Verksamhetsstängda dagar

Fyra dagar per år stänger förskola, fritids och pedagogisk omsorg (familjedaghem) för personalens studiedagar.

Verksamhetsstängda dagar läsåret 2017 - 2018

Vårterminen 2018
Fredag 15 juni 2018

Höstterminen 2018
Fredag 17 augusti samt måndag 29 oktober

Om du inte kan ordna barnsomsorg själv för dessa dagar så kontakta din förskola.

 

  Sidan uppdaterades: