Fordonsmekaniker lärling

Du som vill arbeta som personbilsmekaniker kan utbilda dig som lärling på Vuxenutbildningen i Kungälv. Här läser du mer om utbildningens innehåll.

Utbildningen riktar sig till dig som vill bli personbilsmekaniker. Att arbeta i fordonsbranschen är att få vara med i den snabba utvecklingen inom teknik- och elektronikområdet. Datorer blir allt vanligare, även i bilar, lastbilar och andra fordon.

Du får lära dig hur moderna bilar fungerar och att klara av enklare service, reparationer och annat underhåll, till exempel motorer, kraftöverföring, bromsar och hydraulik. Naturligtvis får du först lära dig att handskas med olika verktyg, maskiner, apparatur med mera. Elsäkerhet är också viktigt att kunna liksom vanliga svetsmetoder.

Du får lära dig fordons olika system och branschens arbetsvillkor. På moderna bilar handlar det inte
bara om själva "mekandet" utan mycket om data och elektronik.

Utbildningen är i lärlingsform vilket innebär att du kommer att göra den största delen av utbildningen på en arbetsplats. Personbilsteknik behandlar fordons konstruktion, funktion och användningsområden. I ämnet ingår materialkunskap, tekniker och metoder samt utrustning som används inom området. Centralt i ämnet är service och underhåll av fordon.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Kunskaper om fordons huvudkomponenter, konstruktion och funktion samt användningsområden.
  • Förståelse av vad service och underhåll innebär för trafiksäkerhet och fordons livslängd.
  • Förmåga att välja, använda och underhålla material, verktyg och utrustning inom fordonsteknik.
  • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom underhåll och service av fordon på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Studieperioder

Utbildningen delas in i två studieperioder:
14 augusti 2017 - 12 januari 2018
15 januari 2018 - 17 juni 2018
Totalt 44 veckor

Krav på förkunskaper

Svenska/Svenska som andraspråk grund och matematik grund

Informationsmöte

Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste vara med på informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Utbildningen anordnas av Vuxenutbildningen i Kungälv

Detta kostar det dig

Utbildningen är förenad med några kostnader. Du behöver kurslitteratur som kostar cirka 1200 kronor. Att köpa skyddsutrustning, exempelvis byxa och skyddsskor kostar cirka 450 kronor.


Du gör din ansökan genom att boka ett möte med en studie- och yrkesvägledare.

  Sidan uppdaterades: