Vårdnadsbidrag upphör

Vårdnadsbidrag
Kommunfullmäktiges beslut
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut, 5 februari 2015, 2008-09-11 § 218 om
”Regler för kommunalt vårdnadsbidrag i Kungälvs kommun” upphävs att gälla från och med den 31 december 2016. Därefter betalas inga bidrag ut.

Vårdnadsbidrag kan inte sökas efter den 31 mars 2015.
De familjer som ansöker om vårdnadsbidrag senast den 31 mars 2015 och får ansökan beviljad, eller tidigare har fått vårdnadsbidrag beviljat och uppfyller
”Regler för kommunalt vårdnadsbidrag i Kungälvs kommun”, får behålla
bidraget längst till och med 31 december 2016.

 

  Sidan uppdaterades: