Skolskjuts

Rutiner för beställning av busskort är under omarbetning. Ny information kommer inom kort.

Information om hur du anmäler om behov av skolskjuts, riktlinjer för skolskjuts och elevresor, information om skolkort, ansvarsfördelning vid skolskjuts, vem du ska kontakta om du glömt något på skolbussen, feriekort, busskort för gymnasiet med mera.

Anmälan om behov av skolskjuts

Skolskjuts för elever i grundskola och grundsärskola. Anmälningsblankett och information.

Anmälan om förlorat, trasigt eller defekt skolkort - för elever i grundskolan

Busskort för gymnasiet

Feriekort

Kungälvs kommun har beslutat att ungdomar (födda 1998-2005) som är folkbokförda i kommunen får feriekort som ger dem möjlighet att åka gratis med kollektivtrafiken under sommarlov och jullov, och på vardagskvällar under skoltid.

Information om skolkort

Glömt skolkort eller annat på bussen. Skolkort i samband med skolstart. Giltighetstid för skolkort.

Information om skollinjetrafiken

På- och avstigningsplatser med mera

Skolskjuts för Marstrandsfärjan

Du som behöver åka med Marstrandsfärjan för att resa till din skola behöver fylla i och skicka in en ansökan om kort för Marstrandsfärjan.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om du av medicinska skäl eller på grund av ett olycksfall behöver extra hjälp att ta dig till din skola kan du ansöka om tillfällig skolskjuts.

Tillfällig skolskjuts vid planerad operation

Om du på grund av en planerad operation behöver extra hjälp att ta dig till din skola kan du ansöka om tillfällig skolskjuts.