Prövning och validering

Om du läser minst halvtid vid Vuxenutbildningen i Kungälv så är kostnaden för prövning 300 kronor per kurs. För andra som vill pröva sina kunskaper kostar det 500 kronor.

Om du läst hos oss på Vuxenutbildningen i Kungälv och fått betyget F i någon kurs, kan du inom ett år från betygsdatum göra denna prövning utan kostnad.

Prövning kan endast göras i de kurser som vi har under innevarande termin och om du studerar hos oss.

Skicka anmälan till:
Mimers Hus Vuxenutbildningen
Box 574
442 16 Kungälv

Kontakta vår expedition vid frågor
Telefon:0303-23 83 40
E-post: komvux@kungalv.se


Validering

Sitter dina kunskaper i händerna och i huvudet, fast de inte finns på papper? Nu kan du som saknar betyg få dina kunskaper bekräftade och dokumenterade. Det kallas Validering.

För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare.

  Sidan uppdaterades: