalt utvecklingsbolag för i huvudsak ”hårda” verksamheter i Marstrandsområdet.

Miguel Odhner (S)

Minus -76 miljoner i kommunens verksamhet 2011-06-08

Idag behandlar kommunstyrelsen Tertialrapport 1 för Kungälvs kommun.
Jag konstaterar, Alliansens politik fungerar inte, det saknas - 76 miljoner (sid11) i kärnverksamheten för 2011, nu blir det besparingar, igen. Läs tertialrapporten här (pdf 3 Mb). Dessutom så vann ju Anders Borg vunnit valet, och därför har han nu dragit in statsbidragen till Kungälv på över 40 miljoner. Hans fortsatta skattesänkningar slår nu stenhårt mot barn och äldre i Kungälv.

Kärnverksamheterna visar stora underskott 2011 enligt dagens tertialrapport (sid 13), det mesta skall hämtas hem:

 • 17,4 miljoner i skolan
 • 18,7 miljoner för Arbetsliv & Stöd
 • 20 miljoner i Vård & Äldreomsorgen
 • 14,5 miljoner inom Samhällsbyggnad
 • 5,5 miljoner hos FM service

Kärnverksamheten redovisar växande underskott - fem år i rad!

Som ni ser ovan har verksamheten (cheferna inom sektorer skola, äldrevård etc) för lite pengar, trots ständiga besparingar går inte verksamheterna ihop. Siffrorna är hämtade från årsrapporter, driftsredovisning och för 2011 gårdagens preliminära rapport om bokslut 2010 i kommunstyrelsen. Så här kan det i längden inte fortgå.

2006 visade driften + 23,7 miljoner (Rödgrönt Kungälv)
2007 visade driften -24,9 miljoner (Moderatstyre)
2008 visade driften -4,8 miljoner (Moderatstyre)
2009 visade driften -8,2 miljoner (Moderatstyre)
2010 visade driften -36,1 miljoner (Moderatstyre)
2011 visar driften -61,1 miljoner (Moderatstyre) (tertialrapport 1 sid 13)

Utförsäljningar och ökade skatteintäkter motverkar lite

Budgeten är svag och det samlade resultatet ligger minus med -14,5 miljoner mot budget. För att klara av situationen att man inte kan planera för att kommunen växer med fler förskoleplatser och fler äldre behöver mer äldreomsorg så säljer Moderaterna ut tomter på Marstrand till halva priset, läs ”Säljer Marstrandstomter för att få ihop budget - utan hänsyn till skattebetalarnas behov”

Inga vikarier och stora besparingar på små barn

Varje sektor har en egen tertialrapport, de kan man idag hitta på kommunens hemsida, i sektor skola kan man bland annat läsa:

"Förskoleenheternas del av effektiviseringskravet är 4,7 Mkr. För att nå det har ett antal åtgärder satts in för att pressa kostnaderna. En extrem återhållsamhet i alla budgetposter gör att kompetensutveckling, inköp, investeringar mm är på miniminivå och standarden på möbler och material försämras för varje år. Inga vikarier tas in vid tex fortbildning eller nätverksmöten, inte ens för den centralt planerade satsningen på matematik och språk i förskolan, vilket gör att personal inte alltid kan delta i kompetensinsatser."

Kungälv kan bättre!

Vi Socialdemokrater har andra politiska mål, en annan ekonomisk politik, där vi vågar investera i framtiden och säger nej till besparingar på barn och äldre. Läs om vår politik till 2015 här, så vet du alternativet, ps, du är alltid välkommen som medlem.

Miguel Odhner, Oppositionsråd (s)

Allianspolitik och budget till 2015 gick igenom – tack vare Sverigedemokrater & Utvecklingspartiet 2011-05-31

Vid senaste kommunfullmäktigemötet presenterade vi Socialdemokrater vår budget och investeringsplan fram till 2015. Socialdemokraterna är idag det parti som tar störst ansvar för sunda finanser och god kvalité inom barn- och äldreomsorg. Vi har det högsta överskottskravet i miljoner kronor och har 166 miljoner mer för investeringar under perioden.

Jobb, förskola och barnfattigdom

Våra 18 mål är tydliga och vi sätter frågan om jobben först, därför är det ett prioriterat lokalt mål, inte minst för unga. Ikväll lades målen för Kungälv fast till 2015. Nu blev det tydligt. Den Socialdemokratiska politiken skiljer sig, inte minst på att det i Alliansmajoritetens politiska mål fram till 2015 saknas mål om jobben, personalpolitik, socioekonomiskt arbetssätt, mat och matmiljö, kollektivtrafik, mindre grupper i förskolan, barnfattigdom och ekonomisk och social jämlikhet, vi beklagar detta.

Läs Socialdemokraternas politiska mål till 2015 och budget här

Alliansen och de två ”stödpartierna”

Återigen fick Alliansen igenom sin budget med minsta möjliga röster, tack vare ett helhjärtat stöd av Sverigedemokraterna, dessutom godkände Utvecklingspartiet Alliansens politiska mål med några mycket små justeringar. Sverigedemokraterna röstar alltid med och Utvecklingspartiet har nu inte bara valtekniskt samverkan utan är nu även politiskt överens i sak med Alliansen om politiken fram till 2015.

Oreda

Vi beklagar att Alliansen, trots en hel mandatperiod, fortfarande inte har kontroll över planeringen av Kungälvs kommuns ekonomi. Fram till dagens möte har vi i oppositionen undrat vilket av alla olika förslag som redovisats från Alliansen de senaste veckorna, som skulle beslutas. Oenigheten inom Alliansen spelades upp framför öppen ridå och går att följa retroaktivt via digitala bandningar. Den politiska nervositeten om att skapa en majoritet för Allianspolitiken är påtaglig.

Kostnadsdrivande styre

Kommunens svaga styre skapar osäkerhet och får anses som driftskostnadsdrivande då planeringen nu brister tydligt, att Alliansen ser sin egen investeringsbudget som 1-årig är ett lågvattenmärke i planering, resultatet ser vi i kostnadsdrivande kortsiktiga lösningar av hyr-paviljonger till förskolan, som dessutom överinskriver.

Jag bara konstaterar, Kungälv kan bättre

Regionval 2011 – en brakseger för Socialdemokraterna i Kungälv 2011-05-16

Tack alla ni som gick och röstade, tack för ert stöd. Västra Götaland förblir Socialdemokratiskt styrt och Socialdemokraterna går fram. Socialdemokraterna i Kungälv ökade nästan dubbelt så mkt som S i övriga regionen. Moderaterna i Kungälv minskade nästan dubbelt så mkt som M i övriga regionen.

Folk vill lita på och kräver en bättre sjukvård än idag, de väljer solidaritet för egoism, jag är väldigt nöjd med resultatet.

Socialdemokraterna i Kungälv ökade nästan dubbelt så mkt som S i övriga regionen

Socialdemokraterna i regionen ökar med 1,72 % (från 30.88 % till 32,6 %)
Socialdemokraterna i Kungälv ökar mer än Socialdemokraterna regionen +,2,91% (från 29,49 % till 32,4 %)

Moderaterna i Kungälv minskade nästan dubbelt så mkt som M i övriga regionen

Moderaterna i regionen minskar med -1,98% (från 25,98 till 24 %)
Moderaterna i Kungälv minskar mer än Moderaterna i regionen - 3,94% (från 28,34% till 24,4 %)

Kungälv hade högre valdeltagande (46%) än regionen i genomsnitt (43,1%)

Kungälv brukar ha högt valdeltagande, men nu har Reinfeldt har svikit demokratin. Jag är besviken att han i ett val vägrar debattera mot Juholt, demokrati bygger på samtal, det har alla partier ett ansvar för.

Moderaterna hade kunnat förlora ännu mer

Inte blir det bättre av att Moderaterna i Kungälv fullständigt sovit sig igenom valrörelsen, jag har inte sett till dem någonstans, de har varit som bortblåsta. För Moderaterna var säkert tur att inte fler röstade, då hade de med stor säkerhet fått ännu färre röster.

Hur röstade Kungälvsborna i regionvalet 15 maj 2011 jämfört med 12 september 2010?

Socialdemokraterna ökar från 29,49 % till 32,4 % = + 2,91 %
Moderaterna minskar från 28,34% till 24,4 % = - 3,94%
Centern ökar från 6,28% till 7,4% = + 1,12%
Folkpartiet minskar från 8,84% till 7,6% = -1,24%
Kristdemokraterna minskar från 6,57 till 6,5% = -0,07%
Vänsterpartiet minskar från 3,93 % till 3,3 % = - 0,63%
Miljöpartiet ökar minskar från 5,65% till 5,5% = -0,15%
Sverigedemokraterna ökar från 4,76% till 5,6% = + 0,84%
Sjukvårdspartiet minskar från 5,33% till 3,4 % = -1,93%
Vägvalet redovisas vid onsdagsräkningen

Källa:
http://www.val.se/val/om2011/valnatt/L/lan/14/index.html
http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/L/lan/14/index.html

14 skäl att rösta på söndag 2011-05-13

Val skall gå rätt till, därför skall du rösta på söndag. Alliansen leder, de gynnas av lågt valdeltagande och vill i grunden ha ett annat sjukvårdssystem, mer likt USA än det vi Socialdemokrater under decennier byggt upp i Sverige, därför skall du rösta.

Se även www.regionvalet2011.se & www.socialdemokraterna.se/vastsverige

Vård efter ditt behov eller dina pengar

Många har upplevt den svenska sjukvårdens höga kvalitet och mött vårdpersonalen som ger människor vård och omsorg när den behövs som mest. Visst är det mycket som är bra idag men en hel del kan bli bättre. Vi vill göra vården ännu mer tillgänglig, och därmed också mänskligare. Vårt budskap är att det är patienten som ska välja vård, inte vårdföretagen som ska välja patienter.

Vården ska tjäna människor – inte storkovan

På andra håll i landet gör allianspartier förändringar som oroar. Sjukhus säljs ut och den som kan betala för sig får vården före den som är sjukare. Vårt besked är tydligt:

ingen ska behöva oroa sig för om man har råd att betala eller om man är frisk nog att få teckna en sjukvårdsförsäkring. Vi lovar att inte sälja några sjukhus – vi vill utveckla dem för att kunna ta ett helhetsansvar för patienterna.

Kollektivtrafik för fler jobb

Vi är övertygade om att när fler väljer att resa med kollektivtrafiken ökar vinsterna för både samhälle och individ. Regionens konkurrenskraft ökar när fler människor kan söka arbete utanför den egna kommunen. Miljöförbättringar med minskade utsläpp, mindre trängsel och bilköer samt ökad trivsel och större utbud av jobb, studier och fritidsaktiviteter. Detta är positiva effekter av ett enklare biljettsystem på Västtrafik och införande av enhetstaxa., det exempelvis skulle kunna kosta 15 kr att åka enkel resa i hela regionen, enkelt, smart och billigt. Det vill inte alliansen.

14 skäl att rösta på söndag

 1. Max en timma på akuten för att träffa läkare
  När sjukvård behövs akut ska den ges så snabbt som möjligt. Alla ska ha rätt till besked direkt om förväntad väntetid. Ingen ska vänta längre än 1 timma för att få träffa en läkare på våra akutmottagningar. Därmed blir det akuta omhändertagandet säkrare och snabbare.
  Det är inte acceptabelt med väntetider som motsvarar en normal arbetsdag på våra akutenheter. Därför genomför vi nu ett omfattande arbete på våra sjukhus för att minska väntetiden, öka servicen och möjligheten att få komma till rätt vårdnivå samt för att alla ske få besked direkt om hur länge man förväntas vänta
 2. Hembesök till barn, gamla och multisjuka
  Vi vill göra det möjligt för människor att få vård och stöd i hemmet utan att behöva vända sig till en akutmottagning. För patienter med återkommande problem, vid exempelvis kronisk sjukdom, ska det inte vara nödvändigt att söka vård via akutmottagningarna. De ska snabbt få vård genom en direktkontakt med primärvården eller sjukhusens vårdavdelningar. Därför vill vi införa jourbilar för hembesök för barn, gamla och multisjuka som har det svårt att ta sig hemifrån.
 3. Vi lovar att inte sälja ut sjukhusen!
  Socialdemokraterna är övertygade om att utförsäljning och privatisering är fel väg att gå. För att klara av investeringar i en vård av världsklass krävs att vi håller ihop vårdkedjor och patientflöden. Vår väg bygger på samverkan mellan kommun och region och mellan sjukhus och vårdcentral. Samarbete får aldrig ersättas av konkurrens och vinstintressen.
  Moderaterna i Västra Götalandsregionen kan däremot tänka sig att sälja ut några av sjukhusen i Västra Götaland, eller öppna dem för vinstintressen. Moderaternas iver att föra in privata vinstintressen fortsätter även i årets valrörelse. Nu föreslår Moderaterna att primärvården ska bolagiseras och att Sjukvårdsrådgivningen ska läggas ut på entreprenad. Sammantaget innebär förslagen en privatisering av hela första linjens vård.
  Vi vill inte ha det som i moderatstyrda Stockholm där vårdklyftorna växer. Där får vårdcentralerna i utsatta områden med högre ohälsa mindre pengar samtidigt som fler vårdcentraler etableras där folk är rikare och friskare – på Östermalm. I moderaternas Stockholm accepterar man två väntrum i vården – ett för vanliga patienter och ett för dem som har egna privata försäkringar. I Stockholm går plånbokens storlek före vårdbehovet. Det är en utveckling vi aldrig kan acceptera!
 4. Gratis tandvård upp till 25 år
  Många unga vuxna har dåliga tänder, därför har Socialdemokraterna förlängt den fria barn- och ungdomstandvården i Västra Götaland. Det har inneburit att fler har god munhälsa. Vi vill gå vidare och förlänga den fria barn- och ungdomstandvården upp till 25 år.
  Västra Götalandsregionen är det enda landstinget i Sverige som har förlängt den fria tandvården. Idag är den fri upp till 22 år. Det har varit mycket framgångsrikt. Kopplat till frisktandvårdskonceptet har det gett en betydligt större andel ungdomar som fortsätter att gå hos tandläkaren efter det att den fria tandvården upphör. Det ger en bättre tandhälsa.
 5. Stärk den nära vården med patientens bästa i fokus
  Vi vill att Västra Götaland ska ha Sveriges bästa sjukvård.. Framförallt för de gamla med många sjukdomar är det viktigt att vården kan ta ett helhetsansvar för patienten och erbjuda ett personligt omhändertagande kring varje individ. För att lyckas med det måste vi korta beslutsvägarna och knyta ihop de olika vårdgivarna utan att skapa nya administrativa hinder. Samarbete måste alltid sätta patienten i fokus och gynna patientens behov av vård.
  En utveckling av närsjukvården kräver en ökad samverkan mellan kommunal vård, primärvård och närsjukhus. Vi vill ge närsjukvården egna styrelser för att enklare kunna koppla ihop vårdens verksamheter och förenkla för vården att ta ett helhetsansvar för patienterna utifrån de lokala förutsättningarna. Vi vill att sättet att organisera och bedriva närsjukhus ska kunna vara olika i olika delar av regionenberoende på de lokala förutsättningarna.
 6. Trygg och säker ambulanssjukvård
  Socialdemokraterna har sedan valet i höstas fattat beslut om att ambulanssjukvården ska stärka den medicinska kompetensen och garantera att 90 procent ska få hjälp av en ambulans inom 20 minuter efter att man ringt in ett larm. Vårt beslut förutsätter en översyn av nuvarande placering av ambulanser och eventuella förstärkningar kan komma att krävas för att uppnå målet.
  Tillgång till ambulanshelikopter i Västra Götalandsregionen spelar i glesbygdsområden stor roll för allvarligt skadade patienters möjligheter att klara sig. Vi vill erbjuda trygga akuttransporter i hela Västra Götaland. Därför vill vi inleda samverkan för ytterligare en ambulanshelikopter.
 7. Fler vårdplatser och bättre samarbete
  Överbeläggningar och brist på vårdplatser är ett problem som påverkar både patienter och medarbetare inom hälso- och sjukvården. Det är också ett dyrt och ineffektivt utnyttjande av våra gemensamma skattemedel. När en patient är medicinskt färdigbehandlad ska vägen till det egna hemmet eller ett kommunalt korttidsboende präglas av trygghet och omhändertagande för patienten. Idag är detta inte en verklighet i alla delar av vår region. Visar regionens kommande mätningar att det råder vårdplatsbrist kommer vi att ta vår del av ansvaret för att tillgodose antalet vårdplatser på regionens sjukhus.
  Socialdemokraternas ambition är att Västra Götalandsregionen, tillsammans med den kommunala hemsjukvården, ska skapa en trygg och säker vårdkedja för våra äldre och sköra. Det kräver en helhetssyn över de organisatoriska gränser som riskerar att resa hinder för patientens trygghet.
  Västra Götalandsregionen ska bidra med kunskap och erfarenhet för att bygga en kompetens som tryggar våra äldres hälsa och välmående. Tillsammans med kommunerna ska vi säkra att de äldre och sjuka ska få komma så nära hemmets trygghet som det är medicinskt möjligt. I det arbetet ska kommun och region gå hand i hand.
 8. Vårdplatser och bemanning
  Vi vill genomföra mätningar av vårdtyngd och omvårdnadstyngd vid regionens sjukhus som grund för ett nytt synsätt vid bemanningen med olika personalkategorier på vårdavdelningarna. Idag är det ett problem att sjukvården i alltför hög grad bemannar vårdavdelningar utifrån antalet vårdplatser. Vi socialdemokrater i regionen kommer därför att ta initiativ till att detta synsätt ändras. Istället borde omvårdnads- och vårdtyngd vara det som avgör bemanningen.
  Beroende av resultatet av denna mätning får vi sedan gå vidare med hur vi ska kunna göra kompetenshöjande insatser för att möta behovet av olika omvårdnads- och vårdkompetenser. På så sätt ökar kvaliteten i sjukvården.
 9. Mer tid för patienten
  Sjukvården måste öppnas upp och patienttid måste frigöras. Av tradition har sjukvården varit sluten. Det har lett till lösningar som hindrar patienten att komma i kontakt med vården. Sjukvården har varit otillgänglig! Det måste ändras. Det är dags att göra sjukvården tillgänglig. Ett exempel är införande av ny teknik som gör det möjligt att boka tider för läkarbesök på våra sjukhus och vårdcentraler.
  Mer patienttid kan skapas genom att ställa krav på att nya system som införs i vården inte bara ökar patientsäkerheten utan också frigör mer tid för patienten. Det kräver användarvänliga IT-system som är integrerade i varandra så att dubbelarbete undviks.
 10. Vård efter behov kräver resurser efter behov
  I Västra Götaland skiljer vårdbehoven och hälsoläget mellan geografiska områden. Inom Göteborg är skillnaden i medellivslängd 8 år mellan olika stadsdelar. Samma fenomen återfinns i flera större städer i vår region. Samtidigt vet vi att de demografiska utmaningarna är som störst i Dalsland och norra Skaraborg. Områden där ungdomarna flyttar och de som stannar kvar blir allt äldre.
  För att vården ska bli mer jämlik i Västra Götaland krävs att vi fördelar våra ekonomiska resurser rättvist. Det är i områden där hälsan är som sämst som insatser behövs mest. Det kräver tydligare styrning av resurserna. Inte bara för att det är rättvist, inte bara för att det är moraliskt riktigt, utan för att det är en investering i bättre hälsa och välmående!
  För att möta dessa utmaningar kommer Socialdemokraterna se över hela resursfördelningssystemet, inklusive fördelningen av folkhälso- och barntandvårdsresurser.
 11. Nolltolerans mot ofrivilliga deltidsanställningar
  Varje dag möter regionens undersköterskor, sjuksköterskor och läkare människor i behov av vård och omsorg. Det är till deras kunskap, erfarenhet och omsorg som patienter och anhöriga förlitar sig när sjukdom och olycka påverkar livet. Utan våra medarbetare stannar hälso- och sjukvården.
  Vår uppgift är att se till att våra medarbetare har rätt förutsättningar för att göra sitt bästa varje dag. Då måste alla som arbetar i Västra Götalandsregionen känna trygghet i arbetet och inte behöver hoppa mellan vikariat och timanställningar för att kunna försörja sig.
  Fortfarande är alldeles för många medarbetare anställda på osäkra vikariat och tillfälliga anställningar. Vi vill därför införa fler vikariepooler och alla som arbetar ofrivillig deltid ska erbjudas en möjlighet till heltidstjänst. Det ska inte finnas några ofrivilliga deltidsanställningar kvar efter år 2012.
 12. Investera i utbyggd kollektivtrafik
  En bekväm och prisvärd kollektivtrafik är avgörande för ett hållbart samhälle och för att fler ska kunna studera och få ett jobb. Vi kommer därför att investera i en omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken de kommande åren. Det är ett ansvar som vi gärna tar på oss.
  Den gångna vinterns buss- och tågkaos ska inte upprepas. Vi vill sätta stopp för överfulla bussar, inställda tåg och förseningar. Därför är vårt fokus på att investera i nya tåg och fler bussavgångar. Men en utbyggd kollektivtrafik ställer också krav på en förbättrad infrastruktur. Därför utmanar vi den moderata regeringen att satsa på fler säkra vägar och järnvägsspår.
 13. Enhetstaxa och enklare biljettsystem på Västtrafik
  Det är idag många människor som upplever det krångligt att åka kollektivt med nuvarande biljettsystem. Vi vill att fler ska välja buss eller tåg för att ta sig till jobb, studier och fritidsaktiviteter. Då är det avgörande att det ska vara enkelt, prisvärt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken. Därför vill vi se över möjligheterna att införa en enhetstaxa.
  Vi är övertygade om att när fler väljer att resa med kollektivtrafiken ökar vinsterna för både samhälle och individ. Regionens konkurrenskraft ökar när fler människor kan söka arbete utanför den egna kommunen. Ett enklare biljettsystem på Västtrafik och ett införande av enhetstaxa har många positiva effekter; miljöförbättringar med minskade utsläpp, mindre trängsel och bilköer samt ökad trivsel och större utbud avjobb, studier och fritidsaktiviteter.
 14. Regionen ska finnas i alla delar av Västra Götaland
  Västra Götalandsregionen har åtagit sig att finnas i varje kommun. Det gäller vårdcentraler, tandvårdskliniker, kulturaktiviteter och evenemang. Men det gäller också att de Regionens Hus som etablerades vid regionens bildande ska finnas kvar och utvecklas. Det är av stor vikt för regionens legitimitet att Regionens Hus värnas och utvecklas. Regionens Hus finns i Göteborg, Borås, Uddevalla, Vänersborg, Skövde och Mariestad.

Se även www.regionvalet2011.se & www.socialdemokraterna.se/vastsverige

Ha en bra helg!

Var är Moderaterna? 2011-05-12

På söndag är det val. Igår kväll jobbade vi sent i partilokalen och delade ut flygblad i brevlådor, i morse delade Hermansby Socialdemokratiska förening (www.sosse.org) ut 1500 mackor, frukost vid Kornhalls färja.

Socialdemokraterna i Kungälv har reggat en egen hemsida www.regionval2011.se
Vi skriver och har skrivit många insändare inför valet......

Men var är moderaterna?

Jag har inte sett en valskylt eller en valbroschyr eller för den delen uppmärksammat någon insändare. Var är Moderaterna? Vill de inte diskutera sjukvården, deras privatiseringspolitik och nedragningar inom kollektivtrafiken, eller skiter de helt enkelt i valdeltagande och dessa frågor? Vet de att ett lågt valdeltagande gynnar de borgerliga? Varför vill inte Reinfeldt debattera mot Håkan Juholt?

Jag bara undrar, jag hoppas jag har fel, men jag har verkligen inte sett mycket av dem, åtminstone inte i Kungälv, man undrar varför!

”Jag har redan röstat” 2011-05-09

Igår knackade vi 475 dörrar, i morse stod jag vid busshållplatsen och delade flygblad. På söndag är det val, är alla nöjda, vill ingen förändra?

Pensionärer, studenter, ja alla skall kunna resa var de vill för ex 15 kronor i hela Västra Götaland. Detta är S-förslaget alla talar om. Då skulle en enkelbiljett från Kärna – Göteborg – till ex Skara kosta 15 kr och ett månadskort ca 500 kr i hela regionen dygnet runt, överallt. Enkelt och smart.

Pengarna finns redan i kollektivtrafiksystemet, det handlar bara om att använda dem smartare och tillsammans. Moderaterna gillar tyvärr inte smarta gemensamma lösningar. Däremot gillar Moderaterna att sälja ut ex Kungälvs sjukhus till internationella finansbolag.

De flesta vi möter tänker skita i att rösta, de säger att ”jag har redan röstat”. I andra länder dör folk för rösträtten, val skall gå rätt till, därför skall du rösta på söndag.

Miguel Odhner (S)

Läs mer www.regionvalet2011.se

SAAB & Volvo & Kina = Sant 2011-05-06

Idag träffar jag Saab företagsledning. Det är omvälvningens tider.

Infrastrukturpaket 2028 & vägtullar

Igår beslutade vi i Göteborgsregionens förbundsstyrelse den ordning som gäller i paket 1 i det västsvenska infrastrukturpaketet, där Alliansregeringen förhandlat sig till lokala vägtullar runt Göteborg. Utan dem kan vi inte göra de jättelika och livsnödvändiga investeringar (tredubblas 2015) vi behöver i vår region, för tillväxt, jobb och välfärd. Många som har bilar är förbannade, men det borde inte vara förbannade på oss lokalpolitiker, vi kan inte se "Göteborgspengar fara till Bolänge eller Kalmar" bara för att vi inte vill hosta upp egna pengar (vägtullar) till Anders Borg som sänkt skatten och har mindre till gemensamma infrastrukturinvesteringar.

VOLVO

Läser i GP om den nya Volvofabriken i Chengdu. Jag hade både gällande Volvo och Saab föredragit en reging som inte snackade ner våra bilföretag och en nordisk lösning. Nu Sverige de enda som falggat ut sina bilmärken till Kina. SOm Göran Johansson sa i en intern diskussion vi hade för ganska länge sedan, det kan lika väl vara värdens chans. Många av de jag känner på Volvo tycker det är spännande med Kina, det finns möjligheter och det investeras.

SAAB

Hellre en Saab på parkeringen än en Maud i regeringen var det många som tyckte när regeringen gång på gång vänt Saab ryggen. Igår var Hawtais v. vd Richard Zhang på blixtvisit i Saabfabriken. Det skall bli riktigt intressant att möta Saab företagsledning idag och diskutera nuläget och framtiden. Fabriken var igång igår för testbygge, idag är det troligen stiljte. Inte ett Socialdemokratiskt kommunalråd missar denna möjlighet att närvara idag, men andra kanske inte tycker det är så viktigt. Detta trots att jobben i industrin totalt sett nu ökar i vår region, bara Volvo skall anställa 900. Jag gillar bilföretag, tillväxt och jobb. Det blir spännande.

Feg Reinfeldt

Han e feg som inte vågar debattera mot Håkan Juholt i regionvalet om sjukvårdsfrågor. Han e taktiskt för att han vet att lågt valdetagande gynnar alliansen, det är inte bara fegt och taktiskt - det är fult.

Därför måste varenda en gå och rösta den 15 maj!

Läs mer: http://regionvalet2011.se/index.html#
Trevlig helg!

Kungälvsbo - ska du rösta - Regionvalet den 15 maj 2011-05-05

Ungefär hälften förväntas rösta, i andra länder dör folk för den rätten.

Därför presenterar Socialdemokrafterna i Kungälv 10 dagar innan valet en ny lokal -regional hemsida, bara för dig!

http://www.regionvalet2011.se/

Varför demonstrera – varför rösta den 15 maj? 2011-05-02

Sol, rosor och mycket folk. Det var ett fantastiskt första maj, kanske 230 deltagare exkluderat två borgare och en vänsterpartist och orkestern. Trots att vi missat att annonsera ordentligt. Nedan kan du ta del av mitt tal, med reservation för små utsvävningar, på första maj. Glöm nu inte rösta den 15 maj!

Mitt tal handlar om - varför komma hit och varför rösta den 15 maj.

Om 14 dagar är det val. Det kommer bli ett svårt val. Jag känner det. I fredags var det vikingamarknad, jag pratade med många Kungälvsbor då sa många, alldeles för många, mer än vad jag någonsin tidigare hört, att de inte skulle rösta på söndag om 14 dagar.

I solskenet sa de lugnt till mig att de inte kommer rösta, några sa att de skiter i det, någon skrattade och sa de hade slängt sin röstsedel. I andra länder dör folk för rätten att rösta. Kravet om lika rösträtt - Socialdemokraternas första och viktigaste krav. Demokratin och socialdemokratin måste ständigt erövras, om om om igen.. av det enkla skälet kommer jag hit, därför röstar jag den 15 maj.

För mig handlar detta valet om Kungälvs sjukhus.

Jag är stolt över att ha ett sjukhus i Kungälv. Jag är stolt över att vi nu investerar 100-tals miljoner i att bygga ut sjukhuset. Stolt över den personal som arbetar där för dig och mig.

Men det är inte okej
Att vänta timmar tills en läkare kommer
Att mamma låg på en sjukhussäng i korridoren
Att journaler mellan vårdcentral och sjukhus måste gå med 3-dagarspost.

Vi Socialdemokrater måste tala om vad vi vill med framtiden.

Vår vision är en kölös vård, där vi avskaffat väntrummen på såväl vårdcentraler som akutmottagningar. Den som inte tror att det går med fler läkare i fronten och rätt rådgivning innan akuten skall inte hålla på med politik. Vi vill att när du kommer ska du få träffa en läkare direkt.

Detta klaras inte direkt, men ett steg på vägen för att avskaffa väntrummen är att jag och alla andra Socialdemokrater lovar dig att vinner vi valet om 14 dagar garanterar vi alltid att du får träffa en läkare på akuten inom en timme.

Dessutom skall jag säga att det är inte okej att maten skall köras vakumförpackad över halva Sverige för att serveras på en avdelning. Jag och många andra Socialdemokrater tar strid, maten i Kungälvs sjukhus skall lagas i Kungälvs sjukhus, punkt slut.

Därför kommer jag hit, därför röstar jag den 15 maj.

Vi Socialdemokrater slåss för människans frihet.

Vi vill att du skall kunna välja vårdcentral eller läkare. Men vi kommer aldrig, aldrig, aldrig ställa upp på att företagen fritt får välja var de skall vara och vem de skall behandla. Sjukvården är inte till för företagen, sjukvården är till för sjuka. Denna solidaritet är grundbulten i Social demokrati.

Vi vill investera i en vård av världsklass, vi vill ha mer effektvitet genom samverkan mellan kommun, region, sjukhus och vårdcentral. Samarbete kan aldrig ersättas av vinstintressen.

Två köer, två väntrum, Sverige och USA

Alla vet att Moderaterna vill privatisera sjukvårdsupplysningen, vårdcentraler och sälja våra sjukhus. Min fråga till dig som Kungälvsbo, vill du ha två väntrum på Kungälvs sjukhus, ett där du betalar för dig och en för oss andra?

Detta med två köer, två väntrum är inget skämt, detta sker redan i Filippas Stockholm. Är det så vi bygger landet, att ta efter det USA försöker lämna? Denna fråga är ideologiskt lika enkel som vår partiledare säger det, vi socialdemokrater kommer aldrig låta penningvärdet gå före medborgarvärdet. När det gäller de Svenska sjukhusen säger vi ja till effektivitet och samarbete och nej till privatiseringar och gräddfiler. Här sätter vi ner solidaritetens tunga fot, sjuka människor är ingen handelsvara. Om 14 dagar är det val, nu gäller det att hålla Moderaterna borta från sjukvården.

Därför demonstrerar jag, därför röstar jag den 15 maj.

20 kronor vart du vill i regionen

Många äldre vill ha det lika bra med kollektivtrafiken som Socialdemokraterna har ordnat det i Göteborg. Vi vill också införa en enhetstaxa i Västra Götaland. Låt solidariteten och det gemensamma skapa bra, enkla och smarta lösningar som skapar tillväxt och jobb. Med en enhetstaxa skulle exempelvis alla i regionen kunna resa för 20 kronor vart de vill eller hela månaden för en 500-hundring. Det är att tänka nytt, använda de gemensamma pengar vi har på ett smartare sätt. Så vill inte Moderaterna ha det, de vill at du betalar efter varje kilometer du åkt, de har aldrig förstått vinsten av att göra nått tillsammans.

Därför demonstrerar jag, därför röstar jag den 15 maj.

Vi som samlats här, vi står här för att vi tror på politikens möjligheter.

Jag tror på er som kommit hit och att vi Socialdemokrater faktiska kan förändra Kungälv, Göteborg, Västra Götaland och Sverige. Att vi kan förändra EU och världen. Jag tror på demokratisk socialism, på social demokrati. Jag har alltid trott på de många människornas möjlighet, när jag var 16 år kallade jag det mmm, de många människornas möjlighet.

Vi Socialdemokrater har byggt detta land, vår väg framåt leder inte bakåt. Vi har nu ett nytt lag, både i Kungälv, regionen och landet. Jag tror på vårt parti och jag nämnde honom förut, vår nya partiledare Håkan Juholt. Jag är fullständigt övertygad om att denne stabile, pragmatiska övertygade ideolog och goda talare, systematiskt, bit för bit , område för område, kommer smula sönder statsministers ynkliga propaganda…… Kort sagt, jag älskar Håkan Juholt, och vi alla skall ge honom allt stöd vi kan.

Mötesdeltagare, partiet är det vi har.

Därför skall vi utvecklas, förnyas och växa till en modern folkrörelse. Tillsammans är vi starka, söndrade vi falla. Inte bara Håkan Juholt, utan tillsammans, är vi socialdemokrater, vårt parti med 100 000 medlemmar kapabla till att cementera igen de värsta revorna i välfärden.

Vi kommer bygga vidare på ett rejält pensionssystem där alla har rätt till en rejäl pension och en lika beskattning. Vi kommer bygga ut föräldraförsäkringen för att underlätta livspusslet för stressade föräldrar. Vi kommer införa en bostadspolitik värd namnet, en bättre äldreomsorg och aldrig mer vill vi ha en regering som den första på över 100 år som sänkt utbildningsnivåerna kraven på kompetens i detta land.

Solidaritet skapar tillväxt, tillväxt kan användas till välfärd, som ger solidaritet, därmed är inte solidaritet inte en utgift, utan en investering i tillväxt. I morgondagens Kungälv och Sverige måste medborgarvärdet vara starkare penningvärdet! Jag håller fullständigt med min nya partiledare, det är Socialdemokratins uppgift att återupprätta medborgarvärdet över penningvärdet.

Därför demonstrerar jag, därför kommer jag att rösta den 15 maj.

Tuppkammen avklippt

Mötesdeltagare, även om nästan 2000 fler röstade på Socialdemokraterna i Kungälv, jämfört med våra riksdagsröster, förlorade vi valet. Den tiden är nu förbi och tack ni över 8000 Kungälvsbor som tror på oss Socialdemokrater här i Kungälv.

Det enda som var bra med valet i höstas är att Alliansens tuppkam klipptes av. Alliansen tappade sin majoritet - men med hjälp av två växande högerorienterade populistiska partier Utvecklingspartiet (valteknisk samverkan) och Sverigedemokraterna (budgetstöd) lyckades den borgliga Alliansen av Moderater, Folkpartister, Kristdemokrater och Centern klamra sig fast vid makten i Kungälv. När tuppkammen klipptes tvingas fler kompromisser fram.

Vi sitter inte på läktaren

Denna nya parlamentariska situationen visar på fyra framgångar efter valet. Socialdemokraterna har fått igenom nästan samtliga krav på förändring i den politiska organisationen. Vi har satt stopp för färre förtroendevalda med högre arvoden.
Vi har ökat generationsansvaret, vi har avsatt mer pengar till pensionsskulden, varje generation skall ta sina kostnader.
Vi stoppade Högeralliansens ovärdiga och orättvisa förslag till taxehöjning för kostavgiften för sjuka äldre, som fullt genomförd hade inneburit 3000 kronor om året i höjd taxa och fler fattigpensionärer i Kungälv.

Detta är bara början

 • Mötesdeltagare, detta är bara början, vi sitter inte på läktaren. Vi arbetar nu på olika vägar för att nå vårt mål om att alla arbetslösa ungdomar skall ha en utbildning, praktik eller ett jobb.
 • Vi arbetar nu hårt för att finna en bra lösning över alla partigränser både för Kungälvs stad och Marstrands stads utveckling, med fler bostäder, mer puls liv och rörelse.
 • Vi jobbar hårt för alla ungdomar som vill, skall få chansen att sommarjobba, ett mål vi vill genomföra med våra 2000 företag och 300 föreningar.
 • Vi jobbar hårt för att lyfta upp kvalitén i äldreomsorgen, vi stödjer personalen på Ranrikegården som vågar bryta tystnaden och säga, hit men inte längre, det har sparats tillräckligt på våra äldre.
 • Vi kommer aldrig acceptera eller sluta jag Alliansen för det svek gjorts mot Kungälvs barn i förskolor, där grupperna ökar och ökar och personalen blir färre och färre.
 • Vi kommer aldrig ge oss förrän Moderaternas Anders Holmensköld slutar bete sig respektlöst år efter år mot alla de ungdomar som inte får plats i hockyn eller konståkningen, vi kommer aldrig ge oss förrän vi får en seriös utredning om möjligheterna att i framtiden få en ny ishall eller tak över is i en växande kommun. Det är orimligt att små barn går upp kl 06.00 på söndag morgon för alla andra istider är slut.
 • Vi kommer aldrig ge oss förrän kvalitén och solidariteten har upprättats i Kungälvs välfärd, det är en skam att fyra år i rad har Alliansen sparat och sparat, i år skall skolan spara 17 miljoner och äldreomsorgen 3 miljoner, ingen vet var, men sänker skatten, det fortsätter man, de som drabbas är barnen.
  Vi kommer aldrig acceptera att barnfattigdomen ökar i Kungälv och att färre och färre barn får behörighet att läsa på gymnasiet.

Vi har förslagen, vi har lösningarna, vi vill avskaffa vårdnadsbidraget, stoppa dyra privatiseringsutredningar, ge arbetslösa ungdomar utbildning och jobb istället för bidrag och vi måste höja skatten med 25 kronor i månaden för att barn och äldre skall få en bra skola och en bra välfärd – vi kallar det solidaritet, vi sätter medborgarvärdet före penningvärdet.

Därför kommer jag hit, därför röstar jag den 15 maj.

Tack

1-maj tal, Miguel Odhner (S), med reservation för det talade ordet

Demonstrera i Kungälv! 2011-04-29

På söndag är du välkommen! Kom till Andersprästgatan 1 i Kungälv, Komarken kl 10.15, så går vi ner till stan och har en bra stund för framtiden tillsammans.

Själv har jag den enorma förmånen att tala om Kungälvs fantastiska möjligheter och de tydliga orättvisor som faktiskt finns i din kommun, här i Kungälv. Vad jag och vi Socialdemokrater faktiskt vill förändra här! Ikväll börjar jag skriva mitt tal. Har du idéer om vad som skall tas upp, skriv det här på min blogg.

Välkommen!

 • 10:15 Samling S-lokalen Anders Prästgatan, Komarken,
 • 10:45 Avmarsch
 • 11.15 Möte i Västra Parken,
  Huvudtalare: Cecilia Dahlman Eek, Västra Götalandsregionen

Miguel Odhner, Kungälv, Oppositionsråd
Malin Johansson SSU

Brotten och utanförskapet ökar och ökar 2011-04-28

Igår behandlades välfärdsbokslutet i Kungälvs kommunstyrelse. Några saker har förbättrats, arbetslösheten har sjunkit något, även bland unga och färre elever i årskurs 5 och 8 upplever mobbing jämfört med året före. Även tandhälsan bland barn och unga har förbättrats sedan 2009.

Sämre integrationspolitik år efter år

Vi Socialdemokrater reagerar starkt mot att Kungälv sjunker i kommunernas integrationsranking, att fler och fler barn med utländsk bakgrund får det fattigare och fattigare i Kungälv. Det skapar ett otryggt Kungälv. En bättre flyktingpolitik (handlingsplan) är på väg upp för beslut i Kungälv, efter två års väntan sedan jag och partivän Mona-Britt skrev motionen om en ny flyktingpolitik i Kungälv. Jag menar att vi måste ha en plan för bostäder när vi tar emot flyktingar, vi måste fokusera på jobb och utbildning och sätta tydliga mål. Detta har saknats under såväl Sossar som Moderaters tidigare styre. Annars ökar rasismen, intoleransen och segregationen, vi får ett kallare Sverige.

Vi behöver en solidarisk välfärd som skapar både trygghet och tillväxt istället för barnfattigdom och utanförskap

Barnfattigdomen ökar och skolan drar ner. Nu ökar barnfattigdomen i hela Kungälv, även bland svenskfödda barn. Arbetslösa pappor och mammor måste få jobb och utbildning, vi måste öka, inte minska resurserna till skolan för att göra rätt från början, det är galet att skolan i år skall spara 17 miljoner när det blir fler och fler barn i Kungälv samtidigt som färre och färre klarar av att få ett avgångsbetyg som ger behörighet till gyumnasiet. Det får vara nog med Borgs skattesänkningar och indragna kommunbidrag. Vi har inte råd med Reinfeldt.

Mer socialbidrag, fler brott och ökad misshandel

Att utanförskapet och socialbidragen ökat är nu tydligt, ett sådant bevis är den enorma uppgången i våldsbrott, högsta på 10 år, därför anser vi Socialdemokrater att det behövs en handlingsplan för ett tryggare Kungälv där polis, skola, krögare, sjukvård, sociala och vuxna på stan samverkar betydligt mer kraftfullt än idag. Detta behövs utöver grundläggande satsningar på skola och integration och ett socioekonomiskt tänkande och handlande.

40 % fler våldsbrott på ett år

Diagram över ökad brottslighet

Källa: Brottsförebyggande rådet. Nyckeltal för välfärden

Antalet anmälda våldsbrott i Kungälvs kommun ökade med 39 procent 2010 i förhållande till året innan. I brottskategorin våldsbrott ingår mord, dråp, barnadråp och misshandel med och utan dödlig utgång, våldtäkt inklusive grov våldtäkt, grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning, våld mot tjänsteman samt rån inklusive grovt rån.

Statik från polisen i Kungälv visar att antalet fall av misshandel ökade från 85 stycken 2009 till 130 stycken 2010, alltså en ökning med 53 procent. Antal anmälda våldsbrott, och framförallt antal misshandelsfall, har ökat under 2010.

Tänk nytt

Kungälv och Sverige behöver en solidarisk välfärd som skapar både trygghet och tillväxt istället för barnfattigdom och utanförskap. Det måste bli slut på Reinfeldts och Borgs skattesänkningar. De svagaste och fattigaste får betala priset av Allianspolitiken. Ingen är trygg i ett samhälle med stora klyftor.

Därför finns många skäl att demonstrera för förändring på 1-maj
Avmarsch kl 10.45 från partilokalen Andersprästgatan 1 Komarken.
Kl 11.15 träffas vi i Västra Parken Kungälv för att demonstrera för ett nytt Kungälv och Sverige. Jag lovar att säga min hjärtans mening, jag vill gärna höra din!

Välkommen på söndag!

Miguel Odhner, Socialdemokratiskt oppositionsråd

Läs hela Välfärdsbokslutet här (obs detta är ett utkast, några siffror kommer kompletteras)
Bättre flyktingpolitik i Kungälv 2009-06-05

Tänk nytt, låt oss bli bäst och först i Västsverige att investera bort utanförskapet 2011-04-21

Idag har jag, Jonas Andersson (s) ekonomiberedningen och Mohammed Hama Ali (s) från kommunstyrelsens bildnigsutskott lagt en gemensam motion om hur vi kan klara framtidens välfärd ekonomiskt. Vi ser att pengarna aldrig kommer räcka och höja skatten vill vi inte och göra kostnadsdrivande privatiseringar löser heller inga problem.

Vår lösning är att bryta ny mark. Därför har vi lämnat in denna motion till Kungälvs kommunfullmäktige idag. Förslaget finns också med i vårt kommande förslag till rambudget 2012-2015. Tyvärr finns det inte med i Alliansen, men vi vet att vi kommer komma överens om detta då jag vet att flera ledande Allianspolitiker uttalat sig positivt om detta. Nu vill vi gå från ord till handling. Idag är städer som Karlstad och Norrköping föregångare, låt oss bli bäst och först i att investera bort utanförskapet i Västsverige. Därför är det med glädje vi lägger detta förslag!

Motion från Socialdemokraterna om att införa en socioekonomisk modell, socioekonomiskt bokslut och fond

Politiken bygger på att sunda kommunala finanser är en fråga om solidaritet och rättvisa mot kommande generationer. Vårt mål är full sysselsättning. Kungälv behöver fler jobb, nya jobb och gröna jobb. Våra beslut skall leda till ökad ekonomisk jämlikhet. Den ekonomiska politiken skall bidra till en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Det är dags att göra om politiken.

Ökat utanförskap

Ungdomsarbetslösheten är fortfarande rekordhög och långtidsarbetslösheten biter sig fast, utanförskapet liksom bidragskostnaderna har ökat. Nedmonteringen av arbetsmarknads/sjukförsäkringen slår mot både människor och kommunkassan. Utbetalningarna av försörjningsstöd (socialbidrag) är nu den högsta siffran på 10 år (26 miljoner kronor). Kärnverksamheterna i kommunen visar konstanta underskott sedan fyra år. Samtidigt minskas statsbidraget för fortsatta skattesänkningar. Barnfattigdomen ökar, många barn klarar inte skolan, vi har stora utmaningar inom missbruksområdet narkotika och alkohol. Ohälsotalen är fortfarande höga i Kungälv jämfört med många andra närliggande kommuner.

Hur gör vi mer välfärd med befintliga resurser?

Omfattningen av den välfärd som produceras (det vill säga hur mycket barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg vi har råd med) beror, vid sidan av politiska ambitioner, på två saker. Dels på hur mycket skatt som betalas in i våra system, vilket bland annat bestäms av hur många som arbetar och betalar skatt. Men det beror också på hur mycket pengar som går åt till olika transfereringar. Ytterst handlar det om balansen mellan försörjare och försörjda. Här krävs politiska omtag för att möta framtiden, vare sig skattehöjningar eller kostnadsdrivande privatiseringar är någon bra lösning för Kungälv på sikt. Vi måste tänka nytt och göra nytt. Utanförskapet bland unga är omfattande. Det växer. Det är dyrt. En stor del av detta är onödigt. Problemet kring detta är inte i första hand bristen på resurser. Problemet är hur vi använder resurserna.

En förvaltning – en insats

Idag ligger några få delar av förvaltningen före politiken i morgondagens lösningar. Förvaltningen befinner sig i ett sökande efter nya arbetssätt. Därför måste politiken förstå och självt använda och legitimera ett socioekonomiskt arbetssätt. För trots att politiken enigt drivit kravet om en samlad förvaltning har vi fortfarande styr-, budget- och uppföljningssystem som direkt motverkar långsiktigheten i vårt agerande. Den gamla politiska nämndkulturen har delvis flyttat till förvaltningsorganisationen, förändring tar tid. Vi har fortfarande organisations- och kulturella strukturer som försvårar helhetssyn och förstärker fragmenteringen av insatserna. Det går förhållandevis lätt att räkna på effekter för att investera i vägar, hus och gator. Samtidigt tycks det nästan vara omöjligt att räkna på och vaska fram ett socialt investeringskapital kring ex. barn och unga trots att avkastningen många gånger är avsevärt högre på sådana investeringar än de i infrastruktur. 2010 köpte socialtjänstens Barn och Ungdomsenhet 5500 vårddygn, varje dygn kostar 1000-tals kronor och ett socioekonomiskt arbete genomförs nu för hemmaplanslösningar, men detta räcker inte, vi måste arbeta bredare och mer systematiskt i hela förvaltningen och politiken. Detta kräver nya tänkesätt, nya sätt att arbeta och hushålla.

Utanförskapet kostar 100-tals miljoner, det måste brytas

Enligt statistik för riket riskerar 12,8% av varje årskull barn och ungdomar i Sverige att hamna i ett framtida utanförskap. (Se fördelning tabell nedan) För Kungälv skulle detta innebära att av en årskull ungdomar som idag är ca 500st, kan vi förvänta oss att 64 ungdomar kommer att hamna i framtida utanförskap.

Andelen sannolikt marginaliserade ungdomar från en årskull i Kungälv:

Narkoman  1,5 
Alkoholist  5,0 
Lätt psykiskt sjuk  25 
Svårt psykiskt sjuk  2,5
Långtidssjukskriven 15 
Långtidsarbetslös  15

Summa 64

En ung människa vars liv leder till livslångt utanförskap skapar samhällskostnader på mellan 10-15 miljoner kr.

Diagram/graf

För varje årskull i riket där vi avstår från att bryta detta mönster uppstår en hissnande prislapp på ca 210 miljarder kr. Detta innebär för Kungälv en kostnad på minst 640 miljoner för varje årskull.

Inför en socioekonomisk modell, ett socioekonomiskt bokslut och fond

Vi vill ta ett ökat generationsansvar, vi vill att Kungälvs kommun tänker och arbetar annorlunda i framtiden, att vi inför ett socioekonomiskt arbetssätt, socioekonomisk fond och socioekonomiskt bokslut - det gäller alla slags utanförskap.

Ingvar Nilsson och Anders Wadenskogs modell för beräkning av kostnaden för utanförskap är en bra grund att använda när Kungälv bygger sin Socioekonomiska modell framgent. En handfull av våra tjänstemän är idag diplomerade i just denna modell. I modellen kan tjänstemän eller förtroendevalda på egen hand göra en förenklad kalkyl för att räkna ut det ungefärliga socioekonomiska värdet av ett rehabiliterings eller preventionsarbete. En föregångare är bl.a Norrköpings kommun.

I grunden handlar det om att göra rätt från början. Likväl som vi kan göra investeringar i anläggningar, fastigheter och energisystem och räkna på ekonomisk lönsamhet kan vi göra långsiktiga investeringar i våra barn och unga eller andra som har särskilda behov och på sikt nå en ökad livskvalitet och bättre ekonomisk hushållning.

Den sociala investeringsfonden ska användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala kostnader. För varje beslut om investering måste tidsperioden definieras som kostnadsminskningen ska beräknas på. Genom att göra årliga

avskrivningar/utgiftsminskningar på de nämnder/sektorer där kostnadsminskningen uppstår under den definierade tidsperioden, bygger man upp ett kapital som kan användas för ny investering.

Eftersom den sociala investeringen inte kan hanteras enligt gällande

redovisningsprinciper för investeringar, får uppbyggnaden av nödvändigt investeringskapital i stället lösas genom öronmärkningar av ex. driftsresultatet.

Därför föreslår vi Socialdemokrater att Kungälvs kommun beslutar att :

 • Kommunen kan budgetera för socioekonomiska investeringar
 • Kommunen inrättar en social investeringsfond, där syftet är att genom ett förebyggande arbete för grupper av kommuninvånare bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede, för att på sikt minska risken för långvarig arbetslöshet.
 • Kommunen inför socioekonomiskt bokslut

För Socialdemokraterna

Miguel Odhner, Oppositionsråd
Jonas Andersson, Ekonomiberedningen
Mohammed Hama Ali, Kommunstyrelsen

Kolla dessa länkar för att lära mer:

http://www.socioekonomi.se/ModellerSnart2.html

http://www.seeab.se/

Säljer Marstrandstomter för att få ihop budget - utan hänsyn till skattebetalarnas behov 2011-04-21

Förra veckan behandlades slutligt kommunfullmäktige frågan om "Friköp av tomträtter för småhus (Dnr KS2010/2575-4)". Den kom upp efter att Moderaternas Anders Holmensköld läst i tidningen och fått brev om att några husägare på Marstrand var ledsna över att hyrorna för deras tomt ökade. Moderater och Vänsterpartiet gjorde gemensam sak.

700 000 kr i rabatt per husägare - när vi behöver pengarna?

Även om detta med att sälja tomterna tidigare prövats, utan full framgång, handlar denna fråga ytterst om skattebetalarnas pengar, styrning och ledning och politisk prioritering. Vi Socialdemokrater tycker, i det läge kommunen nu är, där pengarna inte räcker och investeringsbehoven är stora, att det är fel att rea ut våra tillgångar. I detta läge är det orimligt att 17 husägare på Marstrand får över 12 miljoner i rabatt på 17 kommunala tomter? I genomsnitt är det över 700 000 kronors rabatt per tomt. De här personerna har i flera år haft möjligheter att köpa loss sina tomter till halva marktaxeringsvärdet, nu när hyran går upp, kommer de, med goda argument, då blir politiken en vindflöjel. Det får vara någon ordning i politiken och förvaltningen skall enligt kommunstyrelsens egna årsplan inte heller läggas nya uppdrag till last, med den arbetsbörda som idag redan dignar över vår duktiga personal.

Politisk vindflöjel

Alliansen har framfört argument som att det är jobbigt att administrera, det är synd om dem när tomträttsavgiften går upp därför Alliansen inte alla avskaffat fastighetsskatten som de lovade. Det är jobbigt när folk klagar. Men är det jobbigt att skicka ut 20 inbetalningskort och få in 200 000 kr eller betydligt mer i tomträttshyra kommande år till kommunen? Vi har tidigare stått bakom detta och försökt sälja tomterna, det misslyckades. Ett problemet är att även denna gång kommer kommunen få ha kvar olika avtal, tomträttsavtal både för småhus och andra större avtal, administrationen minskar inte nämnvärt, men däremot försvinner de årliga intäkterna. När skall vi lära oss av tidigare försök som ej lyckats?

Budgeten räddas, men inte verksamheten

Dessutom är det aldrig en bra lösning att sälja för att få ihop budgeten, vad gör vi 2012? Detta är en kortsiktig realisationspolitik som avviker från alliansens egna budgetplan och politiska mål. Det är också för oss en gåta hur Vänsterpartiets företrädare kan stödja ett slöseri med våra gemensamma tillgångar och samtidigt, medvetet eller omedvetet, rädda en Moderatledd allians som inte kan få ihop sin budget utan dessa inkastade försäljningar för de klarar inte att genomföra sin egen politik och budget 2011.

Vi socialdemokrater sa nej

Vi Socialdemokrater förlorade. Då la vi ett tilläggsförslag om att åtminstone intäkterna på 12,2 miljoner skulle gå till att bygga ut förskoleverksamheten, då det är köer och överinskrivningar, men även detta röstades ner av Alliansen. Detta är oförståeligt, grundproblemet är att investeringsramen behöver ökas, Kungälv växer och det byggs för lite förskoleplatser och äldreplatser, det vet de flesta. Därför var det synd att Alliansen inte kunde svälja prestigen på ett bra förslag.

Om vi hade varit lydiga - hade Moderaterna kunnat diskutera barnen och förskolan med oss

Vi ser det som synnerligen upprörande att kommunstyrelsens ordförande mitt under debatten hävdar att om Socialdemokraterna ”gått med” på att rea ut kommunens tillgångar och överbelasta kommunens tjänstemän med denna utförsäljning så hade Moderaterna varit beredda att ”diskutera” frågan om att öronmärka intäkterna till nya förskolor. Visst innebär politik ofta kompromisser men det får finnas gränser på egenmäktigheten. Ytterst visar detta att vi står för en korrekt politik och ett erkännande från alliansen att man inte gör det man skall för de små barnen i förskolan. Att flytta denna fråga om ansvar för kärnverksamheten till retorik och förhandlingsutpressning är bortom det sätt vi vill driva politik.

Nej till barn, allt för snygga bokslut, när man inte gjort det man skall

Vi förstår efter en redovisning av februariprognosen att 50 % rabatt och utförsäljning av kommunens Marstrandstomter nu behövs för att klara årets budgetunderskott på -55 miljoner.

Vår slutsats är att det var därför Alliansen sa nej till att de oplanerade försäljningsintäkterna skall gå till att investera i utbyggd förskoleverksamhet. Pengarna skall istället redovisas och inte röras förrän tidigast april 2012 när de är bokförda, då blir det snygga bokslut.

Detta sker samtidigt som barn i barngrupperna bara ökar. Den politiken duger inte när kommunstyrelsen inte klarar de av Kommunfullmäktige uppsatta målen.

Artikel i GP: Politiker vill diskutera friköp (extern länk, gp.se)

Miguel Odhner (S)

Inte ens en utredning – en kylig inställning till god planering 2011-04-08

Vi Socialdemokrater prioriterar alltid jobben, skolan och vården, därför har vi en annan budget och en mer hållbar investeringspolitik som faktiskt minskar kostnaderna på sikt. Detta är inget konstigt. Just nu står dock allt tillbaka, det saknas -55 miljoner i årets budget efter att Anders Borg sänkt skatten och dragit in statsbidraget, skolan skall återigen spara, tomter reas ut av budgetskäl samtidigt som barngrupper ökar och förskolepaviljonger hyrs in för dyra pengar. Alliansens politik kostar och fungerar ganska dåligt.

Ny politik krävs

Bristen på politisk mod, helhet och långsiktighet är det grundläggande problemet. Det krävs en modig upplåning i vår tillväxtkommun och 10-åriga investeringsplaner där vi vågar bygga nya hus för barn och äldreverksamhet i den omfattning som krävs! Just nu betalar barn och äldre Allianspolitikens pris genom en sämre miljö och kvalité, varumärket Kungälv riskerar åter att skadas.

Ishall, bandyhall eller överbyggnad Skarpe Nord 2014?

En tillväxtkommun måste också ta ansvar för alla delar, de kan inte ställas mot varandra i framtida planering. Sedan april 2008 har vi Socialdemokrater blivit utskrattade av Alliansen och kallade oansvariga varje gång vi framfört kravet på en seriös utredning hur vi skall få till mer istid under tak. Det har varit fyra förlorade iskalla år, därför värmer Karebys tjejers SM-guld i bandy gott.

Tyvärr har vi aldrig förstått oviljan att utreda.

Att gång på gång rösta ner ett seriöst utredningsförslag kan inte handla om annat än politisk prestige. Om isutredningen ex. skulle landa i en ny isträningshall vid Oasen i kombination med köpta bandytimmar av Ale, en överbyggnad av Skarpe Nord eller en ny ”supermultiarena med vindsnurror” som inte kostar skattebetalarna en enda krona enligt Moderaternas Anders Holmenskölds tidigare löfte spelar ingen större roll, det viktiga är att frågan förtjänar att tas på allvar. Det handlar om respekt för alla som bedriver isidrott, om ledarskap och planering. Idag finns inte ett enda formellt beslut om att få till mer is under tak, allt är medial show med kortsiktiga politiska poäng. Frågan förtjänar en serös behandling, vi tänker inte ge oss, vad som än tillfälligt ploppar upp.

S kräver ishallsutredning - igen 2011-02-24

Föreningar och idrott - en del av vårt varumärke 2010-11-17

Äntligen bandyhall / isarena – vi backar föreningarna! 2008-12-19

Kungälv vill också ha en bandyhall, Holmensköld i GT lovar kostnadsfri hall med vindsnurra, 30 dec 2008 11:16

Läkare inom en timme 2011-04-06

Sjukvården handlar om solidariteten i vårt samhälle. Detta är en våra viktigaste frågor. Vi vill ha sjukvård i världsklass, jämlik och effektiv. Men ibland hör jag skräckhistorier och någon gång har jag själv suttit på akuten i många långa timmar innan man får träffa en läkare. I kombination med vårdcentral kan en hel dag bara ätas upp....ibland har jag undrat om man är på akuten eller ej. Så skall det INTE vara i Sverige.

För oss Socialdemokrater är det viktigt att alla får en trygg och säker vård och långa väntetider på akutmottagningarna avskaffas. Därför driver Socialdemokrater envist kravet om max en timmas väntetid på akutmottagningen för att få träffa en läkare. Vid svårare, akuta sjukdoms- och olycksfall handlar det förstås om att få vård bums, precis som sker redan idag.

Därför skall du rösta på Socialdemokraterna den 15 maj i Regionvalet 2011

Miguel Odhner (S)

Res i hela regionen för 10 kronor - rösta på Socialdemokraterna 2011-04-01

Socialdemokraterna i Västra Götaland vill och skall införa en enhetstaxa om de vinner valet den 15 maj i år. Vi tycker det skall vara enkelt och attraktivt att åka kollektivt. Vår ledare heter Gert-Inge Andersson (S), ordförande i Regionstyrelsen och det är han som föreslår att det ex skulle kunna kosta 10 kronor för att resa från Kungälv till Sahlgrenska, Stenungsund, Strömstad, Skara, Skövde, eller Svenljunga och tio kronor tillbaka eller ännu kansek bättre för pendlare: 500 kronor för månadskort i hela Västra Götalandsregionen!

500 kronor i månaden och fria resor i hela regionen

Vi måste förändra kassa system. Många har klagat på taxezoner och nya biljettsystem och att man inte fattar detta, jag hade själv stora problem att förstå det. Varför krångla till det i politiken? Det är en kanongrej för miljön, barnen, de äldre och går att finansiera, kräver ingen skattehöjning och är ENKELT!

10 kronor är bra - du avgör själv

I Kungälv har vi Socialdemokrater krävt "göteborgstaxa vid motorvägshållplatsen" och att äldre och yngre skall kunna resa fritt vissa tider på dygnet. Men om det bara skall kosta tio kronor för alla att resa vart man vill i hela Västra Götaland, då är ju det ett bättre förslag, till att börja med, tycker jag. Men då måste Socialdemokraterna vinna valet den 15 maj och den frågan bestämmer du som väljare.

Det är skillnad i politiken

Moderaterna kommer aldrig införa ett sådant system med enhetstaxa och 10 kronor. De komme rinte ha råd med det för de vill som vanligt lägga mindre pengar på kollektivtrafiken och helst sänka skatten. Därför vill de att alla skall betala för den sträcka de reser. Så har de här gjort i Kungälv under förra perioden, där har det nu blivit dyrare för ungdomar och andra som bor i Romelanda, Kärna, Kode, Tjuvkil och Marstrand att åka buss till Kungälv. Däremot har det blivit billigare att resa mellan Ytterby och Kungälv, så tänker de, vi tänker annorlunda. Dessutom vill de privatisera små sjukhus, ex Kungälvs sjukhus, på sikt innebär det olika kösystem, de som har pengar kan köpa sig en gräddfil före dig när du kommer till Kungälvs sjukhus. SÅ vill inte jag ha det, sjukvården skall vara världsledande och lika bra för alla som bor i Sverige. Det är skillnad i politiken och det är du som avgör din och dina barns framtid.

Läs GT om Socialdemokraternas förslag här (extern länk)

Andra bra sidor inför Regionvalet den 15 maj 2011

http://regionvalet2011.se/index.html

http://www.socialdemokraterna.se/vastsverige

SM-guld till Kareby IS 2011-03-21

Så kul! Otroligt roligt! Kareby IS damer till SM Guld i bandy!

Kungälv har stolta traditioner och världens bästa tjejer! Grattis även till Anders Holmensköld (M) som såg det live och fick gå på bankett med vinnargänget! Heja Kungälv!

Via telefon framförde jag en gratulation till tjejerna i ett samtal med föreningens ordförande Leo, han var lycklig!! Han vittnade om 200 personer, supportrar som skötte sig perfekt, om tjejernas engagemang och lyckorus. Om vikten av att satsa på och se tjejidrotten!

Lite gött e det att AIK fått ge efter för Kungälvstjejerna efter att ha dominerat i över 10 år. Heja Kungälv!

Låt oss tillsammans ta ett steg till

Detta är bra för Kungälv, jag tycker vi borde utveckla ett bättre samspel mellan näringsliv och kommunledning med idrotten och se den som ett viktigt medel i destinationsmarknadsföringen! Det är en vinna-vinna situation!

Med ett SM-guld i fickan ökar trycket på de borgliga politikerna i Alliansen att svälja all prestige och se morgondagens Kungälv, att få till en seriös utredning hur vi ska få mer is under tak i Kungälv i framtiden. Se vad vi Socialdemokrater krävt i många år….

S kräver ishallsutredning - igen 2011-02-24

Miguel Odhner (S)

Säljer kommunal mark till halva priset för att snabbt för att få ihop budgeten 2011-03-18

Idag kan man läsa i Kungälvsposten om onsdagens kommunstyrelsemöte gällande tomträtter. Vi var överens i mycket, men här höll vi inte med Alliansen.

Jag inser nu (efter en kort dragning om februariprognosen) att 50 % rabatt och utförsäljning av kommunens Marstrandstomter behövs för att klara årets budgetunderskott på -55 miljoner. Därför sa Alliansen nej till att försäljningsintäkterna skall gå till att investera i utbyggd förskoleverksamhet vid gårdagens kommunstyrelsemöte. Pengarna skall redovisas och inte röras förrän tidigast april 2012 när de är bokförda, detta sker samtidigt som barn i barngrupperna bara ökar och ökar.

Kan köpa till reapris redan idag, varför halvera?

Det här handlar ytterst om skattebetalarnas pengar, är det rimligt att 17 Marstrandsbor får över 12 miljoner i rabatt på 17 kommunala tomter? I genomsnitt är det över 700 000 kronors rabatt per tomt. De här medborgarna har i flera år haft möjligheter att köpa loss sina tomter till halva marktaxeringsvärdet, nu när hyran går upp, kommer de och politiken blir då en vindflöjel. Jag har inget emot att avyttra det som kommunen inte behöver på lång sikt, men jag ställer inte upp på att vara en vindflöjel, det får vara någon ordning i politiken. Dessutom har de möjlighet att köpa tomterna idag till taxeringsvärdet, de behöver inte ens betala marknadsvärdet! De har ju redan rabatt!! Återigen, det handlar om skattebetalarnas gemensamma tillgångar.

Jobbigt och otidsenligt?

Alliansen har framfört argument som att det är jobbigt att administrera, det är synd om dem när tomträttsavgiften går upp därför Alliansen inte alla avskaffat fastighetsskatten som de lovade. Det är jobbigt när folk klagar. Men är det jobbigt att skicka ut 20 inbetalningskort och få in 200 000 kr eller betydligt mer i tomträttshyra kommande år till kommunen?

”Problemen kvarstår”, ingen permanent lösning i sikte

Vi har tidigare stått bakom detta och försökt sälja tomterna, det misslyckades. Ett problemet är att även denna gång kommer kommunen få ha kvar tomträttsavtal både för småhus och andra större avtal, administrationen minskar inte, men däremot försvinner de årliga intäkterna. När skall vi lära oss av tidigare försök som ej lyckats? Dessutom är det aldrig en bra lösning att sälja för att få ihop budgeten, vad gör vi nästa år? Detta är en kortsiktig realisationspolitik som avviker från alliansens egna budgetplan och politiska mål.

Inga pengar till förskoleutbyggnad

Vi socialdemokrater sa nej. Vi förlorade. Då la vi ett tilläggsförslag om att åtminstone intäkterna på 12,2 miljoner skulle gå till att bygga ut förskoleverksamheten, då det är köer och överinskrivningar, men även detta röstades ner av Alliansen. För mig är detta helt oförståeligt, grundproblemet är att investeringsramen behöver ökas, Kungälv växer och det byggs för lite förskoleplatser och äldreplatser, det vet de flesta. Därför var det synd att Alliansen inte kunde svälja prestigen på ett bra förslag.

Artikel i Kungälvs-Posten: Oenighet om friköp av tomträtter (PDF-dokument, 1MB)

Min kommentar till tidigare blogginlägg: Är det rätt att lägga nya uppdrag om utförsäljning av tomter i Marstrand?

Artikel i GP: Politiker vill diskutera friköp (extern länk, gp.se)

Sveriges nya statsminister 2011-03-10

Sveriges statsminister heter efter valet 2014 Håkan Juholt. Han kommer att leda landet och vårt parti med partisekreterare Carin Jämtin vid sin sida.

Jag har genom åren träffat Håkan. Han inspirerar! Han är ideologisk och pragmatisk. Han är snabb, kvicktänkt och tydlig. Han är en lagspelare, varken höger eller vänster.

Solidariet

Håkan kommer fokusera på jobben och solidaritet. Håkan är en riktig folkrörelseperson, som respekterar våra grundläggande begrepp som demokrati, solidaritet och rättvisa. Han kommer ta oss fram ideologiskt och enkelt förklara varför det är olönsamt med barnfattigdom och lönsamt med solidaritet. Han kommer förklara sambandet ”solidaritet - tillväxt - jobb - välfärd ”!

Han utmanar och vill förändra

Han är orädd. Han var den första att kräva hela partistyrelsens avgång när Mona gick, vi behöver förnya hela laget. Han kommer dessutom utmana en borglighet som är tömd på idéer, han kommer arbeta hårt med förnyelse nerifrån och upp och utifrån och in, i enight kommer han flytta fram våra positioner. Han drömmer om att förändra Sverige.

Han säger att vi skall göra det som de borgliga inte gör, den listan är lång. Han säger att medborgarvärdet måste gå före penningvärdet.

Vår nominering

Håkan Juholt var nominerad av Hermansby Socialdemokratiska förening, vi har all anledning att vara nöjda.

Jag tycker detta skall bli väldigt roligt!!

Kort sagt, han blir skitbra och jag hoppas han blir vald på vår kongress!!

Om Håkan

Läs mer om hans bakgrund här

Detta sa han i för några veckor sedan i Ytterby Folkets Hus. Solidaritet skapar tillväxt, solidaritet är en investering, inte en utgift! Se Youtubeklippet här

Humor i politiken är inte dumt….Håkan Juholt i okänd buskis Se Youtubeklippet här

Kungälvs skolor sjunker i takt med Alliansen sänker skatten 2011-03-04

Kungälv sjunker 17 placeringar. Skolvärlden och Lärarnas Riksförbund har gjort en kommunranking grundat på fakta från Skolverket och Statistiska Centralbyrån, SCB.

Data från sex olika områden har vägts ihop, vilka är:

 • Resultat nationella ämnesprov.
 • Andel elever med gymnasiebehörighet när de lämnar årskurs 9.
 • Andel elever som uppnåt målen i samtliga ämnen i årskurs 9.
 • Lärartäthet.
 • Andel lärare med pedagogisk utbildning.
 • Undervisningskostnad per elev.

Läs kommunrankingen där Kungälv faller här.

Förnekande kan vändas?

Under flera år har vi Socialdemokrater påpekat för Moderaterna i Kungälv att det inte går att få visionära, trygga barn med bra resultat i en bättre skola när de inför grupper/klasser, färre lärare, skolsammanslagningar och mindre pengar till barn med särskilda behov. Anders Holmensköld (Moderaterna) och Elisabeth Mattson (Folkpartiet) har hävdat att statstiken är fel.

Skolan går back

Förra året gick skolan back 8,4 miljoner trots besparingar, så nu fortsätter det. Bara i år skall förskolan spara 4 procent på sin verskamhet, trots fler barn. Hur blir det när de kommer upp i skolan, de små barnen? Vi måste göra rätt från början och investera i våra barn.

Skönt med extern granskning

Därför är det ganska skönt att tidningarna själva kan granska kommunen och att andra gör det utifrån. Så kanske det går upp ett ljus för alla som röstade borgligt att skattesänkningar inte alltid är av godo, för barnen.

Bra att kommunalrådet lämnar skolan 2011-01-07

Barn får rätt 2011-03-04

För mig som Socialdemokrat är barn suvereräna och okränkbara. De är små oförstörda människor och det är vårt gemensamma ansvar att se bortom politik och egenintressen. Barn är barn. I flera år har vi försökt lyfta dessa frågor i Kungälv, ofta drunknar de i de allmänna neddragningarna i skolan, med en del försämrade resultat som skett de senare åren i Kungälv.

Bra av Miljöpartiet och Regeringen

Men vi Socialdemokrater i Kungälv har i vår budget och valprogram satt upp som lokalt politiskt mål att bekämpa barnfattigdomen i Kungälv. Här lyser engageamnget inte sällan med sin frånvaro från en hel del borgliga kollegor...men med gårdagens nationella beslut är jag mycket nöjd över MP:s insatser att påverka minoritetsregeringen så att gömda och papperslösa barn får rätt till skola och sjukvård. barn inte får gå i skolan innebär detta att deras rättigheter kränks, och att deras psykiska hälsa och utveckling äventyras. Rätten till skolgång ska inte bero på medborgarskap eller vilken status man har i samhället.

Rädda Barnen glada idag

Barnfattigdomen ökar igen. Under 2008 levde 220 000 barn i fattigdom – det vill säga 11,5 procent av alla barn i Sverige. Det innebär att några 100 barn i Kungälbv lever i barnfattidom, det handlar om kläder och mat. Nästan 400 000 barn i Sverige lever i familjer med risk- och missbruk. Under många år har jag varit aktiv i Rädda Barnen och hade en tid förmånen att vara Göteborgsförbundets ordförande för Rädda bBarnen, en idell förening med 6000 medlemmar. Vilka underbara människor man mötte ochd eras engageamng.

Läs gärna Rädda Barnens kommentarer till gårdagens uppgörelse.

Frukostmöte med företagare 2011-03-03

I morse deltog jag på ett frukostmöte på Fars Hatt. Inbjuden gäst var 2:e v. ordförande i Företagarna (riksnivå), Ingemar Fredriksson. Han berörde. Han höll ett engagerat tal (med Stockholmsaccent men jag tror han e från Herrljunga) om vikten av att klara morgondagens utmaningar genom att vi politiker, skolan, allmänheten ändrar sin syn på företagandet och dess villkor. Att vi ser och förstår att tillväxten i framtiden kommer i BTB och småföretag. Jag håller verkligen med!

Företagen ett "särintresse"

Han riktade kritik mot att Moderaterna och regeringen genom statsminister Reinfeldt kallade företagen för ett "särintresse" i valrörelsen. Han ogillar att man som företagare måste betala sjuklönekostnader för anställda som blir sjuka pga en skada som inträffat på fritiden, han ogillar att det blivi fler regler och krångel, kassaapparater etc etc...han ogillar att den borgliga regeringen från 2007 höjd den "allmänna delen" av arbetsgivaravgiften i från cirka 4 procent till 7 procent. Han kritiserade att man inte får anställa sitt barn för att då tror skattemyndigheten att företagaren skall fiffla med löneöverföringar etc.... jag håller verkligen med.

Själv var jag ganska arg på Anders Borg & Reinfeldt då de höjde skatten för Kungälvs småföretagare med 10 miljoner efter att Göran Persson och vi Socialdemokrater fick lämna makten 2006.

Vi sänker arbetsgivaravgiften för småföretag 2010-06-09

Lokalt viktigaste frågan

Men sedan sjönk Ingemar i förtroende då han sa att det viktigaste man kan göra på lokal nivå är att konkurrensutsätta skolan, vården, omsorgen i offentlig sektor. Han visade 10 bilder med hur detta kunde gå till och hur olika kommuner jobbar med det. Jag blev lite besviken och kommenterade det med att.....

Framtidstro det viktigaste

För mig är inte den viktigaste lokala frågan i Kungälv att privatisera Ytterbyskolan eller Ranrikegårdens service för äldre - det ger inga nya jobb - det är ju bara rundgång i tillväxten mer eller mindre.

Det viktigaste för mig är att våra företagare, nya entreprenörer vågar och tror på Kungälv och Marstrand, att de de har rätt planeringsförutsättningar och känner säkerhet i inesteringarna. Då växer Kungälv, då får vi fler jobb och mer skatteintäkter och mer välfärld. För att nå dit krävs mer samarbete, precis som detta frukostmöte, där vi träffas, politiker över blockgränser och sätter upp gemensamma mål om framtiden. Att vi vill växa, bygga, skapa bra infrastruktur, ha bra bygglovshantering, hög och snabb service i all tillståndshantering, att vi investerar i besöksnäringen, hamnar, fästningar, centrumtuveckling och vänder vår stad mot dess största tillgång, älven ect etc.,...

Att skolan, vuxenutbildningen och andra utbildningsaktörer klarar att förse våra företag med kompetenta arbetare, att vi stimulerar och lyfter fram v¨åra entreprenörer och nyföretagare att vi orndar i samarbete egna företagsmässor...att vi investerar i idrottsänläggningar, bra barnomsorg med korta köer och hög tillgänglighet för att vara attraktiva.....

Allt det där är mycket viktigare för mig om vem som driver en skola eller äldreboende. Det viktiga är ju att offentlig service är av hög kvalité, rättvist och effektiv på det sättet att vi inte slösar en enda skattekrona i onödan. När jag påpekade detta rättade Ingemar sig själv och sa att detta var en av de viktigaste frågorna, det var bra det.

VOLVO, SAAB och Småföretagen

Sedan måste jag tilllstå att det är olämpligt att Ingemar skämtar om att insatserna att rädda SAAB är ganska meningslöst på sikt, men kanske viktigt rent "kulturhistoriskt"....det är en ganska negativ syn på Sveriges förmåga till innovation och ganska raljant inställning till alla småföretag inom fordonsindustrin.

För övrigt tycker jag det är bra att företagarna organiserar sig, jag tycker alla företagare skall vara med i en intresseorganisation. Allt fler kör egna företg vid sidan om sitt jobb idag, arbetamarkanden förändras, det måste också regelverket, då är det bra om företagarna organsierar sig. se mer på www.foretagarna.se

S-politik nationellt

Läs gärna hur vi Socialdemokrater nationellt vill få fram mer kapital till småföretagen, göra regelförenklingar och öka entreprenörsskapet.

Det handlar bland annat om att avskaffa sjudagarstvånget, sänk arbetsgivaravgiften, ändra sjuklönekostnaderna, avskaffa regeringens straffskatt (2 172 kr) på småföretagare, mer riskkapital och entreprenörskap i hela Sverige

Miguel Odhner (S)

Gammal förening med ung kraft 2011-02-28

Jag har förmånen att vara ordförande i en av Kungälvs Socialdemokratiska föreningar. Igår hade Hermansby Socialdemokratiska förening årsmöte i Harestads Gamla Skola (bredvid Osbecks lanthandel, nära Kornhalls färja).

Hermansby Socialdemokratiska förening har funnits sedan 1934, idag är vi 70 medlemmar. Våra medlemmar finns huvudsakligen i kustområdena i Kärna, Marstrand, Harestad, Tjuvkil, Lycke, Kovikshamn och Skårby.

Igår hade vi en ny potentiell medlem som var nyfiken på oss, han är företagare och har många anställda, jag hoppas han vill bli medlem. Han hade bra tankar och idéer om framtiden.

Engagerat SSU – föryngring i styrelsen

Shaniaz Hama Ali, ordförande i SSU-Kungälv var där och berättade om ungdomsverksamheten och att vi har unga människor med oss. Hon menar att Socialdemokraterna måste vara mer tydliga med ”det här står jag för”, att man inte kompromissar bort sig, eller försöker närma sig de borgliga passiva marknadslösningarna i byggandet av morgondagens Sverige i världen. Är du tydlig får du respekt, då vinner man val. Hon sa, man vinner val genom att inte anstränga sig att vinna val, man skall vara det man är. Årsmötet valde in en lokal SSU-are Tobias Andersson, som ordinarie i styrelsen och medelåldern sjönk drastiskt.

Marstrand, Lycke, Kärna och Harestad

Vi hade en lång diskussion om partiet i framtiden, partiledare och oppositionspolitiken. Snabbt hamnade vi på hur vi bygger bostäder i Kärna och Marstrand och att vi inte borde kasta 100 000-tals kronor på Marstrandsseglingen när äldreomsorgen på samma ö hela tiden försämras.

I övrigt var vi ca 20 personer, trots att ca 10 personer (av dem som brukar komma) var på olika kalas. Vi hade ett mycket bra möte i Marstrand i december och årsmötet beslutade att ha roterande mötesplatser så som Marstrand, Lycke, Kärna och Harestad.

Nu fokuserar föreningen på sjukhusfrågorna och valet den 15 maj. Men vi beslutade också att vi förnya vårt program, du är välkommen att delta i den diskussion. Vi vill gärna att du blir medlem, det vore kul! Vår hemsida är www.sosse.org

Vad vill vi?

Detta är några av de punkter vi drev i valrörelsen, dessa skall revideras, beslutade årsmötet.

MÖJLIGHETERNAS BYGD

 • Ja till renare avlopp, en bättre miljö, VA-försörjning i kusten
 • Ja till att enklare kunna bygga om och till för den enskilde
 • Ja till att värna en kusten, allemansrätt och strandskydd för alla
 • Ja till tätare turer för kollektivtrafiken för oss på landet
 • Ja till cykelbana från Kärna till Kornhall, Tjuvkil och Kovikshamn
 • Ja till fler vuxna i skolan och mindre barngrupper i förskolan
 • Ja till konstgräs till Kärna och bättre inomhushallar
 • Ja, till hyreslägenheter i Kärna och längs Stabyvägen

MÖJLIGHETERNAS MARSTRAND

Vinner vi valet i Kungälv

 • skall vi ge ungdomar jobb, självförtroende och nya möjligheter. Radera långtidsarbetslösheten, riktiga sommarjobb för alla ungdomar i ålder 15-17 år, alla skall lära sig att arbete är grunden för välfärd.
 • skyddar vi kusten mot privatisering, kusten tillhör alla och vi stoppar uppluckringen av allemansrätten, värnar strandskydd, hav och natur. Vi tänker också stoppa privatiseringen av stränder och badplatser.
 • bygger vi fler bostäder, 75 % av alla nya bostäder skall vara hyresrätter för ett levande Marstrand året om. Stoppa Moderatalliansens ofta ogenomtänkta och positiva inställning till utförsäljningar av hyreslägenheter.
 • skall förfallet av Turisthotellet Oscars stoppas, inga bostadsrätter, skydd av det unika Marstrand och fler hotellrum. Gärna böter varje månad till Oscars ägare som låter det förfalla.
 • skall Marstrand få ett kommunalt/lokalt utvecklingsbolag för de ”hårda verksamheterna”. Detta vill vi Rödgröna, företagarföreningen, båtförening och föreningsliv. Här skall politik, företagare, föreningsliv och båtföreningar tvingas sätta sig ner tillsammans för Marstrands bästa!
 • blir det mindre grupper i förskolan. Det lönar sig att satsa tidigt, därför minskar vi grupperna från 19 till 18 barn i ett första steg. Skolverket rekommenderar 15 barn. Moderatalliansen i Kungälv vill inte förändra, de är nöjda med personalnedskärningar och de stora barngrupper de infört.
 • blir det fler vuxna i skolan. Vi tänker göra rätt från början och öka personaltätheten med 25 procent barnens fyra första år i skolan. det behövs behöriga lärare, specialpedagoger, det lönar sig att satsa tidigt.
 • tar vi ansvar för kollektivtrafiken och klimat. Vi inför ”Göteborgstaxa” vid motorvägshållplatsen och vill ha fler och tätare turer till Marstrand.
 • investerar vi 17 miljoner mer i badplatser, båtplatser, hamnar, parker, strandpromenad, bänkar, toaletter, soptunnor, lekplatser och vackrare stadsmiljöer.

Använd detta formulär för att lämna synpunkter på detta dokument till författaren. Om du vill kunna få svar behöver du ange ditt namn och en giltig e-postadress.

Om du har generella frågor om webbplatsen, eller frågor som rör teknik eller tillgänglighet, ber vi dig att kontakta vår webbredaktion.

Aktuellt och relaterat