Kodes familjedaghem

I Kode arbetar fyra dagbarnvårdare, alla med barnskötarutbildning och lång erfarenhet av barn. Tre av oss bor i samhället och en lite utanför. Vi har i snitt sex barn per dagbarnvårdare i åldrarna 1 - 9 år.

Vi har ett gemensamt tema som vi arbetar med både i hemmet samt en dag i veckan då vi flyttar verksamheten till en gemensam lokal. Varje terminsavslutning brukar vi även bjuda föräldrar och syskon till en liten sammankomst där vi uppträder med sånger vi lärt oss under våra sångsamlingar och tema arbeten. 

Vi utmanar fantasin

Vi följer naturen och tittar och undersöker hur den förändras med årstiderna. Ofta får vi även besök av en del smådjur såsom ekorrar och myror. Barnens fantasi får gott om utrymme och utmaningar. Skogsturerna förgylls även av en mysig medhavd matsäck och ibland grillar vi korv.

För de barn som börjar förskoleklass finns möjlighet att delta i gymnastik en dag i veckan. Då får de träffa andra barn i samma ålder som de sedan ska bli skolkamrater med. Varannan vecka kommer bokbussen och med den även en bibliotikarie som har sagostund för de äldre barnen i biblioteket i Kode skola.

Vi följer förskolans läroplan (Lpfö 98) och Allmänna råd för familjedaghem. Vi har också egna mål och visioner om att alla barn skall bli sedda och att de får utvecklas i sin egen takt, samt får en lust och nyfikenhet och en positiv vilja att lära sig mer.

Läs mer om vår planering och kontaktuppgifter

Vi följer läroplanen för förskolan  (Lpfö 98)

  Sidan uppdaterades: