Dricksvattenanläggning

Planerar du att starta eller redan driver en dricksvattenanläggning? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

För att underlätta för dig har vi listat alla de tillstånd och kontroller som kan krävas. Listan länkar till sidor med information kring de olika tillstånden och kontrollerna.

Starta verksamhet

När du ska starta din verksamhet kan du behöva ett eller flera av nedan tillstånd beroende på vilken typ av verksamhet du ska starta.

Anmälan

Dricksvattenanläggning - anmälan


Torg, gator, kommunens mark, färja

Upplåtelse av allmän platsmark - ansökan, regler

Använda kommunens mark

Bygglov

Färjeöverfart med Marstrandfärjan med fordon - information om dispens med mera

Sophämtning, renhållning

Sophämtning - abonnemang

Klippkort för företag för avlämning på återvinningscentraler

Brandskydd

Brandskydd

Brandfarlig och explosiv vara - till exempel gasol

Övrigt

Kemikalier - hantera, tillstånd

Driva verksamhet

Du som redan driver en dricksvattenanläggning ska se till att utföra vissa kontroller. Du kan också bli kontrollerad av kommunen genom så kallad tillsyn.

Kontroll, tillsyn

Egenkontroll och provtagningsprogram för dricksvattenanläggning

Torg, gator, kommunens mark, färja

Upplåtelse av allmän platsmark - ansökan, regler

Använda kommunens mark

Bygglov

Transportdispens, transporttillstånd - tillstånd för långa, tunga, breda fordon

Färjeöverfart med Marstrandfärjan med fordon - information om dispens med mera

Sophämtning, renhållning

Sophämtning - abonnemang

Klippkort för företag för avlämning på återvinningscentraler

Brandskydd

Brandskydd

Brandfarlig och explosiv vara - till exempel gasol

Övrigt

Kemikalier - hantera, tillstånd

Köldmedier - årsrapport

Cistern - anmälan, kontroll

Buller - från ventilationsfläkt, kylanläggning, kompressor, värmepump och liknande

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

  Sidan uppdaterades: