Slakteri och mejeri

Planerar du att starta eller redan driver slakteri eller mejeri? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

För att underlätta för dig har vi listat alla de tillstånd och kontroller som kan krävas. Listan länkar till sidor med information kring de olika tillstånden och kontrollerna.

Starta verksamhet

När du ska starta din verksamhet kan du behöva ett eller flera av nedan tillstånd beroende på vilken typ av verksamhet du ska starta.

Anmälan, tillståndsansökan

Miljöfarlig verksamhet - anmälan, tillståndsansökan

Livsmedel

Livsmedelsanläggning - godkännande

Riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift för livsmedelsanläggning (pfd, nytt fönster)

Fettavskiljare - generellt behövs fettavskiljare för lokaler där livsmedel tillagatas eller bereds

Torg, gator, kommunens mark, färja

Upplåtelse av allmän platsmark - ansökan, regler

Använda kommunens mark

Bygglov

Färjeöverfart med Marstrandfärjan med fordon - information om dispens med mera

Sophämtning, renhållning

Sophämtning - abonnemang

Klippkort för företag för avlämning på återvinningscentraler

Brandskydd

Brandskydd

Brandfarlig och explosiv vara - till exempel gasol

Övrigt

Kemikalier - hantera, tillstånd

Buller - från ventilationsfläkt, kylanläggning, kompressor, värmepump och liknande

Cistern - anmälan, kontroll

Driva verksamhet

Du som redan driver ett slakteri eller mejeri ska se till att utföra vissa kontroller. Du kan också bli kontrollerad av kommunen genom så kallad tillsyn.

Kontroll, tillsyn

Livsmedelskontroll

Information om riskklassning och beräkning av kontolltid och kontrollavgift för livsmedelsanläggning (pdf, nytt fönster)

Egenkontroll - i mindre företag

Torg, gator, kommunens mark, färja

Upplåtelse av allmän platsmark - ansökan, regler

Använda kommunens mark

Bygglov

Transportdispens, transporttillstånd - tillstånd för långa, tunga, breda fordon

Färjeöverfart med Marstrandfärjan med fordon - information om dispens med mera

Sophämtning, renhållning

Sophämtning - abonnemang

Klippkort för företag för avlämning på återvinningscentraler

Farligt avfall - ta hand om och frakta avfall, ensilageplast och djurkadaver

Slam - eget omhändertagande, gäller ägare eller arrendator av jordbruksfastighet

Brandskydd

Brandskydd

Brandfarlig och explosiv vara - till exempel gasol

Övrigt

Kemikalier - hantera, tillstånd

Köldmedier - årsrapport

Buller - från ventilationsfläkt, kylanläggning, kompressor, värmepump och liknande

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Cistern - anmälan, kontroll

  Sidan uppdaterades: