Sektor Bildning och lärandes ledning

Sektorns ledningsgrupp utgörs av Sektorchef, verksamhetschefer och Utvecklingschef. Inom varje verksamhet finns ett antal enheter.

 

Sektorchef

Tf Sektorchef: Maria Andersson
E-post: maria.andersson@kungalv.se

Förskola

Verksamhetschef Förskola: Johanna Pettersson
E-post: johanna.pettersson@kungalv.se

Grundskola

Verksamhetschef Grundskola: Amela Filipovic
E-post: amela.filipovic@kungalv.se

Gymnasieskola och Vuxenutbildning

Verksamhetschef Gymnasie- och Vuxenutbildning: Cristine Lysell
E-post: cristine.lysell@kungalv.se

Utvecklingsenhet

Utvecklingschef: Anneli Holmén Hilding
E-post: anneli.holmenhilding@kungalv.se

Kultur och fritid

Verksamhetschef: Håkan Karlsson
E-post: hakan.karlsson@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: