Förskola

Lek, musik och skapande ligger till grund för barnens utveckling, som ger barnen möjlighet att utveckla språk, räkneförmåga, motorik och social förmåga. I förskola erbjuds barn plats vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, (sjukskrivning jämställd med förvärvsarbete) är föräldraledig eller är aktivt arbetssökande. Förskolan vänder sig till barn från ett års ålder tills dess att de börjar i skolan.

Du är välkommen att kontakta den verksamhet du är intresserad av för ett besök. Kontaktuppgifter finns under respektive förskola.

Du kan anmäla intresse om plats när du vill, men ködatum räknas fyra månader innan du behöver platsen. Mer information om köregler finner du under rubriken Köinformation.

  Sidan uppdaterades: