Butik, försäljning och grossist

Planerar du att starta eller redan driver butik, försäljning eller grossist? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

För att underlätta för dig har vi listat alla de tillstånd och kontroller som kan krävas. Listan länkar till sidor med information kring de olika tillstånden och kontrollerna.

Starta verksamhet

När du ska starta din verksamhet kan du behöva ett eller flera av nedan tillstånd beroende på vilken typ av verksamhet du ska starta.

Livsmedel

Livsmedelsverksamhet - anmälan

Riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift för livsmedelsanläggning (pdf, nytt fönster)

Folköl - servering och försäljning

Serveringstillstånd för alkohol - tillstånd för att sälja eller servera öl, vin eller sprit

Fettavskiljare - generellt behövs fettavskiljare för lokaler där livsmedel tillagas eller bereds

Torg, gator, kommunens mark, färja

Uteservering - tillstånd

Upplåtelse av allmän platsmark - ansökan, regler

Använda kommunens mark

Färjeöverfart med Marstrandsfärjan med fordon - information om dispens med mera

Bygglov

Sophämtning, renhållning

Sophämtning - abonnemang

Klippkort för företag för avlämning på återvinningscentraler

Brandskydd

Brandskydd

Brandfarlig och explosiv vara - till exempel gasol

Övrigt

Tobak - försäljning

Receptfria läkemedel - försäljning

Kemikalier - tillstånd, hantera

Driva verksamhet

Du som redan driver butik, försäljning eller är grossist ska se till att utföra vissa kontroller. Du blir också bli kontrollerad av kommunen genom så kallad tillsyn.

Livsmedel

Livsmedelsverksamhet - driva

Livsmedelsverksamhet - ändring

Livsmedel - kontroll, tillsyn

Riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift för livsmedelsanläggning (pdf, nytt fönster)

Egenkontroll - i mindre företag

Torg, gator, kommunens mark, färja

Upplåtelse av allmän platsmark - ansökan, regler

Uteservering - tillstånd

Färjeöverfart med Marstrandsfärjan med fordon - information om dispens med mera


Brandskydd

Brandskydd

Brandfarlig och explosiv vara - till exempel gasol

Övrigt

Kemikalier - hantera, tillstånd

Köldmedier - årsrapport

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Buller - från ventilationsfläktar, kylanläggningar, kompressorer, värmepumpar och liknande

  Sidan uppdaterades: