Sparrås

Sparrås förskola i Ytterby är nybyggd och öppnade i augusti 2017

Sparrås förskola är belägen i västra Ytterby. Förskolan har nya och rymliga lokaler med en generös gård som uppmuntrar till olika rörelsemöjligheter och lärande.

I nära anslutning till förskolan finns en härlig natur med möjlighet till härliga skogsupplevelser.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan och utgår från att tiden på Sparrås förskola är barnens första utbildning. På förskolan lägger vi grunden för ett livslångt lärande där undervisning, lek och omsorg bildar en helhet. Vi vill och arbetar för att vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik.

På förskolan har vi barn mellan 1-5 år. Barngrupperna består i så åldershomogena grupper som möjligt.

Förskolan är indelad i 2 spår; Borgen och Tornet. På Borgen går förskolans allra yngsta barn och på Tornet går de äldsta barnen.

På vår förskola arbetar vi med att inbjuda till olika lärmöjligheter där våra olika rum uppmuntrar till inhämtande av kunskap. Barnens intresse och nyfikenhet står i fokus och bildar en byggsten för barnens delaktighet och inflytande över sin vardag.

Förskolans måltider tillagas i lokalens kök.

Sparrås förskola ligger granne med Sparrås skola och fritidshem för barn i förskoleklass till och med årskurs 3.

Vi har ett tillfälle i månaden där du kan besöka förskolan inför att sätta upp ditt barn i förskolekön
Följande datum är du välkommen att besöka oss, besökstiden är mellan klockan 09.30 och 10.00

  • 21 september 2018
  • 19 oktober 2018
  • 16 november 2018
  • 14 december 2018

Likabehandlingsplan 
Alla ska behandlas lika Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, verbal eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår likabehandlingsplan. Den uppdateras årligen, enligt 6 kapitlet i Skollagen.

Här kan du läsa om Sparrås likabehandlingsplan (pdf, öppnas i nytt fönster).

  Sidan uppdaterades: