Särvux

Behöver du extra stöd och hjälp under dina studier? Då kan du söka till Särvux eller till någon av våra andra kurser med extra stöd.

Särvux är en särskild skolform för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Till Särvux kan du söka om du vill:

  • få mer kunskap för att klara dig bättre i samhällslivet
  • lära dig mer för att klara dig bättre i arbetslivet
  • utvecklas som person

En individuell studieplan görs, tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare utifrån dina behov, mål och tidigare kunskaper. Behärskar du redan delar av en kurs behöver du inte läsa den en gång till. Kunskaperna valideras och skrivs in i studieplanen.

På Särvux sker undervisningen i små grupper och i lugn takt. När du är klar med en kurs får du betyg eller intyg. Utbildningen kostar ingenting. Särvux erbjuder kurser på tre olika nivåer som motsvarar:

  • Grundläggande Särvux motsvarande träningsskolan.
  • Grundläggande Särvux motsvarande grundsärskolan.
  • Gymnasial Särvux motsvarande gymnasiesärskolan.


Om det är första gången du söker till Särvux blir du kallad till ett möte där vi går igenom din ansökan och dina förutsättningar att klara studierna.

Kurser på Särvux

Enligt Skolverkets kursplaner för särvux finns möjlighet att läsa ett flertal kurser. Särvux i Kungälv har inte möjlighet att erbjuda alla kurser under samma år.

Alla kurser som går att läsa kan du söka fram via skolverkets hemsida: www.skolverket.se

Du kan få mer information och svar på frågor kring utbildningar och studier av våra studie- och yrkesvägledare eller särvuxlärare.

Beställ din ansökningsblankett till Särvux från vår expedition, telefon: 0303-23 83 40
Sista ansökningsdag är den 8 maj.

 

Lärlingsutbildning

Om du har förutsättningar finns möjlighet att gå en yrkesinriktad utbildning som lärling. Du lär dig mesta av kursernas innehåll på en arbetsplats. Någon dag i veckan är du också i skolan.

Du har en handledare på arbetsplatsen och lärare på skolan och ni planerar tillsammans din utbildning.

Målet med en lärlingsutbildning är att du ska hitta ett yrke som passar dig och som du är intresserad av. Det kan leda till en anställning med eller utan lönebidrag.

För mer information om lärlingsutbildning, kontakta Särvux.

Här skriver du ut en ansökningsblankett för lärlingsutbildning till särvux.

  Sidan uppdaterades: