Fordonstvätt, bensinstation, avloppsreningsverk, täkt, tillverkande industri med flera

Planerar du att starta eller redan driver miljöfarlig verksamhet, som till exempel fordonstvätt, bensinstation, avloppsreningsverk, täkt, tillverkande industri med flera? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

För att underlätta för dig har vi listat alla de tillstånd och kontroller som kan krävas. Listan länkar till sidor med information kring de olika tillstånden och kontrollerna.

Starta verksamhet

När du ska starta din verksamhet kan du behöva ett eller flera av nedan tillstånd beroende på vilken typ av verksamhet du ska starta.


Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet - anmälan, tillståndsansökan

Kemikalier - tillstånd, hantera

Livsmedel

Livsmedelsverksamhet - anmälan

Riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift för livsmedelsanläggning (pdf, nytt fönster)

Folköl - servering och försäljning

Torg, gator, kommunens mark, färja

Upplåtelse av allmän platsmark - ansökan, regler

Använda kommunens mark

Bygglov

Färjeöverfart med Marstrandsfärjan med fordon - information om dispens med mera

Sophämtning, renhållning

Sophämtning - abonnemang

Klippkort för företag för avlämning på återvinningscentraler

Brandskydd

Brandskydd

Brandfarlig och explosiv vara - till exempel gasol

Övrigt

Tobak - försäljning

Receptfria läkemedel - försäljning

Cistern - anmälan, kontroll


Driva verksamhet

Du som redan driver fordonstvätt, bensinstation, avloppsreningsverk, täkt, tillverkande industri med flera (miljöfarlig verksamhet) ska se till att utföra vissa kontroller. Du kan också bli kontrollerad av kommunen genom så kallad tillsyn.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet - kontroll, tillsyn

Kemikalier - hantera, tillstånd

Kemisk bekämpning - besprutning av till exempel ogräsmedel

Livsmedel

Livsmedelsverksamhet - driva

Livsmedelsverksamhet - ändring

Livsmedelsverksamhet - kontroll, tillsyn

Riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift för livsmedelsanläggning (pdf, nytt fönster)

Livsmedelsverksamhet - upphörande

Egenkontroll - i mindre företag

Torg, gator, kommunens mark, färja

Upplåtelse av allmän platsmark - ansökan, regler

Transportdispens, transporttillstånd - tillstånd för långa, tunga, breda fordon

Färjeöverfart med Marstrandsfärjan med fordon - information om dispens med mera

Sophämtning, renhållning

Sophämtning - abonnemang

Klippkort för företag för avlämning på återvinningscentraler

Farligt avfall - ta hand om och frakta avfall, ensilageplast och djurkadaver

Brandskydd

Brandskydd

Brandfarlig och explosiv vara - till exempel gasol

Övrigt

Cistern - anmälan, kontroll

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Buller - från ventilationsfläktar, kylanläggningar, kompressorer, värmepumpar och liknande

Köldmedier - årsrapport

  Sidan uppdaterades: