Studieformer

På Vuxenutbildningen i Kungälv finns det tre olika sätt att studera på. Schemalagda kurser, utbildning på halvdistans och på distans.

Schemalagd kurs och utbildning på halvdistans hålls på Vuxenutbildningen medan distansutbildningen tillhandahålls av företaget Hermods.

Schemalagd undervisning

Att studera schemalagt innebär att man har schemalagda lektioner varje vecka. Du förväntas vara närvarande och aktivt delta i lektionerna som en del av utbildningen. Lektionerna kan innehålla:

  • genomgångar
  • gruppdiskussioner
  • laborationer
  • seminarier
  • studiebesök och examinationer av olika slag samt andra för ämnet lämpliga inslag

Denna studieform rekommenderas för dig som inte studerat på länge eller behöver mycket stöd i dina studier.

Halvdistans

Att studera på halvdistans innebär att du tar ett stort eget ansvar och kan genomföra dina studier efter den individuella studieplanen. Här kombineras obligatoriska lektioner, handledningstid och självstudier. Det är viktigt att poängtera att lektion och handledningstid inte är samma sak och ersätter inte varandra. Handledningstiden är inte obligatorisk men en kontinuerlig närvaro krävs (en gång per vecka) och det ska ske en överenskommelse mellan dig och din lärare om när och hur ofta och du ska vara närvarande.

Denna studieform rekommenderas för dig som är studievan och har lätt för att planera och genomföra dina studier på egen hand och endast behöver handledning i dina studier (finns endast i matematikkurserna).

Distans

Distansstudier genomförs av utbildningsföretaget Hermods på uppdrag av Vuxenutbildningen i Kungälv.

Här finner du mer information om distansstudier.

Distansstudier rekommenderas endast till dig som är mycket målmedveten och som har lätt för att lära och på egen hand planera och genomföra dina studier.

  Sidan uppdaterades: