SFI - Svenska för invandrare

SFI är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Är du nybörjare i svenska språket kan du börja på en allmän grundläggande SFI-kurs.

Du som redan har en del kunskaper kan börja på en högre nivå. Du kan välja att läsa antingen på dagtid eller på kvällstid och vi startar våra kurser vid flera tillfällen under året.

Vem får läsa?
För att läsa hos oss krävs det att man är folkbokförd i Kungälvs kommun.

Vad kostar det?
Undervisningen är gratis men du kan inte söka studiemedel.

Anmälan
Du anmäler dig till SFI genom att gå in på kurskatalogen (extern länk).
 

Känner du någon som vill lära sig svenska?

Vuxenutbildningen i Kungälv erbjuder SFI-undervisning i ljusa och fräscha lokaler. Vi ligger centralt i Kungälv mittemot Mimers Hus Bibliotek.

Hos oss börjar man läsa en allmän SFI-kurs (kurs B/C för nybörjare) eller analfabetspåret. Går man en allmän SFI har man cirka 15 timmars undervisning med lärare per vecka. Vi värdesätter det personliga mötet då vi vet av erfarenhet hur viktigt detta är för att få en bra grund för vidare studier eller för att kunna vidareutveckla språket på en arbetsplats. Vi startar en ny introduktionsgrupp flera gånger per år.

Det finns tre olika studievägar som man kan gå på SFI:

  1. Spår 1 vänder sig till deltagare som har liten eller ingen skolbakgrund och behöver träna mer på bokstäver och att läsa.
  2. Spår 2 vänder sig till deltagare som har lite längre skolbakgrund.
  3. Spår 3 vänder sig till deltagare som kan studera snabbt och tänker studera vidare.

På analfabetspåret får deltagarna möjlighet att lära sig språket från grunden. Vi går igenom bokstäver och klockan och börjar sedan läsa i deltagarnas egen takt. Analfabetgruppen är indelad i två mindre grupper där den ena fokuserar på att lära sig forma bokstäver och börja läsa, och den andra gruppen redan börjat läsa lite men behöver mer läs- och skrivträning för att automatisera det.

För de som arbetar erbjuder vi även en kvällskurs. På kvällskursen studerar alla deltagarna i en grupp, men på sin nivå. Lärarledda avsnitt blandas med eget arbete under handledning. Vi fokuserar på samtalsträning, då detta är av yttersta vikt för att kunna fungera på en arbetsplats. Det finns även möjligheter att studera vidare hemma under veckan då det finns ett stort antal webbresurser.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor!

Behörighet och antagning


Start
Kurserna startar flera gånger per termin. Ring oss för att få exakt startdatum för nästa kurs.

Betyg
Efter varje avslutad kurs får du betyget A - F, eller så får ett intyg på uppnådda kunskaper och färdigheter.

Studieekonomi
Undervisningen är gratis men du kan inte söka studiemedel.

Samhällsorientering - för dig som är ny i Sverige.
Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, och om hur samhället är organiserat. Mer information hittar du här (länk till enheten för samhällsorientering i Göteborg).

Om du är intresserad och vill anmäla dig till kursen, vänd dig till:
Maria Bernesjö (integrationshandläggare) Kungälvs kommun. Du når henne via kommunens Kundcenter, 0303-23 80 00.
 

Bransch- och yrkes SFI

Är en regional samverkan mellan 12 GR - kommuner. GRsfi innebär att du som studerande ska få möjlighet till fler alternativa utbildningar utöver den traditionella sfi-undervisningen. GRsfi erbjuder flertalet olika utbildningar med inriktning mot olika branscher och yrken.

För aktuella utbildningar, se www.grsfi.se

  Sidan uppdaterades: