Kalvegrinna

I centrala Kärna med fantastisk natur runt hörnet ligger Kalvegrinna förskola. Här finns fyra avdelningar med barn i åldrarna 1 - 5 år.

Barnens hälsa i fokus

Vi jobbar med temat Livsstil och hälsa. Barnen lär sig att källsortera, att vara en bra kamrat och att ett gott skratt förlänger livet.

Här får barnen under ett år arbeta med ett sagotema. Det gör vi tillsammans med de övriga förskolorna inom Kärna förskoleenhet och vi har en gemensam avslutning. I sagan vävs genustänkande, miljötänkande, matematik och sånger in. På så sätt skapar vi en rolig, trygg och lärorik verksamhet för barnen.   

Vi värnar om våra traditioner med bland annat skördefest, jul, påskfirande och midsommarfirande. Vår fina miljö runt omkring utnyttjas flitigt med bland annat halvdagsutflykter i skogen. 

Vi har certifierats med Grön flagg för vårt natur- och miljöarbete.

Likabehandlingsplan

Alla ska behandlas lika
Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår likabehandlingsplan. Den uppdateras årligen, enligt 6 kapitlet i Skollagen.

Här kan du läsa Kalvegrinnas likabehandlingsplan (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

  Sidan uppdaterades: