Nyheter och aktiviteter

Publicerat 2018-02-06

Över 500 nya jobb i Kungälv

Kungälv hade över 500 nya jobb vid 2017 års början och för tredje året i följd har Göteborgsregionen lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg.

Sysselsättningen ökade med 537 jobb i Kungälv vid 2017 års början jämfört med året innan och den totala arbetslösheten landar på 2,8 procent. För inrikes födda är siffran på 1,9 procent, för utrikes födda 11,3 procent.
2017 var den genomsnittliga arbetslösheten i Göteborgsregionen 5,7 procent i åldersgruppen 16-64 och regionen har därmed den lägsta arbetslösheten bland storstadsregionerna för tredje året i följd. Stockholmsregionen landar 2017 på 6,1 procent och Malmöregionen på 10,2 procent. Rikssnittet ligger på 7,5 procent.

Brist på kompetens
De senaste åren har antalet lediga tjänster med tillsvidareanställning ökat avsevärt i Göteborgsregionen. Från 2015 och framåt har antalet lediga tjänster pendlat mellan 6 500 och 8 500. Samtidigt som drygt 28 000 personer går arbetslösa i regionen erbjuds det alltså rekordmånga lediga tjänster. Det innebär att det går cirka fyra arbetslösa per ledig tillsvidareanställning. Kompetensen hos utbudet arbetslösa matchar således inte det kompetensbehov som efterfrågas av arbetsmarknaden.

Läs hela rapporten Arbetslösheten i Göteborgsregionen 2018

 

Publicerat 2018-01-09
Har du en projektidé

I så fall har du nu chansen att få information om Leader-metoden och diskutera stora som små projektidéer med Frida Larsson, verksamhetsledare på Leader Södra Bohuslän. Vi vänder oss till föreningar, företag, myndigheter och övriga organisationer som vill söka stöd för lokalt ledd utveckling.
OBS, att privatpersoner inte kan söka.

När: Onsdag 17 januari, kl. 17:00
Var: Stadshuset Kungälv
Anmälan: linda.andersson@kungalv.se. Anger namn och vilken organisation du företräder
Frågor om Leadermetoden och om din projektidé kan passa in: frida.larsson@leadersodrabohuslan.se
Läs mer på: www.leadersodrabohuslan.se

 

Publicerat 2017-12-07
Växa-stödet för att anställa första personen utvidgas

Regeringen går i budgetpropositionen för 2018 fram med ett förslag om utvidgat så kallat Växa-stöd för att minska trösklarna för de minsta företagen att ta steget att anställa sin första person. Stödet som hittills omfattat enskilda näringsidkare gäller nu även för aktiebolag och handelsbolag.

Lagstiftningen kommer att gälla från 1 januari 2018, men även anställningar som påbörjas mellan 1 april och 31 december 2017 får rätt till nedsättningen – man har alltså rätt till stödet redan från 1 april 2017 för anställningar som gjorts från och med då och som uppfyller övriga krav.

Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018 omfattar även handelsbolag med högst två ägare samt aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare.
Förslaget innebär att arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift tillfälligt sänks från 31,42 % till 10,21 % för den första medarbetaren i dessa företag. Därmed ska endast ålderspensionsavgiften betalas vid dessa anställningar. Nedsättningen gäller under högst tolv månader och till den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Lagstiftningen är tillfällig och kommer gälla mellan 2018-2021.

Krav för att få ta del av stödet:

• Anställning ska pågå i minst tre månader.
• Arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka.
• Gäller del av lön som inte överstiger 25 000 kr per månad.
• Stödet gäller under högst tolv månader.

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer som stödet och vilka regler som gäller.

 

Publicerat 2017-12-04
Morronpasset 14 december 

Zandra Jönnsson, hållbarhetschef Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän talar om hållbart värdeskapande - Hur kombinera affärs-och samhällsnytta?
Torsdag 14 december 07:30-09:00 på Club Evergreeen, Solbräckegatan 33
Läs inbjudan till Morronpasset här

Publicerat 2017-11-28
Möte med livsmedelsföretagarna

I dagarna hölls det andra mötet med kommunens livsmedelsföretag.
– Vi lämnade information om vad som är på gång inför nästa år, säger Therése Myhr, livsmedelsinspektör och kontaktperson. Vi redovisade dessutom vad skadedjursprojektet hittills gjort hos 46 företag.

Det kommer att bli vissa förändringar nästa år i hur livsmedelskontrollen planeras.
– Hittills har vi i våra kontroller utgått från kontrollområden som exempelvis rengöring. Nu kommer vi att använda oss av livsmedelsverkets nya modell som utgår från lagstiftningens olika områden, exempelvis handel och spårbarhetskraven, säger Therése. På detta sätt blir det mer tydligt för företagarna vilken lagstiftning vi gör våra bedömningar utifrån. Dessutom innebär det att vi kan komma att göra kontroll utifrån lagstiftning som tidigare inte har täckts in av kontrollområdena.

Under mötet gavs också tips på vad man skall tänka på vid julbordservering.
– Samma gäller generellt vid all bufféservering, säger Therése. Tumregeln är att allt som är kallt, skall vara kallt och att allt som skall vara varmt, skall vara varmt. Och att man skall hålla koll på maten som serveras.
Den fjärde december hålls nästa informationsmöte, denna gång riktat till företagare med "miljöfarlig" verksamhet.
– Vi vill träffa våra företagare vid andra tillfällen än tillsyn för att öppna upp för en dialog och då på ett enklare sätt nå ut med information. De som kom var väldigt nöjda och flera som inte kunde komma har hört av sig efteråt med frågor.
Tyvärr kom bara tio av de 120 inbjudna livsmedelsföretagarna. De flesta av dem var samma som kom vid det första mötet i våras.
– Vi tycker att det är synd att inte fler kom. Vi jobbar nu på att försöka locka fler, säger Therése. Bland annat ser vi över möjligheten att hålla möten på andra platser i kommunen,
Här kan du se presentationen i PDF från mötet

 

Publicerat 2017-11-27
Ny rapport kartlägger näringslivet i Göteborgsregionen

De flesta nya jobb skapas i mindre företag, och nyföretagandet ökar kraftigt i regionens hetaste branscher. Det framgår av en ny rapport från Business Region Göteborg.
I rapporten presenteras en rad fakta och analyser om Göteborgsregionens företag. Företagandet beskrivs i termer antal, anställda, storleksklasser, omsättning och förädlingsvärde.
I Göteborgsregionen finns 107 000 företag med 114 000 arbetsställen inom 750 branscher. Totalt har 480 000 människor en anställning. Sjuttio procent av dessa är anställda i ett privatföretag. Trettio procent inom det offentliga, varav 14 procent i en kommun.
Rapportens del två handlar om de utlandsägda företagens position och utveckling. Och del tre redovisar företagens utlandshandel med varor Slutligen sker en genomgång av nyföretagandet.
Kungälvs kommun hävdar sig väl som den fjärde största kommunen av de tretton i regionen.
Enligt rapporten står 164 företag i Kungälv tillsammans för en varuexport på 881 miljoner kronor varje år. Och verksamheter inom handel, bygg samt juridik och ekonomi för cirka 40 procent av de nystarter som skedde i kommunen 2016.
Läs hela rapporten här.

 

Kom och träffa våra miljöinspektörer

Måndagen den 4 december 2017 klockan 14:30-15:30 kan du träffa våra miljöinspektörer i Inlandsrummet i Stadhuset i Kungälv. På träffen får du senaste nytt inom miljöskydd och har också möjlighet att ställa frågor.

Miljöinspektörerna kommer berätta om vilka de är, vad de gör och varför. De kommer även att berätta vart ditt företags dagvatten leds och varför det är viktigt att tänka på vad som hamnar i dagvattenledningarna. De kommer också att ge information om energimyndighetens projekt om att upplysa företag hur man på ett enkelt sätt kan arbeta med att minska sin energiförbrukning och vilka positiva effekter det kan få för ditt företag.

Företagarträffen kommer också att sändas live på vår hemsida. Det innebär att du som företagare kan få informationen var du än är och du kan också se hela träffen i efterhand.

Länk till livesändningen hittar du här.

 

Hur kan Klimatklivet stötta industrin?
inspirationsträff den 19 januari 2018 inför  omställningen till ett fossiloberoende Västra Götaland

Riktar sig till små och stora industriföretag som vill minska sin klimatpåverkan. Plats: Stora Badhusgatan 2 i Göteborg. Arr: Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och Hållbara Utveckling Väst.
Läs mer om programmet och anmäl dig här.

 

YESBOX ─
En mötesplats för entreprenörer och innovatörer

Yesbox är Göteborgs nya mötesplats för entreprenörer och innovatörer. Och nyföretagare. Och såklart alla andra som har en affärsidé de vill utveckla. Hit kan du komma och testa dina tankar och bolla dem med andra, få inspiration och professionell stöttning för att ta nästa steg. Vi har verktygen för att ge dina idéer och innovationer vingar.
Gamlestaden har alltid varit en plats för nya idéer och banbrytande innovationer. Från 1621, när staden grundades och framåt. Och just i hus B13, där Yesbox nu skapar plats för nya idéer, uppfann Sven Wingquist det sfäriska kullagret, som låg till grund för både SKF och Volvo. Så välkommen hit med dina idéer, vare sig du är entreprenör eller innovatör. Eller vad för idé du än går och bär på.
Vem kan vända sig till Yesbox?
Nyföretagare, entreprenörer och innovatörer. Och alla andra som har en affärsidé eller mindre företag de vill utveckla. Yesbox är till för att inspirera och hjälpa innovatörer, entreprenörer och nyföretagare. Se till att du kommer vidare i det du vill uppnå. Här kan du boka möte för rådgivning, sitta och arbeta med dina idéer eller bara möta andra som vill starta och utveckla företag.

Vilket stöd kan man förvänta sig att få i Yexbox?

I Yesbox samverkar ett flertal aktörer* inom vägledning, rådgivning och utbildning riktad till alla som utvecklar idéer, funderar på, planerar för eller driver företag i någon form. Här kan du boka tid för rådgivning, sitta och arbeta med dina idéer samt möta andra som vill starta och utveckla företag.

Yesbox syfte

Yesbox ska öka nyföretagandet i Göteborgsregionen. Förbättra och förenkla för alla som vill starta företag, utveckla sitt företag eller har affärsidéer som de vill realisera. På Yesbox finns rätt kompetens och tillgång till nätverk, allt samlat på samma fysiska plats.

*Aktörer i Yesbox (per 4 september 2017, fler kan tillkomma):
Almi
Business Region Göteborg
Connect
Coompanion
Drivhuset
Göteborgs uppfinnarförening
Ung Företagsamhet
Venture Cup

YESBOX – hus B13 Gamlestadens Fabriker, Gamlestadsvägen 4
Läs mer om YESBOX på deras hemsida

 

Publicerat 2017-11-20

Morronpasset med Joacim Carlsson från Västsvenska handelskammaren
- Därför måste Kungälv leverera i världsklass


Joacim Carlsson vVD på Västsvenska handelskammaren gästade Morronpasset i Kungälv den 16 november. Hans budskap var tydligt.
– Världen krymper, därför kan vi inte luta oss tillbaka och tro att det ordnar sig. För det kommer det inte att göra. Utveckling eller avveckling är det som gäller, säger Joacim.
Joacim gjorde en jämförelse mellan Detroit och Vancouver, som var som Göteborg 1987 då man bestämde sig för att bygga en stad för invånarna. Detta har bland annat hittills resulterat i 40 procent mindre biltrafik.
– Göteborg har fem järnvägslinjer in i en säckstation där pendeltågen måste vända för att komma vidare. Det är i det sammanhanget vi måste se Västlänken och linbanan, säger Joacim. Tillväxten har en regional logik. Det är först nu som Trollhättan/Vänersborg blivit en del av Göteborgsregionens arbetsmarknad. Borås är det ännu inte.
Joacim menar att sambandet mellan regionsstorlek och antal branscher som finns i regionen står i direkt proportion till varandra och är direkt avgörande för hur regionen kan konkurrera i världen.
– Dalsland är lika stort som Kungälv. Där finns 145 branscher. I Göteborgsregionen finns 900 branscher, säger Joacim. Det pendlar in 110 000 till Göteborg för att arbeta.
Och mycket är på gång under den närmaste framtiden. Det investeras 1 000 miljarder kronor kommande 20 års period.
– Bland annat kommer Geely att bygga nytt innovationscenter. Göteborg har fått ett nytt bilmärke, Lynk & Co. Life science finns i Mölndal och Sahlgrenska. EU har gett Chalmers nio miljarder till forskning om grafen i Europa.

De största utmaningarna är:

1. Bostäder
2. Attrahera bästa kompetensen
3. Skolor i topp
4. Akademi i topp
5. Kommunens service

Bidrar Kungälvs kommun till detta? Ja, svarar Joacim. Men det finns utmaningar. Kungälv satsar bra genom att tänka i nya banor med sin nya stadskärna. Vad som kan komplettera är bättre möjligheter att jobba från centrala Kungälv en dag i veckan. Då får vi en levenade stadskärna. Vi behöver inte längre åka till jobbet varje dag för att få något gjort. Det går lika bra på ett kontorshotell där man kan hyra in sig tim- eller dagsvis.
Samtidigt pekar Joacim på att Kungälvs sjunker i både Svenska näringsliv attitydbarometer och SKL:s mätning av verkliga kontakter. Vad gör vi för fel som inte kan vända det?
– Jag tror att det handlar om att vi måste tala väl om vår kommun, säger Joacim. Ett fungerande näringsliv kräver en dialog. Det går inte att gnälla sig till en positiv stämning. Den som lider driver. Den som upplever problem måste hjälpa till och bli en del av lösningen.

 

Växa genom internationell handel
Gå Globalt är ett program som hjälper företag att öka export och utveckla fler exportmarknader. Målgruppen är små och medelstorföretag som redan idag jobbar internationellt eller planerar att komma på internationella marknader. Syftet med projektet är att öka internationaliseringsgrad av företag i regionen. Fler företag i regionen ska växa genom internationell handel.

Företagsledare, VD:ar, marknadschefer, exportchefer kan delta i programmet som startar i slutet av januari 2018.
I projektet ingår Västsvenska handelskammaren, Business Sweden, ALMI Företagspartner Väst, Enterprise Europé Network/Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen
Mer om programmet hittar ni här
Informationsträff i Göteborg den 1 december

 

Säsongens första morronpass
– Ge ditt företag kraft att växa

Charlotta Johansson BRG, Michael Adamietz ägare och Lill Andréasson tf VD Salt & Mortel

Morronpasset den 19 oktober gästades av Charlotta Johansson från BRG som berättade om tillväxtprogrammet Expedition Framåt.
– Det är en program skräddarsytt för det företag som deltar och handlar mycket om att göra rätt saker för att bygga företaget. Lämpligt för dem som tänker vara kvar och växa.
Ett exempel på en lyckat deltagande är Salt & Mortels framgångsresa som ledde fram till nomineringen till "Årets tillväxtföretag". Salt & Mortel som kommer från Marstrand, men nu finns på Västra gatan, har gjort en fantastisk tillväxt- och utvecklingsresa.
– Vi fick genom programmet kontakt med Kungälvsbon Tommy Ivarsson, säger Michael Adamietz, företagets grundare. Tommy såg att företaget behövde struktur och föreslog att vi skulle ta in Lill Andréasson som tillförordnad VD.
Lill Andréasson i sin tur insåg att Salt & Mortel inte var ett inredningsföretag som man själv trodde, utan ett kunskapsföretag som tog ett helhetsgrepp över sina kunders lokallösningar. Från logistiken kring hur kunden rör sig till planering av restaurangen och till slut själva inredningen. Nu inreder man inte utan nu bygger man restauranger.
– Det är speciellt att vara tillförordnad VD i ett familjeföretag och komma utifrån. Det är ju ägarens baby och därför ägarens vision som måste styra. En traditionell VD har ju ett tio års perspektiv och sättet sin personliga prägel. Men för mig som tillförordnad på deltid ett år i taget, går det inte att gå in och ställa om så att ägaren inte känner igen företaget när man lämnar.
I grunden handlar det om att bygga företaget. Att göra rätt saker och släppa andra. Bland annat avvecklade Lill Stockholmskontoret.
– Jag är ingen företagsledare, säger Michael. Det är andra saker jag är bra på. Jag brinner för att hitta lösningar för kunden och göra affärer. Frågan är bara vad vi gör när Lill lämnar.

Läs mer om tillväxtresan och Expedition Framåt

 

Frukostträff på BRG torsdag 30 november –
För dig som är nyfiken på Expedition Framåt

Har du tillväxtambitioner och är nyfiken på hur Expedition Framåt kan hjälpa ditt företag? Välkommen till en inspirerande frukostträff med entreprenören och tillväxtexperten Tommy Ivarsson som berättar om sina erfarenheter kring att utveckla företag. – Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14, 07:30 - 09:

Läs mer om frukostträffen här

 

Expedition framåt – vi ger dig kraft att växa

Tillväxtprogrammet Expedition framåt är ett skräddarsytt program som vänder sig till företagsledare med tillväxtambitioner. Sedan 1997 har vi hjälpt tusentals företag i Göteborgsregionen att skapa långsiktig framgång. Genom programmet får du en personlig företagsrådgivare och tillgång till seminarier, workshops, nätverk samt mötesplatser som skapar värdefulla kunskaper och kontakter för din tillväxtresa. Varmt välkommen att höra av dig till vår koordinator Susanne Abildtrup på 031-367 61 12 eller expeditionframat@businessregion.se för med information. www.expeditionframat.se

 

Kungälvsföretaget Salt & Mortel nominerat till Årets tillväxtföretag

Kungälvsföretaget Salt & Mortel är nominerat till Årets tillväxtföretag, ett pris som delas ut på Inspirationsdagen den 5 oktober i Göteborg. Salt & Mortel arbetar med att ta fram, bygga och installera skräddarsydda lösningar för restauranger, caféer och storkök. Bolaget grundades i Marstrand för 19 år sedan, men flyttade nyligen till Kungälv, som ett led i den fortsatta tillväxtresan
Läs mer om Salt & Mortel på BRG:s hemsida

 

Framtidsverkstad i Marstrand

I början av mars 2017 hölls en framtidsverkstad i Strandverket på Marstrand. Syftet var att skapa en samsyn kring vad Marstrand behöver utveckla för att komma upp i "världsklass". Läs hela artikeln här

 

Informationsmöte livsmedelshygien och tillsyn

Informationsmötet om livsmedelshygien direktsänds från Stadshuset. Här kan du följa hela mötet och du har också möjlighet att ställa frågor till personerna på plats. Du kommer också kunna se hela mötet i efterhand.. Se hela filmen här.

  Sidan uppdaterades: