Familjedaghem

Ny e-tjänst för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Från och med 15 februari 2017 inför Kungälvs kommun en ny e-tjänst för dig som har barn i förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem.

Du loggar in med hjälp av bank-id för att hantera dina ärenden t.ex. hämta uppgifter och ändra dina kö-alternativ, svara på platserbjudande, ändra inkomstuppgift m.m. Till hösten kommer även schema och schemaändringar att göras här. (Kontakta din bank om du inte har bank-id så hjälper de dig att skaffa det.)

Ansökan kan även fortsättningsvis göras utan bank-id.

Här kan du hämta en pappersblankett för utskrift

Gemensamt köhanteringssystem
För att göra det enklare att ansöka om plats införs samtidigt ett gemensamt köhanteringssystem för kommunala och fristående familedaghem.

Detta innebär att du som ansöker om plats gör en ansökan och i den kan du välja både kommunala och fristående familjedaghem som alternativ.

Om du vill att ditt barn ska få barnomsorg i en mindre barngrupp kan du välja familjedaghem. Då tar en dagbarnvårdare emot ditt barn i sitt eget hem.

Totalt finns det ett femtiotal dagbarnvårdare i kommunen. De flesta dagbarnvårdare har barnskötarutbildning och lång erfarenhet av arbete med barn. Det pedagogiska arbetet utgår från Skolverkets Allmänna råd och Läroplan.

Familjedaghem - vad är det?
Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter på verksamheter inom pedagogisk omsorg. Andra varianter kan till exempel vara olika flerfamiljslösningar.

Det som är typiskt för en dagbarnvårdares grupp är att det finns en vuxen huvudansvarig, en ganska liten barngrupp med blandade åldrar (1 – 9 år) och att verksamheten bedrivs i ett hem.

Varje dagbarnvårdares grupp är unik. Den fysiska miljön sätter sin prägel, liksom dagbarnvårdarens personlighet, intressen och familjesituation. Eftersom dagbarnvårdaren sköter allt det praktiska arbetet i hemmet, får barnen följa och delta i de olika uppgifterna.

Dagbarnvårdarna arbetar i huvudsak i sitt eget hem men även i arbetslag och träffas regelbundet utomhus eller i grupplokal vilket medger organiserad gruppverksamhet för barnen såsom målning, sångstund, rytmik, femårsgrupper, naturgrupper med mera. Här får barnen också lära känna andra vuxna och barn.

När din dagbarnvårdare är ledig eller sjuk så finns ett fungerande reservsystem. Under inskolningen som brukar sträcka sig över två veckor har vi ett inskolningsamtal förälder och dagbarnvårdare. Dagbarnvårdaren erbjuder ett utvecklingssamtal kring ditt barn en gång om året.

 Lättläst:

Detta är ett test

I Kungälv finns det familjedaghem.


Familjedaghem kallas också dagmamma.


I familjedaghem kan barn 


som är mellan 1 och och 12 år gå, 


och då är barnen hemma 


hos en dagbarnvårdare.

 

För att söka om plats i ett familjedaghem

ska du ringa kommunen.

Ring 0303-23 92 35 om du bor i:

 • Marstrand,
 • Hålta
 • Kärna
 • Ytterby
 • Kareby
 • Romelanda
 • Fridhemsområdet.

Ring 0303-23 97 28 om du bor i:

 • Munkegärdesområdet
 • Solberga
 • centrala Kungälv
 • Komarken

  Sidan uppdaterades: