Kärnas familjedaghem

I Kärna arbetar fem dagbarnvårdare med lång erfarenhet och alla har barnskötarutbildning. Måndagar till torsdagar arbetar vi i våra hem och på fredagar är vi i en lokal nära Kärna skola.

Alla dagbarnvårdare i Kärna bor nära naturen och vi vistas mycket ute. Vi inriktar oss på vardagspedagogik när vi arbetar med våra små barngrupper till exempel när vi tillsammans lagar mat, dukar, bakar och äter hemlaga mat. Under våra samlingar sjunger vi, berättar sagor och läser.

Tema 2015

Vårt tema under året är barns språkutveckling enligt Bornholmsmodellen. Vi arbetar även med Matematik i vardagen.

Vi har utvecklingssamtal en gång per år med dig som förälder där vi tillsammans pratar om barnets utveckling. Alla dagbarnvårdare har tystnadsplikt. På grund av våra långa arbetsdagar är vi oftast är ledig en dag i veckan och då går barnet till sin reservdagmamma.

Läs mer om vår planering

Vi följer läroplanen för förskolan  (Lpfö 98)

  Sidan uppdaterades: