Starta och driva skola och förskola

Planerar du att starta eller redan driver en skola eller förskola? Då finns det vissa tillstånd du kan behöva söka, olika kontroller som kommunen kan göra i din verksamhet och lagar som du kan behöva känna till.

För att underlätta för dig har vi listat alla de tillstånd och kontroller som kan krävas. Listan länkar till sidor med information kring de olika tillstånden och kontrollerna.

Starta verksamhet

När du ska starta din verksamhet kan du behöva ett eller flera av nedan tillstånd beroende på vilken typ av verksamhet du ska starta.

Fristående skola, förskoleklass och fritidshem - starta eller utöka

Fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet - starta eller utöka

Undervisningslokal - anmälan


Livsmedel

Livsmedelsverksamhet - anmälan

Riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift för livsmedelsanläggning (pfd, nytt fönster)

Fettavskiljare - generellt behövs fettavskiljare för lokaler där livsmedel tillagatas eller bereds

Torg, gator, kommunens mark

Upplåtelse av allmän platsmark - ansökan, regler

Använda kommunens mark

Bygglov

Sophämtning, renhållning

Sophämtning - abonnemang

Brandskydd

Brandskydd

Brandfarlig och explosiv vara - till exempel gasol

Övrigt

Kemikalier - tillstånd, hantera

Driva verksamhet

Du som redan driver en skola eller förskola ska se till att utföra vissa kontroller. Du kan också bli kontrollerad av kommunen genom så kallad tillsyn.

Fristående skola, förskoleklass och fritidshem - starta eller utöka

Fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet - starta eller utöka


Kontroll, tillsyn

Förskola - egenkontroll

Grundskola - egenkontroll

Undervisningslokal - kontroll, tillsyn

Livsmedel - kontroll, tillsyn

Information om riskklassning och beräkning av kontrolltid och kontrollavgift för livsmedelsanläggning (pdf, nytt fönster)

Livsmedel

Driva livsmedelsverksamhet

Ändring av livsmedelsverksamhet

Torg, gator, kommunens mark

Upplåtelse av allmän platsmark - ansökan, regler

Använda kommunens mark

Brandskydd

Brandskydd

Brandfarlig och explosiv vara - till exempel gasol

Övrigt

Kemikalier - tillstånd, hantera

Köldmedier - årsrapport

Buller - från ventilationsfläkt, kylanläggning, kompressor, värmepump och liknande

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

  Sidan uppdaterades: