Håltas familjedaghem

Håltas familjedaghem fokuserar på barnens trygghet och utveckling. Vi är tre dagbarnvårdare som har barngrupper på fem till sex barn i åldrarna 1–9 år.

Varje familjedaghem är unikt och sätter sin prägel utifrån dagbarnvårdarens miljö, personlighet, intressen och familjesituation. Som dagbarnvårdare jobbar vi i en trygg hemmiljö. En dag i veckan träffas vi i vår gemensamma lokal, Hålta församlingshem, så att alla får en möjlighet att lära känna varandra vilket skapar trygghet i gruppen. Vi bor alla nära naturen och tillbringar en stor del av dagen utomhus. När det är färre barn i gruppen gör vi små utflykter, till exempel till lekparker, skogen eller stranden.


Tema med sång och pyssel

Vi arbetar med olika teman, till exempel årstider, djur och traditioner baserat på sånger, pyssel och olika aktiviteter. Vi följer Läroplanen och har Allmänna råd för familjedaghem som riktlinjer. Vi arbetar även med barnens språkutveckling och olika matteprojekt. Alla har barnskötarutbildning och lång erfarenhet av barn.

Läs mer om vår planering och kontaktuppgifter 

Vi följer läroplanen för förskolan  (Lpfö 98)

  Sidan uppdaterades: