Hoppa till sidans innehåll

Navigering

Du är här: Kungälvs kommun > Bygga, bo och miljö > Energi och uppvärmning > Din energi > Värme

Värme

Elvärme
Värmepumpar
Olja
Biobränsle
Fjärrvärme
Solvärme


Ett hus kan värmas på många olika sätt. Det gäller att hitta den lösning som passar dej, ditt hus och din plånbok bäst! Funderar du på att byta värmesystem så glöm inte att först se över vilka effektiviseringar du kan göra för att få ned värmebehovet. Efter det har du förmodligen ett helt annat utgångsläge. (Mer om effektiviseringar hittar du här.)

Elvärme

Att värma huset med hjälp av elektricitet är för husägaren många gånger ett bekvämt alternativ. Ingen panna att sota, inga skrymmande lagerutrymmen etc. En nackdel är de relativt höga driftskostnaderna för elvärmen. Man kan även ifrågasätta elvärmen ur miljösynpunkt. Det är inte energieffektivt att använda el till uppvärmning eftersom energiförlusterna ofta är stora vid själva elproduktionen. Statsmakterna vill få ned användningen av elektricitet i Sverige. I Kungälvs kommuns energiplan finns ett mål uppsatt att elanvändningen för uppvärmning av bostäder och lokaler i kommunen skall minska med 20 % mellan år 1995 och 2005.

I ett elvärmt hus är det vanligt att man inte har plats att byta till ett bränslebaserat uppvärmnings-
system. Ett alternativ till elvärmen kan då vara att installera en värmepump. Vilka andra alternativ som kan vara tänkbara kan du läsa om i skriften "halvera elnotan i småhusen". Du kan beställa den utan kostnad från energirådgivningen i Kungälvs kommun.

Vill du ha kvar elvärmen i ditt hus och samtidigt bry dig om miljön så köp "Bra Miljöval"-märkt el.

Du kan också läsa mer om el på energirådgivningens el-sida.

Värmepumpar

En ofta ganska dyr investering som dock leder till kraftigt minskade driftskostnader för villaägaren är värmepumpen. Energiåtgången i kWh för att värma huset kan kapas med omkring två tredjedelar med hjälp av en väl fungerande värmepump.

Det fiffiga med värmepumpar är att en del elenergi till värmepumpen ger ungefär tre delar värme till huset. Värmen kan hämtas från berggrunden, jorden i trädgården, en intilliggande sjö eller från uteluften. Även husets bortventilerade frånluft kan användas i hus med mekanisk ventilation.

Bra information och beräkningsmodeller finns på Konsument Göteborgs hemsida.

Du kan också besöka Svenska Värmepumpföreningens hemsida.

Olja

Många svenskar värmer sina hus med en egen oljepanna idag. Det är ett relativt billigt och bekvämt sätt att få det varmt men samtidigt inte det bästa ur miljösynpunkt. Medelåldern på de svenska pannorna ligger ungefär i nivå med den förväntade livslängden, många pannor skulle alltså behöva bytas ut. Idag finns moderna effektiva oljepannor med hög verkningsgrad och låga utsläppsvärden. Man skall dock inte glömma att olja är en ändlig resurs och att oljeeldning inte är något hållbart alternativ ur ekologisk synvinkel.

Oljeeldningen kan kombineras med elvärme och/eller vedeldning. En flexibel anläggning ger brukaren möjlighet att välja det för tillfället billigaste bränslet. För vedeldning gäller dock att en ackumulatortank bör användas. Vedeldningen fungerar också bättre i en panna enbart avsedd för det alternativet. Läs mer i avsnittet om biobränslen här nedanför. Där hittar du också information om möjligheten att byta uppvärmningssystem från olja till pellets.

Hos energirådgivningen kan du få marknadsöversikter och ytterligare tips om du funderar på att byta panna.

Biobränslen

Vedeldning innebär ofta mycket arbete men är det billigaste alternativet för den som har tillgång till egen ved. Idag finns bra, effektiva vedpannor som gör det möjligt att elda på ett bekvämt och miljövänligt sätt. En modern panna som eldas mot ett värmelager i form av en ackumulatortank är det alternativ som gäller om man vill elda med ved. En äldre panna som eldas på fel sätt t.ex genom pyreldning kan inte kallas för ett miljövänligt alternativ, snarare tvärt om. I Kungälvs kommun tas just nu en vedeldningspolicy fram för att klargöra vilken form av vedeldning som får förekomma i kommunen. Ta reda på vad som gäller innan du börjar elda med ved.

Träpellets är ett bränsle som blir mer och mer populärt att värma sitt hus med, ett smidigt alternativ till vedeldning för den som vill elda med biobränsle. Tekniken har hunnit utvecklas och är idag fullt fungerande även i småskaliga anläggningar. Pelletseldningen kan ske helt automatiserat. Den enda skillnaden i bekvämlighet jämfört med oljeeldning är att pannan behöver askas ur oftare när man eldar pellets. Dessutom krävs ett större bränslelager. Träpellets är idag ett billigt bränsle och ett ur miljösynpunkt bra alternativ.

En bra lösning kan för många vara att installera en pelletsbrännare på sin gamla olje- eller vedpanna. Detta blir en billigare investering än att köpa en helt ny pelletspanna. Pellets kan också eldas i en pelletskamin. Denna lösning är vanlig i hus med direktverkande el och öppen planlösning där man vill ha en extra värmekälla. En stor del av elvärmen kan då ersättas med pellets.

Hos energirådgivningen finns "vedpärmen" och "pelletspärmen" att låna för den som vill veta mer.

Ta också en titt på dessa länkar:
Svenska Bioenergiföreningens hemsida (extern länk)
Bioenergisfären. (extern länk)

Fjärrvärme

I Kungälv produceras miljövänlig fjärrvärme som allt fler fastighetsägare väljer att ansluta sig till. Fjärrvärmen erbjuder en smidig lösning för den som vill slippa pysslet med en egen panna. Idag är inte många småhus anslutna till fjärrvärme i Kungälv. Detta beror till största delen på de höga anslutningskostnaderna. För mer information om vilka möjligheter det finns att ansluta ditt hus till fjärrvärme kontakta Kungälv Energi.

Solvärme

I ett solvärmesystem utnyttjas solens strålar för att värma tappvarmvatten och/eller för husets uppvärmning. På grund av variationerna av solinstrålning över dygnet används en ackumulatortank som värmelager mellan dag och natt. Energin från solfångarna kan täcka runt 50% av ditt energibehov för tappvarmvatten och 10-20% av uppvärmningen. Anledningen till att siffrorna inte är högre är helt enkelt att solen värmer minst när vi behöver energin som mest! En solfångaranläggning förutsätter alltså att huset är utrustat med ytterligare en värmekälla för vinterhalvåret. Solfångare är ett bra komplement till bränsleeldade anläggningar eftersom dessa ofta har en dålig verkningsgrad på sommaren när de endast eldas för att värma varmvattnet.

En solfångarinstallation är en ganska dyr investering som dock ger dig de absolut lägsta driftskostnaderna. För att få ned investeringskostnaderna kan ett självbygge vara intressant. Kurser där man själv får bygga sin solfångare arrangeras av Svenska solgruppen. I Kungälv arrangerar Medborgarskolan studiecirklar i ämnet Telefon 0303-18090.

Mer om solfångare och solenergi kan du läsa i de två böckerna "Solenergi - praktiska tillämpningar i bebyggelse" och "Solvärmeboken" (se nedan).

Litteraturtips

Läs mer i böckerna och broschyrerna i listan här nedanför. Du hittar dem på biblioteket eller hos energirådgivningen i Nämndhuset. Från energirådgivningen kan du även få en hel del andra intressanta broschyrer om energi.

Värme i Småhus, Konsumentverket
Att välja värmepump, Konsumentverket
Solenergi - praktiska tillämpningar i bebyggelse, Lars Andrén, Svensk Byggtjänst
Solvärmeboken, Lars Andrén, Svensk Byggtjänst
Pelletspärmen, Jordbrukstekniska Institutet
Vedpärmen, Novator
Halvera elnotan i småhusen, Statens Energimyndighet (broschyr)

 

Aktuellt och relaterat

Aktuellt

För tillfället finns inga nyheter för ”Värme”.

Alla nyheter