Anmälan om behov av skolskjuts

Du kan anmäla om behov av skolskjuts om ditt barn har lång väg till skolan, om det är svåra trafikförhållanden längs med skolvägen, om ditt barn har en funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet som gör det svårt för ditt barn att ta sig till skolan på egen hand.

Skolskjuts för elever i grundskola och grundsärskola

Skolskjuts beviljas läsårsvis, det betyder att du behöver skicka in en anmälan om skolskjuts vid varje nytt läsår. Du kan också anmäla behov av skolskjuts under pågående läsår, handläggningstiden är då cirka tre veckor.

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Kungälvs kommun (pdf, nytt fönster)


Anmäl om behov av skolskjuts

Här kan du anmäla behov av skolskjuts. Går ditt barn till ett fritidshem efter skolan behöver du fylla i ett schema för vilka dagar skolskjutsen ska gälla. Skolskjuts gäller inte till och från fritidshemmet.

Det är du som vårdnadshavare som är ansvarig för att anmäla behov av skolskjuts.
Om du har missat att skicka in din ansökan är det du som vårdnadshavare som är ansvarig för att ditt barn kommer till och från skolan i väntan på besked om skolskjuts.

Du som vill anmäla behov om skolskjuts till nästkommande hösttermin måste skicka in anmälan senast den 31 mars för att vara garanterad ett busskort i samband med skolstart.

Skolskjuts 2018/2019

Blankett för anmälan om behov av skolskjuts för läsåret 2018/2019


Beviljad skolskjuts

Skolskjutsen.se (extern länk) finns tre viktiga filmer för dig som blivit beviljad skolskjuts.

  Sidan uppdaterades: