Upphandling och inköp

Kungälvs kommun har en central upphandlingsenhet som stöttar alla kommunens verksamheter och tecknar avtal för varor, tjänster och entreprenader. Upphandlingsenheten fungerar som projektledare i en upphandlingsprocess där verksamheten är kravställare och medverkar under hela processen. En upphandling kan resultera i ett ramavtal, objektsavtal eller leveransavtal.

Ramavtal

Ett ramavtal tecknas inom de områden där regelbundet återkommande inköp görs såsom olika förbrukningsmaterial och återkommande tjänster.

Objektsavtal

Objektsupphandlingar är enstaka inköp som inte återkommer regelbundet, till exempel specialfordon.
 

Leveransavtal

Ett leveransavtal innebär att alla villkor är fastlagda för en bestämd tidsperiod, till exempel ett IT-system eller serviceavtal.

  Sidan uppdaterades: