Så här söker du plats på Förskola/Fritidshem/Pedagogisk omsorg (Familjedaghem)

Du kan ansöka om plats när du vill, men ködatum räknad fyra månader innan du behöver platsen.

Sök via vår e-tjänst

På vår e-tjänst kan du göra alla ärenden som gäller din plats. Här kan du söka plats, ändra din inkomst, räkna ut din avgift och säga upp din plats. Du hittar även information om kösystem, avgifter och regler.
Du behöver inte logga in för att söka plats.
Till e-tjänsten.

De uppgifter Du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i register, för att kommunen skall kunna använda uppgifterna vid administration av förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg/skola. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna kan också lämnas ut enligt Tryckfrihetsförordningen Mer information om GDPR finner du på www.kungalv.se/Integritetspolicy/

Du kan också läsa mer om hur vi använder och skyddar dina uppgifter på e-tjänstens förstasida under:

"Om webbplatsen"

 

Köregler inom barnomsorgen

Om du har rätt till barnomsorg ska kommunen erbjuda ditt barn en plats inom fyra månader. Här kan du läsa mer om vilka köregler som gäller. 

 

Blanketter

  Sidan uppdaterades: