Ordna evenemang, marknad, festival, mässa med mera (tillfällig verksamhet)

Du kan behöva söka tillstånd när du vill ordna ett evenemang. Du kan också bli kontrollerad av kommunen genom så kallad tillsyn.

För att underlätta för dig har vi listat alla de tillstånd och kontroller som kan krävas. Listan länkar till sidor med information kring de olika tillstånden och kontrollerna.

Torg, gator, kommunens mark, färja

Upplåtelse av allmän platsmark - tillstånd krävs bland annat vid:

  • uppställning av försäljningsstånd, till exempel kiosker, korvstånd, glasstånd, lotteristånd
  • offentlig tillställning, till exempel demonstration, idrottsarrangemang, motionslopp
  • skyltning, uppsättning av annonspelare
  • cirkusföreställning

Använda kommunens mark

Ordningsvakter

Hyra Bohus fästning

Hyra markyta kring Fästningsholmen

Transportdispens, transporttillstånd - tillstånd för långa, tunga, breda fordon

Färjeöverfart med Marstrandsfärjan med fordon - information om dispens med mera

Höga ljudnivåer - konserter, festivaler, diskotek med flera


Livsmedel

Livsmedelsverksamhet - anmälan

Driva livsmedelsverksamhet

Livsmedelskontroll

Ändring av livsmedelsverksamhet

Folköl - servering och försäljning

Serveringstillstånd för alkohol - tillstånd för att sälja eller servera öl, vin eller sprit


Brandskydd, fyrverkerier

Brandfarlig och explosiv vara - till exempel gasol

Fyrverkerier


Sophämtning, renhållning

Avfallshållare vid evenemang - beställning (pdf, nytt fönster)


Övrigt

Musiklicens - vid evenemang

  Sidan uppdaterades: