Fria resor för ungdomar läsåret 2018/2019

Här hittar du information om fria resor för skolungdomar på högstadiet och gymnasiet samt formulär för att ansöka om busskorten.

Alla folkbokförda ungdomar i kommunen som går i årskurserna 7-9 i grundskolan samt 1-3* på gymnasiet erbjuds fria resor med kollektivtrafiken.
Denna satsning är en del i att uppfylla kommunfullmäktiges mål om att öka andelen resor med kollektivtrafiken. Syftet med satsningen är att få fler att använda kollektivtrafiken och därmed minska behovet av skjutsandet i bil.

*för årskurs 3 gäller fram till och med avslutad vårtermin.

Fria resor innebär erbjudande i form av:

  • Skolkort läsåret 2018/2019 (vardagar 04-19 i Kungälv)
  • Fritidskort läsåret 2018/2019 (vardagar 19-22 regionen runt)

Båda korten är giltiga under lov med undantag för jul- och sommarlov. För att ta del av erbjudandet måste du skicka in en ansökan. Ansökningsperioden är öppen mellan 1 augusti 2018 och 15 maj 2019 för läsåret 2018/2019. Se ansökningsformulär nedan. 

Uthämtning

Du hämtar ditt kort i Stadshuset, Ytterbyvägen 2 i Kungälv ca 3-4 veckor efter du har skickat in din ansökan. Kundcenters öppettider är måndag till torsdag 08:00-16:30 samt fredagar 08:00-15:00. 

Du behöver kunna legitimera dig för att få ut dina kort. Om du inte har giltig id-handling måste istället målsman/ombud hämta ut kortet. Målsman/ombud måste kunna legitimera sig samt uppge korthavarens namn och fullständigt personnummer. 

 

Förlorat, skadat eller defekt kort

Borttappade eller skadade kort ersätts inte.

Defekt kort
Det är väldigt sällan som ett kort är defekt. Oftast beror det på att kortet inte hålls tillräckligt länge framför kortläsaren. Innan du anmäler ditt kort som skadat bör du därför prova att hålla kortet mot kortläsaren några sekunder för att dubbelkolla om det verkligen har slutat fungera. Om kortet ändå inte fungerar, kontakta kollektivtrafik@kungalv.se.

Observera att efter den 15 juni 2019 upphör hanteringen för samtliga kort för läsåret 2018/2019

Frågor

Om du har frågor om korten, kontakta kundcenter på epost kundcenter@kungalv.se eller telefon 0303-23 80 00

På Västtrafiks webbplats hittar du tidtabeller för kollektivtrafiken. (Extern länk)

 

 OBS! Anmälan öppnar 1 augusti. 

 

Obligatoriskt fält Skolkort Kungälvs kommun (04.00-19.00) Gäller ej gymnasieelever eller om du har rätt till skolskjuts
Obligatoriskt fält Fritid vardag (19.00-22.00)
  Personuppgifter (elev)
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
Du måste fylla i fältet
  Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar. Läs mer nedan.  
Obligatoriskt fält Jag är medveten om att förlorade kort inte ersätts.
Obligatoriskt fält Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga
 

 

Information om personuppgiftsbehandling
Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar.

Avser behandlingen: Anmälan om förlorat busskort.

Personuppgiftsansvarig:
Kommunstyrelsen
Telefon: 0303 23 80 00
Epost: kommun@kungalv.se

Dataskyddsombud:
Martin Lindén
Telefon: 0303 23 80 00
Epost: dataskyddsombud@kungalv.se
Ändamålet med behandling:
Upprättande av personligt busskort. Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Mottagare av personuppgifter:

Västtrafik AB. Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.

Lagringstid:
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras.

De registrerades rättigheter:
Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering. Den enskilde kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Man har även en rätt till dataportabilitet. Läs mer på datainspektionen.se

Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten:
Datainspektionen är tillsynsmyndighet i ärenden gällande personuppgiftsbehandling. Har ni klagomål angående hur dina uppgifter hanterats kan ni vända er till dem.

Kategorier av personuppgifter som berörs:
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, epost, skola.

  Sidan uppdaterades: