Kursutbud Särvux

Här kan du se vilka kurser du kan läsa hos oss på Särvux i Kungälv. Svenska, matematik och engelska erbjuds både på grundläggande nivå och gymnasialnivå.

Kurser - Grundläggande nivå

Språk och kommunikation

Kurskod: SGRSPR7
En kurs för dig som behöver träna mer på:

 • Samtal och samspel med andra människor
 • Språkets användning i olika miljöer och sammanhang
 • Språkets uppbyggnad och olika hjälpmedel för kommunikation
 • Att uttrycka språk genom känslor, tankar och kroppspråk
 • Att arbeta med enklare språkmoment på dator
Engelska

Kurskod: SGRENG7, ENSENG51
En kurs för dig som vill bli bättre på att använda engelska

 • Vi talar och lär oss förstå engelska i vardagliga situationer
 • Vi lär oss skriva och läsa engelska texter
 • Vi lär oss förstå hur människor lever i länder där man talar engelska
 • Vi lär oss använda ordböcker, lexikon och andra språkliga hjälpmedel

Historia

Kurskod: SGRHIS7, HITHIS51
En kurs för dig som vill lära dig mer om historia.

 • Vi lär oss om Sveriges historia från forntid till nutid
 • Vi lär oss om historiska personer och händelser
 • Vi lär oss om viktiga uppfinningar i Sveriges historia
 • Vi lär oss om hur människor har levt i olika tidsperioder
 • Vi lär oss om andra världskriget och hur det har påverkat
  och fortfarande påverkar människor och stater

Matematik

Kurskod: SGRMAT7, MAMMAT51
En kurs för dig som vill bli bättre på att använda matematik till vardags.

 • Vi jobbar med pengar och pengars värde
 • Du lär dig om din egen ekonomi
 • Vi jobbar med klockan och tid
 • Vi jobbar med de olika räknesätten
 • Vi jobbar med längd, volym och massa
 • Du använder miniräknare och andra hjälpmedel

Svenska

Kurskod: SGRSVE7, SVBSVE51
För dig som vill läsa, skriva och uttrycka dig bättre.

 • Du ökar din förmåga att läsa, skriva och förstå text
 • Du kan skriva texter som intresserar dig
 • Du arbetar med dator
 • Vi diskuterar och samtalar
 • Vi läser böcker och tidningar och talar om källkritik

Individ och samhälle

Kurskod: SGRIND7
En kurs för dig som behöver träna på att:

 • Uttrycka egna känslor och tankar
 • Förstå information från andra människor
 • Använda olika arbetssätt och hjälpmedel för samspel
 • Förstå vad som händer i din omgivning och varför det händer
 • Hitta och utforska din närmiljö
 • Förstå tid och tidsbegrepp
Natur och miljö

Kurskod: SGRNAT7
En kurs för dig som vill utveckla din förmåga att:

 • Använda kunskaper om människa och natur
 • Ordna händelser i upplevelser i tid och rum
 • Sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet
 • Reflektera över samband mellan orsak och verkan
 • Identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
 • Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Kurser - Gymnasial nivå

Hälsa

Kurskod: HASHAL51
Ämnet hälsa behandlar människors hälsa och välbefinnande och hur levnadsvillkoren påverkar hälsan. Kursen utgår ifrån det friska hos människan.
I kursen behandlas följande områden:

 • Hälsorelaterande levnadsvanor
 • Kost och hälsa
 • Fysisk aktivitet och hälsa.
 • Betydelsen av sömn och vila
 • Sociala relationer och dess betydelse för hälsa och välbefinnande
 • Taktil beröring
 • Hälsofrämjande aktiviteter
 • Ergonomi, säkerhet och arbetsmiljö
 • Alkohol, narkotika och tobak
Information och kommunikation 1

Kurskod: INMINF51
Steg 1, 2 eller 3 beroende på förkunskaper
En kurs för dig som vill lära dig mer om datoranvändning och andra digitala verktyg.
I kursen behandlas följande områden:

 • Vårt informationssamhälle och hur det har utvecklats fram till idag
 • Att lagra information och på ett säkert sätt
 • Lagar och regler när vi använder datorer
 • Att söka information med modern teknik och att kritiskt granska informationen
 • Modern teknik och teknisk utrustning för information och kommunikation
 • Arbeta med olika programvaror till exempel e-post samt text- och bildbehandling
 • Arbeta med produkt- och reklamblad
 • Att arbeta med sociala medier och hur vi kan sprida och dela information
Naturkunskap 1

Kurskod: NANNAT51
En kurs för dig som vill lära dig mer om växter och djur och sambanden i naturen.
I kursen behandlas följande områden:

 • Växter och djur samt kunna se sambanden i naturen.
 • Vår energianvändning, klimatpåverkan och ekosystem
 • Hållbar utveckling
 • Människokroppen och dess uppbyggnad och funktion
 • Människors sexualitet, relationer till andra och sexuella hälsa
  Sidan uppdaterades: