Blåmesen

Blåmesens förskola ligger i Komarken i centrala Kungälv. Förskolan har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1 - 5 år.

Här lär sig barnen av varandras olikheter

Att alla barn och föräldrar känner sig trygga, sedda och lika mycket värda är viktigt för oss på Blåmesens förskola. Vår förskola ligger i ett mångkulturellt område, där vi tar till vara på mångfalden och ser varandras olikheter som en tillgång som berikar oss. Vi har flerspråkig personal.

Förskolans fokusområde är språket och matematiken. Här lär sig barnen att tro på sig själva och vi uppmuntrar barnens nyfikenhet och lust att lära. 

På vår fina gård lockas barnen till lek och motoriska utmaningar. Vi har pulkabacke, klätterhus, balansövning, gungor och sandlådor.

Likabehandlingsplan

Alla ska behandlas lika
Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår likabehandlingsplan. Den uppdateras årligen, enligt 6 kapitlet i Skollagen.

Här kan du läsa Blåmesens likabehandlingsplan (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

  Sidan uppdaterades: