Hoppa till sidans innehåll

Navigering

Du är här: Kungälvs kommun > Bygga, bo och miljö > Fastighetsägarens ansvar > Fastighetsägarens egenkontroll

Fastighetsägarens egenkontroll

Människor tillbringar en stor del av sin tid inomhus. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för vår hälsa. 18 procent av befolkningen rapporterar själva att de har hälsobesvär som de relaterar till inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller på arbetsplatsen. Inomhusmiljön påverkas av hur byggnaden är utformad och av installationer och material. Den påverkas också av hur byggnaden används, underhålls och sköts.

Den som äger en fastighet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön har ett ansvar för planering och kontroll av verksamheten och åtgärderna, så kallad egenkontroll. En fastighetsägare har ansvar för att ha fungerande rutiner för underhåll av fastigheten.

Egenkontroll enligt miljöbalken är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön.

Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete som noga ska planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Som utgångspunkt kan följande lista användas:

Kraven på egenkontroll, och den dokumentation som behövs, ska anpassas till varje enskild verksamhet så att kraven är relevanta och inte orimliga, men ändå omfattar det som behövs för att miljöbalken ska efterlevas.

 

Fastighetsägare

Aktuellt och relaterat

Aktuellt

För tillfället finns inga nyheter för ”Fastighetsägarens egenkontroll”.

Alla nyheter