Stöd i dina studier

Här kan du få extra stöd och hjälp med att läsa och skriva under dina studier. Du kan också få hjälp med planering, strukturering och rutiner för dina studier samt studieteknik.

Läs- och skrivforum

På Läs- och Skrivforum finns lärare med kompetens inom dyslexiområdet.
Övrig personal på Vuxenutbildningen ska kunna vägleda studerande med dyslexi till särskilt stöd på Läs och Skrivforum.
Insatserna kan handla om att finna olika kompenserande strategier för att gå runt läs och skrivproblemen i studier och arbete.
En stor del av detta arbete sker i nära samarbete med lärarna i alla ämnen inom vuxenutbildningen.
Information ges till inläst litteratur, muntliga prov, längre tid på prov och möjlighet till tekniska hjälpmedel.
På skolan finns tillgång till särskilda datorprogram som stöd i studierna.
Alla elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter erbjuds individuell instruktion och träning i studieteknik.
Vi kan erbjuda arbete i liten grupp, lugn och trivsam miljö samt visst enskilt stöd vid särskilda behov.

 

VIP - Stöd i dina studier?

VIP är en orienteringskurs som anpassas utifrån varje elevs individuella behov.
Du kan läsa på 25 procent eller 50 procent och den är studiemedelsberättigande.
VIP läses utöver dina ordinarie kurser upp till heltid.
Ansökan till VIP-orienteringskurs görs hos en studie- och yrkesvägledare.
I kursen ingår bland annat planering, strukturering och rutiner för dina studier samt studieteknik.
I kursen stödjer och arbetar vi också med det som ingår i elevens ordinarie kurser.
VIP bemannas av två pedagoger och har ett nära samarbete med lärare i alla ämnen.
Från och med hösten 2016 kan man även läsa på VIP och få hjälp med sina studier utan att vara antagen till orienteringskursen.

  Sidan uppdaterades: