Bassängbad, piercing, tatuering, akupunktur, fotvård och solarium

Planerar du att starta eller redan driver bassängbad, piercing, tatuering, akupunktur, fotvård eller solarium? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

För att underlätta för dig har vi listat alla de tillstånd och kontroller som kan krävas. Listan länkar till sidor med information kring de olika tillstånden och kontrollerna.

Starta verksamhet

När du ska starta din verksamhet kan du behöva ett eller flera av nedan tillstånd beroende på vilken typ av verksamhet du ska starta.

Anmälan

Bassängbad - anmälan av simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, dammar, flyttankar med flera

Solarium - anmälan

Piercing, tatuering, kosmetisk tatuering, fotvård - anmälan av hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta

Torg, gator, kommunens mark, färja

Upplåtelse av allmän platsmark - ansökan, regler

Använda kommunens mark

Färjeöverfart med Marstrandsfärjan med fordon - information om dispens med mera

Bygglov


Sophämtning, renhållning

Sophämtning - abonnemang

Klippkort för företag för avlämning på återvinningscentraler

Brandskydd

Brandskydd

Brandfarlig och explosiv vara - till exempel gasol

Övrigt

Kemikalier - hantera, tillstånd

Driva verksamhet

Du som redan driver bassängbad, piercing, tatuering, akupunktur, fotvård eller solarium ska se till att utföra vissa kontroller. Du kan också bli kontrollerad av kommunen genom så kallad tillsyn.

Kontroll, tillsyn

Bassängbad - kontroll, tillsyn av simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, dammar, flyttankar med flera

Solarium - kontroll, tillsyn

Piercing, tatuering, kosmetisk tatuering, fotvård - kontroll, tillsyn av hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta

Egenkontroll - lokal för behandling

 

Torg, gator, kommunens mark, färja

Upplåtelse av allmän platsmark - ansökan, regler

Använda kommunens mark

Bygglov

Färjeöverfart med Marstrandfärjan med fordon - information om dispens med mera


Sophämtning, renhållning

Sophämtning - abonnemang

Klippkort för företag för avlämning på återvinningscentraler

Farligt avfall - ta hand om och frakta avfall, ensilageplast och djurkadaver

Brandskydd

Brandskydd

Brandfarlig och explosiv vara - till exempel gasol


Övrigt

Kemikalier - hantera, tillstånd

Köldmedier - årsrapport

Buller - från ventilationsfläkt, kylanläggning, kompressor, värmepump och liknande

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

  Sidan uppdaterades: