Allmän förskola 3- 5 åringar

Allmän förskola erbjuds samtliga barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola är frivillig för barnen. Att förskolan kallas allmän innebär att alla barn som är mellan tre och fem år får tillgång till pedagogisk verksamhet. För barn placerade i förskola och familjedaghem ingår den allmänna förskolan. Ett avdrag på barnomsorgsavgiften motsvarande 15 timmar per vecka under terminstid görs automatiskt. För de barn som inte har plats erbjuds 525 timmar per år fördelat på 15 timmar per vecka under höst- och vårterminerna.

  Sidan uppdaterades: