Verksamhetsstängda dagar

Fyra dagar per år stänger förskola, fritids och pedagogisk omsorg (familjedaghem) för personalens studiedagar.

Verksamhetsstängda dagar läsåret 2016 - 2017

Fredag 9 juni 2017

Stängningsveckor under sommaren 2017 är vecka 28-31.

Verksamhetsstängda dagar läsåret 2017 - 2018
Måndag 14 augusti 2017 och måndag 30 oktober 2017

Om du inte kan ordna barnsomsorg själv för dessa dagar så kontakta din förskola.

 

  Sidan uppdaterades: