Ängsblomman

Ängsblomman är en förskola som ligger i centrala Kungälv. Här finns två avdelningar, Tussilago med barn i åldrarna 1 - 3 år och Lejonkulan med barn i åldrarna 3 - 5 år.

Här lär sig barnen genom sånger och lekar

Förskolan har en stor gård som lockar till kreativa och fantasifulla lekar. Leken är en viktig del av vår verksamhet och vi arbetar mycket med rytmik, musik och drama för att stimulera barnen. Närheten till Fontinskogen gör också att vi ofta är ute i naturen.

Trots att förskolan ligger mycket centralt belägen har vi en väl tilltagen gård som uppmuntrar och lockar barnen till kreativa och fantasifulla lekar; allt från "sandlådelekar" till "gömmelekar" i buskarna. Närheten till Fontinskogen gör också att vi vistas mycket i naturen och tar del av allt som händer där. På Ängsblomman arbetar vi med digitalkamera och dokumenterar barnens utveckling i deras digitala portfolio.
För barnens utveckling är leken mycket viktig och löper därför som en röd tråd genom vårt arbete. Vi arbetar även mycket med rytmik, musik och drama. Allt för att ge barnen stimulans.
På Ängsblomman går barnen på en relativt liten förskola, vilket innebär stora fördelar, vi har ett nära samarbete mellan de två avdelningarna. Här ser vi alla barn som ”våra” barn.

Likabehandlingsplan

Alla ska behandlas lika
Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår likabehandlingsplan. Den uppdateras årligen, enligt 6 kapitlet i Skollagen.

Här kan du läsa Ängsblommans likabehandlingsplan (pdf, öppnas i nytt fönster)
 

 

  Sidan uppdaterades: