Fritidshem i grundskolan

Ny e-tjänst för förskola och fritidshem

Från och med 15 februari 2017 inför Kungälvs kommun en ny e-tjänst för dig som har barn i förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem.

Du loggar in med hjälp av bank-id för att hantera dina ärenden t.ex. hämta uppgifter och ändra dina kö-alternativ, svara på platserbjudande, ändra inkomstuppgift m.m. Till hösten kommer även schema och schemaändringar att göras här. (Kontakta din bank om du inte har bank-id så hjälper de dig att skaffa det.)

Ansökan kan även fortsättningsvis göras utan bank-id.

Här kan du hämta en pappersblankett för utskrift

Alla skolbarn från förskoleklass till och med årskurs sex har möjlighet att gå på fritidshem före och efter skoldagen, samt vid lov och studiedagar.
Du som förälder måste först söka plats på det fritidshem du vill att ditt barn ska gå på.

 Lättläst:

Om du arbetar eller studerar


kan ditt barn få plats på fritidshem. 

Ditt barn får då komma till fritidshemmet


före skoldagens början och 


efter skoldagens slut.

 

Fritidshemmen är också öppna


under jullov, påsklov, sommarlov


och sportlov.

 

Barn i åldern 6 till 12 år får komma


till fritidshemmet.


Fritidshemmen finns ofta 


i skolans lokaler.

 

Det kostar pengar för dig som förälder


om ditt barn går på fritidshem.

 

Du söker plats på fritidshem


hos kommunen. 

Vill du veta mer?


Kontakta kommunen.

Ring 0303-23 92 35 om du bor i:

 • Marstrand
 • Hålta
 • Kärna
 • Ytterby
 • Kareby
 • Romelanda
 • Fridhemsområdet

 

Ring 0303-23 97 28 om du bor i:

 • Munkegärdesområdet
 • Solberga
 • centrala Kungälv
 • Komarken

  Sidan uppdaterades: