Att läsa på Vuxenutbildningen

Här kan du läsa om studieperioder, studietakt och studieformer och behörighet och om hur du gör om du vill läsa i en annan kommun eller hos någon annan utbildningsanordnare.

Behörighet


Generell behörighet

Du kan söka en kommunal vuxenutbildning:

 • Du som har en examen/slutbetyg/avgångsbetyg från gymnasieskolan
 • Om du inte har avslutat gymnasiet är du behörig from sista halvåret det år du fyller 20

Behörighet till specifik kurs

Behörighet har den som saknar kunskaper motsvarande de som kursen syftar till att ge och som bedöms klara av den.

Exempel:

Du vill söka till kursen Svenska 2 och då får du inte ha godkänt betyg i kursen eller i motsvarande kurs, då bedöms du inte sakna kunskaper. Du ska dessutom ha förkunskaper i form av kursen Svenska 1 eller motsvarande för att anses kunna klara av att läsa Svenska 2.

Kan du på annat sätt styrka att du har rätt förkunskaper kan detta ge grund för behörighet. Utländsk utbildning som är översatt och bedömd tas med i bedömningen av behörighet.

Du kan inte läsa om en kurs eller motsvarande kurs som du redan fått betyget godkänt i. Får du betyget underkänt kan du dock läsa om kursen.

Behörighet från grundläggande till gymnasienivå

Generellt gäller att du ska vara klar och fått godkänt betyg i grundskolans kurser innan du kan söka till motsvarande kurser på gymnasial nivå. De kurser du behöver ha godkänt i från grundläggande nivå är Svenska eller Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska.

Har du en utländsk utbildning som bedöms motsvara svensk nioåriga grundskolan och har läst matematik och/eller engelska behöver du inte läsa om den.


Så här ansöker du

Vill du läsa en kurs eller utbildning hos oss ansöker du genom den kommun som du är folkbokförd i. Du kan läsa mer om hur du ansöker här.


Studier i en annan kommun

Grundläggande och Gymnasial nivå

Kurser på Grundläggande nivå erbjuds i Kungälv men du har rätt att söka utbildning i en annan kommun om det passar dig bättre.

Om du vill läsa kurser på gymnasial nivå är du i första hand hänvisad till det utbud som vi i Kungälv erbjuder. Detta kan vara kurser som vi har i vår egen verksamhet eller i samarbete med andra kommuner eller utbildningsanordnare.

Om du vill läsa en kurs eller utbildning som vi inte erbjuder ska du göra på följande sätt:

 • Gör ansökan till den kommun/anordnare som erbjuder utbildningen du vill läsa.
 • Skicka eller lämna in en kopia på din ansökan till oss i Kungälv med ett följebrev som beskriver varför du vill läsa kursen och ditt mål med dina studier. Skicka din kopia på ansökan och brev till: 

Vuxenutbildningen
Box 574
442 16 Kungälv.


När vi fått in ansökan till oss är det vår rektor som gör en bedömning och fattar beslut om vi betalar för den utbildningsplatsen eller inte. Denna information går sedan vidare till den anordnande kommunen eller utbildningsanordnaren. Vår handläggning av din ansökan kan ta ett par veckor så se till att vara ute i god tid med din ansökan.

Utbildning i annan kommun eller hos annan utbildningsanordnare beviljas endast när det finns särskilda skäl så var noga att väl beskriva dina mål och tankar i ditt brev.

Eftergymnasial nivå och folkhögskola

Utbildningar till folkhögskola eller på eftergymnasial nivå behöver inte gå via eller godkännas av din hemkommun. Där söker du direkt till den skolan. Exempel på eftergymnasial nivå kan vara yrkeshögskola eller högskola/Universitet. 

 

Studietakt

När man läser på Vuxenutbildningen räknar man poäng per vecka för att ange studietakten. Varje kurs har mellan 50 och 200 poäng och dessa slås ihop och delas med det antal veckor kurserna går på.

Exempel: Om en person läser kurser till ett värde av 400p och läser dem under 20 veckor så delar man 400p med 20v och får 20p/v. Om en person skulle läsa 200p på 20 veckor blir resultatet 10p/v.

 • Minst 20p/v = 100 % (heltid)
 • Minst 15p/v = 75 %
 • Minst 10p/v = 50 %

Om du studerar och får studiemedel från CSN är det viktigt att du vet hur din studietakt ser ut eftersom nivån för studiemedlet är beräknat på din studietakt.


Ogiltig frånvaro

Om du har påbörjat en kurs och därefter uteblir från den under mer än en månad i följd, utan att detta berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit utbildningen. Detta kommer att medföra avskrivning från utbildningen. Rektor får medge undantag, om det finns synnerliga skäl.
( Vuxenutbildningsförordningen, 18§. )

 

Hantering av fusk

På Vuxenutbildningen har vi nolltolerans mot fusk.

Definition av fusk:

 • Att kopiera någon annans material.
 • Att använda otillåtna hjälpmedel.
 • Att skriva av någon annan eller delge någon annan otillåten information vid skrivtillfälle/examination.
 • Att fabricera/hitta på falska uppgifter
 • Att låta någon annan skriva ens arbete

Åtgärder vid fusk:
Steg 1

 • Enskilt samtal mellan lärare och den studerande.
 • Inga betyg på arbetet/provet.

Steg 2

 • Vid upprepat fusk ges inga betyg på kursen.
 • Den studerande ska informeras om rätt till särskild prövning.
 • Samtal med rektor om lärare och/eller den studerande så önskar.

 

 

Validering

Sitter dina kunskaper i händerna och i huvudet, fast de inte finns på papper? Nu kan du som saknar betyg få dina kunskaper bekräftade och dokumenterade. Det kallas Validering.

För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare.

 

 Mer information

Få ut ditt betyg

Alla som avslutar en kurs eller utbildning på Vuxenutbildningen måste fylla i en blankett för att få sitt betyg utfärdat. Blanketten lämnas till expeditionen som utfärdar betyget. Vill du ha ditt betyg hemskickat, glöm inte att ange det på blanketten. Sedan våren 2014 är vi anslutna till betygsdatabasen vilket innebär att alla betyg automatiskt skickas till UHR efter det. Alla betyg satta innan 2014 måste studenten själv skicka in. Du har ett eget ansvar för att kontrollera att betyget finns på UHR.
Du hittar mer information kring hantering av betyg och betygsdatabasen här (PDF-fil, 26,3kB).

Byta kurs

Märker du att du av någon anledning hamnat i fel kurs kan du be om ett byte. Kontakta då våra studie- och yrkesvägledare. Byte av kurs kan endast ske om plats finns och senast en vecka efter kursstart. En ändrad studieplan kan innebära en påverkan på studiemedel. För mer information kontakta våra studie- och yrkesvägledare eller besök CSN (extern länk)

  Sidan uppdaterades: