Använda kommunens mark

För att få rätt att använda annans mark för din verksamhet måste du först skriva ett avtal med markägaren.

Om det är Kungälvs kommun som är markägare:

Kontakta Kundcenter för att göra en förfrågan om att teckna avtal om arrende eller annan nyttjanderätt, telefon 0303-23 80 00.

Observera att ett beviljat bygglov eller miljötillstånd inte ger rätt att använda (nyttja) kommunens mark, utan du behöver även skaffa ett avtal om nyttjanderätt. Avtalet måste vara skriftligt.

  Sidan uppdaterades: